“An app a day, can it keep the nutritionist away” onderzoek naar de gelijkenissen, verschillen en toekomst van apps binnen een..

Nina
Verschelden

‘An app a day, can it keep the nutritionist away’, onderzoek naar de gelijkenissen, verschillen en toekomst van apps binnen een diëtistenpraktijk

De opmars en stijgende populariteit van mobiele applicaties, beter bekend onder de afkorting apps, is ook voelbaar in de wereld van diëtiek. Iedereen kent wel iemand die praat over een ‘digitale’ diëtist of die de maaltijden in een app plaatst. Maar hoe zit het met de kwaliteit van deze apps en zijn er linken met de werking van een ‘klassieke’ diëtist?

De onderzoeksvragen die centraal stonden binnen deze bachelorproef focusten zich dus op bovenstaande probleemstelling. Als eerste werd nagegaan of de werking van deze apps gelijk is aan de werking van een ‘klassieke’ diëtist. Vervolgens werden de verschillen tussen beiden ook grondig bekeken en genoteerd. De laatste onderzoeksvraag was of deze twee elkaar kunnen verrijken en indien ja, hoe zou deze verrijking dan gebeuren?

De hoofddoelstelling was dus de kwaliteit van apps rond voeding en dieet nagaan. De nadruk binnen deze bachelorproef lag op applicaties die focusten op een energiebeperkt dieet. Hoewel er een groot aanbod is van apps die ingezet kunnen worden bij pathologieën, werden deze niet opgenomen. Als extra doelstelling werd bekeken in welke mate ze inzetbaar zijn in de huidige diëtistenpraktijk. De toekomst van apps binnen deze praktijk werd daarbij ook onder loep genomen. Tot slot vormden al deze zaken de basis tot het ontwikkelen van een opsomming van zaken waaraan de ‘ideale’ app moet voldoen.

Het materiaal dat vereist was, was uiteraard een smartphone met bijhorende applicaties. De gebruikte smartphone bij deze bachelorproef was een iPhone 4. Het aantal apps dat geselecteerd werd waren 11 stuks. De beoordeling van de applicaties gebeurde aan de hand van checklist opgesteld uit de literatuur. De checklist bevatte 29 factoren verkregen uit de grondige literatuurstudie. Deze vatten samen aan welke zaken een goed diëtistisch consult moet voldoen. Op die manier werd vooral de kwaliteit van de apps vergeleken met de kwaliteit van een consult bij de diëtist.

De apps werden geselecteerd op basis van bepaalde vooropgestelde criteria. Deze waren noodzakelijk aangezien het overaanbod aan apps nood heeft aan wat structuur. De geselecteerde apps moesten aan minimum één van deze criteria voldoen. De app moest behoren tot een vaak gedownloade, populairdere groep. De vermelding van de app in literatuur of (wetenschappelijke) artikels was een meerwaarde. Tot slot was er de afwezigheid van apps die puur focusten rond fitness en beweging, de combinatie van voeding en beweging werd wel geaccepteerd.

Alle apps werden gedownload uit de Appstore van Apple en waren gratis. Dit omdat de literatuur vermelde dat betalende applicaties geen meerwaarde boden ten opzichte van de gratis varianten.

Het uittesten van de applicaties zelf werd ook volgens een vaste structuur gedaan. Zo vond eerst de omschrijving plaats. Dit was het verkooppraatje van de producenten welke online of bij de installatie van de app te vinden was. De evaluatie zelf gebeurde aan de hand van de checklist door middel van afvinking. Vervolgens vond de sterkte-zwakte analyse plaats. Hierbij werden de positieve als negatieve factoren ten opzichte van elkaar afgewogen en gekeken wat de voor- als nadelen zijn voor zowel de diëtist als de cliënt die deze app gebruikt. Het besluit vatte bovenstaande zaken samen tot een samenhangend geheel en vermelde of de app al dan niet aan te raden viel.

Wanneer we de cijfers uit het onderzoek vergelijken met de literatuurstudie kunnen de grootste verschillen tussen apps en diëtisten genoteerd worden.

×           Kennismaking

Er is altijd navraag naar de lengte, gewicht, geslacht en geboortedatum van de gebruiker. Soms wordt de mate van fysieke activiteit nagevraagd en slechts zelden komen de smaakvoorkeuren, gebruikelijke portiegroottes als bereidingswijzen van de gebruiker aan bod.

 ×           Motivatie en steun

Er wordt vanuit gegaan dat iedereen die een app download een hoge motivatie heeft. Diëtisten weten daarentegen dat niet elke patiënt even gemotiveerd is tijdens de consultaties. 

Door het gebrek aan kennismaking, motivatie en steun kan gezegd worden dat het persoonlijk karakter van de apps op dit moment ondermaats is.

 ×           Educatie

Er is minimaal educatie aanwezig in apps. Zo weten personen zonder enige voorkennis niet hoe etiketten gelezen moeten worden, hoe veilig te sporten, of hoe een gezonde maaltijd moet samengesteld worden. Een andere grote afwezige was de actieve voedingsdriehoek. Deze kon in geen enkele applicatie terug gevonden worden, hoewel deze de basis vormt van een goed diëtistisch consult.

 ×           Leren plannen van sport

De meeste apps maken gebruik van een bewegingsdagboekje waarin de gebruiker de gepresteerde activiteiten kan plaatsen. Een belangrijke afwezige is hoe deze activiteit kan ingepland worden, hiervoor is de gebruiker op zichzelf aangewezen.

 ×           Energieberekening

De energieberekeningen zijn nauwelijks of zelfs helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd. Het gebruik van een algemene formule is vaak van toepassing. Bij sommige apps wordt echter helemaal geen formule vermeld en een standaardcaloriebehoefte meegedeeld.

Het ontwerpen van een ‘ideale’ app zou dus meer aanleunen bij het werk dat een diëtist(e) uitvoert. Enkele zaken die deze applicatie zou bevatten:

Het inschakelen van een diëtiste bij de ontwikkeling waardoor de betrouwbaarheid toeneemt in combinatie met een toename van de motivationele factoren. Het eetdagboek kan ook wat aanpassing gebruiken. Idealiter zou een fotodagboek hiervoor de perfecte oplossing zijn. Hoewel deze technologie al in ontwikkeling is, hangt er uiteraard een groot prijskaartje aan vast. Samenwerken met een goede levensmiddelendatabank en aldus betrouwbare database (vb. Nubel of Nevo) zou een slimme stap zijn.

Ook is er nood aan een correctere energieberekening. Deze berekening begint idealiter bij een ruimere vraagstelling en is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en achtergrondinformatie. Tot slot zou de app enkel voor cliënten zijn die al op consultatie komen.

Als besluit kan vermeld worden dat apps nog niet gelijk zijn aan de werking van een diëtist. Modernisering van de praktijk is een stap die vroeg of laat gezet zal moeten worden. Jongeren van vandaag zijn nu eenmaal de ouderen van morgen. Concreet zal de toekomst bepaald worden door de diëtisten zelf. Zij bepalen nu eenmaal of deze apps ingezet zullen worden of dat het slechts bij een kortstondig succes blijft.

 

Bibliografie

Abroms, L., Padmanabhan, N.,  Thaweethai, L. & Philips, T. (2011). iPhone Apps for Smoking Cessation. A Content Analysis. American Journal of Preventive Medicine, 40, nr. 3, pp. 279 – 285. Geraadpleegd op 14 november via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Acharya, S.D., Elci, O.U., Sereika, S.M., Styn, M.A. & Burke, L.E. (2011). Using a Personal Digital Assistant for Self-monitoring Influences Diet Quality in Comparison to a Standard Paper Record among Overweight/obese Adults. Journal of the American Dietetic Association, 111, nr. 4, pp. 583 – 588. Geraadpleegd op 17 februari 2014 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Ackner, S.E. (2005). The Obese Patient. Psychiatry (Edgmont), 2, nr. 12, pp. 53 – 60. Geraadpleegd op 17 februari 2014 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Åkerberg, A., Lindén, M. & Folke, M. (2012). How Accurate are Pedometer Cell Phone Applications? Procedia Technology, 5, pp. 787 – 792.  Geraadpleegd op 23 november 2013 via http://www.sciencedirect.com

Alamri, A., Hassan, M.M., Hossain, M.A., Al-Qurishi, M., Aldukhayyil, Y. & Hossain, M.S. (2014). Evaluating the impact of a cloud-based serious game on serious people. Computers in Human Behavior, 30, pp. 468 – 475. Geraadpleegd op 25 maart 2014 via www.elsevier.com

Albrecht, J., Larvick, C. & Weishaar, C.(2012). Leftovers and Other Food Safety Information for iPhone/iPad Application (‘‘Smartphone’’ Technology). Journal of Nutrition Education and Behavior, 44, nr. 5, pp. 469 – 471. Geraadpleegd op 14 november 2013 via http://www.sciencedirect.com

Apple Reports Fourth Quarter Results. (2013). Geraadpleegd op 14 november 2013 via www.apple.com

Apps. (2013). Geraadpleegd op 21 oktober 2013 via http://www.artsennet.nl

App Store: Health & Fitness (2013). Geraadpleegd op 28 februari 2014 via https://itunes.apple.com/

Azar K.M., Lesser L.I., Laing B.Y., Stephens J., Aurora M.S., Burke L.E. & Palaniappan L.P.(2013) Mobile Applications for Weight Management :Theory-Based Content Analysis. American Journal of Preventive Medicine, 5, nr. 45, pp. 583 – 589. Geraadpleegd op 14 november 2013 via http://www.sciencedirect

Bacon, L., Keim, N.L., Van Loan, M.D., Derricote, M., Gale, B., Kazaks, A. & Stern, J.S. (2002). Evaluating a ‘non-diet’ wellness intervention for improvement of metabolic fitness, psychological well-being and eating and activity behaviors. International Journal of Obesity, 26, pp. 854–865. Geraadpleegd op 18 februari 2014 via http://www.nature.com

Baker, T.B., Gustafson, D.H. & Shah, D. (2014). How Can Research Keep Up With eHealth? Ten Strategies for Increasing the Timeliness and Usefulness of eHealth Research. Journal of Medical Internet Research, 16, nr. 2, pp. 36. Geraadpleegd op 21 februari 2014 via http://www.jmir.org

Barlow, S. (2007). Expert committee recommendations regarding the prevention, assessment, and treatment of child and adolescent overweight and obesity: summary report. Pediatrics, 120, nr. 4, pp. 164 – 192. Geraadpleegd op 28 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Becker, S., Kribben, A., Meister, S., Diamantidis, C., Unger, N. & Mitchell, A. (2013). User Profiles of a Smartphone Application to Support Drug Adherence — Experiences from the iNephro Project. Plos One, 8, nr. 10, pp. ?. Geraadpleegd op 27 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Becker-Woudstra, G., Havinga, M., Van Kuijeren, R., Leibbrandt, A., Linden-Wouters, E., Pensaert, L., Scholten, H. & Verweij, M. (2012). Het Diëtistisch Consult. (4e druk). Den Haag: Boom Lemma

Bellisle, F. (2005). Waarom eet ik wat ik eet? Nutrinews, nr.2, pp.3 - 9 geraadpleegd op 10 februari 2014 via http://www.nice-info.be

Bloem, J., Van Doorn, M., Duivestein, S. & Sjöström, A. (2012). Het app effect. (1e druk). Groningen: LINE UP boek en media

Boushey, C.J., Kerr, D.A. & Delp, E.J. (2009) Use of technology in children’s dietary assessment.  European Journal of Clinical Nutrition, 63, nr. 1, pp. 50 – 57. Geraadpleegd op 28 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Breton, E., Fuemmeler, B. & Abroms, L. (2011). Weight loss—there is an app for that! But does it adhere to evidence-informed practices? Translational Behavioral Medicine, 1, nr. 4, pp. 523-529. Geraadpleegd op 8 oktober 2013 via http://link.springer.com

Brink, P. J., & Ferguson, K. (1998). The decision to lose weight. Western Journal of Nursing Research, 20, nr. 1. pp. 84–103. Geraadpleegd op 12 februari 2014 via http://wjn.sagepub.com

Burdette, S., Herchline, T. & Oehler, R. (2008). Practicing Medicine in a Technological Age: Using Smartphones in Clinical Practice. Clinical Infectious Diseases, 47, nr. 1, pp.117-122. Geraadpleegd op 27 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Burke, L., Wang, J. & Sevick, M.A. (2011) Self-Monitoring in Weight Loss: A Systematic Review of the Literature. Journal of The American Dietetic Association, 111, nr. 1, pp. 92 – 102. Geraadpleegd op 21 november via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Burke, L., Warziski, M., Starrett, T., Choo, J., Music, E., Sereika, S., Stark, S. & Sevick, M.A. (2005). Using a Personal Digital Assistant for Self-monitoring Influences Diet Quality in Comparison to a Standard Paper Record among Overweight/obese Adults. Journal of The American Dietetic Association, 111, nr. 1, pp. 583 – 588. Geraadpleegd op 21 november via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Buzzard, I.M., Faucett C.L., Jeffery R.W., McBane L., McGovern P., Baxter J.S., Shapiro A.C., Blackburn G.L., Chlebowski R.T., Elashoff R.M. & Wynder E.L. (1996) Monitoring dietary change in a low-fat diet intervention study: advantages of using 24-hour dietary recalls vs food records. Journal of American Dietetic Association, 96, nr.6, pp. 574 - 579. Geraadpleegd op 11 februari 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Carson, T.L., Eddings, K.E., Krukowski, R.A., Love, S.J., Harvey-Berino, J.R. & West, D.S. (2013). Examining Social Influence on Participation and Outcomes among a Network of Behavioral Weight-Loss Intervention Enrollees. [pdf]

Casey, P.H., Goolsby, S.L.P., Lensing, S.Y. & Perloff, B.P.  (1999). The Use of Telephone Interview Methodology to Obtain 24-hour Dietary Recalls. Journal of the American Dietetic Association, 99, nr. 11, pp. 1406 – 1411. Geraadpleegd op 11 februari 2013 via http://www.sciencedirect.com

Choi, J. (2005). Teaching with a Personal Digital Assistant. Journal of the American College of Radiology, 2, nr. 10, pp. 825 – 832. Geraadpleegd op 27 november 2013 via http://www.sciencedirect.com

Convert pound to kilogram. (2013). Geraadpleegd op 21 november 2013 via http://www.convertunits.com

Coulston, A.M., Boushey, C. & Ferruzzi, M. (2013). Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease. Geraadpleegd op 11 februari 2014 via http://books.google.be

Curran, K. et al. (2010). An Intensive Insulinotherapy Mobile Phone Application Built on Artificial Intelligence Techniques. Journal of Diabetes Science and Technology, 4, nr. 1, pp. 209-220. Geraadpleegd op 15 november 2013 via http://jdst.org

Daponte, P., De Vito, L., Picariello, F. & Riccio, M. (2013). State of the art and future developments of measurement applications on smartphones. Measurement, 46, nr. 9, pp. 3291–3307. Geraadpleegd op 27 november 2013 via http://www.sciencedirect.com

Datta, A.,  Kajanan, S. & Pervin, N.(2012). A Mobile App Search Engine. Mobile Netw Appl, 18, pp. 42 – 59. Geraadpleegd op 12 november 2013 via http://link.springer.com

Devine, C.M., Connors M.M., Sobal, J. & Bisogni C.A. (2003). Sandwiching it in: spillover of work onto food choices and family roles in low- and moderate-income urban households. Social Science & Medicine, 56, pp. 617 – 630.

De Leo, G., Brivio, E. & Sautter, S.W. (2011). Supporting autobiographical memory in patients with Alzheimer’s disease using smart phones. Applied Neuropsychology, 18, nr. 1, pp. 69 – 76. Geraadpleegd op 26 oktober 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

De Irala-Estevez J, Groth M, Johansson L, Oltersdorf U, Prattala R & Martinez-Gonzalez M.A. (2000). A systematic review of socioeconomic differences in food habits in Europe: consumption of fruit and vegetables. European Journal of Clinical Nutrition, 54, nr. 9, pp. 706-714.

de Vries, J.H.M., de Boer, E.J. & Hulshof K.F.A.M. (2013). De voedingsanamnese. Informatorium voor Voeding en Diëtetiek, pp. 647 – 687. Geraadpleegd op 11 februari 2014 via http://link.springer.com

Durso, S.C., Wendel, I., Letzt, A.M., Lefkowitz, J., Kaseman, D.F. & Seifert, R.F. (2003). Older adults using cellular telephones for diabetes management: a pilot study. Medsurf Nursing Journal, 12, nr. 5, pp 313 – 317. Geraadpleegd op 19 oktober via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

e-health. (2013). Geraadpleegd op 27 november 2013 via http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl

Engle, D. & Arkowitz, H. (2008). Viewing resistance as ambivalence: Integrative strategies for working with resistant ambivalence. Journal of Humanistic Psychology, 48, nr. 3, pp. 389 – 412. Geraadpleegd op 12 februari 2014 via http://apps.webofknowledge.com

Eysenbach, G. (2001). What is e-health?. Journal of Medical Internet Research, 3, nr. 2, pp. Geraadpleegd op 23 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Faucounau V., Riguet M., Orvoen G., Lacombe A., Rialle V., Extra J. & Rigaud A.S. (2009). Electronic tracking system and wandering in Alzheimer’s disease: A case study. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 52, nr. 7-8, pp. 579 – 587. Geraadpleegd op 19 oktober 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Foster, G.D., Makris, A.P. & Bailer, B.A. (2005). Behavioral treatment of obesity. American Journal of Clinical Nutrition, 82, nr. 1,  pp. 230 – 235. Geraadpleegd op 19 februari 2014 via http://ajcn.nutrition.org

Franklin, V., Waller, A., Pagliari, C. & Greene, S. (2006). randomized controlled trial of Sweet Talk, a textmessaging system to support young people with diabetes. Diabetic Medicine, 23 nr. 12, pp. 1332–1338 Geraadpleegd op 12 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. (2013). Erkenning van de paramedische beroepen: diëtist. [pdf].

European Commission. (2014). Green paper on mobile health (mHealth). [pdf].

French, S. A. & Jeffery, R. W. (1994). Consequences of dieting to lose weight: Effects on physical and mental health. Health Psychology, 12, nr. 3, pp. 195–212. Geraadpleegd op 12 februari 2014 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Frisancho, A.R. (2004). Anthropometric Standards for the Assessment of Growth and Nutritional Status. Geraadpleegd op 17 februari 2014 via http://books.google.be

Gerards, F. (2003). Dieetadvisering aan ongemotiveerde patiënten. Nederlands Tijdschrift van Diëtisten, 58, nr. 6, pp. 165 – 168. Geraadpleegd op 14 februari 2014 via http://www.nvdietist.nl

Gibson, R.S. (2005). Principles of Nutritional Assessment. Geraadpleegd op 11 februari 2014 via http://books.google.be

Gokee-LaRose, J., Gorin, A., Wing, R. (2009). Behavioral self-regulation for weight loss in young adults: A randomized controlled trial. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 6, nr. 10, pp.1 - 19. Geraadpleegd op 16 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Gröger, C., Silcher, S., Westkämper, E. & Mitschang, B. (2013). Leveraging Apps in Manufacturing. A Framework for App Technology in the Enterprise. Procedia CIRP, 7, pp. 664  - 669 geraadpleegd op 27 november 2013 via http://www.sciencedirect.com

Guare, J.C., Wing, R.R., Marcus, M.D., Epstein, L.H., Burton, L.R. & Gooding, W.E. (1989). Analysis of changes in eating behavior and weight loss in type II diabetic patients. Which behaviors to change. Diabetes Care, 12, nr. 7, pp. 500–503. Geraadpleegd op 16 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Haapala, I., Barengo, N.C., Biggs, S., Surakka, L. & Manninen, P. (2009). Weight Loss by mobile phone: a 1-year effectiveness study. Public Health Nutrition, 12, nr. 12, pp. 2382 – 2391. Geraadpleegd op 21 november via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Handel, M. (2011). Mhealth (mobile health) —using apps for health and wellness. Explore, 7, nr. 4, pp. 256 – 261. Geraadpleegd op 9 oktober 2013 via http://www.sciencedirect.com

Hasman, L. (2011). An Introduction to Consumer Health Apps for the iPhone. Journal of Consumer Health on the Internet, 15, nr. 4, pp. 322 – 329. Geraadpleegd op 21 november via http://www.tandfonline.com

Heymans, M. & Korte, R. (2013).  De leukste gratis apps voor smartphones en tablets. (1e druk). Den Haag: consumentenbond

Hoge Gezondheidsraad (2009). Voedingsaanbevelingen voor België. (Herziening 2009). Brussel: Hoge Gezondheidsraad.

Hulshof, P. (2009). Het meten van lichaamssamenstelling in de eerstelijnszorg. Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek, 64, nr. 5, pp. 7 – 10. Geraadpleegd op 17 februari 2014 via http://www.nice-info.be

Istepanian, R., Laxminarayan,S. & Pattichis, C. (2010). M-Health: Emerging Mobile Health Systems. Geraadpleegd op 21 november 2013 via http://books.google.be

Joe, J. & Demiris, G. (2013). Older adults and mobile phones for health: A review. Journal of Biomedical Informatics, 46, nr. 5, pp. 947–954. Geraadpleegd op 10 oktober 2013 via http://www.sciencedirect.com

Joshi, N. & Lin, M. (2013). The smartphone: How it is transforming medical education, patient care, and professional collaboration. African Journal of Emergency Medicine, 3, nr. 4, pp. 152–154. Geraadpleegd op 12 november 2013 via http://www.sciencedirect.com

Jubbin, J.J. & Rajesh, I. (2012). Behavioral therapy for management of obesity. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, 16, nr. 1, pp. 28 – 32. Geraadpleegd op 17 februari 2014 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Kapp, K.M. (2012). The gamification of learning and instruction. Game-based methods and strategies for training and education. Geraadpleegd op 1 mei 2014 via http://books.google.be

King, K. & Klawitter, B. (2007). Nutrition therapy: advanced counseling skills. Geraadpleegd op 11 februari 2014 via http://books.google.be

Klasnja, P. & Pratt, W. (2012). Healthcare in the pocket: Mapping the space of mobile-phone health interventions. Journal of Biomedical Informatics, 45, pp. 184 – 198. Geraadpleegd op 10 oktober 2013 via http://www.sciencedirect.com

Koehler, N., Vujovic, O. & McMenamin, C. (2013). Are individuals more accepting of the internet than mobile phone apps being used in clinical practice. Journal of Mobile Technology in Medicine, 21, nr. 1, pp. 14 – 21. Geraadpleegd op 28 november 2013 via http://www.journalmtm.com

Kratzke, C. & Cox, C. (2012). Smartphone Technology and Apps: Rapidly Changing Health Promotion. International Electronic Journal of Health Education, 15, pp. 72 – 82. Geraadpleegd op 24 februari 2014 via http://www.sagamorepub.com

Krishna, S. & Boren, S. (2008). Diabetes Self-Management Care via Cell Phone: A Systematic Review. Journal of Diabetes Science and Technology, 2, nr. 3, pp. 509 – 517. Geraadpleegd op 16 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Kroemer, S., Frühauf, J., Campbell, T.M., Massone, C., Schwantzer, G., Soyer, H.P. & Hofmann-Wellenhof R. (2011). Mobile teledermatology for skin tumour screening: diagnostic accuracy of clinical and dermoscopic image tele-evaluation using cellular phones. British Journal of Dermatology, 164, nr. 5, pp. 973 – 979. Geraadpleegd op 19 oktober 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Leahey, T.M., Gokee LaRose, J., Fava, J.L. & Wing, R.R. (2011). Social influences are associated with BMI and weight loss intentions in young adults. Obesity (Silver Springs), 19, nr. 6, pp. 1157 – 1162. Geraadpleegd op 16 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Leijdekkers, P. & Gay, V. (2013). Mobile apps for chronic disease management: lessons learned from myFitnessCompanion. Health and Technology, 3, nr. 2, pp. 111 – 118. Geraadpleegd op 19 oktober 2013 via http://link.springer.com

Lim, S., Kang, S.M., Shin, H., Lee, H.J., Won Yoon, J., Yu, S.H., Kim S.Y., Yoo, S.Y., Jung, H.S., Park, K.S., Ryu, J.O. & Jang, H.C. (2011). Improved glycemic control without hypoglycemia in elderly diabetic patients using the ubiquitous healthcare service, a new medical information system. Diabetes Care, 34, nr. 2, pp. 308 – 313. Geraadpleegd op 19 oktober via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Lindquist , A., Johansson, P., Petersson, G., Saveman, B.I. & Nilsson, G. (2008). The Use of the Personal Digital Assistant (PDA) Among Personnel and Students in Health Care: A Review. Journal of Medical Internet Research, 10, nr. 4, pp. 31. Geraadpleegd op 27 november 2013 via http://www.jmir.org

Lobo, D.,  Kaskaloglu, K., ChaYoung, K. & Herbert, S. (2011). Web Usability Guidelines For Smartphones: A Synergic Approach. International Journal Of Information and Electronics Engineering, 1, nr. 1, pp. 33 – 37. Geraadpleegd op 14 november 2013 via http://scholar.google.nl

Mathus-Vliegen, L. (2006). De ‘ideale diëtist’ is flexibel en toegankelijk. Nederlands Tijdschrift van Diëtisten, 58, nr. 1, pp. 2. Geraadpleegd op 14 februari 2014 via http://www.nvdietist.nl

Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de raad, het Europees economisch en sociaal comité en het comité van de regio’s: Actieplan e-gezondheidszorg 2012-2020 – Innovatieve gezondheidszorg voor de 21e eeuw (2012) .Geraadpleegd op 7 februari 2014 via http://eur-lex.europa.eu

Meganck, J. & Put, C. (2009). Motiveren tot gezonder eetgedrag, meer dan enkel voedingsadvies. Nutrinews, nr. 4, pp. 23 – 27. Geraadpleegd op 12 februari 2014 via http://www.nice-info.be

Miller, G. (2012). The Smartphone Psychology Manifesto. Perspectives on Psychological Science, 7, nr. 3, pp. 221– 237. Geraadpleegd op 25 november 2013 via http://psych.unm.edu

Michael G. Perri, M.G., Lauer, J.B.,  Yancey, D.Z., McAdoo, W.G., McAllister D.A. Roudebush, R.L., Randall C. Jordan, R.C., Roudebush, R.L. & Nezu, A.M. (1987). Effects of Peer Support and Therapist Contact on Long-Term Weight Loss. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, nr. 4, pp. 615 – 617. Geraadpleegd op 17 februari 2014 via http://knowledgetranslation.ca

Miskelly, F. (2005). Electronic tracking of patients with dementia and wandering using mobile phone technology. Age and Ageing, 34, nr. 5, pp. 497 – 499. Geraadpleegd op 26 oktober 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Mobile Medical Applications: Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff (2013). Geraadpleegd op 8 november 2013 via http://www.fda.gov

Motivating Patients to Use Smartphone Health Apps. (2011). Geraadpleegd op 24 februari 2014 via http://www.prweb.com

Mosa, A., Yoo, I. & Sheets, L. (2012). A Systematic Review of Healthcare Applications for Smartphones. BMC Medical Informatics and Decision Making, 12, nr. 67, pp 1 – 31. geraadpleegd op 19 oktober via http://www.biomedcentral.com

Naessens, E. (2011). Een eetdagboek bijhouden biedt een meerwaarde in de  behandeling van overgewicht.Waarom? Nutrinews, nr. 4, pp. 15 – 17. Geraadpleegd op 13 februari 2014 via http://www.nice-info.be

Nes, A. et al. (2012). The development and feasibility of a web-based intervention with diaries and situational feedback via smartphone to support self-management in patients with diabetes type 2. Diabetes Research and Clinical Practice, 97, nr. 3, pp. 385 – 393. Geraadpleegd op 14 november 2013 via http://www.sciencedirect.com

Norman, G., Zabinski, M., Adams, M., Rosenberg, D., Yaroch, A. & Atienza, A. (2007) A Review of eHealth Interventions for Physical Activity and Dietary Behavior Change. American Journal of Preventive Medicine, 33, nr. 4, pp. 336 – 345. Geraadpleegd op16 november via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Obesity and overweight. (2013). Geraadpleegd op 28 november 2013 via http://www.who.int

OECD Better Life index (2012) geraadpleegd op 21 november 2013 via http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/belgium

O’Neill, S. & Brady, R.R.W. (2012). Colorectal smartphone apps: opportunities and risks. Colorectal Disease, 14, nr. 9, pp. 530 – 534. Geraadpleegd op 24 februari 2014 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Pagoto S., Schneider K., Jojic M., Debiasse M. & Mann D. (2013). Evidence-Based Strategies in Weight-Loss Mobile Apps. American Journal of Preventive Medicine, 45, nr. 5, pp. 576 – 582. Geraadpleegd op 21 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Payne, K.B., Wharrad, H. & Watts, K. (2012). Smartphone and medical related App use among medical students and junior doctors in the United Kingdom (UK): a regional survey. BMC Medical Informatics and Decision Making, 12, nr. 121, pp. 121. Geraadpleegd op 12 november 2013 via http://link.springer.com

Pew Research Center. (2012). Mobile Health 2012. [pdf]

Plaza, I., Demarzo, M., Herrera-Mercadal, P. & García-Campayo, J. (2013). Mindfulness-Based Mobile Applications: Literature Review and Analysis of Current Features. Journal of Medical Internet Research Mhealth Uhealth, 1, nr. 2. Geraadpleegd op 25 november 2013 via http://mhealth.jmir.org

Polivy, J. & Herman, C. P. (1987). Diagnosis and treatment of normal eating Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, nr. 5, pp. 635 – 644. Geraadpleegd op 12 februari 2014 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Prochaska, J.O., Norcross, J.C. & DiClemente, C.C. (1994). Changing for Good: A Revolutionary Six-Stage Program for Overcoming Bad Habits And Moving Your Life Positively Forward. Geraadpleegd op 19 februari 2014 via http://books.google.be

Putterman, E. & Linden, W. (2002). Appearance Versus Health: Does the Reason for Dieting Affect Dieting Behavior. Journal of Behavioral Medicine, 27, nr. 2. Geraadpleegd op 12 februari 2014 via http://web.a.ebscohost.com

Raatz, S.K., Wimmer, J.K., Kwong, C.A., Sibley, S.D. (2008). Intensive Diet Instruction by Registered

Dietitians Improves Weight-Loss Success. Journal of the American Dietetic Association,108, 1, pp. 110 – 113. Geraadpleegd op 17 februari 2014 via http://www.sciencedirect.com

Rolfes, S.R., Pinna, K. & Whitney, E. (2012). Understanding Normal and Clinical Nutrition. Geraadpleegd op 11 februari 2014 via http://books.google.be

Rasmussen-Conrad, E.L. (2003). Uitgesproken: meetinstrument. Nederlands Tijdschrift van Diëtisten, 58, nr. 1, pp. 2. Geraadpleegd op 14 februari 2014 via http://www.nvdietist.nl

Renjilian D.A., Perri, M.G., Nezu, A.M., McKelvey, W.F., Shermer, R.L. & Anton, S.D. (2001). Individual versus group therapy for obesity: effects of matching participants to their treatment preferences. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69, nr. 4, pp. 717 – 721. Geraadpleegd op 16 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Riksen, D. (2013). App Jaargids voor medici. Geraadpleegd op 26 oktober 2013 via http://books.google.be

Richard M. Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25, pp. 54–67. Geraadpleegd op 12 februari 2014 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Runia, S.,  Tiebie, J. & Visser, W. (2010). Diëtistische diagnose onmisbaar bij effectieve behandeling. Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, 65, nr. 3, pp.20 – 22. Geraadpleegd op 14 februari 2014 via http://www.nvdietist.nl

Salz, P. & Moranz, J. (2013). The Everything Guide to Mobile Apps: A practical guide to affordable mobile app development for your business. Geraadpleegd op 8 oktober 2013 via http://books.google.be 

Satia, J.A., Kristal, A.R., Curry, S. & Trudeau E. (2001). Motivations for healthful dietary change. Public Health Nutrition, 4, nr. 5, pp. 953 – 959. Geraadpleegd op 12 februari 2014 via http://journals.cambridge.org

Schoffman, D.  Turner-McGrievy, G., Jones, S. & Wilcox, S.(2013). Mobile apps for pediatric obesity prevention and treatment,healthy eating, and physical activity promotion: just fun and games? Translational Behavioral Medicine, 3, nr. 3, pp. 320 – 325. Geraadpleegd op 19 oktober 2013 via http://link.springer.com

Schuurmans, U. (2013). Gezondheidsapps voor phone en tablet. Geraadpleegd op 26 november 2013 via http://www.bol.com

Self-Monitoring Dietary Intake: Current and Future Practices. Journal of Renal Nutrition, 15, nr. 3, pp. 281 – 290. Geraadpleegd op 17 februari 2014 via http://www.sciencedirect.com

Siek, K., Kay, H., Rogers, Y., Rohwer, P., Lambert, D. & Welch, J. (2006). The Food We Eat: An Evaluation of Food Items Input into an Electronic Food Monitoring Application. [pdf]

Smet, K. & De Geeter, H. (2007). Huisartsen, pediaters en diëtisten. Verschillende meningen over gezonde voeding. Nutrinews, nr. 3, pp.3- 8. geraadpleegd op 10 februari 2014 via http://www.nice-info.be

Stephens, J. & Allen, J. (2013). Mobile Phone Interventions to Increase Physical Activity and Reduce Weight. Journal of Cardiovascular Nursing, 28, nr. 4, pp. 320 – 329. Geraadpleegd op 21 november via http://journals.lww.com

Stone, A., Shiffman, S., Schwartz, J., Broderick, J. & Hufford, M. (2002). Patient non­compliance with paper diaries. BMJ, 18, nr. 324. pp. 1193 – 1194. Geraadpleegd op 12 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

The World in 2011 ICT Facts and Figures (2011).  Geraadpleegd op 12 november via http://www.itu.int/

Thomas, P.R. (1995). Weighing the Options: Criteria for Evaluating Weight-Management Programs. Geraadpleegd op 18 februari 2014 via http://books.google.be

Tsai, C., Lee, G., Raab, F., Norman, G., Sohn, T., Griswold, G. & Patrick, K. (2007). Usability and Feasibility of PmEB: A Mobile Phone Application for Monitoring Real Time Caloric Balance. Mobile Network Application, 12, nr. 2-3, pp. 173 – 184. Geraadpleegd op 9 oktober 2013 via http://link.springer.com

Vansant, G. (2000). Een multidisciplinaire aanpak in de behandeling van obesitas. Nutrinews, pp.1- 3. geraadpleegd op 10 februari 2014 via http://www.nice-info.be

Van Duinen, J. (2003). Leefstijl en prevalentie obesitas. Nederlands Tijdschrift van Diëtisten, 58, nr. 2, pp. 48.  Geraadpleegd op 14 februari 2014 via http://www.nvdietist.nl

Van Gaal, L. (1999). Obesitas gewikt en gewogen. Nutrinews, pp.1- 4. geraadpleegd op 10 februari 2014 via http://www.nice-info.be

Vanhauwaert, E., Buytaert, B., Moens, O. & Wouters, E. (2010). Handboek gezondheidspromotie. Evenwichtig eten en gezond bewegen. (tweede druk). Leuven: Lannoo Campus.

Vanhauwaert, E. & Wouters, E. (2005). Voedingsbeleid in bedrijven, voor verbetering vatbaar. Nutrinews, nr.1, pp. 3 - 7 geraadpleegd op 10 februari 2014 via http://www.nice-info.be

Vandereycken, W. (2006). Denial of illness in anorexia nervosa—a conceptual review: part 1 diagnostic significance and assessment. European Eating Disorders Review, 14, nr. 5, pp. 341–351. Geraadpleegd op 12 februari 2014 via http://onlinelibrary.wiley.com

Vansteenkiste, M. & Neyrinck, B. (2010). Optimaal motiveren van gedragsverandering: psychologische behoeftebevrediging als de motor van therapiesucces. [pdf]

Vansteenkiste, M., Soenens, B., Beyers, W. & Lens, W. (2008). Waarom we doen wat we niet graag doen. Het internalisatieproces toegelicht. [pdf]

Van Velsen, L., Beaujean, D. & Van Gemert-Pijnen, J. (2013). Why mobile health app overload drives us crazy, and how to restore the sanity. BMC Medical Informatics and Decision Making, 13, nr. 23. Geraadpleegd op 12 november 2013 via http://link.springer.com

Veelgestelde vragen: voeding en gezondheid algemeen (2008). Geraadpleegd op 28 november 2013 via http://www.vigez.be

Wadden T.A. & Stunkard, A.J. (2002). Handbook of obesity treatment. New York: Guilford Press

Wat is coeliakie? (2013). Geraadpleegd op 28 november 2013 via http://vcv.coeliakie.be

Wat is diabetes, verschillende types. (2013). Geraadpleegd op 28 november 2013 via http://www.diabetes-vdv.be

WHO. (2009). Prevalence of overweight and obesity in children and adolescents. [pdf]

Wierdsma, N., Hofsteenge, A. & Van-Bokhorst-De Van Der Schueren, M. (2003). Weegschalen gewogen. Nederlands Tijdschrift van Diëtisten, 58, nr. 3, pp.83 – 85. Geraadpleegd op 14 februari 2014 via http://www.nvdietist.nl

Wing R.R., Blair E.H., Bononi P., Marcus M.D., Watanabe R. & Bergman R.N (1994). Caloric restriction per se is a significant factor in improvements in glycemic control and insulin sensitivity during weight loss in obese NIDDM patients. Diabetes Care, 17, nr. 1, pp. 30-36. Geraadpleegd op 16 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Wing, R.R. & Jeffery, R.W. (1999). Benefits of recruiting participants with friends and increasing social support for weight loss and maintenance. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 1, pp. 132 – 138. Geraadpleegd op 28 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Wing, R.R., Papandonatons, G., Fava, J.L., Gorin, A.A., McCaffery, J. & Tate, D.F. (2008). Maintaining large weight losses: The role of behavioral and psychological factors. Journal of Consulting and Clinical Psychology,76, nr. 6, pp. 1015–1021. Geraadpleegd op 16 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Williamson, D.A. & Stewart, T.M. (2005). Behavior and lifestyle: Approaches to treatment of obesity. The Journal of the Louisiana State Medical Society, 157, nr. 1, pp. 50 – 55. Geraadpleegd op 16 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Wu, R.C., Morra, D., Quan, S., Lai, S., Zanjani, S., Abrams, H. & Rossos, P.G. (2010). The use of smartphones for clinical communication on internal medicine wards. Journal of Hospital Medicine, 5, nr. 9, pp. 553 – 559. Geraadpleegd op 27 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Ziemer D.C., Berkowitz K.J., Panayioto R.M., El-Kebbi I.M., Musey V.C., Anderson L.A., Wanko N.S., Fowke M.L., Brazier C.W., Dunbar V.G., Slocum W., Bacha G.M., Gallina D.L., Cook C.B.& Phillips L.S. (2003). A simple meal plan emphasizing healthy food choices is as effective as an exchange-based meal plan for urban African Americans with type 2 diabetes. Diabetes Care, 26, nr. 6, pp. 1719 – 1724. Geraadpleegd op 16 november 2013 via http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Download scriptie (1.62 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2014
Thema('s)