Comprehensibility and learnability of A.I.S.E. Safe Use Icons

Carole
van den Heuvel

Begrijpbaarheid en leerbaarheid van de A.I.S.E. Veilig Gebruik symbolen

Introductie

Producenten zijn verantwoordelijk voor het op de markt brengen van veilige producten. Ze moeten analyseren of de producten een potentieel gevaar inhouden voor de gebruiker. Er zijn drie specifieke manieren om te voorkomen dat gevaren mensen schade toebrengen, namelijk door het elimineren of het beperken van het gevaar, ten tweede, door iemand tegen het gevaar te beschermen en ten derde, door waarschuwingen te voorzien (Wogalter, 2006a, 2006b). Waarschuwingen worden gebruikt om een aantal risico's tijdens het gebruik van een product aan te pakken. Waarschuwingen hebben vier hoofddoelen. Eerst en vooral, om de gebruiker te informeren over belangrijke veiligheidsinformatie. Ten tweede, om het gedrag van de gebruiker te beïnvloeden of te wijzigen zodanig dat ze een veilig gedrag vertonen. Ten derde om gezondheidsproblemen, ongevallen, lichamelijk letsel en schade te verminderen en te voorkomen. En ten slotte, kunnen waarschuwingen dienen als een herinnering voor gebruikers die al in contact zijn gekomen met het gevaar (Wogalter, 2006a). In feite zijn er verschillende manieren waarop een waarschuwing kan falen om haar doel te vervullen. Zo kan het zijn dat de gebruiker niet gemotiveerd is om het advies te volgen bijvoorbeeld als ze de waarschuwing niet horen of zien, niet begrijpen of gewoonweg niet geloven. Om de effectiviteit van de waarschuwingen te maximaliseren, moeten ze goed ontworpen zijn zodat hun rol om de veiligheid te bevorderen, wordt vergemakkelijkt (Wogalter, 2006a).

Overzicht van de huidige studie

De focus van deze studie is op een initiatief van A.I.S.E., namelijk een specifieke set van pictogrammen, Veilig Gebruik genaamd. De afkorting A.I.S.E. staat voor de internationale federatie voor zeep, was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten (A.I.S.E., s.d.a). A.I.S.E. heeft vrijwillig en proactief een gevarieerde set van pictogrammen ontworpen. De Veilig Gebruik symbolen zijn vooral terug te vinden op huishoudelijke producten over heel Europa. De veiligheidsinformatie worden getoond door middel van etikettering op verpakkingen sinds 2004. Deze symbolen zijn dus relatief recent en ze communiceren naar de gebruikers hoe men producten op een veilige manier moet gebruiken (A.I.S.E., s.d.b). Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar de Veilig Gebruik symbolen. A.I.S.E. heeft slechts twee marktonderzoeken uitgevoerd op deze symbolen (A.I.S.E., 2006, 2014). Bovendien hebben veel studies aangetoond dat waarschuwingssymbolen vaak slecht begrepen worden (Davies, Haines, Norris & Wilson, 1998; Duarte, Rebelo, Teles & Wogalter, 2013). Indien symbolen niet goed begrepen worden door de gebruikers, kan een gebrek aan begrip leiden tot het onjuist gebruiken van producten met desastreuze gevolgen in sommige gevallen (Leonard & Wogalter, 2000). Begrijpbaarheid is dus een zeer belangrijk criterium voor symbolen omdat het de mate is waarin de gebruiker de waarschuwing begrijpt op basis van de beoogde betekenis die de ontworpen waarschuwing moet overbrengen (Wogalter, Conzola & Smith-Jackson, 2002). Het is ook vaak afhankelijk van de opgeslagen informatie uit het verleden in ons geheugen (voorkennis) (Wogalter, 2006c). Maar de inachtneming van een symbool garandeert niet dat de waarschuwing zal worden herinnerd op een later tijdstip. Daarom moeten symbolen ontworpen worden op een manier die het meest bevorderlijk is voor het verbeteren van het geheugen van de waarschuwing (Young & Wogalter, 1988). Helaas is dit vaak niet het geval en dat is de reden waarom training een handige manier zou kunnen zijn om de begrijpbaarheid te optimaliseren. Deze studie heeft dus als doel de begrijpbaarheid van de twaalf A.I.S.E. Veilig Gebruik symbolen en het effect van een korte training op korte-termijn en lange-termijn begrijpbaarheid te onderzoeken.

Methoden

Deelnemers. Honderd en een personen (56 vrouwen, 45 mannen) namen deel aan de eerste begrijpbaarheidstest (T1). Negenennegentig van deze personen (56 vrouwen, 43 mannen) namen deel aan de korte-termijn leerbaarheidtest (T2). Achtenzeventig van deze 99 personen (44 vrouwen, 34 mannen) namen deel aan de lange-termijn leerbaarheidtest (T3).

Materiaal en procedure. Elke deelnemer werd gevraagd drie vragenlijsten in te vullen in het Nederlands via Qualtrics. De deelnemers werden in eerste instantie verteld dat het doel van de vragenlijst was om de begrijpbaarheid van bepaalde veiligheids- en waarschuwingssymbolen te onderzoeken. Gebruikmakend van open vragen, werden gebruikers getest op hun kennis van het symbool en de vereiste actie in verband met het gegeven symbool. De begrijpbaarheid werd getest op drie verschillende tijdstippen: een eerste test werd afgenomen en werd onmiddellijk gevolgd door een leermoment, waarna een tweede test werd afgenomen. Vijf tot negen weken later werd een derde test afgenomen. Tijdens het leermoment werden de deelnemers gevraagd om een ​​2-minutendurende video te bekijken waarin de betekenis van de twaalf symbolen weergegeven werden. Elk symbool met haar referent werd weergegeven gedurende tien seconden. Een open-vragen-testprocedure werd gebruikt voor de beoordeling van de verschillende begrijbaarheidstesten. De vragenlijsten werden ook gebaseerd op de internationale norm ISO 9186, die het bereiken van 67%-begrijpbaarheidscriterium vereist.

Resultaten

Initiële begrijpbaarheid

De initiële begrijpbaarheid (T1) evalueert in hoever symbolen worden begrepen wanneer zij worden aangeboden zonder uitleg en zonder eerdere directe leerervaring. Vijf symbolen werden slecht begrepen en hebben het ISO-criterium van 67% niet behaald. Deze symbolen zijn: 'Niet inslikken', ‘Na gebruik de handen afspoelen', 'Met droge handen gebruiken’, 'Zak goed sluiten' en ‘Bij een gevoelige of beschadigde huid, langdurig contact met het product vermijden’.

Directe leerbaarheid

Vervolgens hebben we de mate waarin de symbolen worden begrepen na een kort leermoment (T2) geëvalueerd. Uit deze data kunnen volgende trends waargenomen worden: ten eerste, zoals verwacht, wordt er voor alle symbolen een drastische verbetering waargenomen van T1 tot T2. Ten tweede wordt een drastische verbetering waargenomen voor elk van de vijf symbolen met een lage initiële begrijpbaarheid. Ten derde, echter niet problematisch, blijft de letterlijke betekenis van sommige symbolen moeilijk om aan te leren en te herinneren. Samengevat, de eenvoudige en korte leerinterventie blijkt zeer succesvol in het verbeteren van de begrijpbaarheid op korte-termijn.

Lange-termijn leerbaarheid

Lange-termijn leerbaarheid (T3) is de mate waarin symbolen begrepen blijven vijf tot negen weken na de beoordeling van de initiële begrijpbaarheid (T1) en de korte-termijn leerbaarheid (T2). Een algemene observatie is dat de begrijpbaarheidsscores verhogen van T1 naar T2 (illustreert het effect van de interventie), gevolgd door een daling van de prestaties op T3. De vergelijking van T1 en T3 toont aan dat de begrijpbaarheidsniveaus bij T3 systematisch hoger liggen dan bij T1, wat betekent dat na 5-9 weken het effect van de leerinterventie nog steeds aanwezig is. De leerinterventie blijkt echter niet erg succesvol in het bevorderen van de begrijpbaarheid op lange-termijn voor drie symbolen. Deze drie symbolen zijn namelijk weer gedaald tot onder het 67%-begrijpbaarheidscriterium. De symbolen zijn ‘Na gebruik de handen afspoelen', 'Met droge handen gebruiken' en ‘Zak goed sluiten'. Deze symbolen zijn dus moeilijk om aan te leren en te onthouden en een wijziging hiervan is daarom wenselijk.

Conclusie

Het doel van deze studie was om de begrijpbaarheid van de twaalf A.I.S.E. Veilig Gebruik symbolen te onderzoeken, alsook het effect van een korte training op de korte-termijn en lange-termijn begrijpbaarheid. Er wordt verondersteld dat waarschuwingen de veiligheidsinformatie aan de gebruiker overbrengt. De resultaten van de eerste begrijpbaarheidstest tonen aan dat vijf van de twaalf Veilig Gebruik symbolen niet goed begrepen werden. Niettemin, verstrekt de huidige studie aanvullend bewijs dat een kort leermoment een aanzienlijke en langdurige invloed heeft op de begrijpbaarheid.

 

Bibliografie

Böcker, M. (1996). A multiple index approach for the evaluation of pictograms and icons. Computer Standards & Interfaces, 18, 107-115.

Boelhouwer, E., Davis, J., Franco-Watkins, A., Dorris, N., & Lungu, C. (2013). Comprehension of hazard communication: Effects of pictograms on safety data sheets and labels. Journal of Safety Research, 46, 145-155.

Campbell, J. L., Hoffmeister, D. H., Kiefer, R. J., Selke, D. J., Green, P., & Richman, J. B. (2004). Comprehension testing of active safety symbols (SAE paper 2004-01-0450). Retrieved on 21 February 2014 from University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI) website: http://www.umich.edu/~driving/publications/Campbell%202004-01-0450.pdf

Chan, A. H. S., & Ng, A. W. Y. (2010). Effects of sign characteristics and training methods on safety sign training effectiveness. Ergonomics, 53(11), 1325-1346.

Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique [CCITT] (1988). Recommandation E.121 : Pictogrammes et symboles destinés à venir en aide aux usagers du service téléphonique (E. 121). Retrieved on 24 February 2014 from Union Internationale des Télécommunications website: http://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-E.121-198811-S!!PDF-F&type=items

Davies, S., Haines, H., Norris, B., & Wilson, J. R. (1998). Safety pictograms: Are they getting the message across? Applied Ergonomics, 29, 15-23.

Duarte, E., Rebelo, F., Teles, J., & Wogalter, M. S. (2014). Safety sign comprehension by students, adult workers and disabled persons with cerebral palsy. Safety Science, 62, 175-186.

International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products [A.I.S.E.] (n.d.a). Who we are. Retrieved on 10 March 2014 from http://www.aise.eu/about-aise/who-we-are.aspx

International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products [A.I.S.E.] (n.d.b). Safe use icons – update 2014. Retrieved on 10 March 2014 from http://www.aise.eu/library/artwork/safe-use-icons---update-2014.aspx

International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products  [A.I.S.E.] (2006a). Consumer Research on Safe Use Icons [Brochure]. Brussels: A.I.S.E. & GfK

International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products [A.I.S.E.] (2006b). Main steps of the validation process of the A.I.S.E. safe use icons [Brochure]. Brussels: A.I.S.E.

International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products [A.I.S.E.] (2014, January). Safe use icons: guidelines for on pack use. Retrieved on 10 March 2014 from http://www.aise.eu/documents/document/20140129161815-final_draft_aise_safe_use_guidelines_revjan2014.pdf

Leonard, S. D., & Wogalter, M. S. (2000). What you don’t know can hurt you: Household products and events. Accident Analysis and Prevention, 32, 383-388.

Lesch, M. F. (2003). Comprehension and memory for warning symbols: Age-related differences and impact of training. Journal of Safety Research, 34, 495-505.

Lesch, M. F. (2008a). A comparison of two training methods for improving warning symbol comprehension. Applied Ergonomics, 39, 135-143.

Lesch, M. F. (2008b). Warning symbols as reminders of hazards: Impact of training. Accident Analysis and Prevention, 40, 1005-1012.

Lesch, M. F., Horrey, W. J., Wogalter, M. S., & Powell, W. R. (2011). Age-related differences in warning symbol comprehension and training effectiveness: Effects of familiarity, complexity and comprehensibility. Ergonomics, 54(10), 879-890.

Liu, Y.-C., & Ho, C.-H. (2012). The effects of age on symbol comprehension in central rail hubs in Taiwan. Applied Ergonomics, 43, 1016-1025.

Ou, Y.-K., & Liu, Y.-C. (2012). Effects of sign design features and training on comprehension of traffic signs in Taiwanese and Vietnamese user groups. International Journal of Industrial Ergonomics, 42, 1-7.

Paivio, A. (1979). Stimulus attributes and memory. In A. Paivio (Ed.) Imagery and verbal processes (pp. 177-243). New Jersey (USA): Lawrence Erlbaum Associates.

Shinar, D., Dewar, R. E., Summala, H., & Zakowska, L. (2003). Traffic sign symbol comprehension: A cross-cultural study. Ergonomics, 46(15), 1549-1565.

Silver, N. C., Wogalter, M. S., Brewster, B. M., Glover, B. L., Murray, L. T. A., Tillotson, C. A., & Temple, T. L. (1995). Comprehension and perceived quality of warning pictorials. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society, 39, 1057-1061.

Smith-Jackson, T. L., & Wogalter, M. S. (2000). Users’ hazard perceptions of warning components: an examination of colors and symbols. Proceedings of the International Ergonomics Association & the Human Factors and Ergonomics Society Congress, 44(6), 55- 58.

Wang, A.-H., & Chi, C.-C. (2003). Effects of hazardous material symbol labeling and training on comprehension according to three types of educational specialization. International Journal of Industrial Ergonomics, 31, 343-355.

Ward, S. J., Wogalter, M. S., & Mercer, A. W. (2004). Comprehension and training of international road signs. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society, 48, 2104-2108.

Wogalter, M. S., Sojourner, R. J., & Brelsford, J. W. (1997). Comprehension and retention of safety pictorials. Ergonomics, 40(5), 531-542.

Wogalter, M. S., Conzola, V. C., & Smith-Jackson, T. L. (2002). Research-based guidelines for warning design and evaluation. Applied Ergonomics, 33, 219-230.

Wogalter, M. S. (2006a). Purposes and scope of warnings. In M. S. Wogalter (Ed.) Handbook of Warnings (pp. 3-9). Mahwah (USA): Lawrence Erlbaum Associates.

Wogalter, M. S. (2006b). Research on warning signs. In M. S. Wogalter (Ed.) Handbook of Warnings (pp. 147-158). Mahwah (USA): Lawrence Erlbaum Associates.

Wogalter, M. S. (2006c). Warning symbols. In M. S. Wogalter (Ed.) Handbook of Warnings (pp. 159-176). Mahwah (USA): Lawrence Erlbaum Associates.

Wogalter, M. S. (2006d). Attention switch and maintenance. In M. S. Wogalter (Ed.) Handbook of Warnings (pp. 245-257). Mahwah (USA): Lawrence Erlbaum Associates.

           Wogalter, M. S. (2006e). Comprehension and retention of warning information. In M. S. Wogalter (Ed.) Handbook of Warnings (pp. 267-277). Mahwah (USA): Lawrence                Erlbaum Associates.

Wogalter, M. S. (2006f). Communication-Human Information Processing (C-HIP) model. In M. S. Wogalter (Ed.) Handbook of Warnings (pp. 51-61). Mahwah (USA): Lawrence Erlbaum Associates.

Wogalter, M. S. (2006g). Methods and procedures in warning research. In M. S. Wogalter (Ed.) Handbook of Warnings (pp. 23-33). Mahwah (USA): Lawrence Erlbaum Associates.

            Wogalter, M. S. (2006h). U.S. and International Standards for Safety Symbols. In M. S. Wogalter (Ed) Handbook of warnings (pp. 477-486). Mahwah (USA): Lawrence                 Erlbaum Associates.

Wogalter, M. S. (2006i). Warning source. In M. S. Wogalter (Ed.) Handbook of Warnings (pp. 111-122). Mahwah (USA): Lawrence Erlbaum Associates.

            Wolff, J. S., & Wogalter, M. S. (1988). Comprehension of pictorial symbols: Effects of context and test method. Human Factors, 40(2), 173-186.

Young, S. L., & Wogalter, M. S. (1988). Memory instruction manual warnings: Effects of pictorial icons and conspicuous print. Proceedings of the Human Factors Society, 32, 905-909.

 

Download scriptie (862.16 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2014