The Future of Water

Laura
Vandernoot

Voorkom een wereld zonder water

Inleiding
Sinds 20 Augustus 2013 leeft de wereld op krediet. De “Wereld Overschrijding Dag” betekent dat de aarde alle natuurlijke grondstoffen heeft benuttigd dat het kan vernieuwen op één jaar tijd. Deze dag komt elk jaar dichter bij het begin van het jaar. 

Water is één van de belangrijkste bronnen op aarde, ook gekend als de levensmolecule, omdat het 4 biljoen jaar geleden leven op aarde mogelijk maakte. Onze planeet, de blauwe planeet, bezit enorm veel water, maar toch heeft 1 op de 3 personen geen toegang tot water. Is dit toeval of een bewuste keuze van onze beschaving? Water is ons gemeenschappelijk erfgoed, toegang tot water is een recht en het besparen ervan is een plicht.

De hoeveelheid water die vandaag beschikbaar is, is nog steeds dezelfde dan 4 biljoen jaar geleden. Het probleem is dat meer mensen het gebruiken. Waterschaarste in de wereld is sterk gestegen sinds de tweede helft van de 20ste eeuw. De bevolking verbruikt meer water dan de snelheid waarmee het water door regen kan worden hernieuwd. Om een duurzame ontwikkelen te bereiken in de 21se eeuw is het belangrijk dat de huidige generatie ingrijpt. Maar aangezien water voor de meeste mensen zo gemakkelijk beschikbaar is, gaat het besef van de schaarste van deze bron verloren. Water is een unieke grondstof waarvoor geen alternatief bestaat.

Body
De toekomstige vraag naar water is groter dan het aanbod. Een groeiende wereldbevolking, hogere levensstandaarden en klimaatsverandering zijn allemaal factoren die bijdragen tot een steeds groter wordende waterschaarste. Maar hoe komt dit? Is er dan niet genoeg water op aarde aanwezig?

Van al het water die op aarde aanwezig is, is slechts 3% zoet water. De overige 97% is zout water en dus niet geschikt voor menselijke consumptie. Van die 3% ligt slechts een klein deeltje in rivieren en meren, waar het gemakkelijk bereikbaar is voor menselijk verbruik.

Het water verbruik kan worden opgesplitst in 3 grote sectoren: de industrie, de landbouw en de gezinnen. Wereldwijd verbruikt de landbouw 70% van het water. Hiermee is de landbouw de grootste water verbruiker. De industrie is de tweede grootste waterverbruiker met 22% en dan pas komen de gezinnen die slechts 8% van het totaal water verbruiken.

Hoe kan waterschaarste in de toekomst vermeden worden? Voor gezinnen zou het aanleggen van een regenwaterput moeten worden verplicht. Dit is in Europa nog helemaal niet het geval. België is één van de enige landen in Europa die het bouwen van een regenwaterput verplicht bij nieuwbouw. Het hoger prijzen van water is ook een optie om de vraag naar water te laten verminderen. Hoewel het een heel controversieel onderwerp is aangezien water ook wordt beschouwd als een fundamenteel mensenrecht.

In de industrie zou niet-drinkbaar water kunnen gebruikt worden voor vele processen. Verder zou de overheid bedrijven moeten verplichten om hun eigen afvalwater te recycleren. Ook hier zou een hogere waterprijs de consumptie doen dalen.

Een duidelijke inspanning moet geleverd worden door de grootste verbruiker: de landbouw. In deze sector is water vaak gratis en daardoor ligt de consumptie heel hoog. Het is vaak heel moeilijk te achterhalen hoeveel water de landbouwers gebruiken aangezien zij hun water rechtstreeks uit waterputten of rivieren halen. Ook wordt veel drinkbaar water in deze sector vervuild door het gebruik van pesticiden.

Maar elke mens kan een steentje bijdragen door zijn voedingsgewoontes aan te passen. Vlees is heel water verbruikend. Voor het maken van 1 kilogram rundvlees zijn er 15,500 liters water nodig, terwijl er voor 1 kilogram kip slecht 4,300 liters water nodig zijn. Het aantal liters water die nodig zijn doorheen het hele productieproces van een product wordt ook wel de water afdruk van een product genoemd. Zo verbruikt een Europeaan ongeveer 4,815 liters water per dag via de voeding.

Door onze eetgewoonten te veranderen kunnen we dus water besparen. Minder vlees eten of minder water verbruiken tijdens de productie van het vlees zijn dus mogelijke oplossingen. Voedingsmiddelen die minder water nodig hebben en toch het nodige aantal proteïnen leveren zijn bekend. Zo zullen we in de toekomst misschien insecten eten. Zij zijn rijk in proteïnen, mineralen en vezels. Een steak van 100 gram bevat hetzelfde aantal proteïnen dan 160 larven of 40 krekels, maar verbruikt wel veel minder water.

In het geval dat mensen niet klaar zijn voor het overschakelen naar alternatieve voedingsmiddelen, bestaan er andere, realistischere oplossingen voor de landbouw. Door een label te plaatsen op voeding kan er worden aangetoond hoe water-vriendelijk een product is geweest tijdens zijn productie. Zo kunnen de consumenten bewust een milieu vriendelijke keuze maken. Hiervoor is een goede reglementering nodig zodat de gegevens niet worden vervalst.

Slot
Kortom, oplossingen bestaan om een tekort aan water te voorkomen, maar helaas kan dit niet zonder inspanningen. Weinig mensen zijn zich bewust van het water tekort. Wat wordt jouw bijdrage om het drinkbaar water op onze planeet te redden?

Bibliografie

Anderson, K. &. (2008). International water pricing: an overview of historic and modern case studies.

AquaFit4Use. (n.d.). The project for sustainable water use in industry. Retrieved March 2, 2014 from AquaFit4Use: www.aquafit4use.eu

Aquastat. (2014). Aquastat. Retrieved March 17, 2014 from FAO: www.fao.org/nr/water/aquastat

AquaWal. (2013). prix de l'eau. Retrieved March 8, 2014 from AquaWal: www.aquawal.be

ARTE. (2013). La viande in vitro bientôt dans nos assiettes? Retrieved November 14, 2013 from arte: http://www.arte.tv/guide/fr/048700-000/la viande-in-vitro-bientot-dans-nos-assiettes

Auriol. (2013, October 16). Que manerons-nous demain? (Gauthier, Interviewer) RTL TVI: Coûte que coûte.

Austin. (2011). Water in Texas: the thirsty road ahead. The Economist , 44-45.

Australian Government. (2011). National water market. Retrieved November 15, 2013 from nationalwatermarket: http://www.nationalwatermarket.gov.au/

Australian Government. (2013, June 14). Water efficiency labelling and standars (WELS) scheme. Retrieved March 14, 2014 from Water Rating : www.waterrating?gov.eu/industry/water-rating-label

Benito, P. M.-B. (2009). Water efficiency standards. Bio intelligence service and Cranfield University, Environment. European Commission.

Berbel, J. C. (2006). Water pricing and irrigation: a review of the European experience.

Blackwood, T. (2013, November 27). Klimaatvluchteling krijgt geen asiel. Metro , 4.

Boom. (2013, October 16). Que mangerons-nous demain? (Gauthier, Interviewer) RTL TVI: Coûte que coûte.

Brown, A., & Matlock, M.D. (2011). A review of water scarcity indices and methodologies.

Byrne, J. (2009). Standards urged for green labelling. Food Production Daily.

CEIR. (2012). European association for the taps and valves industry. Retrieved March 14, 2014 from CEIR: www.ceir.eu

CEIR. (2013). The water label industry scheme. The European association for the taps and valves industry. CEIR.

CEO Water Mandate. (2009). From footprint to public policy- The business future for addressing water issues.

Chapagain, A. H. (2005). Saving water through global trade. Institute for Water Education. Delft: UNESCO-IHE.

Claes, B. (2009). Kraantjeswater is gezond, ecologisch én goedkoop. De Standaard , 11.

