Private Enforcement of Competition Law in the UK and Belgium

Laura De Schryver
Persbericht

Private Enforcement of Competition Law in the UK and Belgium

Private enforcement in mededingingsrecht: het heft in eigen handen nemen, een goede zaak? Mededingingsrecht is al lang een belangrijk onderdeel van het Europees economisch beleid, maar sinds enige tijd begint ook private afdwinging, private enforcement of competition law, aan belang te winnen. Deze thesis maakt een vergelijking van de huidige situatie in het Verenigd Koninkrijk en België, om zo te proberen tot een ideale combinatie van regels te komen, een conclusie die gelukkig min of meer overeenkomt het de echte Directive die de EU enkele weken later uitbracht. De meest voorkomende en alom bekende manier om de mededingingsregels af te dwingen is uiteraard de publieke variant via de Europese Commissie. Zaken waarbij de Commissie zware boetes oplegt aan bedrijven die de regels omzeilen komen geregeld in het nieuws. Dit systeem werkt, maar toch wint de private afdwinging aan belang. In dit scenario stappen de gedupeerde partijen, bedrijven of consumenten(vereniging) zelf naar de rechtbank, om persoonlijk schadevergoeding te vragen om de gevolgen van de overtredingen van hun concurrenten te compenseren, of om een gerechtelijk bevel tot staking te vragen.Ondertussen is Europa met een voorstel voor nieuwe wetgeving gekomen, die private enforcement verder moet mogelijk maken. Het is duidelijk dat de EU een grote voorstander is van het systeem van private enforcement, en vooral van een eenvormig systeem in alle lidstaten. Met Regulation 1/2003 werd er reeds een grote stap vooruit gezet, die nu zoals gezegd met de recente ontwikkelingen nog verder uitgebreid is. Deze scriptie is toegespitst op de situatie in het Verenigd Koninkrijk, en op België. Het blijkt duidelijk dat er in het Verenigd Koninkrijk veel meer te doen is rond private enforcement dan dit ooit in België het geval was. Met de Competition Act 1998 en de Enterprise Act 2002 hadden zij reeds sterke wetgeving aan boord vooraleer de Europese Commissie zich meer toelegde op private enforcement. Het Britse systeem heeft nog een ander aantrekkelijk aspect: de exemplary damages. Wanneer hiertoe veroordeeld moet er niet alleen een schadevergoeding betaald worden voor de effectief geleden schade, maar wordt er ook “een voorbeeld gesteld” door de schadevergoeding op te drijven, een soort gecombineerde boete/schadevergoeding zeg maar, die aan het slachtoffer betaald moet worden. En met “slachtoffer” wordt in het mededingingsrecht niet altijd een bedrijf bedoeld: dit kan even goed een groep consumenten zijn die jarenlang te veel betaalden voor een bepaalt product. Neem nu de zaak JJB Sports, die ging over voetbaltruitjes, waarvoor 130 consumenten samen compensatie eisten. Maar JJB Sports toont ook aan dat er nog veel werk is, want 130 was slechts een fractie van de 2 miljoen personen die geschat werden door de zaak benadeeld te zijn. Er is dus ook in het Verenigd Koninkrijk nog werk aan de winkel, en dat heeft de regering goed begrepen want die is reeds met nieuwe voorstellen voor een nog uitgebreider private enforcement regime op de proppen gekomen. In België is private enforcement lang niet zo goed ingeburgerd als in het Verenigd Koninkrijk. Maar er is wel verandering op til. Niet enkel de nieuwe Europese wetgeving, maar ook intern. Momenteel is er voor het Brusselse gerecht de zaak van het “liftenkartel” hangende tegenOtis, ThyssenKrupp, Kone en Schindler, die door de Europese Commissie zelf gedagvaard werden voor schadevergoeding omdat zij in het Berlaymont gebouw in Brussel liften installeerde waarvan de prijzen door het kartel beïnvloed waren. Deze zaak is op meerdere punten interessant, en niet alleen omdat de Europese Commissie naast eiser in deze private enforcement zaak ook nog de liftenbouwers zelf veroordeeld heeft voor inbreuken op de mededingingsregels. Indien de uitspraak gunstig is voor de eisers en er een schadevergoeding toegekend wordt, zou dit wel eens de eerste in een lange rij van private enforcement zaken voor de Belgische rechtbanken kunnen zijn. Het moge duidelijk zijn dat private enforcement nooit helemaal de publieke variant zal vervangen, want er zijn ook tal van nadelen aan verbonden. Private partijen hebben inherent minder mogelijkheden tot onderzoek, en omdat zij enkel gedreven worden door hun eigen private belangen zouden ze kunnen het algemeen belang uit het oog verliezen. Het is ook een heel duur proces, waardoor alleen de grotere spelers het zullen aandurven om naar de rechtbank te stappen. Echter, de mogelijkheden die een gecombineerd systeem van publieke en private enforcement kan bieden voor een betere, meer geïntegreerde en meer competitieve Europese markt zijn indrukwekkend en zullen ons allen ten goede komen. De nieuwe wetgeving kan en zal hier zeker bij helpen, en de recente ontwikkelingen in het Belgische systeem met de zaak rond het “liftenkartel” heeft de mogelijkheid een mooi precedent te worden. We hebben dus alle redenen om de verdere ontwikkeling van private enforcement toe te juichen.

Bibliografie

Articles

ANTYPAS, I. and WAELBROECK, D., “Current Developments in Member States, Belgium” in CLOUGH, M. and SLATER, D. (eds.), 3 Eur. Competition J. 2007, 215-220.

BELLIS, J.F. and VAN ACKER, J., “Belgium: European Court of Justice Hearing on Preliminary Reference and New Claims in Belgian Lifts Cartel Proceedings”, G.C.L.R 2012, 5(2), R12.

BOSKOVITS, K., “Modernization and the Role of National Courts: Institutional Choices, Power Relations and Substantive Implications”, in The Reform of EC Competition law: New Challenges, LIANOS, I. and KOKKORIS, I. (eds.), Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2010, 17-31.

BROWN, S., “The Future of Private Law Claims Against Cartelists – the English Experience”, G.C.L.R. 2009, 2(4), 197-202.

BUTTERWORTH, R., “The Application of UK Competition Law to Land Agreements: New Guidance from the OFT”, CONVPL, 2011, 486- 488.

CAMPBELL, S., “Recent Developments in the Civil Remedies Available in England and Wales in Respect of Breaches of EC Competition Law”, G.C.L.R. 2008, 1(1), 39-45.

CAMPBELL, S., “United Kingdom: Cardiff Bus Case: the First Successful “Follow-on” Damages Award From the Competition Appeal Tribunal”, G.C.L.R. 2012, 5(3), R44-R45.

CAUFFMAN, C., “Een Model voor een Belgische Class Action? De Advocatuur Neemt het Voortouw”, RW 17/2009, 690- 708.

CAUFFMAN, C., “Injunctions at the Request of Third Parties in EU Competition Law”, M-EPLI Working Paper No. 2011/05, MJ 2010, 55-86.

CAUFFMAN, C., “The Impact of Voidness for Infringements of Article 101 TFEU on Linked Contracts”, M-EPLI Working Paper No. 2013/03, MJ 2013, 1-23.

COPP, S., “The Unsound Foundations of the Companies Act 2006: the Flawed Use of Regulatory Impact Assessment”, Comp. Law. 2011, 323-331.

CORNELIS L. and GILLIAMS H., “Private Enforcement of Competition Law in Belgium: 2 Current Issues” in STUYK, J., DEVROE, W. and WYTINCK, P., De nieuwe Belgische Mededingingswet 2006, Mechelen, Kluwer, 2007, 235- 252.

CORNELIS, L. and GILLIAMS, H., “Private Parties Entitlement to Damages On Account of Infringements of the Competition Rules” in STUYCK, J. and GILLIAMS, H. (eds.), Modernisation of European Competition Law – The Commission’s Proposal For a New Regulation Implementing Articles 81 and 82 EC, Antwerpen, Intersentia, 2003, 156-171.

DE SMIJTER, E. and O’SULLIVAN, D., “The Manfredi Judgment of the ECJ and How it Relates to the Commission’s Initiative on EC Antitrust Damages Actions”, Competition Policy Newsletter, number 3, 2006 (autumn), 23-26.

GILBERT, P., ‘’How UK Competition Reforms Affect Businesses and Individuals”, IFLR 2012, Vol. 31 Issue 3, 42.

GILLIAMS, H. And CORNELIS, L., “Private Enforcement of the Competition Rules in Belgium”, TBM 2007-2, 11-33.

GODEFROID, A., “Commissie mag EU Vertegenwoordigen bij Schade door Kartels”, Juristenkrant 2013, afl. 262, 6.

GRAHAM, C., “The Reform Of UK Competition Policy”, 3 Eur. Competition J. 2012, Vol. 8, 539-561.

HAZELHORST, M., “Private Enforcement of EU Competition Law: Why Punitive Damages Are a Step Too Far”, European Review of Private Law 4, 2010, 757-772.

HEINEMANN, A., “Private Enforcement in Europe”, in ZACH, R., HEINEMANN, A., and KELLERHALS, A., The development of competition law. Global Perspectives, Cheltenham, Edward Elgar, Publishing, 2010.

HOLMES, K., “Public Enforcement of Private Enforcement? Enforcement of Competition Law in the EC and UK”, E.C.L.R. 2004, (25)1, 25-36.

KON, S. And BARCROFT, A., “Aspects of the Complementary Roles of Public and Private Enforcement in UK and EU Antitrust Law: an Enforcement Deficit?”, G.C.L.R. 2008, 1(1), 11-23.

LESKINEN, L., “Recent Developments on Collective Antitrust Damage Actions in the EU”, G.C.L.R., 2011, 79-88.

PEYER, S., “ Has the UK Opened the Floodgates to Private Enforcement of Competition Law?”, UEA Competition Policy Blog, 30 January 2013.

PIKE, R., “UK Government Seeks to Promote Antitrust Damages Claims”, G.C.L.R. 2012, 5(3), 118-120.

RIZZUTO, F., “Case comment: The Procedural Implication of Pfleiderer for the Private Enforcement of European Union Competition Law in Follow-up Actions for Damages”, G.C.L.R. 2011, 4(3), 116-124.

ROBERTSON, A., “UK and EC Competition law: Will They Operate in Complete Harmony?” in GREEN, N. and ROBERTSON A. (eds.), The Europeanization of UK competition law, Hart Publishing, 1999

RODGER, B., “ Competition Law Litigation in UK Courts: a Study of all Cases to 2004: part 1”, E.C.L.R. 2006, 27(5), 241-248

RODGER, B., “Private Enforcement and the Enterprise Act: an Exemplary System of Awarding Damages?”, E.C.L.R. 2003, 24(3), 103-113.

SCHOORS, T., BAEYENS, T., DEVROE, W., “ Schadevergoedingsacties na kartel inbreuken”, NJW 2011, afl. 239, 198-213.

SHEEHAN, D., “An Argument Against a Specific Statutory Passing On Defence in Private Enforcement”, UEA Competition Policy Blog, 3 July 2012,

SPROUL, G. and SAPTE, D.W., “The Transformation of UK competition law”, in The European Antitrust Review 2004, a Global Competition Review Special Report, 158-161.

STAKHEYEVA, H., “Removing Obstacles to a More Effective Private Enforcement of Competition Law”, E.C.L.R. 2012, 33(9), 398-405.

