Onderpresterende leerkrachten in het secundair onderwijs

Dimi
Plas

1 op 8 leerkrachten secundair onderwijs presteert ondermaats volgens hun directie

Volgens de directies van Vlaamse secundaire scholen onderpresteert 12% van de leerkrachten. Deze leerkrachten hebben vooral problemen met het correct evalueren van de leerlingen of stemmen de lessen onvoldoende af op de leerlingen. Dat concludeert Dimitri Plas in zijn masterproef (Universiteit Antwerpen).

Plas bevroeg 325 schooldirecties van het secundair onderwijs over het probleem van leerkrachten die onderpresteren. “Hoewel er nauwelijks leerkrachten ontslagen worden, blijkt er volgens de schooldirecties 12% van de leerkrachten ondermaats te presteren” zegt Plas. Het probleem dat het vaakst opduikt is dat de leerkrachten de lesdidactiek onvoldoende afstemmen op de leerlingen die ze voor hen hebben. Daarnaast blijken onderpresterende leerkrachten vaak een enge taakopvatting te hebben, ze komen les geven en meer niet.

Ook hoe de directies omgaan met deze onderpresterende leerkrachten werd onderzocht. “Een grote meerderheid van de directies die geconfronteerd wordt met onderpresterende leerkrachten gebruikt strategieën waaruit blijkt dat ze geloven in de ontwikkeling van de leerkracht”. De directies geven aan in te zetten op duidelijke communicatie omtrent het onderpresteren. Ze bieden daarnaast de onderpresterende leerkracht ondersteuning aan via professionaliseringsactiviteiten.

Uit het onderzoek blijkt ook dat directies van de verschillende onderwijsnetten anders omgaan met onderpresterende leerkrachten. Directies van het Vrij Gesubsidieerd Onderwijs en het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap hanteren gemiddeld meer strategieën die uitgaan van de ontwikkelbaarheid van de onderpresterende leerkracht. Directies uit het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs daarentegen gebruiken gemiddeld meer strategieën die veronderstellen dat de effectiviteit van de leerkracht die ondermaats presteert niet kan verhoogd worden. “Een belangrijke volgende stap binnen dit onderzoeksthema is het blootleggen van de oorzaken van het onderpresteren” besluit Plas. “Op die manier kunnen directies anticiperen, want een leerkracht wordt niet zomaar een onderpresteerder!”

Meer weten?

Dimitri Plas: dimitri.plas@outlook.com

Jan Vanhoof (promotor): jan.vanhoof@uantwerpen.be

 

Bibliografie

Boone Jr, H. N., & Boone, D. A. (2012). Analyzing Likert Data. Journal of Extension, 50(2).

Bridges, E. M. (1990). Managing the incompetent teacher (tweede editie). Eugene, OR: ERIC Clearinghouse on Educational Management.

Bridges, E.M. (1992). The incompetent teacher: Managerial Response, Londen: The Falmer Press Geraadpleegd via googlebooks.

Black, A. (2010). Gen Y: Who they are and how they learn. Educational Horizons, 88(2), 92-101.

Causey, K. (2010). Principals perspectives of the issues and barriers of working with marginal teachers. Geraadpleegd via https://getd.libs.uga.edu.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (zesde editie), New York: Routledge.

DECREET betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het van het Gesubsidieerd Onderwijs en de Gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, art. 47quinquies $ 1, Belgisch Staatsblad, 25/05/1991.

De Maeyer, S. & Franquet, A. (2011). Principale componentenanalyse, factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse. Een open leerpakket in R. Universiteit Antwerpen.

Departement Onderwijs & Vorming (2013). Vlaams onderwijs in cijfers 2012 – 2013. Geraadpleegd via http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-2013/VONC_2012-….

Dillman, D. A., Tortora, R. D. and Bowker, D. (1999) Principles for constructing web surveys. Geraadpleegd via http://www.websm.org (11 januari 2014)

Goe, L., Bell, C., & Little, O. (2008). Approaches to evaluating teacher effectiveness: A research synthesis. Washington, DC: National Comprehensive Center for Teacher Quality.

Hanushek, E. A. (2009). Teacher deselection. Creating a new teaching profession, 165-80.

Haycock, K. (1998). Good teaching matters… a lot. Thinking K-16: A Publication of the Education Trust, 3(2),1-14.

Henderickx, E., Janvier, R., Van Beirendonck, L., & Humblet, P. (2011). Handboek HRM, Competentiemanagement en arbeidsrecht, Leuven/Den Haag: Acco.

Inspectie van het onderwijs (2010). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2008/2009. Utrecht: Inspectie van het onderwijs.

Jacob, B.A. & Lefgren, L. (2007). Can principals indentify good teachers? Evidence on subjective performance evaluation in education. Journal of Labor Economics, 26(4), 101-136.

Jamieson, S. (2004). Likert scales: how to (ab) use them. Medical education, 38(12), 1217-1218.

Jerald, C.D. (2012). Movin’it and Improvin’it, Using both education strategies to increase teaching effectiveness. Center for America Progress.

Kaye, E.B. (2004). Turning the tide on marginal teaching. Journal of curriculum and supervision, 19(3), 234-258.

London, M. (1997). Job feedback. New-York: Lawrence Erlbaum Associates

Manzoni, J. F. (2002). A better way to deliver bad news. Harvard Business Review, 80(9), 114-119.

Marzano, R.J. (2012). Wat werkt op school. Research in actie. Meppel: Printsupport4U.

Menuey, B. P. (2005). Teachers’ perceptions of professional incompetence and barriers to the dismissal process. Journal of Personnel Evaluation in Education,18(4), 309-325.

Norman, G. (2010). Likert scales, levels of measurement and the “laws” of statistics. Advances in health sciences education, 15(5), 625-632.

Ofsted. (1996). Joint review of head teacher and teacher appraisal: Summary of evidence. London: TTA.

Oppenheim, A. N. (2000). Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. Continuum International Publishing Group.

Painter, S. R. (2000). Principals’ efficacy beliefs about teacher evaluation. Journal of Educational Administration, 28(4), 368-378.

Paulhus, D.L. (1991). Measurement and control of response bias. In Robinson, J.P., Shaver, P. & Wrightsman L.S. (Eds.), Measures of personality and social psychological attitudes (p. 17-59). San Diego, CA: Academic Press.

Preston, C. C., & Colman, A. M. (2000). Optimal number of response categories in rating scales: reliability, validity, discriminating power, and respondent preferences. Acta psychologica, 104(1), 1-15.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants, part II: do they really think differently? The Horizon, 9(6), 1-9. Geraadpleegd via http://www.marcprensky.com/writing.

Pugh, E. (2013). Pittsburgh teachers first in state to preview new educator effectiveness eeports and kick off year of development [Persbericht]. Geraadpleegd op http://www.pps.k12.pa.us.

Qin, Z. (2007). Teacher misbehaviors as learning demotivators in college classrooms: a cross-cultural investigation in China, Germany, Japan, and the United States. Communication Educations, 55(1), 63-78.

Rivers, J., & Sanders, W. (2002). Teacher quality and equity in educational opportunity: Findings and policy implications. Teacher quality, 13-23.

Roszkowski, M. J., & Soven, M. (2010). Shifting gears: Consequences of including two negatively worded items in the middle of a positively worded questionnaire. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(1), 113-130.

Sanders, L. & Rivers, J.C. (1996). Cumulative and Residual Effects of Teachers on Future Student Academic Achievement (Rapportnr. R11-0435-02-001-97). Geraadpleegd op http://www. mccluelearning.com.

Sweeney, J., & Manatt, D. (1984). A team approach to supervising the marginal teacher. Educational Leadership, 41(7), 25-27.

Torff, B., & Sessions, D. N. (2005). Principals' Perceptions of the Causes of Teacher Ineffectiveness. Journal of Educational Psychology, 97(4), 530.

Tucker, P. D. (1997). Lake Wobegon: Where all teachers are competent (Or, have we come to terms with the problem of incompetent teachers?). Journal of Personnel Evaluation in Education, 11, 103-126.

Tucker, P. (2001). Helping struggling teachers. Educational Leaderschip 58(5), 52-55.

Van Braak, J., Elen, J., Goeman, K. (2012). MICTIVO, Een ICT-monitor voor het Vlaamse onderwijs. Resultaten voor het Secundair Onderwijs, Geraadpleegd via http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten. (2013). Jaarverslag 2012. Geraadpleegd via http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi.

Wawoe, K. (2011). Bonussen en onderpresteerders in het onderwijs. Utrecht: AOB.

Weems, G. H., Onwuegbuzie, A. J., & Lustig, D. (2003). Profiles of respondents who respond inconsistently to positively-and negatively-worded items on rating scales. Evaluation & Research in Education, 17(1), 45-60.

Weijters, B., Cabooter, E., & Schillewaert, N. (2010). The effect of rating scale format on response styles: The number of response categories and response category labels. International Journal of Research in Marketing, 27(3), 236-247.

Wragg, E.C., Haynes, G.S., Phil, M.,Wragg, C.M., & Chamberlin, R.P. (1999). Managing Incompetent Teachers, Exeter: School of Education.

Wright, S.P., Horn, S.P., & Sanders, W.L. (1997). Teacher and classroom context effects on students achievements: implications for teacher evaluation. Journal of Personnel Evaluation in Education, 11, 57-67.

Yariv, E. (2004). Challenging teachers: What difficulties do they pose for their principals? Educational Management Administration & Leadership, 32, 149-169.

Yariv, E., & Coleman, M. (2005). Managing “challenging” teachers. International Journal of Educational Management, 19(4), 330-346.

Yariv, E. (2006). “Mum effect”: principals' reluctance to submit negative feedback. Journal of Managerial Psychology, 21(6), 533-546.

Yariv, E. (2009). Principals’ informal methods for appraising poor-performing teachers. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(4), 283-298.

Download scriptie (1.11 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2014
Thema('s)