Las adaptaciones infantiles de Lazarillo de Tormes

Sally
Witdouck

Lezen kinderen een klassiek werk of een adaptie?

Lazarillo de Tormes (1554), gekend als een van de eerste Spaanse klassiekers, komt tegenwoordig vaak in het daglicht. De grote literaire onwetendheden blijven voor vele onderzoekers een bron van onderzoekinspiratie. Tevens de auteurs van kinderboeken richten hun blik op dit kleine werk. Zo werd het verhaal van Lázaro door adaptaties bestemd voor de (aller)kleinsten onder ons.

In deze scriptie komt de kinderliteratuur in het algemeen eerst aan bod. Daarin zien we dat we niet kunnen spreken van een afgebakend en gekend domein. Verschillende critici verschillen van mening qua term, qua kwaliteit en qua doel van deze literatuur. Desondanks kunnen we beginnen een lijn te tekenen tussen volwassen literatuur en de literatuur geschreven specifiek voor kinderen. We stellen hierbij ook de methodologie voor die we in de vergelijking van hoofdstuk drie terugvinden. Die is gebaseerd op de analyses van Gemma Lluch, die verschillende kinderromans bestudeert om zo een algemene analyse voor kinderliteratuur uit te stippelen.

Vervolgens onderzoeken we de kenmerken van de klassieke roman Lazarillo de Tormes. Kort samengevat, Lázaro is een jongen die door zijn moeder op pad gestuurd wordt samen met een blinde man. Hij wordt niet goed behandeld door deze meester en beslist om op zoek te gaan naar een beter leven. Zo heeft hij in totaal zeven verschillende bazen. Op het einde van het verhaal is de (ondertussen) volwassen man omroeper in de stad Toledo en leeft een gelukkig bestaan. In dit hoofdstuk gaan we verder in op de inhoud, de structuur,  taalgebruik, de narratologie (manier van vertellen), picareske genre en de thema’s.  Door deze karakteristieken in beeld te brengen kunnen we ze gemakkelijker vergelijken met de kinderversies.

Tot slot nemen we drie van deze kinderverhalen onder de loep nemen om ze te vergelijken met het origineel werk, maar ook onderling:

  • Navarro Durán, Rosa. El Lazarillo contado a los niños. Barcelona: Edebé, 2008. Impreso.
  • López Narváez, Concha. Andanzas del Lazarillo de Tormes. Madrid: Bruño, 2006. Impreso.
  • Ochoa, Núria. Lazarillo de Tormes. Madrid: El País, 2007. Impreso

Zoals eerder vermeld, gebruiken we een analyse, ontworpen door Gemma Lluch, om de gelijkenissen en verschillen van deze romans te vinden. We letten daarbij op de communicatieve context, dit wil zeggen welke verwachtingen het boek schept en hoe het tot bij de lezer geraakt. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de niet tekstuele elementen, zoals de tekeningen, de titels, de formaten, de prologen en de supplementaire oefeningen. Vanzelfsprekend bekijken we ook de tekst zelf op inhoudelijke en structurele verschillen. Het is namelijk opmerkelijk dat we bij het taalgebruik en de stijlkenmerken de opvallendste verschillen of aanpassingen vinden. Er wordt duidelijk nagedacht om het verhaal zo toegankelijk mogelijk te maken voor het kind, maar daar kan wel een verlies aan originaliteit tegenover staan. Op het einde vatten we alle kenmerken, gelijkenissen en verschillen samen in een tabel zodat alles zeer overzichtelijk wordt.

Deze scriptie werd in het Spaans geschreven omdat dit ter verdediging van een Master Spaans was. Desniettemin is het een interessant onderwerp om ook in de Nederlandstalige literatuur de kwaliteit van de kinderliteratuur te becommentariëren. Men zou zoals bij volwassen literatuur het kaf van de koren moeten kunnen scheiden. 

Bibliografie

1.1.                    Corpus de la obra original y las obras infantiles

Navarro Durán, Rosa. El Lazarillo contado a los niños. Barcelona: Edebé, 2008. Impreso.

López Narváez, Concha. Andanzas del Lazarillo de Tormes. Madrid: Bruño, 2006. Impreso.

Anónimo. Lazarillo de Tormes. Ed. Francisco Rico. Madrid: Catedra ediciones, 2011. Impreso.

Ochoa, Núria. Lazarillo de Tormes. Madrid: El País, 2007. Impreso

 

1.2.                    Metodología de literatura infantil

Abad González, Luisa. “¿Es útil la literatura de tradición oral en la sociedad del siglo XXI? Una mirada antropológica”. La palabra y la memoria (Estudios sobre Literatura Popular infantil). Ed. Pedro Cerrillo y César Sánchez Ortiz. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008. 25-42. Impreso.

Braga Riera, Jorge. “¿Traducción, adaptación o versión?: maremágnum terminológico en el ámbito de la traducción dramática”. Estudios de Traducción. 2011: 59-72. Red. [Consultado el 29 de octubre del 2013].
<http://revistas.ucm.es/index.php/ESTR/article/view/36477&gt;

Cerillo, Pedro C. (Ed.). “Creación de hábitos lectores: el comentario de textos literarios. Literatura infantil y enseñanza de la literatura. Ed. Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1992. 121-124. Impreso.

Cerrillo, Pedro (Ed.). “Literatura y folclore en la lírica popular infantil”. Literatura infantil de tradición popular. Ed. Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1993. 69-84. Impreso.

Cerrillo, Pedro (Ed.). “Sobre el aprovechamiento didáctico del cancionero infantil”. Literatura infantil de tradición popular. Ed. Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1993. 93-96. Impreso.

Cervera, Juan. “Problemas de la literatura escrita para niños”. Literatura infantil. Ed. Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1990. 67-83. Impreso.

Escarpit, Denise. La literatura infantil y juvenil en Europa: Panorama histórico. Trad. Diana Luz Sánchez Flores. México D.F.: Fondo de Cultura económica, 1981. Impreso

García Padrino, Jaime (Ed.). “¿Son infantiles los cuentos populares?”. Literatura infantil de tradición popular. Ed. Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1993. 97-110. Impreso.

García Padrino, Jaime. “Libros y lectores en el fin del siglo”. Literatura infantil y lectura en el fin de siglo (1898-1998). Ed. Ramón F. Llorens García. Alicante: Universidad de Alicante, 2000. 9-23. Impreso.

García Padrino, Jaime. “Los clásicos en las lecturas juveniles”. Literatura infantil en la escuela. Ed. Ramón F. Llorens García. Alicante: Universidad de Alicante, 2000. 69-91. Impreso.

García Padrino, Jaime. Formas y colores: la ilustración infantil en España. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2004. Impreso.

García Padrino, Jaime. “El Quijote en la Literatura Infantil Española” Didáctica, Lengua y Literatura, 17, 2005: 131-146. Red. [Consultado el 29 de octubre del 2013].
 < http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1419691&gt;

González Cuenca, Joaquín. “Función y posibilidades de la enseñanza de la literatura en universidad.” Literatura infantil y enseñanza de la literatura. Ed. Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1992. 35-43. Impreso.

González Gil, Maria Dolores. Literatura infantil: necesidad de una caracterización y de una crítica literaria. [online]. Cauce. Centro Virtual Cervantes, n°2, 1979.
URL: <http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/cauce02.htm > [18 febrero 2013]

González Gil, Ma Dolores. “Las raíces europeas del folclore infantil”. Literatura infantil de tradición popular. Ed. Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1993. 23-44. Impreso.

González Gil, Ma Dolores. “Desarrollo integral del niño y poética de tradición oral”. Literatura infantil de tradición popular. Ed. Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1993. 111-113. Impreso.

Gómez Couso, Pilar. “La narrativa folclórica en el mundo infantil”. Literatura infantil de tradición popular. Ed. Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1993. 85-92. Impreso.

Llorens García, Ramón F. (Ed.) y Rigual Bonastre, Magdalena. “El concepto de literatura infantil y las lecturas infantiles de Azorín”. Literatura infantil y lectura en el fin de siglo (1898-1998). Alicante: Universidad de Alicante, 2000. 91-103. Impreso.

Llorens García, Ramón F. Literatura infantil en la escuela. [online]. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2000.
URL: <http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4371 > [6 diciembre 2012]

Llorens García, Ramón F. Literatura infantil y valores. [online]. Extremadura: Puertas a la lectura. Universidad de Extremadura, n°9-10, 2000.
URL: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=206248&gt; [6 diciembre 2012]

Lorente Muñoz, Pablo. 2011. “Consideraciones sobre la literatura infantil y juvenil. Literatura y subliteratura.” Didáctica, Lengua y Literatura, 23, 227-247.

Lluch, Gemma. Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003. Impreso.

Lluch, Gemma. “La selección de libros infantiles: un libro para cada lector”. La Motivación a la lectura a través de la literatura infantil. Ed. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 2006. 27-42. Impreso.

López Valero, Amando. “La literatura en educación infantil y primaria”. Literatura infantil y enseñanza de la literatura. Ed. Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1992. 59-84. Impreso.

Medina, Arturo. “La tradición oral como vehículo literario infantil. Sus valores educativos”. Literatura infantil. Ed. Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1990. 37-66. Impreso.

Mendoza Fillola, Antonio. “Las dos caras de la lectura: Motivación y expectativas en el lector de literatura infantil”. La Motivación a la lectura a través de la literatura infantil. Ed. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 2006. 9-26. Impreso.

Montero Padilla, José. “Los clásicos y el niño”. Literatura infantil. Ed. Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1990. 101-113. Impreso.

Moreno Verdulla, Antonio. 1998. Literatura infantil: Introducción en su problemática, su historia y su didáctica. Cádiz: Servicio de Publicación de la Universidad

Navarro Durán, Rosa. Los clásicos al alcance de los niños, [online]. Mataró: CLIJ (Cuadernos de literatura infantil y Juvenil, n° 193, mayo 2006
URL:  <http://www.revistasculturales.com/articulos/33/clij-cuadernos-de-litera… > [8 mayo de 2013]

Navarro Martinez, José M. “La enseñanza de la literatura en el D.C.B”. Literatura infantil y enseñanza de la literatura. Ed. Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1992. 53-58. Impreso.

Pascua Febles, Isabel. La adaptación en la traducción de la literatura infantil. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 1998. Impreso.

Propp, Vladimir. Morfología del cuento. Madrid: Akal, 1985. Impreso.

Rodríguez Almodóvar, Antonio. “Don Quijote y los niños”. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2004. Red. [Consultado el 29 de octubre del 2013]. <http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12593844229147181865…;

Rodríguez Almodóvar, Antonio. “Cuidado con el Quijote”. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005. Red. [Consultado el 29 de octubre del 2013]. <http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02448731111916273022…;

Senabre, Ricardo. “Literatura infantil y punto de vista narrativo”. Literatura infantil y enseñanza de la literatura. Ed. Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1992. 27-34. Impreso.

Sotomayor Sáez, María V. 2005. “Literatura, sociedad, educación: las adaptaciones literarias.” Revista de Educación, número extraordinario, 217-238.

Sotomayor Sáez, Ma Victoria. El Quijote para niños y jóvenes. 1905-2008. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2009. Impreso.

Toledano Buendía, Carmen. “Traducción y adecuación de la literatura para adultos a un público infantil y juvenil”. Cuadernos de Investigación Filológica n° 27-28. 2001-2002: 103-120. Red. [Consultado el 29 de octubre del 2013].
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1127788>

 

1.3.                    Información secundaria

Alonso, Eduardo. Lazarillo de Tormes. Barcelona: Vivens Vives, 2005. Impreso.

Anónimo. Lazarillo de Tormes. Ed. Francisco Rico. Madrid: Catedra ediciones, 2005. Impreso.

Antonio Albarrán, Antonio. El Lazarillo de Tormes. Madrid : Susaeta Ediciones, 2002. Impreso.

Bataillon, Marcel. “Para leer el Lazarillo”. Historia y crítica de la literatura español: siglos de oro: Renacimiento. Barcelona: Crítica, 1980. Impreso.

Blecua, Alberto. “La dualidad estilística del Lazarillo”. Historia y crítica de la literatura español: siglos de oro: Renacimiento. Barcelona: Crítica, 1980. Impreso.

Bravo Villasante, Carmen. “El Lazarillo de Tormes”. Antología de la literatura infantil española. Madrid: Doncel, 1979. Impreso.

Camargo Rojas, Lucía. Lazarillo de Tormes. 2009. Versión digital.
<http://es.scribd.com/doc/71573167/lazarillo-de-tormes-adaptacion-por-lu…;

Coenen, Erik. De Gouden eeuw van de Spaanse literatuur. Bussum: Coutinho, 1996. Impreso.

 Concha López Narváez:
<http://www.conchalopeznarvaez.com/los-temas-de-mis-libros/&gt;

El País. Mis Primeros clásicos. Red. [Consultado el 2 diciembre del 2013].
<http://www.elpais.com/corporativos/elpais/coleccionables/2007/clasicos/…;

El poder de la palabra. Concha López Narváez. Red. [Consultado el 2 diciembre del 2013].
< http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2648&gt;

García López, José. Historia de la literatura española. Barcelona: Vicens Vives, 2009. Impreso.

Gretel. Rosa Navarro Durán. Red. [Consultado el 2 diciembre del 2013].
<http://literatura.gretel.cat/sites/default/files/Rosa_Navarro_Duran.pdf…;

Guillén, Claudio. “La disposición temporal del Lazarillo”. Historia y crítica de la literatura español: siglos de oro: Renacimiento. Barcelona: Crítica, 1980. Impreso.

Hurtado de Medoza, Diego. Lazarillo de Tormes. Madrid: Hernando y Compañía, 1899. Impreso.

Lorenzo, Enrique Lazarillo de Tormes. México D.F.: Ediciones SM, 2008. Impreso.

Márquez Villanueva, Francisco. “Crítica social y crítica religiosa en el Lazarillo: la denuncia de un mundo sin caridad”. Historia y crítica de la literatura español: siglos de oro: Renacimiento. Barcelona: Crítica, 1980. Impreso.

Moraño, Infant. Lazarillo de Tormes. Madrid: Anaya, 2006. Impreso.

Navarro Durán, Rosa. La verdad sobre el caso del Lazarillo de Tormes. Navarra: Cénlit ediciones, 2010. Impreso.

Navarro Durán, Rosa. “Un nuevo ámbito para la vida de Lazarillo de Tormes”. Estudis Romànics vol. XXVIII. 2006: 179-197. Red. [Consultado el 29 de octubre del 2013].
< http://www.yumpu.com/es/document/view/14571630/un-nuevo-ambito-para-la-… >

Pascal, Emilio. Días de Reyes Magos. Madrid: Anaya, 1999

M. Piñero, Pedro. “6. Lazarillo de Tormes”. Historia y crítica de la literatura español: siglos de oro: Renacimiento. Barcelona: Crítica, 1980. Impreso.

Organización española para el libro infantil:
<http://www.oepli.org/pag/cas/lazarillo.php&gt;

Rico, Francisco. Problemas del Lazarillo. Madrid: Catedra ediciones, 1988. Impreso.

R. Soria, Carlos. El Lazarillo de Tormes. Londen: Penguin books, 1983. Impreso.

Ruffinatto, Aldo. Las dos caras del Lazarillo. Madrid: Castalia, 2000. Impreso.

Sanchez, Aurora. Las Andanzas del Lazarillo de Tormes. México D.F.: Porrúa ,2003. Impreso.

Zimic, Stanislav. Apuntes sobre la estructura paródica y satírica del Lazarillo de Tormes. Pamplona: Universidad de Navarra, 2000. Impreso.

Download scriptie (1.37 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2014