Een effectieve excursie ... begint in de klas

Jan
Van Hoof

Op uitstap met de klas. Maakt voorbereiding het verschil?

Wanneer leerlingen in een omgeving terechtkomen die té nieuw is, ervaren ze stress en leren ze minder goed. Dat verschijnsel heet het novelty-effect. Voorbereiding kan deze novelty verminderen. Dit gegeven stond centraal in een onderzoek, gevoerd bij 484 leerlingen en 25 leer- krachten van het vijfde en zesde leerjaar.

Vooral cognitieve leereffecten
De kinderen gingen een halve dag op herfstexcursie naar een heidegebied. Het onderzoek toont aan dat leerlingen tijdens deze excursie heel wat leren. Een belangrijk doel van leerkrachten en organisatoren is om kennis over de natuur over te dragen. Dat lukt ook: de ecosysteemkennis van leerlingen gaat er sterk op vooruit. Minder succesvol is het opzet om milieuwaarden te beïn- vloeden en liefde voor de natuur te bevorderen. Er zijn grote verschillen tussen leerlingen: som- migen evolueren in de ‘gewenste’ richting, anderen doen net het omgekeerde. Globaal zijn de affectieve leereffecten veel kleiner dan de cognitieve. ‘Jammer, want net die factoren beïnvloeden of iemand later positief milieugedrag zal stellen’, stelt de onderzoeker.

Een diverse voorbereidingspraktijk
Het onderzoek toont een diverse voorbereidingspraktijk aan: terwijl sommige leerkrachten hun leerlingen grondig voorbereiden, besteden anderen hier weinig of geen tijd aan. Nieuw in het onderzoek is dat het cognitieve, ruimtelijke en mentale excursievoorbereiding in kaart brengt. De drie dimensies komen in de klas ongeveer evenveel aan bod, zo blijkt. Opvallend: één op vijf leerlingen in het zesde leerjaar wordt nauwelijks voorbereid op de excursie. In het vijfde leerjaar is dat zelfs één op drie.

Voorbereiding loont
Bijna de helft van de leerlingen was nooit eerder in het gebied geweest. De novelty van de excursie-omgeving is voor deze leerlingen hoog, wat het leren kan hinderen. Voorbereiding in de klas kan dit novelty-effect verminderen, zo is bekend. Voor ecosysteemkennis kon dit effect wor- den aangetoond. Voor andere leeruitkomsten lukte dat niet. De onderzoeker verklaart: ‘Er zijn aanwijzingen dat ook voor de andere leeruitkomsten een optimaal niveau van novelty bestaat, maar om dit aan te tonen waren de affectieve leereffecten te klein’.

Met de klas naar een museum, de dierentuin of een natuurgebied. Iedereen kan zich uit zijn kindertijd zulke uitstappen herinneren. Leuk, dat zeker, maar zijn zulke schoolexcursies ook effectief? En beïnvloedt voorbereiding deze effectiviteit? Jan Van Hoof vroeg het zich af. Voorbereiding loont, zo blijkt, maar blijft nog te vaak achterwege.

Veel te leren
Onderzoekers zijn het erover eens: leerlingen kunnen veel leren tijdens een schoolexcursie, en novelty kan dit leren verhinderen. De excursiepraktijk kan om die reden soms nog beter. De onderzoeker eindigt met twee adviezen voor wie schoolexcursies organiseert. ‘Leerlingen hebben geen baat bij een verrassingsexcursie. Een goede excursie begint daarom al in de klas, met vol- doende en kwalitatieve voorbereiding.’ Het tweede advies is om meer aandacht te besteden aan de affectieve leerdoelen. Jan Van Hoof licht toe: ‘In de excursie die ik onderzocht wordt kennis over- gedragen maar blijven de affectieve doelen wat in de kou staan. Dat kan veranderen door hieraan tijdens de excursie meer aandacht te besteden. Liefde voor de natuur kun je aanleren. Dat lijkt me meer dan ooit belangrijk.’ 

 

Bibliografie

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.

Alberti, E. T., & Witryol, S. L. (1994). The relationship between curiosity and cognitive ability in third- and fifth-grade children. Journal of Genetic Psychology, 155, 129-134.

Anderson, D. (1999). The development of science concepts emergent from science museum and post-visit activity experiences: Students' construction of knowledge (Doctoral dissertation). Queensland University of Technology.

Anderson, D., & Lucas, K. B. (1997). The effectiveness of orienting students to the physical features of a science museum prior to visitation. Research in Science Education, 27(4), 485-495.

Anderson, D., Storksdieck, M., & Spock, M. (2007). Understanding the long-term impact of museum experiences. In J. H. Falk, L. D. Dierking, & S. Foutz (Eds.). In Principle, In Practice: Museums as Learning Institutions. Lanham, MD: AltaMira Press.

Anderson, D., & Zhang, Z. (2003). Teacher perceptions of field trip planning and implementation. Visitor Studies Today, 6(3), 6-12.

Anderson, D., Lucas, K. B., & Ginns, I. S. (2003). Theoretical perspectives on learning in an informal setting. Journal of Research in Science Teaching, 40(2), 177-199.

Balling, J. D., & Falk, J. H. (1980). A Perspective on Field Trips: Environmental Effects on Learning. Curator: The Museum Journal, 23, 229-240.

Balling, J. D., Falk, J. H., & Aronson, R. (1995). Pre-trip programs: An exploration of their effects on learning from a single-visit field trip to a zoological park. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, San Francisco.

Bamberg, S., & Schmidt, P. (2003). Incentives, Morality, or Habit? Predicting Students’ Car Use for University Routes With the Models of Ajzen, Schwartz and Triandis. Environment and Behavior, 35(2), 264-285.

Bernstein, I. H., & Teng, G. (1989). Factoring items and factoring scales are different: Spurious evidence for multidimensionality due to item categorization. Psychological Bulletin, 105, 467- 477.

Bitgood, S. (1989). School field trips: An overview. Visitor Behavior, IV(2), 3-6.

EEN EFFECTIEVE EXCURSIE BEGINT IN DE KLAS 67

Boeve-de Pauw, J. (2011). Valuing the invaluable: effects of individual, school and cultural factors on the environmental values of children. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Boeve-de Pauw, J., Van Petegem, P. (2010). Evaluating the impact of environmental education: the NEP vs the 2-MEV as an outcome measure. Proceedings of the 14th IOSTE Symposium. Presented at the 14th international symposium of the International Organisation of Science and Technology Education (IOSTE), Bled, Slovenia.

Bogner, F. X., & Wiseman, M. (2006). Adolescents' attitudes towards nature and environment: Quantifying the 2-MEV model. The Environmentalist, 26, 247-254.

Brody, M. 2005. Learning in nature. Environmental Education Research, 11, 603-621. Cervinka, R., Hefler E., & Zeidler D. (in press). Measuring Connectedness with Nature beyond

borders.
Cervinka, R., & Hefler, E. (in press). Connectedness with nature, well-being, and time in nature

for recreational purposes.
Connolly, R., Groome, M., Sheppard, K., & Stroud, N. (2006). Tips from the field: advice from

museum experts on making the most of field trips. The Science Teacher 73:42-45.
Cotton, D. R. E., & Cotton, P. A. (2009) Field Biology Experiences of Undergraduate Students:

The impact of novelty space. Journal of Biological Education 43 (4): 54-59. Decreet basisonderwijs van 25/02/1997, pub B.S. 17/04/1997. Verkregen via

http://www.ond.vlaanderen.be /edulex/database/document/document.asp?docid=12254#135324

de Leeuw, E. D., & Hox, J. J. (2008). Self-Administred Questionnaires: Mail Surveys and Other Applications. In E. D. de Leeuw, J. J. Hox & D. A. Dillman (Eds.), International Handbook Of Survey Methodology. New York/London: Lawrence Erlbaum Associates.

De Maeyer, S., & Kavadias, D. (2009). Open leerpakket inferentiële statistiek. Instituut voor Opleidings- en Onderwijswetenschappen. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

De Maeyer, S., & Kavadias, D. (2010). Confirmatieve factoranalyse en structurele vergelijkingen. Een open leerpakket. Instituut voor Opleidings- en Onderwijswetenschappen. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

De Maeyer, S., Kavadias, D. & Coertjens, L. (2009). Open leerpakket inleiding tot multilevel- analyse. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

EEN EFFECTIEVE EXCURSIE BEGINT IN DE KLAS 68 Deth, J. W., & Scarborough, E. (1995). The concept of values. In: J. W. Deth & E. Scarboroughs

(Eds.). Impact of Values (pp.21-47). Oxford: Oxford University Press.

De Vaus, D. A. (2002) Surveys in Social Research; Routledge, Sydney and London.

DeWitt, J., & Osborne, J. (2007). Supporting teachers on science-focused school trips: towards an integrated framework or theory and practice. International Journal of Science Education, 29 (6), 685-710.

DeWitt, J., & Storksdieck, M. (2008). A Short Review of School Field Trips: Key Findings from the Past and Implications for the Future. Visitor Studies, 11(2), 181-197.

Dillman, D. A. (1978). Mail and telephone surveys: The total design method. New York, NY: John Wiley & Sons.

Elkins, J., & Elkins, N. M. L. (2007). Teaching Geology in the Field: Significant geoscience concept gains in entirely field-based introductory geology courses. Journal of Geoscience Education, 55 (2), 126-132.

Ericsson, K., & Simon, H. (1993). Protocol Analysis: Verbal Reports as Data. Boston: MIT Press.

Falk, J. H. (1983). Field trips: A look at environmental effects on learning. Journal of Biological Education, 17(2), 137-141.

Falk, J. H., & Balling, J. D. (1982). The field trip milieu: Learning and behavior as a function of contextual events. Journal of Educational Research, 76(1), 22-28.

Falk, J. H., & Dierking, L. D. (1992). The museum experience. Washington, D.C.: Whalesback Books.

Falk, J. H., & Dierking, L. D. (1997). School Field Trips: Assessing Their Long-Term Impact. Curator: The Museum Journal, 40(3), 211–218. California Academy of Sciences. doi:10.1111/j.2151-6952.1997.tb01304.x

Falk, J. H., & Dierking, L. (2000). Learning from museums: Visitor experiences and the making of meaning. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Falk, J. H., Martin, W. W., & Balling, J. D. (1978). The novel field trip phenomenon: Adjustment to novel settings interferes with task learning. Journal of Research in Science Teaching, 15, 127- 134.

Falk, J. H., & Storksdieck, M. (2005). Using the Contextual Model of Learning to understand visitor learning from a science center exhibition. Science Education, 89(5), 744-778.

EEN EFFECTIEVE EXCURSIE BEGINT IN DE KLAS 69 Falk, J. H., & Storksdieck, M. (2010). Science Learning in a Leisure Setting. Journal of Research

in Science Teaching, 47(2), 194-212.
Fishbein, M. A., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to

theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.

Frick, J., Kaiser, F., & Wilson, M. (2004). Environmental knowledge and conservation behavior: exploring prevalence and structure in a representative sample. Personality and Individual Differences, 37(8), 1597-1613.

Gardner, D. G., Cummings, L. L., Dunham, R. B., & Pierce, J. L. (1998). Single-item versus multiple-item measurement scales: an empirical comparison. Educational and Psychological Measurement, 58(6), 898-915.

Gottfried, J. (1980). Do Children Learn on School Field Trips?. Curator, 23, 165-174.
Griffin, J. (2004). Research on students and museums: Looking more closely at the students in

school groups. Science Education, 88, 59-70. doi:10.1002/sce.20018
Griffin, J., & Symington, D. (1997). Moving from task-oriented to learning-oriented strategies on

school excursions to museums. Science Education, 81, 763-779.

Harland, P., Staats, H., & Wilke, H. A. M. (1999). Explaining proenvironmental intention and behavior by personal norms and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 29, 2505-2528.

Heath, Y., & Gifford, R. (2002). Extending the theory of planned behavior: Predicting the use of public transportation. Journal of Applied Social Psychology, 32(10), 2154-2189.

Hefler, E., & Cervinka, R. (2009). Connectedness with nature scales. Verkregen via http://www.meduniwien.ac.at/umwelthygiene/p018_measures.pdf

Hofstein, A., & Rosenfeld, S. (1996). Bridging the gap between formal and informal science learning. Studies in Science Education, 28, 87-112.

Hurd. D. W. (1997). Novelty and its relation to field trips. Education, 118(1), 29-35.

Kaiser, F. G., Hübner, G., & Bogner, F. X. (2005). Contrasting the theory of planned behavior with the value-belief-norm model in explaining conservation behavior. Journal of Applied Social Psychology, 35(10), 2150-2170.

EEN EFFECTIEVE EXCURSIE BEGINT IN DE KLAS 70

Kaiser, F. G., Roczen, N., & Bogner, F. X. (2008). Competence formation in environmental education: advancing ecology-specific rather than general abilities. Umweltpsychologie, 12(2), 56- 70.

Karlegger, A., & Cervinka, A. (2009). Adolescents’ Connectedness with nature. Verkregen via http://www.meduniwien.ac.at/umwelthygiene/p018_cn_spirituality.pdf

Kisiel, J. (2005). Understanding elementary teacher motivations for science field- trips. Science Education, 89, 936-955.

Kisiel, J. (2006). An examination of fieldtrip strategies and their implementation within a natural history museum. Science Education, 90, 434–452. doi:10.1002/sce.20117

Kollmus, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 8, 239-260.

Kossack, A., & Bogner, F. X. (2012). How does a one-day environmental education programme support individual connectedness with nature? Journal of Biological Education. doi:10.1080/00219266.2011.634016

Kubota, C. A., & Olstad, R. G. (1991). Effects of novelty-reducing preparation on exploratory behavior and cognitive learning in a science museum setting. Journal of Research in Science Teaching, 28, 225-234.

Liefländer, A., & Bogner, F. X. (2011). Environmental Education: Which Kind of Knowledge Provides highest Consolidation Rates? Bayreuth: University of Bayreuth.

Louv, R. (2005). Last child in the woods: saving our children from nature deficit disorder. Chepell Hill, NC: Algonquin Books.

Manoli, C., Johnson, B., & Dunlap, R. (2007). Assessing children’s views of the environment: Modifying the New Ecological Paradigm Scale for use with children. Journal of Environmental Education, 38 (4), 3-13.

Martin, W. W., Falk, J. H., & Balling, J. D. (1981). Environmental effects on learning: The outdoor field trip. Science Education, 65, 301-309.

Mayer, F. S., & Frantz, C. M. (2004). The connectedness to nature scale: A measure of individuals' feeling in community with nature. Journal of Environmental Psychology, 24 (2004), 503-515.

 

EEN EFFECTIEVE EXCURSIE BEGINT IN DE KLAS 71

MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong S. (1999). Sample size in factor analysis. Psychological Methods, 4, 84-99. Verkregen via http://www.encorewiki.org/display/~nzhao/The+Minimum+Sample+Size+in+Fac…

Meiers, N. J. (2010). Designing Effective Field Trips at Zoos and Aquariums - A Literature Review. Middlebury College, Middlebury, Vermont.

Millan, D. A. (1995). Field Trips: Maximizing the experience. In B. Horwood (Ed.), Experience and the Curriculum. Dubuque: Kendall/Hunt.

Morag, O., & Tal, T. (2011). Assessing Learning in the Outdoors with the Field Trip in Natural Environments (FiNE) Framework. International Journal of Science Education, 2011, 1-33.

Myers, B., & Jones, L. (2004). Effective Use of Field Trips in Educational Programming: A Three Stage Approach. Agricultural Education and Communication Department, University of Florida.

O’Connor, B. P. (z.d.). Cautions regarding item-level factor analyses. Verkregen via https://people.ok.ubc.ca/brioconn/nfactors/itemanalysis.html

Orion, N. (1993). A model for the development and implementation of field trips as an integral part of the science curriculum. School Science and Mathematics, 93, 325-331.

Orion, N., & Hofstein, A. (1994). Factors that influence learning during a scientific field trip in a natural environment. Journal of Research in Science Teaching, 31, 1097-1119.

Phipps, M. (2010). Research trends and findings from a decade (1997-2007) of research on informal science education and free-choice science learning. Visitor Studies, 13, 3-22.

Prokop, P., Tuncer, G., & Kvasničák, R. (2007). Short-term effects of field programme on students’ knowledge and attitude toward biology: a Slovak experience. Journal of Science Education and Technology, 16 (3), 247-255.

Provincie Antwerpen (z.d.). Dwars door de heide. Verkregen via http://www.provant.be/vrije_tijd/ domeinen/kesselse_heide/educatie/met_de_klas/

Regression to the mean. (z.d.). Verkregen via http://www.socialresearchmethods.net/kb/regrmean.php

Rickinson, M., Dillon, J., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D. L., & Benefield, P. (2004). A review of research on outdoor learning. London: Foundation of Educational Research and King’s College London.

Roszak, T. (1995). Where psyche meet Gaia. In T. Roszak, M. E. Gomes, & A. D. Kanner (Eds.), Ecopsychology: Restoring the earth, healing the mind. San Francisco: Sierra Club Books.

EEN EFFECTIEVE EXCURSIE BEGINT IN DE KLAS 72 Schultz, P. W. (2001). The structure of environmental concern: Concern for self, other people, and

the biosphere. Journal of Environmental Psychology, 21, 327-339.

Schultz, P. W. (2002). Inclusion with nature: The psychology of human-nature relations. In P. Schmuck, & P. W. Schultz (Eds.), Psychology of sustainable development. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Schultz, P. W., Shriver, C., Tabanico J. J., & Khazian A. M. (2004). Implicit Connections with Nature, Journal of Environmental Psychology, 24, 31-42.

Schwartz, S. H. (1977). Normative influences on altruism. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 10, pp. 221-279). New York: Academic Press.

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology, 25, 1-65. Orlando, FL: Academic.

Sellmann, D., & Bogner, F. X. (2012a). Climate change education: quantitatively assessing the impact of a botanical garden as an informal learning environment. Environmental education research. doi:10.1080/13504622.2012.700696

Sellmann, D., & Bogner, F. X. (2012b). Effects of a 1-day environmental education intervention on environmental attitudes and connectedness with nature. European Journal of Psychology of Education. In publicatie.

Sleurs, W., De Smet, V., & Gaeremynck, V. (2008). Duurzame Ontwikkeling. Hoe integreren in onderwijs?. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck.

Sleurs, W., & Van den Bossche, J. (2008). Educatie voor duurzame ontwikkeling. Brussel: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap.

Stern, P. (2000). Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. Journal of Social Issues, 56(3), 407-424.

Stern, P. C., Dietz, T., Abel, T., Guagnano, G. A., & Kalof, L. (1999). A value-belief-norm theory of support for social movements: The case of environmental concern. Human Ecology Review, 6, 81-97.

Storksdieck, M. (2006). Field trips in environmental education. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, Germany.

EEN EFFECTIEVE EXCURSIE BEGINT IN DE KLAS 73

Tal, R., Bamberger, Y., & Morag, O. (2005). Guided school visits to natural history museums in Israel: teacher’s roles. Science Education, 89, 920-934.

Tilbury, D. (2011) Education for Sustainable Development: An expert review of processes and learning. Paris: UNESCO.

Thomson, J. H. (2004). Measuring he Success of Environmental Education Programs. Education. Canadian Parks and Wilderness Society, Sierra Club of Canada, GEEC.

UNESCO (1978). Intergovernmental Conference on Environmental Education. Final Report, Paris: UNESCO.

United Nations (2005). Education for Sustainable Development (ESD). Verkregen via http://www. unesco.org/ new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable- development/

Van Poeck, K., & Loones, J. (2010). De vlag en de lading. Educatie voor duurzame ontwikkeling. Brussel: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Verbruggen, A. (Ed.) (1994). Leren om te keren. Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen 1994. Leuven-Apeldoorn: Garant.

Weisler, A., & McCall, R. (1976). Exploration and play: Résumé and redirection. American Psychologist, 31, 492-508.

Wellington, J. (1990). Formal and informal learning in science: The role of the interactive science centres. Physics Education, 25, 247-252.

White, R., & Stoecklin, V. (2008). Nurturing Children’s biophilia: developmentally appropriate environmental education for children. White Hutchinson Leisure & Learning Group. Verkregen via http://www.whitehutchinson.com/children/articles/nurturing.shtml

Yurdugül, H. (2008): Minimum sample size for cronbach’s coefficient alpha: a monte-carlo study. H.U. Journal of Education, 35, 397-405.

Zhao, N. (2009). The Minimum Sample Size in Factor Analysis. Verkregen via http://www.encorewiki.org/display/~nzhao/The+Minimum+Sample+Size+in+Fac…;

 

Download scriptie (2.85 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2013
Thema('s)