Geografische data toegankelijker maken

Dennis
Desutter

Mijn stageopdracht bestond eruit de beschikbare geografische data van de Stad Genk te integreren in het midoffice. Dit is voornamelijk interessant om eindapplicaties rond te maken. Niet alleen voor de burgers van Genk die bepaalde geografische informatie willen opvragen, maar ook voor andere stadsdiensten die baat kunnen hebben bij het gebruik van ruimtelijk inzichtelijke informatie.

Het Geografisch Informatie Systeem:

Vooraleer ik aan deze opdracht kon beginnen moest ik inzicht krijgen in hoe het GIS, geografisch informatie systeem, dagelijks gebruikt wordt door de stadsdiensten. Een GIS systeem wordt voornamelijk gebruikt door de overheid en geologen. De diensten van Stad Genk gebruikt het bijvoorbeeld om de begraafplaatsen in kaart te brengen, vergunningen te koppelen aan gebouwen of percelen, … . Al deze functionaliteiten werden duidelijker naarmate ik mijn weg vond in de GIS applicatie. Eenmaal ik het systeem onder de knie had mocht ik onder toezicht enkele configuraties uitvoeren voor een nieuwe module in de GIS-applicatie, verkeerssignalisatie. Zo mocht ik de kaart instellingen configureren met gebruiksvriendelijkheid in het achterhoofd, groepen en gebruikers aanmaken, de juiste rechten geven aan deze groepen, enz..

Het GIS dat in Genk gebruikt wordt wisselt zijn data ook uit aan de overkoepelende organisatie, het Agiv. Het Agiv maakt zelf ook kaarten voor heel Vlaanderen. Deze kaarten worden beschikbaar gemaakt om in GIS applicaties te implementeren. Dit wordt gedaan door middel van Web Map Services. Deze services heb ik mogen implementeren in het GIS van Genk. Enkele voorbeelden zijn een hoogtekaart en een kaart met de routes en bushaltes van De Lijn.

GIS naar het midoffice:

Om de geografische data over te brengen naar het midoffice is er een GeoSpatial Server (GSS), die gebruikt zal worden als middle tier, en een Smallworld Internet Application Server (SIAS) geïnstalleerd. Al deze systemen zijn van GE Smallworld. De installatie werd uitgevoerd door iemand van GE zelf. Ik heb dit op de voet gevolgd en samen met de installateur de nodige testen uitgevoerd.

Vooraleer ik aan de slag kon gaan met deze systemen hebben we enkele opleidingen gekregen. In deze opleidingen werd ons duidelijk gemaakt hoe de systemen juist in verband staan met elkaar en wat de mogelijkheden zijn om deze te configureren naar onze wensen.

Aangezien de GIS coördinator van de Stad Genk niet de nodige technische kennis bezit om deze systemen uit te pluizen en te configureren moest ik al mijn configuraties grondig documenteren.

Op onderstaande figuur wordt weergegeven hoe de systemen verbonden zijn aan elkaar.

Een gebruiker kan gemakkelijk GIS data opvragen door gebruik te maken van de in GSS beschikbare web services. SIAS is een web cliënt interface die gebruik maakt van deze web services. Als een gebruiker in SIAS op een knop drukt, wordt er een web service van GSS gebruikt om data uit de GIS databank te halen die op de GIS server is geïnstalleerd.

De SIAS is qua interface zeer gelijkaardig aan die van de GIS desktop applicatie. Het zal op een intern webadres gebruikt worden door de stadsdiensten. Aan het einde van dit document is een screenshot toegevoegd.

Op de GSS hebben we ingesteld welke informatie er kan worden opgevraagd, hoe deze moet worden doorgegeven aan de SIAS, wat er allemaal zichtbaar moet zijn op de kaart, enz. . De SIAS werd geconfigureerd zodat de interface van de web applicatie gebruiksvriendelijker werd. Hierna hebben we enkele zoekschermen voorzien data te kunnen opvragen zonder query’s te moeten schrijven.

Om de burgers van Genk mee te laten genieten van de geografische data, werd gezocht welke informatie van het GIS interessant kan zijn om op te vragen. We zouden het interessant vinden moest de burger op het digitaal loket van de website deze informatie kan opvragen.
Na lang nadenken zijn we op volgende functionaliteiten uitgekomen:

-       Een nieuwe functionaliteit waarbij een burger zijn vergunningen kan opvragen en de status ervan.

-       Bij het melden van schade aan een speelpleintje wordt er een kaart getoond met de speelpleintjes als laag op een kaartje van Genk. Zo moet ge burger enkel het speelpleintje aanklikken en ziet hij bijhorende data.

-       Bij het aanvragen voor het snoeien of kappen van een boom wordt er een kaart getoond met de bomen als laag op een kaartje van Genk. Zo moet ge burger enkel de boom aanklikken en ziet hij bijhorende data.

Bij het plaatsen van een melding of een aanvraag wordt de bijhorende data van de boom of het speelpleintje ook meegestuurd naar het achterliggende proces. Namelijk de taken die bij de verschillende stadsdiensten worden geplaatst. Zo is het voor hen ook gemakkelijker om te weten over welke boom of welk speelpleintje het gaat.

Ik heb de nodige web services samengesteld uit de beschikbare web services van de GSS. Deze web services werden dan doorgestuurd naar de webmaster van Genk die deze zal implementeren in de website/digitaal loket van Genk.

Ik vond het een zeer leuke en leerrijke ervaring en heb ook gemerkt dat er veel toekomst in zit. Het is ook een zeer interessante wereld om als IT’er in terecht te komen.

Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2013