De impact van macro-economie op de performantie en populariteit van investeringsstijlen

Hans
Christiaenssens

Macro-economie verklaart populariteit van investeringsstijlen

In een onderzoek van een student aan de KU Leuven wordt de impact van conjunctuur gemeten op zowel de rendementen, als de verhandelde hoeveelheid van een aantal investeringsstijlen. In de studie wordt enkel met Europese data gewerkt die betrekking hebben op de periode 2002-2012. Eén van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek betreft de verhoogde populariteit van laag-risico aandelen in tijden van crisis. Bovendien hebben de macro-economische variabelen een minder sterke invloed op de rendementen, dan wel op het ‘trading volume’ van de verschillende investeringsstjilen.

Impact op populariteit
Verscheidene macro-economische indicatoren zoals bv. werkloosheid, huishoudelijke consumptie,... hebben algemeen bekeken slechts een geringe impact op de rendementen van investeringsstijlen. Desalniettemin zijn deze economische indicatoren relatief sterk gerelateerd aan de populariteit van de verschillende investeringsstijlen. Zo brengt de studie aan het licht dat beurscrisissen slechts een kleine impact hebben op de populariteit van groeiaandelen en de invloed zelfs positief is voor laag-risico aandelen. Echter op basis van de rendementen is het onderscheid met andere investeringsstijlen zoals waarde-aandelen en ‘large-cap’ aandelen eerder beperkt. Dit wordt verklaard door het feit dat rendementen met betrekking tot weinig conjunctuurgevoelige investeringsstijlen minder volatiel zijn, maar wel gelijkaardige trends vertonen. Bovendien is er voor elke investeringsstijl een duidelijk negatief verband vastgesteld tussen het rendement en de populariteit. Concreet wil dit zeggen dat investeringsstijlen als minder aantrekkelijk worden gezien wanneer de rendementen hogere niveau’s bereiken.

Macro-economische indicatoren
De macro-economische indicatoren die de grootste impact hebben zijn de werkloosheid en de relatieve sterkte/zwakte van de Euro t.o.v. vreemde valuta. Beide indicatoren hebben voornamelijk een negatieve invloed op de populariteit van waarde-aandelen en aandelen van grote concerns. Evenwel zijn er ook economische indicatoren die slechts in beperkte mate een invloed uitoefenen op de investeringsstijlen. Zo vertonen de renteverschillen tussen korte- en langetermijn staatspapier nauwelijks een invloed op de performantie of populariteit van de onderzochte investeringsstijlen.

Bibliografie

Bibliografie

Aggarwal, R., Klapper, L., & Wysocki, P.D. 2005. Portfolio preferences of foreign institutional investors. Journal of Banking & Finance, 29(12): 2919-2946.

Arnott, R.D., Hsu, J., & Moore, P. 2005. Fundamental indexation. Financial Analysts Journal, 61(2): 83-99.

Baba, N., & Sakurai, Y. 2011. Predicting regime switches in the VIX index with macroeconomic variables. Applied Economics Letters, 18(15): 1415-1419.

Baker, M., & Wurgler, J. 2006. Investor sentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 61(4): 1645-1680.

Balakrishnan, P.V., Miller, J.M., & Shankar, S.G. 2008. Power law and evolutionary trends in stock markets. Economics Letters, 98(2): 194-200.

Banz, R.W. 1981. The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics, 9(1): 3-18.

Barberis, N., & Shleifer, A. 2003. Style investing. Journal of Financial Economics, 68(2): 161-199.

Barberis, N., Shleifer, A., & Wurgler, J. 2005. Comovement. Journal of Financial Economics, 75(2): 283-317.

Bateman, H., Islam, T., Louviere, J., Satchell, S., & Thorp, S. 2011. Retirement investor risk tolerance in tranquil and crisis periods: experimental survey evidence. Journal of Behavioral Finance, 12(4): 201-218.

Beckers, S., & Thomas, J.A. 2010. On the persistence of style returns. Journal of Portfolio Management, 37(1): 15-30.

Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A.J. 2011. Investments and Portfolio Management (9de ed.). New York: McGraw-Hill Companies.

Boyd, J.H., Hu, J., & Jagannathan, R. 2005. The stock market’s reaction to unemployment news: why bad news is usually good for stocks. The Journal of Finance, 60(2): 649-672.

Bremer, M., Hiraki, T., & Sweeney, R.J. 1997. Predictable patterns after large stock price changes on the Tokyo Stock Exchange. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 32(3): 345-365.

Bremer, M., & Hiraki, T. 1999. Volume and individual security returns on the Tokyo Stock Exchange. Pacific-Basin Finance Journal, 7(4): 351-370.

Campbell, J.Y., Grossman, S.J., & Wang, J. 1993. Trading volume and serial correlation in stock returns. Quarterly Journal of Economics, 108(4): 905-939.

Carhart, M.M. 1997. On persistence in mutual fund performance. Journal of Finance, 52(1): 57-82.

Chan, L., Chen, H., & Lakonishok, J. 2002. On mutual fund investment styles. Review of Financial Studies, 15(5): 1407-1437.

Chan, L., Karceski, J., & Lakonishok, J. 2000. New paradigm or same old hype in equity investing? Financial Analysts Journal, 56(4): 23-36.

Chao, H.Y., Coliver, C., & Limthanakom, N. 2012. Global style momentum.  Journal of Empirical Finance, 19(3): 319-333.

Chen, S.S. 2009. Predicting the bear stock market: Macroeconomic variables as leading indicators. Journal of Banking & Finance, 33(2): 211-223.

Choi, N., & Sias, R.W. 2009. Institutional industry herding. Journal of Financial Economics, 94(3): 469-491.

Coleman, M., LaCour-Little, M., & Vandell, K.D. 2008. Subprime lending and the housing bubble: Tail wags dog? Journal of Housing Economics, 17(4): 272-290.

Conrad, J.S. 1995. The new finance: the case against efficient markets. Journal of Finance, 50(4): 1348-1352.

Decoster, A., Goos, M., Van Cayseele, P., Verboven, F., Watteyne, A., Berlage, L., De Grauwe, P., Eyckmans, J., & Schokkaert, E. 2010. Economie, een inleiding (6de ed.). Leuven: Universitaire Pers Leuven.

De Tijd. 2013. Belg zet ‘slechts’ 250 miljoen extra op spaarboekje. http://www.tijd.be/nieuws/geld_beleggen_algemeen/Belg_zet_slechts_250_miljoen_extra_op_spaarboekje.9416148-3467.art (30/10/2013).

De Tijd. 2013. Belgische spaarders zoeken risico op. http://www.tijd.be/nieuws/geld_beleggen_algemeen/Belgische_spaarders_zoeken_risico_op.9425237-3467.art (30/10/2013).

Dornbusch, R., & Fischer, S. 1980. Exchange rates and the current account. American Economic Review, 70(5): 960-971.

Dutt, T., & Humphery-Jenner, M. 2013. Stock return volatility, operating performance and stock returns: international evidence on drivers of the ‘low volatility’ anomaly. Journal of Banking & Finance, 37(3): 999-1017.

Falkenstein, E.G. 1996. Preferences for stock characteristics as revealed by mutual fund portfolio holdings. Journal of Finance, 51(1): 111-135.

Fama, E.F., & French, K.R. 1989. Business conditions and expected returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 25(1): 23-49.

Fama, E.F., & French, K.R. 1992. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1): 3-56.

Fama, E.F., & French, K.R. 1998. Value versus growth: the international evidence. Journal of Finance, 53(6): 1975-1999.

Filis, G. 2010. Macro economy, stock market and oil prices: Do meaningful relationships exist among their cyclical fluctuations? Energy Economics, 32(4): 877-886.

Froot, K., & Teo, M. 2008. Style investing and institutional investors. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(4): 883-906.

Gompers, P., & Metrick, A. 2001. Institutional investors and equity prices. Quarterly Journal of Economics, 116(1): 229-259.

Green, B., & Hwang, H. 2009. Price-based return comovement. Journal of Financial Economics, 93(1): 37-50.

Hoffmann, O.I., Post, T., & Pennings, M.E. 2013. Individual investor perceptions and behavior during the financial crisis. Journal of Banking & Finance, 37(1): 60-74.

Jain, P.C. 1988. Response of hourly stock prices and trading volume to economic news. Journal of Business, 61(2): 219-231.

Kang, J., Kim, T.S., Lee, C., & Min, B.K. 2011. Macroeconomic risk and the cross-section of stock returns. Journal of Banking & Finance, 35(12): 3158-3173.

Kang , J., Lee, C., & Lee, D. 2011. Equity fund performance persistence with investment style: evidence from Korea. Emerging Markets Finance and Trade, 47(3): 111-135.

Kumar, A. 2009. Dynamic style preferences of individual investors and stock returns. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44(3): 607-640.

Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R.W. 1992. The impact of institutional trading on stock prices. Journal of Financial Economics, 32(1): 23-43.

Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R.W. 1994. Contrarian investment, extrapolation, and risk. Journal of Finance, 49(5): 1541-1578.

Lettau, M., & Ludvigson, S. 2001. Consumption, aggregate wealth, and expected stock returns. The Journal of Finance, 56(3): 815-849.

Liao, T.S., Huang, C.J., & Wu, C.Y. 2011. Do fund managers herd to counter investor sentiment? Journal of Business Research, 64(2): 207-212.

Liew, J., & Vassalou, M. 2000. Can book-to-market, size and momentum be risk factors that predict economic growth? Journal of Financial Economics, 57(2): 221-245.

Lin, C.H. 2012. The comovement between exchange rates and stock prices in the Asian emerging markets. International Review of Economics and Finance, 22(1): 161-172.

Lucas, A., van Dijk, R., & Kloek, T. 2002. Stock selection, style rotation, and risk. Journal of Empirical Finance, 9(1): 1-34.

Manconi, A., Massa, M., & Yasuda, A. 2012. The role of institutional investors in propagating the crisis of 2007-2008. Journal of Financial Economics, 104(3): 491-518.

Mazouz, K., & Agyei-Ampomah, S. 2011. The comovement of option listed stocks. Journal of Banking & Finance, 35(8): 2056-2069.

McCarthy, D., & Miles, D. 2013. Optimal portfolio allocation for corporate pension funds. European Financial Management, 19(3): 599-629.

Ranaldo, A., & Söderlind, P. 2010. Safe haven currencies. Review of Finance, 14(3): 385-407.

Sagarika, M., & Harminder, S. 2012. Do macro-economic variables explain stock-market returns? Evidence using a semi-parametric approach. Journal of Asset Management, 13(2): 115-127.

Shiller, R.J. 1984. Stock prices and social dynamics. Brooking Papers on Economic Activity, 1984(2): 457-510.

Shiller, R.J. 1988. Fashions, Fads, and Bubbles in Financial Markets. In J. C. Coffee, L. Lowenstein, & S. Rose-Ackerman (Eds.), Knights, Raiders, and Targets: The Impact of the Hostile Takeover: 56-67. Oxford, US: Oxford University Press.

Teo, M., & Woo, S.J. 2004. Style effects in the cross-section of stock returns. Journal of Financial Economics, 74(2): 367-398.

Vassalou, M. 2003. News related to future GDP growth as a risk factor in equity returns. Journal of Financial Economics, 68(1): 47-73.

Xiaohui, G., & Yanxiang, G.A. 2012. The relationship between Chinese real estate market and stock market. Journal of International Business Research, 11(1): 73-79.

Xu, J. 2012. Impact of heterogeneous confidences on investment style. Journal of Behavioral Finance, 13(3): 174-183.