Flipping a coin with more than two sides: Hybrid modes of integration

ameline
ansu

Integratie in meerdere kleuren

In het publieke Nederlandse integratiedebat wordt integratie dominant vanuit twee standpunten bekeken waarbij het gaat over “goede” [assimilatie] en “geen goede” [segregatie] vormen van integratie. Voor mijn master thesis heb ik met behulp van data van het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht of er naast het zwart-wit beeld meerdere integratievormen van integratie zichtbaar zijn. Het centrale uitgangspunt is dat integratie kan plaatsvinden in een hybride vorm waarbij migranten een sterke binding hebben met meer dan één cultuur. Deze gedachtegang is afgeleid van de acculturatie theorie van professor John. W. Berry zoals omschreven in figuur 1.  Tevens is onderzocht welke invloed de verschillende vormen van integratie hebben op arbeidsparticipatie.  

De hybride binding wordt in dit research paper omschreven als migranten die zich verbonden voelen met Nederland en met het land van herkomst. De gedachte is dat migranten [zowel 1e als 2e generatie] deel nemen aan de nieuwe samenleving, maar hun eigen cultuur niet perse los willen laten. Deze groep is in de dichotomie optiek geen onderdeel van het integratiedebat. De binding kan worden gemeten aan de hand van sociale interactie [met buren, collega’s of vrienden], de taalbeheersing of zelfidentificatie. Sociale contacten zijn vrijwillig gekozen en daarmee een betere indicator dan contact met collega’s of buurtgenoten. Het aspect van taalbeheersing en zelfidentificatie is buiten beschouwing gelaten, omdat taal niet veel zegt over de binding met een cultuur en zelfidentificatie kan worden beïnvloed door actuele gebeurtenissen rondom het afnemen van de enquête.

Het empirisch onderzoek is uitgevoerd middels een kwantitatieve analyse (N=6772) met respondenten [15-65jr en 1e en 2e generatie] uit Afghanistan, Irak, Iran, Marokko, Nederlandse Antillen, Suriname, Somalië en Turkije woonachtig in Nederland. De verdeling is gepresenteerd in tabel 1. De afhankelijke variabele is geoperationaliseerd in de vorm van de dichotomie [ja of nee] in arbeidsparticipatie (Y1) en het beroepsniveau (Y2) volgens het 5-schaals model van the International Standard Classification of Occupations 1988. De onafhankelijke variabele (X) is geoperationaliseerd aan de hand van het aantal sociale contacten met Nederlanders en met mensen uit hetzelfde land van herkomst [figuur 2 en tabel 2].

Respondenten zijn vervolgens in vier integratievormen ingedeeld bestaande uit respondenten die tenminste wekelijks contact hebben met Nederlanders (geassimileerd, 21.2%); ten minste wekelijks contact met Nederlanders en met mensen uit hetzelfde land van herkomst (hybride binding, 43.1%); tenminste wekelijks contact met mensen uit hetzelfde land van herkomst (gesegregeerd, 17.3%) of minder dan wekelijks contact met Nederlanders en ook niet met mensen uit hetzelfde land van herkomst (gemarginaliseerd, 18.4%). De data staat niet toe te kijken naar contacten met migranten uit verschillende herkomstlanden. Daarnaast is gekozen om de discussie rondom de variabele hybride bindingen in te perken door een hoge threshold van ‘tenminste wekelijks contact’. Dit geeft een deels vertekend beeld voor het aandeel gemarginaliseerden, die in deze scriptie niet als ‘geïsoleerde’ kunnen worden gedefinieerd, maar louter als respondenten met minder frequente sociale interactie.

De uitkomst is dat de meeste respondenten een hybride vorm van integratie hebben (43.1%) dat wil zeggen dat zij elke week sociaal contact hebben met Nederlanders en met mensen uit hetzelfde land van herkomst. Daarnaast blijkt uit deze analyse dat het hebben van intensief sociaal contact met co-ethnics de kans op arbeid niet negatief beïnvloedt mits er ook intensief sociaal contact is met Nederlanders. In andere woorden: het behouden de oorspronkelijke cultuur is geen belemmering voor arbeidsparticipatie. De verdeling van het aantal migranten met een hybride binding en de uitkomst die het traditionele segregatie argument ondermijnt, zijn in mijn optiek twee belangrijke uitkomsten waardoor de hybride vorm van integratie beter opgenomen zou moeten worden in het publieke debat.

Bibliografie

Bibliography
Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal of
Refugee Studies, 21(2): 166-191. doi:10.1093/jrs/fen016.
Alba, R., & Nee, V. (1997). Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigration.
International Migration Review, 31(4): 826-874. doi:10.2307/2547416.
Arasaratnam, L. A. (2013). A review of articles on multiculturalism in 35 years of IJIR. International
Journal of Intercultural Relations, 37(6): 676-685.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.09.006.
Baumeister, R. F. (1986). Identity: cultural change and the struggle for self. New York: Oxford
University Press.
Bell, J. (2012). Migration as Multiple Pathways. Narrative Interviews with Polish Migrants in Belfast,
Northern Ireland. Studia Sociologica IV (Universitatis Paedagogicae Cracoviensis), vol 2:106-
118.
Berry, J. W. (1997). Immigration, Acculturation, and Adaptation. Applied Psychology, 46(1): 5-34.
doi:10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x.
Berry, J. W., & Sam, D. (1996). Acculturation and adaption. In Berry, J. W., Segall, M. H.,
&Kagitchbasi, C. (eds.), Handbook of Cross-cultural Psychology. Vol 3, Social behaviour
and applications. Boston: Allyn & Bacon.
Bradatan, C., Popan, A., & Melton, R. (2010). Transnationality as a fluid social identity. Social
Identities, 16(2): 169-178. doi:10.1080/13504631003688856.
Broek, v. d., A.,, Kleijnen, E., & Keuzenkamp, S. (2010). Naar Hollands gebruik? Verschillen in
gebruik van hulp bij opvoeiding, onderwijs en gezondheid tussen autochtonen en migranten.
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Bryceson, D., & Vuorela, U. (2002). The transnational family: new European frontiers and global
networks. Oxford: Berg.
Carlisle, F. (2006). Marginalisation and ideas of community among Latin American migrants to the
UK. Gender & Development, 14(2): 235-245.
Casey, T., & Dustmann, C. (2010). Immigrants’ identity, economic outcomes and the transmission of
identity across generations. The Economic Journal, 120(542): 31-51.
Castles, S. (2000). International Migration at the Beginining of the Twenty-First Century: Global
Trends and Issues. International Social Science Journal, 52(165): 269-281. doi:10.1111/1468-
2451.00258.
Castles, S. (2002). Migration and Community Formation under Conditions of Globalization.
International Migration Review, 36(4): 1143-1168. doi:10.1111/j.1747-7379.2002.tb00121.x.
Castles, S. (2010). Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective. Journal of
Ethnic and Migration Studies, 36(10): 1565-1586. 10.1080/1369183x.2010.489381.
Chiyoko King-O'Riain, R. (2008). Target earning/learning, settling or trampolining? Polish and
Chinese immigrants in Ireland. Irish Geography, 41(2): 211-223.
doi:10.1080/00750770802076992.
Crul, M., & Vermeulen, H. (2003). The Second Generation in Europe. International Migration
Review, 37(4): 965-986. doi:10.2307/30037782.
Dagevos, J. (2001). Perspectief op integratie: over de sociaal-culturele en structurele integratie van
ethnische minderheden in Nederland. Den Haag: Wetenschappelijke raad voor het
regeringsbeleid.
2
Demant, F. (2005). Meer inpassing dan aanpassing. Over de culturele integratie van migranten in
Nederland en Duitsland. Migrantenstudies, 21(2): 70-86.
DeWind, J., & Kasinitz, P. (1997). Everything Old is New Again? Processes and Theories of
Immigrant Incorporation. International Migration Review, 31(No 4. Special Issue: Immigrant
Adaptiation and Native-Born Responses in the Making of Americans): 1096-1111.
Drozdzewski, D. (2007). A place called ‘Bielany’: negotiating a diasporic Polish place in Sydney.
Social & Cultural Geography, 8(6): 853-869. doi:10.1080/14649360701712594.
Fitzgerald, J. (2012). Social Engagement and Immigration Attitudes: Panel Survey Evidence from
Germany. International Migration Review, 46(4): 941-970. doi:10.1111/imre.12006.
Friberg, J. H. (2011). Culture at work: Polish migrants in the ethnic division of labour on Norwegian
construction sites. Ethnic and Racial Studies, 35(11): 1914-1933.
doi:10.1080/01419870.2011.605456.
Ganzeboom, H. B. G., & Treiman, D. J. (1996). Internationally Comparable Measures of Occupational
Status for the 1988 International Standard Classification of Occupations. Social Science
Research, 25(3): 201-239. http://dx.doi.org/10.1006/ssre.1996.0010.
Gijsberts, M., Vervoort, M., Havekes, E., & Dagevos, J. (2010). Maakt de buurt verschil? De relatie
tussen de etnische samenstelling van de buurt, interetnisch contct en wederzijdse
beeldvorming. The Hague: The Netherlands Institute for Social Research.
Gordon, M. (1961). Assimilation in America: Theory and reality. Daedalus, 90(2): 263-285.
Greenman, E., & Xie, Y. (2008). Is assimilation theory dead? The effect of assimilation on adolescent
well-being. Social Science Research, 37(1): 109-137.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2007.07.003.
Güngör, D. (2007). The interplay between values, acculturation and adaptation: A study on Turkish-­‐
Belgian adolescents. International Journal of Psychology, 42(6): 380-392.
doi:10.1080/00207590600878657.
Hatton, T. J., & Williamson, J. G. (1998). The age of mass migration: Causes and economic impact.
Oxford: Oxford University Press.
Huijnk, W., & Dagevos, J. (2012). Dichter bij elkaar! Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Huijnk, W., Gijsberts, M., & Dagevos, J. (2010).Toenemende integratie bij de tweede generatie? In
Wisseling van de wacht: generaties in Nederland (299-324). Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau.
Huijnk, W., Gijsberts, M., & Dagevos, J. (2013). Jaarrapport integratie 2013. Den Haag: Sociaal en
Cultureel Planbureau.
Keung Wong, D. F., Li, C. Y., & Song, H. X. (2007). Rural migrant workers in urban China: living a
marginalised life. International Journal of Social Welfare, 16(1): 32-40. doi:10.1111/j.1468-
2397.2007.00475.x.
Kivisto, P. (2010). Assimilation. In Kivisto, P., &Faist, T. (eds.), Beyond a border: the causes and
consequences of contemporary immigration (87-125). Los Angeles: Pine Forge Press.
Kivisto, P., & Faist, T. (2010). Beyond a border: the causes and consequences of contemporary
immigration. Los Angeles: Pine Forge Press.
Koopmans, R. (2002). Zachte heelmeesters. Een vergelijking van de resultaten van het Nederlandse en
Duitse integratiebeleid en wat de WRR daaruit niet concludeert. Migrantenstudies, 18(2): 87-
92.
LaFromboise, T., Coleman, H. L., & Gerton, J. (1993). Psychological impact of biculturalism:
Evidence and theory. Psychological Bulletin, 114(3): 395-412. doi:10.1037/0033-
2909.114.3.395.
Landecker, W. S. (1951). Types of Integration and Their Measurement. American Journal of
Sociology, 56(4): 332-340. doi:10.2307/2771696.
3
Lange, d. M., Gesthuizen, M., & Wolbers, M. H. J. (2014). Youth Labour Market Integration Across
Europe The impact of cyclical, structural, and institutional characteristics. European Societies,
16(2): 194-212. doi:10.1080/14616696.2013.821621.
Leong, C., & Liu, J. H. (2013). Whither multiculturalism? Global identities at a cross-roads.
International Journal of Intercultural Relations, 37(6): 657-662.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.09.004.
Marks, A. K., Szalacha, L. A., Lamarre, M., Boyd, M. J., & García Coll, C. (2007). Emerging ethnic
identity and interethnic group social preferences in middle childhood: Findings from the
Children of Immigrants Development in Context (CIDC) study. International Journal of
Behavioral Development, 31(5): 501-513. doi:10.1177/0165025407081462.
Martinovic, B. (2011). Informele interetnische contacten in Nederland; Een overzicht van bestaande
studies en suggesties voor vervolgonderzoek. Migrantenstudies, 2: 184 - 194.
Nguyen, M. T. (2004). The self-segregation of Asians and Hispanics: The role of assimilation and
racial prejudice. Race and Society, 7(2): 131-151.
http://dx.doi.org/10.1016/j.racsoc.2005.05.006.
Penninx, R. (2005). Integration of migrants: Economic, social, cultural and political dimensions. The
new demographic regime: Population challenges and policy responses: 137-152.
Perlmann, J., & Waldinger, R. (1997). Second Generation Decline? Children of Immigrants, Past and
Present-A Reconsideration. International Migration Review, 31(4): 893-922.
doi:10.2307/2547418.
Pettigrew, T. F. (1998). Intergroup Contact Theory. Annual Review of Psychology, 49(1): 65-85.
doi:10.1146/annurev.psych.49.1.65.
Phillips, D. (2009). Minority Ethnic Segregation, Integration and Citizenship: A European Perspective.
Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(2): 209-225. doi:10.1080/13691830903387337.
Plaza, D. (2006). The Construction of a Segmented Hybrid Identity Among One-and-a-Half-
Generation and Second-Generation Indo-Caribbean and African Caribbean Canadians.
Identity, 6(3): 207-229. doi:10.1207/s1532706xid0603_1.
Portes, A., & Zhou, M. (1993). The New Second Generation: Segmented Assimilation and its
Variants. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 530(1): 74-
96. doi:10.1177/0002716293530001006.
Rijksoverheid. (2014). Integration in the Netherlands.
Roberts, R. E., Phinney, J. S., Masse, L. C., Chen, Y. R., Roberts, C. R., & Romero, A. (1999). The
Structure of Ethnic Identity of Young Adolescents from Diverse Ethnocultural Groups. The
Journal of Early Adolescence, 19(3): 301-322. doi:10.1177/0272431699019003001.
Roth, W. D., & Kim, N. Y. (2013). Relocating Prejudice: A Transnational Approach to Understanding
Immigrants' Racial Attitudes. International Migration Review, 47(2): 330-373.
doi:10.1111/imre.12028.
Schiller, N. G., Basch, L., & Blanc, C. S. (1995). From Immigrant to Transmigrant: Theorizing
Transnational Migration. Anthropological quarterly, 68(1).
Schinkel, W. (2008). De gedroomde samenleving. Kampen: Klement.
Snel, E., Engbersen, G., & Leerkes, A. (2006). Transnational involvement and social integration.
Global Networks, 6(3): 285-308. doi:10.1111/j.1471-0374.2006.00145.x.
Tesser, P. T. M., & Veenman, J. (1997). Rapportage minderheden 1997. Den Haag: Sociaal en
Cultureel Planbureau.
Tubergen, F. v., Maas, I., & Flap, H. (2004). The Economic Incorporation of Immigrants in 18
Western Societies: Origin, Destination, and Community Effects. American Sociological
Review, 69(5): 704-727. doi:10.2307/3593035.
4
Vermeulen, H., & Penninx, R. (2000). Immigrant Integration; the Dutch case. Amsterdam: Het
Spinhuis.
Vervoort, M., Flap, H., & Dagevos, J. (2011). The Ethnic Composition of the Neighbourhood and
Ethnic Minorities’ Social Contacts: Three Unresolved Issues. European Sociological Review,
27(5): 586-605. doi:10.1093/esr/jcq029.
Vijver, v. d. F. J. R., Breugelmans, S. M., & Schalk-Soekar, S. R. G. (2008). Multiculturalism:
Construct validity and stability. International Journal of Intercultural Relations, 32(2): 93-
104. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2007.11.001.
Vliegenthart, R. (2007). Framing Immigration and Integration; Facts, Parliament, Media and Anti-
Immigrant Party Support in the Netherlands Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam).
Wanders, J. (6th January 2009). Aboutaleb stuurt zijn paspoort niet terug. de Volkskrant. Online
available at
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/307981/20…-
zijn-paspoort-niet-terug.dhtml.
Weijters, G., & Scheepers, P. (2003). Verschillen in sociale integratie tussen etnische groepen:
beschrijving en verklaring. Mens en Maatschappij, 78(3): 144- 157.
Zhou, M. (1997). Segmented Assimilation: Issues, Controversies, and Recent Research on the New
Second Generation. International Migration Review, 31(4): 975-1008. doi:10.2307/2547421.
Zhou, M. (2008). Paper Families: Identity, Immigration Administration, and Chinese Exclusion by
Estelle T. Lau. American Journal of Sociology, 114(2): 528-530. 10.1086/595591.
Zimmermann, L., Zimmermann, K. F., & Constant, A. (2007). Ethnic Self-Identification of First-
Generation Immigrants1. International Migration Review, 41(3): 769-781.
doi:10.1111/j.1747-7379.2007.00093.x.

Download scriptie (622.53 KB)
Universiteit of Hogeschool
Andere
Thesis jaar
2014