De impact van het EU Emission Trading System op de waardering van Europese beursgenoteerde ondernemingen. Een Tobin’s Q analyse.

Yoël
Casal y Gomez

 

 

CO2-uitstoot ook schadelijk voor Europese ondernemingen

Onderzoek van een student aan de KU Leuven gaat na wat de invloed is van het European Emission Trading System (EU ETS) op de waarde van Europese ondernemingen. Dit grootste internationale emissiehandelssysteem kende haar intrede in 2005, als reactie op de toenemende klimaatverandering. Uit het onderzoek blijkt dat er toch ook enkele negatieve implicaties zijn voor de waardering van bedrijven.

EU ETS
Het Europese emissiehandelssysteem, dat ingevoerd werd door de Europese Unie, is op heden het belangrijkste instrument om de CO2-uitstoot te reduceren. Bedrijven krijgen CO2-rechten toegewezen, waarvan het aantal jaarlijks gradueel afgebouwd wordt. Indien bedrijven rechten op overschot hebben kunnen ze deze behouden dan wel verhandelen. Daarentegen zullen bedrijven, die rechten tekort hebben, moeten investeren om hun CO2-uitstoot te reduceren of betalen voor extra emissierechten. Doen ze dit niet, dan volgen er boetes.

Keerzijde van de medaille
Een afnemende CO2-uitstoot op Europees niveau is onmiskenbaar gunstig voor het milieu. Dit onderzoek toont aan dat bedrijven met een hoge CO2-intensiteit een negatieve invloed ervaren op hun waarde. Hetzelfde geldt ook voor een toenemende CO2-intensiteit over de jaren. Milieunormen worden immers steeds strenger en de markt redeneert dat bedrijven met een hoge CO2-intensiteit in de toekomst met meer risico’s te kampen zullen krijgen. Bovendien blijkt de markt waarde te hechten aan milieuvriendelijke bedrijven per industrie, d.w.z. dat die bedrijven binnen hun eigen industrietak een betere waarde halen.

Daarnaast blijkt dat bedrijven met een hoge CO2-intensiteit nog een sterkere neerwaartse druk op hun waardering kennen bij een overschot aan emissierechten. Zo staat de markt hier argwanend tegenover, precies omdat die bedrijven minder nood hebben aan ‘vergroening’.

Ondanks de negatieve invloed van CO2-intensiteit blijkt dan weer dat bedrijven niettemin een betere waardering krijgen, wanneer ze vrijwillig hun uitstootgegevens rapporteren via het Carbon Disclosure Project, een organisatie die onderzoek doet naar de klimaatverandering en uitstootgegevens aan het publiek ter beschikking stelt. Milieuvriendelijke bedrijven, die de nodige transparantie vertonen, kunnen zich bijgevolg best indekken tegen voormelde negatieve gevolgen. 

Bibliografie

 

Alberola, E., Chevallier, J., and Cheze, B. Price drivers and structural breaks in European carbon prices 2005-2007. Energy Policy 36, 2 (2008), 787–797.
Betz, R., and Sato, M. Emissions trading: lessons learnt from the 1st phase of the EU ETS and prospects for the 2nd phase. Climate Policy 6, 4 (2006), 351–359.
Bollen, A., De Clercq, W., Tas, M., Wittebolle, L., Wittoeck, P., and Van den Bosch, M. Kyoto: van beleidskader tot bedrijfsstrategie. Wolters Kluwer Belgium NV, 2006.
Bui, L. T. M., and Kapon, S. The impact of voluntary programs on polluting behavior: Evidence from pollution prevention programs and toxic releases. Journal Of Environmental Economics And Management 64, 1 (2012), 31–44.
Bushnell, J. B., Chong, H., and Mansur, E. T. Profiting from regulation: Evidence from the European carbon market. Pulp and paper 5, 4,801,824 (2011), 921,819.
Carbon Disclosure Project. 2014. reporting climate change data to CDP. http://www. cdp.net/en-US/Respond/Pages/carbon.aspx, (11/05/2014).
Carbon Market Data. 2014. World ETS Database. http://www.carbonmarketdata.com/ en/products/eu-ets-companiesdatabase/presentation, (29/11/2013).
Chapple, L., Clarkson, P. M., and Gold, D. L. The cost of carbon: Capital market effects of the proposed emission trading scheme (ETS). Abacus, 49(1) (2013), 1–33.
Chen, Y., Sijm, J., Hobbs, B. F., and Lise, W. Implications of CO2 emissions trading for short-run electricity market outcomes in northwest Europe. Journal of Regulatory Economics 34, 3 (2008), 251–281.
Chevallier, J. Carbon price drivers: An updated literature review, 2011.
Chung, K. H., and Pruitt, S. W. A simple approximation of tobin’s q. Financial manage-ment (1994), 70–74.
Clarkson, P. M., Li, Y., Pinnuck, M., and Richardson, G. The value relevance of green- house gas emissions under the European Union Carbon Emissions Trading Scheme. European Accounting Review, Forthcoming (2012).
Clarkson, P. M., Li, Y., and Richardson, G. D. The market valuation of environmental capital expenditures by pulp and paper companies. The Accounting Review 79, 2 (2004), 329– 353.
Clarkson, P. M., Li, Y., Richardson, G. D., and Vasvari, F. P. Does it really pay to be green? Determinants and consequences of proactive environmental strategies. Journal of Accounting and Public Policy 30, 2 (2011), 122–144.
Clo, S. Grandfathering, auctioning and carbon leakage: Assessing the inconsistencies of the new ETS directive. Energy Policy 38, 5 (2010), 2420–2430.
Dales, J. H. Pollution, Property & Prices: An Essay in Policy-making and Economics. Edward Elgar Publishing., 2002.35
Damodaran, A. Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance. John Wiley & Sons, 2011.
De Haas, R., and Van Lelyveld, I. Foreign banks and credit stability in central and eastern Europe. A panel data analysis. Journal of banking & Finance 30, 7 (2006), 1927–1952.
Demailly, D., and Quirion, P. CO2 abatement, competitiveness and leakage in the Eu- ropean cement industry under the EU ETS: Grandfathering versus output-based allocation. Climate Policy 6, 1 (2006), 93–113.
Demailly, D., and Quirion, P. European Emission Trading Scheme and competitiveness: A case study on the iron and steel industry. Energy Economics 30, 4 (2008), 2009–2027.
Dong, M., Hirshleifer, D., Richardson, S., and Teoh, S. H. Does investor misvaluation drive the takeover market? The Journal of Finance 61, 2 (2006), 725–762.
Dowell, G., Hart, S., and Yeung, B. Do corporate global environmental standards create or destroy market value? Management Science 46, 8 (2000), 1059–1074.
Egenhofer, C. The making of the EU Emissions Trading Scheme: Status, prospects and implications for business. European Management Journal 25, 6 (2007), 453–463.
Ellerman, A. D., and Buchner, B. K. Over-allocation or abatement? A preliminary analysis of the EU ETS based on the 2005-2006 emissions data. Environmental and Resource Economics 41, 2 (2008), 267–287.
European Commission. 2013. What is the EU doing about climate change? http://ec.europa. eu/clima/policies/brief/eu/, (30/11/2013).
EUROSTAT. 2014. Gross domestic product at market prices. http://epp.eurostat.ec.europa. eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&init=1&pcode=tec00001&language=en, (21/04/2014).
Faure, M. G., and Peeters, M. Climate change and European emissions trading: lessons for theory and practice. Edward Elgar Publishing, 2008.
Gans, W., and Hintermann, B. Market effects of voluntary climate action by firms: Ev- idence from the Chicago Climate Exchange. Environmental and Resource Economics 55(2) (2013), 291–308.
Goulder, L. H., and Schein, A. Carbon taxes vs. cap and trade: A critical review. Report, National Bureau of Economic Research, 2013.
Griffin, P., Lont, D., and Sun, Y. The relevance to investors of greenhouse gas emission disclosures. UC Davis Graduate School of Management Research Paper,, 01-11 (2011).
Guenster, N., Bauer, R., Derwall, J., and Koedijk, K. The economic value of corporate Eco-Efficiency. European Financial Management 17, 4 (2011), 679–704.
Gujarati, D., and Porter, D. Basic Econometrics. McGraw-Hill Education, 2008. Hamilton, J. T. Pollution as news - media and stock-market reactions to the toxics releaseinventory data. Journal Of Environmental Economics And Management 28, 1 (1995), 98–113. Hausman, J., and Palmer, C. Heteroskedasticity-robust inference in finite samples. Economics Letters 116, 2 (2012), 232–235.
Hausman, J. A. Specification tests in econometrics. Econometrica: Journal of the EconometricSociety (1978), 1251–1271.
Hepburn, C., Grubb, M., Neuhoff, K., Matthes, F., and Tse, M. Auctioning of EUETS phase ii allowances: how and why? Climate Policy 6, 1 (2006), 137–160.
Hoechle, D. Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence. Stata Journal 7, 3 (2007), 281.36
Hoffmann, V. H. EU ETS and investment decisions: The case of the german electricity industry. European Management Journal 25, 6 (2007), 464–474.
Hughes, K. E. The value relevance of nonfinancial measures of air pollution in the electric utility industry. The Accounting Review 75, 2 (2000), 209–228.
Johnston, D., Sefcik, S., and Soderstrom, N. The value relevance of greenhouse gas emissions allowances: An exploratory study in the related united states so2 market. European Accounting Review 17, 4 (2008), 747–764.
Jong, T., Couwenberg, O., and Woerdman, E. Does the EU ETS bite? The impact of allowance over-allocation on share prices. Report, European University Institute, 2013.
Kettner, C., Koeppl, A., Schleicher, S. P., and Thenius, G. Stringency and dis- tribution in the EU Emissions Trading Scheme: first evidence. Climate Policy 8, 1 (2008), 41–61.
Kezdi, G. Robust standard error estimation in fixed-effects panel models. Hungarian Statistical Review 9 (2004), 95–116.
Khanna, M., Quimio, W. R. H., and Bojilova, D. Toxics release information: A policy tool for environmental protection. Journal Of Environmental Economics And Management 36, 3 (1998), 243–266.
Kim, E.-H., and Lyon, T. When does institutional investor activism increase shareholder value?: the carbon disclosure project. The BE Journal of Economic Analysis & Policy 11, 1 (2011).
King, A., and Lenox, M. Exploring the locus of profitable pollution reduction. Management Science 48, 2 (2002), 289–299.
Klapper, L. F., and Love, I. Corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets. Journal of Corporate Finance 10, 5 (2004), 703–728.
Klingelhofer, H. E. Investments in EOP-technologies and emissions trading results from a linear programming approach and sensitivity analysis. European Journal of Operational Re- search 196, 1 (2009), 370–383.
Konar, S., and Cohen, M. A. Does the market value environmental performance? Review of Economics and Statistics 83, 2 (2001), 281–289.
Laing, T., Sato, M., Grubb, M., and Comberti, C. Assessing the effectiveness of the eu emissions trading system. Report, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, 2013.
Lee, S.-Y., Park, Y.-S., and Klassen, R. D. Market responses to firms’ voluntary climate change information disclosure and carbon communication. Corporate Social Responsibility and Environmental Management (2013).
Leggett, J. A., Elias, B., and Shedd, D. T. Aviation and the European Union’s Emission Trading Scheme. Congressional Research Service (2012).
Mansanet-Bataller, M., Pardo, A., and Valor, E. CO2 prices, energy and weather. The Energy Journal 28, 3 (2007), 73–92.
Matsumura, E. M., Prakash, R., and Vera-Munoz, S. C. Voluntary disclosures and the firm-value effects of carbon emissions. Manuscript submitted for publication, 2011.
McClave, J. T., and Smitt, P. Statistiek. Pearson Education, 2011.
Moeller, S. B., Schlingemann, F. P., and Stulz, R. M. Firm size and the gains fromacquisitions. Journal of Financial Economics 73, 2 (2004), 201–228.
Nordhaus, W. D. To tax or not to tax: Alternative approaches to slowing global warming.Review of Environmental Economics and policy 1, 1 (2007), 26–44. 37
Oberndorfer, U. Eu emission allowances and the stock market: evidence from the electricity industry. Ecological Economics 68, 4 (2009), 1116–1126.
Ohlson, J. A. Earnings, book values, and dividends in equity valuation*. Contemporary accounting research 11, 2 (1995), 661–687.
Perfect, S. B., and Wiles, K. W. Alternative constructions of tobin’s q: An empirical comparison. Journal of empirical finance 1, 3 (1994), 313–341.
Rogge, K. S., Schleich, J., Haussmann, P., Roser, A., and Reitze, F. The role of the regulatory framework for innovation activities: the EU ETS and the german paper industry. International Journal of Technology, Policy and Management 11, 3 (2011), 250–273.
Sariannidis, N., Zafeiriou, E., Giannarakis, G., and Arabatzis, G. CO2 emissions and financial performance of socially responsible firms: An empirical survey. Business Strategy and the Environment 22, 2 (2013), 109–120.
Schiager, H., and Haukvik, G. D. The effect of voluntary environmental disclosure on firm value: a study of nordic listed firms, 2012.
Schreurs, M. A., and Tiberghien, Y. Multi-level reinforcement: Explaining European Union leadership in climate change mitigation. Global Environmental Politics 7, 4 (2007), 19–46.
Sharfman, M. P., and Fernando, C. S. Environmental risk management and the cost of capital. Strategic Management Journal 29, 6 (2008), 569–592.
Sijm, J., Neuhoff, K., and Chen, Y. CO2 cost pass-through and windfall profits in the power sector. Climate Policy 6, 1 (2006), 49–72.Smale, R., Hartley, M., Hepburn, C., Ward, J., and Grubb, M. The impact of CO2 emissions trading on firm profits and market prices. Climate Policy 6, 1 (2006), 31–48.
Staking, K. B., and Babbel, D. F. The relation between capital structure, interest rate sensitivity, and market value in the property-liability insurance industry. Journal of Risk and Insurance (1995), 690–718.
Stock, J. H., and Watson, M. W. Heteroskedasticity robust standard errors for fixed effects panel data regression. Econometrica 76, 1 (2008), 155–174.
Tobin, J. A general equilibrium approach to monetary theory. Journal of money, credit and banking 1, 1 (1969), 15–29.
Trotignon, R., and Delbosc, A. Allowance trading patterns during the EU ETS trial period: What does the CITL reveal. Climate report 13 (2008).
Veith, S., Werner, J. R., and Zimmermann, J. Capital market response to emission rights returns: Evidence from the European power sector. Energy Economics 31, 4 (2009), 605–613.
 Venmans, F. A literature-based multi-criteria evaluation of the EU ETS. Renewable and Sustainable Energy Reviews 16, 8 (2012), 5493–5510.
Verbeek, M. A guide to modern econometrics. John Wiley & Sons., 2008.
Villalonga, B., and Amit, R. How do family ownership, control and management affect firm value? Journal of Financial Economics 80, 2 (2006), 385–417.
Wooldridge, J. M. Econometric Analysis of Cross Sectional and Panel Data. The MITPress, 2010.
Zhang, Y.-J., and Wei, Y.-M. An overview of current research on EU ETS: Evidence from its operating mechanism and economic effect. Applied Energy 87, 6 (2010), 1804–1814.  

 

 

Download scriptie (1.38 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2014