Het delen van emoties op Facebook door nieuwe ouders

Sarah
Leijendekker

Trotse jonge ouders zijn positief op Facebook

Zie jij ook regelmatig ‘posts’ over kids voorbij komen op jouw Facebook-pagina? Kersverse ouders zijn alom vertegenwoordigd op deze populaire sociale netwerksite. De meeste ouders delen graag statusupdates over en foto’s van hun pasgeboren spruit. Die update tovert vervolgens bij menigeen een glimlach op het gezicht. De talloze reacties en ‘likes’ op deze berichten spreken voor zich. Facebook is een plek om emoties te delen en het gebruik van Facebook leidt tot het ervaren van emoties.

Dagelijks ‘posten’ miljoenen Facebook-gebruikers wat ze aan het doen zijn, met wie, waar en hoe ze zich daarbij voelen. Naast de alledaagse gevoelens zijn er een aantal levensgebeurtenissen welke een grote impact hebben op het emotionele welzijn. De overgang naar ouderschap is daar één van. In deze periode ervaren jonge ouders zowel positieve als negatieve emoties. In het kader van haar masterproef onderzocht Sarah Leijendekker of nieuwe ouders hun emoties delen via Facebook, op welke manier ze dit doen en wat hun beweegredenen hiervoor zijn. Daarbij is ook gekeken naar eventuele verschillen tussen vaders en moeders. De data zijn verzameld door middel van twintig diepte-interviews aangevuld met een inhoudsanalyse van hun statusupdates.

Schreeuw het van de daken

Je herkent het wel: je maakt iets mee en dan heb je de behoefte om erover te praten. Dit is heel gewoon; mensen hebben de drang om een emotionele gebeurtenis te delen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer negentig procent van de ervaren emoties gedeeld wordt. Hoe intenser men een emotie ervaart, hoe meer men geneigd is om over de ervaring te praten. Ook Facebook is zich bewust van dit fenomeen en speelt daarop in met de nieuwe functie ‘voel me’.

Dat op Facebook voornamelijk positieve ‘posts verschijnen weet iedereen. Ook diverse wetenschappers spreken over een zogenoemde ‘positiviteitsbias’ op sociale netwerksites. Maar waarom worden bepaalde emoties wel of niet gedeeld? Nieuwe ouders antwoorden daar heel simpel op: negatieve emoties zijn privé. Facebook is dus geen plek voor negatieve gevoelens. Het lezen van negatieve berichten levert zelfs irritaties op. Een statusupdate moet positief zijn volgens ouders en de boodschap moet over een speciale gebeurtenis gaan. Die speciale gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld een nieuwe baan, een verloving of een geboorte van een baby.

Communicatiestrategieën

Het merendeel van de geïnterviewde ouders deelt hun blijde en trotse gevoelens via Facebook. Slechts één respondent deelt ook negatieve emoties. Het wel of niet delen van emoties is soms afhankelijk van de gemoedstoestand (verveling) of dronkenschap. Deze staten kunnen zorgen voor een ondoordachte statusupdate. Over het algemeen denken ouders wél na over hun ‘post’. Hierbij wordt bijvoorbeeld de privacy-strategie toegepast: er komt geen foto van de baby online vanwege privacy-redenen. Een andere strategie is het toepassen van zelfcensuur: wanneer de foto niet voldoet aan de esthetische eisen van de auteur, wordt deze niet geplaatst.

Het toepassen van communicatiestrategieën is heel menselijk. In onze opvoeding leren we emotieregulatie technieken toe te passen. Een voorbeeld hiervan is een kind die zijn teleurstelling leert onderdrukken als het geen prijs heeft gewonnen. De gevoelde emotie wordt hierbij dus tegen gehouden. Emoties kunnen ook versterkt worden geuit. Een moeder is bijvoorbeeld blij voor haar kind als het zijn veterdiploma heeft gehaald. Zij kan deze blijdschap vergroot uiten naar het kind om hem te stimuleren. De diverse technieken zijn afhankelijk van de cultuur waarin men leeft. In het Westen spitsen de technieken zich voornamelijk toe op: 1. Het verhogen van de meer optimistische, sociale emotionele uitingen (belangstelling, empathie, lachen). 2. Het verzwakken of onderdrukken van de emoties die de potentie hebben om: A. bij de ander een soortgelijke emotionele reactie op te roepen (angstigheid, verdriet) of B. een goede interactie te veranderen in een conflict zoals jaloezie, minachting en woede.

De roze wolk op Facebook

In aanvulling op de diepte-interviews heeft de onderzoeker een inhoudsanalyse van de statusupdates uitgevoerd. Uit deze analyse blijkt inderdaad dat de updates voornamelijk positieve connotaties bevatten. Zo plaatst een moeder de volgende update:

“Voor het eerst met Anke in de trein!” (Statusupdate met foto)

Uit deze statusupdate is geen emotie te achterhalen. De ‘post’ lijkt enthousiast en positief. Uit het interview blijkt echter dat de moeder zich zorgen maakte over de gezondheid van haar dochter. Ze was onderweg naar het ziekenhuis met haar pasgeborene en voelde zich gespannen. Dat dit niet uit de statusupdate valt af te leiden, komt overeen met de gegeven antwoorden van respondenten dat niet alles wordt gedeeld en dat alleen positieve gebeurtenissen worden geplaatst.

De berichten op Facebook komen dus niet volledig overeen met de ervaren gevoelens. De emoties die niet via statusupdates worden gedeeld, worden voornamelijk face-to-face of telefonisch besproken. Nieuwe ouders delen dus zowel negatieve als positieve emoties met hun directe omgeving. De masterproef biedt bewijs dat emotie communicatie via Facebook verschilt van offline emotie communicatie: emotieregulatie technieken worden online veel strikter toegepast.

Vaders versus moeders

Moeders plaatsen veelal meer emoties op Facebook dan vaders. De geïnterviewde vrouwen ‘posten’ in het algemeen meer updates. Desondanks plaatst een aantal vaders vanuit trots foto’s van hun kind. Dat zowel vaders als moeders trots uiten valt te verklaren vanuit het feit dat deze emotie belangrijk is in individualistische culturen. De trots is bij vaders meestal niet goed af te leiden uit hun statusupdates. Moeders communiceren veel meer met expliciete emotiewoorden en emoticons. Ook maken zij soms gebruik van de functie ‘voel me’, terwijl vaders dit helemaal niet doen.    Alhoewel er geen verschillen gevonden zijn in de beweegredenen achter het al dan niet delen van emoties via Facebook, lijkt er een verschil te zijn tussen de online emotie communicatie van mannen en vrouwen.

Impact positieve statusupdates

Dat ouders voornamelijk hun trots delen via Facebook is allemaal leuk en aardig, maar het komt niet overeen met de werkelijkheid. Mensen ervaren ook negatieve emoties. Een ouder die al maandenlang slapeloze nachten heeft en gefrustreerd is van het gehuil van haar zuigeling zou ontmoedigd kunnen worden door de massaal blijde boodschappen. In het ergste geval kan dit zelfs lijden tot depressie. Welke impact hebben de positieve statusupdates daadwerkelijk op de maatschappij?

Bibliografie

Bibliografie

 

Amichai-Hamburger, Y., & Vinitzky, G. (2010). Social network use and personality. [Article]. Computers in Human Behavior, 26(6), 1289-1295. doi: 10.1016/j.chb.2010.03.018

Bartholomew, M. K., Schoppe-Sullivan, S. J., Glassman, M., Dush, C. M. K., & Sullivan, J. M. (2012). New Parents' Facebook Use at the Transition to Parenthood. [Article]. Family Relations, 61(3), 455-469. doi: 10.1111/j.1741-3729.2012.00708.x

Bazarova, N. N., Taft, J. G., Choi, Y. H., & Cosley, D. (2013). Managing Impressions and Relationships on Facebook: Self-Presentational and Relational Concerns Revealed Through the Analysis of Language Style. [Article]. Journal of Language and Social Psychology, 32(2), 121-141. doi: 10.1177/0261927x12456384

Belsky, J., Spanier, G. B., & Rovine, M. (1983). Stability and change in marriage across the transition to parenthood. Journal of Marriage and the Family.

Boswijk, A., Thijssen, T., & Peelen, E. (2005). Een nieuwe kijk op de experience economy: betekenisvolle belevenissen: Pearson Education.

Bradley, M. M., & Lang, P. J. (1994). Measuring emotion: the self-assessment manikin and the semantic differential. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 25(1), 49-59.

Bryman, A. (2012). Social research methods: Oxford university press.

Buck, R. (1984). The communication of emotion: Guilford Press New York.

Buck, R. (1994). The neuropsychology of communication: Spontaneous and symbolic aspects. Journal of Pragmatics, 22(3), 265-278.

Cabanac, M. (2002). What is emotion? Behavioural processes, 60(2), 69-83.

Carli, L. L. (1990). Gender, language, and influence. Journal of Personality and Social Psychology, 59(5), 941.

Carpenter, C. J. (2012). Narcissism on Facebook: Self-promotional and anti-social behavior. [Article]. Personality and Individual Differences, 52(4), 482-486. doi: 10.1016/j.paid.2011.11.011

Chalmers, B., & Meyer, D. (1996). What men say about pregnancy, birth and parenthood. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 17(1), 47-52.

Clinton, J. F. (1987). Physical and emotional responses of expectant fathers throughout pregnancy and the early postpartum period. International Journal of Nursing Studies, 24(1), 59-68.

Côté-Arsenault, D., Bidlack, D., & Humm, A. (2001). Women’s emotions and concerns during pregnancy following perinatal loss. MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing, 26(3), 128-134.

Cowan, C. P., & Cowan, P. A. (2000). When partners become parents: The big life change for couples: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Damasio, A. (2004). Emotions and feelings. ASR Manstead, N. Frijda, 8, 49-57.

Das, S., & Kramer, A. (2013). Self-censorship on Facebook. Proc. of ICWSM 2013, 120-127.

Derks, D., Agneta, H. F., & Bos, A. E. R. (2008). The role of emotion in computer-mediated communication: A review. [Review]. Computers in Human Behavior, 24(3), 766-785. doi: 10.1016/j.chb.2007.04.004

Eid, M., & Diener, E. (2001). Norms for experiencing emotions in different cultures: inter-and intranational differences. Journal of Personality and Social Psychology, 81(5), 869.

Ekman, P., & Friesen, W. V. (1971). Constants across cultures in the face and emotion. Journal of Personality and Social Psychology, 17(2), 124.

Ekman, P., & Friesen, W. V. (1975). Unmasking the face: A guide to recognizing emotions from facial cues: Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Ekman, P., Friesen, W. V., O'Sullivan, M., Chan, A., Diacoyanni-Tarlatzis, I., Heider, K., . . . Ricci-Bitti, P. E. (1987). Universals and cultural differences in the judgments of facial expressions of emotion. Journal of Personality and Social Psychology, 53(4), 712.

Ekman, P., Sorenson, E. R., & Friesen, W. V. (1969). Pan-cultural elements in facial displays of emotion. Science, 164(3875), 86-88.

Facebook. (2014). Hoe deel ik mijn gevoel of activiteit in een statusupdate?  Retrieved 17-2, 2014, from https://www.facebook.com/help/427780037309149

Fenwick, J., Bayes, S., & Johansson, M. (2012). A qualitative investigation into the pregnancy experiences and childbirth expectations of Australian fathers-to-be. Sexual & Reproductive Healthcare, 3(1), 3-9.

Finnbogadóttir, H., Crang Svalenius, E., & Persson, E. (2003). Expectant first-time fathers’ experiences of pregnancy. Midwifery, 19(2), 96-105.

Fischer, A. H., Rodriguez Mosquera, P. M., Van Vianen, A. E., & Manstead, A. S. (2004). Gender and culture differences in emotion. Emotion, 4(1), 87.

Frijda, N. H. (1988). De emoties. Amsterdam: Bert Bakker, 390-391.

Fullwood, C., Melrose, K., Morris, N., & Floyd, S. (2013). Sex, blogs, and baring your soul: Factors influencing UK blogging strategies. [Article]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(2), 345-355. doi: 10.1002/asi.22736

Gross, J. J., Carstensen, L. L., Pasupathi, M., Tsai, J., Götestam Skorpen, C., & Hsu, A. Y. (1997). Emotion and aging: experience, expression, and control. Psychology and aging, 12(4), 590.

Hart, J., Ridley, C., Taher, F., Sas, C., & Dix, A. (2008). Exploring the facebook experience: a new approach to usability. Paper presented at the Proceedings of the 5th Nordic conference on Human-computer interaction: building bridges.

Hayes, J. G., & Metts, S. (2008). Managing the expression of emotion. Western Journal of Communication, 72(4), 374-396.

Hollenbaugh, E. E., & Ferris, A. L. (2014). Facebook self-disclosure: Examining the role of traits, social cohesion, and motives. Computers in Human Behavior, 30, 50-58.

Huffaker, D. A., & Calvert, S. L. (2005). Gender, identity, and language use in teenage blogs. Journal of ComputerMediated Communication, 10(2), 00-00.

Humphreys, L. (2011). Who's watching whom? A study of interactive technology and surveillance. Journal of Communication, 61(4), 575-595.

Johansson, M., Rubertsson, C., Rådestad, I., & Hildingsson, I. (2012). Childbirth–An emotionally demanding experience for fathers. Sexual & Reproductive Healthcare, 3(1), 11-20.

Kleinginna Jr, P. R., & Kleinginna, A. M. (1981). A categorized list of emotion definitions, with suggestions for a consensual definition. Motivation and emotion, 5(4), 345-379.

Kramer, A. D. I. (2012). The spread of emotion via facebook. Paper presented at the Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

Kramer, A. D. I., & Acm. (2010). An Unobtrusive Behavioral Model of "Gross National Happiness". New York: Assoc Computing Machinery.

Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation: Oxford University Press.

LeMasters, E. E. (1957). Parenthood as crisis. Marriage and Family Living, 352-355.

Lips, H. M. (1985). A longitudinal study of the reporting of emotional and somatic symptoms during and after pregnancy. Social Science & Medicine, 21(6), 631-640.

Lyubomirsky, S., & Boehm, J. K. (2010). Human Motives, Happiness, and the Puzzle of Parenthood Commentary on Kenrick et al.(2010). Perspectives on psychological science, 5(3), 327-334.

Maybery, D., & Graham, D. (2001). Hassles and uplifts: Including interpersonal events. Stress and health, 17(2), 91-104.

Melender, H. (2002). Experiences of fears associated with pregnancy and childbirth: a study of 329 pregnant women. Birth, 29(2), 101-111.

Moore, K., & McElroy, J. C. (2012). The influence of personality on Facebook usage, wall postings, and regret. [Article]. Computers in Human Behavior, 28(1), 267-274. doi: 10.1016/j.chb.2011.09.009

Mortelmans, D. (2009). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden: Acco.

Nadkarni, A., & Hofmann, S. G. (2012). Why do people use Facebook? [Review]. Personality and Individual Differences, 52(3), 243-249. doi: 10.1016/j.paid.2011.11.007

Nelson, S. K., Kushlev, K., English, T., Dunn, E. W., & Lyubomirsky, S. (2013). In Defense of Parenthood Children Are Associated With More Joy Than Misery. Psychological Science, 24(1), 3-10.

Newman, M. L., Groom, C. J., Handelman, L. D., & Pennebaker, J. W. (2008). Gender differences in language use: An analysis of 14,000 text samples. [Article]. Discourse Processes, 45(3), 211-236. doi: 10.1080/01638530802073712

Nyström, K., & Öhrling, K. (2004). Parenthood experiences during the child's first year: literature review. Journal of Advanced Nursing, 46(3), 319-330.

Oatley, K., & Jenkins, J. M. (1996). Understanding emotions: Blackwell publishing.

Oldmeadow, J. A., Quinn, S., & Kowert, R. (2013). Attachment style, social skills, and Facebook use amongst adults. [Article]. Computers in Human Behavior, 29(3), 1142-1149. doi: 10.1016/j.chb.2012.10.006

Ong, E. Y. L., Ang, R. P., Ho, J. C. M., Lim, J. C. Y., Goh, D. H., Lee, C. S., & Chua, A. Y. K. (2011). Narcissism, extraversion and adolescents' self-presentation on Facebook. [Article]. Personality and Individual Differences, 50(2), 180-185. doi: 10.1016/j.paid.2010.09.022

Palfrey, J. G., & Gasser, U. (2013). Born digital: Understanding the first generation of digital natives: Basic Books.

Poels, K. (2007). Reasons of the heart. The concept of emotions. The heart of advertising. A multifaceted study on emotions in advertising. Gent University, Belgium. 

Qiu, L., Lin, H., Leung, A. K., & Tov, W. (2012). Putting Their Best Foot Forward: Emotional Disclosure on Facebook. [Article]. Cyberpsychology Behavior and Social Networking, 15(10), 569-572. doi: 10.1089/cyber.2012.0200

Reinecke, L., & Trepte, S. (2014). Authenticity and well-being on social network sites: A two-wave longitudinal study on the effects of online authenticity and the positivity bias in SNS communication. Computers in Human Behavior, 30, 95-102.

Rimé, B. (2007). The social sharing of emotion as an interface between individual and collective processes in the construction of emotional climates. Journal of social issues, 63(2), 307-322.

Rimé, B. (2009). Emotion elicits the social sharing of emotion: Theory and empirical review. Emotion Review, 1(1), 60-85.

Rimé, B., Philippot, P., Boca, S., & Mesquita, B. (1992). Long-lasting cognitive and social consequences of emotion: Social sharing and rumination. European review of social psychology, 3(1), 225-258.

Ross, C., Orr, E. S., Sisic, M., Arseneault, J. M., Simmering, M. G., & Orr, R. R. (2009). Personality and motivations associated with Facebook use. [Article]. Computers in Human Behavior, 25(2), 578-586. doi: 10.1016/j.chb.2008.12.024

Rui, J., & Stefanone, M. A. (2013). Strategic self-presentation online: A cross-cultural study. [Article]. Computers in Human Behavior, 29(1), 110-118. doi: 10.1016/j.chb.2012.07.022

Ryan, T., & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. [Article]. Computers in Human Behavior, 27(5), 1658-1664. doi: 10.1016/j.chb.2011.02.004

Safdar, S., Friedlmeier, W., Matsumoto, D., Yoo, S. H., Kwantes, C. T., Kakai, H., & Shigemasu, E. (2009). Variations of emotional display rules within and across cultures: A comparison between Canada, USA, and Japan. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 41(1), 1.

Sas, C., Dix, A., Hart, J., & Su, R. (2009). Dramaturgical capitalization of positive emotions: the answer for Facebook success? Paper presented at the Proceedings of the 23rd British HCI group annual conference on people and computers: Celebrating people and technology.

Savicki, V., & Kelley, M. (2000). Computer mediated communication: Gender and group composition. Cyberpsychology & Behavior, 3(5), 817-826.

Savicki, V., Lingenfelter, D., & Kelley, M. (1996). Gender language style and group composition in Internet discussion groups. Journal of ComputerMediated Communication, 2(3), 0-0.

Shao, G. S. (2009). Understanding the appeal of user-generated media: a uses and gratification perspective. [Review]. Internet Research, 19(1), 7-25. doi: 10.1108/10662240910927795

Shields, S. A. (2000). Thinking about gender, thinking about theory: Gender and emotional experience. Gender and emotion: Social psychological perspectives, 3-23.

Simon, R. W., & Nath, L. E. (2004). Gender and Emotion in the United States: Do Men and Women Differ in Self‐Reports of Feelings and Expressive Behavior? 1. American journal of sociology, 109(5), 1137-1176.

Sleeper, M., Balebako, R., Das, S., McConahy, A. L., Wiese, J., & Cranor, L. F. (2013). The post that wasn't: exploring self-censorship on facebook. Paper presented at the Proceedings of the 2013 conference on Computer supported cooperative work.

Steen, M., Downe, S., Bamford, N., & Edozien, L. (2012). Not-patient and not-visitor: A metasynthesis fathers’ encounters with pregnancy, birth and maternity care. Midwifery, 28(4), 422-431.

Steinfield, C., Ellison, N. B., & Lampe, C. (2008). Social capital, self-esteem, and use of online social network sites: A longitudinal analysis. [Article]. Journal of Applied Developmental Psychology, 29(6), 434-445. doi: 10.1016/j.appdev.2008.07.002

Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. Cyberpsychology & Behavior, 7(3), 321-326.

Toma, C. L., & Hancock, J. T. (2013). Self-Affirmation Underlies Facebook Use. [Article]. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(3), 321-331. doi: 10.1177/0146167212474694

Waldenström, U., Borg, I. M., Olsson, B., Sköld, M., & Wall, S. (1996). The childbirth experience: a study of 295 new mothers. Birth, 23(3), 144-153.

Walton, S. C., & Rice, R. E. (2013). Mediated disclosure on Twitter: The roles of gender and identity in boundary impermeability, valence, disclosure, and stage. [Article]. Computers in Human Behavior, 29(4), 1465-1474. doi: 10.1016/j.chb.2013.01.033

Wang, Y., Norcie, G., Komanduri, S., Acquisti, A., Leon, P. G., & Cranor, L. F. (2011). I regretted the minute I pressed share: A qualitative study of regrets on Facebook. Paper presented at the Proceedings of the Seventh Symposium on Usable Privacy and Security.

Witmer, D. F., & Katzman, S. L. (1997). On‐Line Smiles: Does Gender Make a Difference in the Use of Graphic Accents? Journal of ComputerMediated Communication, 2(4), 0-0.

Wolf, A. (2000). Emotional expression online: Gender differences in emoticon use. [Article]. Cyberpsychology & Behavior, 3(5), 827-833. doi: 10.1089/10949310050191809

Zammuner, V. L. (1996). Felt emotions, and verbally communicated emotions: The case of pride. [Article; Proceedings Paper]. European Journal of Social Psychology, 26(2), 233-245. doi: 10.1002/(sici)1099-0992(199603)26:2<233::aid-ejsp748>3.0.co;2-#

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, V., & Birnie, S. G. (2009). Psychologie, een inleiding: Pearson Education.

 

Download scriptie (872.52 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2014