Ik vraag me af of Godly Play een hype is.

Evi
Soeters

Ik vraag me af of Godly Play een hype is.

Evi Soeters, een derdejaarsstudent aan de lerarenopleiding te Mechelen, maakte in 2012 kennis met Godly Play. Theologe An Mollemans kwam in de ThomasMore hogeschool een kennismakingsmoment geven voor toekomstige leerkrachten. Ik was meteen geïnspireerd door deze werking en maakte er mijn innovatieproject over. Ik neem jullie graag mee in de wereld van het godsdienstonderwijs.

Wanneer we geloofsopvoeding in de lagere school willen realiseren, is het belangrijk dat we steeds aasluiten bij de leefwereld van de kinderen. Zo is er een aanknopingspunt om het Bijbelverhaal te gaan vertellen in de klas. Dit is van groot belang, want thuis wordt er de dag van vandaag niet altijd aan geloofsopvoeding gedaan. Bijbelverhalen zijn voor kinderen vaak moeilijk te vatten, doordat er heel wat symbolische taal in verweven is.

Godly Play is een nieuwe vertelmethode die hierop probeert in te spelen. Er wordt gebruik gemaakt van concreet materiaal en een bepaalde techniek om zo een heilig verhaal, parabel of een liturgisch verhaal, visueel en via spel zichtbaar en verstaanbaar te maken voor kinderen. Godly Play wordt gebruikt voor jong en oud. "Ik vraag me af" is een vraag die men gedurende een Godly Play sessie stelt.

De Amerikaan Jerome W. Berryman heeft deze ervaringsgerichte methode in de jaren '70 opgericht. Deze theoloog was actief als ziekenhuispastor op de pediatrische afdeling. Hij werd vooral op de kamers van de kinderen gevraagd wanneer het heel erg slecht met hen ging. De kinderen zaten allemaal met hetzelfde gevoel, namelijk eenzaamheid. Berryman wilde ze een godsbeeld geven van een God die steeds bij hen blijft, ook wanneer het einde nabij is. Deze ervaringsgerichte methode is zich sindsdien langzaam maar zeker over de hele wereld gaan verspreiden.

In de Godly Play methode worden vier taalsoorten opgenomen: de taal van de heilige verhalen over het volk van God, de taal van de parabels die Jezus vertelde, de taal van de verhalen over de liturgie en de taal van de stilte.

Wanneer we de Godly Play methode toepassen in de klaspraktijk zien we dat kinderen een godsbeeld gaan scheppen van een aanwezige God, we willen ze via deze methode inzichten aanreiken waarmee ze aan de slag kunnen gaan. Doordat de verhalen erg visueel zijn, zien ze waar en wanneer God aanwezig is in de verhalen. Doordat er heel wat herhaling in de Godly Play methode aanwezig is, herkennen de kinderen vaste patronen. Door deze structuur zien we dat de methode toegankelijk is voor iedereen.

 

Bibliografie

Boeken

Jerome W. Berryman (2009), Teaching Godly Play, How to Mentor the spiritual Development of Childeren, Morehouse aducation Resources.

Rebecca Nye (2009), Children’s Spirituality, What It Is And Why It Matters, Chuch House Publishing.

Jerome W. Berryman (2002), The Complete Guide to Godly Play : Volume 1 : How To Lead Godly Play Lessons, Chuch House Publishing.

Jerome W. Berryman (2002), The Complete Guide to Godly Play : Volume 2 : 14 Core Presentations For Fall, ‘Church House Publishing.

Jerome W. Berryman (2002), The Complete Guide to Godly Play : Volume 3 : 20 Presentations for Winter, Chuch House Publishing.

Jerome W. Berryman (2002), The Complete Guide to Godly Play : Volume 4 : 20 Presentations for Spring, Chuch House Publishing.

Mollemans, A. (2013). Cursus Godly Play verhaalverteller. Drongen: gezinspastoraal

Erkende instantie r.-k. godsdienst. (2000). Leerplan rooms-katholieke gosdienst voor het lager onderwijs in Vlaanderen. Brussel: Licap.

Sophie Veulemans, N. V. (2013). Sterren aan de hemel (vierde leerjaar). 32-38: Averbode.

Websites

Godly Play. (2014). Opgehaald van Godly Play: http://www.godlyplay.org.uk/

Godly Play deutsch e.V. (2014). Godly Play Deutsch. Opgehaald van http://www.godlyplay.de/

Godly Play Foundation. (2011). Opgehaald van Godly Play Foundation: http://www.godlyplayfoundation.org/newsite/Main.php

Godly Play vereniging. (2010). Godly Play. Opgehaald van www.godlyplay.nl

Ota, C. (2013). International Association for childerenspirituality. Opgehaald van childrenspirituality:www.chrildrenspirituality.org/documents/bibliography/articles.pdf

OOta, C. (2013). International Association for childrenspirituality. Opgehaald van childrenspirituality: www.childrenspirituality.org

Ota, C. (2013). International Association for childrenspirituality. Opgehaald van childrenspirituality:www.chrildrenspirituality.org/documents/bibliography/books.pdf

KU Leuven - Faculteit Theologie & Religiewetenschappen. (2002). Thomas. Opgehaald van http://www.kuleuven.be/thomas/page/

Averbode. (sd). Sterren aan de hemel. Opgehaald van http://www.averbode.be/Pub/sterren/sterren-4e-leerjaar.html

Encyclo. (2014). Encyclo. Opgehaald van http://www.encyclo.nl/begrip/hype

Artikels

Gopress. (2013, Juni 14). Een 'goddelijk' spelletje. Krant van West-Vlaanderen.

Gopress. (2013, Juli 19). Ilse Devos & Cedrick Veryser. Krant van West-Vlaanderen.

PowerPoint presentatie

Mollemans, A. (2013). Godly Play presentatie. Mechelen.

Personen

Coppens, J. - Studente  (2014)

Croonenborghs, L. - Inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst (2013).

Dethier, S. - pediatrisch verpleegkundige  (2014).

Hedeman, G.J - Technische Universiteit Delft (2014).

Heyvaert, L. - Leerkracht godsdienst in het secundaire (2014).

Imbrechts, H. - Leerkracht lager onderwijs (2013).

Jacqmotte, M.-N. - Leerkracht lager onderwijs (2013).

Kwaku, S. - Studente BKO Aalst (2014).

Mollemans, A. - Theologe universiteit Leuven (2013).

Mondelaers, S. - Theoloog aan de hogeschool te Vorselaar (2014).

Nackaers, V. - Projectmanager bij  LabCorp (2014).

Roye, R. D. - leraar lager onderwijs (2013).

Stabel, N. - Studente aan de universiteit Antwerpen (2014).

Thienpont, G. - Leerkracht lager onderwijs (2014).

Vanderheijden, E. - Theologe aan de universiteit te Leuven (2014).

Vanuytrecht, K. - leerkracht lager onderwijs (2014).

Velghe, K. - Theologe (2013).

Vermeire, J. - Leerkracht lager onderwijs (2014).

Vonckx, A. - Inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst (2013).

Woestijne, S. V. - Theologe (2014).

Download scriptie (5.62 MB)
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2014
Promotor(en)
Chris Velghe
Thema('s)