Met nieuwe media het ontwikkelproces in

joris
burggraaff

Met nieuwe media het ontwikkelproces in

De huizenmarkt is in nood. Aannemers en projectontwikkelaars vallen achter elkaar

om omdat er simpelweg te weinig huizen worden verkocht. Kijk dus niet naar

gisteren of vandaag, maar kijk naar wat je morgen kunt doen, en begin daar

vandaag al mee. Communicatie met de eindgebruiker -bijvoorbeeld online- kan

helpen bij de ontwikkeling van woningen.

Met een goede projectwebsite voor de woningbouw kunnen ontwerpplannen op de

wensen van potentiële kopers worden afgestemd én kan de verkoopbaarheid van de

woningen aanzienlijk worden vergroot. Hoe doe je dat als projectontwikkelaar? Kijk verder

dan alleen welke kleur jouw projectwebsite moet zijn of welke afbeeldingen je doelgroep

aanspreekt. Want een website op maat gaat verder dan alleen het design.

 

Communicatie met de eindgebruiker

Als resultaat van mijn afstudeeronderzoek ‘Met nieuwe media het ontwikkelproces in.

Samen wonen: een online platform om communicatie te stimuleren’ voor de studie Real

Estate & Housing aan de TU Delft heb ik een aantal spelregels voor projectwebsites in de

woningbouw opgesteld, waardoor de specifieke doelgroep online meer zal gaan

communiceren. Tijdens een veertien maanden durend verkennend onderzoek heb ik, in

drie rondes, meer dan 30 interviews afgelegd om erachter te komen wat hiervoor wel en

niet van belang is.

De woningmarkt is aan het veranderen van een aanbodmarkt, waar de focus op efficiëntie

binnen het bedrijf ligt, naar een vragersmarkt, waar de focus op effectiviteit ligt. Een

efficiënt bouwbedrijf bouwt een woning zo goed mogelijk, zo snel mogelijk en vooral zo

goedkoop mogelijk. De vraag naar woningen is altijd vele malen groter geweest dan het

aanbod, dus de verkoop ervan ging relatief makkelijk. Gouden tijden.

Bij een vragersmarkt zal er echter gefocust moeten worden op volledig andere

onderdelen: hoe kan een thuis worden gebouwd?

 

Ontwerpplannen afstemmen op de wensen

Thuis is een huis dat van jou is. Om een optimaal thuis te bouwen zul je moeten weten wat

voor huis dat moet zijn. Je zult al in een vroeg stadium het ontwerp van de woning aan

moeten passen op de wensen van de toekomstige bewoners. De enige manier om daar

achter te komen is door te vragen hoe zij nou écht willen wonen. Een manier om dit te

doen is spelregel ‘f. bied opties voor co-design’.

Dit is het ontstaan van een gezamenlijk ontwerp vanuit de samenwerking tussen getrainde

en niet-getrainde ontwerpers. Niet-getrainde ontwerpers kunnen bijvoorbeeld de

buurtbewoners van een project zijn, of uiteraard mensen die op zoek zijn naar een huis.

Door gebruik te maken van de lokale expertise kan er informatie naar boven komen die

vanuit professionele partijen nooit vandaan had kunnen komen, passend of juist niet

passend met de ideeën van de bouwer/ontwikkelaar.

Dit kan op simpele en concrete wijze worden gedaan door bijvoorbeeld het social medium

Pinterest te integreren. Wat meer werk is het inbouwen van een configurator in de website,

het bekendste voorbeeld hiervan komt van onze Zweedse vrienden van Ikea: De keuken

configurator. (zie illustraties in bijlage)

 

Verkoopbaarheid vergroten

Marges staan onder druk, ontwikkelingen lopen spaak, af en toe lijkt het alsof de bouw

stopt met bouwen. Vaak moet er al 70 of zelfs 80% van de woningen verkocht zijn voordat

je mag beginnen met bouwen. Sales & marketing-afdelingen draaien overuren. Via allerlei

social media wordt er geprobeerd om viral effecten te creëren, gesprekken aan te gaan en

de meest rare stunts worden bedacht om aandacht te trekken. Internet en de

projectwebsite spelen een steeds grotere rol bij de verkoop van woningen.

