Doven en Slechthorende en het probleem op sportgebied. Wat kunnen we er zoal aan doen?

kristel
Bertels

Doven en Slechthorende en de problemen op sportgebied

Mijn naam is Kristel Bertels en ik ben geboren in Diest op 21 Juni 1991.

Daar mijn beide ouders gehoorproblemen hebben werd ik als kind al geconfronteerd met de problemen die dove mensen ondervinden in onze maatschappij. Deze problemen komen ook voor op sportvlak. Één van deze problemen is dat er te weinig sportaanbod is voor doven en slechthorenden jongeren. Aangezien ik Regentaat LO heb gestudeerd voelde ik me min of meer geroepen om op zoek te gaan naar een mogelijke oplossing voor dit probleem.

Dit onderwerp heb ik dan ook gekozen om te behandelen in mijn scriptie. In mijn scriptie geef ik ook de nodige uitleg over wat doofheid precies is, alsook bespreek ik de medische kant van doofheid en informatie omtrent de dovencultuur. Wat betreft de dove en slechthorende sporters bespreek ik het sportaanbod in België. Als mogelijke oplossing voor deze problematiek heb ik een brochure gemaakt. Die is gebaseerd op een praktijk gedeelte van mijn scriptie. In deze brochure vindt u handige tips en gebaren die o.a. trainers,leraren, sportlesgevers, enz... kunnen helpen met het zich verstaanbaar maken naar de dove en slechthorende sporter toe. Zo wil ik  het voor deze mensen veel aangenamer maken om samen te sporten met horende mensen. Tevens heb ik ook een cd-rom gemaakt met daarop de gebaren uitgebeeld die ook in mijn brochure vermeld staan.

Kortom het kan een leidraad betekenen voor mensen die te maken hebben met doven en slechthorenden in hun sportclub of directe omgeving of mensen die geïnteresseerd zijn. Wie weet ontdekken we zo nog wel meer sporttalenten!

 

 

          

                  

 

 

 

 

Bibliografie

8. Bronnen

The Visualbox (2012) The Visualbox. Geraadpleegd op http://www.visualbox.biz/eyeopener/1001gebaren_aflevering1.html

De voetbalkrant. Interview: "Als ik slecht speel, hoor ik geen boegeroep". Geraadpleegd op http://www.voetbalkrant.com/nl/nieuws/lees/2012-08-30/als-ik-slecht-spe…

Applinet B.V (1999-2013). Omgaan met doven en slechthorende. Geraadpleegd op http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/bijzondere-mensen/slech…

Flevado (2011). Flevado. Geraadpleegd op http://www.doven.be/

Ticy. Artikel: "Dovensport sport voor doven en slechthorenden. Geraadpleegd op http://www.ticy.nl/artikel/dovensport-sport-voor-doven-en-slechthorenden

Sportstad Antwerpen. Sportaanbod voor doven en slechthorden. Geraadpleegd op http://www.sportstad.be/sportaanbod/organisatie/1423

Koninklijke Nederlandse doven sport bond. Geraadpleegd op http://www.kndsb.nl/

BDC Footbal. Voetbalclubs. Geraadpleegd op http://deaffootballbelgium.be/site/?q=nl

Gebaren Unif Gent. Woordenboek. Geraadpleegd op http://gebaren.ugent.be/alfabet.php?id=19644

Youtube. Dovensport. Geraadpleegd op http://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=dIwBF6Pg3Gk

Doven eigenstart. Handige links. Geraadpleegd op http://doven.eigenstart.nl/

Applinet B.V (1999-2013). Soorten doofheid. Geraadpleegd op http://www.leren.nl/rubriek/gezondheid/omgaan_met_ziekte_of_handicap/do…

http://www.kndsb.nl/doof-op-de-spelen-3331.html

http://www.bloso.be/Subsidiering/Documents/Sportfederaties/Sporttakkenl… http://www.schoolsport.be/nieuws.aspx?ID=49

Provincie Antwerpen. Kinderen en jongeren met een handicap in het jeugdwerk. Geraadpleegd op http://www.provant.be/binaries/Brochure06-Jeugdconsulenten_tcm7-13230.p…

BDC © 2002-2009 K.S.V.D.B vzw. Sportclubs. Geraadpleegd op  http://www.deafsport.be/index.html

Stichting vlaamse schoolsport (2011) Aanbod bij SVS voor doven en slechthorende. Geraadpleegd op http://www.schoolsport.be/nieuws.aspx?ID=49

Dosporta (2013). Koninklijke Doven Sport Antwerpen. Geraadpleegd ophttp://www.dosporta.be/

Piramime vzw (2009). Kedokids. Geraadpleegd op http://www.piramime.be/kedokids

CAB (2006-2008). Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw. Geraadpleegd op http://www.cabvlaanderen.be/

Dora (2008). Waarom Dovensport? Geraadpleegd op http://www.freewebs.com/doraherkhoff/waaromdovensport.htm

Download scriptie (3.25 MB)
Universiteit of Hogeschool
AP Hogeschool Antwerpen
Thesis jaar
2013
Thema('s)