Hoe sociaal zijn sociale media? Een onderzoek naar instrumenteel gebruik van Facebook voor private doelen en belangen.

Ewoud Vermote
Persbericht

Hoe sociaal zijn sociale media? Een onderzoek naar instrumenteel gebruik van Facebook voor private doelen en belangen.

Hoe sociaal zijn sociale media?

U klikt Facebook open en ja hoor, daar zijn ze weer. Selfies met belangrijke personen op een al even belangrijk event, die ene Facebookvriend die zijn muzikale kennis tentoon spreidt door elke muziekgroep op Facebook te liken,... Misschien herkent u zichzelf hier zelfs in. Eén ding mag in ieder geval duidelijk zijn: de tijd dat Facebook enkel diende voor kattenfilmpjes en een gemoedelijke por lijkt definitief voorbij.

MSN, chatboxen, datingsites; de computer als middel om te communiceren met elkaar is geen nieuw gegeven. Toch is het pas sinds de opkomst van sociale netwerksites (SNSs) als Facebook dat de computer zo centraal kwam te staan in het sociale leven. Met 1,28 miljard maandelijkse gebruikers is Facebook dan ook uitgegroeid tot een opmerkelijk fenomeen. Zoals dat gaat met nieuwigheden bestaat er echter ook heel wat bezorgdheid rond dit gebruik. De ene mag zijn Facebook account dan wel enkel en alleen gebruiken voor het chatten met vrienden, het bekijken van foto’s of het op de hoogte blijven van evenementen, voor anderen is het een strijd om de meeste likes, de meeste vrienden of het beste netwerk. Wordt Facebook dé manier om jezelf te promoten?

Facebook als podium

Hoewel verschillende onderzoekers reeds wezen op de positieve effecten van online communicatie, gaan steeds meer stemmen op om ook de meer duistere kant te belichten. Het gaat hier dan vooral om de mogelijkheden tot impression management die sociale netwerksites als Facebook bieden. Impression management kan begrepen worden als de indrukken die een persoon creëert op anderen om op die manier een bepaald doel te bereiken. Het aanduiden van je favoriete boeken en bands verandert zo van onschuldige archivering naar een manier om prestige en status weer te geven. Het Facebookprofiel als podium, de gebruiker als acteur die de beste versie van zichzelf speelt.

Maar het gaat verder dan dit. Volgens sommige onderzoekers wordt zelfs de online vriendengroep strategisch gekozen op basis van het beeld dat men van zichzelf wil uitdragen. Heel wat Facebookgebruikers denken dan ook twee keer na voor ze een vriendschapsverzoek accepteren of versturen.

Bij dit strategische impression management wordt steeds meer aandacht gegeven aan zogeheten weak ties. Dit zijn personen die vallen onder de noemer “kennissen”. Hoewel je hier meestal niet terecht kan voor een goed gesprek, bieden deze personen wel heel wat kansen op professioneel vlak. Immers, doordat ze niet behoren tot de dichte vriendenkring hebben ze toegang tot een volledig nieuw netwerk. Toch blijven ook de dichte vrienden, waar je offline veel contact mee hebt, een belangrijke rol spelen in het gebruik van sociale media.

Iedereen beroemd

Maar hoe kunnen we deze wending naar steeds meer zelfpromotie, self-branding en impression management op Facebook nu verklaren? Een aantal vingers wijzen hiervoor in de richting van de achterliggende software. Sinds de introductie van Timeline en de bijhorende News Feed in 2008 worden gebruikers constant op de hoogte gebracht van updates en veranderingen in het profiel van vrienden. Dit heeft ervoor gezorgd dat ze ook meer bewust zijn van hun eigen zichtbaarheid. Een bevestiging daarvan is het feit dat steeds meer gebruikers gebruik maken van data-analyse diensten die de online zichtbaarheid en populariteit meten, zoals de online applicatie Klout.

Met de term micro-celebrity wordt de vinger op de zere wonde gelegd: we wanen ons allemaal beroemd op ons eigen kleine eilandje. Zaken als het aantrekkelijk zijn voor meerdere publieken en het opbouwen van een personal brand worden beloond, en bijgevolg ook aangemoedigd op sociale media. De eigen tijdlijn als online visitekaartje vormt niet langer een arrogante uitzondering, maar een manier om jezelf in de wereld te zetten. Vooral de mogelijkheden die dit biedt tot netwerken en het uitbreiden van carrièrekansen maken dit een populaire bezigheid.

Z*lfcens**r en privacyinstellingen

Conclusie: niemand is zichzelf op Facebook, alles is nep? Neen. Heel wat mensen geven nog steeds aan dat ze het belangrijk vinden om zichzelf te zijn op Facebook. Toch gebruiken ze heel wat middelen om dit “zelf” te controleren. Het inschakelen van privacyinstellingen om te controleren wie wat ziet, het verwijderen van posts die niemand liked, of het aanmaken van verschillende profielen zijn maar enkele van de instrumenten die hiervoor worden aangewend.

Facebook lijkt een onschuldig tijdverdrijf. Toch vertelt die ene like of die ene beredeneerde post heel wat meer dan je zou denken. Centraal hier staat de vraag in welke mate deze Facebookprofielen ook een echte weerspiegeling zijn van de eigen identiteit. Denk daar maar eens over na wanneer u uw muis richting de like-knop begeeft.

Bibliografie

Baym, N. (1998). The emmergence of on-line community. In S. G. Jones (red.), Cybersociety 2.0: Revisiting Computer-mediated Communication and Community (pp. 35-68). Thousand Oaks, CA: Sage.

Beer, D. (2009). Power through the algorithm? Participatory web cultures and the technological unconscious. New Media & Society, 11(6), 985–1002.

Billiet, J. & Carton, A. (2010). Dataverzameling: gestandaardiseerde interviews en zelf-in-te-vullen vragenlijsten. In J. Billiet & H. Waege (reds.), Een samenleving onderzocht: Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (pp. 285-314). Antwerpen: De Boeck.

Bottero, W. & Crossley, N. (2011). Worlds, fields and networks: Becker, Bourdieu and the structures of social relations, Cultural Sociology, 5(1), 99-119.

Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital (Trans: Nice, R.). In J. G. Richardson (red.), Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education (pp. 241–258). New York: Greenword Press.

Bourdieu, P. (1990). Language and Symbolic Power. In D. N. Levine (red.), On Individuality and Social Forms (pp. 6–22). Chicago: University of Chicago Press.

Bourdieu, P. (1998). On Television and Journalism. Londen: Pluto.

Boyd, D. & Ellison, N. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer Mediated Communication, 13 (1), 210-230.

Boyd, D. (2007). Viewing American class divisions through Facebook and MySpace. Via http://www.danah.org/papers/essays/ClassDivisions.html

Boyd, D. (2008). Why Youth ♥ Social Network Sites. In D. Buckinham (red.), Youth, Identity, and Digital Media (pp. 1-22). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Buckingham, D. (2008). Introducing Identity. In D. Buckingham (red.), Youth, Identity, and Digital Media (pp. 1-22). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Butler, J. (1993). Bodies that Matter: On the Discursive Limits of Sex. Londen: Routledge.

Castells, M. (2001). The Internet Galaxy. Oxford: Oxford University Press.

Castells, M. (2009). Communication Power. Oxford: Oxford University Press.

Castells, M. (2010a). The Power of Identity. West Sussex: Wiley-Blackwell Publishing.

Castells, M. (2010b). The Rise Of The Network Society.West Sussex: Wiley - Blackwell Publishing.

Champagne, P. (1990). Faire l’opinion: le nouveau jeupolitique. Paris: Minuit.

Cheek, J.M., Hendin, H.M., & Wink, P.M. (2013, June). An expanded version of the Hypersensitive Narcissism Scale: The Maladaptive Covert Narcissism Scale. Presented at the meeting of the Association for Research in Personality, Charlotte, NC.

Cheek, J.M., Wink, P.M., Hargreaves, K.M., &Derr, J.L. (2013, July). Distinctions among overt, covert and adaptive types of narcissism: Conceptualization and measurement. Presented at the annual meeting of the American Psychological Association, Honolulu.

Couldry, N. (2003). Media meta-capital: extending the range of Bourdieu's field theory. Theory and society, 32(5), 653-677.

Couldry, N. (2012). Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice. Cambridge: Polity Press.

Cover, R. (2012). Performing and undoing identity online: social networking, identity theories and the incompatibility of online profiles and friendship regimes. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 18(2), 177–193.

Das, S., Kramer, A. Self-Censorship on Facebook. In Proceedings of the Seventh International AAAI Conference on Weblogs and Social Media (2013), AAAI Press, 120-127.

Davis, F. (1992). Fashion, Culture, and Identity. Chicago: University of Chicago Press.

De Grove, F. (2013). Gaming culture door een Bourdieusiaanse bril [PowerPoint-presentatie]. Gent: Universiteit Gent.

De Ridder, S. (2013). Nieuwe Media en Identiteit [PowerPoint-presentatie]. Gent: Universiteit Gent.

Dillman, D. A. (1978). Mail and Telephone Surveys. The Total Design Method. New York: Wiley.

DiMicco, J.M. & Millen, D.R. Identity management: multiple presentations of self in facebook. In Conference on Supporting Group Work (Sanibel Island, FL, 2007), ACM Press, 383-386.

Donath, J., & Boyd, D. (2004). Public displays of connection. BT Technology Journal, 22(4), 71.

Driessens, O. (2013). Celebrity Capital: redefining celebrity using field theory. Theory and Society, 42(5), 543-560.

Ellison, N. B., Steinfield, C. & Lampe, C. (2007). The Benefits of Facebook ‘‘Friends:’’ Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(3), 1143-1168.

Europese Commissie (2012). Digital Agenda Scoreboard 2012: Life Online. Geraadpleegd op 20 mei 2014, via http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/scoreboar…

Facebook (2014). Facebook Reports First Quarter 2014 Results. Geraadpleegd op 21 mei 2014, via http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-NJ5DZ/3185048493x0x746640/f…

Fenton, N. (2007). Bridging the mythical divide: political economy and cultural studies approaches to the analysis of media. In E. Devereux (red.), Media Studies: Key Issues and Debates (pp.7-31). Londen: SAGE.

Foucault, M. (1979). The History of Sexuality: Volume 1. Harmondsworth: Penguin.

Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press.

Gittell, R. & Vidal, A. (1998). Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategey. Thousand Oaks, CA: Sage.

Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Garden City, NY: Doubleday.

Govani, T. & Pashley, H. (2005, ongepubliceerd manuscript). Student awareness of the privacy implications when using Facebook. Geraadpleegd op 22 mei 2014, via http://lorrie.cranor.org/courses/fa05/tubzhlp.pdf

Granovetter, M. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360-1380.

Granovetter, M. (1974). Getting a Job: A Study of Contacts and Careers. Chicago: University of Chicago Press.

Granovetter, M. (1983). The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. SociologicalTheory, 1(3), 201-233.

Haraway, D. (1991). A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century. In D. Haraway (red.), Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature (pp. 149-181). New York: Routledge.

Haythornthwaite, C. (2005). Social networks and Internet connectivity effects. Information, Communication, & Society, 8(2), 125–147.

Jenkins, R. (2004). Social Idenitity. Londen: Routledge.

Kairam, S., Brzozowski, M., Huffaker, D. & Chi, E. Talking in circles: selective sharing in Google+. In  Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (New York, NY, 2012), ACM Press, 1065-1074.

Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukopadhyay, T. en Scherlis, W. (1998). Internet paradox: a social technology that reduces social involvement and psychological well-being? American Psychologist, 6 (3), 1017-1031.

Lampe, C., Ellison, N. B., Steinfield, C. Changes in Use and Perception of Facebook. In ACM Conference on Computer Supported Cooperative (San Diego, CA, 2008), ACM Press, 721-730.

Lampinen, A, Tamminen, S. & Oulasvirta, A. “All my people right here, right now”: management of group co-presence on a social networking site. In Proceedings of the ACM 2009 international conference on Supporting group work (New York, NY, 2009), ACM Press, 281-290.

Lenhart, A. Adults and Social Network Websites. Pew Internet and American Life Project, Washington DC (2009).

Lennox, R. D. & Wolfe, R. N. (1984). Revision of the Self-Monitoring Scale. Journal of Personality and Social Psychology, 46(6), 1349-1364.

Light, A. (2011). HCI as heterodoxy: technologies of identity and the queering of interaction with computers. Interacting with Computers, 23 (5), 430–438.

Livingstone, S. (2009). On the mediation of everything: ICA presidential address 2008. Journal of Communication, 59(1), 1–18.

Mann, M. (1986). The Sources of Social Power, vol. 1: A History of Power from the Beginning to AD 1760. Cambridge: Cambridge University Press.

Marwick, A.E. & Boyd, D. (2011). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience, New Media & Society, 13(1), 114-133.

McLuhan, M. (1989). The global village : transformations in world life and media in the 21st century. New York: Oxford University Press.

Mortelmans, D. (2011). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: Acco.

Muise, A., Christofides, E., & Desmarais, S. (2009). More information than you ever wanted to know – Does Facebook bring out the green-eyed monster of jealousy? Cyber Psychology & Behavior, 12(4), 441-444.

Muise, A., Christofides, E., & Desmarais, S. (2010). Privacy and Disclosure on Facebook: Youth and Adults’ Information Disclosure and Perceptions of Privacy Risks. Geraadpleegd via http://www.psychology.uoguelph.ca/faculty/desmarais/files/OPC_Final_Rep…

Putnam, R. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6(5), 65-78.

Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.

Resnick, P. (2001). Beyond bowling together: Sociotechnical capital. In J. Carroll (red.), HCI in the New Millennium (pp. 247–272). Boston, MA: Addison-Wesley.

Rheingold, H. (1993). The Virtual Community. Reading, MA: Addison-Wesley.

Rose, N. (1999). Governing the Soul: The Shaping of the Private Self. Londen: Routledge.

Rosenberg, M. (1989). Society and the Adolescent Self-Image. Middletown, CT: Wesleyan University Press.

Silverstone, R. (2002). Complicity and collusion in the mediation of everyday life. New Literary History, 33(4), 761–780.

Siapera, E. (2012). Understanding New Media. Dublin: SAGE Publications.

Simmel, G. (1971). Group expansion and the development of individuality. In D. N. Levine (red.), On Individuality and Social Forms (pp. 251–293). Chicago: University of Chicago Press.

Sleeper, M., Balebako, R., Das, S., Lynn, M. A., Wierse, J. & Cranor, L. F. The post that wasn't: exploring self-censorship on facebook. In Proceedings of the 2013 conference on Computer supported cooperative work (2013), ACM Press, 793-802.

Stald, G. (2008). Mobile Identity: Youth, Identity, and Mobile Communication Media. In D. Buckingham (red.), Youth, Identity, and Digital Media (pp.143-164). Cambridge, MA: MIT Press.

Stern, S. (2008). Producing Sites, Exploring Identities: Youth Online Authorship. In D. Buckinham (red.), Youth, Identity, and Digital Media (pp. 1-22). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Stutzman, F. & Hartzog, W. Boundary Regulation in Social Media. In ACM Conference on Computer Supported Cooperative (Seattle, WA, 2012), ACM Press, 769-778.

Swartz, D. L. (2013). Symbolic power, politics, and intellectuals: The political sociology of Pierre Bourdieu. Chicago: Chicago University Press.

Taylor, T. L. (2003). Intentional bodies: virtual environments and the designers who shape them. International Journal of Engineering Education, 19(1), 25–34.

Thompson, J. (1995). The Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Cambridge: Polity Press.

Turkle, S. (1995). Life on the Screen. Cambridge, MA: MIT Press.

Turkle, S. (2011). Alone Together. Why we expect more from technology and less from each other. New York: Basic Books.

Valkenburg, P. M. & Peter, J. (2009). Social Consequences of the Internet for Adolescents. A Decade Of Research. Current Directions in Psychological Science, 18(1), 1-5.

Van Dijck, J. (2012). Facebook and the engineering of connectivity: a multi-layered approach to social media platforms. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 19(2), 141-155.

Van Dijck, J. (2013a). The Culture of Connectivity: A Criticial History of Social Media. New York: Oxford University Press.

Van Dijck, J. (2013b). ‘You have one identity’: performing the self on Facebook and LinkedIn. Media, Culture & Society, 35(2), 199-215.

Veblen, T. (1899). The Theory of the Leisure Class. New York: Dover Publications.

Verdegem, P. (2013). Cursus ‘Nieuwe Media en Identiteit’: Nieuwe media en identiteit [PowerPoint-presentatie]. Gent: Universiteit Gent.

Walther, J.B. (1996). Computer-mediated communication: Impersonal,interpersonal, and hyperpersonal interaction. Communication Research, 23(5) , 3-43.

Wang, Y., Norcie, G., Komanduri, S., Acquisti, A., Leon, P.G., & Cranor, L.F. “I regretted the minute I pressed share.”: A Qualitative Study of Regrets on Facebook. In Symposium on Usable Privacy and Security (Pittsburgh, PA, 2011), SOUP Press, 1-13.

Wellman, B. & Gulia, M. (1999). Netsurfers don’t ride alone: virtual communities as communities. In B. Wellman (red.), Networks in the Global Village (pp. 331-366). Boulder, CO: Westview Press.Wellman, B. (2001a). Physical Place and Cyber Place: The Rise of Personalized Networking. International Journal of Urban and Regional Research, 25(2), 227-252.

Wellman, B. (2001b). The Rise of Networked Individualism. In L. Keeble (red.), Community Networks Online (pp. 17-42). London: Taylor & Francis.

Willett, R. (2008). Consumer Citizens Online: Structure, Agency, and Gender in Online Participation. In D. Buckinham (red.), Youth, Identity, and Digital Media (pp. 1-22). Cambridge, MA: MIT Press.

Wynn, E. & Katz, J. E. (1998). Hyperbole over cyberspace: self-presentation and social boundaries in Internet home pages and discourse, The Information Society, 13(4), 297-328.

Universiteit of Hogeschool
Nieuwe Media en Maatschappij
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: