Gebrek aan Ondernemerschap in België: Oorzaken & Remedies

Maxime
Bouckaert

Gebrek aan Ondernemerschap in België: Oorzaken & Remedies


“The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.” Winston Churchill.

Hoewel dit geen pleidooi is voor kapitalisme, gezien dit buiten mijn kwestie valt, draagt dit citaat een waarheid in zich die ik begrijp. Mensen bewerken ideeën tot ondernemingen, ondernemingen bieden werkgelegenheid, werkgelegenheid voedt consumptie en consumptie zorgt op haar beurt voor “de vraag” waaraan ondernemingen trachten te beantwoorden. Deze mensen zijn ondernemers of innovators. Ze implementeren ideeën in de economische realiteit.

Wat is Ondernemerschap?

Ondernemerschap is het nadenken over middelen en uitkomsten of het ontwikkelen van nieuwe systemen waarin bepaalde middelen worden bijeengebracht om bepaalde uitkomsten te verkrijgen. Dit zijn means-ends frameworks.

Elk individu heeft een mentaal programma dat centraal staat in het nemen van beslissingen en dat gedreven wordt door waarden, overtuigingen, motieven, cognities, attitudes, percepties, emoties en zo verder. Dit mentaal programma wordt door heel wat psychologische elementen beïnvloed zoals cultuur, persoonlijkheid, cognities, welzijn en tevredenheid of nog het leren uit falen. Naast deze psychologische kenmerken bevindt elke persoon zich in een bepaalde levenstoestand met bijvoorbeeld een hoge moeilijk op te geven functie of net werkloos, gehuwd met een partner met een vast inkomen of alleenstaand, met veel ervaring in een bepaalde sector, met een groot sociaal netwerk of nog veel sociale status. Dit vormt het niet-psychologisch profiel van de persoon. Ten derde ageert het individu ook in een bepaalde omgeving (politiek, institutioneel, sociaal, economisch…). Aan de hand van het mentaal programma evalueert het individu haar niet-psychologisch profiel en haar omgeving constant. Het individu vertoont de intentie om te ondernemen indien zij zich niet zou laten weerhouden om te ondernemen door haar levenstoestand of door de omgeving. Dit is de eerste relatie die voor mij aan de basis ligt van ondernemerschap: die tussen het individu en de intentie om te ondernemen.

Tot slot zien sommige mensen opportuniteiten en nemen ze op basis van de informatie die ze hebben de juiste beslissing ten aanzien van deze opportuniteiten. Dit is niet steeds de meest rationele beslissing, onderzoek toont aan dat heel wat ondernemers cognitieve denkfouten maken bij hun beslissingen zoals het niet zien van risico of het hechten van een zwaar gewicht aan kleine kansen. Desalniettemin leidt dit soms tot zeer grote successen. De relatie tussen het individu en de opportuniteit is de tweede relatie die voor mij aan de basis ligt van ondernemerschap.

Afbeelding verwijderd.

Een individu zal ondernemen indien het de intentie vertoont om te ondernemen en eveneens een voldoende waardevolle opportuniteit ziet. Dit omvat de twee besproken relaties.

Is er een tekort aan Ondernemerschap in België?

Om dit te beantwoorden vergeleek ik België uitsluitend met landen in dezelfde fase van economische ontwikkeling, met name innovatie-gedreven landen. Hiernaast beperkt deze vraag zich niet tot uitsluitend het aantal opgerichte ondernemingen in België, maar heeft ze ook betrekking op de intentie tot ondernemerschap en het overleven van ondernemingen op korte, middellange en lange termijn. Volgens de gedetailleerde rapporten van de Global Entrepreneurship Monitor scoort België matig tot slecht op al deze elementen en besluit ik bijgevolg inderdaad dat er een gebrek aan ondernemerschap is.

Twee lichtpuntjes dienen wel opgemerkt te worden. Enerzijds ondernemen Belgen eerder omdat ze specifieke opportuniteiten zien dan uit noodzaak, door bijvoorbeeld werkloosheid. Dit zorgt voor een sterk type ondernemerschap. Anderzijds zijn Belgen over het algemeen te risico-avers om een onderneming op te richten maar zijn ze wel zeer ondernemend op de werkvloer binnen bestaande ondernemingen. Dit is uiteraard waardevol voor onze economie.

Oorzaken & Remedies

Een eerste van vier hoofdoorzaken voor het gebrek aan ondernemerschap in België is het ontbreken van ondernemerschapscultuur. Enerzijds zijn Belgen zeer risico-avers, anderzijds genieten ondernemers van weinig sociale status, weinig media-aandacht en wordt succes ten gevolge van eigen inzet onvoldoende gewaardeerd. Een eerste remedie hiervoor ligt in het verkleinen van de kloof tussen subjectieve perceptie en het objectieve risico van ondernemen. Dit kan door mensen beter op te leiden, te informeren en voor te bereiden op ondernemerschap. Hiernaast is het belangrijk ondernemerschap te promoten via de media, evenementen of nog business plan en andere wedstrijden.

Een tweede probleem is de hoge belastingdruk voor ondernemers, deze belemmert zowel het overleven als de groei van ondernemingen. Het fiscaal beleid is echter geen instrument dat gebruikt zou mogen worden om ondernemers te bevoordelen, alleen algemene maatregelen kunnen hier een oplossing bieden.

Ten derde vormt de complexiteit van de overheidsregulering een belangrijk probleempunt. Verder sectorspecifiek onderzoek is nodig om de regulering op een gerichte en relevante manier te vereenvoudigen.

Tot slot spelen ook de arbeidsmarkt en vakbonden een rol in het ontbreken van ondernemerschap in België. Hierin zijn de voornaamste problemen: de algemene werking van de arbeidsmarkt, de dichtheid van de vakbonden (of de macht) en weinig flexibele aanwerving, ontslag en loonbepaling. Een hervorming van de arbeidsmarkt is dus noodzakelijk met aandacht voor de bovenstaande punten.

Wat is de weg naar Ondernemerschap?

Het blussen van de eerder vernoemde knelpunten of “brandjes” is zeker waardevol om het ondernemerschapsklimaat te versterken. Dit is echter geen voldoende voorwaarde om ondernemerschap te laten bloeien. Het opzetten van een algemeen ondernemerschapsbeleid is een noodzakelijke structuur om ondernemerschap op macroniveau te ondersteunen. Hiermee heb ik het niet over specifieke maatregelen of nieuwe agentschappen maar over een verandering van de rol van het huidig beleid en de bestaande agentschappen.

Ik stel acht stappen voor om dit te bereiken waaronder het opleiden van beleidmakers, het bepalen van sleutelmarkten en -regio’s, het bepalen van budgetten voor R&D en innovatie en een aantal specifieke initiatieven ten aanzien van potentiële, werkelijke en succesvolle ondernemers. Dit model is uiteraard slechts een voorstel dat open staat voor verder debat. Tot slot ben ik ervan overtuigd dat individuen met de juiste ondersteuning en waardering de algemene welvaart kunnen dragen naar ongekende hoogtes.

 

Bibliografie

Acs, Z., Szerb, L. (2007). Entrepreneurship. Economic Growth and Public Polivy Small Business Economics. 28(2-3. pp 109-122.

Alba-Ramirez, A. (1994). Self-Employment in the midst of Unemployment: The Case of Spain and the United States. Applied Economics. 26. pp. 189-204.

Aldrich, H., Rosen, B., Woodward, W. (1987). The Impact of Social Networks on Business Foundings and Profit: A Longitudinal Study. In Churchill, N., Hornaday, J., Kirchhoff, B., Krasner, O., Vesper, K. (Eds.), Frontiers of Entrepreneurship Research (pp. 154-168). Babson Park (VS): Babson College.

Alfaro, L., Charlton, A. (2006). International Financial Integration of Entrepreneurship. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 755.

Ardichvili, A., Cardozo, R., Ray, S. (2003). A Theory of Entrepreneurial Opportunity Identification and Development. Journal of Business Venturing. 18(1). pp. 105-123.  

Armington, C., Acs, Z.J. (2002). The Determinants of Regional Variation in New Firm Formation. Regional Studies. 36(1). pp. 33-45.

Audretsch, D., Acs, Z. (1994). New Firm Startups, Technology and Macro-economic Fluctuations. Small Business Economics. 6. pp. 439-449.

Audretsch, D., Beckmann, A.M. (2007). From Small Business to Entrepreneurship Policy. In Audretsch, D., Grilo, I., Thurik, A.R. (Eds.), Handbook of Research on Entrepreneurship Policy (pp. 36-53). Cheltenham (UK), Northampton, (Massachusetts, VS): Edward Elgar Publishing Limited.

Audretsch, D., Grilo, I., Thurik, A.R. (2007). Handbook of Research on Entrepreneurship Policy. Cheltenham (UK), Northampton, (Massachusetts, VS): Edward Elgar Publishing Limited.

Baptista, R., Escaria, V., Madruga, P. (2006). Entrepreneurship, Regional Development and Job Creation: The Case of Portugal. Max Planck Institute of Economics Working Paper No. 0605.

Bates, T. (1994). A Comparison of Franchise and Independent Small Business Longevity. The Review of Economics and Statistics. 72(4). pp. 551-559.

Baron, R.A. (2006). Opportunity Recognition as Pattern Recognition: How Entrepreneurs “Connect the Dots” to Identify New Business Opportunities. Academic Management Perspective. 20(1). pp. 104-119.

Baron, R.A. (2004). The Cognitive Perspective: a Valuable Tool for Answering Entrepreneurship’s Basis “Why?” Questions. Journal of Business Venturing. 19(2). pp. 221-239.

Baron, R.A., Ensley, M.D. (2006). Opportunity Recognition as the Detection of Meaningful Patterns: Evidence from Comparisons of Novice and Experienced Entrepreneurs. Management Science. 52(9). pp. 1331-1344.

Baron, R.A., Markman, G. (1999). The role of Entrepreneurs’ Behavior in their Financial Success: Evidence for the Benefits of Effective Social Skills. Paper voorgesteld op de Babson Conference on Entrepreneurship (Babson Park, VS).

Baumol, W.J. (1968). Entrepreneurship in Economic Theory. The American Economic Review. 58(2). pp. 64-71.

Baumol, W.J. (1990). Entrepreneurship : Productive, Unproductive and Destructive. The Journal of Political Economy. 98(5). pp. 893-921.

Baumol, W.J. (1993). Formal Entrepreneurship Theory in Economics: Existence and Bounds. Journal of Business Venturing. 8(3). pp. 893-921.

Bird, B. (1989). Entrepreneurial Behavior. Glenview (Illinois, VS): Scott Foresman.

Blanchflower, D.G., Oswald, A.J. (2007). What Makes a Young Entrepreneur. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 3252.

Bonett, C., Furnham, A. (1991). Who Wants to Be an Entrepreneur? A Study of Adolescents Interested in a Young Enterprise Scheme. Journal of Economic Psychology. 12. pp. 465-478.

Bowen, H., De Clercq, D. (2008). Institutional Context and the Allocation of Entrepreneurial Effort. Journal of International Business Studies. 39(4). pp. 747-767.

Bradburn, N.M., Caplovitz, D. (1965). Reports of Happiness. Chicago (VS): Aldine.

Broadway, R., Trembley, J.F. (2005). Public Economics and Start-up Entrepreneurs. In Kanniainen, V., Keuschnigg, C. (Eds.), Venture Capital, Entrepreneurship and Public Policy (pp. 181-219). Cambridge (Massachusetts, VS): The MIT Press.  

Bruce, D., Mohsin, M. (2006). Tax Policy and Entrepreneurship, New Time Series Evidence. Small Business Economics. 26(5). pp. 409-425.

Busenitz, L., Barney, J. (1997). Differences Between Entrepreneurs and Managers in Large Organizations: Biases and Heuristics in Strategic Decision Making. Journal of Business Venturing. 12(1). pp. 9-30.

Butler, J., Herring, C. (1991). Ethnicity and Entrepreneurship in America : Toward an Explanation of Racial and Ethnic Group Variations in Self-employment. Sociological Perspectives. 34(1). pp. 79-95.

Buysse, R., Sleuwaegen, L. (2010). De Contextuele Determinanten van Ondernemerschap in Vlaanderen ; Leuven: Publicaties Flanders DC Kenniscentrum.

Cantillon, R. (1755).  Essai sur la Nature du Commerce en General. London:  Fetcher Gyler.

Casson, M. (2005). Entrepreneurship and the theory of the firm. Journal of Economic Behavior and Organization. 58. pp. 327-348.

Casson, M. (1982). The Entrepreneur:  An Economic Theory. Oxford:  Martin Robertson.

Central Intelligence Agency. (2013). The World Factbook. Bekeken op 18 juli, 2013, van https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2….

Chen, C., Greene, P., Crick, A. (1998). Does Entrepreneurial Self-efficacy Distinguish Entrepreneurs from Managers. Journal of Business Venturing. 13(4). pp. 295-316.

Ciavarella, M., Buchholtz, A. K., Riordan, C. M., Gatewood, R. D., Stokes, G. S. (2004). The Big Five and Venture Survival: Is there a Linkage?. Journal of Business Venturing. 19. pp. 465-483.

Cohen, W.M., Klepper, S. (1992). The Trade-off Between Firm Size and Diversity in the Pursuit of Technological Progress. Small Business Economics. 4. pp. 1-14.

Colantone, I., Sleuwaegen, L. (2007). Entry and Exit of Firms in a Global Economy: a Cross-country and Industry Analysis. Vlerick Leuven Gent Working Paper Series. 2007(36). pp. 1-31.

Cooper, A., Dunkelberg, W., Woo, C. (1988a). Survival and Failure: A Longitudinal Study. In Kirchoff, B., Long, W., McMullan, W., Vesper, K., Wetzel W. (Eds.), Frontiers of Entrepreneurship Research (pp. 225-237). Babson Park (VS): Babson College.

Cooper, A., Woo, C., Dunkelberg, W. (1988b). Entrepreneurs’ Perceived Chance of Success. Journal of Business Venturing. 3(1). pp. 97-108.

Costa, P.T., McCrae, R. R. (1992). Neo Pi-R: Professional Manual/With Bibliography. Psychological Assessment Resources.   

Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity. New York: HarperCollins.

Dana, L. (1987). Entrepreneurship and Venture Creation – An International Comparison of Five Commonwealth Nations. In Churchill, N., Hornaday, J., Kirchhoff, B., Krasner, O., Vesper, K. (Eds.), Frontiers of Entrepreneurship Research (pp. 573-583). Babson Park (VS): Babson College.

De Backer, K., Sleuwaegen, L. (2008). Offshoring as a Survival Strategy: Evidence from Manufacturing Firms in Belgium. Journal of International Business Studies. 39(8). pp. 1261-1277.

Denison, D., Alexander, J. (1986). Patterns and Profiles of Entrepreneurs: Data from Entrepreneurship Forums. In Ronstadt, R., Horanday, J., Peterson, R., Vesper, K. (Eds.), Frontiers of Entrepreneurship Research (pp. 578-593). Babson Park (VS): Babson College.

Desai, M., Gompers, P., Lerner, J. (2003). Institutions, Capital Constraints and Entrepreneurial Firm Dynamics : Evidence from Europe. National Bureau of Economic Research Working Paper Series No. 10165.

De Wit, G. (1993). Models of Self-employment in a Competitive Market. Journal of Economic Surveys. 7. pp. 367-397.

Diener, E., Diener, M., Diener, C. (1995). Factors Predicting the Subjective Well-being of Nations. Journal of Personality and Social Psychology. 69(5). pp. 851-864.

Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E., Smith, H.L. (1999). Subjective Well-being: Three Decades of Progress. Pscyhological Bulletin. 125(2). pp. 276-302.

Dutz, M., Ordover, J., Willig, R. (2000). Entrepreneurship, Access Policy and Economic Development Lessons from Industrial Organization. European Economic Review. 44(4-6). pp. 739-747.

Eisenhauer, J. (1995). The Entrepreneurial Decision: Economic Theory and Empirical Evidence. Entrepreneurship Theory and Practice. 19(4). pp. 67-79.

Eliasson, G. (1995). Economic Growth Through Competitive Selection. Paper voorgesteld op de 22ste EARIE-conferentie (Juan les Pins, September 1995).

European Commission. (2013). Innovation Union Scoreboard 2013. European Commission Publication Office. pp. 1-76.

Evans, D., Leighton, L. (1989). Some Empirical Aspects of Entrepreneurship. American Economic Review. 79. pp. 519-535.

Federale Overheidsdienst Justitie. (2013). Justitiehervorming Klaar om Definitief Gestemd te worden in in het Parlement. Bekeken op 18 juli, 2013, van http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/nie… .

Filion, L.J. (1997). From Entrepreneurship to Entreprenology. The Journal of Enterprising Culuture. 6(1). pp. 1-23.

Fogel, K., Hawk, A. Morck, R., Yeung, B. (2006). Institutional Obstacles to Entrepreneurship. In Casson, M., Yeung, B., Basu, A., Wadeson, N. (Eds.), The Oxford Handbook of Entrepreneurship (pp. 540-579). Oxford (UK): Oxford University Press.

Fougère, M. (2007). The Construction of the Modern West and the Backward Rest in Hofstede’s Culture’s Consequences. Journal of Multicultural Discourses. 2(1). pp. 1-19.

Freeman, J. (1982). Organizational Life Cycles and Natural Selection Processes. Research in Organizational Behavior. 4. pp. 1-32.

Gabor, D. (1970). Innovations: Scientific, Technical and Social. Oxford: The University Press.

Gaglio, C., Katz, J. (2001). The Psychological Basis of Opportunity Identification: Entrepreneurial Alertness. Small Business Economics. 16. pp. 95-111.

Georgiou, M.N. (2009). Entrepreneurship Causes Economic Growth: An Empirical Analysisf for Western European Countries and the United States 1990-2004. Social Science Research Network (SSRN).

Gifford, S. (1992). Allocation of Entrepreneurial Attention. Journal of Economic Behavior and Organization. 19. pp. 265-284.

Gimeno, J., Folta T., Cooper, A., Woo, C. (1997). Survival of the Fittest? Entrepreneurial Human Capital and the Persistence of Underperforming Firms. Administrative Science Quarterly. 42. pp. 750-783.

Giordani, L.G. (2008). Entrepreneurial Orientation and Subjective Well-being: a Comparison of Employed and Self-Employed Motivation and Commitment (Summary). Frontiers of Entrepreneurship Research. 28(4). Artikel 8.

Glaeser, E., Kallal, H., Sceinkman, J., Shleifer, A. (1992). Growth in Cities. Journal of Political Economy. 100. pp. 1126-1152.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM). (2010). 2009 Global Report. Bosma, N., Levie, J. pp. 1-72.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM). (2013a). 2012 Global Report. Xavier, S.R., Kelley, D., Kew, J., Herrington M., Vorderwülbecke, A. pp. 1-85.  

Global Entrepreneurship Monitor (GEM). (2013b). 2011 Report for Belgium and Flanders. Bosma, N., Crijns, H., Holvoet, T. pp. 1-50.

Guesnier, B. (1994). International Vatiations in New Firm Formation in France. Regional Studies. 28(4). pp. 347-358.

Hansen, E. (1991). Structure and Process in Entrepreneurial Networks as Partial Determinants of Initial Venture and Growth. In Churchill, N., Bygrave, W., Covin, J., Sexton, D., Slevin, D., Vesper, K., Wetzel, W. (Eds.), Frontiers of Entrepreneurship Research (pp. 320-334). Babson Park (VS): Babson College.

Hart, D.M., Acs, Z.J., Tracy, S.L. (2009). High-tech Immigrant Entrepreneurship in the United States. Small Business Administration. pp. 1-83.

Hayek, F.A. (1937). Economics and Knowledge. Economica, New Series. 4(13-16), p. 33-54.

Hayek, F.A. (1945). The Use of Knowledge in Society. The American Economic Review. 35(4). pp. 519-530.

Hayton, J.C., George, G., Zahra, S.A. (2002). National Culture and Entrepreneurship: A Review of Behavioral Research. Entrepreneurship: Theory and Practice. 26(4). pp. 33-52.  

Henrekson, M., Roine, J. (2007). Promoting Entrepreneurship in the Welfare State. In Audretsch, D., Grilo, I., Thurik, A.R. (Eds.), Handbook of Research on Entrepreneurship Policy (pp. 64-93). Cheltenham (UK), Northampton, (Massachusetts, VS): Edward Elgar Publishing Limited.

Heritage Foundation. (2012). Highlights of the 2012 Index of Economic Freedom. Miller, T., Holmes, K.R., Feulner, E.J. pp. 1-12.

Hills, G., Shrader, R., Lumpkin, T. (1999). Opportunity Recognition as a Creative Process. In Reynolds, P., Bygrave, W., Carter, N., Manigart, S., Mason, C., Mason, G., Meyer, H., Shaver, K. (Eds.), Frontiers of Entrepreneurship Research (pp. 216-227). Babson Park (VS): Babson College.

Hisrich, R.D., Peters, M.P., Shepherd, D.A. (2010). Entrepreneurship. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Hoffmann, A.N. (2007). A Rough Guide to Entrepreneurship Policy. In Audretsch, D., Grilo, I., Thurik, A.R. (Eds.), Handbook of Research on Entrepreneurship Policy (pp. 140-171). Cheltenham (UK), Northampton, (Massachusetts, VS): Edward Elgar Publishing Limited.

Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. Thousand Oaks (VS): Sage Publications, Inc.

Hofstede, G., Hofstede G.J., Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind (Third Edition). New York: McGraw-Hill.

Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations: International Differences in Work-related Values. London: McGraw-Hill.

Honig, B., Davidsson, P. (2000). The Role of Social and Human Capital Among Nascent Entrepreneurs. Academy of Management Proceedings, Washington DC (VS).

Hoselitz, B.F. (Ed.) (1968). The Role of Small Industry in the Process of Economic Growth. Den Haag, Parijs: Mouton.

Hull, D., Bosley, J., Udell, G. (1980). Renewing the Hunt for Heffalump: Identifying Potential Entrepreneurs by Personality Characteristics. Journal of Small Business. 18. pp. 11-18.

International Monetary Fund (IMF). (2013). World Economic Outlook Database. Bekeken op 18 juli, 2013, van http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx.

Jackson, J., Rodney, G. (1994). The Attitudinal Climate for Entrepreneurial Activity. Journal of Business Venturing. 17(5). pp. 467-488.

Johansson, D. (2004). Economics without Entrepreneurship or Institutions: A Vocabulary Analysis of Graduate Textbooks. Econ Journal Watch. 1(3). pp. 515-538.

Johansson, E. (2000). Self-employment and Liquidity Constraints: Evidence from Finland. Scandinavian Journal of Economics. 102(1). pp. 123-134.

Kainiainen, V., Leppämäki, M. (2009). Union Power, Entrepreneurial Risk and Entrepreneurship. Small Business Economics. 33(3). pp. 293-302.

Keh, H.T., Foo, M.D., Lim, B.C. (2002). Opportunity Evaluation under Risky Conditions: The Cognitive Processes of Entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice. 27(2). pp. 125-148.

Kent, C., Sexton, D., Van Auken, P., Young, D. (1982). Managers and Entrepreneurs: Do Lifetime Experiences Matter?. In Vesper, K. (Ed.), Frontiers of Entrepreneurship Research (pp. 516-525). Babson Park (VS): Babson College.

Kirchoff, B.A., Newbert, S.L., Hasan, I., Armington, C. (2007). The Influence of University R&D Expenditures on New Business Formations and Employment Growth. Entrepreneurship: Theory & Practice. 31(4). pp. 543-559.

Kirzner, I. (1973). Competition and Entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press.

Klepper, S., Sleeper, S. (2001). Entry by Spinoffs. Working paper Carnegie Mellon University (VS).

Knight, F.H. (1921). Risk, Uncertainty and Profit. New York:  Houghton Mifflin.

Lee, D., Tsang, E. (2001). The Effects of Entrepreneurial Personality, Background en Network Activities on Venture Growth. Journal of Management Studies. 38(4). pp. 583-602.

Lee, S.Y., Florida, R., Acs, Z.J. (2004). Creativity and Entrepreneurship: A Regional Analysis of New Firm Formation. Regional Studies. 38(3). pp. 879-891.

Leibenstein, H. (1979). The General X-Efficiency Paradigm and the Role of the Entrepreneur. In Rizzio, M.J. (Ed.),  Time, Uncertainty And Disequilibrium (pp. 127-139). Lexington, Mass:  D.C. Heath.

Lumpkin, G.T., Brigham, K.H., Moss, T.W. (2010). Long-term Orientation: Implications for the Entrepreneurial Orientation and Performance of Family Businesses. Entrepreneurship and Regional Development. 22(3-4). pp. 241-264.  

Lumpkin, G.T., Lichtenstein, B.B. (2005). The Role of Organizational Learning in the Opportunity Recognition Process. Entrepreneurship Theory and Practice. 29(4). pp. 451-472.

McClelland, D.C. (1965). N Achievement and Entrepreneurship: A Longitudinal Study. Journal of Personality and Social Psychology. 1(4). pp. 389-392.

McCrae, R.R. (2001). Trait Psychology and Culture: Exploring Intercultural Comparisons. Journal of Personality. 69. pp. 819-846.  

McCrae, R. R., Allik, J. (2002). The Five-Factor Model of Personality Across Cultures. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

McGrath, R.G. (1999). Falling Forward: Real Options Reasoning and Entrepreneurial Failure. Academy of Management Review. 24 (1). pp. 13-30.

McGrath, R.G., MacMillan I.C., Scheinberg S. (1992). Elitists, Risk-takers and Rugged Individualists? An Exploratory Analysis of Cultural Differences Between Entrepreneurs and Non-entrepreneurs. Journal of Business Venturing. 7(1). pp. 115-135.

McMillan, J., Woodruff, C. (2002). The Central Role of Entrepreneurs in Transition Economies. Journal of Economic Perspectives. 16(3). pp. 153-170.

Mesch, G., Czamanski, D. (1997). Occupational Closure and Immigrant Entrepreneurship: Russian Jews in Israel. Journal of Socio-economics. 26(6). pp. 597-611.

Miner, J.B. (1992). Industrial Organizational Psychology. New York (VS): McGraw-Hill Int. Ed. 

Mitchell, D.T., Campbell, N.D. (2009). Corruption’s Effect on Business Venturing Within the United States. American Journal of Economics and Sociology. 68(5). pp. 1135-1152.

Mueller, S.L., Thomas, A.S. (2001). Culture and Entrepreneurial Potential: A Nine Country Study of Locus of Control and Innovativeness. Journal of Business Venturing. 16(1). pp. 51-76.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2012a). Factbook 2012. Bekeken op 18 juli, 2013, van http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2013/population-gr….

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2012b). Factbook 2012. Bekeken 18 juli, 2013, van http://www.oecd-ilibrary.org/employment/unemployment-rate_20752342-tabl….

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (1997). Small Businesses, Job Creation and Growth: Facts, Obstacles and Best Practices. The Organisation for Economic Co-operation and Development. pp. 1-55.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2008). Trade Union Density. Bekeken op 18 juli, 2013, van http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=20167.

Ozgen, E., Baron, R.A. (2007). Social Sources of Information in Opportunity Recognition: Effect of Mentors, Industry Networks and Professional Forums. Journal of Business Venturing. 22(2). pp. 174-192.

Parker, S.C. (2007). Policymakers Beware!. In Audretsch, D., Grilo, I., Thurik, A.R. (Eds.), Handbook of Research on Entrepreneurship Policy (pp. 54-63). Cheltenham (UK), Northampton, (Massachusetts, VS): Edward Elgar Publishing Limited.

Plomin, R., Caspi, A. (1999). Behavioral Genetics and Personality. In Pervin, L.A., John, O.P. (Eds.), Handbook of Personality Theory and Research (pp. 251-276). New York: Guilford.

Praag, C., Pohem, H. (1995). Determinants of Willingness and Opportunity to Start as an Entrepreneur. Kyklos. 48(4). pp. 513-540.

Prskawetz, A., Mahlberg, B., Skirbekk, V., Freund, I., Winkler-Dworak, M., Lindh, T.,  Malmberg, B., Jans, A.C., Nordström, O.S., Andersson, F. (2005). The Impact of Population Ageing on Innovation and Productivity Growth in Europe. Report financed by the European Commission (DG-EMPL) under policy implication of demographic changes.

Reynolds, P. (1994). Autonomous Firm Dynamics and Economic Growth in the United States, 1986-1990. Regional Studies. 28(4). pp. 429-442.

Reynolds, P. (1993). High Performance Entrepreneurship: What Makes it Different?. In Churchill, N., Birley, S., Bygrave, W., Doutriaux, J., Gatewood, E., Hoy F., Wetzel, W. (Eds.), Frontiers of Entrepreneurship Research (pp. 88-101). Babson Park (VS): Babson College.

Reynolds, P., White, S. (1997). The Entrepreneurial Process: Economic Growth, Men, Women and Minorities. Westport (VS): Quorum Books.

Roberts, E. (1991). Entrepreneurs in High-Technology. New York (VS): Oxford University Press.

Robinson, P., Sexton, E. (1994). The Effect of Education and Experience on Self-employment Succes. Journal of Business Venturing. 9(2). pp. 141-156.

Rokeach, M. (1972). Beliefs, Attitudes and Values: A Theory of Organization and Change. San Fransisco: Jossey-Bass.

Salgado-Banda, H. (2007). Entrepreneurship and Economic Growth. Journal of Developmental Entrepreneurship. 12(1). pp. 3-29.

Sarasvathy, D., Simon, H., Lave, L. (1998). Perceiving and Managing Business Risks : Differences between Entrepreneurs and Bankers. Journal of Economic Behavior and Organization. 33. pp. 207-225.  

Say, J.B. (1816). England and the English People, 2nd Edition. Londen: Sherwoord, Neely et Jones.

Schiller, B., Crewson, P. (1997). Entrepreneurial Origins: A Longitudinal Inquiry. Economic Inquiry. 31. pp. 523-531.

Schumpeter, J. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Row.

Schumpeter, J. (1954). History of Economic Analysis. New York:  Oxford University Press,  London:  George Allen.

Schumpeter, J. (1928). The Instability of Capitalism. The Economic Journal. 38(151), pp. 361-386. 

Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development. New Brunswick: Transaction Publishers.

Schwitzgebel, E. (2006). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Revised 2010 Edition). Retrieved June 4, 2013, from http://plato.stanford.edu/entries/belief/.

Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus. Northampton (Massachusetts): Edward Elgar Publishing Limited.

Shane, S. (1993). Cultural Differences on National Rates of Innovation. Journal of Business Venturing. 7(1). pp. 29-46.

Shane, S. (2000). Prior Knowledge and the Discovery of Entrepreneurial Opportunities. Organization Science. 11(4). pp. 448-469.

Shane, S., Delmar, F. (2001). Planning for the Survival of New Ventures. Working paper University of Maryland (VS).

Shane, S., Khurana, R. (2001). Career Experiences and Firm Foundings. Paper voorgesteld op de Academy of Management Meetings.

Shane, S., Stuart, T. (2002). Organizational Endowments and the Performance of University Start-ups. Management Science. 48(1). pp. 154-170.

Shepherd, D.A. (2003). Learning from Business Failure: Propositions of Grief Recovery for the Self-Employed. Academy of Management Review. 28 (2). pp. 318-329.

Spector, P.E., Cooper, C.L., Sanchez, J.I., O’Driscoll, M., Sparks, K., Bernin, P., Bussing, A., Dewe, P., Hart, P., Lu, L., et al. (2001). Do National Levels of Individualism and Internal Locus of Control Relate to Well-being: an Ecological Level International Study. Journal of Organizational Behavior. 22(8). pp. 815-832.

Stevenson, L., Lundström, A. (2007). Dressing the Emperor: the Fabric of Entrepreneurship Policy. In Audretsch, D., Grilo, I., Thurik, A.R. (Eds.), Handbook of Research on Entrepreneurship Policy (pp. 94-129). Cheltenham (UK), Northampton, (Massachusetts, VS): Edward Elgar Publishing Limited.

Stevenson, L., Lundström, A. (2005). Entrepreneurship Policy, Theory and Practice (International Studies in Entrepreneurship Series, Volume 9). New York (VS): Springer.

Taylor, M. (1996). Earnings, Independence or Unemployment: Why Become Self-Employed?. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 58. pp. 253-266.

Trompenaars, A., Hampden-Turner, C. (1993). The Seven Cultures of Capitalism: Value Systems for Creating Wealth in the US, Japan, Germany, France, Britain, Sweden and The Netherlands. New York: Doubleday Business.

Ucbasaran, D., Westhead, P., Wright, M. (2009). The Extent and Nature of Opportunity Identification by Experienced Entrepreneurs. Journal of Business Venturing. 24 (2). pp. 99-115.

Utsch, A., Rauch, A. (2000). Innovativeness and Initiative as Mediators between Achievement Orientation and Venture Performance. European Journal of Work and Organizational Psychology. 9(1), pp. 45-62.  

Venkatraman, S. (1997). The Distinctive Domain of Entrepreneurship Research : An Editor’s Perspective. In Katz, J., Brockhaus, R. (Eds.), Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence, and Growth (pp. 199-138). 3. Greenwich (VS): JAI Press.

Vérin, H. (1982). Entrepreneurs, Entreprises, Histoire d’une Idée. Parijs : Presses Universitaires de France.

Van Stel, A., Carree M., Thurik A.R. (2005). The Effect of Entrepreneurial Activity on National Economic Growth. Small Business Economics. 24(3). pp. 311-321.

Ward, E. (1993). Motivation of Expansion Plans of Entrepreneurs and Small Business Managers. Journal of Small Business Management. 31(1). pp. 32-38.

Weber, M. (1930). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Allen & Unwin.

Wennekers, S., Thurik, A.R. (1999). Linking Entrepreneurship and Economic Growth. Small Business Economics. 13(1). pp. 27-55.

World Bank. (2013). Doing Business 2013. The World Bank Group and The International Finance Corporation. Washington (VS). pp. 1-270.

World Bank. (2011). Population Density. Bekeken op 18 juli, 2013, van http://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST.

World Economic Forum (WEF). (2012). Global Competitiveness Report 2011-2012. The World Economic Forum. Geneva. pp. 1-527.

World Economic Forus (WEF). (2010). Global Competitiveness Report 2009-2010. The World Economic Forum. Geneva. pp. 1-479.

Zhao, H., Seibert, S. E. (2006). The Big Five Personality Dimensions and Entrepreneurial Status: A Meta-Analytical Review. Journal of Applied Psychology. 91(2). pp. 259-271.  

Zietsma, C. (1999). Opportunity Knocks –or does it Hide? An examination of the role of Opportunity Recognition in Entrepreneurship. In Reynolds, P., Bygrave, W., Manigart, S., Mason, C., Mason, C., Meyer G., Sapienza, H., Shaver, K. (Eds.). Frontiers of Entrepreneurship Research (pp.242-256). Babson Park (VS): Babson College.

Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2013