TV kijken en de BMI van kinderen en adolescenten

Laura De Geyter
Persbericht

TV kijken en de BMI van kinderen en adolescenten

TV kijken? Ben je vet mee …

Hoewel het een hedendaags onderwerp lijkt te zijn, is de vraag of TV kijken overgewicht in de hand werkt al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw een hot topic. In 1985 werd immers voor het eerst wetenschappelijk aangetoond dat er een verband zou kunnen bestaan tussen TV kijken en zwaarlijvigheid bij jongeren. Zo stelden Dietz en Gortmaker toen vast dat jongeren tussen 12 en 17 jaar oud twee procent meer kans hadden om te zwaar te worden voor elk uur dat ze dagelijks meer naar de televisie keken. In de daaropvolgende decennia werden deze bevindingen verder onderzocht door verschillende andere wetenschappers. Deze slaagden er echter niet in om tot een eenduidig antwoord op de vraag te komen.

Met behulp van een meta-analyse, die de resultaten uit eerder onderzoek samenvat, kan nu voor het eerst een duidelijk beeld van het effect van televisiekijken geschetst worden. Uit deze analyse bleek dat kinderen, tieners én adolescenten die meer TV kijken wel degelijk meer kans hebben op overgewicht in hun latere leven.

Een meta-analyse maakt het mogelijk om de resultaten van verschillende studies naast elkaar te leggen en een schatting te maken van het gemiddelde resultaat. Daarbij wordt rekening gehouden met onder meer de grootte van de steekproef van elk artikel om te bepalen hoe zwaar de resultaten ervan zullen doorwegen in de analyse. In dit onderzoek werden de gegevens uit 15 verschillende internationale studies samen gelegd, goed voor informatie over zo’n 28.277 jongeren tussen 2 en 19 jaar oud.

De analyse toonde aan dat er een statistisch significante relatie bestaat tussen de tijd die deze jongeren voor de TV doorbrachten en hun Body Mass Index. Zij die dagelijks meer dan twee uur televisie keken, bleken 1,7 keer zoveel kans te hebben op overgewicht als hun leeftijdsgenoten die zich tot maximaal twee uur beperkten. Bovendien zijn zowel de leeftijd van de jongeren als hun geslacht hierbij van belang. Het effect leek immers het grootst te zijn voor de jongste kinderen (van 2 tot 8 jaar oud) en van kleiner belang te zijn naarmate de leetijd toeneemt. Daarnaast werd het lichaamsgewicht van meisjes sterker beïnvloed door TV kijken dan dat van de jongens, een effect dat ook al in eerder onderzoek werd vastgesteld.

Hoewel de relatie die uit de meta-analyse naar voren komt eerder relatief klein lijkt te zijn, is ze wel sterk. Dit betekent dat andere invloeden, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid lichaamsbeweging of het type televisieprogramma, weinig of niets aan dit effect van TV kijken veranderen. Aangezien televisiekijken bovendien een activiteit is die een groot deel van de vrije tijd van jongeren inneemt, kan men zich dan ook zorgen maken over de gevolgen van overvloedig TV kijken. Wanneer een bevolking op grote schaal met de negatieve invloed van een gedrag in aanraking komt (in dit geval overgewicht ten gevolge van televisie kijken), zal deze invloed zich ook bij een zeer groot aantal mensen voordoen.

De obesitasproblematiek haalt de laatste decennia steeds vaker het nieuws omdat overgewicht een welvaartsziekte is die steeds meer mensen in geïndustrialiseerde landen treft. Zwaarlijvigheid kan immers verschillende ernstige ziekten in de hand werken, zoals aandoeningen van het bewegingsapparaat, diabetes, hart- en vaatziekten en sommige kankers. Bovendien heeft het zijn effect op het emotionele welzijn én vormt het een zware belasting van de maatschappij, die moet opdraaien voor de verhoogde dokterskosten van deze mensen.

Dankzij de resultaten uit deze meta-analyse kunnen ouders er nu dan ook nog beter voor zorgen dat hun kinderen later minder kans op overgewicht lopen. Dit kunnen ze doen door hen aan te moedigen om wat vaker buiten te spelen en door de tijd die hun kroost voor de televisie doorbrengt in het oog te houden. Uit deze analyse bleek immers voor het eerst onomstreden dat TV kijken wel degelijk een negatief effect op de gezondheid van jongeren van alle leeftijden kan hebben. Het bijsturen van de kijkgewoonten van onze kinderen is dan ook een belangrijke stap in de weg naar een gezonder leven en een mogelijke manier om de heersende obesitasepidemie een stapje voor te zijn.

Bibliografie

Referenties

Andersen, R.E., Carlos, J., Crespo, M.S., Bartlett, S.J., Cheskin, L.J., & Pratt, M. (1998). Relationship of physical activity and television watching with body weight and level of fatness among children. Journal of the American Medical Association, 217(12), pp. 938-942.

Anderson, C. (2004). An update on the effects of playing violent video games. Journal of Adolescence, 27(1), pp. 113-122.

Anderson, J.W., Konz, E.C., Frederich, R.C., & Wood, C.L. (2001). Long-term weight-loss maintenance: A meta-analysis of US studies. American Journal of Clinical Nutrition, 74(5), pp. 579-584.

Anderson, P.M., & Butcher, K.E. (2006). Childhood obesity: trends and potential causes. Future Child, 16(1), pp. 19-45.

Au, N. (2012). The health care cost implications of overweight and obesity during childhood. Health Services Research, 47(2), pp. 655-676.

Barr-Anderson, D.J., Larson, N.I., Nelson, M.C., Neumark-Sztainer, D., & Story, M. (2009). Does television viewing predict dietary intake five years later in high school students and young adults? International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 6(7), pp. 7–15.

Berghöfer, A., Pischon, T., Reinhold, T., Apovian, C.M., Sharma, A.M., & Willich, S.N. (2008). Obesity prevalence from a European perspective: a systematic review. BMC Public Health, 8, pp. 200-209.

Berkey, C.S., Rockett, H.R.H., Field, A.E., Gillman, M.W., Frazier, A.L., Camargo, C.A., & Colditz, G.A. (2000). Activity, dietary intake, and weight changes in a longitudinal study of preadolescent and adolescent boys and girls. Pediatrics, 105(4), pp. e56-e65.

Bernard, L., Lavallee, M.A., Gray-Donald, K., & Delisle, H. (1995). Overweight in Cree schoolchildren and adolescents associated with diet, low physical activity, and high television viewing. Journal of the American Dietetic Association, 95(7), pp. 800–802.

Blair, N.J., Thompson, J.M., Black, P.N., Becroft, D.M., Clark, P.M., Han, D.Y., Robinson, E., Waldie, K.E., Wild, C.J., & Mitchell, E.A. (2007). Risk factors for obesity in 7-year-old European children: the Auckland Birthweight Collaborative Study. Archives of Disease in Childhood, 92(10), pp. 866-871.

Boone, J.E., Gordon-Larsen, P., Adair, L.S., & Popkin, B.M. (2007). Screen time and physical activity during adolescence: Longitudinal effects on obesity in young adulthood. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 4(1), pp. 26-36.

Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T., & Rothstein, H.R. (2005). Comprehensive Meta-Analysis Version 2. Englewood, New Jersey: Biostat.

Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T., & Rothstein, H.R. (2011). Introduction to meta-analysis. Chichester: Wiley.

Boulos, R., Vikre, E.K., Oppenheimer, S., Chang, H., & Kanarek, R.B. (2012). ObesiTV: How television is influencing the obesity epidemic. Physiology and Behavior, 107(1), pp. 146-153.

Bowman, S.A. (2006). Television-viewing characteristics of adults: Correlations to eating practices and overweight and health status. Preventing Chronic Disease, 3(2), p. A38.

Bryant, J., & Cummins, R.G. (2007). Traditions of mass media theory and research. In Preiss, R.W., Gayle, B.M., Burrell, N., Allen, M., & Bryannt, J. (eds.), Mass media effects research: Advances through meta-analysis (pp. 1-13). Mahwah, New Jersey & London: Lawrence Erlbaum Associates.

Buijzen, M., Bomhof, E., & Schuurman, J. (2008). Explaining the link between television viewing and childhood obesity: a test of three alternative hypotheses. Journal of Children and Media, 2(1), pp. 67-74.

Cameron, A.J., Welborn, T.A., Zimmer, P.Z., Dunstan, D.W., Owen, N., Salmon, J., Dalton, M., Jolley, D., & Shaw, J.E. (2003). Overweight and obesity in Australia: The 1999-2000 Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study. Medical Journal of Australia, 178(9), pp. 427-432.

Chapman, K., Nicholas, P., & Supramaniam, R. (2006). How much food advertising is there on Australian television? Health Promotion International, 21(3), pp. 172-180.

Chapman, C.D., Benedict, C., Brooks, S.J., & Schiöth, H.B. (2012). Lifestyle determinants of the drive to eat: A meta-analysis. American Journal of Clinical Nutrition, 96(3), pp. 492-497.

Cole, T.J., Bellizzi, M.C., Flegal, K.M., & Dietz, W.H. (2000). Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: International survey. British Medical Journal, 320(7244), pp. 1240-1243.

Coon, K.A., & Tucker, K.L. (2002). Television and children’s consumption patterns: A review of the literature. Minerva Pediatrica, 54(5), pp. 423-436.

Crespo, C.J., Smit, E., Troiano, R.P., Bartlett, S.J., Macera, C.A., & Andersen, R.E. (2001). Television watching, energy intake and obesity in US children. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 155(3), pp. 360-365.

Davey, R.C. (2004). The obesity epidemic: Too much food for thought? British Journal of Sports Medicine, 38(3), pp. 360-363.

Delahaye, F., Landrivon, G., Ecochard, R., & Colin, C. (1991). Meta-analysis. Health Policy, 19(2-3), pp. 185-196.

Dietz, W.H., & Gortmaker, S.L. (1985). Do we fatten our children at the television set? Obesity and television viewing in children and adolescents. Pediatrics, 75(5), pp. 807-812.

Dubois, L., Farmer, A., Girard, M., & Peterson, K. (2008). Social factors and television use during meals and snacks is associated with higher BMI among pre-school children. Public Health Nutrition, 11(12), pp. 1267-1279.

DuRant, R.H., Baronowski, T., Johnson, M., & Thompson, W.O. (1994). The relationship among television watching, physical activity, and body composition of young children. Pediatrics, 94(4), pp. 449-455.

Finucane, M.M., Stevens, G.A., Cowan, M.J., Danaei, G., Lin, J.K., Paciorek, C.J., Singh, G.M., Gutierrez, H.R., Lu, Y., Bahalim, A.N., Farzadfar, F., Riley, L.M., & Ezzati, M. (2011). National, regional and global trends in body-mass index since 1980: Systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 960 country-years and 9.1 million participants. The Lancet, 377(9765), pp. 557-567.

Fitzmaurice, G. (1999). Meta-analysis. Nutrition, 15(2), pp. 174-176.

Flegal, K.M., Carroll, M.D., Ogden, C.L., & Curtin, L.R. (2010). Prevalence and trends in obesity among US adults, 1999-2008. Journal of the American Medical Association, 303(3), pp. 235-241.

Foster, J.A., Gore, S.A., & Smith West, D. (2006). Altering TV viewing habits: An unexplored strategy for adult obesity intervention? American Journal of Health Behavior, 30(1), pp. 3-14.

Funk, J.B., Baldacci, H.B., Pasold, T., & Baumgardner, J. (2004). Violence exposure in real-life, video games, television, movies, and the internet: Is there desensitization? Journal of Adolescence, 27(1), pp. 23-39.

