Photochemical Recovery of Europium from Rare Earth Mixtures

Daphné
Havaux
 • Daphné
  Havaux

Zeldzame aarden: van drone tot smartphone

Het begrip zeldzame aarden (Eng.: Rare Earth Elements, REE) klinkt waarschijnlijk niet echt bekend in de oren, maar iedereen maakt dagelijks gebruik van toepassingen waarin deze chemische stoffen in zitten verwerkt. Namen als europium, yttrium, dysprosium of praseodymium klinken exotisch en doen allicht geen belletje rinkelen, maar onze huidige samenleving zou ineenstorten zonder het gebruik van deze chemische elementen in tal van toepassingen.

Wat zijn zeldzame aarden?

De zeldzame aarden zijn, zoals hun naam reeds doet vermoeden, zeer schaars. Wereldwijd zijn er tal van ertsen die deze elementen bevatten, en sommige van deze elementen komen veel vaker voor dan bijvoorbeeld goud of platina, maar er zijn amper plaatsen te vinden waar de concentratie hoog genoeg is om een rendabele mijn te openen. Anders dan goud, dat typisch geconcentreerd in rijke goudaders voorkomt, komen de zeldzame aarden slechts verspreid in gesteenten voor en bovendien komen ze vaak voor in mineralen die aanzienlijke hoeveelheden radioactieve stoffen bevatten.

Aanvankelijk maakten de eerste toepassingen van zeldzame aarden gebruik van mengsels van deze 17 scheikundige elementen en niet van zuivere elementen. De belangrijkste reden hiervoor was dat de zeldzame aarden nagenoeg identieke chemische en fysische eigenschappen bezitten, waardoor ze moeilijk van elkaar te scheiden zijn. Aangezien ze steeds in groep voorkomen in ertsafzettingen, werd er dan ook geen tijd, geld en moeite gestoken om ze te scheiden en werden ze zodoende als mengsel gebruikt.

Na verloop van tijd werd duidelijk dat deze elementen in zuivere vorm enkele interessante eigenschappen vertoonden, die een revolutie betekenden in verschillende sectoren. Het gebruik van zeldzame aarden in uitlaatkatalysatoren en aandrijvingsmagneten voor hybride en elektrische wagens zorgde voor een boost van nieuwe technologieën om wagens milieuvriendelijker te maken. De ontwikkeling van permanente magneten van zeldzame aarden, die in windturbines de kinetische energie in stroom kunnen omzetten, leidde dan weer tot een doorbraak in het opwekken van groene stroom. Daarnaast zijn de zeldzame aarden een belangrijke component in onder andere spaarlampen, militaire precisiewapens en LASERs.

De noodzaak van recyclage

De toenemende interesse in zeldzame aarden heeft echter ook een keerzijde: de reeds van nature zeldzame elementen worden door de stijgende consumptie schaarser en schaarser, en daardoor ook duurder en duurder. De prijsstijging wordt nog meer versterkt door de economische en geopolitieke context. Hoewel de natuurlijke reserves van zeldzame aarden her en der verspreid liggen, gebeurt meer dan 90% van de productie in China. Dit leidt tot een quasi-monopolie, en bijgevolg een zeer sterke en invloedrijke positie van China ten opzichte van het Westen, dat sterk afhankelijk is van Chinese export. Aangezien de groeiende Chinese economie een grote toenemende binnenlandse vraag naar zeldzame aarden teweegbrengt, voert China steeds minder zeldzame aarden uit. Om dit effect te compenseren, moeten westerse landen op zoek naar nieuwe bronnen van zeldzame aarden. Dit kan op twee manieren: het aanboren van onontgonnen natuurlijke reserves, zoals bijvoorbeeld in Groenland, of het recycleren van zeldzame aarden uit afval van consumptiegoederen, het zogenaamde ‘urban mining’.

Deze laatste optie, urban mining, is een interessante invalshoek, maar kan slechts gebeuren wanneer een aantal voorwaarden voldaan zijn. Vooreerst moet er een voldoende grote afvalstroom zijn, waarin de hoeveelheid zeldzame aarden groot genoeg is. Ten tweede moet de inzameling van deze afvalproducten op een efficiënte manier kunnen gebeuren. Ten derde moet de prijs van commerciële zeldzame aarden voldoende hoog zijn, zodat het economisch gezien rendabel is om aan recyclage te doen. Tenslotte moet er een efficiënte techniek voorhanden zijn om de zeldzame aarden uit de afvalstroom te recupereren. Zoals eerder vermeld, is de scheiding van zeldzame aarden zeer duur en tijdrovend. Het is echter  een cruciale stap aangezien zeldzame aarden in hun toepassingen in zeer zuivere vorm aangewend worden.

Innovatieve scheiding van zeldzame aarden

Conventionele scheidingsmethoden voeren de scheiding uit op basis van de zeer kleine chemische verschillen tussen de elementen. Omdat deze chemische eigenschappen echter zo gelijkaardig zijn, is de scheiding niet selectief en zijn er bijgevolg honderden achtereenvolgende scheidingsstappen nodig om een significante zuiverheid te bekomen. Het doel van de nieuwe techniek is om heel selectief de eigenschappen van één element eerst te veranderen, zodat de chemische verschillen tussen beide elementen vergroot worden. Het gewijzigde element kan dan veel eenvoudiger en efficiënter gescheiden worden van de andere, onveranderde elementen in het mengsel.

Dit eindwerk onderzoekt de perspectieven van een nieuwe en innovatieve scheidingstechniek om zeldzame aarden uit compacte fluorescerende lampen (CFL’s of spaarlampen) te recycleren. Deze afvalstroom is bijzonder interessant door de vele lampen die gebruikt worden en de inzameling van deze lampen reeds efficiënt gebeurt. Er zit namelijk kwik in deze lampen, waardoor de recuperatie ervan wettelijk verplicht en gereglementeerd is. Daarnaast is de concentratie van zeldzame aarden in de lampen relatief hoog en bezitten de specifieke elementen ook een hoge economische waarde.

Daarom wordt de scheiding van europium en yttrium, de twee meest voorkomende zeldzame aarden in deze lampen, in dit eindwerk onder de loep genomen. Onder invloed van UV-belichting wordt europium selectief gereduceerd (fotochemische reductie), waardoor dit element een ander chemisch karakter vertoont. Yttrium kan niet gereduceerd worden en blijft onveranderd. De verandering in het chemische karakter van europium laat toe om dit selectief en efficiënt te scheiden van yttrium. Op die manier kan nagenoeg al het europium uit het mengsel gehaald worden, terwijl yttrium volledig achterblijft. De invloed van verschillende reactieomstandigheden werd grondig onderzocht om de optimale scheidingscondities te bepalen.

De resultaten bewijzen dat deze fotochemische scheidingstechniek voor zeldzame aarden door de hoge selectiviteit en efficiëntie een enorm potentieel vertoont voor de recuperatie van europium uit spaarlampen. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar zeldzame aarden, kunnen innovatieve technieken zoals deze een antwoord bieden op het recyclagevraagstuk. Een duurzaam recyclagebeleid is namelijk essentieel om te blijven voldoen aan de alsmaar toenemende consumptie van zeldzame aarden, en toekomstige generaties te vrijwaren van uitgeputte natuurlijke reserves.

Bibliografie

 1. KU Leuven. Research platform for the advanced recycling and reuse of rare earths platform. http://kuleuven.rare3.eu/ (accessed May 14, 2014).
 2. EPA. Rare Earth Elements: A Review of Production, Processing, Recycling, and Associated Environmental Issues; Technical Report 600/R-12/572; EPA: Cincinnati, December 2012.
 3. Gupta, C. K.; Krishnamurthy, N. Extractive Metallurgy of Rare Earths; CRC Press: Florida, 2005; pp 1-484.
 4. Ciminelli, V.; Morais, C. A. Recovery of europium by chemical reduction of a commercial solution of europium and Gadolinium chlorides. Hydrometallurgy 2001, 60, 247-253.
 5. Binnemans, K.; Jones, P. T.; Blanpain, B.; Van Gerven, T.; Yang, Y.; Walton, A.; Buchert, M. Recycling of rare earths: a critical review. J. Clean. Prod. 2013, 51, 1-22.
 6. Azvedo, B. C.; Luo, Y.; Marçal, A. L.; Matos, M. G.; Zhang, Q. Europium complexes: fundamental and photonic applications. In Europium Synthesis, Characteristics and Potential Applications; Moustafa, M., Ed.; Nova Science: New York, 2013; pp 1-22.
 7. Argonne National Laboratory. Europium. http://www.vff-marenostrum.org/Nuntium-Novitatum/PDF/europium.pdf (accessed December 1, 2013).
 8. Emsley, J. Europium. Nature’s Building Blocks. An A-Z Guide to the Elements, 2; Oxford University Press: Oxford, 2011; pp 139-141.
 9. Drake, M. J.; Weill, D. F. Europium Anomaly in Plagioclase Feldspar: Experimental Results and Semiquantitative Model. Science 1973, 180, 1059-1060
 10. Oostingh, K. Analysis of Rare Earth Element concentrations in barite (BaSO4). MSc-Thesis, Utrecht University, Utrecht, 2011.
 11. Phosphors. In Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Wiley & Sons: New York, 2007; Vol. 8, pp 256-258.
 12. U.S. Department of Energy. Critical Materials Strategy; DOE Report U.S. Government Printing Office: Washington, DC, 2011.
 13. Centralna banka Crne Gore. Sigurnosne oznake. http://www.cb-mn.org/index.php?mn1=novac&mn2=sigurnosne_oznake (accessed May 12, 2014).
 14. Jeona, D. Y.; Kanga, J. H.; Muresanb, L.; Nazarova, M. V.; Popovicib, E. J.; Tsukerblat, B. S. Lattice parameter and luminescence properties of europium activated yttrium oxide. Solid State Commun. 2005, 33, 183-186.
 15. OSRAM. Low pressure gas discharge for fluorescent and compact fluorescent lamps. http://www.osram.com/osram_com/news-and-knowledge/fluorescent-lamps/professional-knowledge/low-pressure-gas-discharge/index.jsp (accessed November 19, 2013).
 16. EPA. Basic information about recycling mercury-containing light bulbs (Lamps). http://www.epa.gov/osw/hazard/wastetypes/universal/lamps/basic.htm (accessed November 19, 2013).
 17. Physics and Chemistry of Luminescent Materials; Ronda, C. R., Shea, L. E., Srivastava, M.,  Eds.; The Electrochemical Society: New Jersey, 2000.
 18. Kumar, R.; Ranjan, A.; Roy, S. Lightning: A new concept on re-utilization of fused fluorescent lamp. Journal of Theoretical and Applied Information Technology 2005, 21, 12-17.
 19. He, S. Emission and Excitation Mechanisms of Phosphors. In Luminescence, He, S.; Ronda, C.;  WILEY-VCH. : Weinheim, 2008, 1-34
 20. Jüstel, T.; Ronda, C. C.; Srivastava, A. M.; Suijver, F. J.; Vergeer, P. In Luminescence; Ronda, C. C., Ed.; Wiley-VCH: Weinheim, 2008.
 21. Jones, E. D. Light-Emitting Diodes (LEDs) for General Illumination; Report for Optoelectronics industry development association (OIDA): Washington, DC, March 2001.
 22. Encyclopedic Dictionary of Condensed Matter Physics, Poole, C.P., Ed.; Elsevier Inc.: San Diego, 2004; Vol.1.
 23. Jeon, D. Y.; Kangb, J. H.; Shina, S. H.; Zang, D. S. Enhancement of cathodoluminescence intensities of Y2O3:Eu and Gd2O3:Eu phosphors by incorporation of Li ions. J. Lumin. 2005, 114, 275–280.
 24. Sommerer, T. J.; Srivastava, A. M. Fluorescent lamp phosphors. Elec. Soc. Int. 1998, 7, 28-31.
 25. Djerdj, I.; Furic, K.; Gajovic, A.; Su, D. S.; Tomasic, N. Influence of mechanomchemical processing to luminescence properties in Y2O3 powder.  J. Alloys Compd. 2008, 456, 313-319.
 26. Jüstel, T.; Nikol, H.; Ronda, C. R. Rare earth phosphors: fundamentals and applications. J. Alloys Compd. 1998 , 277, 669–676.
 27. Ban, G.; Forest, H. Evidence for Eu Emission from Two Symmetry Sites in Y2O3:Eu+3. J. Electrochem. Soc.  1969, 116, 4974.
 28. Mazza, M.; Blumenthal, D.; Schmitt, G.J. Ensuring Japan’s Citical Resource Security: Case studies in rare earth element and natural gas supplies; Case-Study Report; AEI: Washington, DC, July 2013.
 29. Think Global Green. Rare-earth metals. http://www.thinkglobalgreen.org/rare-earthmetals.html (accessed November 4, 2013).
 30. Alonso, E.; Sherman, A. M.; Wallington, T. J.; Everson, M. P.; Field, F. R.; Roth, R.; Kirchain, R. E. Evaluating Rare Earth Element Availability: A Case with Revolutionary Demand from Clean Technologies. Environ. Sci. Technol. 2012, 46, 3406-3414.
 31. Falconnet, P. The economics of rare earths. J. Less-Common Met. 1985, 111, 9-15.
 32. Houses of Parliament.  Rare Earth Metals; PostNote 368; The Parliamentary Office of Science and Technology: London, 2011, 1-4
 33. Bradsher, K. After China’s Rare Earth Embargo, a New Calculus. The New York Times,  Oct 29, 2010, p. B1.
 34. WTO, China files notice of appeal in rare earth disputes. http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/ds432_433apl_25apr14_e.htm (accessed May 2, 2014).
 35. Jolly, D. China export restrictions on metals violate global trade law, panel finds. The New York Times,  March 27, 2014, p. B3.
 36. Clapper, J. R. (2013). Worldwide Threat Assesment of the US Intelligence Community; Statement for the Record;  US Intelligence Community: Virginia,  March 2013, 1-30.
 37. Buchert, M.; Dittrich, S.; Liu , R.; Merz, C.; Schüler, D. (2011). Study on Rare Earths and Their Recycling. Final Report for The Greens/EFA Group in the European Parliament; Öko-Institut: Darmstadt, January 2011.
 38. Humphries, M. Rare Earth Elements: The Global Supply Chain; CRS Report for Congress; CRS: Washington, DC,  December 2013.
 39. Long, K. R.; Van Gosen, B. S.; Foley, N. K.; Cordier, D. The Principal Rare Earth Element Deposits of the United States—A Summary of Domestic Deposits and a Global Perspective; Scientific Investigations Report; USGS: Virginia, 2010.
 40. Bras, B.; Meyer, L. Rare earth metal recycling.  In Sustainable system and Technology, Proceedings of the IEEE International Symposium, Chicago, 16-18 May 2011.
 41. Cuia, D.; Huang, X.; Long, Z.; Wang, L.; Yu, Y.; Xiao, Y. Eliminating ammonia emissions during rare earth separation through control of equilibrium acidity in a HEH(EHP)-Cl system. Green Chemistry 2013, 15, 1889–1894.
 42. Miranda Jr., P.; Zinner, L. B. Separation of Samarium and gadolinium solutions by solvent extraction. J. Alloys Compd. 1997, 249, 116-119.
 43. Berthod, A.; Varda-Broch, S. Determination of liquid-liquid partition coefficients by separation methods. J. Chromatogr.  2004, 1037,  3-14.
 44. Benedict, U. Book on the Physics and Chemistry of Rare Earths; Gschneider, K. A., Eyring, L., Eds.; Elsevier Science: Amsterdam, 2000; Vol. 28, pp 320-323.
 45. Solvay. Key Message for the panel ‘Separations’. Presented at Conference TMS Toronto [online], Toronto, 21-22 April. Investorintel. http://investorintel.com/wp-content/uploads/2013/05/TMS-panel-separations-A.Leveque.pdf (accessed January 29, 2014).
 46. Hirai, T.; Komasawa, I. Separation of Eu from Eu/Sm/Gd mixture by photoreductive stripping in solvent extraction process. Ind. Eng. Chem. Res. 1995, 34, 237-241.
 47. Sayed, S. A.; Rabie, K. A.; Salama, I. E. Studies on europium separation from a middle rare earth concentrate by in situ zinc reduction technique. Sep. Purif. Technol. 2005, 46, 145-154.
 48. Ciminelli, V. S. T.; de Morais, C. A. Europium recovery by photochemical reduction from Eu and Eu-Gd chloride solutions. Sep. Sci. Technol. 2002, 37, 3305-3321.
 49. Fisher, D. R.; Johnsen, A. M.; McNamara, K.; Soderquist, C. Z. An improved purification process for 153Gd produced in natural europium targets. Patent PCT/US2011/048269, February 23, 2012.
 50. Ciminelli, V. S. T.; Morais, C. A. Recovery of europium from a rare earth chloride solution. Hydrometallurgy 1998, 49, 167–177.
 51. Dumousseau, J.; Rollat, A.; Sab, J. Recovery of europium (II) values by electrolysis. U.S. Patent 4,938,852, July 3, 1990.
 52. Kang, X.-H.; Qiu, L.-F.; Wang, T.-S. A Study on Photochemical Separation of Rare Earths: The Separation of Europium from an Industrial Concentrate Material of Samarium, Europium, and Gadolinium. Sep. Sci. Technol. 1991, 26, 199-221.
 53. Atanasyants, A. G.; Seryogin , A. N. The reaction of the electrochemical reduction Eu(III)+e+Eu(II) in hydrochloric solution. Hydrometallurgy 1997, 37, 367-374.
 54. Girginb, I.; Yörükoglua, A. Recovery of europium by electrochemical reduction from sulfate solutions. Hydrometallurgy 2002, 63,  85-91.
 55. Chung, K. W. Electrochemical reduction of Eu(III) for the recovery of Eu from rare earth materials solution using turbulent-induced cell. In Materials Science, Proceedings of the 2nd International Conference and Exhibition on Materials Science & Engineering, Las vegas, USA, October 7-9, 2013; Omics Group: Hyderabad, India, 2013.
 56. Atanasyants, A. G.; Seryogin, A. N. Electrochemical extraction of samarium from mixture of rare earth metals. Hydrometallurgy 1997, 4, 255-259.
 57. Donohue, T. Photochemical separation of metals in solution by precipitation following reduction or oxidation. U.S. Patent 4,172,775, October 30, 1979.
 58. Donohue, T. Photochemical separation of europium from lanthanide mixtures in aqueous solution. Chem. Phys. Lett. 1979, 601-604.
 59. Yusov, A. B.; Shilov, V. P. Photochemistry of f-element ions. Russian Chemical Bulletin, International Edition; Institute of Physical Chemistry: Moscow, December 2000.
 60. Krupta, J. C.; Makhov, V.N. UV-VUV Lasers and Fast Scintillators. In Physics of Laser Crystals; Krupta, J., Kulagin, N. Eds.; Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, The Netherlands, 2002; pp 23-35.
 61. Hoffmann, D. C.; Nitsche, H.; Schwantes, J. M.; Sudowe, R. Applications of solvent extraction in the high-yield multi-process reduction/separation of Eu from excess Sm. J. Radioanal. Nucl. Chem. 2008, 276, 543-548.
 62. Von Bergmann, H.; Stamn, U. Principles of Excimer Lasers. In Excimer Laser Technology; Basting, D., Marowsky, G. Eds.; Springer: Göttingen, 2004; pp 41-47.
 63. McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology,  9th ed.; McGraw-Hill:New York, 2002; 20 vols.
 64. Heering W. UV sources Basics, Properties and Applications. IUVA News 2004, 6, 7-13.
 65. Flesch, P. Light and Light Sources: High-Intensity Discharge Lamps; Springer: Berlin, 2006; pp 10-169.
 66. Kołodyńska D.; Zbigniew H. Investigation of Sorption and Separation of Lanthanides on the Ion Exchangers of Various Types. In Ion Exchange Technologies [online]; Kilislioglu A. Ed.; InTech: Rijeka, 2012, pp 101-155. http://www.intechopen.com/books/ion-exchange-technologies/investigation-of-sorption-and-separation-of-lanthanides-on-the-ion-exchangers-of-various-types (accessed March 11, 2014).
 67. Donohue, T. Photochemical Separation of europium from lanthanide mixtures in aqueous solution. J. Chem. Phys. 1977, 67, 5402-5404.
 68. Kusaba, M.; Nakashima, N.; Izawa, Y.; Yamanaka, C.; Kawamura, W. Two-photon reduction of Eu3+ to Eu2+ via the f-f transitions in methanol. Chem. Phys. Lett. 1994, 407-411.
 69. USGS. Introduction to ICP-MS. crustal.usgs.gov/laboratories/icpms/intro.html  (accessed December 12, 2013).
 70. ThermoFisher. From first principles: An introduction to the ICP-MS technique. http://www.thermo.com/eThermo/CMA/PDFs/Various/File_2512.pdf (accessed December 12, 2013).
 71. Pharmacopeia. Plasma spectrochemistry. http://www.pharmacopeia.cn/v29240/usp29nf24s0_c730.html (accessed December 12, 2013).
 72. Bruker. S2 PICOFOX. http://www.bruker.com/fileadmin/user_upload/8-PDF-Docs/X-rayDiffraction_ElementalAnalysis/TXRF/Brochures/bro_s2_picofox_en_rev3-2_lowres.pdf (accessed December 12, 2013).
 73. Wang, K.; Dung, N. D. T.; Whang, A. J. Prism-Based Sunlight Concentrator layout: A genetic Algorithm Solution. J. Sol. Energy Eng. 2013, 136, 1-6.
 74. Bruker. S2 PCOFOX; User Manual; Bruker AXS Microanalysis GmbH: Berlin, 2008.
 75. AzoOptics. Determining albedo with upwelling and downwelling measurement equipment. http://www.azooptics.com/Article.aspx?ArticleID=634 (accessed April 4, 2014).
 76. Ocean Optics. HG-1 mercury argon calibration light source installation and operation instructions. http://www.oceanoptics.com/technical/hg1.pdf (accessed April 4, 2014).
 77. HyperPhysics. Atomic Spectra. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/class/phscilab/spectra.html (accessed April 2, 2014).
 78. Ocean Optics. QE650000 Spectrometer: Scientific-Grade Spectroscopy in a Small Footprint; Technical Report; Ocean Optics Inc.: Dunedin, USA, 2009.
 79. Ocean Optics. SpectraSuite: Spectrometer Operating Software; Installation and Operation Manual; Ocean Optics Inc.: Dunedin, USA, 2009.
 80. Michigan State University. Visible and ultraviolet spectroscopy. http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/virttxtjml/spectrpy/uv-vis/spectrum.htm (accessed May 15, 2014).
 81. Michigan State University. UV-Visible spectroscopy. http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/virttxtjml/spectrpy/uv-vis/uvspec.htm#uv1 (accessed May 15, 2014).
 82. Shimadzu. Shimadzu recording spectrophotometer 1601; Instruction Manual; Shimadzu corporation: Kyoto, 1994.
 83. Haire, R. G.; Einsteinium. In The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements, 4th ed.; Edelsteln, N. M., Lestern, R. M., Fuger, J. Eds.; Springer: Dodrecht, The Netherlands, 2010; Vol. 6, pp 1607-1608.
 84. Binnemans, K.; Görller-Walrand, C., Adam, J. L. Spectroscopic properties of Gd3+-doped fluorozirconate glass. Chem. Phys. Lett. 1997, 280, 333-338.
 85. Gmelin Handbuch der Anorganischen Chemie; Bergmann, H., Hein, H., Hinz, I., Merlet, P., Vetter, U., Eds.; Springler-Verlag: Berlin, 1981.
 86. Bernardo, A.; Giulietti, M. Crystallization by Antisolvent Addition and Cooling. In Crystallization Science and Technology; M. Andreeta, Ed.; InTech: Rijeka, Croatia, 2012; pp 380-387.
 87. Stenutz, R. Dielectric constants and refractive index. http://www.stenutz.eu/chem/ (accessed December 6, 2013).
 88. Jaffe, S.; Spedding, F. H. Conductances, Solubilities and ionization constants of some rare earth sulfates in aqueous solutions at 25°. J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 882-884.
 89. UC Davis. Electrochemistry: The Nernst equation. http://chemwiki.ucdavis.edu/Analytical_Chemistry/Electrochemistry/Electrochemistry_4%3A_The_Nernst_Equation (accessed May 23, 2014).
 90. Byrne H.; Klungness G.D. Comparative hydrolysis behavior of the rare earths and yttrium: the influence of temperature and ionic strength. Polyhedron 2000, 19, 99-107.
 91. Fisher, D. R.; Johnsen, A. M.; McNamara, K.; Soderquist, C. Z. A non-aqueous reduction process for purifying 153Gd produced in natural europium targets. Appl. Radiat. Isot. 2013, 82, 158-165.
 92. Britton, H. T. S. Electrometric studies of the precipitation of hydroxides. Part III. Precipitation in the cerite group of rare earths and of yttrium hydroxide by use of the hydrogen electrode. J. Am. Chem. Soc. 1925, 127, 2142-2147.
 93. Nazarov, M.; Noh, D. Y. Phosphors based on europium doped oxides and oxysulfides. In New generation of europium and terbium-activated phosphors: from syntheses to applications; Pan Stanford Publishing: Singapore, 2011; pp 270-282.
 94. Singh, D.; Singh, L.R. Preparation of Eu3+ doped Y2O3 and core-shell Y2O3: Eu-Y2NO3 nanoparticles: Photoluminescence study. Indian J. Eng. Mater. Sci. 2009, 16, 175-188.
 95. Kavetsky, A. G.; Meleshkov, S. P. Red-Emitting Phosphors. In Polymers, Phosphors, and Voltaics for Radioisotope Microbatteries; Bower, E.; Barbanel, Y. A.; Shreter, Y. G.; Bohnert, G. W., Eds.; CRC Press: Florida, 2002; pp 142-148.
 96. Sigma-Aldrich. Yttrium oxide-Europium doped. http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/756490?lang=fr&region=BE (accessed November 11, 2013).
 97. Photovoltaic Education Network. Spectral Irradiance. http://pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/spectral-irradiance (accessed April 21, 2014).
 98. Donohue, T. Photochemical separation of cerium from rare earth mixtures in aqueous solution. Chem. Phys. Lett. 1978, 61, 601-604.
 99. Jørgensen, K. Electron transfer spectra of lanthanide complexes. Mol. Phys. 1962, 5, 271-277.
 100. Chalmers publication library. Leaching and solvent extraction of rare earth metals from fluorescent lamp waste. http://publications.lib.chalmers.se/publication/192063-leaching-and-solvent-extraction-of-rare-earth-metals-from-fluorescent-lamp-waste (accessed May 14, 2014)
 101. Donohue, T. Laser purification of the rare-earths. Opt. Eng. 1979, 18, 181-186.
 102. Conner, D. Test results for LED, CFL, and incandescent lamp evaluation. http://www.designingwithleds.com/test-results-for-led-cfl-and-incandescent-lamp-evaluation/ (accessed May 14, 2014).