Method development for Li isotopic analysis via multi-collector ICP-mass spectrometry application to Cretaceous-Paleogene bounda

Tom
Croymans

 

Lithium als bijkomend bewijs voor uitsterven dinosauriërs door meteorietinslag.

Gent – Bijkomend bewijs voor het uitsterven van de dinosauriërs ten gevolge van de apocalyptische klimaatveranderingen werd gevonden via het element lithium. Deze klimaatveranderingen werden gelinkt met een meteorietinslag die 66 miljoen jaar geleden plaatsvond. Onderzoekers van de UGent hebben, in samenwerking met collega’s van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit van Cambridge (VK), hiervoor bewijs kunnen leveren door onderzoek op kleiafzettingen, die gevormd zijn ten tijde van de meteorietinslag.

Meteorietinslag

De wetenschap is het er al jaren over eens dat er omstreeks 66 miljoen jaar geleden voor de  vijfde maal een massaal uitsterven van planten- en diersoorten op onze planeet plaatsvond. Hiertoe behoorden ook de dinosaurussen. Er was gedurende lange tijd onzekerheid over de oorzaak van deze massale uitsterving. Tot de jaren 80 van de vorige eeuw werd vulkanisme als verklaring naar voren geschoven. In 1980 echter werd in de miljoenen jaren oude kleiafzetting in Italië een verhoogde concentratie van bepaalde chemische elementen vastgesteld. De overmaat aan deze elementen kan enkel van buitenaardse oorsprong zijn. Enkele jaren later werd een gigantische krater van zo’n 200 km doorsnede ontdekt op het Yucatán schiereiland te Mexico. De wetenschap vermoedt dat een buitenaards projectiel van 10 km doorsnede richting de aarde is gekatapulteerd door een botsing van twee grote asteroïden in ons zonnestelsel. De kracht van de impact was zo groot dat de buitenaardse elementen over de hele wereld terug te vinden zijn. De effecten van dergelijke impact hebben de geologische geschiedenis van onze planeet mede bepaald. De gevolgen van de impact konden in deze studie in kaart gebracht worden met behulp van lithium. Lithium is een scheikundig element, een metaal.

Lithium werd al eerder gebruikt voor onderzoek naar de impact van de meteorietinslag. Hierbij werd er gefocust op lithium in zeewater. Dit onderzoek echter kijkt voor de eerste keer naar kleimonsters van dezelfde ouderdom als het uitsterven van de dinosauriërs.

Klimaatverandering

Lithium uit kleimonsters van verschillende diepte en dus ouderdom (tussen de 64,7 en 71 miljoen jaar oud) werd op eenzelfde manier geanalyseerd. Het resultaat wordt geplaatst in het kader van de meteorietinslag. Tom Croymans, onderzoeker aan de UGent vertelt het volgende: “De meteorietinslag veroorzaakte enorme veranderingen in het klimaat. De kracht, die bij de kratervorming plaatsvond, creëerde immers een gigantische stofwolk. De planeet was gedurende lange tijd in duisternis gehuld. De afwezigheid van zonlicht veroorzaakte ontbossing en de aanhoudende (zure) regen zorgde wereldwijd voor een sterke toename in de aantasting van het aardoppervlak. Ons resultaat bevestigt dat scenario”. De afname in de vegetatie beïnvloedde vanzelfsprekend ook de dieren die hiervan afhankelijk waren zoals de dinosaurussen.

Lithium

Het element lithium komt voor in twee verschillende vormen (isotopen), een zwaar isotoop met massagetal 7 (7Li), en een licht isotoop, met massagetal 6 (6Li). De twee verschillende lithiumvormen vertonen verschillende eigenschappen bij de aantasting van gesteenteoppervlakten. De verhouding van het zwaardere isotoop over het lichtere isotoop (7Li/6Li verhouding) kan dus worden gebruikt als een indicator voor aantasting van gesteenten zoals kleien.

In deze studie werd informatie gewonnen uit deze 7Li/6Li verhouding in kleihoudende kalksteenafzettingen uit de Umbria-Marche regio in Italië.

Het resultaat van deze studie vertoont exact ter hoogte van de afzetting van 66 miljoen jaar geleden een piek in de 7Li/6Li verhouding ten opzichte van de eerdere en latere afzettingen. Deze piek kan enkel verklaard worden door een zeer sterke aantasting van de kleien vermoedelijk ten gevolge van de meteorietinslag.

Laboratoriumwerk

Het ontwikkelen van de methodiek voor de analyse vormde de grootste uitdaging tijdens het onderzoek.

In een stofvrij laboratorium wordt door middel van een speciaal ontwikkelde procedure lithium in zuivere vorm geïsoleerd. ”Alleen al de voorbereiding van het scheidingsprotocol nam 19 uur non-stop laboratoriumwerk in beslag.” aldus Croymans.

Eenmaal lithium geïsoleerd, wordt overgegaan tot de meting via een massaspectrometer. Dit instrument meet het aantal  zwaardere (7Li) en lichte (6Li) lithiumisotopen dat de detectoren per tijdseenheid bereikt. Waarna de 7Li/6Li verhouding kan berekend worden. ”Het gebruikte type instrument in deze studie is uniek in Vlaanderen”, aldus de onderzoeker.

De resultaten werden reeds warm onthaald op de internationale Environmetal Isotopes conferentie in Ascona te Zwitserland.

In de toekomst zullen andere sites op dezelfde wijze bestudeerd worden om het wereldwijde effect van de meteorietinslag in kaart te brengen.

 

Bibliografie

 

 

Volledige titel van de scriptie:
Method development for Li isotopic analysis via multi-collector ICP-mass spectrometry application to Cretaceous-Paleogene boundary clays from the Umbria-Marche sequence.

Bibliografie:

[1]       P. Claeys and S. Goderis, “Lethal Billiards,” Nature, vol. 449, pp. 30–31, 2007.

[2]       R. A. Kerr, “A Big Splat in the Asteroid Belt Doomed Earth’s Dinosaurs,” Science, vol. 317, p. 1310, 2007.

[3]       W. F. Bottke, D. Vokrouhlický, and D. Nesvorný, “An asteroid breakup 160 Myr ago as the probable source of the K/T impactor.,” Nature, vol. 449, pp. 48–53, 2007.

[4]       V. Reddy, J. A. Sanchez, W. F. Bottke, M. J. Gaffey, L. Le Corre, J. Masiero, and A. K. Mainzer, “Composition of (1696) Nurmela: The second largest member of Baptistina Asteroid Family,” 44th Lunar and Planetary Science Conference, p. 1093, 2013.

[5]       P. R. Renne, A. L. Deino, F. J. Hilgen, K. F. Kuiper, D. F. Mark, W. S. Mitchell, L. E. Morgan, R. Mundil, and J. Smit, “Time scales of critical events around the Cretaceous-Paleogene boundary.,” Science, vol. 339, pp. 684–687, 2013.

[6]       M. Rehkämper, M. Schönbächler, and R. Andreasen, “Appliciation of Multiple-Collector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry to Isotopic Analysis in Cosmochemistry,” in Isotopic analysis Fundamentals and applications using ICP-MS, F. Vanhaecke and P. Degryse, Eds. 2012, pp. 275–315.

[7]       D. Porceli and M. Baskaran, “An overview of Isotope Geochemistry in Environmental Studies,” in Handbook of environmental isotope geochemistry, M. Baskaran, Ed. 2011, pp. 11–32.

[8]       A. Landais, “Stable Isotopes of N and Ar as tracers to Retrieve Past temperature from Air trapped in Ice Cores.,” in Handbook of environmental isotope geochemistry, M. Baskaran, Ed. 2011, pp. 865–886.

[9]       P. B. Tomascak, “Developments in the understanding and application of lithium isotopes in the earth and planetary sciences,” Mineralogy & geochemistry, vol. 55, pp. 153–195, 2004.

[10]     K. W. Burton and N. Vigier, “Lithium Isotopes as Tracers in Marine and Terrestrial Environments,” in Handbook of environmental isotope geochemistry, M. Baskaran, Ed. 2011, pp. 41–59.

[11]     M. A. Sephton, R. H. James, M. A. Fehr, P. A. Bland, and M. Gounelle, “Lithium isotopes as indicators of meteorite parent body alteration,” Meteoritics & Planetary Science, vol. 7, 2013.

[12]     S. Misra and P. N. Froelich, “Lithium isotope history of Cenozoic seawater: changes in silicate weathering and reverse weathering.,” Science, vol. 335, pp. 818–23, 2012.

[13]     L. Chan and J. M. Edmond, “Variation of lithium isotope composition in the marine environment: A preliminary report,” Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 7, pp. 909–915, 1988.

[14]     H. R. Marschall, P. a. E. Pogge von Strandmann, H.-M. Seitz, T. Elliott, and Y. Niu, “The lithium isotopic composition of orogenic eclogites and deep subducted slabs,” Earth and Planetary Science Letters, vol. 262, pp. 563–580, 2007.

[15]     R. L. Rudnick, P. B. Tomascak, H. B. Njo, and L. R. Gardner, “Extreme lithium isotopic fractionation during continental weathering revealed in saprolites from South Carolina,” Chemical Geology, vol. 212, pp. 45–57, 2004.

[16]     C.-F. You and L.-H. Chan, “Precise determination of lithium isotopic composition in low concentration natural samples,” Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 60, pp. 909–915, 1996.

[17]     M. Wieser, J. Schwieters, and C. Douthitt, “Multi-Collector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,” in Isotopic analysis Fundamentals and applications using ICP-MS, F. Vanhaecke and P. Degryse, Eds. 2012, pp. 77–91.

[18]     F. Vanhaecke, L. Balcaen, and D. Malinovsky, “Use of single-collector and multi-collector ICP-mass spectrometry for isotopic analysis,” Journal of Analytical Atomic Spectrometry, vol. 24, pp. 863–886, 2009.

[19]     J. Blumberg, “Dartmouth Researchers Say a comet killed the Dinosaurs.” [Online]. Available: http://now.dartmouth.edu/2013/04/dartmouth-researchers-say-a-comet-kill…. [Accessed: 28-May-2013].

[20]     R. Thomas, “Part II: the sample introduction system,” in A beginner’s guide to ICP-MS, 2001.

[21]     A. Montaser, M. G. Minnich, J. A. McLean, L. Huiying, J. A. Caruso, and C. W. McLeod, “Sample introduction in ICPMS,” in Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, A. Montaser, Ed. 1998, pp. 85–224.

[22]     R. Thomas, “Part III: The plasma source,” in A Beginner’s guido to ICP-MS, 2001.

[23]     F. Vanhaecke, “Single-Collector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,” in Isotopic analysis Fundamentals and applications using ICP-MS, F. Vanhaecke and P. Degryse, Eds. 2012, pp. 31–75.

[24]     C. Bouman, Welcome to the NEPTUNE Multicollector-ICPMS Basic Operator Training. 2008.

[25]     A. Montaser, J. A. McLean, and L. Huiying, “An introduction to ICP spectrometers for elemental analysis,” in Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, 1998, pp. 1–31.

[26]     Agilent Technologies, “ICP-MS inductively Coupled Plasma Mass spectrometry A Primer,” 2005. [Online]. Available: http://www.agilenticpms.com/primer/ICP-MS Primer.pdf. [Accessed: 22-May-2013].

[27]     H. E. Taylor and J. R. Garbarino, “Analytical applications of inductively coupled plasma mass spectrometry,” in Inductively Coumpled Plasmas in Analtical Atomic Spectrometry, A. Montaser and D. W. Golightly, Eds. 1992.

[28]     R. Thomas, “PartIV: The interface region,” in A beginner’s guide to ICP-MS, 2001.

[29]     R. Thomas, “Part V: The Ion Focussing system,” in A beginner’s guide to ICP-MS, 2001.

[30]     R. Thomas, “Part VII Mass Separation Devices — Double-Focusing Magnetic-Sector Technology,” in A beginner’s guide to ICP-MS, 2001.

[31]     R. Thomas, “Part VI The Mass Analyzer,” in A beginner’s guide to ICP-MS, 2001.

[32]     R. Thomas, “Part X Detectors,” in A beginner’s guide to ICP-MS, 2001.

[33]     Spectro Arcos, “High resolution ICP-CCd Spectrometer for the Most Demanding Elemental Analysis Requirements in Industry, Environmental Protection and Academia,” 2011. [Online]. Available: http://www.potencialzero.com/media/33905/br_arcosen082011.pdf. [Accessed: 23-May-2013].

[34]     IUPAC, “analytical compendium.” [Online]. Available: http://iupac.org/publications/analytical_compendium/Cha10sec3219.pdf. [Accessed: 28-May-2013].

[35]     National Institute of Standards & Technology, “Standard Reference Material 951 Boric Acid Standard,” 1999.

[36]     Institute for Reference Materials and Measurements, “Certificate Isotopic Reference Material IRMM-016,” 2005.

