Bestaat er een generatie Y op de werkvloer?

Lieze
Stassen

There is no such thing as a Generation Y

Generatie Y, de laatste jaren een hot item. De jongeren van nu zijn narcistisch, ongeduldig en lui. Ze zijn te veeleisend, veranderen voortdurend van job en willen vooral niet veel werken maar wel veel vrije tijd. Een beetje surfen op het wereldwijde web en koppen als: ‘Generatie Y is ramp voor werkgevers’, ‘Generatiekloof bron van ergernis op werk?’, ‘Generatie Y: ambitieus, zelfstandig en narcistisch’ vliegen ons om de oren. Deze generatie zou weleens voor problemen kunnen zorgen.

De vergrijzing is een ander hot item. Wij zullen ongetwijfeld langer moeten werken dan onze ouders. De gevestigde generatie babyboomers zullen binnenkort zorgen voor overvolle rusthuizen en pensioenen zullen moeten worden gedragen door deze ongeduldige, luie en veeleisende generatie Y. Help! We moeten generatie Y aan het werk zetten! Hoe zullen zij nog te motiveren zijn? Wie zal zich aanpassen, de generatie Y of zijn omgeving? Dat zal vonken geven!

Maar, staan we er wel zo slecht voor? Is de generatie Y - geboren tussen 1981 en 2001 - wel zo lui, narcistisch en veeleisend als we denken? Iedereen kan wel een anekdotisch voorbeeld bedenken van die jongere ongeduldige collega die alles ineens wil of van het ouderdomsdeken die niks wil weten van thuiswerken en sociale media. We kunnen met eigen voorbeelden uit ons dagelijks leven dit denken in generaties gemakkelijk bevestigen. Het cliché kan altijd bevestigd worden. Maar wat als we het globaal bekijken? Is iedereen van generatie Y volledig hetzelfde? Neen!

Er schuilen enkele belangrijke fouten in ons generatiedenken. Laten we het even nuchter bekijken. Is een persoon enkel lid van een generatie? Zijn Sam, 23 jaar, geboren in de Verenigde Staten, optimistisch, houdend van volleybal en fervent muziekfan en Jolien, 21 jaar, geboren in Moerbeke-Waas, verlegen, gepassioneerd door theater en leidster van de chiro hetzelfde omwille van de generatie waartoe ze behoren? Neen, we kunnen generaties nooit los zien van iemands sociale klasse, opvoeding, vriendengroep, geslacht of andere kenmerken van een persoon, een individu, van jou of mij.

Ook wetenschappelijk is er maar een mager antwoord, fundamentele verschillen tussen generaties die een obstakel zouden vormen voor de werkplek zijn er niet. Ok, jongeren uit generatie Y zouden iets altruïstischer zijn dan die uit vorige generaties, maar het ene onderzoek spreekt hierover het andere tegen. Bovendien is er tussen onderzoekers veel discussie over de exacte grenzen tussen twee generaties. En verschillen die worden gevonden zijn maar klein.

Er wordt ook een belangrijke fout gemaakt. Want wanneer we spreken over generaties, verwarren we dit eigenlijk met leeftijd. Om echt een juiste vergelijking te maken zouden we de jongeren van nu eigenlijk moeten vergelijken met jongeren van vroeger. Slechts enkele Amerikaanse onderzoekers hebben dit gedaan en deze onderzoeken bewijzen niks. Generatie Y moet (voorlopig) niet anders benaderd worden. Organisaties hoeven hun management niet om te gooien voor deze nieuwe groep werknemers. Er is nog niks bewezen.

Toch slagen consultants en verkopers van managementtrainingen er in bedrijfsleiders ervan te overtuigen dat het aanpassen van de organisatie aan jonge werknemers cruciaal is. ‘Generatiebewust management is de oplossing!’ Maar is het niet wat vreemd dat organisaties veel geld zouden investeren in een nieuw beleid dat misschien helemaal niet werkt? En dat in tijden van besparingen? Zal een dokter die een patiënt behandelt voor een longontsteking zijn behandeling veranderen wanneer hij nog niet weet of een andere aanpak werkt?

Akkoord, men zal innovatief manieren moeten bedenken om jongeren (maar ook ouderen!) te motiveren om langer te werken. De stijgende pensioenlast, de globalisatie, de technologische vooruitgang vormen allemaal uitdagingen voor de komende jaren. De digitalisering van onze maatschappij zal effect hebben op alle generaties en misschien is de oude grijze medewerker wel meer geneigd om te gaan telewerken dan zijn jongere collega. En als we toch mensen in groep willen benaderen doen we dit beter binnen een organisatie, binnen een afdeling, binnen een team. Bedrijven zullen vooral moeten investeren in het opbouwen van een goede relatie met zijn medewerkers, dit begint al bij het solliciteren. Creëer realistische verwachtingen. Maar laten we ons niet meer baseren op de mythe die hangt rond generatie Y.

Bibliografie

BibliografieAbdel-Wahab, A. G. (2007). Employees’ attitudes towards Telecommuting. An empirical investigation inthe Egyptian Governorate of Dakahlia. Behaviour & Information Technology, 26(5), 367–375. doi:10.1080/01449290500535426Anseel, F., Lievens, F., Schollaert, E., & Choragwicka, B. (2010). Response Rates in OrganizationalScience, 1995–2008: A Meta-analytic Review and Guidelines for Survey Researchers. Journal ofBusiness and Psychology, 25(3), 335–349. doi:10.1007/s10869-010-9157-6Armstrong-Stassen, M. (2008). ‘Organisational practices and post-retirement employment experience ofolder workers’. Human Resource Management Journal, 18, 36-53. doi: 10.1111/j.1748-8583.2007.00057.xBal, P. M., De Jong, S. B., Jansen, P. G. W., & Bakker, A. B. (2012). Motivating Employees to WorkBeyond Retirement: A Multi-Level Study of the Role of I-Deals and Unit Climate. Journal ofManagement Studies, 49(2), 306–331. doi:10.1111/j.1467-6486.2011.01026.xBal, P. M., Lange, A. H., Jansen, P. G. W., & Velde, M. E. G. (2013). A Longitudinal Study of Age-RelatedDifferences in Reactions to Psychological Contract Breach. Applied Psychology: An InternationalReview, 62(1), 157–181. doi:10.1111/j.1464-0597.2012.00524.xBenson, J., & Brown, M. (2011). Generations at work: are there differences and do they matter? TheInternational Journal of Human Resource Management, 22(9), 1843–1865.doi:10.1080/09585192.2011.573966Beutell, N. J., & Wittig-Berman, U. (2008). Work-family conflict and work-family synergy for generation X,baby boomers, and matures: Generational differences, predictors, and satisfaction outcomes.Journal of Managerial Psychology, 23(5), 507–523. doi:10.1108/02683940810884513Bolton, R. N., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., Solnet, D. (2013).Understanding Generation Y and their use of social media: a review and research agenda.Journal of Service Management, 24(3), 245–267. doi:10.1108/09564231311326987Cennamo, L., & Gardner, D. (2008). Generational differences in work values, outcomes and personorganisationvalues fit. Journal of Managerial Psychology, 23(8), 891–906.doi:10.1108/02683940810904385Cogin, J. (2012). Are generational differences in work values fact or fiction? Multi-country evidence andimplications. The International Journal of Human Resource Management, 23(11), 2268–2294.doi:10.1080/09585192.2011.610967Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Hillsdale, New Jersey:Psychology Press.59Costanza, D. P., Badger, J. M., Fraser, R. L., Severt, J. B., & Gade, P. A. (2012). Generational Differencesin Work-Related Attitudes: A Meta-analysis. Journal of Business and Psychology, 27(4), 375–394. doi:10.1007/s10869-012-9259-4D’Amato, A., & Herzfeldt, R. (2008). Learning orientation, organizational commitment and talent retentionacross generations: A study of European managers. Journal of Managerial Psychology, 23(8),929–953. doi:10.1108/02683940810904402Davis, J. B., Pawlowski, S. D., & Houston, A. (2006). Work Commitments of Baby Boomers and Gen-Xersin the It Profession: Generational Differences or Myth? The Journal of Computer InformationSystems, 46(3), 43–49. Geraadpleegd van http://search.proquest.com//docview/232577015De Hauw, S., & De Vos, A. (2010). Millennials’ Career Perspective and Psychological ContractExpectations: Does the Recession Lead to Lowered Expectations? Journal of Business andPsychology, 25(2), 293–302. doi:10.1007/s10869-010-9162-9De Lange, A. H., Bal, P. M., Van der Heijden, B. I. J. M., de Jong, N., & Schaufeli, W. B. (2011). When I’m64: Psychological contract breach, work motivation and the moderating roles of future timeperspective and regulatory focus. Work & Stress, 25(4), 338–354.doi:10.1080/02678373.2011.632610De Vos, A., Buyens, D., & Schalk, R. (2003). Psychological contract development during organizationalsocialization: Adaptation to reality and the role of reciprocity. Journal of Organizational Behavior,24(5), 537–559. doi: 10.1002/job.205De Vos, A., Buyens, D., & Schalk, R. (2005). Making Sense of a New Employment Relationship:Psychological Contract-Related Information Seeking and the Role of Work Values and Locus ofControl. International Journal of Selection and Assessment, 13(1), 41–52. doi: 10.1111/j.0965-075X.2005.00298.xDe Vos, A., De Stobbeleir, K., & Meganck, A. (2009). The Relationship Between Career-RelatedAntecedents and Graduates’ Anticipatory Psychological Contracts. Journal of Business &Psychology, 24(3), 289–298. doi: 10.1007/s10869-009-9107-3De Vos, A., & Freese, C. (2011). Sensemaking during organizational entry: Changes in newcomerinformation seeking and the relationship with psychological contract fulfilment. Journal ofOccupational and Organizational Psychology, 84(2), 288–314. doi:10.1111/j.2044-8325.2011.02024.xDeal, J. J., Altman, D. G., & Rogelberg, S. G. (2010). Millennials at Work: What We Know and What WeNeed to Do (If Anything). Journal of Business and Psychology, 25(2), 191–199.doi:10.1007/s10869-010-9177-260Dilworth, J. E. L., & Kingsbury, N. (2005). Home-to-Job Spillover for Generation X, Boomers, and Matures:A Comparison. Journal of Family and Economic Issues, 26(2), 267–281. doi:10.1007/s10834-005-3525-9Dose, J. J. (1997). Work values: An integrative framework and illustrative application to organizationalsocialization. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 70(3), 219–240.doi:10.1111/j.2044-8325.1997.tb00645.xDries, N., Pepermans, R., & De Kerpel, E. (2008). Exploring four generations’ beliefs about career: Is“satisfied” the new “successful”? Journal of Managerial Psychology, 23(8), 907–928.doi:10.1108/02683940810904394Edmunds, J., & Turner, B. S. (2002). Generational Consciousness, Narrative, and Politics. Maryland:Rowman & Littlefield.Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London: SAGE Publications Ltd.Frieze, I. H., Olson, J. E., Murrell, A. J., & Selvan, M. S. (2006). Work Values and Their Effect on WorkBehavior and Work Outcomes in Female and Male Managers. Sex Roles, 54(1-2), 83–93.doi:10.1007/s11199-006-8871-zGentile, B., Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2010). Birth Cohort Differences in Self-Esteem, 1988-2008:A Cross-Temporal Meta-Analysis. Review of General Psychology September 2010, 14(3), 261–268. doi:10.1037/a0019919Giancola, F. (2006). The Generation Gap: More Myth than Reality. Human Resource Planning, 29(4), 32.Geraadpleegd van: http://connection.ebscohost.com/c/articles/24173545/generation-gap-more…, V., & Steele, P. (2005). The Advising Workplace: Generational Differences and Challenges.NACADA Journal, 25(1), 26–30. doi: http://dx.doi.org/10.12930/0271-9517-25.1.26Gursoy, D., Maier, T. A., & Chi, C. G. (2008). Generational differences: An examination of work values andgenerational gaps in the hospitality workforce. International Journal of Hospitality Management,27(3), 448–458. doi:10.1016/j.ijhm.2007.11.002Hansen, J.-I. C., & Leuty, M. E. (2012). Work Values Across Generations. Journal of Career Assessment,20(1), 34–52. doi:10.1177/1069072711417163Howe, N., & Strauss, W. (2007). The Next 20 Years: How Customer and Workforce Attitudes Will Evolve.Harvard Business Review, 85(7/8), 41–52. Geraadpleegd van: http://hbr.org/2007/07/the-next-20-years-how-customer-and-workforce-att…, M., Sels, L., & Van Den Brande, I. (2003). Multiple Types of Psychological Contracts: A SixclusterSolution. Human Relations, 56(11), 1349–1378. doi:10.1177/0018726703561100461Johnston, L.D., Bacham, J.G., & O’Malley, P.M. (2006). Monitoring the future: A continuing study oflifestyles and values of youth. Conducted by University of Michigan, Survey Research Center, 2ndICPSR ed. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social ResearchJudy, W. R., D’Amico, C. (1997). Work and Workers in the 21st Century. Indianapolis, Indiana: HudsonInstituteJurkiewicz, C. L. (2000). Generation X and the public employee. Public Personnel Management.Geraadpleegd van http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayrecord&uid=2000-03876…, B. J., Rasch, R., & Wiley, J. (2010). Millennials’ (Lack of) Attitude Problem: An EmpiricalExamination of Generational Effects on Work Attitudes. Journal of Business and Psychology,25(2), 265–279. doi:10.1007/s10869-010-9171-8Kupperschmidt, B. R. (2000). Multigeneration employees: Strategies for effective management. TheHealth care Manager, 19(1), 65-76. doi: 10.1097/00126450-200019010-00011Lyons, S., Duxbury, L., & Higgins, C. (2005). Are Gender Differences in Basic Human Values aGenerational Phenomenon? Sex Roles, 53(9-10), 763–778. doi: 10.1007/s11199-005-7740-4Lyons, S. T., Duxbury, L., & Higgins, C. (2007). AN EMPIRICAL ASSESSMENT OF GENERATIONALDIFFERENCES IN BASIC HUMAN VALUES 1,2. Psychological Reports, 101(2), 339–352.doi:10.2466/pr0.101.2.339-352Macky, K., Gardner, D., & Forsyth, S. (2008). Generational differences at work: introduction and overview.Journal of Managerial Psychology, 23(8), 857–861. doi:10.1108/02683940810904358Mannheim, K. (1952). The problem of generations. In K. Mannheim (Ed.), Essays on the sociology ofknowledge (pp. 276-322). London: RoutledgeMeriac, J. P., Woehr, D. J., & Banister, C. (2010). Generational Differences in Work Ethic: An Examinationof Measurement Equivalence Across Three Cohorts. Journal of Business and Psychology, 25(2),315–324. doi:10.1007/s10869-010-9164-7Morrison, E. W., & Robinson, S. L. (1997). When employees feel betrayed: A model of how psychologicalcontract violation develops. Academy of Management. The Academy of Management Review,22(1), 226–256. doi: 10.5465/AMR.1997.9707180265Mortelmans, D. (2007). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: AccoMyers, K. K., & Sadaghiani, K. (2010). Millennials in the Workplace: A Communication Perspective onMillennials’ Organizational Relationships and Performance. Journal of Business and Psychology,25(2), 225–238. doi:10.1007/s10869-010-9172-7Ng, E. S., Schweitzer, L., & Lyons, S. T. (2010). New Generation, Great Expectations: A Field Study of theMillennial Generation. Journal of Business & Psychology, 25(2), 281–292. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10869-010-9159-462Parry, E., & Urwin, P. (2011). Generational Differences in Work Values: A Review of Theory and Evidence.International Journal of Management Reviews, 13(1), 79–96. doi:10.1111/j.1468-2370.2010.00285.xRoberts, B. W., Edmonds, G., & Grijalva, E. (2010). It Is Developmental Me, Not Generation MeDevelopmental Changes Are More Important Than Generational Changes in Narcissism—Commentary on Trzesniewski & Donnellan (2010). Perspectives on Psychological Science, 5(1),97–102. doi:10.1177/1745691609357019Robinson, S. L. (1996). Trust and breach of the psychological contract. Administrative Science Quarterly,41(4), 574–599. doi: 10.2307/2393868Robinson, S. L., & Rousseau, D. M. (1994). Violating the psychological contract: not the exception but thenorm. Journal of Organizational Behavior, 15(3), 245–259. doi: 10.1002/job.4030150306Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York, NY, US: Free Press.Ros, M., Schwartz, S. H., & Surkiss, S. (1999). Basic Individual Values, Work Values, and the Meaning ofWork. Applied Psychology, 48(1), 49–71. doi:10.1111/j.1464-0597.1999.tb00048.xRosen, C. C., Slater, D. J., Chang, C.-H. (Daisy), & Johnson, R. E. (2013). Let’s Make a DealDevelopment and Validation of the Ex Post I-Deals Scale. Journal of Management, 39(3), 709–742. doi:10.1177/0149206310394865Rousseau, D. M. (1989). Psychological and implied contracts in organizations. Employee Responsibilitiesand Rights Journal, 2(2), 121–139. doi:10.1007/BF01384942Rousseau, D. M. (1990). New hire perceptions of their own and their employer’s obligations: A study ofpsychological contracts: Summary. Journal of Organizational Behavior (1986-1998), 11(5), 389.doi: 10.1002/job.4030110506Sayers, R. (2007). The right staff from X to Y: Generational change and professional development infuture academic libraries. Library Management, 28(8/9), 474–487.doi:10.1108/01435120710837765Schaie, K. W. 1965. A general model for the study of developmental problems. Psychological Bulletin, 64:92-107. doi: 10.1037/h0022371Smits, I. A. M., Dolan, C. V., Vorst, H. C. M., Wicherts, J. M., & Timmerman, M. E. (2011). Cohortdifferences in Big Five personality factors over a period of 25 years. Journal of Personality andSocial Psychology, 100(6), 1124–1138. doi:10.1037/a0022874Smola, K. W., & Sutton, C. D. (2002). Generational differences: revisiting generational work values for thenew millennium. Journal of Organizational Behavior, 23(4), 363–382. doi:10.1002/job.147Szamosi, L. T. (2006). Just what are tomorrow’s SME employees looking for? Education + Training,48(8/9), 654–665. doi:10.1108/0040091061071007463Trzesniewski, K. H., & Donnellan, M. B. (2010). Rethinking “Generation Me” A Study of Cohort EffectsFrom 1976–2006. Perspectives on Psychological Science, 5(1), 58–75.doi:10.1177/1745691609356789Trzesniewski, K. H., Donnellan, M. B., & Robins, R. W. (2008). Is “Generation Me” Really MoreNarcissistic Than Previous Generations? Journal of Personality, 76(4), 903–918.doi:10.1111/j.1467-6494.2008.00508.xTurnley, W. H., & Feldman, D. C. (2000). Re-examining the effects of psychological contract violations:Unmet expectations and job dissatisfaction as mediators. Journal of Organizational Behavior,21(1), 25–42. Geraadpleegd van http://search.proquest.com/docview/224867685?accountid=11077Twenge, J. M. (2000). The Age of Anxiety? Birth Cohort Change in Anxiety and Neuroticism, 1952-1993.Journal of Personality, 79(6), 1007–1021. doi: 10.1037/0022-3514.79.6.1007Twenge, J. M. (2001). Birth cohort changes in extraversion: a cross-temporal meta-analysis, 1966–1993.Personality and Individual Differences, 30(5), 735–748. doi:10.1016/S0191-8869(00)00066-0Twenge, J. M. (2010). A Review of the Empirical Evidence on Generational Differences in WorkAttitudes. Journal of Business and Psychology, 25(2), 201–210. doi:10.1007/s10869-010-9165-6Twenge, J. M., & Campbell, S. M. (2008a). Generational differences in psychological traits and theirimpact on the workplace. Journal of Managerial Psychology, 23(8), 862–877.doi:10.1108/02683940810904367Twenge, J. M., Campbell, S. M., Hoffman, B. J., & Lance, C. E. (2010). Generational Differences in WorkValues: Leisure and Extrinsic Values Increasing, Social and Intrinsic Values Decreasing. Journalof Management, 36(5), 1117–1142. doi:10.1177/0149206309352246Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2001). Age and Birth Cohort Differences in Self-Esteem: A Cross-Temporal Meta-Analysis. Personality & Social Psychology Review (Lawrence ErlbaumAssociates), 5(4), 321–344. doi:10.1207/S15327957PSPR0504_3Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2008b). Increases in Positive Self-Views Among High School StudentsBirth-Cohort Changes in Anticipated Performance, Self-Satisfaction, Self-Liking, and Self-Competence. Psychological Science, 19(11), 1082–1086. doi:10.1111/j.1467-9280.2008.02204.xTwenge, J. M., & Campbell, W. K. (2010). Birth Cohort Differences in the Monitoring the Future Datasetand Elsewhere Further Evidence for Generation Me—Commentary on Trzesniewski & Donnellan(2010). Perspectives on Psychological Science, 5(1), 81–88. doi:10.1177/1745691609357015Twenge, J. M., Campbell, W. K., & Freeman, E. C. (2012). Generational differences in young adults’ lifegoals, concern for others, and civic orientation, 1966–2009. Journal of Personality and SocialPsychology, 102(5), 1045–1062. doi:10.1037/a002740864Twenge, J. M., Konrath, S., Foster, J. D., Campbell, K. W., & Bushman, B. J. (2008). Egos Inflating OverTime: A Cross-Temporal Meta-Analysis of the Narcissistic Personality Inventory. Journal ofPersonality, 76(4), 875–902. doi:10.1111/j.1467-6494.2008.00507.xTwenge, J. M., Liqing Zhang, & Im, C. (2004). It’s Beyond My Control: A Cross-Temporal Meta-Analysis ofIncreasing Externality in Locus of Control, 1960-2002. Personality & Social Psychology Review(Lawrence Erlbaum Associates), 8(3), 308–319. doi:10.1207/s15327957pspr0803_5Vantilborgh, T., Bidee, J., Pepermans, R., Willems, J., Huybrechts, G., & Jegers, M. (2013). From “getting”to “giving”: Exploring age-related differences in perceptions of and reactions to psychologicalcontract balance. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(3), 293–305.doi:10.1080/1359432X.2012.721354Westerman, J. W., & Yamamura, J. H. (2007). Generational preferences for work environment fit: effectson employee outcomes. Career Development International, 12(2), 150–161.doi:10.1108/13620430710733631Wille, B., Beyers, W., & De Fruyt, F. (2012). A transactional approach to person-environment fit:Reciprocal relations between personality development and career role growth across young tomiddle adulthood. Journal of Vocational Behavior, 81(3), 307–321. doi:10.1016/j.jvb.2012.06.004Willem, A., De Vos, A., & Buelens, M. (2010). Comparing Private and Public Sector Employees’Psychological Contracts. Public Management Review, 12(2), 275–302.doi:10.1080/14719031003620323Wong, M., Gardiner, E., Lang, W., & Coulon, L. (2008). Generational differences in personality andmotivation: Do they exist and what are the implications for the workplace? Journal of ManagerialPsychology, 23(8), 878–890. doi:10.1108/02683940810904376

Download scriptie (1012.36 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2014