Op de rand van de vulkaan Vijf voor twaalf voor de Filipijnse zoetwaterkrokodil (Crocodylus Mindorensis)

Silke
Peeraer
  • Peter
    Dupont

Op de rand van de vulkaan

Vijf voor twaalf voor de Filipijnse zoetwaterkrokodil (Crocodylus Mindorensis)

Het is erop of eronder voor de Filipijnse zoetwaterkrokodil, een endemische soort die op de Filipijnen ooit wijdverspreid was, maar nu nog slechts op een handvol plaatsen voorkomt. Vooral dan op Luzon, het grootste landoppervlak van de Filipijnse eilandengroep die zich bovenop de beruchte vulkanengordel, de zogenaamde Ring of Fire, bevindt. In deze paradijselijke setting woedt een onzichtbare oorlog om het behoud van de fabelachtige bioculturele diversiteit van het Zuidoost-Aziatische land. De Crocodylus Mindorensis is een symbool van deze strijd om diversiteit. Ze leeft op de grens van natuur en cultuur en balanceert al een tijdje op de rand van extinctie. Met een populatie van minder dan 250 volwassen individuen staat de soort op de rode lijst van de IUCN als ernstig bedreigd.

Haar voorlopige overleven dankt ze aan de Mabuwaya Foundation. Doel van deze Filipijns-Nederlandse ngo is om met de hulp van de lokale bevolking de krokodillenpopulatie te vergroten en sterker te maken, weg van de afgrond. Dit maakt het Mabuwaya-team waar met het CROC-project (Crocodile Rehabilitation, Observance and Conservation) en via een community-based aanpak. Zonder de inspanningen van deze ngo zou de Filipijnse zoetwaterkrokodil allang van de aardbol verdwenen zijn. Enkele jaren geleden bestond de populatie nog slechts uit een tien- tot twintigtal dieren; momenteel is hun aantal gestegen tot iets meer dan 200 exemplaren Dankzij de Mabuwaya Foundation en ondanks beperkte middelen en een negatieve perceptie van de soort door een groot deel van de Filipijnse bevolking.

Extinctie

In het verleden kwam de Filipijnse zoetwaterkrokodil voor in heel de Filipijnen, maar haar aantal en spreiding daalden zienderogen, om meer dan één reden. Niet alleen wordt de soort druk bejaagd om zijn huid (door de lederindustrie), ook haar vlees is sterk in trek en bovendien werd haar natuurlijke habitat de afgelopen decennia vernield door de drooglegging van meren en moerassen, ten voordele van de cultivatie van rijst en andere landbouwgewassen. De bevolkingsexplosie in dit oerconservatieve, katholieke land is daar mee de oorzaak van. Die drooglegging heeft ervoor gezorgd dat er nog maar weinig plaatsen zijn waar de krokodil kan aarden. Doordat de Filipijnse bevolking meer en meer natuur inpalmt, wonen krokodil en mens steeds dichter op elkaars huid. Sterke interne migratie zorgde ervoor dat de traditionele verering van het dier door de oorspronkelijke bevolking de duimen legde tegen de angst en exploitatiezucht van de ‘migranten’.

Verkeerd begrepen

Er bestaan dan ook nogal wat misverstanden rond krokodillen. Zo hebben krokodillen de reputatie erg gevaarlijk te zijn, waardoor ze vaak worden gedood uit angst. De Filipijnse zoetwaterkrokodil is nochtans een verlegen en kleine soort - maximaal drie meter lang - die enkel onder bedreiging in de aanval gaat. Dit in schril contrast met de veel grotere zoutwaterkrokodil die voorkomt op de Visayas en op Mindanao. Die gaat sneller in de aanval en kan tot 7 meter lang worden. Het is belangrijk dat de plaatselijke bevolking, die praktisch co-existeert met de zoetwaterkrokodil, leert met het dier kunnen om te gaan zodat hij niet uit angst gedood wordt. Hiervoor spant Mabuwaya zich al jaren in, met educatieve projecten in de betrokken dorpen. Via poppenkastvoorstellingen, posters, theater, enz.

(Foto zie bestand)

Het CROC-project laat kinderen kennismaken met jonge krokodillen

Agta

De Filipijnse zoetwaterkrokodil komt voor in het tropisch regenwoud, in meren, rivieren en moerassige gebieden. In Luzon leeft hij in en op de rand van de Sierra Madre bergketen, meer specifiek in het beschermde natuurgebied van de provincie Isabela. Daar leeft hij naast de lokale bevolking en de oorspronkelijke volkeren. Zoals de Agta, jagers-voedselverzamelaars die in het hartje van de bergketen leven. Dit oorspronkelijke volk leeft van de natuur door te vissen, te jagen, door vruchten en andere nuttige materialen te verzamelen in het tropisch regenwoud. Ze kennen het gebied als geen ander. Hun bestaan is vorm gegeven door millennia lange omgang met de soorten in deze exotische biotoop. Ze weten hoe ze met hen kunnen co-existeren. Maar door hun moeilijke bereikbaarheid en hun nomadisch levenswijze kunnen ze hun enorme natuurkennis en –wijsheid moeilijk delen. De bioculturele rijkdom verdampt. Gevreesd wordt dat deze cultuur samen met de biotoop waarin ze leeft zal aftakelen en uiteindelijk verdwijnen.

Foto zie bestand

Jong Agta meisje met haar aapje

Onderzoek

De Crocodylus Mindorensis is een onbekende krokodillensoort waar weinig over geweten is. Het is bijgevolg belangrijk om in situ onderzoek te doen naar de krokodil, haar biotoop, de mensen die ermee samenleven enz. Het verspreidingsgebied is zo onbekend dat er zelfs geen duidelijke kaarten van bestaan. Om de soort te helpen en de levensomstandigheden te verbeteren zijn zo veel mogelijk gegevens nodig Die heb ik verzameld in de loop van deze stage en bachelorproef. Kennis over de habitat van de krokodil is belangrijk omdat zo bepaalde gebieden kunnen worden beschermd. Ook is het belangrijk te weten wat het specifieke verspreidingsgebied is van de soort om dit beter in kaart te brengen.

Gezien de schuchterheid van de krokodil is het niet gemakkelijk ze te lokaliseren en wordt er vaak ook 's nachts gezocht omdat het rood in hun ogen dan goed zichtbaar in het licht van een zaklamp. Zo worden krokodillen gelokaliseerd en geteld en wordt het duidelijk waar er vooruitgang is of juist niet. Zo kunnen er aanpassingen gedaan worden.

Foto zie bestand

Tess, adjunct-directeur van Mabuwaya met de gewonnen Whitleyaward.

De Filipijnen is een ontwikkelingsland waar de focus nog niet op natuurbehoud ligt en het geld daarvoor ook niet altijd beschikbaar is. Mabuwaya Foundation wat ze kan, maar dit is niet altijd gemakkelijk met een beperkt budget. Daarom rekenen ze op studenten en donaties om onderzoek uit te voeren, zodat er bruikbare gegevens beschikbaar worden waarmee het CROC-project uitgebreid en verbeterd kan worden.

Foto zie bestand

Kinderen die de Habitat van de krokodil in vrede delen.

De Filipijnse zoetwaterkrokodil is een vrij onbekende en dus onbeminde soort die ondanks de hoopvolle signalen van de laatste jaren nog altijd een stevig duw in de rug nodig heeft om te overleven. Meer onderzoek kan levens en een unieke soort van de uitroeiing redden.

Bibliografie

Bibliografie

·         BANKS, C. 2008. National Recovery Plan for the Philippine Crocodile, Crocodylus mindorensis Second Edtion ed.: Melbourne Zoo

·         BELDER, M. D. 2014.

·         BRIEN, M. L., READ, M. A., MCCALLUM, H. I. & GRIGG, G. C. 2008. Home range and movements of radio-tracked estuarine crocodiles (Crocodylus porosus) within a non-tidal waterhole. Wildlife Research, 35, 140-149.

·         DENR 2001. Wildlife Act Philippines, Department of Environment and Natural Resources.

·         EZILON. 2009. World Map - Physical Map of the World [Online]. Available: http://www.ezilon.com/maps/world-physical-maps.html.

·         GOOGLE 2014. Google earth.

·         HAENEY, L. R. & JR, J. C. R. 1998. Vanishing Treasures of the Philippine Rain forest Chicago The Field museum.

·         IUCN, R. L. 2013. Crocodylus mindorensis. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species [Online]. Available: http://www.iucnredlist.org/details/5672/0 [Accessed 18/02 2014].

·         LIESHOUT, K. V. 2013. Adaptation of five re-introduced juvenile Philippine crocodiles (Crocodylus mindorensis) to wild conditions in Diwagden Creek, San Mariano, Isabela. The Netherlands Mabuwaya Foundation

·         MABUWAYA FOUNDATION. 2003. Mabuwaya Foundation [Online]. Cabagan, Philippines Available: http://www.mabuwaya.org/index.cfm?p=1E8F0AAB-0715-7006-94BF1EB926296D04 [Accessed 17/02 2014].

·         MABUWAYA FOUNDATION, S. 2014. RE: Talking about the Philippines

·         MINTER, T. 2010. The Agta of the Northeren Sierra Madre. Livelihood strategies and resilience among Philippine hunter-gatherers. , Leiden, Faculty of Social Sciences, Leiden University

·         PEERAER, S. 2014.

·         PLANET, L. 2014. Introducing Philippines [Online]. Available: http://www.lonelyplanet.com/philippines [Accessed 02/06 2014].

·         VAN WEERD, M. 2010. Philippine Crocodile Crocodylus mindorensis. Crocodiles: status, survey and conservation action plan. Third edition. Darwin: Crocodile Specialist Group, 71-78.

·         VAN WEERD, M. & VAN DER PLOEG, J. 2012. The Philippine crocodile ecology culture and conservation, Philippines

·         WORLD, M. O. T. 2014. Philippines Latitude and Longitude Map [Online]. Available: http://www.mapsofworld.com/lat_long/philippines-lat-long.html [Accessed 01/06 2014].

·         YOG YOG, A. 2014. RE: Talking about Crocodylus mindorensis.

·         Dupont, P. 2014. Talking about Mabuwaya Foundation, The Philippines and Crocodylus mindorensis. 

Download scriptie (3.58 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2014