Rauwe realiteit of publiek beschermen? De evaluatie en publiceerbaarheid van dramatische nieuwsfoto’s volgens persoonlijkheid

Emilie
Bossens

Bloederige foto’s in de krant? Laat maar komen!

Een afgescheurd ledemaat, een bebloed gezicht of een neergeschoten oorlogsslachtoffer. Deze beelden zie je niet alleen in horrorfilms, maar ook dagelijks in de krant. Maar wat vindt het lezerspubliek daar eigenlijk van? Emilie Bossens, een masterstudente Journalistiek aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB), zocht het uit.

De meerderheid van het publiek is van mening dat ze niet beschermd hoeft te worden voor schokkende foto’s. Dat blijkt uit de resultaten van de masterproef uitgevoerd door Emilie Bossens, masterstudente Journalistiek aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). “Meer dan drie vierde van de lezers, en dan vooral mannelijke, wil het liefst zo veel en zo correct mogelijke informatie”, vertelt ze. “Vrouwen hechten dan weer meer belang aan de privacy van slachtoffers en willen soms toch beschermd worden. Leeftijd speelt bij deze meningen echter geen rol.”

Close-up meest schokkend

De studente onderzocht bij 400 mensen hun mening over dramatische foto’s in het nieuws. Via een vragenlijst werden tien gruwelijke nieuwsfoto’s gepresenteerd en de deelnemers moesten aangeven hoe schokkend ze de foto vonden en in welke mate ze de foto geschikt vonden voor publicatie in een nieuwsmedium. “Het was vooral de close-up foto die het publiek het meest schokkend en minst geschikt voor publicatie vond”, vertelt Bossens. “Overigens, hoe schokkender het publiek de foto vond, hoe minder de foto geschikt voor publicatie werd bevonden.”

Jonge slachtoffers

De geanalyseerde nieuwsfoto’s in de studie verschilden ook op een aantal kenmerken. “Ik wilde nagaan of levendige foto’s verschillen van minder levendige of sprekende foto’s”, verklaart de studente. “De resultaten toonden aan dat een foto met een kind als slachtoffer schokkender wordt bevonden dan wanneer het slachtoffer volwassen is. Ook foto’s met menselijke schade vindt men schokkender dan foto’s met bijvoorbeeld een autowrak.”

‘Het zwakke geslacht’

De respondenten kregen verder ook vragen voorgeschoteld in verband met hun empatisch vermogen, angst voor criminaliteit, mediagebruik, enzovoort. “Op die manier kon ik nagaan welke precieze subgroepen het moeilijk hebben met de publicatie van dramatische foto’s in het nieuws”, zegt de journaliste in spé. “Zo blijkt dat geslacht een grote rol speelt: vrouwen vonden alle foto’s schokkender dan mannen”, concludeert de studente. “Ook wie negatief staat tegenover het gebruik van geweld en wie bang is om slachtoffer te worden van criminaliteit, vindt de foto’s schokkender.”

Ongevoelig voor geweld

Wie van mening is dat een publiek niet beschermd, maar daarentegen wel volledig geïnformeerd moet worden, vindt dat gruwelijke foto’s wél gepubliceerd mogen worden. “We zien ook dat mensen die veel gewelddadige films en series kijken of dikwijls gewelddadige videogames spelen, minder moeite hebben met de publicatie van gruwelijke foto’s in een krant”, vertelt Bossens. “Zo’n mensen worden dan in zekere mate ongevoelig voor geweld.”

De smartphonegeneratie

Bossens besteedde in haar onderzoek ook aandacht aan het nieuwsgebruik van mensen. “De resultaten zijn geruststellend: vier op de vijf respondenten vindt het belangrijk om het nieuws te volgen”, vertelt ze. “De meeste mensen blijven op de hoogte via nieuwssites, nieuws- en actualiteitenprogramma’s op televisie en sociale netwerksites. Maar ook radio en kranten blijven populair. “Wat wel opvallend is”, concludeert Bossens, “is dat ongeveer één derde dagelijks het nieuws volgt via zijn of haar smartphone.”

Geen geheimen meer

Wanneer een journalist moet beslissen of een gruwelijk beeld met bijvoorbeeld ernstige menselijke schade in nieuwsmedia getoond zal worden of niet, dan zorgt dit dikwijls voor een moreel dilemma. Maar nu journalisten een beter zicht hebben op de mening van het publiek over de publicatie van dramatische foto’s, kunnen ze er ook meer rekening mee houden. “Journalisten kunnen best niets geheim houden,” concludeert de masterstudente. “Toch zijn sommige mensen, bijvoorbeeld vrouwen, gevoeliger voor de publicatie van schokkende foto’s. Nieuwsmedia met een groot vrouwelijk publiek zouden bijvoorbeeld minder dramatische beelden kunnen tonen”, raadt Bossens aan.

 

Bibliografie

Adams, W. C. (1978). Local public affairs content on TV news. Journalism Quarterly 55(4), 690–695.Andrew, J. E., & Todd, M. T. (2002). Approach–Avoidance Motivation in Personality: Approach and Avoidance Temperaments and Goals. Journal of Personality and Social Psychology 82(5), 804-818.

Arnett, J. (1994). Sensation seeking: a new scale and a new conceptualisation. Personality and Individual Differences 16(2), 289–296.

Atkin, D., Jeffres, L., & Neuendorf, K. (1997). Cultivation and public support for government restrictions on constitutional freedoms. Mass Communication Review 24(1-2), 106–124.

Aust, C. F., & Zillmann, D. (1996). Effects of victim exemplification in television news on viewer perception of social issues. Journalism & Mass Communication Quarterly 73(4), 878–803.

Bagdasarov, Z., Greene, K., Banerjee, S., Krcmar, M., Yanovitzky, I., & Ruginyte, D. (2010). I Am What I Watch: Voyeurism, Sensation Seeking, and Television Viewing Patterns. Journal of Broadcasting & Electronic Media 54(2), 299-315.

Barnhurst, K. C., & Mutz, D. (1997). American journalism and the decline in event-centered reporting. Journal of Communication 47(4), 27-53.

Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2004). The empathy quotient: An investigation of adults with Asperger syndrome or high functioning autism, and normal sex differences. Journal of Autism and Developmental Disorders 34(2), 163–175.

Barthes, R. (1972). Mythologies. New York: Hill and Wang.

Barkin, S., Kreiter, S., & DuRant, R. H. (2001). Exposure to violence and intentions to engage in moralistic violence during early adolescence. Journal of Adolescence 24(6), 777–789.

Barnett, M. A., Vitaglione, G. D., Harper, K. K. G., Quackenbush, S. W., Steadman, L. A., & Valdez, B. S. (1997). Late adolescents’ experiences with and attitudes towards videogames. Journal of Applied Social Psychology 27(15), 1316–1334.

Bradley, M. M., Codispoti, M., Cuthbert, B. N., & Lang, P. J. (2001). Emotion and motivation, I: defensive and appetitive reactions in picture processing. Emotion 1(3), 276–298.

Broersma, M. (2003). Tegen de trend: Regionale journalistiek in een veranderende samenleving. Apeldoorn: Wegener.

Brosius, H. B. (1993). The effects of emotional pictures in television news. Communication Research 20(1), 105–124.

Brosius, H. B., & Bathelt, A. (1994). The utility of exemplars in persuasive communications. Communication Research 21(1), 48-78.

Brosius, H. B., Donsbach, W., & Birk, M. (1996). How Do Text–Picture Relations Affect the Informational Effectiveness of Television Newscasts? Journal of Broadcasting and Electronic Media 40(2), 180–195.

Brown, J. (1987). News photographs and the pornography of grief. Journal of Mass Media Ethics 2(2), 75-81.

Bushman, B. J., & Huesmann, L. R. (2001). Effects of televised violence on aggression. In D. Singer & J. Singer (Eds.), Handbook of Children and the Media (pp. 223-254).  Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Calvo, M. G., & Lang, P. J. (2004). Gaze patterns when looking at emotional pictures: Motivationally biased attention. Motivation and Emotion 28(3), 221–243.

Chiricos, T., Eschholz, S., & Gertz, M. (1997). Crime, news and fear of crime: Toward an identification of audience effects. Social Problems 44(3), 342–357.

Cho, J., Boyle, M. P., Keum, H., Shevy, M. D., McLeod, D. M., Shah, D. V., & Zhongdang, P. (2003). Media, terrorism, and emotionality: Emotional differences in media content and public reactions to the September 11th terrorist attacks. Journal of Broadcasting & Electronic Media 47(3), 309–327.

Davidson, M. M., & Canivez, G. L. (2012). Attitudes Toward Violence Scale:  Psychometric Properties With a High School Sample. Journal of Interpersonal Violence 27(18), 3660-3682.

Dart Center for Journalism and Trauma (2011). Photography & Trauma. Geraadpleegd via http://dartcenter.org/

Davis, M. H. (1994). Empathy: A social psychological approach. Madison, WI: Brown & Benchmark.

De Cock, R., d’Haenens, L., De Smedt, J., Schipper, J., Reul, R., Ichau, E., Valcke, P., & Wauters, E. (2013). Pers en slachtoffers. Rapport, 298 pp. Leuven: Steunpunt Media.

Djupsund, G., & Carlson, T. (1998). Trivial stories and fancy pictures? Tabloidization tendencies in Finnish and Swedish regional and national newspapers 1982-1997. Nordicom Review 19(1), 101-114.

Dodge, K. A. (1993). Social cognitive mechanisms in the development of conduct disorder and depression. Annual Review of Psychology 44(1), 559–584.

Donsbach, W., Brosius, H. B., & Mattenklott, A. (1993). How unique is the perspective of television? A field experiment on the perception of a campaign event by participants and television viewers. Political Communication 10(1), 37-53.

Dorfman, L, Woodruff, K., Chavez, V., & Wallack, L. (1997). Youth and violence on local television news in California. American Journal of Public Health 87(8), 1311–1316.

Eisenberg, N., & Lennon, R. (1983). Sex differences in empathy and related capacities. Psychological Bulletin 94(1), 100-131.

Eisenberg, N. (2000). Emotion, regulation, and moral development. Annual Review of Psychology 51(1), 665–697.

Eisenberg, N., Wentzel, N., & Harris, J. D. (1998). The role of emotionality and regulation in empathy-related responding. School Psychology Review 27(4), 506–522.

Elliott, D., & Lester, P. M. (2000). Do minor touch-ups foretell a slide down the slippery slope? News Photographer 55(10), 18–21.

Epstein, E. J. (1973). News from nowhere. Television and the news. New York: Random House.

Frijda, N. (1988). The laws of emotion. American Psychologist 43(5), 349-358.

Farrall, S., Bannister, J., Ditton, J., & Gilchrist, E. (1997). