Freelance medical management assistant (MMA) in de huisartsenpraktijk. De MMA met verruimde blik naar de toekomst.

Emmanuella De Jongh
Persbericht

Freelance medical management assistant (MMA) in de huisartsenpraktijk. De MMA met verruimde blik naar de toekomst.

Huisarts zeg ook ‘ns Aa

Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin.Moeder Teresa

Voel je je ook zo miserabel als je ziek bent of als slachtoffer van een ongeval? Steeds doen we beroep op de huisarts, want hij/zij vangt ons met open armen op als ons iets overkomt.

Vandaag lijkt het allemaal vanzelfsprekend, dat de huisarts voortdurend voor ons in de bres springt, net zoals Moeder Teresa dit ook belangeloos deed voor de zieken.

Is het gerechtvaardigd, dat de huisarts zich wegcijfert voor ons? Kan de huisarts dit blijven doen of moeten we dergelijke vanzelfsprekendheid bijstellen?

De huisarts

In België is de huisarts alom gekend als zorgverstrekker voor elk individu, ongeacht de leeftijd, het geslacht, de aandoening, enz. De huisarts is het eerste aanspreekpunt als we ons ziek voelen of als we het slachtoffer zijn van een ongeval.

Hij/zij heeft heel veel taken te verrichten. Als taken zijn dit zowel medische handelingen (bijvoorbeeld bloeddruk meten, vaccinaties toedienen, snijwonden hechten, ...) als administratieve taken (bijvoorbeeld resultaten opvragen, klassement, medisch dossier bijhouden, ziekteattesten opmaken,…).

Huisartsentekort

Door de te grote werkdruk kan de huisarts zich minder toeleggen op zijn kerntaken. Als kerntaken kennen we o.a. preventie, klinisch onderzoek, enz.

De werkdruk heeft eveneens een invloed op het privéleven van de huisarts waardoor hij/zij minder tijd aan het familiale en/of sociale leven kan besteden.

‘Artsen in opleiding’ kiezen vaak eerder voor een specialisatie en dus niet om ‘huisarts’ te worden. Als medische specialisatie kennen we bijvoorbeeld een arts in de verloskunde, een arts in de interne geneeskunde, een oogarts, een longarts, enz.

Huisartsengeneeskunde vergt bovendien een ruime medische kennis in vergelijking met de arts die zich in een medische discipline specialiseert. Hierdoor is huisartsen-geneeskunde een complexere zorgverlening en weegt dit ook bij de opleidingskeuze van de toekomstige arts.

Beide factoren, zowel de werkdruk als de complexere zorgverlening zijn redenen die bijdragen tot het huisartsentekort. Maatschappelijk is het belangrijk om een huisartsentekort te vermijden. In mijn thesis probeer ik suggesties aan te reiken om de overbelasting van huisartsen tegen te gaan.

De huisarts kan o.a. taken aan een medical management assistant (medisch secretaresse) toevertrouwen. De medical management assistant is door de medische vooropleiding goed in staat om administratieve taken van de huisarts over te nemen.

Om de medical management assistant de mogelijkheid te bieden de huisarts nog beter te ondersteunen, is het nodig om ook nog kleine medische handelingen aan te leren. Een oplossing zou hierin bestaan om het opleidingsprogramma van de medical management assistant uit te breiden met minimale medische handelingen zoals het meten van de bloeddruk, temperatuur opnemen, bloedstaal afnemen, enz.

Werkzekerheid

Een tweede aangehaald maatschappelijk probleem is ‘behoud van tewerkstelling’ en eventueel nieuwe tewerkstellingsvormen ontdekken voor de medical management assistant.

In alle sectoren is het belangrijk om langer aan het werk te blijven opdat de pensioenen betaalbaar blijven, ook voor de toekomstige generaties.

Medical management assistant is een knelpuntberoep met andere woorden een job die moeilijk ingevuld raakt.

Toch wordt de medical management assistant geconfronteerd met jobverlies in een ziekenhuisomgeving. Een aangehaald voorbeeld is de invoering van nieuwe technologieën waaronder spraakherkenning. Spraakherkenningsprogramma’s laten toe om het gedicteerde medisch verslag om te zetten naar getypte tekst. Spraakherkenning kent wel voordelen, maar voor de medical management assistant betekent dit minder interessant werk en afname van de werkhoeveelheid.

Hoog tijd om op jobverlies te anticiperen door nieuwe tewerkstellingsvormen te exploreren, want dit kan voor andere sectoren of werkterreinen ook ideeën opleveren.

Uit beide stellingen “hoe het huisartsentekort inperken” en “werkzekerheid voor de medical management assistant bevorderen” kwam dan het idee om na te gaan of de “freelance medical management assistant” een oplossing kan zijn voor de werkdruk bij huisartsen te doen afnemen. Een ander aspect is dat de medical management assistant mogelijk haar/zijn weg vindt naar de huisartsenpraktijk.

Slotbeschouwing

Elke stap die gezet wordt om de huisarts te ontlasten, is een stap waar we allemaal beter van worden.

Vanuit economisch standpunt was het eveneens interessant om dit onderzoek te voeren opdat nieuwe tewerkstellingsvormen zo ook hun weg naar andere sectoren kunnen vinden.

De onderwijssector kan ook een positieve bijdrage leveren door op vragen van werkgevers te anticiperen. Zo is er bijvoorbeeld de suggestie vanwege de huisartsen om in de opleiding medical management assistant bijkomende vaardigheden op te nemen.

Succes is alleen mogelijk indien alle betrokkenen, zijnde het werkveld/werkgevers en de onderwijssector, meegaan in het veranderingsproces.

Onze maatschappij is steeds in beweging en heeft daarom nood aan alertheid, inventiviteit en moed om oplossingen te realiseren.

 

Bibliografie

 

Bibliografie

AAC (z.j.). Gepersonaliseerde telefoonantwoorddiensten. Geraadpleegd op 17/04/2014 via http://gepersonaliseerdetelefoonpermanentie.be/nl/ms/ms/telefoonantwoorddiensten-antwerpen-2030/ms-118404-p-2/

Actiphone (z.j.). Geraadpleegd op 17/04/2014 via http://www.actiphone.be/nederlands/impulseo-iii/

Alliet, L., Coussens, J., De Bruyne, M., Deketele, S., Everaert, M. & Van De Weghe, T. (2011). Marktonderzoek profiel “Medical Management Assistant” [bachelorproef]. Arteveldehogeschool, Bedrijfs- en Office management.

AVB (z.j.). Zorgtrajecten. Geraadpleegd op 18/05/2014 via https://upb-avb.be/assets/7-Zorgtrajecten-45d84dcb.pdf

Berquin, A., Celentano, J., Crombez, G., Deseure, K., Faymonville, ME., Hans, G., Van Liefferinge, AS. & Vlayen, J. (2011). Aanpak van chronische pijn in België: Verleden, heden en toekomst [rapport]. Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Borremans, J., Creemers, L. & Schoenmakers, B. (2014). Hoe een praktijkassistent aanwerven? Huisarts nu, 1, pp. 20-23.

Bvb (2014). Vanaf 2020 dreigt nieuw personeelstekort in zorgsector. Geraadpleegd op 04/05/2014 via http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140311_01019126

Campuskrant (2013). UZ Leuven bouwt met diverse ziekenhuispartners “nexuz health” uit voor patiëntendossiers. Geraadpleegd op 13/04/2014 via http://nieuws.kuleuven.be/node/9586

CM (z.j.). Waarvoor kan ik terecht in een referentiecentrum voor CVS? Geraadpleegd op 08/03/2014 via http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/cvs/referentiecentra.jsp

CVA (2014). Medisch secretaresse. Geraadpleegd op 16/03/2014 via http://www.thuisstudie.be/tag/medisch-secretaresse/

D’Argent & Flo (z.j.). Huisarts? Hoe zien wij dat? Geraadpleegd op 08/03/2014 via http://websites.mijndokter.be/cabinetdargentflo/huisarts-hoe-zien-wij-dat/

D’Argent & Flo (z.j.). Wat doet mijn huisarts? Geraadpleegd op 08/03/2014 via http://websites.mijndokter.be/cabinetdargentflo/wat-doet-mijn-huisarts/

Datanews (2011). UZ Leuven rolt elektronisch medisch dossier uit bij 7 partnerziekenhuizen. Geraadpleegd op 18/05/2014 via http://datanews.knack.be/ict/nieuws/uz-leuven-rolt-elektronisch-medisch-dossier-uit-bij-7-partnerziekenhuizen/article-1194998606564.htm

De Backer, E. (2013). Het gebruik van spraaktechnologie bij medical management assistants (MMA’s) in West-Vlaanderen [bachelorproef]. Howest, Handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Debonne, G. (2013). De digitalisering in het ziekenhuis en in de privépraktijk. De voordelen en valkuilen van de digitalisering van de medische administratie [bachelorproef]. Howest, Handelswetenschappen en bedrijfskunde.

De Bruyn, P. (2014). Freelance opdrachten of freelancer worden. Geraadpleegd op 04/05/2014 via http://www.zelfstandigen.be/freelance-opdrachten/

De Buysscher, E. (2013). De solopraktijk onder de loep [masterproef]. KU Leuven, Huisartsengeneeskunde.

Deleye, E. (2013). Spraaktechnologie: Vergelijkende studie in ziekenhuizen in West-Vlaanderen [bachelorproef]. Howest, Handelswetenschappen en bedrijfskunde.

De Wilde, A. (2011). De taak en functie van de huisarts: Wat patiënten denken en huisartsen doen [masterproef]. KU Leuven, Huisartsengeneeskunde.

Diabetesvrienden (2011). De diabetesconventie. Geraadpleegd op 18/05/2014 via http://www.diabetesvrienden.be/diabetesconventie.html

Dirickx, B. (2011). Taakdelegatie in de Vlaamse huisartsenpraktijk. Een exploratieve studie [masterproef]. KU Leuven, Huisartsengeneeskunde.

Domus Medica (2007). De Missie van Domus Medica. Geraadpleegd op 08/03/2014 via http://www.domusmedica.be/domusmedica/missie/missie.html

Domus Medica (2012). Brief aan de huisartsen i.v.m. Impulseo. Geraadpleegd op 08/03/2014 via http://www.domusmedica.be/documentatie/archief/nieuws/4484-brief-aan-de-huisartsen-i-v-m-impulseo.html

FVIB (2009). Voorlopig geen beroepscompetentieprofiel praktijkassistent eerstelijnsgezondheidszorg. Geraadpleegd op 17/03/2014 via http://www.federatievrijeberoepen.be/viewobj.jsp?id=392790

Geeraert, F. (2010). Aan de slag met een praktijkassistent(e): opstellen van een takenlijst en uitwerken van procedures [masterproef]. KU Leuven, Huisartsengeneeskunde.

HOWEST (de Hogeschool West-Vlaanderen), (2013). Competentieprofiel opleiding MMA Howest 2012/2013 [rapport]. Howest, Handelswetenschappen en bedrijfskunde.

HVBL (2008). Opleiding praktijkassistent aan hogescholen. Geraadpleegd op 30/03/2014 via http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/opleiding-praktijkassistent-aan-hogescholen.aspx

HVG (z.j.). Visie. Geraadpleegd op 08/03/2014 via http://www.hvg.be/visie

HVRT (z.j.). Zorgtrajecten. Geraadpleegd op 08/03/2014 via http://www.hvrt.be/04_zorg.html

LegalWorld (2012). Financieel voordeel bij zorgtrajecten makkelijker te behouden. Geraadpleegd op 01/05/2014 via http://www.legalworld.be/legalworld/content.aspx?id=53036&LangType=2067

MCH (z.j.). Huisartsenondersteuning: flexibel en veelzijdig. Geraadpleegd op 17/04/2014 via http://www.mcharts.be/artsen/stichting/algemeen.asp

MCH (z.j.). MCH stelt zich voor. Geraadpleegd op 17/04/2014 via http://www.mcharts.be/artsen/mch/filosofie.asp

Medinews (2006). Huisartsen steeds meer in groepspraktijken. Geraadpleegd op 16/03/2014 via http://www.medinews.be/article.asp?id=59227

Onderwijskiezer (2014). Knelpuntberoepen. Geraadpleegd op 16/03/2014 via http://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_knelpuntberoepenlijst.php

Participatiefonds (2014) Impulseo. Geraadpleegd op 24/04/2014 via http://www.fonds.org/nl/dienstverleningsactiviteiten/wettelijkeenreglementaireopdrachten/impulseo

RIZIV (z.j.). Het Globaal Medisch Dossier. Geraadpleegd op 06/04/2014 via http://www.riziv.fgov.be/citizen/nl/medical-cost/SANTH_4_2.htm

RIZIV (2014). Revalidatie. Geraadpleegd op 18/05/2014 via http://www.riziv.fgov.be/care/nl/revalidatie/index.htm#3

RTL (2012). Une aide financière pour éviter la pénurie de médecins généralistes. Geraadpleegd op 06/04/2014 via http://www.rtl.be/info/belgique/societe/867537/une-aide           -financiere-pour-eviter-la-penurie-de-medecins-generalistes

Ruysschaert, T. (2013, 21 juni). Rol van betekenis voor de huisarts. Artsenkrant.

Selor (z.j.). Geraadpleegd op 30/03/2014 via http://www.selor.be/nl/testen/selectietesten/wat-zijn-competenties

SERV (2009). Advies Proefproject hoger beroepsonderwijs: beroepscompetentieprofielen voor nieuwe opleidingen HBO 2009. Geraadpleegd op 18/03/2014 via http://www.serv.be/uitgaven/1448.pdf

Subsidieportaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2013). Impulseo II. Geraadpleegd op 04/05/2014 via http://www.ecosubsibru.be/index.cfm?fuseaction=aides.aides_one&aide_id=274&language=NL

Telewerken (z.j.). Geraadpleegd op 17/04/2014 via http://www.tijdvoortelewerk.be/

Trees, E. (z.j.). Een praktijkassistent aannemen. Informatie over de praktische kant, Impulseo II en een opleiding op de werkvloer [Brochure]. Huis voor gezondheid, Brussel.

Van Dale (2014). Geraadpleegd op 06/04/2014 via http://vowb.vandale.nl

Verheyen, K. (2009). Administratieve lasten van huisartsen in Vlaanderen. [Masterproef], Universiteit Hasselt, Toegepaste Economische Wetenschappen.

Verraes, A. (2012). Hoe beleven jonge huisartsen en hun partner de beslissing om het pad van de huisartsgeneeskunde te verlaten? [masterproef]. Universiteit Gent, Huisartsengeneeskunde.

VIVES (2012). Geraadpleegd op 16/03/2014 via http://www.katho.be/page.aspx?smid=3027

VVMS (2007). Waarvoor staat onze beroepsvereniging? Geraadpleegd op 16/03/2014 via http://www.vvms.be/

Zorgtraject (z.j.). Geraadpleegd op 08/03/2014 via https://upb-avb.be/assets/7-Zorgtrajecten-45d84dcb.pdf

Zorgzoeker (2011). Geaccrediteerd arts. Geraadpleegd op 08/03/2014 via http://www.zorgzoeker.be/Cms.aspx?id=173

Zorgzoeker (2011). Soorten praktijken. Geraadpleegd op 08/03/2014 via http://www.zorgzoeker.be/Cms.aspx?id=177

 

Bibliografie persoonlijke communicatie

Dewolf, K. (2013, 21 december). (adjunct-kabinetschef Vlaams minister Jo Vandeurzen). (Impulseo). Persoonlijke communicatie [e-mail].

Van Rampelberg, D. (2014, 19 mei). (Communicatie- en pickupverantwoordelijke MCH). Persoonlijke communicatie [e-mail].

 

Geraadpleegde werken

Caekaert, E. (2013). De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden [bachelorproef]. Howest, Handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Declercq, M. (2013). Interne noodplanning en ziekenhuiscriminaliteit: Een affichecampagne in het Jan Yperman Ziekenhuis [bachelorproef]. Howest, Handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Dirickx, B. (2011). Taakdelegatie in de Vlaamse huisartsenpraktijk. Een exploratieve studie [masterproef]. KU Leuven, Huisartsengeneeskunde.

European Institute for Brand Management (2011). Verwerken van kwalitatieve data. Geraadpleegd op 30/05/2014 via http://www.eurib.org/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Onderzoek/v_-_Verwerken_van_kwalitatieve_data.pdf

Notuleercentrum (z.j.). Geraadpleegd op 19/04/2014 via http://www.notuleercentrum.nl/transcriptieservice/globale_transcriptie.asp

Peetermans, K. (2013). De lokale ondernemersvereniging: meer dan alleen belangenbehartiging? De lokale participatie van ondernemers in Oost-Vlaams-Brabant [bachelorproef]. KHLeuven, Sociaal werk.

Pollefliet, L. (2013). Schrijven van verslag tot eindwerk: do’s and dont’s. (6de druk). Gent: Academia Press.

Taaltelefoon (2014). Geraadpleegd op 29/03/2014 via http://taaltelefoon.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/In_duidelijk_Nederlands.pdf

Vandeweghe, W. (2005). Duoteksten: inleiding tot vertaling en vertaalstudie. (2de druk). Gent: Academia Press.

Vlaams Netwerk Armoede (2004). Handleiding focusgroep onderzoek. Geraadpleegd op 15/12/2013 via http://www.communicerenmetarmen.be/sites/default/files/HandleidingFocusgroepenCBO200409.pdf

Wielandts, J. (2013). Het ABC van de APA-refereerstijl. Praktische handleiding voor wetenschappelijk refereren [Brochure]. Universiteit KU Leuven, Faculteit Politieke Wetenschappen en Sociologie.

Universiteit of Hogeschool
Medical management assistant
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
De Jongh@DeJongh2
Share this on: