De meerwaarde van moderne communicatiemiddelen in de voetbalsport

Wim
Van Robbroeck

Doellijntechnologie en videoreferee bieden grootste meerwaarde aan voetbalarbitrage

Doellijntechnologie in combinatie met een videoreferee vormt de beste optie om de arbitrage bij een voetbalwedstrijd te ondersteunen. Dat blijkt uit de masterproef van Wim Van Robbroeck (Universiteit Antwerpen) die de meerwaarde van moderne communicatiemiddelen in de voetbalsport onderzocht.

“De belangrijkste federaties UEFA en FIFA zijn het binnen het voetbal niet eens in welke richting deze mondiale sport verder moet evolueren”, gaat Van Robbroeck van start. “Waar de financiële kant van de zaak vaak doorslaggevend is, wordt de effectieve meerwaarde van communicatiemiddelen vaak buiten beschouwing gelaten. In het Belgische voetbal was er eerst het experiment met de vijfde en zesde scheidsrechter en ondertussen lanceert de Pro League het voorstel om videotechnologie te gebruiken. Het werd dus hoog tijd om te peilen naar de mening van scheidsrechters, spelers, trainers, bestuursleden en supporters over het gebruik van moderne communicatiemiddelen in het voetbal. En dat is precies wat ik voor mijn masterproef heb gedaan.”

Beoordeling huidige wedstrijdleiding
De beoordeling van de kwaliteit van de wedstrijdleiding gebeurt op basis van drie criteria, namelijk bekwaamheid, objectiviteit en het aantal correcte beslissingen ten opzichte van het aantal te nemen beslissingen per wedstrijd. Opvallend hierbij is dat de scheidsrechters de kwaliteit van de wedstrijdleiding op elk gebied veel hoger inschatten dan de andere ondervraagden. De wedstrijdleiding kent zichzelf gemiddeld een 8 op 10 toe, terwijl de andere groepen het gemiddeld bij een 6 op 10 houden.


Gezien de vaak scherpe commentaren op de wedstrijdleiding is het opmerkelijk dat er weinig tot geen niveauverschil is tussen de binnenlandse en buitenlandse scheidsrechters. Als grootste problemen binnen de wedstrijdleiding schuiven de ondervraagden het gebrek aan kwaliteit en objectiviteit naar voor. Ook de houding die iedereen op en naast het veld ten opzichte van elkaar aan de dag legt is een pijnpunt. Als mogelijke oplossingen worden het professionele statuut voor de scheidsrechters en vooral meer ondersteuning door technologische hulpmiddelen gesuggereerd.

Meerwaarde communicatiemiddelen
De snelheid waarmee beslissingen worden genomen en de correctheid van de beslissingen zijn twee cruciale factoren die een grote impact hebben op het eerlijk verloop van een wedstrijd. Uit het onderzoek blijkt dat de oortjes (headsets) die de scheidsrechters al gebruiken en doellijntechnologie een grote meerwaarde betekenen of kunnen betekenen. Op het vlak van correctere beslissingen komt hier ook nog een videoreferee bij. Piepvlaggen die de assistent-scheidsrechters gebruiken en een vijfde en zesde scheidsrechter bieden volgens de ondervraagden minder meerwaarde.

Om de huidige wedstrijdleiding bestaande uit de hoofdscheidsrechter, twee assistent-scheidsrechters en de vierde scheidsrechter te ondersteunen, kiest bijna 1 op 3 van de ondervraagden voor de combinatie doellijntechnologie en videoreferee. 92% is het er over eens dat doellijntechnologie er moet komen. De ondervraagden geloven ook dat dit binnen minder dan vier jaar effectief in België zal worden gebruikt.

Gemiddeld 2 op 3 van de ondervraagden is voorstander van een videoreferee. Enkel de scheidsrechters zijn hierover minder enthousiast. Meer dan de helft van de scheidsrechters vindt het introduceren van een videoreferee geen goed idee. Opvallend hierbij is wel dat de meerderheid van alle respondenten (31,8%) denkt dat dit communicatiemiddel nooit zal worden gebruikt. De ideale optie doellijntechnologie en videoreferee kent dus een communicatiemiddel waarvan bijna 1 op 3 denkt dat het er nooit zal komen. De grootste struikelblokken voor een videoreferee bevinden zich op het vlak van te lange onderbrekingen en te veel fases die moeilijk te beoordelen zijn.

De optie van het invoeren van een vijfde en zesde scheidsrechter geeft een heel ander beeld. Meer dan 3 op 4 scheidsrechters zegt voorstander te zijn van het invoeren van extra scheidsrechters. Bij de andere ondervraagden zijn minder dan 1 op 3 voorstander. Wat het invoeren betreft denkt 2 op 3 van de ondervraagden dat de vijfde en zesde scheidsrechter op zeer korte termijn (minder dan twee jaar) zullen worden gebruikt. De evolutie die op de minste steun kan rekenen zal vermoedelijk het snelst worden ingevoerd.

Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat, ongeacht de kostprijs van extra hulpmiddelen, gemiddeld 86% van de ondervraagden hun mening niet wijzigt wanneer de clubs de bijkomende kosten moeten dragen. “Een opmerkelijke vaststelling in tijden waar veel clubs het financieel moeilijk hebben”, besluit Van Robbroeck.

Meer weten?

Wim Van Robbroeck
Master Meertalige Professionele Communicatie
Wim.VanRobbroeck@student.ua.ac.be
wim.vanrobbroeck@hotmail.com

0496/12.91.86

http://www.demorgen.be/dm/nl/985/Sport/article/detail/1673991/2013/07/23/Onderzoek-toont-aan-doellijntechnologie-en-videoreferee-bieden-grootste-meerwaarde.dhtml

 http://www.hln.be/hln/nl/9090/Voetbal/article/detail/1673991/2013/07/23/Onderzoek-toont-aan-doellijntechnologie-en-videoreferee-bieden-grootste-meerwaarde.dhtml

Bibliografie

AFP., & Skarzynski, J. (2012, 21 juni). We hebben een fout gemaakt. Metro, p.22.

Baarda, B., Bakker, E., van der Hulst, M., Fischer, T., Julsing, M., van Vianen, R., & De Goede, M. (2012). Basisboek Methoden en Technieken. Kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis. (5de druk). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers bv.

BBC.co.uk. (2013, 11 april).Goal-line technology: Premier League votes in favour for 2013-14. Geraadpleegd op 20 april 2013, via http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/22107409

Bellon, K. (2012). Moderne communicatiemiddelen en arbitrage. Interview met referee department manager van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, 26 maart 2012, Administratief centrum KBVB Brussel.

Boyko, R.H., Boyko, A.R., & BOYKO, M.G. (2007). Referee bias contributes to home advantage in English Premiership football. Journal of Sports Sciences, 25 (11), 1185-1194. doi: 10.1080/02640410601038576

Catteeuw, P., Helsen, W., Gilis, B., & Wagemans, J. (2009a). Decision-making skills, role specificity, and deliberate practice in association football refereeing. Journal of Sports Sciences, 27 (11), 1125-1136. doi: 10.1080/02640410903079179

Catteeuw, P., Helsen, W., Gilis, B., Van Roie, E., & Wagemans, J. (2009b). Visual Scan Patterns and Decision-Making Skills of Expert Assistant Referees in Offside Situations. Journal of Sport & Exercise Psychology, 31, 786-797.

Cauwels, K. (2002). Het gebruik van modern mediatechnologieën bij wedstrijdleiding: videoarbitrage bij voetbal. PSW-papers, 2002/9, 3-29. Geraadpleegd op 21 december 2011, via http://webhost.ua.ac.be/psw/pswpapers/PSWpaper%202002-09%20cauwels.pdf

Charles, D. (2013, 12 januari).Video-scheidsrechter ook in het voetbal. Voetbal België. Geraadpleegd op 06 april 2013, via http://www.voetbalbelgie.be/nl/article.php?id=60264

Dejonghe, T. (2007). Sport in de wereld: ontstaan, evolutie en verspreiding. Gent: Academia Press.

Dobson, S. & Goddard, J. (2011). The Economics of Football (2de uitgave). Cambridge: Cambridge University Press. Geraadpleegd op 26 maart 2012, via http://books.google.be/books?id=GxyG0XXdvR4C&pg=PA296&dq=football+referee&hl=nl&sa=X&ei=FSyDT7P6O9HqOZ-3yIIH&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=football%20referee&f=false

FIFA. (z.j.). Goal-line technology – Recommendations for implementation in competitions based on experience from the FIFA Club World Cup Japan 2012. Geraadpleegd op 06 april 2013, via http://www.fifa.com/mm/document/fifaqualityprogramme/goal-linetechnology/02/01/77/01/gltweben.pdf

FIFA. (2009, 28 augustus). Additional Assistant Referee experiment in 2009-2010 UEFA Europa League. Geraadpleegd op 06 april 2013, via http://www.fifa.com/mm/document/afdeveloping/refereeing/01/09/72/32/additionalassistanrefs-backgroundpaper_e.pdf

FIFA. (2012). Quality programme for goal-line technology – testing manual 2012. Geraadpleegd op 06 april 2013, via http://www.fifa.com/mm/document/fifaqualityprogramme/goal-linetechnology/01/66/02/89/glt_testing_manual_2012.pdf

FIFA.com. (z.j.). Goal-line technology – tests and reserach. Geraadpleegd op 06 april 2013, via http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/marketing/qualityprogramme/goallinetechnology/testresearch.html

FIFA.com. (2012, 03 maart). Technology in football moves closer. Geraadpleegd op 23 maart 2012, via http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/ifab/news/newsid=1593474/index.html

Fraunhofer.de. (2012, 08 maart). GoalRef Goal-Line Technology Advances to Final. Geraadpleegd op 18 maart 2012, via http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2012/march/GoalRef-Goal-Line-Technology-Advances-to-Final.html

Geril, J. (2012, 21 juni). Blinde mol moet haviksoog krijgen. Het Nieuwsblad, p.8-9.

Gillis, B., Weston, M., Helsen, W., Junge. A., & Dvorak, J. (2006). Interpretation and application of the laws of the game in football incidents leading to player injuries. International Journal of Sport Psychology, 37, 121-138.

Goalcontrol.de. (2013, 02 april).GoalControl selected for FIFA Confederations Cup 2013. Geraadpleegd op 20 april 2013, via http://goalcontrol.de/resources/PressRelease_GoalContro_FIFAselectsGoalControlforConfederationsCup_20130402.pdf

Habe.hogent.be. (z.j.). Keuze van survey methode. Geraadpleegd op 09 februari 2103, via http://habe.hogent.be/stat/survey/methode.html

Heisig, H. (2008, 09 augustus). FIFA-Referee Rudolf Kreitlein invented Referee Paging System [Filmbestand]. Geraadpleegd op 26 maart 2012, via http://www.youtube.com/watch?v=C3VpOa8lkbU

Helsen, W.F., & Bultynck, J.B. (2004). Physical and perceptual-cognitive demands of top-class refereeing in association football. Journal of Sports Sciences, 22, 179-189.

Instant replay. (2012). In Wikipedia. Geraadpleegd op 01 april 2012, via http://en.wikipedia.org/wiki/Instant_replay

JDU. (2013, 29 maart). Extra assistenten in play-offs en bekerfinale. Het Nieuwsblad, p.9.

Jewell, C. (Red.). (2010).Goal-line technology – getting it right. WIPO magazine, (nr. 2010/4), p.2-5. Geraadpleegd op 26 maart 2012, via http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2010/wipo_pub_121_2010_04.pdf

Kwaliteit. (z.j.).In Van Dale Online. Geraadpleegd op 01 mei 2013, via http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=kwaliteit&lang=nn

Lagae, B. (2013, 05 januari). Play-off 1 en Play-off 3 krijgen zes scheidsrechters. Het Nieuwsblad, p.10.

Leemans, P. (2013, 19 april). Bundesliga volgt Premier League niet in doellijntechnologie. Geraadpleegd op 20 april 2013, via http://www.elfvoetbal.nl/nieuws/262781_bundesliga-volgt-premier-league-niet-in-doellijntechnologie

MacMahon, C., Helsen, W.F., Starkes, J.L., & Weston, M. (2007). Decision-making skills and deliberate practice in elite association football referees. Journal of Sports Sciences, 25, 65-78.

MRE. (2012, 06 juli). Fifa voert doellijntechnologie eindelijk in. Het Nieuwsblad.

Oortje (communicatie). (2011). In Wikipedia. Geraadpleegd op 26 maart 2012, via http://nl.wikipedia.org/wiki/Oortje_(communicatie)

Pettersson-Lidbom, P., & Priks, M. (2007). Behavior under Social Pressure: Empty Italian Stadiums and Referee Bias. CESifo Working Paper, Series 1960. Geraadpleegd op 20 april 2013, via http://www.researchgate.net/publication/222076685_Behavior_under_social_pressure_Empty_Italian_stadiums_and_referee_bias?ev=pub_srch_pub

Platvoet, S. & Halle, B. (2009, maart). Talent (h)erkend! Een profielschets van sportofficials op internationaal/nationaal en regionaal niveau (Onderzoek). Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Nederland. Geraadpleegd op 07 april 2013, via http://preview.han.nl/hanovatie/artikelen/onderzoek-naar-kenmerken-van-t-23997/_attachments/onderzoek_talentherkenning.pdf

Redactie HLN. (2007, 07 december). Voortaan oortjes voor alle scheidsrechters in eerste klasse. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op 26 maart 2012, via http://www.hln.be/hln/nl/1285/Belgisch-Voetbal/article/detail/96661/2007/12/07/Voortaan-oortjes-voor-alle-scheidsrechters-in-eerste-klasse.dhtml

SDV. (2013, 03 mei). Michel Platini wil gesprekken tussen scheidsrechters opnemen. De Standaard. Geraadpleegd op 06 mei 2013, via http://www.standaard.be/cnt/DMF20130503_00565803

UEFA.com. (z.j.). Refereeing. Geraadpleegd op 06 april 2013, via http://www.uefa.com/uefa/footballfirst/matchorganisation/refereeing/index.html

Van Leemputten, P. (2013, 01 maart). FIFA geeft vierde bedrijf licentie voor doellijntechnologie. Datanews.knack. Geraadpleegd op 20 april 2013, via http://datanews.knack.be/ict/nieuws/fifa-geeft-vierde-bedrijf-licentie-voor-doellijntechnologie/article-4000255895190.htm

VI.nl. (2013, 11 april). Premier League betaalt aanschaf van doellijntechnologie. Geraadpleegd op 20 april 2013, via http://www.vi.nl/nieuws/239201/Premier-League-betaalt-aanschaf-van-doellijntechnologie.htm

Vleminckx, N. (2013, 16 januari). Ref krijgt er twee paar ogen bij. Het Nieuwsblad, p.14.

Voetbalinfo.nl. (2012, 19 maart). Platini: ‘Technologie leidt ons naar de afgrond’. Geraadpleegd op 23 maart 2012, via http://www.voetbalinfo.nl/nieuws/36926/platini-technologie-leidt-ons-naar-de-afgrond/

Download scriptie (11.1 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2013