Een geschikte methode om de verkoopbaarheid via de projectwebsite te vergroten is

spelregel ‘s. personaliseer de deelnemers’. Door anonimiteit tegen te gaan en

deelnemers te personaliseren -bijvoorbeeld door ze een account te laten maken, of zich in

te laten schrijven- kan er een (onderlinge) band ontstaan. Als professionele partij is het

ook van groot belang om zichzelf te personaliseren. Gebruik in plaats van een anonieme

bedrijfsnaam je eigen naam, met je functie en bedrijf erachter. Zodra deelnemers weten

met wie ze in contact zijn zullen ze sneller informatie delen. Hiermee stimuleer je het

onderlinge vertrouwen tussen deelnemers -particulieren en professionals.

Bij marketingcampagnes wordt er eerst heel goed gekeken naar hoe de doelgroep

aangesproken moet worden. Welke kleuren, lettertype, foto’s en woorden gaan we

gebruiken om ze aan te trekken? Dit bepaalt hoe een website eruit ziet.

(zie illustratie in bijlage) 
 

Waarom bepaalt de doelgroep niet wat een website kan?

Na alle spelregels gekoppeld te hebben aan de verschillende doelgroepen kwam ik tot een

schrikbarende conclusie: alle spelregels, die direct in technieken of modules voor een

website kunnen worden vertaald, zijn volledig afhankelijk van de doelgroep. Om

doelgroepen te vormen heb ik het BSR-model van Smart Agent gebruikt. Iedere kleur staat

voor een aparte doelgroep met normen, waarden, interesses en uiteraard woonwensen.

Neem bijvoorbeeld de spelregel ‘b. maak mogelijkheden inzichtelijk’. Deze scoort

maximaal bij de twee introverte doelgroepen, maar bijzonder laag bij de extraverte

doelgroepen. Dit heeft te maken met gewenste structuur tegenover de vrijheid om zelf op

verkenningstocht naar informatie te gaan.

In dit artikel is een beperkt aantal spelregels genoemd. Op de website

www.platformsamenwonen.nl staan ze allemaal uitvoerig toegelicht. Daarnaast wordt daar

ook (visueel) inzichtelijk gemaakt tijdens welke fase en voor welke doelgroep ze geschikt

zijn.

Bibliografie

21. bronnenlijst (pagina 180-185)

21.1 literatuur

ALBRECHTS, L. & DENAYER, W. 2000.

Communicative Planning, Emancipatory

P o l i t i c s and Postmodernism. I n :

PADDISON, R. (ed.) Handbook of Urban

Studies. London: Sage.

ALLMENDINGER, P. & TEWDWR-JOHNES, M.

2002. Planning futures - new directions for

planning theory, London, Routledge.

ASTROM, J., GRANBERG, M. & KHAKEE, A.

2011. Apple Pie–Spinach Metaphor: Shall

e-Democracy make Participatory Planning

More Wholesome? Planning Practice and

Research, 26, 571-586.

AXLEY, S. R. 1984. Managerial and Organizational

Communication in Terms of the Conduit

Metaphor. Academy of Management

Review,, 9, 4211-437.

AZHAR, S. H. M. & SKETO, B. 2008. Building

Information Modeling (BIM): Benefits, Risks

and Challenges. McWhorter School of

Buidling Science.

BAARDA, D. B., DE GOEDE, M. P. M.,&

TEUNISSEN, J . 1998. k w a l i t a t i e f

onderzoek, Houten, Stenfert Kroese.

BARAN, S. J. & DAVIS, D. K. 2012. Mass

communication theory - foundations,

ferment and future, Boston, Wadsworth.

BEENDERS, R. 2011. Vraaggestuurd bouwen:

een processtructuur voor de samenwerking

tussen een particulier collectief en een

marktpartij. MSc, Delft University of

Technology.

BEXKENS, D. 2010. Bewonersparticipatie bij

fysieke projecten in Krachtwijken. MSc,

Delft University of Technology.

CRESWELL, J. W. 2009. research design,

Thousand Oaks, sage.

DE BRUIJN, H. & TEN HEUVELHOF, E. 2008.

Management in networks on multi-actor

decision making, London, Routledge.

DE GOEDE, M. P. M. & BAARDA, D. B. 1999.

Methoden en technieken: praktische

handleiding voor het opzetten en uitvoeren

van onderzoek, Houten, Stenfert Kroese.

DE JONG T.M. & VAN DER VOORDT D.J.M.

2002. Ways to study and research urban,

architectural and technical design, Delft,

DUP Science.

DE JONGE, H. & AL, E. 2009. DAS Framework -

corporate real estate management.

DE LAAT, S. 2010. De kracht van social media

voor internet communicatie. MSc, TU/e.

DE RIDDER, W. & BOSMA, D. 2012. Nieuwbouw

in de toekomst: meer keuzevrijheid en

slimme begeleiding voor de woonconsument.

DBMI, Nirov, Nieuwbouw Nederland,.

DE ZEEUW, F. 2007. De engel uit het marmer.

Reflecties op gebiedsontwikkeling. . Delft:

Technische Universiteit Delft.

FRANZEN, A. & HOBMA, F. A. M. 2010.

Management of urban development

processes governance, design, feasibility,

Amsterdam, Techne Press.

FRANZEN, A., WIGMANS, G., HOBMA, F. & DE

JONGE, H. 2011. Management of urban

development processes in the Netherlands

governance, design, feasibility, Amsterdam,

Techne Press.

FRANZEN, A. & DE ZEEUW, F. 2009. De engel uit

graniet perspectief voor gebiedsontwikkeling

in tijden van crisis, Delft, TU Delft.

FRENCH, J. R. P. & RAVEN, B. 2001. The bases

of social power. In: ASHERMAN, I. G. &

ASHERMAN, S. V. (eds.) the negotiation

sourcebook. Amherst: HRD Press.

GROAT, L. & WANG, D. 2002. Architectural

research methods, New York, Wiley.

HAMMOUCH, M. B. 2007. De toepasbaarheid van

leefstijlen - Een onderzoek naar de relatie

tussen leefstijlen en fysieke woning- en

met nieuwe media het ontwikkelproces in

scriptie Joris Burggraaff!

woonomgevingkenmerken. MSc, Delft

University of Technology.

HOLLANDER, J. B. 2011. Approaching an Ideal:

Using Technology to Apply Collaborative

Rationality to Urban Planning Processes.

Planning Practice and Research, 26,

587-596.

HOMAN, A. C., KNIPPENBERG, D. V., KLEEF, G.

A. V. & DREU, C. K. W. D. 2007. Bridging

Faultlines by Valuing Diversity: Diversity

Beliefs, Information Elaboration, and

Performance in Diverse Work Groups.

Journal of Applied Psychology, 92,

1189-1199.

INNES, J. & BOOHER, D. E. 2003. The Impact of

Collaborative Planning on Governance

Capacity. IURD Working Paper Series,.

INNES, J. & BOOHER, D. E. 2004. Reframing

public participation: strategies for the 21st

century. Planning Theory & Practice, 5:4,

419-436.

KORENSTRA, M. 2009. Bouwen aan teamwork:

de bewustwording van de werking van het

team als sleutel voor het succes van

projecten. MSc, DUT.

KRIWACZEK, F. 2008. Web Design and Usability.

Department of Computing, Imperial

College.

LUKENSMEYER, C. J. America Speaks -

engaging citizens in governance. GISC

Conerence: The future of managing change

"rebuilding New Orleans", 2004 USA (New

Orleans, Atlanta, Dallas, Houston). UNOP:

the Unified new Orleans Plan.

LUKENSMEYER, C. J. & BRIGHAM, S. 2005.

Taking Democracy to Scale - large scale

interventions - for citizens. The journal of

applied behavioral science, 41, 47-60.

MCGONIGAL, J. 2010. Jane McGonigal: Gaming

can make a better world. In: TEDX (ed.).

TEDX.

MCGUIRK, P. M. 2001. Situating communicative

planning theory: context, power and

knowledge. Environment and Planning, 33,

195-217.

MEHRABIAN, A. 1981. Silent messages: Implicit

communication of emotions and attitudes. .

Ph.D. Ph.D., Warmont.

MUGGE, R. 2007. Product Attachment. Phd, Delft

University of Technology.

OKOLI, C. & PAWLOWSKI, S. D. 2004. The

Delphi method as a research tool: an

example, design considerations and

applications. Information & Management.

15-29.

OZAWA, C. P. & SELTZER, E. P. 1999. Taking

Our Bearings: Mapping a Relationship

Among Planning Practice, Theory, and

Education. Journal of Planning Education

and Research, 18, 257-266.

PUTMAN, M. 2010. Een nieuwe ontwikkelaar? -

een toekomstperspectief voor de projectontwikkelaar

in gebiedsontwikkeling. MCD,

Erasmus Universiteit Rotterdam.

SAGER, T. 2006. The Logic of Critical

Communicative Planning: Transaction Cost

Alteration. Planning Theory, 5, 223-243.

SANDERS, E. B. N. & STAPPERS, P. J. 2007. Cocreation

and the new landscapes of design.

CoDesign: International Journal of

CoCreation in Design and the Arts, 4, 5-18.

SCHWIER, R. A. & BALBAR, S. 2002. The

Interplay of Content and Community in

S y n c h r o n o u s a n d A s y n c h r o n o u s

Communication: Virtual communication in a

Graduate Seminar. Canadian Journal of

Learning and Technology 28 (2).

SHANNON, C. E. 1948. A Mathematical Theory of

Communication. The Bell System Technical

Journal, 27, 379–423, 623–656,.

SHING, K. 2011. Vraaggestuurd bouwen. MSc,

TU Delft.

SMITH, D. K. & TARDIF, M. 2009. Building

informat ion model ing : a st rategi c

implementation guide for architects,

met nieuwe media het ontwikkelproces in

scriptie Joris Burggraaff! 151

engineers, constructors, and real estate

asset managers, Hoboken, N.J., Wiley.

TURNER, J. R. 2007. Gower handbook of project

management, Aldershot, Gower.

VAN DER WERFF, D. 2009. Verschillende relaties

tussen projectontwikkelaars en gemeenten

tijdens de initiatieffase. MSc, Delft

University of Technology.

VAN DIJK, A. 2011. Stedelijke gebiedsontwikkeling

2.0 - Een verkenning naar de nieuwe

kenmerken van gebiedsontwikkeling. MCD,

Erasmus Universiteit Rotterdam.

VAN JOOLINGEN, P. , FRANZEN, A. &

KERSTEN, R. 2009. Gebiedsontwikkeling

en de kredietcrisis - een recessie met

structurele consequenties. Quickscan

kredietcrisis. Den Haag.

VAN KNIPPENBERG, D., DE DREU, C. K. W. &

HOMAN, A. C. 2004. Work Group Diversity

and Group Performance: An Integrative

Model and Research Agenda. Journal of

Applied Psychology, 89, 1008-1022.

VAN RANDERAAT, G., 2008. Complexity and a

conceptual steering model for Urban Area

Development. MCD.

WEBER, A. A. 2006. Consumentengedrag: de

basis, Houten, Wolters Noordhoff.

WIGMANS, G. 1998. De facilitaire stad Rotterdams

grondbeleid en postmodernisering, Delft,

Delft University Press.

YIN, R. K. 2009. Case study research design and

methods, London, Sage.

21.2 interviews

BIESBOER, P. & DEKKER, J. 11-06-2012 2012.

RE: Expert interview afstudeeronderzoek.

Type to BURGGRAAFF, J.

BOOGAARD, R. 14-03-2012 2012. RE: Expert

interview afstudeeronderzoek. Type to

BURGGRAAFF, J.

BRUIL, J. & HULSMAN, C. 01-05-2012 2012. RE:

Expert interview afstudeeronderzoek. Type

to BURGGRAAFF, J.

COOLER, S. 27-03-2012 2012. RE: Expert

interview afstudeeronderzoek. Type to

BURGGRAAFF, J.

DACKUS, R. 13-04-2012 2012. RE: Expert

interview afstudeeronderzoek. Type to

BURGGRAAFF, J.

DE LINT, R. 28-12-2011 2011. RE: Oriëntatiegesprek

afstuderen. Type to BURGGRAAFF,

J.

DE VRIES, H. 29-03-2012 2012. RE: Expert

interview afstudeeronderzoek. Type to

BURGGRAAFF, J.

FLORIAN, B. & SANCISI, I. 19-06-2012 2012. RE:

Orientatiegesprek Wikaza.nl. Type to

BURGGRAAFF, J. & HEIJN, M.

GEHENIAU, B. 28-03-2012 2012. RE: Expert

interview afstudeeronderzoek. Type to

BURGGRAAFF, J.

GROENENWEGEN, T. 09-12-2011 2011. RE:

Oriëntatiegesprek afstuderen. Type to

BURGGRAAFF, J.

GROOTHUIS, M. 20-12-2011 2012. RE:

Oriëntatiegesprek communicatieafstuderen.

Type to BURGGRAAFF, J.

HEDDES, L. 09-05-2012 2012. RE: Expert

interview afstudeeronderzoek. Type to

BURGGRAAFF, J.

HEIJDRA, J. 22-05-2012 2012. RE: Expert

interview afstudeeronderzoek. Type to

BURGGRAAFF, J.

HOOGERBRUG, W. 22-12-2011 2011a. RE:

Orientatiebespreking innovatieve media

binnen Era Contour. Type to BURGGRAAFF,

J.

HUTTEN, J. 09-12-2011 2011. RE: Oriëntatiegesprek

afstuderen. Type to BURGGRAAFF,

J.

HUTTEN, J. 02-05-2012 2012. RE: Expert

interview afstudeeronderzoek. Type to

BURGGRAAFF, J.

met nieuwe media het ontwikkelproces in

scriptie Joris Burggraaff! 152

LAMOT, B. 20-03-2012 2012. RE: Expert

interview afstudeeronderzoek. Type to

BURGGRAAFF, J.

LUDOLPH, J. & DE GRAAFF, G. 27-03-2012 2012.

RE: Expert interview afstudeeronderzoek.

Type to BURGGRAAFF, J.

MAYER, I. 23-04-2012 2012. RE: Expert interview

afstudeeronderzoek. Type to BURGGRAAFF,

J.

RUIJZING, M. 28-03-2012 2012. RE: Expert

interview afstudeeronderzoek. Type to

BURGGRAAFF, J.

SCHOORMANS, J. 13-12-2011 2011b. RE:

Oriëntatiegesprek afstuderen. Type to

BURGGRAAFF, J.

TER BEEK, S. & KEUTER, M. 07-12-2011 2011.

RE: Oriëntatiegesprek afstuderen. Type to

BURGGRAAFF, J.

TEUNISSEN, R. 29-03-2012 2012. RE: Expert

interview afstudeeronderzoek. Type to

BURGGRAAFF, J.

VAN DE KRAATS, J. 13-12-2011 2011. RE:

Oriëntatiegesprek afstuderen. Type to

BURGGRAAFF, J.

VAN DER SCHOOT, R. 24-04-2012 2012. RE:

Expert interview afstudeeronderzoek. Type

to BURGGRAAFF, J.

VAN DER WAL, E. 30-03-2012 2012. RE: Expert

interview afstudeeronderzoek. Type to

BURGGRAAFF, J.

VEGTER, M. & ROSKOM, A. 27-03-2012 2012.

RE: Expert interview afstudeeronderzoek.

Type to BURGGRAAFF, J.

VLOT, M. 10-04-2012 2012. RE: Expert interview

afstudeeronderzoek. Type to BURGGRAAFF,

J.

ZUIDGEEST, L. 22-12-2011 2011. RE:

Oriëntatiegesprekken afstuderen. Type to

BURGGRAAFF, J.

21.3 websites

BARTLE, R. 1996. HEARTS, CLUBS,

DIAMONDS, SPADES: PLAYERS WHO

SUIT MUDS [Online]. Colchester: Essex.

Available: http://www.mud.co.uk/richard/

hcds.htm [Accessed 14-05-2012 2012].

BOEX, L. 2011. Gamification: marketing wordt

kinderspel [Online]. In: MARKETINGFACTS

(ed.). Marketingfacts. Available: http://

www. m a r k e t i n g f a c t s . n l / b e r i c h t e n /

20110509_gamification_marketing_wordt_k

inderspel/

BOOGAARD, R. 2011. Delfts blauw past bij jou?

[Online]. Available: http://www.overruimte.nl/

2011/delfts-blauw-past-bij-jou/ [Accessed

06-01-2012 2012].

DE BIM SPECIALIST 2011. Voordelen in de vorm

van BIM meerwaarde op een rij [Online].

04-12-2011 ed.: de BIM specialist.

Available: http://www.debimspecialist.nl/

voordelen_bim/alle_voordelen_op_een_rij/

[Accessed 13-01-2012].

GAMIFICATION WIKI. 2012. Game Mechanics |

Gamification.org [Online]. Available: http://

gamification.org/wiki/Game_Mechanics

[Accessed 26-02-2012 2012].

GENDERMARKETING. 2011. Gender Marketing

[Online]. Eindhoven. Available: http://

gendermarketing.nl [Accessed 20-02-2012

2012].

MARKETINGFACTS. 2012b. Mannen komen van

Foursquare, vrouwen van Facebook [Online].

Available: http://www.marketingfacts.nl/

berichten/mannen-komen-van-foursquarev

r o u w e n - v a n - f a c e b o o k ?

utm_source=feedburner&utm_medium=fee

d [Accessed 15-03-2012 2012].

NEDERLANDS ARCHITECTUUR FORUM. 2008.

Ontwerpprincipes - NafWiki [Online]. NAF

voor de digitale wereld. Available: http://

w w w. n a f . n l / w i k i / i n d e x . p h p ?

met nieuwe media het ontwikkelproces in

scriptie Joris Burggraaff! 153

title=Ontwerpprincipes [Accessed 14-01-2012

2012].

NOVELLI, P. 2012. Mannen vs vrouwen [Online].

Marketingfacts. Av a i l a b l e : h t t p : / /

www.marketingfacts.nl/berichten/mannenkomen-

van-foursquare-vrouwen-vanf

a c e b o o k ?

utm_source=feedburner&utm_medium=feed

[Accessed 22-03-2012].

NVM. 2012d. Zoek huizen en appartmenten te

koop in Nederland [Funda] [Online].

Nieuwegein: Funda Real Estate B.V.

Available: http://www.funda.nl [Accessed

23-06-2012 2012].

OOSTERVEER, D. 2012. Facebook nummer 1 in

Nederland: 7.3 miljoen gebruikers [Online].

Marketingfacts. Av a i l a b l e : h t t p : / /

www.marketingfacts.nl/berichten/facebooknummer-

1-in-nederland-7.3-miljoengebruikers.

SCHNELL, J. 2010a. Jesse Schell: When games

invade real life [Online]. In: TEDX (ed.).

TEDX. Available: http://www.ted.com/talks/

jesse_schell_when_games_invade_real_lif

e.html [Accessed 05-01-2012]

SCHNELL, J. 2010b. TEDxUniPittsburgh - Jesse

Schell - The Future is Beautiful [Online]. In:

TEDX (ed.). TEDX. Available: http://

www.youtube.com/watch?v=0tg55pdNMxw

[Accessed 05-01-2012].

SHELDON, L. 2010. T366 Multiplayer Game

Design Post Mortem. Gaming in the

Classroom [Online]. Available from: http://

gamingtheclassroom.wordpress.com/t366-

multiplayer-game-design-post-mortem/

[Accessed 20-01-2012 2012].

SMARTAGENT. 2012. Het BSR model [Online].

The Smart Agent Company. Available:

http://www.smartagent.nl [Accessed

31-08-2012 2012].

TEUNISSEN, R. 2011. Wat gamification NIET is

[Online]. In: MARKETINGFACTS (ed.).

M a r k e t i n g f a c t s . Av a i l a b l e h t t p : / /

www. m a r k e t i n g f a c t s . n l / b e r i c h t e n /

20110725_wat_gamification_niet_is/

[Accessed 14-01-2012].

VLIEGER, E. 2011. Niet bouwen naar vraag, maar

ontwikkelen naar behoefte [Online]. In: PEN,

D. S. (ed.). De Scherpe Pen. Available: http://

descherpepen.nl/2011/niet-bouwen-naarvraag-

maar-ontwikkelen-naar-behoefte/

[Accessed 23-09-2011].

WIKIPEDIA. 2012a. Gamification [Online].

Available: http://en.wikipedia.org/wiki/

Gamification [Accessed 14-01-2012 2012].

WIKIPEDIA. 2012b. Massacommunicatie -

Wikipedia [Online]. Available: http://

nl.wikipedia.org/wiki/Massacommunicatie

[Accessed 18-06-2012 2012].

21.4 overige bronnen

3SIXTYFIVE 2011. Gamification - game based

marketing, serious business. 3sixtyfive.

BOLAND, C., BOSMA, T., BULLINGA, M.,

EILANDER, G., KNIESMEIJER, T., LAMB,

R., MIRANI, N., ROHDE, C., ROOTHART,

H., VAN DEN HOFF, R. & WITMER, M.

2011. De trendRede 2012.

BOTERMAN, B. & HOFMANN, A. 2011. Social

Media & Vastgoed - Een introductie. In:

NEPROM (ed.). NEPROM.

CROWDS 2008. Smallingerland, Opeinde -

Communicatie. Huizen.

FANMINDS 2011. A small story on fans and

gamification. Slideshare.

FUNDAMENT ALL MEDIA 2011. Bedrijfspresentatie.

Webinar 3; vastgoed en social media, 2010b.

Internet, webinar. Directed by GEHENIAU,

B. & HOFMAN, A. Netherlands: Neprom,

Fundamental media.

GOASDUFF, L. & PETTEY, C. 2011. Gartner Says

By 2015, More Than 50 Percent of

Organizations That Manage Innovation

Processes Will Gamify Those Processes.

met nieuwe media het ontwikkelproces in

scriptie Joris Burggraaff! 154

Gartner Enterprise Architecture Summit

2011. London, San Diego: Gartner.

HAZEWINKEL, W. 2009. 2012: Geen BIM, geen

opdracht. Constructie CONTOUR.

IG&H 2011. online communicatie-sneltrein: tijd om

in te stappen.: Slideshare.

LANTING, M. 2011. Connect! - de impact van

sociale netwerken op organisaties en

leiderschap, Business contact.

MET ANTWOORD© IN DIALOOG 2011. Nieuwe

media, kans voor dienstverlening en

interactie.

MOHAMED, S. & STEWARD, R. A. 2003. An

empirical investigation of users’ perceptions

of web-based communication on a

construction project. Elsevier, 12, 43-53.

PEEK, G. J. & REMMEN, Y. 2012. Investeren in

gebiedsontwikkel ing nieuwe st i j l -

Handreikingen voor samenwerking en

verdienmodellen. In: GOEDEGEBUURE,

M. (ed.). Den Haag: Ministerie van

Infrastructuur en Milieu.

PHILIPSEN, G. & KOEKOEK, R. 2011. Kijk nu

eens naar de woonwensen. Woonwensen.

oktober 2011 ed.

RUTTEN, M. & SIJPKENS, I. 2011. Van weerstand

naar transparant, Constructief.

STROINK, R. & OUDEMAN, P. Excursie Kauwgomballenfabriek

Amsterdam 21-10-2011 2011

Amsterdam. Fresh.

SWINKELS, A. 2012. Co-creatie, de klant als

gelijkwaardige partner BSc, Haagse

Hogeschool.

VAN DEN HOFF, R. 2011. Welkom in de wereld

van Society 3.0!, Creative commons 2011.

VAN DER STEEN, M., PEETERS, R. & TWIST, M.

J. W. V. 2010. De Boom en het Rizoom -

Overheidssturing in een Netwerksamenleving.

In: VROM, M. V. (ed.).

vijfkeerblauw.nl.

VAN DER WAL, E. Klantbinding door social

media. CIRON Gebiedscommunicatiecongres,

17-11-2011 2011 Nieuwegein.

VASTGOED 3.0. Vastgoed 3.0: De big reset.

26-10-2011 2011 Microsoft HQ, Schiphol.

21.5 figuren

CREATIVE GUERILLA MARKETING 2010. 5

AMAZING Flash Mob Marketing Examples

that Generated Buzz. In: FLAHSMOB (ed.).

ERA CONTOUR 2010. Impressiebeeld Mi Oso. In:

OSO, I. M. (ed.). Zoetermeer.

ERA CONTOUR 2012. Kaart Mi Oso. printscreen.

FN, N. A. 2012. Jongeren haken af op woningmarkt.

Nederlands Dagblad, 03-07-2012.

FRANZEN, A. 2011. Van weerstand naar geleiding

in gebiedsontwikkeling. PropertyNL.

IAB 2011. Social media around the world

Marketingfacts.nl.

KUIT, M. 2012. Woningverkoop daalt met 18

proces. Cobouw. 07-07-2012.

LALKENS, P. 2012. DNB pleit voor jaarlijkse

abouw van financiering aankoopbedrag

huis. Financieel Dagblad.

MARKETINGFACTS 2012a. Game zen. In:

GAME-ZEN2.JPG (ed.).

NIBUD 2011. Nibud Hypotheeknormen 2012

bekend. 04-11-2012 ed.: Nibud.

NOS 2011. Wonen in een blog. In: ECONOMIE,

R. (ed.).

NVM. 2011. Koopwoningen opnieuw goedkoper.

NVM.

NVM. 2012a. EIB: aantal orders woningbouw op

dieptepunt. NVM, 01-06-2012.

NVM. 2012b. Moeilijk hypotheek bij studieschuld.

NVM.nl.

NVM 2012c. Problemen op de huizenmarkt.

POPOL'S WEBLOG 2009. Holle bolle Gijs wordt

50. In: GIJS, H. B. (ed.).

PROPERTY.NL 2012. 22 mei 2012 07:10:38 GMT

+02:00.

THE TOTAL PROFIT 2011. The social media

revolution 2012.

VASTGOEDMARKT 2012. Vastgoedmarkt e-mail

nieuwsbrief dinsdag 22 mei 2012. In:

VASTGOEDMARKT (ed.).

VEH 2012. Ontwikkeling van de huisprijzen.

VLAARDINGER, D. 2011. Bijeenkomsten

leefbaarheidsplatformen.

VROM 2009. Ruimte op de woningmarkt.

met nieuwe media het ontwikkelproces in

scriptie Joris Burggraaff!

Download scriptie (4.39 MB)
Universiteit of Hogeschool
Andere
Thesis jaar
2013