WAELBROECK, D., “Private enforcement: current situation and methods of improvement” in The Reform of EC Competition law: New Challenges, LIANOS, I. and KOKKORIS, I. (eds.), Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2010, 17-31.

WELLENS, V., “Consumenten in Mededingingsgeschillen”, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 2006, 754-761.

WHELAN, P., “The Passing on Defence Should be Recognised in Legislation”, UEA Competition Policy Blog.

WILKS, S., “Institutional Reform and the Enforcement of Competition Policy in the UK”, 3 Eur. Competition J. 2011, Vol. 7, 1-22.

WILS, W., “Should Private Antitrust Enforcement Be Encouraged in Europe?”, World Competition 26, 2003, 473-488.

WILS, W., “The Relationship Between Public Antitrust Enforcement and Private Actions for Damages”, World Competition 32, 2009, 3-26.

WILSHER, D., “Reconciling the Public and Private dimensions of Competition Litigation in the European Union”, G.C.L.R., 2011, 89-98.

WOODGATE, T. And FILIPPI, I., “The Decision that Binds: Follow-on Actions for Competition Damages after Enron”, G.C.L.R. 2012, 5(2), 45-49.

BOOKS

BRADGATE, R. and WHITE, F., Commercial Law Legal Practice Course Guide, Oxford, OUP, 2001, 480 p.

DABBAH, M., EC and UK Competition Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 725 p.

DIRIX, E., STEENNOT, R. and VANHEES, H., Handels en Economisch Recht in Hoofdlijnen, 9th edition, Antwerpen, Intersentia, 2011, 520 p.

FOER, A. and CUNEO, J., International Handbook of Private Enforcement of Competition Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2010, 637 p.

FURSE, M., Competition Law of the EC and the UK, 6th edition, Oxford, OUP, 2008, 481 p.

GREEN, N. and ROBERTSON A. (eds.), The Europeanization of UK Competition Law, Oxford, Hart Publishing, 1999, 144 p.

HOLMES, M. and DAVEY, L., A Practical Guide to National Competition Rules Across Europe, 2nd edition, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2007, 1037 p.

JONES, A. and SUFRIN, B., EC Competition Law: Text, Cases and Materials, Oxford, OUP, 2011, 1287 p.

KORAH, V., Cases and Materials on EC Competition Law, Oxford, Hart Publishing, 2006, 788 p.

MIDDLETON K., RODGER B.J., MACCULLOCH A. and GALLOWAY J., Cases and Materials on UK and EC competition law, Oxford, OUP, 2003, 530 p.

MIDDLETON K., RODGER B.J., MACCULLOCH A. and GALLOWAY J., Cases and Materials on UK and EC Competition Law, 2nd edition, Oxford, OUP, 2009, 627 p.

MILUTINOVIC, V., The “Right to Damages” Under EU Competition Law: from Courage v Crehan to the White Paper and Beyond”, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer International, 2010, 405 p.

RODGER, B.J. and MACCULLOCH, A., Competition Law and Policy in the EC and UK, Abingdon, Routledge, 2004, 432 p.

RODGER, B.J. and MACCULLOCH, A., The UK Competition Act: A New Era for UK Competition Law, Oxford, Hart Publishing, 2000, 269 p.

STUYCK, J., and GILLIAMS,H. (eds.), Modernisation of European Competition Law: the Commission’s Proposal for a New Regulation Implementing Articles 81 and 82 EC, Antwerpen, Intersentia, 2003, 197 p.

STUYCK, J., DEVROE, W. and WYTINCK, P., De Nieuwe Belgische Mededingingswet 2006, Mechelen, Kluwer, 2007, 260 p.

WHISH, R. and BAILEY, D., Competition Law,7th edition, Oxford, OUP, 2012, 1015 p.

WYTINCK, P. (ed.), Gericht op mededinging, Consacré à la Concurrence, Antwerpen, Maklu, 2011, 177 p.

YSEWYN, J., Tien Jaar Belgisch Mededingingsrecht – Rechtspraakoverzicht, Brussel, Larcier, 2008, 600 p.

Speeches

ALMUNIA, J., Common Standards for Group Claims Across the EU, Speech at the EU University of Valladolid, 15 October 2010 (SPEECH/10/554)

ITALIANER, A., Director General for Competition at the European Commission, Speech at the 5th International Competition Conference, Brussels, 17 February 2012, (SPEECH/12/02)

KROES, N., More Private Antitrust Enforcement through better access to damages: an invitation for an open debate, Opening speech at the conference “Private Enforcement in EC Competition Law: the Green Paper on damages actions”, Brussels, 9 March 2006. (SPEECH/06/158)

MONTI, M., Private litigation as a Key Complement to Public Enforcement of Competition Rules and the First Conclusions on the Implementation of the New Merger Regulation, 8th Annual Competition Conference, Fiesole, Italy, 17 September 2004. (SPEECH/04/403)

Public Documents and Reports

Belgium: European Commission and lift-makers plead before Brussels Commercial court in damages case relating to lifts and escalators cartel, G.C.L.R. 2010, 3(3), R55-56.

BOUQUET, A., Institutional Report: The Judicial Application of European Competition Law, FIDE 2010, 17-56.

BROWN, C. and RYAN, D., The Judicial Application of European Competition Law – United Kingdom, FIDE 2010, 493-542.

CLOUGH, M. And McDOUGALL, A., EU National Report on Action for Damage in the UK http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_repor…

Commission Staff Working Paper, annex to the Green Paper Damages actions for breach of the EC antitrust rules {COM(2005) 672 final}.

 

Competition Handbook on Enforcement of EU State Aid law by National Courts, Brussels, 2010, http://ec.europa.eu/competition/publications/state_aid/national_courts_…, 11.

European Commission, Actions for Damages Overview, Steps towards a European Legal Framework, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html,

Green Paper on Damages Actions for Breach of EC Antitrust Rules COM/2005/0672.

MARTINEZ LAGE, S. And ALLENDESALAZAR, R., General Report: The Judicial Application of Competition Law, FIDE 2010, 1-16.

Overview of the Application of the EC Competition Rules by National Courts in 2006 – http://ec.europa.eu/competition/elojade/antitrust/nationalcourts/Overview+of+the+application+of+the+EC+competition+rules.pdf

 

Private Actions in Competition Law: a Consultation on Options for Reform, Department for Business Innovation & Skills, April 2012.

 

Private Actions in Competition Law: A Consultation on Options for Reform – Government Response, Department for Business Innovation & Skills, January 2013.

Report for the European Commission, Making Antitrust Damages Actions more Effective in the EU, 2007 - http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/ files_white_paper/impact_study.pdf

WAELBROECK, D., SLATER D. and EVEN-SHOSHAN, G., Ashurst Report – Study on the Conditions of Claims for Damages in Case of Infringement of EC Competition Rules – Comparative Report, 2004.

 

WAELBROECK, D., CHERRETTE, K. and GERTH, A., EU National Report on Actions for Damages in Belgium

White Paper on Damages Actions for Breach of EC Antitrust Rules COM/2008/0165.

Winston & Strawn London , UK proposals to Increase Private Action in Competition Law, 2013, http://www.winston.com/siteFiles/Publications/Towards_UK_Class_Actions.pdf

Websites

Competition Policy Blog, University of East Anglia - http://competititionpolicy.wordpress.com

European Commission Database National Courts Cases (art 101 and 102 TFEU) Belgium - http://ec.europa.eu/competition/elojade/antitrust/nationalcourts/?ms_code=bel

European Commission Database National Courts Cases (Art 101 and 102 TFEU) United Kingdom - http://ec.europa.eu/competition/elojade/antitrust/nationalcourts/?ms_code=gbr

Universiteit of Hogeschool
Master in de Rechten
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Share this on: