Onderwijs binnen de muren van detentie

An Pijnaerts
21 juni 2013Beroepsgerichte en maatschappijgeoriënteerde opleidingen als bouwsteen, binnen de muren van detentie.Antwerpen - Jaarlijks volgen zo’n 3000 gedetineerden een opleiding in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Onderwijs biedt gedetineerden de kans hun detentietijd op een zinvolle manier in te vullen.

Onderwijs binnen de muren van detentie

21 juni 2013

Beroepsgerichte en maatschappijgeoriënteerde opleidingen als bouwsteen, binnen de muren van detentie.

Antwerpen - Jaarlijks volgen zo’n 3000 gedetineerden een opleiding in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Onderwijs biedt gedetineerden de kans hun detentietijd op een zinvolle manier in te vullen. Daarnaast heeft onderwijs ook de bedoeling de kansen van gedetineerden op de arbeidsmarkt te verhogen en hun re-integratie in de samenleving te bevorderen.

Vertrekkend van studies die aantonen dat onderwijsniveau en tewerkstelling de voornaamste voorspellers zijn van recidive, bevraagde An Pijnaerts in het kader van haar masterproef ‘Opleiding- en Onderwijswetenschappen’ aan de Universiteit Antwerpen, 249 gedetineerden over hun motieven om onderwijs te volgen en barrières om geen onderwijs in de gevangenis te volgen.

Niet zozeer de persoonskenmerken van gedetineerden blijken significant, dan wel de strafmaat, detentiestatuut en de duurtijd dat gedetineerden in de gevangenis verblijven. Gedetineerden die onderwijs volgen zijn vooral intrinsiek gemotiveerd. Gedetineerden geven aan dat het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden in functie van tewerkstelling na opleiding prioritaire motieven zijn om deel te nemen aan onderwijs in de gevangenis. Werken in de gevangenis wordt ervaren als de grootste belemmering om geen onderwijs te volgen.

Indien onderwijs binnen detentie ervoor zorgt dat gedetineerden na vrijlating minder nieuwe feiten plegen levert dit een enorme maatschappelijke winst op. Daarom dient bij de uitbouw van een onderwijsaanbod bijzondere aandacht uit te gaan naar beroepsgerichte en maatschappij georiënteerde opleidingen voor laaggeschoolde gedetineerden.

Meer weten?

Student: An Pijnaerts An.pijnaerts@student.ua.ac.be of

Promotor: Prof. Dr. G. Lauwers glauwers@me.com

 

Bibliografie

Boshier, R. (1983). Education inside: Motives for participation in prison education programmes. Vancouver,BC: University of British Columbia.

Brazzell, D., Crayton, A., Mukamal, D. A., Solomon, A. L., & Lindahl, N. (2009). From the Classroom to the Community: Exploring the Role of Education during Incarceration and Reentry. City University of New York, John Jay College of Criminal Justice: Urban Institute, Justice Policy Center.

Burgers, J. S., Assendelft, W. J. J., & Everdingen, J. J. E. (2008). Evidence-based richtlijnen. In M. Offringa, W. J. J. Assendelft & R. J. P. M. Scholten (Eds.), Inleiding in evidence-based medicine (pp. 188-206): Bohn Stafleu van Loghum.

Christiaensen, S., Sprangers, M., Govaerts, K. (2007). In verzekerde bewaring: een historisch overzicht over straf en detentie, vanaf het Ancien Regime tot de Basiswet. Merksplas: Gevangenismuseum Merksplas Kolonie.

Costelloe, A. (2003). Third level education in Irish prisons: Who participates and why? , Milton Keynes: The Open University.  

. Decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. (2013, 11 april). Belgisch Staatsblad.

. Decreet van 15 juni 2007  betreffende het volwassenenonderwijs. (2007, 31 augustus). Belgisch staatsblad.

Diseth, Å., Eikeland, O.-J., Manger, T., & Hetland, H. (2008). Education of Prison Inmates: Course Experience, Motivation, and Learning Strategies as Indicators of Evaluation. Educational Research and Evaluation, 14(3), 201-214.

Eikeland, O.-J., Manger, T., & Asbjørnsen, A. (2009). Education in Nordic prisons: Prisoners' educational background, preferences and motivation.  Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Esperian, J. H. (2010). The Effect of Prison Education Programs on Recidivism. Journal of Correctional Education, 61(4), 316-334.

Federale Overheidsdienst Justitie. (2012). Justitie in cijfers 2011.  Brussel: Federale Overheidsdienst Retrieved from http://justitie.belgium.be/nl/binaries/Justitie%20in%20Cijfers%202011_tcm265-157786.pdf.

Federale Overheidsdienst Justitie. (2013). Gevangenisbevolking.   Retrieved 06/05/2013, from http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/andere/gevangenen/

Fuentes, J., Rael, G., & Duncan, C. (2010). The Hope Bridge Program: Addressing Recidivism through Education and Employment. Community College Journal of Research and Practice, 34(11), 898-900.

Gaes, G. G. (2008). The Impact of Prison Education Programs on Post-Release Outcomes. The Prisoner Reentry Institute at John Jay College of Criminal Justice and the Urban Institute, New York City.

Hetland, H., Eikeland, O.-J., Manger, T., Diseth, Å., & Asbjørnsen, A. (2007). Educational Background in a Prison Population. Journal of Correctional Education, 58(2), 145-156.

Ismailova, Z. (2007). Prison Education Program Participation and Recidivism. Duquesne University. Retrieved from https://khk.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/cdm4/,DanaInfo=digital… 

Lenaers, S., Valgaeren, E., & Van Haegendoren, M. (2001). De Gemeenschap achter tralies: Onderzoek naar de behoeften van gedetineerden aan maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Hasselt, Diepenbeek.  

Lewis, J. (2006). Correctional Education: Why It Is Only "Promising". Journal of Correctional Education, 57(4), 286-296.

Lockwood, S., Nally, J. M., Ho, T., & Knutson, K. (2012). The Effect of Correctional Education on Postrelease Employment and Recidivism: A 5-Year Follow-Up Study in the State of Indiana. Crime & Delinquency, 58(3), 380-396.

Manger, T., Eikeland, O.-J., & Asbjørnsen, A. (2012). Effects of Educational Motives on Prisoners’ Participation in Education and Educational Desires. European Journal on Criminal Policy and Research, 1-13.

Manger, T., Eikeland, O.-J., Asbjørnsen, A., & Langelid, T. (2006). Educational Intentions Among Prison Inmates. European Journal on Criminal Policy and Research, 12(1), 35-48.

Manger, T., Eikeland, O.-J., Diseth, Å., Hetland, H., & Asbjørnsen, A. (2010). Prison Inmates' Educational Motives: Are They Pushed or Pulled? Scandinavian Journal of Educational Research, 54(6), 535-547.

Mariën, D. (2012). Jaarverslag hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Turnhout 2011. Vlaamse overheid.

Nally, J., Lockwood, S., Knutson, K., & Ho, T. (2012). An Evaluation of the Effect of Correctional Education Programs on Post-Release Recidivism and Employment: An Empirical Study in Indiana. Journal of Correctional Education, 63(1), 69-89.

Parsons, M., & Langenbach, M. (1993). The Reasons Inmates Indicate They Participate in Prison Education Programs: Another Look at Boshier's PEPS. Journal of Correctional Education, 44(1), 38-41.

Piotrowski, C., & Lathrop, P. J. (2012). Prison-based educational programs: a content analysis of government documents. Education, 132(3), 683-688.

Sedgley, N. H., Scott, C. E., Williams, N. A., & Derrick, F. W. (2010). Prison's Dilemma: Do Education and Jobs Programmes Affect Recidivism? Economica, 77(307), 497-517.

Tournel, H., & Snacken, S. (2009). Vorming, opleiding en arbeidstoeleiding in zeven Vlaamse gevangenissen. Vrije Universiteit Brussel, Brussel.  

Vancampfort, S. (2012). Jaarverslag hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Wortel 2011. Vlaamse overheid

Vandeurzen, I. (2013). Jaarverslag Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Antwerpen 2012. Vlaamse overheid

Vermeulen, H., & Ubbink, D. T. (2009). Vakliteratuur onder de loep: een praktische handleiding om wetenschappelijke literatuur kritisch te beoordelen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vlaamse overheid. (2010). Tussentijdse evaluatie: Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenondewijs.  Brussel:  Retrieved from http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/beleid/documenten_evaluatie_regelgeving/Nota_evaluatie_onderwijs_gedetineerden_definitief08022010.pdf.

Vogels, M. (2000). Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap: Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren.  Retrieved from http://www.wvg.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/gedetineerden/strategischplanhulpendienstverleningaangedetineerden.pdf.

Wade, B. (2007). Studies of Correctional Education Programs. Adult Basic Education and Literacy Journal, 1(1), 27-31.

Ward, S. A. (2009). Career and Technical Education in United States Prisons: What Have We Learned? Journal of Correctional Education, 60(3), 191-200.

Wheeldon, J. (2011). Visualizing the Future of Research on Post Secondary Correctional Education: Designs, Data, and Deliverables. Journal of Correctional Education, 62(2), 94-115.

Wouters, C. (2012). Jaarverslag hulp- en dienstverlening aan gedetineerden PSC Hoogstraten 2011. Vlaamse overheid.

Universiteit of Hogeschool
Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Publicatiejaar
2013
Share this on: