Onderzoek naar de voedingsbehoeften en –gewoonten van vrouwelijke basketbalspeelsters, op provinciaal en landelijk niveau

Charlotte Hoeman
Persbericht

Onderzoek naar de voedingsbehoeften en –gewoonten van vrouwelijke basketbalspeelsters, op provinciaal en landelijk niveau

De aanleiding van dit eindwerk was een gebrekkige kennis omtrent (sport)voeding in de praktijk.

Met dit eindwerk worden de voedingsbehoeften en -gewoonten van vrouwelijke basketbalspeelsters onderzocht, zowel op landelijk als provinciaal niveau.

In de literatuurstudie worden de voedingsaanbevelingen besproken geldend voor vrouwelijke basketbalspeelsters.

De voedingsgewoonten van 15 landelijke en 15 provinciale basketbalspeelsters worden nagegaan via een vierdaags eetdagboekje. Via een enquête wordt drinken en eten voor, tijdens en na een wedstrijd of training bevraagd.

Na de berekening viel op dat basketbalspeelsters niet voldoen aan de vitaminen-, calcium- en ijzerbehoefte. Verder hadden ze een lage energie-inname, hoge vetinname, lage koolhydraatinname, verhoogde eiwitinname en een lage vochtinname.

Met deze resultaten in het achterhoofd werd er eerst en vooral een brochure opgesteld omtrent gezonde voeding. Daarnaast werd er een orginele brochure opgesteld omtrent gezonde voeding en sporten. In deze brochure wordt de theorie omgezet in praktijk. De brochure is specifiek bedoeld voor vrouwelijke basketbalspeelsters. Deze heeft namelijk de vorm en gevoel van een basketbal.

Bibliografie

Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Whitt, M. C., Irwin, M. L., Swartz, A. M., Strath, S. J., et al. (2000). Compendium of Physical Activities: an update of activity codes and MET intensities. Medicine & Science In Sport & Exercise , 9, 498-516.

Becker-Woudstra, G., Havinga, M., Van Kuijeren, R., & Linden-Wouters, E. (2012). Het diëtistisch consult. Den Haag: Lemma.

Chalcarz, W., Merkiel, S., Poortmans, J., & Szajek, G. (2012, Juli 07). Nutritional status in female basketball players at various levels of performance. Journal Of Science & Sport , 196-203.

Dejonghe, T. (2007). Sport in de wereld: ontstaan, evolutie en verspreiding. Gent: Academia Press.

FIBA Central Board. (2010, april 17). Official basketball rules 2010: Basketball equipment. Retrieved september 15, 2013, from Vlaamse basketballiga: http://www.vlaamsebasketballiga.be/data/documents/6/BasketballEquipment…

FIBA Central Board. (2012, april 29). Official Basketball Rules 2012. Retrieved september 15, 2013, from Vlaamse basketballiga: http://www.vlaamsebasketballiga.be/data/documents/6/OfficialBasketballR…

FOD Volksgezondheid, V. v. (2004). De Belgische Voedselconsumptiepeiling. Retrieved september 10, 2013, from https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/foodnl/table04.htm

Gleeson, M. (2011, juli-augustus-september). Voedingsstrategieën om recuperatie na sportbeoefening te optimaliseren. Tijdschrift voor Voeding & Gezondheid , 8 (31), pp. 10-14.

Hoeman, C. Officiële basketbal voor vrouwen maat 6. Brugge.

Hoge gezondheidsraad. (2009). Voedingsaanbevelingen voor België. Brussel.

Jeukendrup, A. E. (2010). Nutrition for Sport and Exercise. Brussel: Institut Danone.

Michou, M., & Costarell, V. (2011). Disordered eating attitudes in relation to anxiety levels, self-esteem and body image in female basketball players. Journal of Exercise Science & Fitness , 109-115.

Roosen, M. (2009, Maart). Diëten bij gastro-intestinale aandoeningen. Retrieved September 11, 2013, from Nutrinews: http://www.nice-info.be/BENL/assets_db/ITEMSKEYWORDS2/items/documents/N…

Scanlan, A. T., Dascombe, B. J., Reaburn, P., & Dalbo, V. J. (2012). The physiological and activity demands experienced by Australian female basketball players during competition. Journal of Science and Medicine in Sport , 341-347.

Schuit, F. C. (2010). Metabolisme. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Smith, A. (2008). Ken je sport: Basketbal. Etten-Leur: Ars Scribendi.

Stegeman, N. (2013). Voeding bij gezondheid en ziekte. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Thomas, B., & Bishop, J. (2007). Manual of dietetic practice (4de druk ed.). New Jersey: Blackwell Publishing.

Van Geel, A., & Hermans, J. (2013). Voeding en sport (4e druk ed.). Utrecht: De Vrieseborch.

Vanhee, P. (2007). Betere sportprestaties met een aangepaste voeding. Nutrinews , 3-12.

Vermeer, P., Van Genuchten, S., & Van der Heijden, G. (2009). Compendium dieetproducten en voedingsmiddelen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vlaamse basketballiga. (2013, september 14). Competitie. Retrieved september 15, 2013, from Vlaamse basketballiga: http://results.vlaamsebasketballiga.be/Competitie/tabid/166/Default.aspx

Vlaamse Overheid. (2013, september 12). Retrieved september 15, 2013, from Cultuur, jeugd, sport en media: http://www.cjsm.vlaanderen.be/sport/index.shtml

Vlaamse Overheid. (n.d.). Gezond sporten. Retrieved oktober 15, 2013, from Website Gezond sporten van de Vlaamse Overheid: http://www.cjsm.be/gezondsporten/

World Health Organization, E. (n.d.). Retrieved september 05, 2013, from World Health Organization: http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/…

 

Universiteit of Hogeschool
Voedings- en dieetkunde
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: