Schrijfvaardigheidsverwerving van het Frans via weblogs

Michèle
Rosseel

Gebruik van weblogs in het vreemdetalenonderwijs: de optimale aanpak voor schrijfvaardigheidsverwerving?

Algemeen wordt gesteld dat het onderwijs moet meegaan met zijn tijd. Dit houdt in dat het onderwijs zich dient aan te passen aan de nieuwe generatie jongeren, de millenniumgeneratie. Deze jongeren zijn opgegroeid in de wereld van de sociale media. Deze ontwikkelingen zijn zowel interessant als uitdagend. Ze stellen aan het onderwijs de uitdaging om een antwoord te vinden op de vraag: hoe passen we sociale media in het leskader in? Dienen we de vorige methodes overboord te gooien en ons volledig te richten op de sociale media of moeten we terughoudend omgaan met deze nieuwe ontwikkelingen?

Laat ons meteen duidelijk zijn: sociale media verdienen een plaats in het onderwijs. Vandaag schaffen scholen zich in grote aantallen ipads en dergelijke aan om hun lessen toe te spitsen op de leefwereld van de adolescent. Talloze apps en websites richten zich op deze nieuwe markt en trachten waar mogelijk het onderwijs te ondersteunen. In mijn onderzoek heb ik me toegespitst op weblogs. Media zoals facebook, twitter, blogs, zelfs youtube, nodigen jongeren uit zich een mening te vormen over bepaalde onderwerpen en die te poneren. Bovendien delen jongeren vaak hun gehele leefwereld met de internetwereld. Deze onbegrensde toegang tot een massapubliek heeft echter zekere nadelen. Cyberpesten is daarbij waarschijnlijk het grootste voorbeeld. Vaak wordt niet stilgestaan bij wat online wordt gepost. De school kan hierin een pedagogische functie vervullen. Door het inpassen van sociale media in de lessen kunnen leerkrachten hun leerlingen op een verantwoorde manier leren omgaan met deze media. Ze kunnen hun studenten leren op een gefundeerde manier een mening te vormen en deze verzorgd  met de rest van de wereld delen. In deze context heb ik mij specifiek toegespitst op het verwerven van schrijfvaardigheid van het Frans via weblogs. In mijn literatuurstudie ben ik nagegaan hoe men weblogs inpast in een schoolse context om schrijfvaardigheid van het Frans bij leerlingen te verbeteren. De voordelen zijn onbegrensd, niet in de eerste plaats omdat weblogs dicht bij de leefwereld van de leerling staan. Interesse en motivatie zijn de belangrijkste elementen om taalverwerving te vergroten.

Behalve de voordelen die sociale media bieden, is het gebruik ervan in de lessen tevens een noodzaak. Jongeren hebben niet alleen moeite met zichzelf te beschermen in deze virtuele wereld, hun kennis met betrekking tot tekstgenres en etiquette vervaagd volledig. Concreet zijn jongeren niet langer in staat te beseffen welk taalgebruik in welke situatie past. Leerkrachten zijn met andere woorden aangewezen om de leerling te leren welk taalgebruik relevant en doeltreffend werkt op sociale media en welk taalgebruik noodzakelijk vereist is in formeel brief-/mailverkeer. Het gebruik van een blog is zeker te overwegen in het vreemdetalenonderwijs, al moet men zich natuurlijk niet enkel toeleggen op het gebruik van sociale media in de les. Het onderwijs heeft tal van andere leerdoelstellingen die niet altijd via blogs en dergelijke verwezenlijkt kunnen worden. We kunnen bijgevolg concluderen dat sociale media zeker een verrijking vormen voor het vreemdetalenonderwijs en een noodzakelijk element zijn in het lessenpakket van iedere leerkracht. Dit betekent echter niet dat oude methodes en middelen zomaar overboord gegooid moeten worden. Net als een gefundeerde mening is het antwoord op de vraag "hoe sociale media in te passen in het onderwijs" genuanceerd. Blogs zijn een verrijking voor het schrijfvaardigheidsverwerving, maar zijn niet de optimale aanpak. Een optimale aanpak is de combinatie van het nieuwe met de goede elementen uit het oude.

Bibliografie

Literatuurlijst

Amir, Z. 2011. Blogs in Language Learning : Maximizing Students’ Collaborative Writing. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 18. p. 537-543.

Andrianirina, H. & Foucher, A-L. 2012. Les apports du travail collaboratif dans l’amélioration de l’expression écrite en L2. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 34. p. 9-13.

Armstrong, K. & Retterer, O. 2008. Blogging as L2 Writing : A Case Study. AACE Journal. 16.3. p. 233-251.

Arslan, R. & Sahin-Kizil, A. 2010. How can the use of blog software facilitate the writing process of English language lerners ? Computer Assisted Language Learning. 23.3. p. 183-197.

Averianova, I. 2012. The language of electronic communication and its implications for TEFL. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 34. p. 14-19.

Carter-Thomas, S. 2000. La cohérence textuelle : pour une nouvelle pédagogie de l’écrit. Paris : L’harmattan.

Cornaire, C. & Raymond, P.M. 1999. La production écrite. Paris: CLE International.

Cuq, J-P. & Gruca, I. 2002. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble.

Cuq, J-P. 2003. Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: CLE International.

Desmet, P. & Eggermont, C. “Module Expression: l’oral et l’écrit.” Thema van het vak V0AG3A “Frans I: Taal & Tekst”, KULeuven, 2009-2010 [syllabus].

Desmet, P. & Montero Perez, M. “Linguistique française: linguistique appliquée.” Thema van het vak F0V18A “Linguistique française: linguistique appliquée”, KULeuven, 2012-2013 [cursustekst].

Ducate, L & Lomicka, L. 2005. Exploring the blogosphere : Use of web logs in the foreign language classroom. Foreign Language Annals. 38.3. p. 410-422.

Ducate, L & Lomicka, L. 2008. Adventures in the blogosphere : from blog readers to blog writers. Computer Assisted Language Learning. 21.1. p. 9-28.

Ebner, M. 2009. Can Weblogs and Microblogs Change Traditional Scientific Writing? Future Internet. 1.1. p. 47-58.

Hannay, M. & Mackenzie, J.L. 2009. Effective writing in English. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Herring, S.C. e.a. 2005. Weblogs as a bridging genre. Information Technology & People. 18.2. p. 142-171.

Larsen - Freeman, D. 2000. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Lee, L. 2010. Fostering reflective writing and interactive exchange through blogging in an advanced language course. ReCALL. 22.2. p. 212-227.

Maureau, J.H. 1979. Goed en begrijpelijk schrijven: een analyse van 40 jaar schrijfadviezen. Muiderberg: Coutinho.

Meijer, D. & Noijons, J. (ed.) 2006. Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor moderne vreemde talen: leren, onderwijzen, beoordelen. Den Haag: Nederlandse Taalunie.

Mompean, R.A. 2012. Tutorat en ligne – Analyse des pratiques d’interaction et de feedback dans un blogue pour l’apprentissage de l’anglais. ALSIC, 15.2.

Porcher, L. 2008. L’enseignement des langues étrangères. Paris : Hachette.

Puschmann, C. 2010. The corporate blog as an emerging genre of computer-mediated communication : features, constraints, discourse situation. Göttingen : Universitätsverslag Göttingen.

Saville-Troike, M. 2006. Introducing Second Language Acquisition. New York: Cambridge University Press.

Spydridakis, J.H. 2000. Guidelines for Authoring Comprehensible Web Pages and Evaluating Their Success. Technical Communication. 47.3. p. 359-382.

Smedts, W. & Van Belle, W. 2003. Taalboek Nederlands. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans.

Tiziana, M. e.a. 2010. Using an L2 blog to enhance learners’ participation and sense of community. Computer Assisted Language Learning. 23.4. p. 321-341.

Tomé, M. 2009. Weblogs éducatifs pour l’enseignement d’une langue étrangère. Synergies Espagnes, 2.2, p. 261-279.

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs - VVKSO (http://ond.vvkso-ict.com/vvksomainnieuw/vakleerplan.asp?VAK=Frans). (Toegang 8 mei 2013)

Ward, J. 2004. Blog assisted language learning (BALL): Push button publishing for the pupils. TEFL Web Journal. 3.1. p. 1-16.

"writing." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online Academic Edition. Encyclopædia Britannica Inc., 2012. Web. 30 Oct. 2012. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/649670/writing>.

Yu-Chich, S. 2010. Extensive writing in foreign-language classrooms: a blogging approach. Innovations Education and Teaching International. 47.3. p. 327-339.

Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2013