Cooley, H., Gleick, P. H., & Wolff, G. (2006). Desalination, with a grain of salt: A California perspective. Pacific Institute. Oakland: Pacific Institute.

De Rijck, K. (2005, March 22). Europa wacht waterproblemen. De Standaard , p. 16.

De Standaard. (2013, October 17). België verwacht eerste Europese milieuboete. De Standaad .

De Vos, H., & Asper, G. (2006, May 25). Waarom moeten we zuinig zijn met drinkwater? De Standaard , p. 24.

Defra. (2008). Virtual water- a discussion paper for Defra.

Delbeke, S., Cuypers, P., & Degryse, I. (2002, April 26). 'S werelds zwartboek: Water. De Standaard , pp. 1-8.

Dhont, C. (2013, May 20). insecten eten met greenkow. Retrieved March 13, 2014 from culinaria: www.culinariasquare.com

Duffy, M. (2008). Innovations solutions within the water industry: Desalination. American Water. White Paper.

Dukhovny, V. (2009). Integrated water resources management: putting theory into practice. Tashkent: Scientific and Information Center of the Interstate Commission for Water Coordination.

Dushanbe. (2012, September 29). Water wars in Central Asia: Damned if they do. The Economist , 54-55.

Ecrin, A., Aldaya, M., & Hoekstra, A. (2011). Soy milk and soy burger and equivalent animal products. Institute for Water Education. Delft: UNESCO-IHE.

Edkins, R. (2006). Irrigation efficiency gaps - Review and Stock Take. Irrigation New Zealand.

EEA. (2012a). EEA reviews new findings from 2012, the Year of Water. Retrieved November 10, 2013 from European Environment Agency: http://www.eea.europa.eu/

EEA. (2012b). Towards efficient use of water resources in Europe. European Environment Agency. Copenhagen: EEA.

EEA. (2013). Assessment of cost recovery through water pricing. Luxembourg: European Environment Agency.

EU. (2012). EU Water Blueprint Conference. Nicosia.

EU. (2014a, February 14). right2water. Retrieved February 20, 2014 from Water is a human right: www.right2water.eu

EU. (2014b). Supporting European water innovators. Retrieved February 28, 2014 from innowater: http://innowater.eu

EU. (2014c). The project for sustainable water in industry. Retrieved February 29, 2014 from AquaFit4Use: www.aquafit4use.eu

Europe. (2012). EUR-Lex: A Blueprint to safeguard Europe's water resources. Retrieved September 3, 2013 from eur-lex: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/lexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0673…

European Commission. (2014, February 20). EIP Water. Retrieved February 27, 2014 from Europa: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership

European Environmental Bureau. (2012). EU Common Agricultural Policy 2014-2020: CAP-Reform must deliver to safeguard Europe's waters. Brussels: EEB.

Eurostat. (2012a). Total Freshwater abstraction by public water supply in 2009 (m^3 per inhabitant). Retrieved October 17, 2013 from eurostat: http://epp/eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/

Eurostat. (2012b). Freshwater Resources per inhabitant - Long-term average (1000m^3 per inhabitant). Retrieved November 15, 2013 from Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/

EWP. (2014). European Water Partnership. Retrieved February 28, 2014 from ewp: www.ewp.eu

Falkenmark, M. (1997). Meeting water requirements of an expanding world population. London: Phil. Trans. R. Soc.

FAO. (2009, December 23). faostat. Retrieved March 22, 2014 from Food and Agriculture Organization: http://faostat.fao.org

FASFC. (2014). FASFC: Federal Agency for the Safety of the Food Chain. Retrieved March 13, 2014 from afsca: www.afsca.be

FOD Economie (n.d.). Drinkwatervoorziening in België: sectoronderzoek. FOD Economie.

Garnett, T. (2008). Measuring water: who's doing what.

Geukens, S. (2013, May 30). Merendeel wereldbevolking kampt binnen 2 generaties met watertekort. Retrieved September 10, 2013 from Het Laatste Nieuws: http://www.hln.be/hln/nl/2764/milieu/article/detail/1642725/2013/05/30/…

Gleick, P. H. (2003). The world's water: biennial report on freshwater resources 2002-2003. Washington DC: Island Press.

