Can Active portfolio management outperform 'Monkey Portfolios'?

Tim Vandaele Sylvie Vanhoenackere
Persbericht

Can Active portfolio management outperform 'Monkey Portfolios'?

Bijna 50 jaar geleden heeft de Nobelprijswinnaar Eugène Fama de ‘Efficient Market Hypothesis’ ontwikkeld. Deze theorie stelt dat de prijzen van aandelen op elk moment correct zijn. Aandelen zouden dus bijgevolg nooit onder- of overgewaardeerd aangezien financiële markten efficiënt zijn en deze nieuwe financiële informatie onmiddellijk geïncorporeerd wordt in de prijs. Dit heeft tot gevolg dat financiële handel gebaseerd op fundamentele of technische analyse niet zal leiden tot hogere rendementen. De enige manier om een hoger rendement te behalen is door meer risico te nemen.

Op basis van dit onderzoek heeft Burton Malkiel een zeer gedurfde uitspraak gedaan. Hij stelde dat fondsbeheerders niet in staat zijn om een fonds samen te stellen dat beter presteert dan een portefeuille samengesteld door een geblinddoekte aap. Vele economen hebben dit onderzocht, maar tot op vandaag blijft er grote onenigheid binnen de financiële wereld over of het al dan niet mogelijk is om door actief beheer een hoger rendement te behalen.

Hoewel er binnen de beschikbare literatuur een groeiende consensus blijkt te zijn over de onmogelijkheid om de markt te verslaan, zijn er nog steeds een aantal economen van mening dat een actieve portfoliostrategie wel degelijk resulteert in hogere returns. Het doel van ons onderzoek is om voor de Belgische markt te bepalen of actief beheer al dan niet loont. We testen of Belgische fondsbeheerder er de voorbije elf jaar in slaagden om beter te presteren dan aandelenportefeuilles die compleet willekeurig zijn samengesteld. Om ons onderzoek zo compleet mogelijk te maken verdelen we de onderzoeksperiode in drie sub periodes. Deze onderverdeling laat ons toe om een onderscheid te maken tussen de prestaties van actief beheerde fondsen voor, tijdens en na de financiële crisis.

Tijdens ons onderzoek maken wij gebruik van een Monte Carlo Simulatie om 500 willekeurige portefeuilles te genereren. Vervolgens vergelijken we het rendement van 12 Belgische fondsen met deze van de 500 ‘Monkey Portfolios’. We onderzoeken enerzijds hoeveel willekeurige portefeuilles een hogere cumulatief rendement behaalden gedurende de verschillende periodes. Anderzijds vergelijken we hoeveel ‘Random Portfolios’ een hoger gemiddeld dagelijks rendement behaalden.

Onze resultaten zijn duidelijk in het voordeel van de aapjes, geen van de fondsen was in staat om een significant hoger rendement te behalen. Daarom besluiten wij dat het hoogste rendement behaald wordt door te investeren in een passief indexfonds è Belgische fondsbeheerders werden verslagen door aapjes.

Bibliografie

Amenc, N., & Le Sourd, V. (2003). portfolio theory and performance analysis. (p. 284). John Wiley & Sons Ltd.

Bailey J. (1992). Are manager universes acceptable performance benchmarks? The Journal of Portfolio Management, 18(3):9-13

Baquero,  G.,  Ter  Horst,  J.,  &  Verbeek,  M.  (2004).  Survival,  look-ahead  bias,  and persistence in hedge fund performance. ERIM Report Series Reference No. ERS-2002-104 No. 567.

Barreto,  H.,  &  Howland,  F.  (2006).  Introductory  econometrics:  using  Monte  Carlo simulation with Microsoft excel. New York: Cambridge University Press.

Bartz, K., & Kane, D. (2010). Matching portfolios

Belangrijkste data van de financiële crisis (vanaf december 2005). (n.d.). ECB: Timelime of the financial crisis. Retrieved May 10, 2014, from https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/crisis.nl.html

Burns, P. (2004). Performance measurement via random portfolios. Journal of finance.

Burns, P. (2007). Dart to the heart. Journal of Finance.

Charles, A., Darnéb, O., & Kimc, J. H. (2012). Exchange-rate return predictability and the adaptive markets hypothesis: Evidence from major foreign exchange rates. Journal of International Money and Finance, 31(6), 1607–1626.

Cohen, K. J., & Fitch, B. P. (1966). The average investment performance index. In Management science (Vol. 12 ed., Vol. No. 6, pp. B195-B215).

Eley, R. (2004). Database dysfunction. In (p. 12). Pensions & Investments

Fabozzi, F. J. (1998). Active equity portfolio management. (p. 334). John Wiley & Sons. Fama, E. F. (1965). Random walks in stock market prices.

Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The journal of Finance, 25(2), 383-417

Fong, G. (2005). The world of risk management. (p. 232). World Scientific Publishing Company

Hamid, K., Suleman, M. T., Shah, Z. A., & Akash, S. I. (2010). Testing the Weak form of Efficient Market Hypothesis: Empirical Evidence from Asia-Pacific Markets. International Research Journal for Finance and Economics.

Hedriks, J. C. G. M., et al (2004). Beleggingsleer en vermogensbeheer: theorie en praktijk. (p. 425). Kluwer.

Jasen, G. (2002). Journal's dartboard retires after 14 years of stock picks. The wall street journal

Jensen, M. C. (1968). The performance of mutual funds in the period 1945-1964. The Journal of Finance , 23(2), 389-416.

Kim, J., Shamsuddin, A., & Lim, K. (n.d.). (2011) Stock return predictability and the adaptive markets hypothesis: Evidence from century-long us data. Journal Of Empirical Finance , 18(5), 868-879.

Liang,  Y.,  Ramchander,  S.,  &  Sharma,  J.  L.  (1995).  The  performance  of  stocks: professional versus dartboard picks. Journal Of Financial And Strategic Decisions, 8(1)

Lisi, F. (2008). Dicing with the market: randomized procedure for evaluation of mutual funds. (Working paper Series No. 9-2008). University of Padua.

Lo, A. W. (2004). The adaptive markets hypothesis: Market efficiency from an evolutionary perspective.

Lundqvist, A. (2010). Do actively managed mutual funds beat the market?   (Master's thesis).

Malkiel, B. (1973). A random walk down wall street. W. W. Norton & Company.

Malkiel, B. (2003). The Efficient Market Hypothesis and Its Critics (CEPS Working Paper ed., Vol. 91). Princeton University.

Mishra, A., Mishra, V., & Smyth, R. (2014). The Random-Walk Hypothesis on the Indian Stock Market. Monash University.

Modigliani F. , Modigliani L. (1997).Risk-adjusted performance, Journal of Portfolio Management,23, 45-54.

Morningstar      (2014)      Equity      Funds      Belgium      [online].      Available      from <http://www.morningstar.be/be/fundquickrank/default.aspx > [April 10th 2014].

Surz, R. (2005). Warning! peer groups are hazardous to our wealth. Senior Consultant8(3).

Statman, M. (1987). How many stocks make a diversified portfolio. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 22(3), 353-363

Tudor, C. (2012). Active portfolio management on the Romanian stock market. Social and Behavioral Sciences, 8(58), 543-551.

Van Heerden, J., & Botha, A. (2012). Measuring the performance of South African equity investment managers using portfolio opportunity distributions. In Investment Analysts Journal, no. 76.

Wagner, W., & Rieves , R. (2009). Investment management; meeting the noble challenges of funding pensions, deficits, and growth. (1 ed., p. 450). Wiley & Sons Ltd.

Weber, A. (2007). Portfolio opportunity distributions. (Master's thesis)

Wu, L., & Wu, L. (2013). Tracking a benchmark index- using a spreadsheet-based decision support system as the driver. Expert Systems, 30(1), 79-88. doi: Wiley Publishing Ltd

Wüsten, N. (2012). Active portfolio management in the German Stock Market. (Master's thesis).

Universiteit of Hogeschool
Handelswetenschappen: Finance & Risk Management
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
@vandaele9
Share this on: