Writing a Generation Beyond Leprosy

Nikita
Lamaire

Deze etnografische compositie, “Writing a Generation Beyond Leprosy: An ethnographic drawing concerning the design of complex narratives and the construction of practices which generations beyond leprosy meet and adopt”, is geschreven binnen een context om het behalen van een Master of Science in Sociale en Culturele Antropologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ik beschrijf gedetailleerd en genuanceerd levens die dagelijks de leprakolonies te Armanchella, Seva Yotthi Colony en Bethsaïda Colony, verwekken. Tot mijn verbazing en tevens een verwondering werden deze geografische locaties tevens verwekt en gebaard door generaties beyond lepra. De dagdagelijkse wedergeboorte vond niet enkel plaats door personen die een visueel signatuur droegen van lepra. De naamloze positie die deze personen, sociaal getroffen door lepra, bekleden, heeft nood aan een erkenning en herkenning van hun weefkracht. Dit is mijn bijdrage tot een onderbelicht thema in hedendaags onderzoek. Door het sociale karakter van lepra te accentueren en te belichten in dit naslagwerk, getuig ik dat lepra niet enkel als een lichamelijke belevenis wordt ervaren maar tevens op een sociale frequentie levens infecteert.

Dit relaas is een resultaat van een bescheiden, intense periode van drie maanden veldwerk te Damien Foundation Trust India te Nellore, Bethsaïda Rehabilitation Centre, Seva Yotthi Colony en een leprakolonie te Rapur. Deze periode van participerende observatie, vergezeld door relaties die fundeerden in wederkerigheid en sympathie, werd tevens gechaperonneerd door pre- en post-fieldwork. Samen met de informanten exposeer ik in dit naslagwerk onze stem.

Gedurende mijn onderzoek en analyse ontmoette ik drie ingrediënten, spanningsvelden, die uiteindelijk leidden tot dit harmonisch gerecht. De lichamelijke geraaktheid en de sociale geraaktheid door lepra leidde, volgens mijn waarnemingen, tot de genesis van een leprakaste, een “lepra endogamie” en revolterende gevoelens omtrent eigendomsrechten. Deze drie basisingrediënten infecteren tevens levens voorbij lepra. Deze generatie beyond lepra wordt zowel geëxposeerd als geanalyseerd. Voornamelijk hun bestaan creëerde deze monografie, waarin akka een hoofdrol bekleedde als belangrijkste informant van dit werk. Dit protest en de begeerte naar eigenen vormt de streng in deze vlecht. Naast deze drie basisingrediënten behandel ik tevens de metaforische beladenheid van lepra en voorzie ik theoretische frameworks waarbinnen deze waarnemingen worden geanalyseerd. Alvorens ik van start ga met deze analyse en vraagstellingen omtrent evidenties, contextualiseer ik het veld en getuig ik mijn sturende aanwezigheid die een persoonlijk signatuur achterlaat op dit werk.

Naast antwoorden bevat deze monografie vragen die verlangen naar een weerwoord. De analyse die ik exposeer in dit etnografisch werk, ontstond in een bevangenheid van tijd, plaats en antropoloog, die tevens de rol van een auteur vervult. Waardoor de nood naar nieuw en fris onderzoek steeds de poorten kan openen tot verdere verbazingen en verwonderingen binnen dit ontmoette veld. Verder onderzoek draagt bij tot de verlichting van levens die een onbekend bestaan bekleden. 

WebRep currentVote  noRatingnoWeight           

 

Bibliografie

Agier, Michel

2011  Managing The Undesirables: Refugee Camps and Humanitarian Government. David Fernbach, trans. Cambridge: Polity Press.

 

Agier, Michel

2009  Esquisses d’une anthropologie de la ville: lieux, situations, mouvements. Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant.

 

Appadurai, Arjun

1988  Putting Hierarchy in Its Place. Cultural Anthropology 3 (1): 36-49.

 

Banks, Anna and Stephen P. Banks, eds.

1998  Fiction & Social Research: By Ice or Fire, vol. 4: Ethnographic Alternatives Series. London: Sage Publications Ltd.

 

Barley, Nigel

1986  The Innocent Anthropologist: Notes from a Mud Hut. London: Penguin Books.

 

Barth, Fredrik, ed.

1998 [1969]  Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Illinois: Waveland Press, Inc.

 

Belting, Hans

2011 [2001]  An Anthroplogy of Images: Picture – Medium – Body. Thomas Dunlap ,trans. Princeton & Oxford: Princeton University Press.

 

Biehl, Joao Guilherme

2005  Vita: life in a zone of social abandonment. Berkeley: University of California.

 

Boeckl, Christine M.

2011 [1933]  Images of Leprosy: Disease, Religion, and Politics in European Art. Truman State University Press.

 

Butler, Udi

2007 Embodying oppression: Revolta amongst young people living on the streets of Rio de Janeiro. In Livelihoods at the Margins: Surviving in the City. James Staples, ed. Pp. 53-75. California: Left Coast Press.

 

Caster, Janet, ed.

2000  Introduction: Cultures of Relatedness. In Cultures of relatedness: new approaches to the study of kinship. Pp. 1 – 36. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Caster, Janet

2005 [2004]  After Kinship. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Cohen, Anthony P.

2011[1992]  Self – Consious Anthropology. In Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader, vol 9: Blackwell Anthologies in Social and Cultural Anthropology. Antonius C.G.M. Robben and Jeffrey A. Sluka, eds.  Pp. 108 – 119. Oxford: Blackwell Publishing.

 

Damien Foundation Trust India

2011  Dr. Claire Vellut, Founder – Damien Foundation Trust India, geraadpleegd op 22 april 2013, http://www.damienfoundation.in/about/

 

Das, Veena and Renu Addlakha

2001  Disability and Domestic Citizenship: Voice, gender, and the Making of the Subject. Public Culture 13 (3): 511-531.

 

 

 

Davis, Charlotte Aull, ed.

2008 [1998]  Reflexive Ethnography. London and New York: Routledge.

 

Decreus, Thomas

2013  Indignados en Occupy: metaforen van de hoop. Geraadpleegd op 2 mei 2013, http://thomasdecreus.wordpress.com/2013/01/02/indignados-en-occupy-metaforen-van-de-hoop/#more-240

 

Decreus, Thomas

2013  Een Paradijs waait uit de Storm: Over markt, democratie en verzet. Berchem: Uitgeverij EPO.

 

Devisch, René, ed.

1993  Weaving the Threads of Life: The Khita Gyn-Eco-Logical Healing Cult Among the Yaka. Chicago and London: The University of Chicago Press

 

Devisch, René

2011  What is an Anthropologist? In The Postcolonial Turn: Re-imagining Anthropology and Africa. René Devisch and Francis B. Nyamnjoh, eds. Pp. 91 – 117. Bamenda: Langaa Research and Publishing Common Initiative Group.

 

Douglas, Mary

2010 [1966]   Purity and Danger: An analysis of concept of pollution and taboo. London and New York: Routledge

 

Ecks, Stefan and William S. Sax

2005  The Ills of Marginality: New Perspectives on Health in South Asia. Anthropology & Medicine 12 (3): 199 – 210.

 

Eriksen, Thomas Hylland

2010[1995]  Caste and Class. In Small Places, Large Issues: An introduction to social and cultural anthropology. Pp. 150 – 165. London: PlutoPress.

 

Erickson, Thomas Hylland

2010 [1995] Fieldwork and Ethnography. In Small Places, Large Issues. Amit, Vered and Jon P. Mitchell, eds. Pp. 27 – 43. New York: Pluto Books.

 

Eynikel, Hilde

2002  Spreekuur onder een boom: Lepradokter Frans Hemerijckx 1902-1969. Leuven: Davidsfonds.

 

Fabian, Johannes

2001  Anthropology with an attitude: Critical Essays. Mieke Bal and Hent de Vries, eds. California: Stanford University Press.

 

Fabian, Johannes

1990  Presence and Representation: The Other and Anthropological Writing. Critical Inquiry 16 (4): 753-772.

 

Fanon, Franz

2008[1952]   Black Skin, White Mask. Richard Philcox ,trans. New York: Grove Press.

 

Fox, Robin

1971[1967]  Kinship and Marriage: an anthropological perspective. England: Penguin Books. 

 

Freire, Paulo

1993  Pedagogy of the oppressed. London: Penguin Books.

 

Geertz, Clifford

1993 [1973]  Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture. In The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, Inc.

 

Geertz, Clifford

1988  Being There: Anthropology and the scene of writing. In Works and Lives: the anthropologist as author. Pp. 1 – 25. Cambridge: Polity Press.

 

Geertz, Clifford

1988  I-Witnessing: Malinowski’s Children. In Works and Lives: the anthropolohist as author. Pp. 73 – 102. Cambridge: Polity Press.

 

Geertz, Clifford

1988  Being Here: Whose Life is it Anyway? In Works and Lives: the anthropologist as author. Pp. 129 – 153. Cambridge: Polity Press.

 

Godelier, Maurice

2011  Introduction. In The metamorphoses of kinship. Pp. 1 – 22. London: Verso.

 

Gofmann, Erving

1971 [1963]  Voorwoord. In Stigma, gedachten over leven met een geschonden identiteit. M. Kamphuis en H.G. Ras met A.J.M. van Tienen, eds. Agaath van Ree, trans. Pp. 7.  Deventer: Van Loghum Slaterus.

 

Gupta, Akhil and James Ferguson, eds.

2001  Culture, Power, Place: Ethnography at the End of an Era. In Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology. Pp. 1 - 29. Durham and London: Duke University Press.

 

Hirschauer, Stefan

2006  Putting things into words. Ethnographic description and the silence of the social. Human Studies 29 (4): 413-441.

 

Inglis, Kerri A.

2013  Ma’i Lepera: Disease and Displacement in Nineteenth – Century Hawai’i. Honolulu: University of Hawai’i Press.

 

Ingold, Tim

2007  Writing texts, reading materials. A respons to my critics. Archaeological dialogues 14 (1): 31 – 38.

 

 

Janzen, John M.

1987  Review of Se Recréer Femme: Manipulation Sémantique d’une Situation d’Infécondité Chez les Yaka du Zaire. Medical Anthropology Quarterly 1 (2): 214 – 215.

 

 

Kaur, Harvinder and Wim Van Brakel

2002  Is beggary a chosen profession among people living in a ‘leprosy colony’? Leprosy Review (73): 334-345.

 

Kitchin, Rob

1998  ‘Out of Place’, ‘Knowing One’s Place’: Space, power and the exclusion of disabled people. Disability & Society 13 (3): 343-356.

 

Kleinman, Arthur

2000 [1997]  The Violences of Everyday Life: The Multiple Forms and Dynamics of Social Violence. In Violence and Subjectivity. Veena Das, Arthur Kleinman with Mamphela Ramphele and Pamela Reynolds, eds. Pp. 226 – 241. Los Angeles: University of California Press.

 

Lambert, Helen

2000  Sentiment and Substance in North Indian Forms of Relatedness. In Cultures of Relatedness: New approaches to the study of kinship. Carsten, Janet, eds. Pp. 73 – 89. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Lévi – Strauss, Claude

1969 [1949]  The Elementary Structures of Kinship. Bell, James Harle with John Richard von Strumer and Rodney Needham, trans. Rodney Needham, ed. London: Eyere & Spottiswoode.

 

Lock, Margaret

1993 Cultivating The Body: Anthropology and Epistemologies of Bodily Practice and Knowledge. Annual Review Anthropology (22): 133 – 55.

 

Martin, Fabienne

2011  Reconstruire de commun: Les créations sociales des lépreux en Inde. Paris: éditions de la maison des sciences de l’homme.

 

Marx, Edward

2004  Everybody’s Anima: Sarojini Naidu. In The Idea of A Colony: Cross-culturalism in Modern Poetry. Pp. 59. Toronto: University of Toronto Press.

 

Mauss, Marcel

1970[1950]  Gifts and the Obligation to Return Gifts. In The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. Pp. 6 – 17. Ian Cunnison, trans. London: Lowe and Brydone Ltd.

 

Middleton, Karen

1996  Review of Weaving the Threads of Life. The Khita Gyn-Eco-Logical Healing Cult among the Yaka by rené Devisch. Journal of Southern African Studies, Special Issue: State and Development 22 (1): 182 – 184.

 

Mines, Diane P.

2009  Caste in India: Key Issues in Asian Studies. Lucien Ellington, ed. Ann Arbor: Association for Asian Studies, Inc.

 

Michailakis, Dimitri

2003 The Systems Theory Concepts of Disability: one is not born disabled person, one is observed to be one. Disability and Society 18 (2): 209-229.

 

Morris, Rosalind, C.

1995 ALL MADE UP: Performance Theory and the New Anthropology of Sex and Gender. Annual Review Anthropology (24): 567 – 592.

 

 

 

 

Navon, Liora

1996  Internal Exclusion of Leprosy Sufferers: Dual Ambivalence and Its Theoretical Implications. Qualitative Sociology 19 (4): 453 – 469.

 

Okely, Judith and Helen Callaway, eds.

1992  Preface. In Anthropology and Autobiography. Pp. xi – xiv. London: Routledge.

 

Okely, Judith

1992  Anthropology and autobiography: Participatory experience and embodied knowledge. In Anthropology and Autobiography . Pp. 1 – 28. London: Routledge.

 

Pallasmaa, Juhani, ed.

2009 The thinking hand: existential and embodied wisdom in architecture, vol 3: Architectural Design Primer.  Wiley.

 

Perlman, Janice

2009  Favela: Four decades of living on the edge in Rio de Janeiro. Oxford: Oxford University Press.

 

Poestges, Heide

2011  Leprosy, the key to another kingdom. Leprosy review (82): 155-167.

 

Powdermaker, Hortense

2011[1967]   A Woman Going Native. In Ethnografic Fieldwork: An Anthropological Reader, vol 9: Blackwell Anthologies in Social and Cultural Anthropology. Antonius C.G.M. Robben and Jeffrey A. Sluka, eds. Pp. 65 – 75. Oxford: Blackwell Publishing.

 

Rafferty, Joy

2005  Curing the stigma of leprosy. Leprosy Review (76): 119-126.

 

Rao, Anupama

2009  Preface. In The Caste Question: Dalits and the Politics of Modern India. Pp. Xi – xiv. London: University of California, Ltd.

 

Rao, Anupama

2009  Introduction. In The Caste Question: Dalits and the Politics of Modern India. Pp 1 – 36. London: University of California, Ltd.

 

Roa, Anupama

2009  The Problem of Caste Property. In The Caste Question: Dalits and the Politics of Modern India. Pp. 81 – 117. London: University of California, Ltd.

 

Roa, Anupama

2009  The Sexual Politics of Caste. In In The Caste Question: Dalits and the Politics of Modern India. Pp. 217 - 240. London: University of California, Ltd.

 

Rod, Edmond

2009  Leprosy and empire: a medical and cultural history. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Roy, Arundhati

2002 [1997]  The God of Small Things. India: Penguin Books.

 

Said, Edward

1978  Orientalism. London: Routledge & Kegan Paul.

 

Salles, Walter

2005  The Motorcycle Diaries.

 

Scott, Robert A.

1991 [1935]  The Making of Blind Men: A Study of Adult Socialization. London: Transaction Publishers.

 

 

Scott, James

1992 Domination, Acting, and Fantasy. In The Paths to Domination, Resistance and Terror. Nordstorm, Carolyn and JoAnn Martin, eds. Pp. 55 – 83. Berkeley: University of California Press.

 

Silla, Eric

1998  People Are Not The Same: Leprosy and Identity in Twentieth-Century Mali. Social History of African Series. Allen Isaacman and Jean Allman, eds. Oxford: James Currey Ltd.

 

Sontag, Susan

1991 [1977]  Illness as Metaphor & Aids and its Metaphors. London: Penguin Books

 

Staples, James

2011  Nuancing ‘leprosy stigma’ through ethnographic biography in South India. Leprosy Review (82): 109-123.

 

Staples, James

2011  Interrogating leprosy ‘stigma’: why qualitative insights are vital. Leprosy Review (82): 91-97.

 

Staples, James

2007  Peculiar People, Amazing Lives: Leprosy, Social Exclusion and Community Making in South India. New Delhi: Orient Longman Private Limited.

 

Staples, James, ed.

2007  Begging questions: Leprosy and alms collection in Mumbai. In Livelihoods at the margins: surviving the city. Pp. 163 – 186. California: Left Coast Press Inc.

 

Staples, James, ed.

2007  Introduction: Livelihoods at the margins. In Livelihoods at the margins: surviving the city. Pp. 9 – 30. California: Left Coast Press Inc. 

Staples, James

2003  Disguise, Revelation and Copyright: Disassembling the South Indian Leper. Royal Anthropological Insitute N.S. (9): 295-315.

 

Staples, James

2004  Delineating Disease: Self-management of Leprosy Identities in South India. Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness 23 (1): 69-88.

 

Staples, James

2005  Becoming a man: Personhood and masculinity in a south Indian leprosy colony. Contributions to Indian Sociology 39 (2): 279-305.

 

Stone, Linda, ed.

2001  Introduction: New Theoretical Implications of New Directions in Anthropological Kinship. In New directions in anthropological kinship. Pp. 1 – 20. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

 

The International Federation of Anti-Leprosy Associations

2012  Recipients of 2011 International Gandhi Awards, geraadpleegd op 25 april 2013, http://www.ilep.org.uk/news-events/article/recipients-of-2011-international-gandhi-awards-634/

 

Tremain, Shelley, ed.

2005  Foucault, Governmentality, and Critical Disability Theory. In Foucault and the governement of disability. Pp. 1 – 24. Ann Arbor (Mich.): University of Michigan Press.

 

Tjora, Aksel H.

2006  Writing small discoveries: an exploration of fresh observers’observations. Qualitative Research 6 (4): 429-451.

 

 

 

Turner, Terence

1995  Social Body and Embodied Subject: Bodiliness, Subjectivity, and Sociality amond the Kayapo. Cultural Anthropology 10 (2): 143-170.

 

Turner, Victor

1974 Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites of Passage. In The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu ritual. Pp. 93 – 111. Ithaca: Cornell university press.

 

Van Maanen, John

1988  Tales of the Field: On Writing Ethnography. Chicago and London: The University of Chicago Press.

 

World Health Organization

2011  Leprosy Today – Leprosy Elimination, geraadpleegd op 16 april 2013, http://www.who.int/lep/en/

 

World Health Organization

2013  Leprosy: the disease, geraadpleegd op 16 april 2013, http://www.who.int/lep/leprosy/en/index.html

 

World Health Organization

2013  Transmission of leprosy, geraadpleegd op 16 april 2013, http://www.who.int/lep/transmission/en/index.html

 

World Health Organization

2012  Factsheet N° 101: Leprosy, geraadpleegd op 16 april 2013, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs101/en/index.html


 

WebRep currentVote  noRatingnoWeight           

Download scriptie (2.73 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2013