[37]     D. C. Gregoire, B. M. Acheson, and R. P. Taylor, “Measurement of lithium isotope ratios by inductively coupled plasma mass spectrometry: Application to geological materials,” Journal of Analytical Atomic Spectrometry, vol. 11, pp. 765–772. 1996.

[38]     L. W. Alvarez, W. Alvarez, F. Asaro, and V. A. Helen, “Extraterrestrial Cause for the Cretaceous-Tertiary Extinct tion Experimental results and theoretical interpretation,” Science, vol. 208, pp. 1095–1108, 1980.

[39]     A. Montanari and C. Koeberl, Impact Stratigraphy The Italian Record. 2000.

[40]     P. Schulte, L. Alegret, I. Arenillas, J. a Arz, P. J. Barton, P. R. Bown, T. J. Bralower, G. L. Christeson, P. Claeys, C. S. Cockell, G. S. Collins, A. Deutsch, T. J. Goldin, K. Goto, J. M. Grajales-Nishimura, R. a F. Grieve, S. P. S. Gulick, K. R. Johnson, W. Kiessling, C. Koeberl, D. a Kring, K. G. MacLeod, T. Matsui, J. Melosh, A. Montanari, J. V Morgan, C. R. Neal, D. J. Nichols, R. D. Norris, E. Pierazzo, G. Ravizza, M. Rebolledo-Vieyra, W. U. Reimold, E. Robin, T. Salge, R. P. Speijer, A. R. Sweet, J. Urrutia-Fucugauchi, V. Vajda, M. T. Whalen, and P. S. Willumsen, “The Chicxulub asteroid impact and mass extinction at the Cretaceous-Paleogene boundary.,” Science, vol. 327, pp. 1214–8, Mar. 2010.

[41]     A. Montanari and C. Koeberl, “Introduction: Impact Cratering as a Geological process,” in Impact Stratigraphy The Italian Record, A. Montanari and C. Koeberl, Eds. 2000, pp. 1–55.

[42]     A. R. Hildebrand, G. T. Penfield, D. A. Kring, M. Pilkington, A. C. Z, B. Stein, W. V Boynton, and S. B. Jacobsen, “Geology Chicxulub Crater : A possible Cretaceous / Tertiary boundary impact crater on the Chicxulub Crater : A possible Cretaceous / Tertiary boundary impact crater on the Yucatán Peninsula , Mexico,” geological society of America, 1991.

[43]     A. Montanari and C. Koeberl, “Important Distal Ejecta Layers and Their Source Craters,” in Impact Stratigraphy The Italian Record, 2000, pp. 102–158.

[44]     S. Goderis, “Reevalution of siderophile abundances and ratios across the Cretaceous-Paleogene (K-PG) boundary: Implications for the nature of the projectile,” In press, 2013.

[45]     P. Claeys and W. Kiessling, “Distribution of Chicxulub ejecta at the Cretaceous-Tertiary boundary,” geological Society of America, pp. 55–68, 2002.

[46]     J. Smit, “Meteorite impact, extinctions and the Cretaceous-Tertiary Boundary*,” Geologie en Mijnbouw, vol. 69, pp. 187–204, 1990.

[47]     A. Montanari and C. Koeberl, “The Umbria-Marche Sequence,” in Impact Stratigraphy The Italian Record, 2000, pp. 158–166.

[48]     A. Montanari and C. Koeberl, “Impact Stratigraphy in the U-M sequence,” in Impact Stratigraphy The Italian Record, 2000, pp. 166–278.

[49]     F. T. Kyte, “A meteorite from the Cretaceous/Tertiary boundary,” Nature, vol. 396, pp. 237–239, 1998.

[50]     A. Trinquier, J.-L. Birck, and C. Jean Allègre, “The nature of the KT impactor. A 54Cr reappraisal,” Earth and Planetary Science Letters, vol. 241, pp. 780–788, 2006.

[51]     N. Vigier, A. Decarreau, R. Millot, J. Carignan, S. Petit, and C. France-Lanord, “Quantifying Li isotope fractionation during smectite formation and implications for the Li cycle,” Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 72, pp. 780–792, 2008.

[52]     R. Millot, N. Vigier, and J. Gaillardet, “Behaviour of lithium and its isotopes during weathering in the Mackenzie Basin, Canada,” Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 74, pp. 3897–3912, 2010.

[53]     S. Misra and P. N. Froelich, “Measurement of lithium isotope ratios by quadrupole-ICP-MS: application to seawater and natural carbonates,” Journal of Analytical Atomic Spectrometry, vol. 24, p. 1524, 2009.

[54]     M. Rehkämper, M. Schönbächler, and C. H. Stirling, “Back to Basics Review Multiple Collector ICP-MS : Introduction to Instrumentation , Measurement Techniques and Analytical Capabilities,” geostandars and geoanalytical research, vol. 25, pp. 23–40, 2010.

[55]     H. Andren, I. Rodushkin, A. Stenberg, D. Malinovsky, and D. C. Baxter, “Sources of mass bias and isotope ratio variation in multi-collector ICP-MS: optimization of instrumental parameters based on experimental observations,” Journal of Analytical Atomic Spectrometry, vol. 19, pp. 1217–1224, 2004.

[56]     J. Meija, L. Y. Z. Mester, and S. R. E., “5 Correction of Instrumental Mass Discrimination for isotope Ratio Determination with Multi-Collector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,” in Isotopic analysis Fundamentals and applications using ICP-MS, F. Vanhaecke and P. Degryse, Eds. 2012, pp. 113–137.

[57]     D. C. Baxter, I. Rodushkin, and E. Engström, “Isotope abundance ratio measurements by inductively coupled plasma-sector field mass spectrometry,” Journal of Analytical Atomic Spectrometry, vol. 27, p. 1355, 2012.

[58]     A. S. Al-ammar and R. M. Barnes, “improving isotope ratio precision in inductively coupled plasma quadrupoel mass specrometry by common analyte internal standardization,” Journal of Analytical Atomic Spectrometry, vol. 16, pp. 327–332, 2001.

[59]     S. D. Tanner, “Space charge in ICP-MS : calculation and implications,” Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, vol. 47B, pp. 809–823, 1992.

[60]     X. F. Sun, B. T. G. Ting, S. H. Zeisel, and M. Jonghorbani, “Accurate measurements of stable isotopes of lithium by inductively coupled plasma mass spectrometry,” Analyst, vol. 112, pp. 1223–1228, 1987.

[61]     F. Vanhaecke and P. Degryse, Isotopic analysis Fundamentals and Applications Using ICP-MS. 2012, pp. 1–529.

[62]     F. Vanhaecke, “Massaspectrometrie en isotopenanalyse,” Cursus, Ugent, 2012.

[63]     T. Hirata, “4. Advances in Laser Ablation-Multi-collector inductively coupled Plasma Mass Spectrometry,” in Isotopic analysis Fundamentals and applications using ICP-MS, F. Vanhaecke and P. Degryse, Eds. 2012, pp. 93–112.

[64]     N. S. Llyod, J. Schwieters, M. S. A. Horstwood, and R. R. Parrish, “28 particle detectors used in isotope ratio mass spectrometry with applications in geology, environmental science and nuclear forensics,” in Handbook of particle detection and imaging, 2012, pp. 685–701.

[65]     P. B. Tomascak, R. W. Carlson, and S. B. Shirey, “Accurate and precise determination of Li isotopic compositions by multi-collector sector ICP-MS,” Chemical Geology, vol. 158, no. 1–2, pp. 145–154, 1999.

[66]     T. Moriguti and E. Nakamura, “High-yield l . ithium separation and the precise isotopic analysis for natural rock and aqueous samples,” Chemical Geology, vol. 145, pp. 91–104, 1998.

[67]     R. H. James and M. R. Palmer, “The lithium isotope composition of international rock standards,” Chemical Geology, vol. 166, no. 3–4, pp. 319–326, 2000.

[68]     F. W. E. Strelow, C. J. Liebenberg, and a. H. Victor, “Accurate determination of ten major and minor elements in silicate rocks based on separation by cation exchange chromatography on a single column,” Analytical Chemistry, vol. 46, pp. 1409–1414, 1974.

[69]     C. a Pohl, J. R. Stillian, and P. E. Jackson, “Factors controlling ion-exchange selectivity in suppressed ion chromatography,” Journal of Chromatography A, vol. 789, pp. 29–41, 1997.

[70]     F. W. E. Strelow, “An Ion Exchange Selectivity Scale of Cations Based on Equilibrium Distribution Coefficients,” Analytical Chemistry, vol. 32, pp. 1185–1188, 1960.

[71]     R. A. Bartsch, B. P. Czech, S. I. Kang, L. E. Stewart, W. Walkowiak, W. A. Charewicz, G. S. Heo, and B. Son, “High Lithium Selectivity in Competitive Alkali-Metal Solvent Extraction by Liphilic Crown Carboxylic-Acids,” journal of the american chemical society, vol. 107, pp. 4997–4998, 1985.

[72]     M. Abe and R. Chitrakar, “Synthetic Inorganic Ion-Exchange Materials . XLV . Recovery of Lithium from Seawater and Hydrothermal Water by Titanium ( IV ) Antimonate Cation Exchanger Preparation of TiSbA,” vol. 19, pp. 117–128, 1987.

[73]     A. Mitsuo, E. Asijati, A. Ichsan, and K. Hayashi, “Ion-Exchange Separation of Lithium from Large Amounts of Sodium , Calcium , and Other Elements by a Double Column of Dowex 50W-X8 and Crystalline Antimonic ( V ) Acid,” pp. 524–527, 1980.

[74]     T. I. Taylor and H. C. Urey, “Fractionation of the Lithium and Potassium Isotopes by Chemical Exchnge with Zeolites,” Journal of chemical physics, vol. 6, pp. 429–438, 1938.

[75]     E. R. Tompkins and S. W. Mayer, “Ion Exchange as a Separations Method.,” journal of the american chemical society, p. 2859, 1947.

[76]     F. W. E. Strelow, “Distribution coefficients and ion exchange behavior of 46 elements with a macroreticular cation exchange resin in hydrochloric acid,” Analytical Chemistry, vol. 56, pp. 1053–1056, 1984.

[77]     BIO RAD, “Analytical Grade Resin Selection Guide,” 2013. [Online]. Available: http://www.bio-rad.com/prd/en/US/PSD/PDP/0c308553-8af9-4991-9f81-660f22…. [Accessed: 23-Apr-2013].

[78]     BIO RAD, “AG® 50W and AG MP-50 caton exchange resins instruction manual,” 2013.

[79]     F. W. E. Strelow, R. Ruthild, and C. J. C. Bothma, “Ion Exchange Selectivity Scales for Cations in Nitric Acid and Sulfuric Acid Media with a Sulfonated Polystyrene Resin,” Analytical Chemistry, vol. 37, pp. 106–110, 1965.

[80]     W. Rieman and H. F. Walton, “Ion exchange in analytical chemistry,” Analytical Chemistry, p. 295, 1970.

[81]     F. W. E. Strelow, J. H. J. Coetzee, and C. R. Van Zyl, “Separation of Alkali Metals from Alkaline Earths and Other Elements by Cation Exchange Chromatography in Nitric Acid,” Analytical chemistry, vol. 40, pp. 196–199, 1968.

[82]     F. W. Strelow and H. Sondorp, “Distribution Coefficients and Cation-Exchange Selectives of Elements with AG50W-X8 Resins in Perchloric Acid.,” Talanta, vol. 19, pp. 1113–20, 1972.

[83]     F. W. E. Strelow, C. H. S. W. Weinert, and T. N. Van Der Walt, “Separation of Lithium from Sodium, Berylium and Other Elements by Cation-exchange Chromatography in Nitric Acid-Methanol,” analytica Chimica Acta, vol. 71, pp. 123–132, 1974.

[84]     F. W. E. Strelow, A. H. Victor, C. R. Z. Van, and C. Eloff, “Distribution Coefficients and Cation Exchange Behavior of Elements in Hydrochloric Acid-Acetone,” analytica Chimica Acta, vol. 43, pp. 389–395, 1971.

[85]     A. B. Jeffcoate, T. Elliott, A. Thomas, and C. Bouman, “Precise, small sample size determinations of lithium isotopic compositions of geological reference materials and modern seawater by MC-ICP-MS,” GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, vol. 28, pp. 161–172, 2004.

[86]     P. Gates, “Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC/MS),” 2013. [Online]. Available: http://www.bris.ac.uk/nerclsmsf/techniques/gcms.html. [Accessed: 02-Jun-2013].

[87]     C. R. Scotese, “The end of the Dinosarus,” 2013. [Online]. Available: http://www.scotese.com/K/t.htm. [Accessed: 29-May-2013].

[88]     R. Thomas, Practical Guide to ICP-MS. 2004. 

Download scriptie (11.28 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2013