Who supports Development Aid? Students’ attitudes towards development aid in the 21st century

Karen
De Meyer


De “ik” in ontwikkelingshulp

Ontwikkelingshulp betreft vandaag allesbehalve een “sexy” onderwerp.  Slaat u op een doordeweekse dag de krant open, dan springen steevast artikels over politieke en economische -liefst binnenlandse- problemen in het oog.  Inderdaad, de ontwikkelingen in Libië en Syrië zijn de afgelopen jaren meer dan uitgebreid aan bod gekomen.  Echter, omdat niet elke dag gelijkaardige beelden van verwoesting en genocide getoond kunnen worden, begint de media-aandacht voor deze conflicten en hun gevolgen nu ook stilaan te kenteren.  De situatie in vele delen van Afrika –en diep vanbinnen weten we dit maar al te goed- is zo mogelijk nog betreurenswaardiger. Als de Vlaamse lezer al geen zin meer heeft om over conflict, armoede en honger te lezen, wie voelt zich dan nog geroepen om de barmhartige Samaritaan uit te hangen?  Met die vraag is mijn thesis geboren…

Mijn onderzoek peilt in de eerste plaats naar attitudes ten aanzien van ontwikkelingshulp en spitst zich toe op de weliswaar beperkte, doch zeer heterogene wereld van de Leuvense student.  Hoewel deze keuze natuurlijk overwegend werd gemaakt vanuit praktische overwegingen, biedt deze onderzoekspopulatie ook een handvol voordelen.  Vooreerst vormen de studenten van vandaag een soort van “crisis-generatie”.  Zij zagen immers eigenhandig hoe vooral de politiek en de economie, maar ook vele andere beleidsdomeinen, zich gedurende het laatste decennium grondig in de nesten hebben gewerkt.   Deze ervaring liet wellicht haar sporen na.  Bovendien dragen studenten de belofte van de toekomst met zich mee (alsook, toegegeven, een flinke dosis onwetendheid en utopie).  Om enige indicatie te krijgen van de overlevingskansen van ontwikkelingshulp, en bij extensie (letterlijk…) die van ontwikkelingslanden, zijn we dus vooral op hen aangewezen.  Tenslotte laat de studentenpopulatie toe om comparatief onderzoek te voeren tussen verschillende disciplines.  Stiekem wil toch iedereen weten of dokters nu écht zoveel edelmoediger zijn dan bankiers en advocaten? En of studenten sociale wetenschappen wel zo sociaal zijn…?

De resultaten van mijn kwantitatieve onderzoek slagen er niet in om clichés, zoals die met betrekking tot faculteitsaffiliatie hierboven, maar bijvoorbeeld ook aangaande geslacht en politieke partijaffiliatie, de mond te snoeren.  Zo blijkt dat mannelijke economiestudenten, mocht de gelegenheid zich voordoen, een pak minder overheidsbudget zouden toekennen aan ontwikkelingshulp dan vrouwelijke tandartsassistentes...  En aanhangers van linkse politieke partijen zijn inderdaad ietwat meer geneigd om de basisprincipes van het socialisme uit te breiden naar het internationale niveau.   Daarenboven lijken de attitudes van studenten omtrent ontwikkelingshulp over het algemeen aanzienlijk positiever dan wanneer we die van de volledige Belgische populatie beschouwen (of dit verschil een gevolg van toeval betreft, dan wel van voorgenoemde onwetendheid en utopie, moest helaas in het midden worden gelaten). 

Andere bevindingen zijn dan weer volledig vernieuwend.  Studenten zijn het bijvoorbeeld niet eens met het duidelijke favoritisme dat de Belgische overheid hanteert ten aanzien van haar ex-kolonies.  Bovendien blijkt dat vele studenten de nuttigheid van de politieke en economische voorwaarden, die vaak aan ontwikkelingshulp gekoppeld worden, betwisten.   Het geloof dat ontwikkelingshulp het wapen bij uitstek vormt om terrorisme te bestrijden (via de zogenaamde indirecte link tussen terrorisme en armoede)vindt beslist minder aanhangers in de Leuvense fakbar dan aan de overkant van de Atlantische oceaan.  Tenslotte is er iets minder schokkend nieuws betreffende de impact van de reeds vermelde politieke en economische impasses.  Na interpretatie van de resultaten kan worden bevestigd dat deze twee fenomenen inderdaad voelbaar zijn geweest.

Het basisprincipe van de democratie stelt dat beleid enkel legitiem kan zijn wanneer het wordt gedragen door de meerderheid van de betrokken populatie.  De mening van de Belgische bevolking, alsook die van een (triviale?) groep studenten, is dus van uiterst belang om het democratische en legitieme karakter van de beleidsvoering te vrijwaren.   In die zin vormen de resultaten van deze thesis een onmisbaar instrument voor de beleidsmakers van vandaag en morgen.  Zij suggereren immers niet alleen wat voor beleid begeerlijk wordt bevonden in deze toch enigszins woelige tijden, maar bijvoorbeeld ook dat sensibiliseringscampagnes beter afgestemd zouden kunnen worden op welbepaalde bevolkingsgroepen.  Deze thesis doet substantiële vragen rijzen bij de conditionaliteit van ontwikkelingshulp, alsook bij de preferentie die door de Belgische overheid aan voormalige kolonies wordt gegeven.   Bovendien blijkt dat vooral mannen met economische of juridische rationale, alsook politiek (centrum-)rechtse stemmers toch nog enigszins warmer gemaakt kunnen worden voor de noden van de zogenaamde “(w)arme landen”.

 

Bibliografie

 

X, Lokale Verkiezingen 2012: HP resultatenverwerking - Resultaten Status 16/10/2012 - 13:30, 2012 (13.03.2013, Agentschap voor Binnenlands Bestuur: http://www.vlaanderenkiest.be).

X, Verkiezingen 13 Juni 2010, 2010 (13.03.2013, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken: http://www.elections2010.belgium.be/nl/).

X, “Chapter 15: U.S. Opinion on Development and Humanitarian Aid” in X, Public Opinion on Global Issues, New York, Council on Foreign Relations, 2009, 23 p.

X, “Chapter 7: World Opinion on Economic Development and Humanitarian Aid” in X, Public Opinion on Global Issues, New York, Council on Foreign Relations, 2012, 29 p.

X, Altruism (10.04.2013, Merriam-Webster Dictionary: http://www.merriam-webster.com/dictionary/altruism).

X, Definition of ODA, 2013 (10.04.2013, OECD: http://www.oecd.org/dac/aidstatistics/officialdevelopmentassistanc edefinitionandcoverage.htm#Definition).

X, Net ODA debt relief provided by DAC countries, 2011 (08.02.2013, OECD: http://www.oecd.org/statistics/).

X, OECD Donor Charts, 2010, (18.11.2012, OECD: http://www.oecd.org/dac/stats/).

X, Ontwikkelingssamenwerking (22.04.2013, Flemish Government: http://www.vlaanderen.be/nl/economie-en-werk/buitenlands- beleid/ontwikkelingssamenwerking).

ADAMS, G. R. and MARSHALL, S. K., “A developmental social psychology of identity: Understanding the person-in-context.” in Journal of Adolescence, 19, (1996), 5, pp. 429-442.

ALESINA, A. and DOLLAR, D., “Who gives foreign aid to whom and why?” in Journal of Economic Growth, 5, (2000), 1, p. 33-63.

AZAM, J.-P. and LAFFONT, J.-J., “Contracting for aid” in Journal of Development Economics 70, 2003, pp. 25–58.

BERREBI, C., “Evidence About The Link Between Education, Poverty and Terrorism Among Palestinians” in Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 13, (2007), 1,

BURNSIDE, A. C. and DOLLAR, D., “Aid, Policies, and Growth” in The American Economic Review, 90, (2000), 4, pp. 847-868.

CADSBY C. B., and MAYNES, E., “Choosing between a socially efficient and free-riding equilibrium: Nurses versus economics and business students” in Journal of Economic Behavior & Organization, 37, (1998), p. 183-192.

CHONG, A. and GRADSTEIN, M., “What determines foreign aid? The donors' perspective” in Journal of Development Economics, 87, 2008, p. 1-13.

COLLIER, P., “The Failure of Conditionality,” in C. Gwin and J. Nelson (eds.), Perspectives on Aid and Development, Overseas Development Council, (1997), 108 p.

COLLIER, P., The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It, New York, Oxford University Press, 2007, 224 p.

COULTER, I. D., WILKES, M. and DER-MARTIROSIAN, C., “Altruism revisited: a comparison of medical, law and business students’ altruistic attitudes” in Medical Education, 41, (2007), pp. 341–345.

DEVOS, C., VANLIEFFERINGS, H. and VERLET, D., Op het kruispunt van de politiek: links en rechts in Vlaanderen, Gent, Academia Press, 2006, 221 p.

DOLLAR, D. and LEVIN, V., “The Increasing Selectivity of Foreign Aid, 1984-2002” in World Development, 34, (2006), pp. 2034-2046.

DOWLING, J. M. and HIEMENZ, U., “Biases in the Allocation of Foreign Aid: Some New Evidence” in World Development 13, (1985), 4, pp. 535-541.

ERIXON, F., Why Aid Doesn't Work, 11.09.2005 (10.04.2013, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4209956.stm)

EUROBAROMETER, Europeans and Development Aid, 280 EB67.3, Brussels, European Commission, (2007), 57 p.

EUROBAROMETER, Europeans, development aid and the Millennium Development Goals, 352 EB73.5, Brussels, European Commission, (2010), 51 p.

EUROBAROMETER, Making a difference in the world: Europeans and the future of development aid, 375 EB7.61, Brussels, European Commission, (2011), 57 p.

EUROBAROMETER, Public Opinion In The European Union: First Results, EB 78, Brussels, European Commission, (2012), 26 p.

FIELD, A., Discovering Statistics Using SPSS (and sex and drugs and rock ‘n’ roll), Los Angeles, Sage Publications, 2009, 821 p.

GOLDMANN, K., “Appropriateness and Consequences: The Logic of Neo- institutionalism” in Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 18, (2005),1, pp. 35–52.

GUISO, L., SAPIENZA P. and ZINGALES, L., “People's opium? Religion and economic attitudes” in Journal of Monetary Economics, 50, 2003, 1, pp. 225–282.

GÜNGÖR, D., BORNSTEIN M.H. and PHALET, K., “Religiosity, values, and acculturation: A study of Turkish, Turkish-Belgian, and Belgian adolescents” in International Journal of Behavioral Development, 36, (2012), 5, pp. 367-373.

HENSON, S. and LINDSTROM, J.,‘A Mile Wide and an Inch Deep’? Understanding Support for Aid in the UK, Draft working paper, Brighton, Institute of Development Studies (IDS), 2011, 24 p.

HENSON, S., LINDSTROM, J., HADDAD, L. and MULMI, R., Public Perceptions of International Development and Support for Aid in the UK: Results of a Qualitative Enquiry, Brighton, Institute of Development Studies, 2010, 51 p.

HOOGHE, M., “Ontzuiling in de Lage Landen : veertig jaar na 1968” in Ons erfdeel : Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift, 51, (2008), 2, pp. 4-19.

HUDSON, D. and VANHEERDE-HUDSON, J., “A Mile Wide and an Inch Deep’: Surveys of Public Attitudes Towards Development Aid” in International Journal of Development Education and Global Learning, 4, (2012), 1, pp. 5-23.

J. G. MARCH AND J. P. OLSEN, “The Institutionalist Dynamics of International Political Orders” in International Organization, 52, (1998), 4, pp. 943–69.

JACOBSON, K. J., EIKA, K., HELLAND, L., LIND, J. T. and NYBORG, K., “Are nurses more altruistic than real estate brokers?” in Journal of Economic Psychology, 32, (2011), pp. 818–831.

KANBUR, R., Aid, Conditionality and Debt, in Finn, T., (ed.), Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions for the Future, Routledge, (2000), 12 p.

KOSACK S. and TOBIN, J., “Funding Self-Sustaining Development: The Role of Aid, FDI and Government in Economic Success” in International Organization, 60, (2006), p. 205-243.

KOSACK, S., “Effective Aid: How Democracy Allows Development Aid to Improve the Quality of Life.” In World Development, 31, 2003, 1, pp. 1-22.

KRUEGER, A.B. and MALEKOVÁ, J., “Education, Poverty and Terrorism: Is There a Causal Connection?” in The Journal of Economic Perspectives, 17, (2003), 4, p. 119-144.

LAGERKVIST, J. and JONSSON, G., “Foreign aid, trade and development: The strategic presence of China, Japan and Korea in sub-Saharan Africa” UI Occasional paper, 5, 2011, 79 p.

LUMSDAINE, D.H., Moral Vision in International Politics: The Foreign Aid Regime 1949–1989, Princeton University Press, Princeton, 1993, 355 p.

MCDONNELL, I., LECOMTE, S. and WEGIMONT, L., (Eds.), Public opinion and the fight against poverty, Paris, OECD Publishing, 2003, 237 p.

MCKINLEY, R. D. and LITTLE, R., “The us aid relationship: a test of the recipient need and the donor interest models” in Political Studies, 27, (1979), 2, pp.236–250

MILNER, H.V. and TINGLEY, D.H., “The Political Economy Of U.S. Foreign Aid: American Legislators And The Domestic Politics Of Aid” in Economics & Politics, 22, (2010), 2, pp. 200–232, pp. 200- 232.

OECD, A Development Co-operation Lens on Terrorism Prevention: Key Entry Points for Action, DAC reference document, 2003, 3, 24 p.

PAXTON, P. and KNACK, S., “Individual and country-level factors affecting support for foreign aid” in International Political Science Review, 33, (2012), 2, pp. 171-192.

PIAZZA, J. A., “Rooted in Poverty?: Terrorism, Poor Economic Development, and Social Cleavages” in Terrorism and Political Violence, 18, (2006), 1, pp. 159-177.

POLLET, I. and HUYBRECHTS, A., Draagvlak ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen: resultaten van de enquête in 2007, Leuven, KUL Hoger Instituut voor de Arbeid, 2007, 48 p.

POLLET, I., Algemene Barometer Draagvlak Ontwikkelingssamenwerking: enquête naar het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij de Belgische bevolking: syntheserapport, Leuven, Research Platform PULSE - HIVA, 2010, 42 p.

POLLET, I., Algemene barometer draagvlak ontwikkelingssamenwerking: enquête en focusgroepsgesprekken over het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij de Belgische bevolking: rapport, Leuven, Research Platform PULSE - HIVA, 2012, 97 p.

RANIS, G. and STEWART, F., “The Debt-Relief Initiative for Poor Countries: Good news for the poor?” in World Economics, 2 (2001), 3, pp. 111-124.

SERBERVIK, H., Aid and conditionality, The role of the bilateral donor: A case study of Norwegian–Tanzanian aid relationship, Chr. Michelsen Institute, 1999, 63 p.

THERIEN, J.-P., “Debating foreign aid: right versus left” in Third World Quarterly, 23, (2002), 449–466, pp. 449-466.

VAN HEERDE, J. and HUDSON, D., “The Righteous Considereth the Cause of the Poor’? Public Attitudes towards Poverty in Developing Countries” in Political Studies, 58, (2010), pp. 389– 409. 

 

Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2013