Invloeden van de Bulgaarse volksmuziek in de koorliteratuur uit Bulgarije

Pascale
Van Os

De Bulgaarse koormuziek: het ontdekken waard!

In Vlaanderen wordt er sinds enkele jaren weer meer in koor gezongen.  Er werden vele nieuwe koren opgericht en de koormuziek werd populairder.  Er worden vooral liederen gezongen van West-Europese componisten.  Wat in België weinig bekend is,  is echter de koorliteratuur uit de Oost-Europese landen.    Deze landen hebben een sterk ontwikkelde koorcultuur en het niveau van de koren is vaak zeer hoog.  Jammer genoeg komt hun koorliteratuur maar zelden tot in West-Europa.   

Ik heb ervoor gekozen om de Bulgaarse koorliteratuur te onderzoeken.  Wat interessant is aan de muziek uit Bulgarije, zijn de invloeden uit zowel Europa als uit het Azië. Daarnaast heeft de folklore heeft een sterke invloed op de manier van leven en is ook zeer sterk terug te vinden is in de muziek.  Het is duidelijk dat de Bulgaarse volksmuziek tot de dag van vandaag een zeer grote invloed uitoefent op de koorliteratuur in Bulgarije. Er is bijna geen enkele koorcomponist terug te vinden die geen bewerkingen van volksliederen geschreven heeft.  Daarnaast gebruikt elke componist wel invloeden uit de volksmuziek.  In elk lied zijn wel invloeden terug te vinden:  onregelmatige maatsoorten, typische Bulgaarse toonaarden en modi, typische ornamentatie, tekst gebaseerd op de lyrische volkspoëzie of  typische elementen uit de Bulgaarse volksdansen. Elke componist heeft een verschillende manier om de volksliederen te benaderen en deze tecombineren met westerse elementen.  Ook is er een evolutie te merken gedurende de 20ste  eeuw waar er geleidelijk aan meer geëxperimenteerd wordt bij het schrijven van volksliedarrangementen.  Op het einde van de20ste eeuw integreren componisten elementen uit de jazz en het lichtere genre in de volksmuziek, wat voor een geslaagde combinatie zorgt.   

Bibliografie

BAKALOV, T., Anthology of Bulgarian Folk Musicians, Sofia: St. Kliment Ohridsky University Press,2002 BARTOK, B., The so-called Bulgarian rhythm, in Béla Bartók Essays, London, Nebraska Press, 1976, p. 40-49HRISTOV, D.,  De rythmische basis van onze volksmuziek, in СбНУН: (verzameling van folklore,wetenschap en literatuur), 1913KRALEV, S. хорова христоматия, Sofia: държавно издателство "музика" (Staatsuitgeverij“muziek”, 1990.KREMENLIEV, A. BORIS, Bulgarian-Macedonian Folk Music, Berkeley: University of California Press,1952.KRUMOV, P., Bulgarian choirs over the past 50 years, in New Sound, 28, Belgrado: Departement ofMusicology, The Faculty of Music, 2006, p. 79-86 LITOVA-NIKOLOVA, L., Bulgarian Folk Music, Sofia: Marin Drinov Academic Publishing House, 2004.RICE, T., Music in Bulgaria : experiencing music, expressing culture, Oxford: Oxford University Press,2004.PETKOV, G.,  фолк-джаз-скат (Folk-jazz-skat), Sofia: нов български университет (NieuweBulgaarse Universiteit), 2004.STAYNOV, P., Choral songs by Petko Staynov, Sofia: Petko Gruev Staynov Foundation, 2010.New Grove Online (www.grovemusic.com, toegang 13 maart 2013)http://www.ubc-bg.com/http://www.petkostaynovmusic.com/ 

 

Download scriptie (2.81 MB)
Universiteit of Hogeschool
AP Hogeschool Antwerpen
Thesis jaar
2013