Trends in pediatric circumcision in Belgium and the Brussels University Hospital from 1994 to 2012

Dana
Van Gassen

Jongensbesnijdenis in opmars in België

In België is het aantal besnijdenissen bij jongens is in 10 jaar met bijna 50% gestegen. Onderzoek toonde aan dat er steeds meer circumcisies worden uitgevoerd voor niet-medische redenen in het UZ Brussel. Of dit ook de oorzaak is van de stijging in andere ziekenhuizen, is nog niet onderzocht.

Moeder, waarom besnijden wij?

Een besnijdenis is een heelkundige ingreep waarbij de voorhuid van de penis wordt verwijderd. Een besnijdenis kan uitgevoerd worden voor medische redenen of niet-medische redenen. Bij de medische reden om te besnijden staat een fimosis op nummer één. Dit is een aandoening waarbij de voorhuid te nauw is en dit kan onder andere een pijnlijke erectie tot gevolg hebben. Onder een besnijdenis voor niet-medische indicaties verstaan we een besnijdenis om filosofische of religieuze redenen. Vroeger was het, vooral in de VS, een gewoonte om pasgeboren jongens te besnijden ter preventie van masturbatie. Masturberen was immers de hoofdoorzaak van vele kwalen. Dit idee is al lang achterhaald en toch wordt nu nog steeds 55% van de pasgeboren jongens in de VS besneden. Maar is een besneden penis niet veel hygigiënischer? Een besnijdenis houdt inderdaad verschillende voordelen in, zoals de preventie van urineweginfecties, SOA’s, peniskanker en fimosis. Maar deze voordelen zijn zeer miniem en wegen, alleszins in de Westerse wereld, niet op tegen de nadelen. Geen enkele chirurgische ingreep is immers zonder gevaar. Een besnijdenis kan een verminderde genitale gevoeligheid tot gevolg hebben en er kunnen complicaties optreden na de operatie. Medisch gezien is deze ingreep niet noodzakelijk.

De cijfers

Het jaarlijks aantal besnijdenissen van jongens van 0 tot 16 jaar is in België in 10 jaar met net geen 50% gestegen. Als het aantal besnijdenissen stabiel blijft, zal bijna 1/3 van alle 16 jarige jongens besneden zijn. In het UZ Brussel is de stijging van het aantal circumcisies te wijten aan een verdrievoudiging van het aantal besnijdenissen voor niet-medische redenen. Het aantal medisch geïndiceerde circumcisies is de voorbije 20 jaar met bijna 60% gedaald. Dit is te wijten aan een verandering in de behandeling van fimosis. Vroeger werd een jongen met fimosis bijna altijd besneden. Nu wordt deze jongen vaker behandelt met een corticosteroïdencrème en hoeft de voorhuid er niet af. Brussel is een multiculturele stad en de populatie in de studie in het UZ Brussel valt niet volledig te vergelijken met de Belgische bevolking. Maar wat zou een andere reden kunnen zijn van de sterke stijging van het aantal circumcisies in België?

Een verwoed debat

De vraag of de maatschappij deze niet medisch geïndiceerde handeling moet bekostigen dringt zich op. Het Belgische ziekenfonds betaalt nu immers alle besnijdenissen terug, ongeacht de reden. Maar is dit wel correct? Waarom wordt deze heelkundig ingreep die strikt medisch gezien niet nodig is wel terugbetaald en bijvoorbeeld plastische chirurgie niet? Als het pakket besnijdenissen om niet-medische redenen uit de ziektewet gehaald wordt, dient er wel een volwaardig alternatief gezocht te worden, zodat ouders die ervoor kiezen hun zoon te besnijden niet in de kou komen te staan.

Bibliografie

 

1 WHO, UNAIDS. Male circumcision: global trends and determinants of prevalence, safety and acceptability. Geneva, World Health Organization and Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 2007

2 Gairdner D. The fate of the foreskin: a study of circumcision.  British Medical Journal 1949, 2:1433-1437

3 Zampiere N, Pianezzola E, Zampieri C. Male circumcision through the ages: the role of tradition. Acta Paediatrica 2008, 97(9):1305-1307

4 Doye D. Ritual male circumcision: a brief history. The Journal of the Royal Collega of Physicians of Edinburgh 2005, 35:279-285

5 Dunsmuir WD, Gordon EM. The history of circumcision. BJU International 1998, 83(1):1-12

6 Aggleton P. “Just a snip”?: a social history of male circumcision. Reproductive Health Matters 2007, 15(29):15-21

7 Wallerstein E. Circumcision: the uniquely American medical enigma. Urologic clinics of North America 1985, 12(1):123-132

8 American Academy of Pediatrics Task force on circumcision. Male circumcision. Pediatrics 2012, 130:756-785

9 Castellsagué X, Bosch FX, Muñoz N, et al. Male circumcision, penile human papillomavirus infection, and cervical cancer in female partners. New England Journal of Medicine 2002, 346(15):1105–1112

10 Morris BJ, Waskett JH, Banerjee J et al. A ’snip’ in time: what is the best age to circumcise? BMC Pediatrics 2012, 12:20-34

11 www.cdc.gov/HAI/ca_uti/uti.html 7th March 2013, Healthcare-associated infections: urinary tract infections (UTI). Centers for Disease Control and Prevention

12 Singh-Grewal D, Macdessi J, Craig J. Circumcision for the prevention of urinary tract infection in boys: a systematic review of randomized trials and observational studies. Archives of Disease in Childhood 2005, 90:853-858

13 Wiswell TE, Enzenauer RW, Holton ME et al. Declining frequency of circumcision: implications for changes in the absolute incidence and male to female sex ratio of urinary tract infection in early infancy. Pediatrics 1987, 79:338-342

14 Rickwood AMK. Medical indications for circumcision. BJU International 1999, 83:45-51

15 WHO, UNAIDS. Global HIV/AIDS response: epidemic update and health sector progress towards Universal Access: progress report 2011 – Update on the HIV epidemic. Geneva, World Health Organization, 2011

16 Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Niet-therapeutische circumcisie bij minderjarige jongens. 2010

17 JS Barnhottz-Sloan, JL Maldonado, J Pow-sang et al. Incidence trends in primary malignant penile cancer. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 2007, 25:361–367

18 Micali G, Nasca MR, Innocenzi D et al. Penile cancer. Journal of the American Academy of Dermatology 2006, 54:369-391

19 Larke NL, Thomas SL, dos Santos Silva I et al. Male circumcision and penile cancer: a systematic review and meta-analysis. Cancer Causes Control 2011, 22:1097-1110

20 Morris BJ, Gray RH, Castellsague X et al. The strong protection afforded by circumcision against cancer of the penis. Advances in Urology 2011, Article ID 812368, 21 pages

21 http://www.cdc.gov/std/stats10/other.htm 7th of March 2013, 2010 Sexually transmitted diseases surveillance: other sexually transmitted diseases—human papillomavirus. Centers for Disease Control and Prevention

22 Fergusson DM, Lawton JM, Shannon FT. Neonatal circumcision and penile problems: an 8-year longitudinal study. Pediatrics 1988, 81(4):537–541

23 Weiss HA, Larke N, Halperin D. Complications of circumcision in male neonates, infants and children: a systematic review. BMC Urology 2010, 10:2-14

24 Cathcart P, Nuttall M, van der Meulen J et al. Trends in peadiatric circumcision and its complications in England between 1997 and 2003. The British Journal of Surgery 2006, 93(7):885–890

25 Krieger JN, Mehta SD, Bailey RC et al. Adult male circumcision: effects on sequal function and sexual satisfaction in Kisumu, Kenya. Journal of Sexual Medecine 2008, 5(11):2610-2622

26 Collins S, Upshaw J, Rutchik S et al. Effects of circumcision on male sexual function: debunking a myth? The Journal of Urology 2002, 167:2111-2112

27 Bleustein CB, Fogarty JD, Eckholdt H et al. Effect of neonatal circumcision on penile neurologic sensation. Urology 2005, 65(4):773-777

28 Kim DS, Pang MG. The effect of male circumcision on sexuality. BJU International 2006, 99:619-622

29 Bronselaer GA, Schober JM, Meyer-Bahlburg HFL et al. Male circumcision decreases penile sensitivity as measured in a large cohort. BJU International 2013, 111:820-827

30 The British Medical Association. The law and ethics of male circumcision: guidance for doctors. Journal of Medical Ethics 2004, 30(3):259-263

31 McGregor TB, Pike J, Leonard MP. Pathologic and physiologic phimosis: Approach to the phimotic foreskin. Canadian Family Physician 2007, 53:445-448

32 Cold CJ, Taylor JR. The prepuce. British Journal of Urology 1999, 83:34-44

33 Orsola A, Caffaratti J, Garat JM. Conservative treatment of phimosis in children using a topical steroid. Urology 2000, 56:307-310

34 Oster J. Further fate of the prepuce. Archives of Disease in Childhood 1968, 43 (228):200-204

35 Shankar KR, Rickwood AM. The incidence of phimosis in boys. British Journal of Urology 1999, 84(1):101-102

36 Shahid SK. Phimosis in children. International Scholarly Research Network Urology 2012, Article ID 707329, 6 pages

37 Elmore JM, Baker LA, Snodgrass WT. Topical steroid therapy as an alternative to circumcision for phimosis in boys younger than 3 years. The Journal of Urology 2002, 168:1746-1747

38 Ahmed A, Ellsworth P. To circ or not: a reappraisal. Urologic Nursing 2012, 32(1):10-19

39 Steadman B, Ellsworth P. To circ or not to circ: indications, risks and alternatives to circumcision in the pediatric population with phimosis. Urologic Nursing 2006, 26(3):181-194

40 Nobre YD, Ricardo GF, Felizardo MJ et al. To circ or not to circ: clinical and pharmacoeconomic outcomes of a prospective trial of topical steroid versus primary circumcision. International Brazilian Journal of Urology 2012, 36(1):75-85

41 Van Howe RS. Cost-effective treatment of phimosis. Pediatrics 1998, 102(4):43-47

42 Berdeu D, Sauze L, Ha-Vinh P et al. Cast-effectiveness analysis of treatments for phimosis: a comparison of surgical and medicinal approaches and their economic effect. BJU International 2001, 87:239-244

43 Golubovic Z, Milanovic D, Vukadinovic V, Rakic I, Perovic S. The conservative treatment of phimosis in boys. British Journal of Urology 1996; 78:786-788

44 Kayaba H, Tamura H, Kitajima S et al. Analysis of shape and retractability of the prepuce in 603 Japanese boys. Journal of Urology 1996, 156(5):1813-1815

45 Edwards S. Balanitis and balanoposthitis: a review. Genitourinary Medicine 1996, 72: 155-159

46 Fleiss PM, Hodges FM, Van Howe RS. Immunological functions of the human prepuce. Sexually Transmitted Infections 1998, 74(5):364-367

47 Brown MS, Brown CA. Circumcision decision: prominence of social concerns. Pediatrics 1987, 80(2):215–219

48 American Academy of Pediatrics Task Force on Circumcision. Circumcision policy statement. Pediatrics 1999, 103:686-693

49 Nelson CP, Dunn R, Wan J, Wei JT. The increasing incidence of newborn circumcision: data from the nationwide inpatient sample. The Journal of Urology 2005, 173:978–981  

50 American Academy of Pediatrics. Report of the Task Force on Circumcision. Pediatrics 1989, 84:388–391

51 Centers for Disease Control and Prevention. Trends in in-hospital newborn male circumcision – United States, 1999-2010. Morbidity and Mortality Weekly Report 2011, 60(34):1167-1168

52 Tiemstra JD. Factors affecting the circumcision decision. Journal of the American board of family practitioners 1999, 12(1):16-20

53 Larsen GL, Williams SD. Postneonatal circumcision: population profile. Pediatrics 1990, 85(5):808-812

54 The Royal Australasian College of Physicians. Circumcision of infant males.  2010

55 Spilsbury K, Semmens JB, Wisniewski ZS et al. Circumcision for phimosis and other medical indications in Western Australian boys. Medical Journal of Australia 2003, 178:155-158

56 Groves H, Bailie A, McCallion W. Childhood circumcision in Northern Ireland: a barometer of the current practice of general paediatric surgery. The Ulster Medical Journal 2010, 79(2):80-81

57 Quaba O, MacKinlay GA. Changing trends in a decade of circumcision in Scotland. Journal of Pediatric Surgery 2004, 39(7):1037-1039

58 Dorzee H. La circoncision rituelle en hausse. Le Soir 10/08/2012:6

59 Eastern Region Public Health Obstervatory. Catchment areas and populations. Inphorm 2003(2):1-6

60 Senn SJ, Samson WB. Estimating hospital catchment populations. The Statistician 1982, 31(1):81-96

61 http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm 9th of May 2013, Lokale statistieken, Flemish government

62 https://wijkmonitoring.irisnet.be/ 9th of May 2013, Wijkmonitoring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Institute for Statistics and Analysis (BISA)

63 http://statbel.fgov.be/en/statistics/figures/ 9th of May 2013, Statistics Belgium, National Institute for Statistics

64 http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/default.aspx 9th of May 2013, Research department of the Flemish Government

65 http://www.scotland.gov.uk/Publications/2005/02/20757/53570 25th of May 2013, Analysis of religion in the 2001 census: summary report, The Scottish government

66 http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F29363.html 20/02/2012, Jan Hertogen, In België wonen 628,751 moslims, Indymedia

Download scriptie (1022.5 KB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2013
Thema('s)