Gleick, P. H., Wolff, G., Chalecki, E. L., & Reyes, R. (2002). The new economy of water: The risks and benefits of Globalization and Privatization of Fresh Water. Oakland: Pacific Institute.

Global Water Partnership. (2006). Setting the stage for change. Stockholm, Sweden: Global Water Partnership.

Green Kow. (2013). Green Kow: épicurisme écologique. Retrieved February 20, 2014 from green kow: www.greenkow.be

Hamilton, A. (2011, October 3). Droughtbusters: The world is getting thirstier. Five ways we can keep from going dry. TIME , pp. 51-54.

Hirji, R. &. (2009). Strategic environmental assessment: Improving water resources Governance and decision making . Environment Department: Energy, Transport and Water Department. Washington, DC: The World Bank.

Hoekstra, A. (2006). The Global dimension of water Governance: Nine reasons for Global Arrangements in order to cope with local water problems. Delft: UNESCO-IHE.

Hoekstra, A. (2010). The water footprint of animal products. London: Earthscan.

Hoekstra, A., & Chapagain, A. (2007). Water footprint of nations: water use by people as a function of their consumption pattern. Water Resource Management. 21(1). waterfootprint.org.

HYDROBRU. (2013). Les tarifs. Retrieved March 8, 2014 from Hydrobru-Intercommunale bruxelloise de distribustion et d'assainissement d'eau: www.hydrobru.be

IEA. (2012). Water for energy: is energy becoming a thirstier resource? International Energy Agency. Paris: International Energy Agency (IEA).

IEA. (2014). Water for energy. Retrieved March 17, 2014 from International Energy Agency: World Energy Outlook: www.worldenergyoutlook.org

ILEC. (2005). Managing lakes and their basins for sustainable use: a report for lake basin managers ad stakeholders. Kusutsu, Japan: International Lake Environment Committee foundation.

InnovaTech. (2013). Dossier de presse: Green Kow. Lasne: InnovaTech.

Institution of Mechanical Engineers. (2013, January 10). How much water is needed to produce food and how much do we waste? From The Guardian: http://www.theguardian.com

IWMI. (2007). A comprehensive assessment of water management in agriculture. IWMI. Washington, D.C.: Earthscan.

Jonckheere, E. (2009). Het kan met minder: Tips & tricks voor een zuiniger huishouden. VMM , 8.

Jones, T. (2003, March). Pricing water is becoming more widespread, with the dual aim of expanding supply and encouraging more responsible use. Retrieved November 24, 2013 from OECDobserver: http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/939/Pricing_water…

Khayet, M. (2013). Solar desalination by membrane distillation: Dispersion in energy consumption analysis and water production costs (a review). University Complutense of Madrid. Madrid: Elsevier.

Kohli, A. F. (2010). Disambiguation of water statistics. Aquastat. FAO.

Kolokytha, E. &. (2003). Water pricing policies in the EU. Compliance with the WFD. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki.

Kowitt, B. (2009, December 7). The future of water. FORTUNE , pp. 75-79.

Kraemer, A. &. (1998). Comparison of Water Prices in Europe. Berlin: Centre for International and European Environmental Research.

Lazlad. (2007, May). An overview of the global water problems and solutions.

McKinsey Global Institute. (2014, March 22). Infrastructure financing: a long winding road. The Economist , 63-64.

Mekonnen, M., & Hoekstra, A. (2011). The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products. University of Twente, Twente Water Centre. Enschede: Hydrology and Earth System Sciences.

Morelli, A. (2013). Slow Food International. Retrieved September 18, 2013 from angelamorelli: http://angelamorelli.com/1/

Morrison, J., Morikawa, M., Murphy, M., & Schulte, P. (2009). Water scarcity and climate change: growing risks for businesses and investors. CERES.

Niclaes, E. &. (2013, Februari). Prijsstudie: Water in Brussel het goedkoopst. Test-Aankoop.

OECD. (1999). The prices of water - Trends in OECD Countries. Paris: OECD.

OECD. (2002). Household energy & water consumption and waste generation: Trends, environmental impacts and policy responses. Environment Directorate, National Policies Division. OECD.

OECD. (2007). stats. Retrieved February 23, 2014 from Organization for Economic Cooperation and Development: http://stats.oecd.org

OECD. (2009). Managing water for all: An OECD perspective on pricing and financing. Paris: OECD.

OECD. (2010a). Sustainable management of water resources in agriculture. OECD.

OECD. (2010b). Water resources in agriculture: Outlook and policy issues. London: OECD Publishing.

OECD. (2011). OECD Factbook 2011: Economic, environmental and social statistics. OECD.

OECD. (2013, May 2). Water-The right price can encourage efficiency and investment. Retrieved November 24, 2013 from oecd: http://www.oecd.org/env/resources/water-therightpricecanencourageeffici…

Offsetwarehouse. (2010). Water contamination. Retrieved November 27, 2013 from offsetwarehouse: www.offsetwarehouse.com

OTA. (1993). Preparing for an uncertain climate- Vol. 1. Washington, D.C.: Congress of Technology Assessment.

Pacific Institute. (2006). Desalination, with a grain of salt: A california Perspective. Pacific Institute.

Pacific Institute. (2009). The World's Water. Retrieved March 13, 2013 from www.grida.no

Polycarpou, P. (2011). Water pricing issues in countries with water deficit. Cyprus: Agricultural Institute Cyprus.

Postel, S. (1993). Water and agriculture. Oxford: Oxford University Press.

Prasad, N. (2006). Privatisation results: private sector participation in water services after 15 Years. Development Policy Review.

Rijsberman, F. (2005). Water scarcity: Fact or Fiction . International Water Management Institute, Agricultural Water Management . Colombo: Elsevier.

Rodriguez, D. V. (2012). Investing in water infrastructure: capital, operations and maintenance. Water Partnership Program. Washington DC: The World Bank.

Rogers, P. D. (2001). Water is an economic good: How to use prices to promote equity, efficiency, and sustainability. Delhi: Elsevier.

Rosegrant, M. C. (2002). Global Water Outlook to 2025: averting an impending crisis. Sri Lanka: IFRI and IWMI.

Roth, E. (2001). Water pricing in the EU: a review. EEB-European Environmental Bureau. EEB.

Safe Drinking Water Foundation. (n.d.). Water consumption. Retrieved February 26, 2014 from Safe Water: www.safewater.org

Savenije, H. (2001). Why water is not an ordinary economic good. Delft: IHE.

Scheierling, S. B. (2013). Toward an agenda for improving wastewater use in agriculture. Water International . The World Bank.

Segal, R., & MacMillan, T. (2009). Water labels on food: issues and recommendations. Brighton: Food Ethics Council.

Sheehan, L. (2009). Summary of costs and benefits of water supply alternatives. California Coastkeeper Alliance. California: CCKA.

Source Water Team. (n.d.). Sourcewaterteam. Retrieved November 20, 2013 from The message is in water: www.sourcewaterteam.com

Stikker, A. (1998). Water today and tomorrow. Futures , 30, 43-62.

The Economist. (2003, March 22). Bogged down: Why the private sector should play a bigger role in water supply. The Economist , p. 13.

The Economist. (2006, November 11). Water, sanitation and poverty: Clean water is a right but it also needs to have a price. The Economist , pp. 67-68.

The Economist. (2010, May 22). Business begins to stirr, but many water providers still have a long way to go. The Economist: A special report on water , pp. 8-11.

The Economist. (2014, March 22). A long and winding road. The Economist , p. 63.

The Water Label Company. (2013). European Water Label. Retrieved March 14, 2014 from www.europeanwaterlabel.eu

The World Bank. (2006). Evolution of integrated approaches to water resource managment in Europe and the United States: some lessons from experience. Washington, D.C.: The World Bank.

The World Bank. (2014, January 16). Infographic: Thirsty energy-Energy and water's interdependence. Retrieved March 1, 2014 from worldbank: www.worldbank.org/thirstyenergy

Thirsty Energy. (2014). Securing Energy in a water-constrained World. The World Bank.

UNESCO. (2007). Developing alternative urban water supplies. NSW: UNESCO Centre for Membrane Science.

United Nations. (2003). "Water for people, water for life" United Nations World Water Development Report. UNESCO.

United Nations. (2013a). Drinking water, sanitation & hygiene. Retrieved September 15, 2013 from UN Water: http://www.unwater.org/statistics_san.html

United Nations. (2013b). International decade for action "Water for life" 2005-2015. Retrieved October 20, 2013 from UN: http://www.un.org/waterfor lifedecade/scarcity.shtml

United Nations Environment Program. (2008a). Freshwater Resources: Volume by continent. Retrieved October 9, 2013 from unep: http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article32.html

United Nations Environment program. (2008b). UNEP. Retrieved April 25, 2014 from water withdrawal and consumption: the big gap: www.unep.org/dewa/vitalwater

United Nations Environment Program. (2008c). water scarcity index. Retrieved October 21, 2013 from unep: http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article77.html

UN-Water. (2014, February 6). UN-water. Retrieved April 2, 2014 from www.unwater.org

Vanassche, E. (2005). Water, een bron van leven. KHBO, Brugge.

Vandenbussche, B. (2009). 140 liter water in een kopje koffie. De Standaard , p. 9.

Vandepopuliere, K. (2009). Water is de sleutel tot ontwikkeling. De Standaard , p. 3.

Vanham, D. M. (2013). The water footprint of the EU for different diets. Elsevier.

Vanham, D., & Bidoglio, G. (2012). A review on the indicator water footrpint for the EU28. Ecological indicators , 26, 61-75.

VMM. (2012). Drinkwaterproductie en -levering in cijfers. Watermeter 2012 .

Wallace, J. (2000). Increasing agricultural water use efficiency to meet future food production. Centre for Ecology and Hydrology, Agriculture, Ecosystems and Environment 82. Oxford: Elsevier.

Water and Sanitation Program. (2013). 2013 Cartoon Calender. Retrieved October 7, 2013 from Water and Sanitation Program: http://www.wsp.org/content/2013-cartoon-calendar

Water Policy International. (2012). How long can you live without water. Retrieved October 3, 2013 from The Water Page: http://thewaterpage.com/live-without-water.htm

Water Resources Group 2030. (2009). Charting our water future: economic frameworks to inform decision-making.

WBCSD. (2006). Water: Facts & trends. World Business Council for Sustainable Development. Geneva: WBCSD.

WEF. (2009, January). World Economic Forum. Retrieved September 13, 2013 from Managing our future water needs for agriculture, industry, human health and the environment: http://www.weforum.org/pdf/water/WaterInitiativeFutureWaterNeeds.pdf

WHO. (2013). What is the minimum quantity of water needed? Retrieved October 13, 2013 from World Health Organization: http://www.who.int/water_sanitation_health/emergencies/qa/emergencies_q…

World Energy Council. (2010). Water for energy. London: World Energy Council.

World Water Council. (n.d.). Giving an audible voice to water. Retrieved April 25, 2014 from World Water Forum: www.worldwatercouncil.org

World Water Day. (2007, March 22). Slecht beheer veroorzaakt waterschaarste. De Standaard , p. 15.

WWF. (2006). Illegal water use in Spain: causes, effects and solutions. World Wide Fund for Nature. Madrid: WWF.

WWF. (2013, August 20). Le monde vit désormais à crédit. Métro , 3.

 

 

 

 

 

6.1 Own Sources

 

Buysse, M. (2014, February 21). Director-Coordinator AquaFlanders. Thesis: "The Future of Water". (L. Vandernoot, Interviewer)

Kindermans, J. (2014, March 6). The future of water. (L. Vandernoot, Interviewer) Brussels, Belgium.

PASS. (2013, October 27). H2O. Bergen, Henegouwen, Belgium: Parc d'Aventures Scientifiques.

Vandernoot, L. (2014). Belgium.

Download scriptie (3.16 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2014