Ontwerpen van een educatief pakket rond WOI

Robin Van hamme &
Tiana Vander Vreken
  • Tiana
    Vander Vreken

 

WO I door de ogen van een kind.

Vrijdag 31 juli 1914

"Het is een warme zomeravond met de belofte van een zonnig weekend.Het valt zelfs ons, de kinderen, op dat er onrust is.De mensen komen op straat om in groepjes besprekingen te houden. We horen ze spreken over oorlog, soldaten, mobilisatie. Onze aandacht gaat naar iets anders: de grote vakantie die we op 1 augustus krijgen, wat ons op voorhand zielsgelukkig maakt." (Alfons Vander Heyden, 9 jaar)

Om een 'complex' thema als WO I aan te brengen bij lagere schoolkinderen moet je enkele belangrijke zaken in acht nemen. Door gebruik te maken van dagboekfragmenten geschreven door kinderen, onderscheidt deze handleiding zich van de andere. Het leven van een volwassene in de oorlog of van een frontsoldaat in de oorlog heeft weinig aanknopingspunten met de leefwereld van jongeren vandaag. Ze zien wel dagelijks beelden van oorlogen, geweld, honger en nog  meer gruwelijke beelden maar er zelf met geconfronteerd worden is nog helemaal iets anders. Door met fragmenten van Alfons te werken zullen de kinderen beter begrijpen waarom hij zich zo voelt, wat hij denkt en doet, …

Deze persoon schrijft ook op een manier die verstaanbaar is voor de kinderen. Ze begrijpen de taal en de (meeste) woorden die gebruikt worden. Zoals eerder vermeld zijn deze niet geëdit en maakt dat het extra interessant om mee te werken met kinderen.

Wat deze handleiding nog onderscheidt van andere handleidingen is dat we niet plaatsgebonden werken. Vaak wordt in de handleiding gewerkt rond plaatsen (streekgebonden) of gemeenten en kan niet elke school hiervan gebruik maken omdat de plaats te ver verwijderd is van de school, niet de middelen om de plaats(en) te bezoeken, weinig aanknopingspunten met de achtergrond van de kinderen,… We geven wel tips rond interessante musea, plaatsen rond WO I of om met de klas eens op zoek te gaan in de eigen stad naar monumenten, plaatsnamen, straatnamen,… rond WO I, die dan eventueel bezocht kunnen worden.

We proberen in onze lessenpakket zoveel mogelijk verschillende leergebieden aan bod te laten komen. De lessen reiken verder dan het domein WO tijd/maatschappij/mens in tegenstelling tot wat we in de meeste handleidingen gezien hebben. We betrekken ook de volgende leergebieden erbij: ICT, techniek (koken), wiskunde, WO- ruimte, Nederlands, muzische vorming, sociale vaardigheden en leren leren. We stappen in het lessenpakket gedeeltelijk af van het klassieke lesgeven, zo streven we ernaar dat leerlingen leren door doen.

We hebben ervoor gekozen om in het lessenpakket met het programma Prowise Presenter te werken. Het is een interactieve manier van presenteren waarbij de leerlingen actief kunnen participeren en hun eigen inbreng in de les geven. We hebben voor dit programma gekozen omdat we op die manier nieuwe media kunnen integreren in ons lessenpakket. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van nieuwe media in de klas een arsenaal aan mogelijkheden biedt en dat het variatie in de lessen brengt. De lessen worden op die manier ook visueler en interactiever. Bij de leerlingen zorgen nieuwe werkvormen of digitaal lesmateriaal voor meer aandacht, interesse en motivatie.

Met dit lessenpakket hopen we veel leerkrachten warm te maken om te werken rond Wereldoorlog I in de klas.

Bibliografie

Verwijzing naar boeken :

Vanoutrive P. (2011). De allerlaatste getuigen van WOI. 3de druk. Lannoo, Tielt.

Chielens W. (2006). De kijkkast van Kobe. Een blik op de Eerste Wereldoorlog. 1ste druk. Hasselt-Amsterdam, Clavis.

De Schaepdrijver S. (2013). De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Amsterdam, Atlas Contact.

Chielens W., Sinaeve W., Deheegher F. (2012). Het droommuseum van Dre. Een tocht door de Eerste Wereldoorlog. 1ste druk. Brugge, die Keure.

Brown A., Dumarche L., Glorennec P., Humbert J.M., Verney J.P. (1989). Stroomversnellingen in de wereldgeschiedenis. 14-18 de Eerste Wereldoorlog. Casterman

Ross S. (2002). Moord in Sarajevo. De aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog. (hertaling) Harmelen, Ars Scribendi BV.

Van Dooren H.(2012) Geschiedenis en maatschappij III. België in de Eerste Wereldoorlog. Cursus HogentEcocampus.

Vanden Broeck K. (2011) Pedagogiek I, werkvormen, cursus HogentEcocampus

 

Verwijzing naar internetbronnen :

 

Erfgoedcel TERF (2013), http://terf.kindereninbezetgebied.be/ , (geraadpleegd op 07/02/2014)

RAG Solutions (2012), http://terf.kindereninbezetgebied.be/, webquest en projectbundel, (geraadpleegd op 07/02/2014)

FARO , projectsecretariaat ‘100 jaar Groote Oorlog’ (2012), workshop en verslagen, http://www.vlaanderen.be/int/sites/iv.devlh.vlaanderen.be.int/files/doc…, (geraadpleegd op 07/02/2014)

WESTHOEK VZW (s.d.) http://www.wo1.be/nl/home , bordspel en algemene info-links, (geraadpleegd op 07/02/2014).

WIKIMEDIA Foundation (2003), Wikipedia, nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog , http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB_in_de_Eerste_Wereldoorlog, (geraadpleegd op 07/02/2014)

KEESDEBROUWER (2002-2014), http://members.home.nl/keesdebrouwer/eerste_wereldoorlog/10_tijdlijn_1914-1918.htm, algemene info, (geraadpleegd op 07/02/2014)

Menno Wielingwa (2003-2013), http://wereldoorlog1418.nl/index.html#examen, algemene info, (geraadpleegd op 29/05/2014)

Freinetschool Zevensprong, (s.d.), http://zevensprong.org/index.php?section=2&page=90, algemene info over Freinet, (geraadpleegd op 18/05/2014)

IFFM (2014), http://www.inflandersfields.be/nl, wat bieden musea aan, (geraadpleegd op 20/05/2014)

Museum Passchendaele (2013), http://www.passchendaele.be/ned/educatief.html, wat bieden musea aan, (geraadpleegd op 07/02/2014)

Talbot House (2012), http://www.talbothouse.be/nl/museum/educational/schools, wat bieden musea aan, (geraadpleegd op 07/02/2014)

Museum aan de Ijzer (s.d.), http://www.ijzertoren.org/educatief, wat bieden musea aan, (07/02/2014)

Hooge Craater museum, (s.d.) , http://www.hoogecrater.com/, wat bieden musea aan, (geraadpleegd op 07/02/2014)

Kinderpleinen, (s.d.), http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php?plnId=138, bestaande websites voor kinderen, (geraadpleegd op 20/05/2014)

Erfgoedcel TERF, (2013), www.kindereninbezetgebied.be, bestaande websites voor kinderen, (geraadpleegd op 20/05/2014)

Provincie West-Vlaanderen, (2014), www.nooitmeeroorlog.be, bestaande websites voor kinderen, (geraadpleegd op 20/05/2014)

Provincie West-Vlaanderen, (2014), www.wo1.be/nl/home, bestaande websites voor kinderen, (geraadpleegd op 07/02/2014)

Ontwikkeling Nederlandse Canon, (2006), http://entoen.nu/eerstewereldoorlog/po, bestaande websites voor kinderen, (geraadpleegd op 20/05/2014)

Acteursbureau Kapok, (s.d.), http://www.werkvormen.info/werkvorm/, werkvormen, (geraadpleegd op 19/05/2014)

Weebly – Tiana Vander Vreken, (2013), http://samenwerkendleren.weebly.com/, werkvormen, (geraadpleegd op 19/05/2014)

DeMilked, (2010-2011), http://www.demilked.com/free-paper-textures-backgrounds/, achtergrond papier dagboek geraadpleegd op (04/04/2014)

Blogger- Knick off time interiors (s.d.), http://knickoftimeinteriors.blogspot.be/2013/09/vintage-blue-labels-antique-graphics.html, blauw label dagboek (geraadpleegd op 04/04/2014)

Dafont, (s.d.), http://www.dafont.com/theme.php?cat=603&page=34, lettertype dagboek handschrift Alfons, (geraadpleegd op 04/04/2014)

Maximilian Bloch – 1001fonts, (s.d.), http://www.1001fonts.com/search.html?search=typewriter&page=2&items=10, lettertype dagboek typmachine, (geraadpleegd op 04/04/2014)

Vlaamse Scholieren Koepel, (s.d.) http://www.scholierenkoepel.be/sites/default/files/wysiwyg/advies_nieuwe__sociale_media_op_school_2013-03-16.pdf, onderzoek nieuwe media (geraadpleegd op 27/05/2014)

 

Handleidingen

Mundo – die Keure, Brugge, P. Demeurisse – F. Dewaele, Walter Dons, Charly Nowé, Jef Peeters, Rik Popelier, Sara stevens, Danny Verlinden - 2011

Piramide–die Keure, Brugge, Wim Claes, Ann De Naeyer, Kristof De Smet, Frank Dewaele, MartialFeys, CharlyNowé, NicPapijn, Bart Verschueren - 2002

Werosignaal –  Wolters Plantyn, Deurne, F. Dhaenens – G. Rotthier – R. Schouteden – M. Van Kerchove - 2008

De Basis voor Wereldoriëntatie- Plantyn, Mechelen , Bart Jonckers, Bart Van Hooreweghe, Greet Mertens, Inge Scholliers, Jelle Seynave, KatleenDejockheere -ea 2008

Open wereld – Averbode – A. Bergen, W. Verbruggen, J. Tilley, J. Allegaert, N. Wilmots, K. Vuerinckx, N. Lavrijs, K. Sercu, M. Creemers, L. Van Nispen, S. Calant, 2009

Curieuzeneuzen – de boeck – E. Brattinga, P. Bruynooghe, E. Gallin, J. Loman, H. Peersmans, F. Roels, P. Roumans, P. Vanbedts, 2012

Mikado handleiding de wereldoorlog van Odon – Pelckmans – Sarah Kumar, Ivanadriaenssens- Flanders Field Museum - 2010

Het Grote Geschiedenisspel – Wolters Plantyn – B. Vandezande, C. Maes – 2006

 

Andere

Eigen stages in freinetscholen; De spiegel, leefgroep 4A en De harp leefgroep 2B, beide te Gent, freinettechnieken en werkvormen.

Bijwoondag Kleur Bekennen, (29/03/2014), Grote Markt Ieper, IFFM, algemene info WO I, lesideëen, info omtrent eindtermen en leerplannen, info over aanpak thema in de klas.

D’Haeseleer P., leerkracht geschiedenis BuSO,(29/03/2014), contact van op de bijwoondag Kleur Bekennen, recept oorlogswafels.

Pollefliet L., (2013). Schrijven van verslag tot eindwerk. Zesde herwerkte druk, Gent, Academia Press

Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2014
Thema('s)