Gable, S., Chang, Y., & Krull, J.L. (2007). Television watching and frequency of family meals are predictive of overweight onset and persistence in a national sample of school-aged children. Journal of the American Dietetic Association, 107(1), pp. 53-61.

Giammattei, J., Blix, G., Marshak, H.H., Wollitzer, A.O., & Pettitt, D.J. (2003). Television watching and soft drink consumption: associations with obesity in 11- to 13-year-old schoolchildren. Archives of Pediatrics ad Adolescent Medicine, 157(9), pp. 882-886

Goris, J.M., Petersen, S., Stamatakis, E., & Veerman, J.L. (2009). Television food advertising and the prevalence of childhood overweight and obesity: A multicountry comparison. Public Health Nutrition, 13(7), pp. 1003-1012.

Gortmaker, S.L., Must, A., Perrin, J.M., Sobol, A.M., & Dietz, W.H. (1993). Social and economic consequences of overweight among adolescents and young adults. New England Journal of Medicine, 329(14), pp. 1008-1012.

Gortmaker, S.L., Must, A., Sobol, A.M., Peterson, K., Colditz, G.A., & Dietz, W.H. (1996). Television viewing as a cause of increasing obesity among children in the United States, 1986-1990. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 150(4), pp. 356-362.

Grund, A., Krause, H., Siewers, M., Rieckert, H., & Müller, M.J. (2001). Is TV viewing an index of physical activity and fitness in overweight and normal children? Public Health Nutrition, 4(6), pp. 1245-1251.

Hancox, R.J., Milne, B.J., & Poulton, R. (2004). Association between child and adolescent television viewing and adult health: a longitudinal birth cohort study. Lancet, 364(9430), pp. 257-262.

Hancox, R.J. & Poulton, R. (2006). Watching television is associated with childhood obesity: but is it clinically important? International Journal of Obesity, 30(1), pp. 171–175.

Hanley, A.J.G., Harris, S.B., Gittelsohn, J., Wolever, T.M.S., Saksvig, B., Zinman, B. (2000). Overweight among children and adolescents in a Native Canadian community: Prevalence and associated factors. American Journal of Clinical Nutrition, 71(3), pp. 693-700.

Harrison, K., & Liechty, J.M. (2012). US Preschoolers' Media Exposure and Dietary Habits: The primacy of television and the limits of parental mediation. Journal Of Children & Media, 6(1), pp. 18-36.

Hernández, B., Gortmaker, S.L., Colditz, G.A., Peterson, K.E., Laird, N.M., & Parra-Cabrera, S. (1999). Association of obesity with physical activity, television programs and other forms of video viewing among children in Mexico City. International Journal of Obesity, 23(8), pp. 845-854.

Hong, J.S., Cho, H., Allen-Meares, P., & Espelage, D.L. (2011). The social ecology of the Columbine High School shootings. Children and Youth Services Review, 33(6), pp. 861-868.

Janz, K.F., Burns, T.L., & Levy, S.M. (2005). Tracking of activity and sedentary behaviors in childhood: The Iowa Bone Development Study. American Journal of Preventive Medicine, 29(3), pp. 171-178.

Jeffery, R.W., & French, S.A. (1998). Epidemic obesity in the United States: are fast foods and television viewing contributing? American Journal of Public Health, 88(2), pp. 277-280.

Jenvey, V.B. (2007). The Relationship between Television Viewing and Obesity in Young Children: A Review of Existing Explanations. Early Child Development And Care, 177(8), pp. 809-820.

Jouret, B., Ahluwalia, N., Cristini, C., Dupuy, M., Nègre-Pages, L., Grandjean, H., & Tauber, M. (2007). Factors associated with overweight in preschool-age children in southwestern France. American Journal Of Clinical Nutrition, 85(6), pp. 1643-1649.

Katzmarzyk, P.T., Malina, R.M., Song, T.M.K., & Bouchard, C. (1998). Television viewing, physical activity, and health-related fitness of youth in the Québec Family Study. Journal of Adolescent Health, 23(5), pp. 318-325.

Kaur, H., Choi, W.S., Mayo, M.S., & Harris, K.J. (2003). Duration of television watching is associated with increased body mass index. Journal of Pediatrics, 143(4), pp. 506-511.

Liang, T., Kuhle, S., & Veugelers, P. (2009). Nutrition and body weights of Canadian children watching television and eating while watching television. Public Health Nutrition, 12(12), pp. 2457-2463.

Lobstein, T., Baur, L., & Uauy, R. (2004). Obesity in children and young people: a crisis in public health. Obesity Reviews, 5(Suppl. 1), pp. 4-85.

Marshall, S.J., Biddle, S.J. H., Gorely, T., Cameron, N., & Murdey, I. (2004). Relationships between media use, body fatness and physical activity in children and youth: A meta-analysis. International Journal of Obesity, 28(10), pp. 1238-1246.

Martin, C.K., Coulon, S.M., Markward, N., Greenway, F.L., & Anton, S.D. (2009). Association between energy intake and television viewing, distractibility, and memory for advertisements. American Journal of Clinical Nutrition, 89(1), pp. 37-44.

Monasta, L., Batty, G.D., Cattaneo, A., Lutje, V., Ronfani, L., van Lenthe, F.J., & Brug, J. (2010). Early-life determinants of overweight and obesity: A review of systematic reviews. Obesity Reviews, 11(10), pp. 695-708.

Moore, L.L., Gao, D., Bradlee, M.L., Cupples, L.A., Sundarajan-Ramamurti, A., Proctor, M.H., Hood, M.Y., Singer, M.R., & Ellison, R.C. (2003). Does early physical activity predict body fat change throughout childhood? Preventive Medicine, 37(1), pp. 10-17.

Müller, M.J., Koertzinger, I., Mast, M., Langnäse, K., & Grund, A. (1999). Physical activity and diet in 5 to 7 years old children. Public Health Nutrition, 2(3a), pp. 443-444.

National Center for Health Statistics. (09.09.2010). National Health and Nutrition Examination Survey 2000 CDC Growth Charts: United States. [18.03.2013, Centers for Disease Control and Prevention: http://www. cdc.gov/growthcharts/.]

Pelone, F., Specchia, M.L., Veneziano, M.A., Capizzi, S., Bucci, S., Mancuso, A., Ricciadi, W., & de Belvis, A.G. (2011). Economic impact of childhood obesity on health systems: A systematic review. Obesity Reviews, 13(5), pp. 431-440.

Preiss, R.W. (2007). Preface. In Preiss, R.W., Gayle, B.M., Burrell, N., Allen, M., & Bryannt, J. (eds.), Mass media effects research: Advances through meta-analysis (pp. ix-xiii). Mahwah, New Jersey & London: Lawrence Erlbaum Associates.

Proctor, M.H., Moore, L.L., Gao, D., Cupples, L.A., Bradlee, M.L., Hood, M.Y., & Ellison, R.C. (2003). Television viewing and change in body fat from preschool to early adolescence: The Framingham Children’s Study. International Journal of Obesity, 27(7), pp. 827–33.

Reilly, J.J., Methven, E., McDowell, Z.C., Hacking, B., Alexander, D., Stewart, L., & Kelnar, C.J.H. (2003). Health consequences of obesity. Archives of Disease in Childhood, 88(9), pp. 748-752.

Robinson, T.N., Hammer, L.D., Killen, J.D., Kraemer, H.C., Wilson, D. M., Hayward, C., & Taylor, C.B. (1993). Does television viewing increase obesity and reduce physical activity? Cross-sectional and longitudinal analysis among adolescent girls. Pediatrics, 91(2), pp. 273-280.

Rosenfeld, R.M. (2004). Meta-analysis. Journal for Oto-Rhino-Laryngology and its related specialties, 66(4), pp. 186-195.

Saelens, B.E., Sallis, J.F., Nader, P.R., Broyles, S.L., Berry, C.C., & Taras, H.L. (2002). Home environment influences on children’s television watching from early to middle childhood. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 23(3), pp. 127-132.

Schüssler, P., Kluge, M., Yassouridis, A., Dresler, M., Uhr, M., & Steiger, A. (2012). Ghrelin levels increase after pictures showing food. Obesity, 20(6), pp. 1212-1217.

Scully, M., Dixon, H., & Wakefield, M. (2008). Association between commercial television exposure and fast-food consumption among adults. Public Health Nutrition, 12(1), pp. 105-110.

Sekine, M., Yamagami, T., Handa, K., Saito, T., Nanri, S., Kawaminami, K., Tokui, N., Yoshida, K., & Kagamimori, S. (2002). A dose-response relationship between short sleeping hours and childhood obesity: Results of the Toyama Birth Cohort Study. Child: Health, Care and Development, 28(2), pp. 163-170.

Serdula, M.K., Ivery, D., Coates, R.J., Freedman, D.S., Williamson, D.F., & Byers, T. (1993). Do obese children become obese adults? A review of the literature. Preventive Medicine, 22(2), pp. 167-177.

Sisson, S.B., Broyles, S.T., Robledo, C., Boeckman, L., & Leyva, M. (2011). Television viewing and variations in energy intake in adults and children in the USA. Public Health Nutrition, 15(4), pp. 609-617.

Tanasescu, M., Ferris, A.M., Himmelgreen, D.A., Rodriguez, N., & Pérez-Escamilla, R. (2000). Biobehavioral factors are associated with obesity in Puerto Rican children. Journal of Nutrition, 130(7), pp. 1734-1742.

Temple, J.L., Giacomelli, A.M., Kent, K.M., Roemmich, J.N., & Epstein, L.H. (2007). Television watching increases motivated responding for food and energy intake in children. American Journal of Clinical Nutrition, 85(2), pp. 355-361.

Thompson, D., & Wolf, A.M. (2001). The medical-care cost burden of obesity. Obesity Reviews, 2(3), pp. 189-197.

Vandewater, E.A., Shim, M., & Caplovitz, A.G. (2004). Linking obesity and activity level with children’s television and video game use. Journal of Adolescence, 27(1), pp. 71-85.

Van den Bulck, J;, & Van Mierlo, J. (2004). Energy intake associated with television viewing in adolescents, a cross-sectional study. Appetite, 43(2), pp. 181-184.

Viner, R.M. & Cole, T.J. (2005). Television viewing in early childhood predicts adult body mass index. Journal of Pediatrics, 147(4), pp. 429-435.

von Lengerke, T., & Krauth, C. (2011). Economic costs of adult obesity: A review of recent European studies with a focus on subgroup-specific costs. Maturitas, 69(3), pp. 220-229.

WHO (16.11.2006). What are the consequences of being overweight? [15. 01.2013, WHO: http://www.who.int/features/qa/ 49/en/index.html].

WHO (2013). Nutrition: Body Mass Index - BMI. [10.01.2013, WHO: http://www.euro.who.int/en/what-we-do/healthtopics/ disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi].

Wiecha, J.L., Peterson, K.E., Ludwig, D.S., Kim, J., Sobol, A., & Gortmaker, S.L. (2006). When children eat what they watch: Impact of television viewing on dietary intake in youth. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 160(4), pp. 438-442.

Withrow, D., & Alter, D.A. (2010). The economic burden of obesity worldwide: A systematic review of the direct costs of obesity. Obesity Reviews, 12(2), pp. 131-141.

Wright, S.M., & Aronne, L.J. (2012). Causes of obesity. Abdominal Imaging, 37(5), pp. 730-732.

Zimmerman, F.J., & Bell, J.F. (2010). Associations of Television Content Type and Obesity in Children. American Journal Of Public Health, 100(2), pp. 334-340.

Universiteit of Hogeschool
Communicatiewetenschappen
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Share this on: