Drie portretten van personen met een verstandelijke beperking: samen inzetten op talent. Drie praktijkvoorbeelden van talenten achter organisaties

Karolien
Buys

Drie portretten van personen met een verstandelijke beperking: samen inzetten op talent.

Drie praktijkvoorbeelden van talenten achter organisaties.

 Mensen met een verstandelijke beperking hebben talenten, toch worden deze niet altijd in de verf gezet. Dit onderzoek wil net de nadruk leggen op wat mensen wel kunnen, wat zijn hun sterktes. We gaan in de samenleving steeds verder weg van het deficitdenken, wat betekent dat we niet meer enkel focussen op wat iemand begrenst, wat mensen niet kunnen. Toch is er nog een hele weg af te leggen. We willen allemaal dat mensen erkennen waar we goed in zijn, dat is voor personen met een verstandelijke beperking niet anders. Er werd daarom voor dit onderzoek op zoek gegaan naar drie organisaties die reeds inzetten op talenten en er de waarde zeker van erkennen. In het onderzoek worden drie portretten geschetst van personen die verbonden zijn met een bepaalde organisatie die werkt rond talenten. Deze zijn LetsCo!, de Academie voor Kwaliteit van Bestaan en Onze Nieuwe Toekomst vzw. Eerst worden er enkele theorieën geschetst die voor alle drie de organisaties van groot belang zijn. Zo zijn er de verschillende paradigmawissels doorheen vele jaren die maken hoe we vandaag naar mensen met een beperking kijken. Disability Studies, de studie die kijkt naar de talenten en mogelijkheden van mensen, hoe we mensen met een beperking een stem kunnen geven in de samenleving en dergelijke meer. Het hoeft niet veel verdere uitleg dat de drie organisaties die werken rond talent deze studies hoog in het vaandel dragen en ook uitdragen in hun werking. Er wordt ook dieper gekeken naar hoe talenten en beperking nu precies samen gaan. Daarvoor wordt er beroep gedaan op enkele mooie voorbeelden die momenteel reeds te bespeuren zijn in de wijde maatschappij. Aan de hand van drie onderzoeksvragen wordt er gekeken welke talenten de drie participanten zelf aangeven, hoe ze hierin ondersteund worden door de organisaties waarmee ze banden hebben en op welke manier ze hun hulp als waardevol en zinvol aanvoelen. Er wordt aan de hand van de methodiek Portraiture gekeken naar de talenten van de geportretteerden, dit wordt aangevuld met informatie van de organisaties. Hiervoor werden diepgaande gesprekken gevoerd met de participanten/geportretteerden om zo in samenspraak tot een passend en sprekend portret te komen. Sarah-Lawrence Lightfoot die deze methodiek groot gemaakt heeft, geeft duidelijk aan dat er bij een portret ook een inherent creatief gedeelte hoort. Wij besloten op zoek te gaan hoe we de portretten nog meer zeggingskracht konden geven en talenten in de verf zetten. We begonnen bij het idee van het maken van een film en kwamen na heel wat gesprekken uit op het creëren van een website. Niet zomaar een website, maar wel één die zo toegankelijk mogelijk is, waarbij de portretten te lezen, maar ook te beluisteren zijn, er een kort filmpje is van iedereen om wat verduidelijking te geven en er met foto’s en symbolen gewerkt wordt. Al dit is terug te vinden via http://users.telenet.be/sameninzettenoptalent. De portretten zijn stuk voor stuk weergaven geworden van een geschiedenis, een heden en een toekomst, allen vervat in één verhaal. Het is als het ware een momentopname, want mensen zijn in constante verandering, maar het bevat zoveel. Sara blinkt duidelijk uit in het omgaan met kinderen en ook in lopen. De manier waarop ze daar over kan vertellen, geeft mooi weer wat voor haar talenten zijn en hoe deze kunnen groeien. Ook Bernard beschikt over een mooi talent, een muzikaal talent waarin hij nog vele ambities heeft. Marc zijn talent valt niet onder één noemer te plaatsen, maar doorzetten en zelfstandig zijn, zijn er zeker enkele van. Het mooie is ook dat er bij het maken van de portretten nieuwe, verborgen talenten naar voor gekomen zijn. Soms aangehaald door mensen uit hun omgeving, soms zelf ingezien door de geportretteerde na een goed gesprek.Eens de portretten op punt stonden, was het opnieuw aan de participanten. We gingen een thematische analyse maken en besloten daarvoor op werkweekend te gaan. Daar konden we in onderling overleg op zoek gaan naar de grote thema’s binnen de drie portretten. Wat is er wel belangrijk bij het inzetten op en laten groeien van talenten en wat is van minder belang. We kwamen onder andere uit bij het belang van vrijheid en steun van je netwerk bij het ontwikkelen van je talenten en hoe onderwijs toch een bepalende rol gespeeld kan hebben als je er achteraf op terugkijkt. In de discussie wordt gekeken hoe dit allemaal in te passen is binnen het kader van Disability Studies die veel aandacht besteden aan talenten en het groeien hiervan. Dit overkoepelend kader is niet enkel aanwezig binnen de drie organisaties, veel van de kenmerken worden ook regelmatig door de participanten vermeld. Het is zo dat de participanten tevreden zijn met de werking van de organisaties en slechts enkele aanvullingen hebben naar de toekomst toe. Het gaat er om dat ze het goede voorbeeld geven en hopelijk een inspiratiebron voor anderen kunnen zijn. Anders ligt het momenteel nog voor de wijde samenleving, want eens men buiten stapt bij de organisatie, blijkt dat het in het dagelijkse leven nog niet voor iedereen even evident is om te focussen op talenten in plaats van op de beperking. In de hoop dat dit onderzoek voor sommigen een aanzet kan zijn tot een andere bril en een bredere visie nodig ik u als lezer uit om de verdere Masterproef door te lezen en te genieten van de mooie en rijke portretten. Laat u meedrijven op de wonderlijke talenten van de geportretteerden en kom meer te weten over hoe men vroeger dacht over talenten en mensen met een beperking, wie vindt dat een talent al dan niet aangeboren is en nog veel andere interessante onderzoeken.

Bibliografie

Bibliografie Academie voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van Stichting Arduin). (2013). Interesse en talent: de springplank naar groei en ontwikkeling .Cursusaanbod 2013. Middelburg, Nederland: Arduin.Academie voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van Stichting Arduin). (2014). KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! Cursusaanbod 2014. Middelburg, Nederland: Arduin.Ahmazrin. (28 juli, 2008). 4 Research Strategies [Blog post]. Geraadpleegd op http://ahmazrin.wordpress.com/2008/07/28/4-research-strategies/American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, (2013).Definition of Intellectual Disability. Geraadpleegd op 15 juli, 2014, op http://aaidd.org/intellectual-disability/definition#.U-f2Ofl_seAAmerican Psychological Association. (2010). Publication manual of the American PsychologicalAssociation (6de ed.). Washington, DC: Author.Amnesty International. (z.j.) UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS. Geraadpleegd op 16 april, 2014, op http://www.aivl.be/subthema/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de…, D (z.j.). "Approaches and Strategies of Social Research". Essay for Reasearch Methods Class ST700. Geraadpleegd op 5 juni, 2014, op http://minyos.its.rmit.edu.au/~dwa/Methods.htmlBarab, S.A., & Plucker, J.A. (2002). Smart People or Smart Contexts? Cognition, ability andTalent development in an age of situated approaches to knowing and learning.Educational Psychologist, 37(3), 165-182. doi:10.1207/S15326985EP3703_3Barrett, F., Fry, R., & Wittockx, H. (2010). Appreciative Inquiry: Het basiswerk. Leuven-Schiedam: LannooCampus – Scriptum bv.Bernard, M., Zimmermann, G., & Favez, N. (2011). Quelle place pour la psychologie positive dans le champ de la psychothérapie ? Perspectives théoriques et empiriques. Pratiques Psychologiques, 17(4), 301-313. doi: 10.1016/j.prps.2009.07.002Biklen, D., & Burke, J. (2006). Presuming competence. Equity & Excellence in Education, 39(2), 166-175. DOI:10.1080/10665680500540376Bloom, C. M., & Erlandson, D. A. (2003). Three voices in portraiture: Actor, artist, and audience. Qualitative inquiry, 9(6), 874-894. doi: 10.1177/1077800403254730 Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1982). Inside out: The social meaning of mental retardation. Toronto, Ont.: University of Toronto Press.Bouwen, G. (2007). Van bezieling tot beweging. De waarderende benadering toegepast. Genk, Stebo.Bouwen, G. (2010). Leiden naar talent en bezieling. Energie van mensen verbinden tot teamkracht. Tielt, België: Lannoo Campus.Boyatzis, R.E. (1998).Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Thousand Oaks, London, & New Delhi: SAGE.Bradley, V. (1996) Forword. In Mansell, J & Ericsson, K (1990). Deinstitutionalization and Community Living. London, Engeland: Chapman & Hall. Broekaert, E., De Fever, F., Schoorl, P., Van Hove, G., & Wuyts, B. (1997). Orthopedagogiek en maatschappij: vragen en visies. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.Buckingham, M. & Clifton, D. (2001). Now, discover your strengths. Journal of Religious Leadership, 2(2), p. 223-227.Buntinx W., & Schalock, R. (2010). Models of Disability, Quality of Life, and Individualized Supports: Implications for Professional Practice in Intellectual Disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 7(4), p. 283-294. doi: 10.1111/j.1741-1130.2010.00278.xCampbell, J., & Oliver, M. (1996). Disability Politics: Understanding Our Past, Changing Our Future. Londen, Engeland: Routledge. Cardol, M., Speet, M., & Rijken, M. (2007). Anders of toch niet. Deelname aan de samenleving van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking. Geraadpleegd op http://kcco.nl/doc/kennisbank/Anders%20of%20toch%20niet.pdfChapman, T. K. (2007). Interrogating Classroom Relationships and Events: Using Portraiture and Critical Race Theory in Education Research. Educational Researcher, 36 (3), 156-162. doi: 10.3102/0013189X07301437Christiaensen, R., Dochy, F., Kinschots, C., Kyndt, E., Marcelis, V., Philips, K.,… Vervaeke, A. (2009). Talent en Talentontwikkeling: een literatuurstudie. Universiteit Leuven, België. Geraadpleegd op https://ppw.kuleuven.be/o_en_o/pooll/projectonderwijs/litstudietalenten…, D., J., Gabel, S., L., Gallagher, D., J., Morton, M. (2008). Disability studies and inclusive education-implications for theory, research and practice. International journal of inclusive education, 12(5-6), 441-457. doi:10.1080/13603110802377482Connors, C., & Stalker, K. (2007). Children's experiences of disability: pointers to a social model ofchildhood disability. Disability and Society, 22(1), 19-33. doi:10.1080/09687590601056162 Cooperrider, D. L., & Godwin, L. N. (2011). “Positive organizational development: Innovation-inspired change in an economy and ecology of strengths. In K. S. Cameron & G. M. Spreitzer (Eds.)”. In The Oxford handbook of positive organizational scholarship, 27–42. New York, NY: Oxford University Press.Cooperrider, D., & Whitney, D. D. (2005). Appreciative inquiry: A positive revolution in change. California, CA: Berrett-Koehler. Geraadpleegd op http://www.tapin.in/Documents/2/Appreciative%20Inquiry%20-%20Positive%2…, P.W., Kerr, A, Knudsen, L. (2005). The stigma of mental illness: Explanatory models and methods for change. Applied and Preventative Psychology, 11(3), pp. 179–190. doi: 10.1016/j.appsy.2005.07.001Corrigan, P.W., & Watson, A.C. (2006). The self-stigma of mental illness: Implications for self-esteem and self-efficacy. Journal of Social and Clinical Psychology, 25(8), pp.875-884. doi: 10.1521/jscp.2006.25.8.875Csikszentmihalyi, M. (1999). Flow-Psychologie van de optimale ervaring. Amsterdam, Nederland: Boom.Davis, J. H. (2003). Balancing the whole: portraiture as methodology. In Camic, P. M., Rhodes, H. R. en Yardley, L. (Eds.), Qualitative research in psychology: Expanding perspectives in methodology and design (pp. 199-217). Washington, DC: American Psychological Association.Defossez (2013). “Ik doe er gewoon iets langer over”. Geraadpleegd op http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/ookdatnog/1.1641519Denig, S.J. (2004). Multiple Intelligences and Learning Styles: Two Complementary Dimensions. Teachers College Record, 106(1), 96-111.Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. California, CA: SAGE.De Opening (z.j.). Self Empowerment. Geraadpleegd op 28 mei, 2014, op http://www.deopening.nl/self-empowerment/De Schauwer, E. (2011). Participation of children with severe communicative difficulties in inclusive education and society (Doctoraatsproefschrift, Universiteit Gent, België). Geraadpleegd op 26 maart, 2014, op http://hdl.handle.net/1854/LU-1907352Dewulf, L. (2009). Ik kies voor mijn talent. Leuven-Schiedam: LannooCampus – Scriptum bv.Dewulf, L., & Beschuyt, P. (2012). Ik kies voor mijn talent – Toolbox. Geraadpleegd op 4 mei, 2014, op http://www.kessels-smit.com/nl/ik-kies-voor-mijn-talent-toolboxDidier Peleman (2014, 17 januari). BEPERKING HEEFT TALENT [Facebook update]. Geraadpleegd op 3 februari, op https://www.facebook.com/vzwkonekt/posts/575713332523241Digeorgio, R. (2004). Winning with your strengths: an interview with Ken Tucker of the Gallop organization. Journal of change management, 4(1), 75-81. doi:10.1080/1469701032000154908Dixson, A., D., Thandeka, K., C., & Djanna A., H. (2005). Research as an Aesthetic Process: Extending the Portraiture Methodology. Qualitative inquiry, 11, 16-26. doi: 10.1177/1077800404270836Echols, E.E. (2007). Learning’s role in talent management. Chief Learning Officer. Geraadpleegd op http://www.clomedia.com/articles/learning_s_role_in_talent_managementEls Verheyen. (2013, 10 februari). Competenties en talenten bij onze deelnemers [Web log post]. Geraadpleegd op 16 april, 2014, op http://samensterkdoorvrijwilligerswerk.blogspot.be/2013/02/competenties…, F. (2011). a History of Qualitative Inquiry in Social and Educational Research. In Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. California, CA: SAGE.Featherstone, J. (1989). To make the wounded whole. Harvard Educational Review, 59, 367-378. Geraadpleegd op http://search.proquest.com/docview/212266539?accountid=11077Ferguson, P. M., & Ferguson, D. L. (2001). Winks, blinks, squints and twitches: Looking fordisability,culture and self-determination through our son's left eye. Scandinavian Journal of Disability Research, 3(2), 71-90. doi:10.1080/15017410109510777Freire, P. (2005). Pedagogy of the oppressed. 30th Anniversary Edition. New York, NY: The Continuum International Publishing Group Ltd.French, S. & Swain, J. (1997). Changing Disability Research: Participating and Emancipatory Research with Disabled People. Physiotherapy, 83(1), pp. 26-32. doi: 10.1016/S0031-9406(05)66107-XGabel, S. (2005). Disability Studies in Education. Readings in Theory and Method. New York, NY: Peter Lang.Gabel, S. & Peters, S. (2004). Presage of a paradigm shift? Beyond the social model of disability toward resistance theories of disability. Disability and Society, 19(6), 585-600. doi:10.1080/0968759042000252515Gagné, F. (2004). Transforming gifts into talents: the DMGT as a developmental theory. High Ability Studies, 15(2), 119-147. doi:10.1080/1359813042000314682Gardner, H. (1995). Reflections on multiple intelligences: Myths and messages. Phi Delta Kappan, 77(3), 200.Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap vzw. (2010a). Wat zijn Disability Studies? Geraadpleegd op 8 maart, 2014, op http://www.gripvzw.be/visies-op-handicap/20-disability-studies/41-wat-z… Rechten voor Iedere Persoon met een handicap vzw. (2010b). Schematische voorstelling van de verschillende modellen [Schema]. Geraadpleegd op http://www.gripvzw.be/visies-op-handicap/sociaal-cultureel-model/43-sch… Rechten voor Iedere Persoon met een handicap vzw. (2011). Van zoete zorg naar eervol burgerschap. Geraadpleegd op 9 februari, 2014, op http://www.gripvzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=514:…, D. (1998). Supporting people with learning difficulties in self-advocacy groups and models of disability. Health and Social Care in the Community, 6(6), 438-446. doi: 10.1046/j.1365- 2524.1998.00136.x Goodley, D. (2005). Jobs Not Charity. Promoting Disabled People's Access to the Labour Market and the Role of Organisations of Disabled People [Report]. Centre of Applied Disability Studies University of Sheffield.Goodley, D. (2011). Disability Studies. An Interdisciplinary Introduction. Londen, Engeland: SAGE.Goodley, D., & Van Hove, G. (2005). Another Disability Studies Reader? People withLearning Difficulties and a Disabling World. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.Hackmann, D. (2002). Using portraiture in educational leadership research. Int. J. Leadership in Education, 5(1), 51-60. doi: 10.1080 /1360312011005710 9Het Universitair Centrum voor Onderzoek en Training met betrekking tot Inclusie en de Kwaliteit van het Bestaan. (z. j.). Het nieuwe paradigma [schema]. Geraadpleegd op http://users.telenet.be/bwijnhov/ptp/nieuwe%20paradigma.htmHirsch, K. (1995). Culture and disability. The role of oral history, Oral History Review, 22(1), p1-22. Geraadpleegd op http://www.jstor.org/stable/4495354Huylebroeck, J. (2011). Hoe denken mensen met een verstandelijke beperking over hun rechten? Een inclusief onderzoek (Masterproef, Universiteit Gent, België). Geraadpleegd op 7 februari, 2014, op http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/789/142/RUG01-001789142_2012_0001…. (2012, 17 juni). Verbinding vanuit kracht geeft een energieboost : Appreciative Inquiry [Web log post]. Geraadpleegd op http://www.iep.nu/2012/06/17/verbinding-vanuit-kracht-geeft-een-energie…, C., Lubet, A., & Goldfine, L. (2008). Disability narratives, social models, and rights perspectives as higher education imperatives, in Gabel, S. L., & Danforth, S. (Eds.). (2008). Disability & the politics of education: an international Reader. New York, NY: Peter Lang.Jongewaard, O. (2005). Arduin-Sturen op talenten-Een zinvol bestaan. Onmogelijkheden worden mogelijkheden (Arduin-serie, nr. 6). Maklu-Garant.Konekt. (2013). LetsCo! Project Talent in Opleiding. Opleidingen tot co-begeleider*. Geraadpleegd op 17 maart, 2014, op http://www.konekt.be/projecten/talent-in-opleiding-project Lawrence-Lightfoot, S. (1983). The good high school: Portraits of character and culture. New York, NY: Basic Books.Lawrence-Lightfoot, S. (1986). On goodness in schools: themes of empowerment. Peabody Journal ofEducation, 63(3), 9–28.Lawrence-Lightfoot, S. (2005). Reflections of portraiture: A dialogue between art and science. Qualitative Inquiry, 11(3), 3-15. doi: 10.1177/1077800404270955 Lawrence-Lightfoot, S., & Davis, J. H. (1997). The art and science of portraiture. San Francisco, CA: Jossey-Bass.Leezenberg, M., & De Vries, G. (2001). Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen.Amsterdam, Nederland: Amsterdam University Press.LetsCo!. (2012). Korte modules. Geraadpleegd op 8 mei, 2014, op http://www.letsco.be/opleidingen/korte-modulesLewis, R. E., & Heckman, R. J. (2006). Talent Management: A critical review. Human Resource Management Review, 16(2), 139-154. doi: 10.1016/j.hrmr.2006.03.001Link, B.G., Mirotznik,J., Cullen, F.T. (1991). The Effectiveness of Stigma Coping Orientations – CanNegative Consequences Of Mental- Illness Labeling be Avoided. Journal of Health and SocialBehavior, 32(3), pp. 302-320.Linton, S. (1998). Disability Studies/Not Disability Studies, Disability & Society,13(4), p525-540.Lynn Florissoone (2011, januari). Wat is het Ervaringsgericht Onderwijs (E.G.O.) en waar staat het voor? [Web log post]. Geraadpleegd op 16 april, 2014, op http://lynnbako.blogspot.be/2011/01/wat-is-het-ervaringsgericht-onderwi…, T., Callebaut, M., Schoeters, L., & Peleman, D. (2012). Studeren met een verstandelijke beperking in het hoger onderwijs? “Ik denk dat de beperking meer der kunnen uithalen als gewone mensen eh, da’s gewoon denken-dromen, denken-durven, zeggen dat onderwijs ook bestaat als goeie kracht van uzelf.” (Masterproef, universiteit Gent, België). Geraadpleegd op http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/893/821/RUG01-001893821_2012_0001… Maillard, T., & Van Dorpe, A. (2013). Wij hebben ook een stem! Vlaams tijdschrift voor Orthopedagogiek, 32(3).Maslow, A. H. (1962). Toward a psychology of being. Princeton, NJ: Van Nostrand.Ministerie van VWS (2001). Kwaliteit in de gehandicaptenzorg. Brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer, 9 mei 2001.Mortier, K., De Schauwer, E., Van de Putte, I., & Van Hove, G. (2010). Inclusief onderwijs in de praktijk. Antwerpen - Apeldoorn: Garant.Nussbaum, M. (2009). The capabilities of people with cognitive disabilities. Metaphilosophy, 40(3‐4), 331-351. doi: 10.1111/j.1467-9973.2009.01606.xOliver, M. (1996). Understanding Disability, From Theory to Practice. Basingstoke, Engeland: Macmillan.Olsen, T. (2003). Nobility or stigma? Intellectually disabled peoples stories about work. Paper presented at the NNDR Annual Research Conference, Jyvaskyla, Finland, September 18-20.Onze Nieuwe Toekomst vzw (2010). de mensenrechten voor personen met een beperking. De VN-Standaardregels in eenvoudige taal.Onze Nieuwe Toekomst (2002). Eén voor allen – allen voor één. Samen strijden voor onze rechten als mensen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.Onze Nieuwe Toekomst vzw (z.j.). Beleidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking [Boek].Peterson, C. & Seligman, M. (2004). Character Strengths and Virtues, a handbook and classification. University press: Oxford.Pfeiffer, D. (2003). The Disability Studies Paradigm. in Devlieger, P. Rusch, F., Pfeiffer, D.(2003). Rethinking disability. The emergence of new definitions, concepts and communities. Garant: Antwerpen-Apeldoorn.Plemper E., & van Vliet, K. (2003). Community care: de uitdaging voor Nederland. Geraadpleegd op http://www.verwey-jonker.nl/doc/participatie/D8539234-5_013E.pdf Ragin, C C. (1994). Constructing social research. Thousand Oaks, CA: Pine Forge PressReijn, M. (2014.) Help mijn kind heeft een handicap. Persoonlijke coach voor ouders die een kind hebben met een beperking. Geraadpleegd 7 februari, 2014 op http://www.helpmijnkindheefteenhandicap.nl/active-support/kind-met-een-…, M. (2014). Talentenposter. Geraadpleegd op http://www.helpmijnkindheefteenhandicap.nl/wp-content/uploads/2014/06/t…, J.S. (2001). Volwaardig burgerschap – en dan? Markant 6(7), 6-7. Reulink, N., & Lindeman, L. (2005). Dictaat kwalitatief onderzoek. Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland. Geraadpleegd op http://www.cs.ru.nl/~tomh/onderwijs/om2%20(2005)/om2_files/syllabus/kwa…, R. (2009). Talent bestaat niet! Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland. Geraadpleegd via http://www.lob4mbo.nl/files/Van%20dubbeltje%20tot%20kwartje%20Remy%20Ri… Ritsher, J.B., & Phelan, J.C. (2004). Internalized stigma predicts erosion of morale among psychiatric outpatients. Psychiatry Research, 129(3), pp. 257–265. doi: 10.1016/j.psychres.2004.08.003Robinson, K., & Aronica, L.(2009). Het element: als passie en talent samenkomen. Antwerpen, België: Spectrum.Roulstone, A. (2002). Disabling pasts, enabling futures? How does the changing nature of capitalism impact on the disabled worker and job seeker? Disability & Society, 17(6), 627-642. doi:10.1080/0968759022000010416Rüsch, N., Angermeyer, M.C., & Corrigan, P.W. (2005). Mental illness stigma: Concepts, consequences, and initiatives to reduce stigma. European Psychiatry, 20, pp. 529–539.Link, B.G., & Phelan, J.C. (2001). Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology, 27, pp. 363–385.Sameshima, P., Vandermause, R., Chalmers, S., & Gabriel. (2009). Climbing the ladder with Gabriel. Poetic inquiry of a methamphetamine addict in recovery. Rotterdam - Boston - Taipei: Sense. Geraadpleegd op https://www.sensepublishers.com/media/173-climbing-the-ladder-with-gabr…, P. (z.j.). Voorstelling Patrick Schelfhout. Geraadpleegd op 20 april, 2014, op http://www.ont.be/wie-zijn-we/kernleden/voorstelling-patrick-schelfhout/ Schalock, R. L. (2004). The concept of quality of life: what we know and do not know. Journal of intellectual disability research, 48(3), 203-216. doi: 10.1111/j.1365-2788.2003.00558.xSchalock, R.L. (2007). Uitgangspunten m.b.t. kwaliteit van bestaan . In van Loon (2009). Een Persoonsgerichte Ondersteuningsmethodiek. Het methodisch bevorderen van kwaliteit van bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking. Geraadpleegd op http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/kennispleindoc/showcases/E… R. L. & Verdugo M. (2002) Handbook on Quality of Life for Human Service Practitioners. American Association on Mental Retardation, Washington, DC.Schoeters, L. (z.j.). Voorstelling Ludo Schoeters. Geraadpleegd op 25 mei, 2014, ophttp://www.ont.be/wie-zijn-we/kernleden/voorstelling-ludo-schoeters/ Seligman, M. E. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. New York, NY: Simon and Schuster. Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5–14. doi:10.1037/0003-066X.55.1.5 Shazer, S., Berg, I. K., Lipchik, E. V. E., Nunnally, E., Molnar, A., Gingerich, W., & Weiner-Davis, M. (1986). Brief therapy: Focused solution development. Family process, 25(2), 207-221. doi: 10.1111/j.1545-5300.1986.00207.x Simons, P. R. J. (2000). Competentieontwikkeling: van behaviorisme en cognitivisme naar sociaal-constructivisme: epiloog. Opleiding en ontwikkeling,12, 41-46. Geraadpleegd op http://e-landscapes.eu/sociaal%20constructivisme%20en%20competentiegeri…, D.K. (2001). Talent development as a multidimensional, multiplicative, and dynamic process. American Psychological Society, 10(2), 39-43. doi: 10.1111/1467-8721.00110Smith, J. (Red.). (2008). Qualitative Psychology. A Practical Guide to Research Methods (2de ed.). London: SAGE.Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (2012). Praten over talent werkt drempels weg! Beroepsgerelateerde bezorgdheid.Steunpunt sociaal-cultureel volwassenwerk. (z.j.). Kansengroepen. Geraadpleegd op 9 februari, 2014, op http://www.socius.be/tiki-index.php?page=KansengroepenStichting Arduin (2013a). Over Arduin. Geraadpleegd op 24 april, 2014, op http://www.arduin.nl/overarduin/Stichting Arduin (2013b). Leren. Geraadpleegd op 24 april, 2014, op http://www.arduin.nl/overarduin/Tjepkema, S. (z.j.). Vertrouwen op talent: een waarderend-onderzoekend perspectief op persoonlijke ontwikkeling. Geraadpleegd via http://www.kessels-smit.com/files/Tjepkema_H18_van_Leren_in_organisatie…, S., & Verheijen, L. (2005). “Ontwikkelen van (uit) talent: een krachtig perspectief voor persoonlijke groei”. (Developing talent: a powerful perspective for personal growth”), Gids voor personeelsmanagement, 84(5), 24-27. Tjepkema, S. & Verheijen, L. (2012). David Cooperrider Appreciative Inquiry. Geraadpleegd op http://www.talentenbouwers.org/wp-content/uploads/2012/07/AI-Cooperider… of the Physically Impaired Against Segregation & Disability Alliance (1976). Fundamental Principles of Disability. London: UPIAS. Geraadpleegd op http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/UPIAS-fundamental-p… Beirendonck, L. (2010). Dieptezicht in competentiemanagement: Integratie van een modernistische en postmodernistische visie, Universiteit Tilburg.van der Geest, N., & Serkei, C. (2009). De brug is van niemand. Over de kwaliteit vantalentontwikkeling. Amsterdam, Nederland: International Theatre & Film Books. Vandeurzen, J. (2010). Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2010-201. Geraadpleegd op file:///C:/Users/Karolien/Downloads/Beleidsbrief%20Welzijn%20Volksgezondheid%20en%20Gezin%202010-2011%20(PDF).pdf Van Duppen, N., Neyens, M., Swinnen, S., Herygers, A., Michiels, D., Geysen, E. (2008). Naar een waarderend personeelsbeleid: Seminarie. Onuitgegeven verhandeling, Katholieke Hogeschool Kempen, Sociaal Werk Geel. van Herpen, M. (2005). Ervaringsgericht onderwijs. Van oriëntatie tot implementatie. Antwerpen-Apeldoorn: Garantvan Eijl, P., Wientjes, H., Wolfensberger, M.V.C., & Pilot, A. (2005). Het uitdagen van talent in onderwijs. In Onderwijs in thema's (pp. 117-156). Den Haag, Nederland: Onderwijsraad. Geraadpleegd op http://www.talentvoormorgen.noordhoff.nl/sites/7598/_assets/7598d03.pdf… Gennep, A. (1997a). Paradigma-verschuiving in de visie op zorg voor mensen met eenverstandelijke beperking. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 36, 189-201.van Gennep, A. (1997b). Beperkte burgers. Over volwaardig burgerschap voor mensen met verstandelijke beperkingen. Utrecht, Nederland: NIZW.van Gennep, A. (2000). Emancipatie van de zwaksten in de samenleving: over paradigma’s van verstandelijke handicap. Amsterdam, Nederland: Boom.van Gennep (2001). Begeleiding van mensen met verstandelijke beperkingen in de nabije toekomst. Vademecum Zorg voor Verstandelijke Gehandicapten.van Gennep, A. (2007). Een waardig bestaan voor mensen met beperkingen in hun verstandelijke mogelijkheden, 119-130, in Van Gennep, A. (2007). Waardig leven met beperkingen. Antwerpen- Apeldoorn: Garant.van Gennep, A., & Van Hove G (2000). Zijn het burgerschapsparadigma en inclusie dan niet bruikbaar voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap? NTZ, 26(4), pp. 246-255.Van Hove, G. (2000). Mensen met een verstandelijke beperking: van defecte zorgobjecten tot mensen met rechten. In De Belie, E., Ivens, C., Lesseliers, J., & Van Hove, G. (Eds.), Seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking (pp. 21-36). Leuven, België: Acco.Van Hove, G. (2009). Disability Studies. Basisteksten uitgediept. Antwerpen, België: Apeldoorn Garant.Van Hove, G. (2012).Cursus 3e bachelor orthopedagogiek van de bijzondere groepen: Disability Studies.Van Hove, G. (n.d.b). Nieuwe tendensen in de ondersteuning van mensen met een label: over blaten en wol. (ongepubliceerde werktekst). Universiteit Gent, België. Geraadpleegd op www.ortserve.ugent.be/img/doc/VVA.001.docVan Hove, G., De Schauwer, E., Mortier, K., Claes, L., De Munck, K., Verstichele, M., ... Thienpondt, L. (2012). Supporting graduate students toward “a pedagogy of hope”: Resisting and redefining traditional notions of disability. Review of Disability Studies, 8(3), 45-54. Geraadpleegd op http://www.academia.edu/3834311/Supporting_Graduate_Students_towards_A_… Leeuwen, K. (2005). (Zelf-)Advocacy: van, voor en door wie?. Vlaams Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 24(1). Geraadpleegd op 4 mei, 2014, op https://docs.google.com/file/d/0B-mx2v5lVrB2YjViODBjNTQtZmRlMy00YjBhLTg… Lierop, B.A.G. (2002). Werken met een verstandelijke beperking. Nederlands Tijdschriftvoor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten, 28(1), pp. 37-47.van Loon (2009). Een Persoonsgerichte Ondersteuningsmethodiek. Het methodisch bevorderen van kwaliteit van bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking. Geraadpleegd op http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/kennispleindoc/showcases/E… Loon, J., & Van Hove, G. (2001). Emancipation and Self- determination of People with Learning Disabilities and Down-sizing Institutional Care. Disability & Society, 16(2), 233-254. doi: 10.1080/09687590120035825 Van Reusen, A. K., Bos, C., Schumaker, J. B., & Deshler, D. D. (1994). Self-advocacy strategy for education and transition planning. Lawrence, KS: Edge Enterprises, Incvan Vlaanderen van Malsen, T. (2011). Talentontwikkeling binnen ateliers voor kunstenaars met eenverstandelijke beperking. Ateliers kunnen professionaliseren door randvoorwaarden, begeleiding en inclusie te verbeteren, hierdoor wordt een atelier bedrijfsmatig gezonder (Masterproef). Geraadpleegd op 27 mei, 2014, op https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&… Woerkom, M., Stienstra, M., Tjepkema, S., & Spruyt, M. (2011). Onderzoek naar effecten van aandacht voor talent. De ‘sterke punten’-benadering werkt. O&O, (3), p. 28-32. Geraadpleegd op http://www.kessels-smit.in/files/p28-32_de_sterke_punten_ONO_11_03.pdf VAPH. (2007). Stemmen zonder drempel. Geraadpleegd op http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/6883559-Stemmen+zonder+drempel.html Ventegodt, S. (2003). The life mission theory: a theory for a consciousness based medicine. International journal of adolescent medicine and health, 15(1), 89-92.Ventegodt, S., Andersen, N.J., & Merrick, J. (2003). The life mission theory II. The structure of the life purpose and the ego. The Scientific World Journal, 3, 1277–1285. doi: 10.1100/tsw.2003.114Verhulst, R. (2010). Talenten benutten. Jongeren met een handicap of chronische klachten in het reguliere voortgezet onderwijs. Handreiking VO. Informatie en tips om de opleiding van doelgroepjongeren op koers te houden of weer vlot te trekken. Geraadpleegd op 7 februari, 2014, op https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&…, L., & Hemelsoet, M. (2013). Achtergrondinformatie cursusmap Opleiding tot co-begeleider in het woonzorgcentrum LetsCo! (niet gepubliceerd).Vlaskamp, C., & Verkerk, M. A. (2000). Zorg als proces–over zorgpraktijken en zorgvocabulaires. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten, 1(4-17), 341.VONX. (2013a). Wie zijn we. VONX. Geraadpleegd op 17 maart, 2014, op http://www.vonx.be/wie-zijn-we/vonxVONX. (2013b). VONX PROFS*. Geraadpleegd op 17 maart, 2014, op http://www.vonx.be/cursussen/vonx-profsVONX. (2013c). JONX voor jongeren van 18 tot 30 jaar. VOORJAAR 2014 [Brochure]. Geraadpleegd op 17 maart, 2014, op http://www.vonx.be/files/jonx-voorjaar-2014.pdfWehmeyer M., & Schwartz M. (1998). The relationship between self-determination and Quality of Life for adults with mental retardation. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 33(1), 3-12, Division on Mental Retardation and Developmental Disabilities. Geraadpleegd op http://www.nytransition.com/data/a2.pdfWhitney, D. K. & Trosten-Bloom, A. (2010). The Power of Appreciative Inquiry. A practical guide to positive change. California, CA: Berrett-Koehler.Wilken, J.P. (2007). Zorg en ondersteuning in de samenleving. Voorwaarden voor succesvolle vermaatschappelijking van de gehandicaptenzorg, Amsterdam, Nederland: SWP.Wittockx, H. F. M. (2007). Organiseren weerspiegeld in de natuur. Wat leren mensen over organiseren gedurende een outdoor appreciative inquiry workshop? (proefschrift, universiteit van Tilburg, Nederland).Zedda, M. (2008, 2 augustus). Models of Disability. Is the religious model still relevant today? [Web log post]. Geraadpleegd op 16 april, 2014, op http://blog.wideaware.co.uk/archive/7/models-of-disability-is-the-relig…- model-still-relevant-todayZondag, V. & Vossen - van de Ruit, E. (2011.) Focus op talent in plaats van beperking. Tips voor vrijwilligersorganisaties. Geraadpleegd op 9 februari, 2014, op http://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Focus%20op%20t…

Download scriptie (3.72 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2014
Thema('s)