Holebiseksualiteit? Kinderspel!

Lisa Baert
Persbericht

Holebiseksualiteit? Kinderspel!

Holebi’s worden niet altijd geaccepteerd in onze samenleving. Uit literatuur blijkt dat autochtonen en zeker ook allochtonen holebi’s niet accepteren. In verschillende bronnen staat dat vorming nodig is en dit reeds op jonge leeftijd. Maar heeft een vorming effect op kennis over en attitude van leerlingen tegenover holebi’s? En is er een verschil in het effect van de vorming tussen autochtonen en allochtonen?

Om deze hypotheses te toetsen werd een empirisch onderzoek opgestart door drie studenten. In totaal namen 201 leerlingen, waarvan 130 autochtoon en 71 van allochtone afkomst. Aan de deelnemers werd twee maal dezelfde vragenlijst voorgelegd, die diende als meting van kennis en attitude voor en na de vorming. De vorming zelf gebeurde aan de hand van een spel met allerlei vragen over holebiseksualiteit. De meeste vragen in de vragenlijst werden aan bod gebracht tijdens de vorming.

Uit de analyse blijkt dat vorming een positief effect heeft op kennis en attitude van de leerlingen tegenover holebi’s. Hun kennis en attitude stijgen na het krijgen van een vorming. Er blijkt wel een verschil tussen autochtonen en allochtonen. Autochtonen scoren op zowel kennis als attitude hoger dan allochtonen. De vorming heeft een groter effect bij autochtonen dan bij allochtonen.

Vervolgonderzoek omtrent holebiseksualiteit binnen onze maatschappij is zeker aangewezen. Meer specifiek kan onderzoek uitgevoerd worden met een bredere steekproef of een andere steekproef. Zowel kinderen, ouders en leerkrachten kunnen gevormd worden. Verder kunnen de tekortkomingen uit dit onderzoek weggewerkt worden bij vervolgonderzoek.

Bibliografie

Adriaens, F. & Dhaenens, F. (2011, 24 juni). De heterowereld van de machoman. De Morgen.

Alles over gay. Geraadpleegd op 04 september 2013 via www.allesovergay.nl/

Alles wat je altijd al wilde weten over holebi’s. (2009, oktober). Brussel: Gelijke Kansen in Vlaanderen.

Allochtonen moeten stoer zijn. Tegenover meisjes en tegenover homo's. (2012, 26 juli). De Morgen.

Allochtone holebi’s. (2004, december). Brussel: RoSa Rol en Samenleving vzw.

Ankal, H. (2012). Holebi- en minderhedenorganisaties bespreken homoseksualiteit. StampMedia. Geraadpleegd op 25 augustus 2013 via www.stampmedia.be/2012/06/holebi-en-minderhedenorganisaties-bespreken-homoseksualiteit/

Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. (2007, 10 mei) Geraadpleegd op 22 augustus 2013 via www.diversiteit.be/?action=onderdeel&onderdeel=63&titel=De+Antidiscriminatiewet+van+10+mei+2007

Arib, K. (2011). Allah heeft ons zo gemaakt: liefde tussen vrouwen. Amsterdam: Balans.

Bais, K. (2010). Gewoon anders: acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Bank vooruit! Op naar een holebivriendelijke school. (2009). Gent: Çavaria.

Bartels, N. (2010). Juf, ik heb twee mama's: een onderzoek naar de kennis van leerkrachten in het basisonderwijs over holebi's en hun attitude tegenover holebi's en holebi-ouderschap. [Thesis]. Antwerpen: Lessius Hogeschool.

Brys, Y. (2010, 09 maart). Moslims, holebi’s en de gebedsgenezer. De Standaard.

Buijs, L., Hekma, G. & Duyvendak, J. W. (2009). Als ze maar van me afblijven: een onderzoek naar antihomoseksueel geweld in Amsterdam. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Buston, K., & Hart, G. (2001). Heterosexism and homophobia in Scottish school seks education: exploring the nature of the problem. Journal of Adolescence, (24)1, 95-109.

Byrd, A. (2011). Same-sex marriage and the schools: Potential impact on children via sexuality education. Brigham Young University Education & Law Journal, 2, 179-203.

Callegher, J. D. (2010, March). Attitudes towards homosexuality among catholic-educated university graduates. Catholic Education: A Journal of Inquiry and Practice, vol. 13 nr. 3, pp. 306-328.

Çavaria: holebi- en transgenderbeleid op school. Geraadpleegd op 27 augustus 2013 via www.cavaria.be/holebi-en-transgenderbeleid-op-school

Çavaria: opkomen voor holebi’s en transgenders. Geraadpleegd op 27 augustus 2013 via www.cavaria.be/

Cockx, F. & Tytgat, P. (2000). Holebi's in beweging: praten over homoseksualiteit in onderwijs en vormingswerk. Leuven: Acco.

Coming-out onmogelijk. (2011, 27 juni). De Standaard.

De Bruyn, K. (2011, 14 december). Islam en homoseksualiteit: een ongemakkelijk evenwicht. Geraadpleegd op 25 augustus 2013 via www.merhaba.be/kenniscentrum/interviews/islam-en-homoseksualiteit-een-ongemakkelijk-evenwicht

De eerste lijn: Holebi’s. (2000). Klasse, jrg. 2000 nr. 105.

De holebiquiz. Geraadpleegd op 16 september 2013 via tracing.rodekruis.be/downloads/startkabels%20sociale/holebiquiz.pdf

De Schepper, F. & Van Gierdeghom, O. (2008). Jonas en Jasper. Brugge: Jong & Holebi.

De Vries, J. (1998). Verschillen verkend: een inventarisatie van de houding van allochtone leerlingen en ouders ten opzichte van homoseksualiteit. Utrecht: Forum van Etnisch-Culturele Minderheden vzw.

De Wit, J. (2012, 06 juli). Imams moeten nu optreden. De Gazet Van Antwerpen.

Dewaele, A., Cox, N., van den Berghe, W. & Vincke, J. (2006). De maatschappelijke positie van holebi’s en hun sociale netwerken: over vriendschap en andere bloedbanden. Steunpunt Gelijkekansenbeleid.

Dewaele, A. & Michielsen, M. (2003, april). Structurele en culturele belemmeringen en succesfactoren in het leven van holebi’s: een verkenning. Steunpunt Gelijkekansenbeleid.

Dewaele, A. & Van Houtte, M. (2010). Zichtbaarheid- en discriminatiemanagement bij holebi-jongeren. Steunpunt Gelijkekansenbeleid.

Dewaele, A., Vincke, J., Cox, N. & Dhaenens, F. (2009). Het discours van jongeren over man-vrouw rolpatronen en holebiseksualiteit: over flexen, players en metroseksuelen. Steunpunt Gelijkekansenbeleid.

Dewaele, A., Vincke, J., Van Houtte, M. & Cox, N. (2008). De schoolloopbaan van holebi- en heterojongeren. Steunpunt Gelijkekansenbeleid.

Discriminatie van holebi’s: wat is het en wat doe je eraan? Praktische info en tips. (2009, februari). Brussel: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racisme bestrijding.

 

Driesman, I. (2009). Holebi: een kwalitatieve studie naar de invloed van onderwijsvorm op de tolerantie [Thesis]. Antwerpen: Lessius Hogeschool.

Dubel, I. & Hielkema, A. (2008). Urgentie geboden: homo- en lesborechten zijn mensenrechten. Amsterdam: SWP.

El Kaka, I. & Kursun, H. (2002). Mijn geloof en mijn geluk. Amsterdam: Schorer.

Frans, E. (2005). ‘k Zag twee beren. Antwerpen: Sensoa.

Gay & school. (2013). Geraadpleegd op 04 september 2013 via www.gay-and-school.nl

Gemeenschappelijke verklaring over de gelijke behandeling van hetero- en holebiseksualiteit in het onderwijs. Geraadpleegd op 22 augustus 2013 via http://www.ond.vlaanderen.be/diversiteit/engagement/files/verklaring20020606.pdf

Gürsimsek, I. (2009). Does sexuality education effect teacher candidates’ attitudes about sexuality and homosexuality? Procedia Social and Behavioral Sciences, jrg. 2009, pp. 980-983.

Hardie, A. & Bowers, W. (2012). The gay word in a junior classroom. The Clearing House, vol. 85(2), pp. 61-64.

Hekma, G. (n.d.). Queers and muslims: The Dutch case. Geraadpleegd op 25 augustus 2013 via digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1490& context=macintl&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.be%2Fscholar%3Fstart%3D90%26q%3Dsaskia%2Bkeuzenkamp%26hl%3Dnl%26as_sdt%3D0%2C5#search=%22saskia%20keuzenkamp%22

Herek, G. M. & Capitanio, J. P. (1996). Some of my best friends: Intergroup contact, concealable stigma, and heterosexuals’ attitudes toward gay men and lesbians. Personality and Social Psychology Bulletin, jrg. 1996 nr. 22(4), pp. 412-424.

Hermans, M. & Vermeer, V. (2004). 100 vragen over homoseksualiteit. Amsterdam: Schorer.

Hertogen, J. (2011, 28 januari). BuG 139: Bericht uit het gewisse. Geraadpleegd op 24 februari 2014 via http://www.npdata.be/BuG/139-aantal-moslims /moslims.htm

Het roze huis. Antwerpen: Çavaria. Geraadpleegd op 27 augustus 2013 via www.hetrozehuis.be

Hier zitten geen holebi’s: start gaybashing in de klas? (2012, 16 mei). Klasse, jrg. 2012 nr. 225, pp. 18-21.

Holebi: Gerti is op Caro. (2003, 21 januari). Klasse voor ouders, jrg. 2003.

Holebi’s en onderwijs. Geraadpleegd op 04 september 2013 via holebi.onderwijsweb.net/

Holebi’s op de vlucht: een analyse van beslissingen door de asielinstanties. (2013, 10 mei). Brussel: Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Holebi's zijn wel welkom in moskee. (2010, 08 oktober). Het Laatste Nieuws.

Homofilie bespreekbaar maken? Geen prioriteit. (2012, 19 juni). De Standaard.

Homofobie hardnekkig bij jonge moslims. (2012, 06 juli). De Morgen.

Homohaat: allochtone holebi’s zoeken mee naar alternatieve aanpak. (2011, 22 juni). Geraadpleegd op 25 augustus 2013 via www.merhaba.be/pers/ persberichten/homohaat-allochtone-holebi%E2%80%99s-zoeken-mee-naar-alternatieve-aanpak

Homohaat: Merhaba bouwt bruggen voor een alternatieve aanpak. (2012, 8 november). Geraadpleegd op 25 augustus 2013 via www.merhaba.be/pers/ persberichten/homohaat-merhaba-bouwt-bruggen-voor-een-alternatieve-aanpak

Homoseksuele moslims uitgehuwelijkt tijdens familiebezoek. (2010, 15 juli). De Standaard.

Homo's en moslims. (2010, 30 maart). De Standaard.

Homo's niet welkom in joodse scholen. (2011, 13 mei). Het Nieuwsblad.

Homo? Dat is een westerse ziekte. (2008, 29 september). Klasse voor leraren. Geraadpleegd op 26 augustus 2013 via www.klasse.be/leraren/10402/homo-dat-is-een-westerse-ziekte/#.Ue2cltKpWSo

Huysmans, H. (2004). Jeugd en welzijn: de vlag die een diverse lading dekt.

Infopakket breng kleur in je onthaal: onthaal van allochtone holebi’s. Gent: Çavaria.

Jones, J. R. (2012). Dismantling the context and breaking free from contextual oppositions: How teacher education programs can combat homophobia. SRATE Journal, vol. 22 nr. 1, pp. 8-15.

Karton, L. (2012, 23 maart). Holebi’s vs. moslims: de ‘clash of civilizations’? Geraadpleegd op 25 augustus 2013 via www.merhaba.be/nieuws/holebi %E2%80%99s-vs-moslims-de-%E2%80%98clash-civilizations%E2%80%99

Keuzenkamp, S. (2006). Gewoon doen: acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Keuzenkamp, S., Kooiman, N. & van Lisdonk, J. (2012). Niet te ver uit de kast: ervaringen van homo- en biseksuelen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Komaf maken met vooroordelen. Geraadpleegd op 25 augustus 2013 via www2.vlaanderen.be/holebi/f_vooroordelen.html

Kussende mannen? Eikes! Vies! (2012, 13 november). Het Laatste Nieuws.

Limo Thomas More. Geraadpleegd op 27 augustus 2013 via https://stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/primo_library/libweb/action/,DanaInfo=limo.libis.be+search.do?dscnt=1&fromLogin=true&dstmp=1358499773223&vid=LESSA&fromLogin=true&fromLogin=true

Lynch, S. L., Bruhn, R. A. & Hendriksen, R. C. (2013). Influences of training and personal experiences on counselor trainees' GLBT ally development: A case study. The Quality Report, vol. 18 nr. 7, pp. 1-20.

Maarten heeft twee mama’s! (n.d.). Gent: Çavaria.

Maliepaard, B. & Van Der Doef, S. (2007). Out! Alles over homoseksualiteit. Tielt: Lannoo.

Mensenrecht. Geraadpleegd op 22 augustus 2013 via http://www.mensenrecht.be/

Merhaba. Geraadpleegd op 27 augustus 2013 via www.merhaba.be/

Molenbeekse school doorbreekt taboe rond holebi’s. (25 januari). Klasse voor leraren. Geraadpleegd op 26 augustus 2013 via www.klasse.be/leraren/ 31089/molenbeekse-school-doorbreekt-taboe-rond-holebis/#.Ue2c59KpWSo

Monheim, M. (2011a, 14 december). Homoseksualiteit? Dat bestaat niet bij ons! Geraadpleegd op 25 augustus 2013 via www.merhaba.be/kenniscentrum/artikels/homoseksualteit-dat-bestaat-niet-bij-ons

Monheim, M. (2011b, 15 december). Compromissen, geheimen en stiltes: allochtone holebi’s en hulpverlening. Geraadpleegd op 25 augustus 2013 via www.merhaba.be/kenniscentrum/interviews/compromissen-geheimen-en-stiltes-allochtone-holebi%E2%80%99s-en-hulpverlening

Nahas, O. (2001). Islam en homoseksualiteit. Amsterdam: Bulaaq.

Nahas, O. (2005). Homo en moslim. Hoe gaat dat samen?: 1001 vragen over islam en homoseksualiteit. Utrecht: Forum.

Noukens, K. (2009). Oh nee, een homo in de klas!: een onderzoek betreffende de tolerantie naar holebi’s bij jongeren in de 2de graad van het secundair onderwijs [Thesis]. Antwerpen: Lessius Hogeschool.

Onderwijs krijgt hoofdrol in strijd tegen homofobie. (1 februari). Klasse voor leraren. Geraadpleegd op 26 augustus 2013 via www.klasse.be/leraren/ 31315/onderwijs-krijgt-hoofdrol-in-strijd-tegen-homofobie/#.Ue2c5NKpWSo

Ook homokoppels in schoolboeken: charter voor gender en seksuele geaardheid in het onderwijs. Geraadpleegd op 25 augustus 2013 via www.pascalsmet.be/article/ook-homokoppels-in-schoolboeken/

Open Up. (z.j.). Gay & School.

Pérez-Testo, C., Behar, J., Davins, M., Sala, J. L., Castillo, J. A., Salamero, M., …, Segarra, S. (2010). Teachers’ attitudes and beliefs about homosexuality. The Spanish Journal Of Psychology, vol. 13 nr. 1, pp. 138-155.

Poelman, M. & Meier, P. (2011). Drempels die allochtone holebi’s ervaren bij coming-in, met specifieke aandacht voor het genderperspectief: een explorerend kwalitatief onderzoek. Steunpunt Gelijkekansenbeleid.

Preventie tegen homofobie al vanaf school. (2013, 31 januari). De Morgen.

Relaties en seks. (2012). Utrecht: Rutgers WPF.

Religie in België. Geraadpleegd op 24 februari 2014 via http://nl.wikipedia.org/wiki/Religie_in_Belgi%C3%AB#Moslims

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. (2000, 27 november). Geraadpleegd op 22 augustus 2013 via www.diversiteit.be/diversiteit/files/File/wetgeving_legislation/international/Richtlijn%202000_78_EG_14pg.pdf

Riggs, A.D., Rosenthal, A.R., & Smith-Bonahue, T. (2011). The impact of a combined cognitive-affective intervention on pre-service teachers’ attitudes, knowledge, and anticipated professional behaviors regarding homosexuality and gay and lesbian issues. Teaching and Teacher Education, 27, 201-209.

RoSa Rol en Samenleving vzw: documentatiecentrum en archief voor gelijke kansen, feminisme en vrouwenstudies. Geraadpleegd op 4 september via www.rosadoc.be/holebi

Schrijvers, L. (2012). Uit de kast, in de scene: de rol van de gay scene in constructie en acceptatie van seksuele identiteit onder homoseksuele jongens in Nederland. [Thesis]. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Seksuele clash des beschavingen. (2012, 08 augustus). Knack.

Seksuelevorming.be van sensoa voor leraars en begeleiders. (2013). Geraadpleegd op 27 augustus 2013 via www.seksuelevorming.be/

Steeds meer asielzoekers zijn 'homo'. (2013, 22 maart). Het Laatste Nieuws.

Steyaert, T. (z.j.). Holebi- en transgenderbeleid in Vlaanderen: een inleiding. Geraadpleegd op 04 september 2013 via www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/Holebi-%20en%20transgenderbeleid%20in%20Vlaanderen%20-%20een%20inleiding.pdf

Teney, C. (2007). Enquête 2007: Studie over de meningen en houdingen van jongeren uit het Brusselse gewest. Germe: Institut de Sociologie.

Thomas More BaP gids. Geraadpleegd via https://sites.google.com/site/bapgids/

Thys, G. L. (2012). Mixed Kebab [DVD]. Belgium: Fact & Fiction bvba.

Trotse leerling minder snel homofoob. (2012). Geraadpleegd op 04 september 2013 via www.gayandschool.nl/onderzoek-hidden/-/asset_publisher/0TdyBwpPZJdw/content/trotse-leerling-minder-snel-homofoob?redirect=http%3A%2F%2Fwww.gayandschool.nl%2Fbeleid%2Fonderzoek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0TdyBwpPZJdw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

Van Aerschot, M. (2007, september). ZOEM: steunpunt gelijkekansenbeleid zoemt in op holebi’s. Geraadpleegd op 25 augustus 2013 via https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/9337/1/00155369.pdf

Van der Meer, Y. (2008). Uit de kast! En dan?: gays m/v vertellen alles. Den Haag: Appelmoes.

Van Gierdeghom, O. (2008). Spinnertje. Brugge: Jong & Holebi.

Van Ginderachter, R. (2010). Het voortplantingsboekje. Mechelen: Plantyn.

Van Lee, L. & Mouthaan, I. (2007). Ouders en de seksuele opvoeding van kinderen: Marokkaanse en Turkse moeders aan het woord. Tijdschrift voor Seksuologie, vol. 31, pp. 3-10.

Van Rysbergen, K., Dewaele, A. & Schoonacker, M. (2009, 01 mei). Scholen zwijgen holebi’s dood. Klasse, jrg. 2009 nr. 195, pp. 10-15.

Vanhecke, N. (2013, 31 januari). Strijd tegen homofobie in eindtermen. De Standaard.

Versmissen, D., Dewaele, A., Meier, P. & Van Houtte, M. (2011). Zzzip²: onderzoek naar de levenkwaliteit van Vlaamse holebi’s. Steunpunt Gelijkekansenbeleid.

Vlaamse jongeren erg traditioneel: Wel Jong Niet Hetero bezorgd. (2009, 04 mei). Belga.

Vlaanderen gepeild: studiedag. (2007, 18 september). Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Vuylsteke, C. (2010, 16 oktober). Holebi-imam over God en liefde. De Morgen.

Vuylsteke, C. (2011, 25 juni). Scholen zwijgen homoseksualiteit dood. De Morgen.

Wel Jong Niet Hetero. Geraadpleegd op 04 september 2013 via www.weljongniethetero.be/

Wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het burgerlijk wetboek. (2003, 13 februari). Geraadpleegd op 22 augustus 2013 via www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003021336&table_name=wet

Wet tot wijziging van een aantal bepalingen van het burgerlijk wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken. (2006, 18 mei). Geraadpleegd op 22 augustus 2013 via www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=40&imgcn.y=3&DETAIL=2006051844%2FN&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=15&cn=2006051844&table_name=wet&nm=2006009465&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=adoptie&text2=geslacht&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++'WET'+and+((+tit+contains++(+'adoptie')++AND+text+CONTAINS+++(+'geslacht')++)+or+(+text+contains++(+'adoptie')++AND+text+CONTAINS+++(+'geslacht')++))and+actif+%3D+'Y'&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging

Wet tot wijziging van een aantal bepalingen van het burgerlijk wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken. (2006, 18 mei). Geraadpleegd op 22 augustus 2013 via www.kekidatabank.be/docs/Instrumenten/Belgie/2006_Wet_adoptie_personen_gelijk_geslacht

Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. (2007, 10 mei). Geraadpleegd op 22 augustus 2013 via www.diversiteit.be/diversiteit/files/File//wetgeving_legislation/ADW_NL%20-%2031-01-2013.pdf

We leren kinderen over twee mama's in een gezin. (2012, 08 december). De Gazet Van Antwerpen.

Wikipedia. Geraadpleegd op 22 augustus 2013 via http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

Universiteit of Hogeschool
Toegepaste Psychologie
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: