Katharen en het vierde evangelie. Gebruik en betekenis van het Johannesevangelie in kathaarse theologische en rituele teksten

Mieke (Mari )
Felix

EEN ANDER SOORT ZIJN

 

Wat is bestaan? De tafel waaraan ik zit, de computer waarop ik letters intik, het scherm waarop deze woorden verschijnen, het licht dat door het raam naar binnen valt, de vogel die landt op een tak van de boom, mijn vingers die over het toetsenbord bewegen, de lucht die door mijn longen stroomt, mijn brein dat gedachten omzet in taal: dit alles bestaat. Ik besta. Op deze dag, mijn verjaardag, wijst alles erop dat ik leef, dat ik er ben. Rondom mij strekt zich een wereld uit, dat weet ik. En ver buiten de grenzen van mijn weten is er nog steeds dat immense heelal. Een heelal dat bestaat.

 

En als dit nu eens niet klopte? Wat als deze zichtbare, materiële wereld niet de werkelijkheid zou zijn? Als alles wat wij “werkelijkheid” noemen, eigenlijk niets zou zijn? Of liever “Niets”, met een hoofdletter, hèt Niets, waarmee ik bedoel dat het niet bestaat.

Wij denken weinig na over dit Niets, misschien omdat we het ons niet kunnen voorstellen. Telkens als wij dat proberen wordt het 'iets': in onze verbeelding kleuren we het zwart of we trekken een cirkel rond het heelal. 'Daarbuiten', 'ergens' stopt het. Dààr eindigt alles, daar begint het Niets. Maar net door die woorden te gebruiken, lijven we het weer in, doen we alsof we het kennen. En dat kan niet: wij, bestaande wezens, bestuderen het bestaande. Alleen het bestaande is kenbaar. Dat spreekt vanzelf, want er is niets anders.

 

Kunnen we het even omdraaien? We maken een negatieve afdruk: alles wat wit was, wordt zwart en omgekeerd. Alles wat wij het bestaande noemen is 'niets' en bestaat dus eigenlijk niet – dat wat wij 'niets' noemen en waarvan wij overtuigd zijn dat het niet bestaat, bestaat wèl. Het is zelfs het enige.

 

In 1321 getuigt Arnaut Teisseire voor de rechtbank van de inquisitie in Pamiers. Ooit had hij een discussie met zijn schoonvader, Pèire Autier, over de betekenis van een zinnetje uit de proloog van het evangelie volgens Johannes: Alles is door hem ontstaan, en buiten hem om is er niets ontstaan. “Ik zei dat ik dacht dat dat wilde zeggen dat God alles geschapen heeft,” zegt Teisseire, “maar Pèire antwoordde dat ik er niets van begrepen had, dat God weliswaar alles had gemaakt, maar dat alles ook buiten God om bestond. Dat tweede 'alles' was volgens hem 'niets', nihil: de dingen van deze wereld.”

Pèire Autier was een kathaar, een voortrekker van de heropleving van deze ketterij aan het begin van de 14de eeuw. Er was een kruistocht in regel aan te pas gekomen, de paus had de inquisitie in het leven geroepen, maar het katharisme was niet dood. En die overtuiging – dat de materiële werkelijkheid niet door God is gemaakt en dus niet bestaat, want “buiten God om kan niets bestaan”, zoals de evangelist Johannes zegt – dragen zij al van het begin met zich mee. Tegenstanders verwijten katharen dat ze de betekenis van deze bijbeltekst verdraaien, getuigen vermelden voor de inquisitie dat ze het in een preek hebben gehoord en in de enkele authentieke kathaarse teksten die bewaard zijn gebleven, wordt het zeer nadrukkelijk uitgelegd: deze wereld is géén goddelijke schepping. Dat is eraan te merken: al het materiële gaat op de duur kapot, levende wezens sterven. De ware aard van dit alles is immers niets en dat Niets vreet het aan, zoals roest of schimmel. Dat wat God gemaakt heeft is eeuwig, dat verslijt niet, dat is goed, ook in de morele betekenis van het woord. En omdat een stukje van ons, dat immateriële ding dat de ziel is, ook door God is gemaakt, zijn wij in staat dat 'andere' te leren kennen. Wij hebben er zelfs al een vermoeden van, want wij voelen ons hier niet thuis. Wij verlangen naar een goedheid die wij op aarde niet vinden.

 

De overtuiging dat een goede God alleen maar actief kan zijn in het goede, is niet door katharen verzonnen. Al eeuwen lang wordt het door kerkvaders en theologen bevestigd: God heeft alleen goede dingen geschapen. Maar waar komt het kwaad dan vandaan, de pijn en het lijden? Hoe konden die ontstaan in een schepping die per definitie goed was? Op die beangstigende vraag zijn vele verschillende antwoorden geformuleerd, zonder dat het probleem hiermee van de baan was. Katharen stellen een radicale oplossing voor. Wat wit leek wordt zwart, wat ver weg in het duister verscholen zat, wordt een stralend licht. Met één grote zwaai tuimelt de kenbare werkelijkheid in de diepe ravijn van het Niets, want God heeft met deze wereld niets te maken.

Nochtans kunnen wij, mensen die op aarde leven, het werkelijk bestaande leren kennen. Katharen zeggen: “Slechts door één van ons te worden, kun je God bereiken. Dan pas kun je bidden.” En het is natuurlijk onzin om in dat gebed te zeggen: “Geef ons heden ons dagelijks brood”, want daar houdt God zich immers niet mee bezig, met het graan dat groeit, met het welslagen of mislukken van de oogst. Wat wij hem moeten vragen is dat hij het wezen van ons zijn zou ondersteunen – en dat is niet materieel. Het brood waarmee God ons kan voeden is supersubstantieel, het is een brood van woorden. Het is het Woord zelf dat hij spreekt. Het Woord dat “in het begin was” (Joh 1,1) en dat zijn zoon is. Of het licht. Of de goedheid. Of de liefde. Dat alles is het ware “zijn”. Al het andere, dat waar wij dagelijks mee te maken hebben, is alleen maar rommel.

 

Mensen vragen mij soms waarom ik mij bezig hou met zo'n pessimistisch wereldbeeld als dat van de middeleeuwse katharen. Maar ik begrijp niet wat er pessimistisch is aan de overtuiging dat er een “ander zijn” bestaat. Een Zijn dat ons naar waarde schat en dat gelooft in onze kracht om het goede te doen, ondanks de schijn van het tegendeel.

 

 

 

p { margin-bottom: 0.21cm; }

Bibliografie

p.sdfootnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt; }p { margin-bottom: 0.21cm; }

Bibliografie

   

   

  AFKORTINGEN

   

  AFP Archivum Fratrum Praedicatorum

  BETL Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium

  CF Cahiers de Fanjeaux

  Heresis Revue semestrielle d'hérésiologie médievale / d'histoire des dissidences médiévales (CEC)

  ML Mediaevalia Lovaniensa

  NovTSup Supplements to Novum Testamentum

  PL Patrologia Latina (Ed. Migne)

  PG Patrologia Graeca (Ed. Migne)

  RBPH Revue Belge de Philologie et d'Histoire

  RHE Revue d'histoire ecclésiastique

  SC Sources Chrétiennes

  WUNT Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament

   

  CEC Centre d'Études Cathares / Centre René Nelli, Carcassonne

  SAC Studiecentrum Als Catars, Brussel

   

   

   

   

  Catharismes Jiménez-Sanchez, P., Les catharismes, Rennes, Presses Universitaires, 2008.

  Duvernoy, Religion Duvernoy, J., Le catharisme. La religion des cathares, Toulouse, Privat, 1976.

  Écritures cathares Nelli, R., Écritures cathares, Nouvelle édition actualisée et augmentée par Anne Brenon, Monaco, Rocher, 21995.

  Felix, Inleiding Felix, M., Katharen en het vierde evangelie, KU Leuven, 2011 [bachelorscriptie].

  Thouzellier, Liber Thouzellier, C, Livre des deux principes, SC 198.

  Thouzellier, Rituel Thouzellier, C, Rituel cathare, SC 236.

  Venckeleer, Recueil Venckeleer, Th., Un recueil cathare: le manuscrit A.6.10 de la “collection Vaudoise” de Dublin, RBPH 38 (1960) p. 815-834 & 39 (1961) p. 759-793.

  Wakefield – Evans Wakefield, W. L., & Evans, A.P., Heresies of the High Middle Ages, Selected Sources Translated and Annotated, New York, Columbia University Press, 21991.

   

   

  p.sdfootnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt; }p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { }

  I. BRONNEN

    

   A. MANUSCRIPTEN

    

   Dublin, Trinity College Library, “Recueil cathare”, MS 269 (ook: A 6 10).

   Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi Soppressi, “Liber de Duobus Principiis suivi par un rituel latin”, MS I II 44.

   Lyon, Bibliothèque du Palais des Arts, “Le Nouveau Testament de Lyon, suivi par un rituel occitan”, MS A I 54.

   Roma, Vat. MS Borgiana, Illiryco 12, “Recueil de Radoslav le chrétien”, fol. 56r-58v.

    

   B. GEDRUKTE EN UITGEGEVEN BRONNEN

    

   Alanus de Insula, De fide catholica contra haereticos sui temporis, PL 210, 305-430.

   Albertus Magnus o.p., Super Matthaeum. Capitula I-XIV, in: Opera Omnia. Tomus XXI, Pars I, (Institutum Alberti Magni Coloniense), Westfalen, Aschendorf, 1987.

   Aurelius Augustinus, Ketters en scheurmakers [De Haeresibus]. Bezorgd, vertaald en toegelicht door Joke Gehlen-Springorum en Vincent Hunink, Budel, Damon, 2009.

   ––––, Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld, Amsterdam, Ambo, 112009.

   ––––, Van aangezicht tot aangezicht. Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [Sermones de scripturis 51-94]. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar, ingeleid door Joost van Neer, Amsterdam, Ambo, 2004.

   ––––, Het huis op de rots. Verhandeling over de bergrede [De Sermone Domini in monte]. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Leo Wenneker en Hans van Reisen, Amsterdam, Ambo, 2000.

   ––––, Twintig preken van Aurelius Augustinus. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Gerard Wijdeveld, Baarn, Ambo, 1986.

   ––––, Sermones ad Populum. Classis Prima. De Scripturis, PL 38, 377-402.

   Bernardus Claraevallensis Abbas, Epistola. De haereticis sui temporis, PL 182, 676-680.

   Besse, Histoire des ducs, marquis et contes de Narbonne, Paris, 1660.

   Boëthius, De vertroosting van de filosofie. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. Brouwer, Amsterdam, Ambo, 22000.

   Bonacursus, Manifestatio haeresis catharorum quam fecit Bonacursus, PL 204, 310-325.

   Bozoky, E., Le livre secret des cathares. Interrogatio Iohannis. Apocryphe d'origine bogomile. Édition critique, traduction, commentaire par –, Paris, Beauchesne, 1980.

   Burnett, C.S.F., The Exposition Orationis Dominicae “Multorum legimus orationes”. Abélard's Exposition of the Lord's Prayer?, in Revue bénédictine 95 (1985), p. 60-72.

   Clédat, L., Le Nouveau Testament, traduit au XIIIe siècle en langue provençale, suivi d’un rituel cathare. Photolithographie, Paris, Bibliothèque de la faculté des Lettres de Lyon 4, 1887.

   Dondaine, A o.p., Les Actes du Concile Albigeois de Saint-Félix de Caraman, in Studi e Testi, 125, Miscellanea Giovanni Mercati, Roma, 1946, V, p. 324-355

   ––––, Un traité manichéen du XIIIe siècle: Le Liber de duobus principiis, suivi d’un fragment de rituel cathare, Roma, 1939.

   Duvernoy, J., Nouveau Testament en Occitan, suivi d’un Rituel Cathare (réimpression Clédat), http://jean.duvernoy.free.fr/text/ (toegang 15-05-2012).

   ––––, Le registre d'inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers (1318-1325). [Ms Vat. Lat. No 4030 de la Bibliothèque Vaticane], Toulouse, Privat, 1965-66 (3 Vol.).

   Eckbertus Schonaugiensis Abbas, Sermones, PL 195, 11-98.

   Hamilton J. & B., Christian Dualist Heresies in the Byzantine World c.650-c.1405. Selected sources translated and annotated by -, Manchester - New York, University Press, 1998.

   Moneta da Cremona, Summa de catharos et valdenses, libri quinque, Th. Ricchini (ed.), Roma, 1743.

   Nelli, R., Écritures cathares. Nouvelle édition actualisée et augmentée par Anne Brenon, Monaco, Rocher, 21995.

   Origenes, De basis. Onderzoek naar de fundamenten van geloof en wereld. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Freerk Jan H. Berghuis, Budel, Damon, 2009.

   ––––, Origen on Prayer, (De Oratione, vert. W. E. Curtis), Christian Classics Ethereal Library, s.d., http://www.ccel.org/ccel/origen/prayer.xviii.html (toegang 23-02-2013)

   ––––, Commentaire sur St. Jean. Tome I (vert. C. Blanc), SC 120, Paris, Cerf, 1966.

   ––––, Vom Gebet, (Peri Euchès, vert. P. Koetschau), In: Origenes, Schriften vom Gebet und Ermahnung zum Martyrium. Aus dem Griechischen übersetzt von Paul Koetschau. (Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Band 48), München, 1926.

   ––––, Het Gebed. Kerkvaderteksten met commentaar 8 (vert. Dr. G.J.D. Aalders), Bonheiden, Abdij Betlehem, 1991.
   Petrus Abaelardus, Expositio orationis dominicae, PL 178, 611-618.

   ––––, Sic et Non, Library of Latin Texts – Series A, Turnhout, Brepols Publishers, 2012, http://www.brepolis.net (toegang 28-12-2012)

   ––––, Expositiones Theologicae. Expositio Orationis Dominicae “Multorum legimus orationes”, http://www.intratext.com/IXT/LAT0967/ (toegang 28-12-2012)

   ––––, Letters of Peter Abelard, beyond the personal. Translated by Jan M. Ziolkowski, Washington D.C., The Catholic University of America Press, 2008.

   Petrus Venerabilis Cluniacensis Abbas, Epistolae sive tractatus adversus Petrobrusianos Haereticos, PL 189, 719-850D.T

   Raynerius Sacconi o.p., Summa de catharis..., F. Sanjek (ed.), AFP 44 (1974), p. 31-60.

   ––––, De verhandeling over de katharen en de armen van Lyon door Rainerius Sacconi (1250), ex-kathaar en inquisiteur. Volledige transcriptie en vertaling met commentaar en analyse door Willy Vanderzeypen, Kathaarse Kronieken 23 (2011), Brussel, SAC.

   Tertullianus & Cyprianus, Onze Vader. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Paul van Geest, Kampen, Kok, 2010.

   Thomas van Aquino, Over het Onzevader en het Weesgegroet. De Latijnse tekst, vertaald en geannoteerd door Carlo Leget, Zoetermeer, Meinema, 2000.

   Thouzellier, C., Rituel Cathare. Introduction, texte critique, traduction et notes, SC 236, Paris, Cerf, 1977.

   ––––, Livre des Deux Principes, SC 198, Paris, Cerf, 1973.

   ––––, Une somme anti-cathare. Le Liber contra Manicheos de Durand de Huesca (Spicilegium Sacrum Lovaniense. Études et documents 32), Leuven, 1964.

   Tisserand, A., Boèce. Traités théologiques, Traduction et présentation par Axel Tisserand, Paris, Flammarion GF 876, 2000.

   Venckeleer, Th., Un recueil cathare: le manuscrit A.6.10 de la “Collection Vaudoise” de Dublin. I. Une Apologie, in RBPH 38 (1960) p. 815-834.

   ––––, Un recueil cathare: le manuscrit A.6.10 de la “Collection Vaudoise”de Dublin, II. Une glose sur le Pater, in RBPH 39 (1961) p. 759-793.

   Wakefield, W.L. & Evans, A.P., Heresies of the High Middle Ages. Selected Sources Translated and Annotated, New York, Columbia University Press, 21991.

   Zbiral, D., Édition critique de la charte de Niquinta selon les trois versions connues in Hélas, J.Cl., (prés.), 1209-2009. Cathares: une histoire à pacifier? Actes du colloque international tenu à Mazamet les 15, 16 et 17 mai 2009, Portet-sur-Garonne, Loubatières, 2010, p. 45-52.

    

   p.sdfootnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt; }p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { }

   II. WERKEN

    

   Anguelov, D., Le bogomilisme en Bulgarie, Toulouse, Privat, 1972.

   Arruzza, C., Les mésaventures de la théodicée. Plotin, Origène, Grégoire de Nysse, Turnhout, Brepols, 2011.

   ––––, Passive Potentiality in the Physical Realm: Plotinus' Critique of Aristotle in Enneads II 5 [25], in Archiv für Geschichte der Philosophie [0003-9101], vol 93 (2011), p. 24-57, Gale Cengage Literature Resource Center, (toegang 23-02-2013).

   Audouy, J-Ph., Déodat Roché “Le Tisserand des Catharismes” (Mémoires Pays Cathare), Carcassonne- Arques, C.V.P.M – Impressions du Pays Cathare, 1997.

   Augustijns Instituut Eindhoven, www.augustijnsinstituut.nl (toegang 03-04-2013).

   Balz, H. & Schneider, G. (herausg.), Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Stuttgart / Berlin, Verlag W. Kohlhammer GmbH, 1981.

   Barton, S.C., Johannine Dualism and Contemporary Pluralism, in R. Bauckham & C. Moser (ed), The Gospel of John and Christian Theology, Grand Rapids, MI – Cambridge, William B. Eerdmans, 2008, p. 3-18.

   Bedouelle, G., Les Albigeois, témoins du véritable évangile: l'historiographie protestante du XVIe et du début du XVIIe siècle, CF 14 (1979), p. 47-70.

   Biget, J-L., Hérésie et inquisition dans le midi de la France (Les médiévistes français 8), Paris, Picard, 2007

   Bogaerts, M., website Als Catars, www.katharen.be.

   Borgen, P., The Gospel of John and Hellenism: Some Observations, in R. Alan Culpepper & C. Clifton Black (ed.), Exploring the Gospel of John [FS D. Moody Smith], Louisville, Westminster John Knox Press, 1996, p. 98-123.

   ––––, Some Jewish Exegetical Traditions as Background for Son of Man Sayings in John's Gospel (Jn 3,13-14 and context) in M. De Jonge (éd.), L' Évangile de Jean. Sources, rédaction, théologie, BETL XLIV, Leuven, Peeters, 1987 (réimpr.), p. 243-258.

   ––––, Logos was the True Light, and Other Essays on the Gospel of John (“Relieff” nr. 9), Trondheim, Tapir Publishers, 1983.

   ––––, Bread from Heaven. An Exegetical Study of the Concept of Manna in the Gospel of John and the Writings of Philo (Supplements to Novum Testamentum, vol. X), Leiden, E.J. Brill, 1965.

   Borst, A., Die Katharer, Anton Hiersemann, Stuttgart, 1953 (Les cathares, Paris, Payot, 1973)

   Boyle, L. E., Innocent III and Vernacular Versions of Scripture, in K. Walsh & D. Wood (ed.), The Bible in the Medieval world. Essays in memory of Beryl Smalley (Studies in Church History. Subsidia 4), New York, Basil Blackwell, 1985, p. 97-107.

   Bozoky, E., La part du mythe dans la diffusion du catharisme, in Heresis 35 (2001), 45-58.

   Brenon, A., Le pain de la Sainte Oraison,(lezing 09-10-2010 voor “Companhs de Paratge”) Ned. vert. in e- magazine 20 (2010), SAC, p. 34-36.

   ––––, Les fonctions sacramentelles du consolament, in Heresis 20 (1993), p. 33-50.

   ––––, Les femmes cathares, Perrin, 1992.

   ––––, Les archipels cathares. Dissidence dans l'Europe médiévale, Cahors, Dire Éditions, 2000.

   ––––, Les fonctions sacramentelles du consolament, in Heresis 20 (1993), p. 33-50.

   ––––, Le vrai visage du catharisme, Portet-sur-Garonne, Loubatières, 1988.

   ––––, Syncrétisme hérétique dans les refuges alpins? Un livre cathare parmi les recueils vaudois de la fin du Moyen-Age: le MS 269 de Dublin,in Heresis 7 (1986), p. 5-23.

   Broeckx, E., Le Catharisme. Étude sur les doctrines, la vie religieuse et morale, l'activité littéraire et les vicissitudes de la secte cathare avant la croisade (Universitas Catholica Lovaniensis, Dissertationes, Series II, Tomus Octavus), Hoogstraten, J. Haseldonckx, 1916.

   Brown, J.K., Creation's Renewal in the Gospel of John, in The Catholic Biblical Quarterly 72 (2010), p. 275-290.

   Brown, R.E., An Introduction to the Gospel of John. Edited, updated, introduced, and concluded by F.J. Moloney, S.D., New York / London, Doubleday, 2003.

   ––––, New Testament Essays, New York, Image Books, 1968 (reimpr. ed. 1965).

   Brunn. U., Des contestataires aux “cathares”, Paris, Institut d'Études Augustiniennes, 2006.

   Daniélou, J., Origène, Paris, La Table Ronde, 1948.

   Danker, F.W., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Christian Literature – Third Edition - BDAG, Chicago-London, The University of Chicago Press, 2000.

   Darricau, R., De l'histoire théologienne à la grande érudition: Bossuet (XVIe – XVIIIe siècle), CF 14 (1979), p. 85-117.

   Decorte, J., Waarheid als weg. Beknopte geschiedenis van de middeleeuwse wijsbegeerte, Kapellen, Pelckmans, 1992.

   de Boer, M.C., Alle dingen zijn door Hem geworden. Afscheidsrede, Vrije Universiteit Amsterdam, 15-02-2013, p. 4. http://dare.ubvu.vu.nl (toegang 07-08-2013).

   de la Potterie, I., Parole et Esprit dans S. Jean, in M. De Jonge (éd.), L' Évangile de Jean. Sources, rédaction, théologie, BETL XLIV, Leuven, Peeters, 1987 (réimpr.), p. 177-201.

   de Libera, A., La querelle des universaux. De Platon à la fin du Moyen Age, Paris, Seuil, 1996.

   de Lubac, H., Histoire et Esprit. L'intelligence de l'Écriture d'après Origène, in Œuvres complètes, XVI, Paris, Cerf, 2002.

   de Vries, Th., Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht, Amsterdam, Querido, 1982.

   Dossat, Y., Un initiateur: Charles Schmidt, in Historiographie du Catharisme, CF 14 (1979), p.163-184.

   Dulnyeva, N. & Pechenkine, A., Les fondements de la lecture cathare du prologue de l'évangile de Jean, in Hélas, J.Cl., (prés.), 1209-2009. Cathares: une histoire à pacifier? Actes du colloque international tenu à Mazamet les 15, 16 et 17 mai 2009, Portet-sur-Garonne, Loubatières, p. 171-177.

   Dupont, A., Augustinus de predikant. Sermones, tractatus en enarrationes, www.lucepedia.be [Dossiers: Augustinus van Hippo / Preken / Introductie] (toegang 03-04-2013).

   Duvernoy, J., Le catharisme: l'unité des Églises, in Heresis 21 (1993), p. 15-27.

   ––––, Inquisition à Pamiers. Cathares, Juifs, Lépreux ... devant leurs juges, Toulouse, Privat, 21986.

   ––––, Le catharisme en Languedoc au début du XIVe siècle (Cahiers de Fanjeaux 20), Toulouse, Privat, 1985.

   ––––, Le catharisme. L’histoire des cathares, Toulouse, Privat, 1979.

   ––––, Le catharisme. La religion des cathares, Toulouse, Privat, 1976.

   ––––, L'acception: haereticus (iretge) = 'parfait cathare' en Languedoc au XIIIe siècle, in W. Lourdaux & D. Verhelst (ed.), The Concept of Heresy in the Middle Ages (ML, Series I, Studia 4), Leuven - Den Haag, Peeters, 1976, p. 198-210

   Esposito, M., Sur quelques manuscrits de l'ancienne littérature religieuse des Vaudois du Piémont, RHE 46 (1951) p. 127-159.

   Felix, M., Katharen en het vierde evangelie. Een inleiding op het gebruik van het Johannesevangelie in kathaarse liturgische teksten, KU Leuven, 2011. [bachelorscriptie]

   ––––, De katharen en het evangelie volgens Johannes, in R. Doms (red.), 5de Internationaal colloquium over de katharen en andere middeleeuwse ketters, Brussel, SAC, 2007, p. 53-68.

   Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000053687 StartFragment:0000000577 EndFragment:0000053671

   p { margin-bottom: 0.21cm; }p.sdfootnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt; }a:link { }

   Fichtenau, H., Ketzer und Professoren. Häresie und Vernunftglaube im Hochmittelalter, München, C.H. Beck, 1992.

   Frassetto, M. (ed.), Heresy and the Persecuting Society in the Middle Ages. Essays on the Work of R.I. Moore, Leiden - Boston, Brill, 2006.

   Friedman, R. L, Medieval Trinitarian Thought from Aquinas to Ockham, Cambridge University Press, 2010.

   Friedrich, G., Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, vol. VII, Stuttgart, W. Kohlhammer, 1964.

   Gilson, É., L'être et l'essence, Paris, Vrin, 32000.

   Given, J. B., Inquisition and Medieval Society. Power, Discipline, and Resistance in Languedoc, Ithaca/London, Cornell University Press, 1997.

   Gonnet, G., À propos du “nichil”: une controverse désuète mais courtoise sur la conception cathare du bien et du mal, in Heresis 2 (1984), p. 5-14.

   Greco, A., Mitologia catara, Il favoloso mondo delle origini, Spoleto, 2000.

   Grosse, E.U., Sens et portée de l'évangile de Saint Jean pour les cathares, in Heresis 10 (1988), p. 9-19

   Hagman, Y., La brevis summula contra herrores notatos heretichorum et le point de vue des églises cathares concernant les diverses sortes d'esprits, in Hélas, J.Cl., (prés.), 1209-2009. Cathares: une histoire à pacifier? Actes du colloque international tenu à Mazamet les 15, 16 et 17 mai 2009, Portet-sur-Garonne, Loubatières, 2010, p.180-191.

   ––––, Le catharisme: un néo-manichéisme?,in Heresis 21 (1993) p. 47-59.

   ––––, Le rite d’initiation chrétienne chez les cathares et les bogomiles, in Heresis 20 (1993), p. 13-31.

   ––––, Catharism. A medieval echo of Manichaeism or of primitive Christianity?, University of Lund, 1988. [licentiaatsthesis]

   Hamilton, B., Wisdom from the East. The Reception by Cathars of Eastern Dualist Texts, in P. Biller & A. Hudson (ed.), Heresy and Literacy. 1000-1530 (Cambridge Studies in Medieval Literature 23), Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 38-60

   ––––, Bogomil Influences on Western Heresy, in M. Frassetto (ed.), Heresy and the Persecuting Society in the Middle Ages. Essays on the Work of R.I. Moore, Leiden - Boston, Brill, 2006, p. 93-114.

   Hengel, M., The Prologue of the Gospel of John as the Gateway to Christological Truth, in R. Bauckham & C. Mosser (ed.), The Gospel of John and Christian Theology, Grand Rapids, MI – Cambridge, William B. Eerdmans, p. 265-294.

   Jas, M., Cathares et protestants. Familles rebelles et histoire du Midi, Sète, Nouvelles Presses du Languedoc, 2011.

   ––––, Braises cathares. Filiation secrète à l'heure de la Réforme, Portet-sur-Garonne, Loubatières, 1992.

   Jiménez-Sanchez, P., Les catharismes. Modèles dissidents du christianisme médiéval (XIIe-XIIIe siècles), Rennes, Presses Universitaires, 2008.

   Jolivet, J., Logique cathare: la scission de l'universel, in Artistarium Supplementa II, Mediaeval Semantics and Metaphysics, Nijmegen, Ingenium Publishers, 1985, p. 143-155.

   King, K.L., What is Gnosticism?, Cambridge /Massachusetts, Harvard University Press, 2003.

   Kittel, G. (herausg.), Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Stuttgart Verlag von W. Kohlhammer, 1935.

   Koester, G.R., The Word of Life. A Theology of John's Gospel, Grand Rapids, MI – Cambridge, William B. Eerdmans, 2008.

   Küng, H., Das Christentum. Wesen und Geschichte, München/Zürich, Piper, 22008.

   Lambert, M., The Cathars, Oxford, Blackwell, 1998.

   ––––, Medieval Heresy. Popular Movements from the Gregorian Reform to the Reformation, Oxford, Blackwell, 21992.

   Larsen, K.B, Narrative Docetism: Christology and Storytelling in the Gospel of John, in R. Bauckham & C. Mosser (ed.), The Gospel of John and Christian Theology, Grand Rapids, MI – Cambridge, William B. Eerdmans, p. 346-355.

   McGrath, J.F., Food for Thought: The Bread of Life Discourse (John 6:25-71) in Johannine Legitimation, in Theological Gathering 2, 1997, www.earlychristianwritings.com (toegang 27-04-2008)

   Laurent, J., “Peccatum nihil est”. Remarques sur la conception augustinienne du péché comme néant, in Cahiers philosophiques 122 (2010), p. 9-20.

   Le Goff, J. (dir.), Hérésies et sociétés dans L'Europe préindustrielle (XIe-XVIIIe siècles), Paris-Den Haag, 1968.

   Léon-Dufour, X., Towards a Symbolic Reading of the Fourth Gospel, in New Testament Studies, Vol. 27, 4 (1981), Cambridge / New York, University Press, p. 439-456.

   Macy, G., The Hidden Origins of Women's Ordination. Female Clergy in the Medieval West, Oxford University Press, 2008.

   Madec, G., “Nihil cathare et nihil augustinien”, in Revue des Études Augustiniennes XXIII, 1-2, 1977, p. 92-112.

   Manselli, R., L' Eresia del male, Napoli, 1963.

   Maritz, P. & Van Belle, G., The Imagery of Eating and Drinking in John 6:35, in J. Frey, J.G. van der Watt & R. Zimmermann, Imagery in the Gospel of John. Terms, Forms, Themes and Theology of Johannine Figurative Language (WUNT 200), Tübingen, Mohr Siebeck, 2006, p. 333-352.

   Mc. Donald, S. (ed.), Being and Goodness. The concept of the Good in Metaphysics and Philosophical Theology, Ithaca – London, Cornell University Press, 1991.

   Metzger, B.M., A Textual Commentary on the Greek New Testament. A Companion Volume to the United Bible Societies' Greek New Testament, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 21994.

   Moore, R.I., The War on Heresy. Faith and Power in Medieval Europe, London, Profile Books, 2012.

   ––––, Afterthoughts on 'The Origins of European Dissent', in M. Frassetto (ed.), Heresy and the Persecuting Society in the Middle Ages. Essays on the Work of R.I. Moore, Leiden-Boston, Brill, 2006, 324-326

   ––––, A la naissance d'une société persécutrice: les clercs, les cathares et la formation de l'Europe, in La persecution du catharisme, Collection Heresis 6.

   ––––, The Formation of a Persecuting Society, Oxford, Blackwell, 1987 (vert. Ketters, heksen en andere zondebokken. Vervolging als middel tot macht, Baarn, Ambo, 1988).

   ––––, Heresy as disease, in W. Lourdaux & D. Verhelst (ed.), The Concept of Heresy in the Middle Ages (ML, Series I, Studia 4), Leuven - Den Haag, Peeters, 1976, p. 1-11.

   Müller, D., Les historiens et la question de la vérité historique. L'Église cathare a-t-elle existé?, in Hélas, J.Cl., (prés.), 1209-2009. Cathares: une histoire à pacifier? Actes du colloque international tenu à Mazamet les 15, 16 et 17 mai 2009, Portet-sur-Garonne, Loubatières, p.139-153.

   ––––, L'Église cathare. Rapport introductif, in Martin Aurell (éd.), Les Cathares devant l’histoire. FS Jean Duvernoy, Cahors, L’Hydre, 2005, p. 233-240.

   ––––, “Ketzerinnen” - Frauen gehen ihren eigenen Weg. Vom Leben und Sterben der Katharerinnen im 13. und 14. Jahrhundert, Würzburg, Religion & Kultur-Verlag, 2004.

   ––––, La perspective de l'historiographie allemande, in Catharisme: l'édifice imaginaire, Coll. Heresis 7 (1998), p. 47-63.

   ––––, Katharer, in Theologische Realenzyklopädie 18 (1989), p. 21-30.

   Nelli, R., La philosophie du catharisme, Paris, Payot, 1975.

   ––––, Niel, F., Duvernoy J., Roché D., Les cathares, Paris, Éditions de Delphes, 1965.

   ––––, Le phénomène cathare. Perspectives philosophiques, morales et iconographiques, Toulouse, Privat, 1964.

   Painter, J., Monotheism and Dualism. John and Qumran, in G. Van Belle, J.G. Van der Watt & P. Maritz (ed.), Theology and Christology in the 4th Gospel (BETL 184), Leuven, Peeters - University Press, 2005.

   ––––, Rereading Genesis in the Prologue of John?, in D. E. Aune, T. Seland & J. Ulrichsen, Neotestamentica et Philonica FS Peder Borgen, Leiden - Boston, Brill, 2003, p. 179-201.

   Pegg, M. G., Heresy, Good Men, and Nomenclature, in M. Frassetto (ed.), Heresy and the Persecuting Society in the Middle Ages. Essays on the Work of R.I. Moore, Leiden - Boston, Brill, 2006, p. 227- 239.

   ––––, The Corruption of Angels. The Great Inquisition of 1245-1246, Princeton, University Press, 2001.

   Perkins, P., Gnostic Revelation and Johannine Sectarianism. Reading 1 John from the perspective of Nag Hammadi, in G. Van Belle, J.G. Van der Watt & P. Maritz (ed.), Theology and Christology in the 4th Gospel (BETL 184), Leuven, Peeters-University Press, 2005

   Pétrement, S., Essai sur le dualisme chez Platon, les gnostiques et les manichéens, Paris, PUF, 1947.

   Poupin, R., Les Cathares, l'Âme et la Réincarnation, Portet-sur-Garonne, Loubatières, 2000.

   ––––, La Papauté, les Cathares et Thomas d'Aquin, Portet-sur-Garonne, Loubatières, 2000.

   Rae, M., The Testimony of Works in the Christology of John's Gospel, in R. Bauckham & C. Mosser (ed.), The Gospel of John and Christian Theology, Grand Rapids, MI – Cambridge, William B. Eerdmans, p. 295-310.

   Riparelli, E., Les techniques d’exégèse des cathares, in Martin Aurell (ed.), Les cathares devant l’histoire. FS Jean Duvernoy, Cahors, L’Hydre, 2005, p. 323-348.

   ––––, La “glose du Pater” du ms. 269 de Dublin. Description, histoire, édition et commentaire, in Heresis 34 (2001), p. 77-129.

   Robb, F., The Fourth Lateran Council's Definition of Trinitarian Orthodoxy, in Journal of Ecclesiastical History, Vol. 48, No 1, 1997, http://journals.cambridge.org/ECH (toegang 28-12-12).

   Roché, D., Le Contra Haereticos d’Alain de Lille (suite), in Cahiers d’Études cathares 17 (1966), p. 13-24.

   Roquebert, M., La religion cathare. Le Bien, le Mal et le Salut dans l’hérésie médiévale, Paris, Perrin, 2001.

   ––––, Le déconstructionnisme et les études cathares, in M. Aurell (dir.), Les Cathares devant l'Histoire. FS Jean Duvernoy, Cahors, L'Hydre, 2005, p. 105-133.

   ––––, La controverse sur le “nihil” cathare. Une bibliographie, in Heresis 32 (2000), CEC, p. 69-71.

   ––––, Le catharisme comme tradition dans la “Familia” languedocienne, in Effacement du Catharisme?, CF 20 (1985), 221-242.

   Runciman, S., The Medieval Manichee. A Study of Christian Dualist Heresy, Cambridge University Press, 1946 (Le manichéisme médiéval. L'hérésie dualiste dans le christianisme, Paris, Payot, 1949 – repr. 1972)

   Sanjek, F., Le catharisme: l'unité des rituels, in Heresis 21 (1993), p. 29-46.

   ––––, L'initiation cathare dans l'occident médiéval, in Heresis 5 (1985), p. 19-27.

   ––––, Dernières traces du catharisme dans les balkans, in Effacement du Catharisme? (XIIIe-XIVe s.), CF 20 (1985), 119-134.

   ––––, Les chrétiens bosniaques et le mouvement cathare. XII o – XV o siècles (Publications de la Sorbonne, NS recherches 20), Leuven, Nauwelaerts, 1976.

   Schomakers, B., De taal van de hemel. Over de engelen van Pseudo Dionysius de Areopagiet, Zoetermeer, Klement / Pelckmans, 2012.

   Schmidt, Ch., Histoire et doctrines des cathares ou albigeois, Paris-Genève, 1848-1849 (herdr.: Bayonne, 1983).

   Schweizer, E., What about the Johannine “Parables”?, in R. Alan Culpepper & C. Clifton Black (ed.), Exploring the Gospel of John [FS D. Moody Smith], Louisville, Westminster John Knox Press, 1996, p. 208-219.

   Swiggers, P., Entre le Bien et le Mal: le Catharisme comme doctrine spirituelle. À propos de l'argumentation “de omnibus” dans Le Livre des Deux Principes, in A. van Tongerloo & S. Giversen (ed.), Manichaica selecta (Manichaean Studies I), Leuven-Lund, 1991, p. 343-349.

   Theobald M., Das Evangelium nach Johannes (übersetzt und erklärt von -), Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 2009.

   p.sdfootnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt; }p { margin-bottom: 0.21cm; }

   Thouzellier, C., L'emploi de la Bible par les cathares (XIIIe s.), in W. Lourdaux & D. Verhelst (ed.), The Bible and Medieval Culture, Leuven, Leuven University Press, 1979, p. 141-156.

   ––––, Hérésies et hérétiques. Vaudois, Cathares, Patarins, Albigeois (Storia et Letteratura. Raccolta di Studi e Testi 116), Roma, 1969.

   ––––, Les cathares languedociens et le “Nichil” (Jean 1,1), in Annales. Histoire, Sciences Sociales, 24o année, no 1 (1969), p. 128-141.

   ––––, La Bible des cathares languedociens et son usage dans la controverse au début du XIIIe siècle, CF 3 (1968), p. 42-58.

   ––––, Catharisme et Valdéisme en Languedoc à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 1966.

   Trivellone, A., L’ hérétique imaginé. Hétérodoxie et iconographie dans l’Occident médiéval, de l’époque carolingienne à l’inquisition. (Coll. d’Etudes Médiévales de Nice 10), Turnhout, Brepols, 2009.

   Valentine, S. R., The Johannine Prologue – a Microcosm of the Gospel, in The Evangelical Quarterly (68/3),1996, p. 291-304.

   Van Buyten, Y. & Vanderzeypen, W., Katharen in Europa. 1209-2009. Kruistochten en Inquisitie, Castelnaudary, Socius, 22009.

   Vanderzeypen, W., De kathaarse geschriften van Lyon en Firenze, Kathaarse Kronieken 21 (2010), Brussel, SAC.

   ––––, Katharisme, een stand van zaken. Kathaarse Rituelen: het Ritueel van Dublin, Kathaarse Kronieken 5 (2010), Brussel, SAC.

   Van Belle, G., The Johannine SHMEIA, in Id., The Signs Source in the Fourth Gospel: Historical Survey and Critical Evaluation of the Semeia Hypothesis (BETL, 116), Leuven, University Press – Peeters, 1994, pp. 379-404 (“Appendix I”)

   ––––, The Meaning of shmei'a in Jn 20,30-31, in Ephemerides Theologicae Lovanienses 74 (1998) p. 300-325.

   ––––, The Resurrection Stories as Signs in the Fourth Gospel: R. Bultmann’s Interpretation of the Resurrection Revisited,  in  Geert Van Oyen & Tom Shepherd (eds.), Resurrection of the Dead: Biblical Traditions in Dialogue (BETL 249), Leuven, Peeters – Paris – Walpole, 2012, pp. 249-264.

   van Hulst, J. W., “Ons overweselijk broot”. Een interessante Onze Vader-vertaling in de Mourentorf-bijbel 1599, in Ons Geestelijk Erf, 70 (1996), p. 186-192.

   van Schaik, J., Unde malum. Dualisme bij manicheeërs en katharen. Een vergelijkend onderzoek, Baarn, Ten Have, 2004.

   Vicaire, M-H., Les albigeois ancêtres des protestants, in CF 14, p. 23-46.

   Volf, M., Johannine Dualism and Contemporary Pluralism, in R. Bauckham & C. Moser (ed.), The Gospel of John and Christian Theology, Grand Rapids, MI – Cambridge, William B. Eerdmans, 2008, p. 19-50.

   Werner, E., L'évangile de Jean et le dualisme médiéval (Johannes Evangelium und mittelalterlicher Dualismus) in Heresis 12 (1989), p. 15-26.

   Zambon, F., L'interprétation cathares des paraboles évangéliques: les deux arbres, la brebis et la drachme perdues, in Hélas, J.Cl., (prés.), 1209-2009. Cathares: une histoire à pacifier? Actes du colloque international tenu à Mazamet les 15, 16 et 17 mai 2009, Portet-sur-Garonne, Loubatières, p. 155-169.

   Zbiral, D., La charte de Niquinta et le rassemblement de Saint-Félix: état de la question, in Hélas, J.Cl., (prés.), 1209-2009. Cathares: une histoire à pacifier? Actes du colloque international tenu à Mazamet les 15, 16 et 17 mai 2009, Portet-sur-Garonne, Loubatières, p. 31-52.

   Zerner, M., (dir.) Inventer l'hérésie? Discours polémiques et pouvoirs avant l'inquisition, Coll. Centre d'Études Médiévales (2), Nice, 1998.

   Ziolkowski, J.M., Peter Abelard as Textual Critic and Historian, in The Journal of Medieval Latin (2007), 17, p. 361-371.

    

    


    

   Download scriptie (1.24 MB)
   Universiteit of Hogeschool
   KU Leuven
   Thesis jaar
   2013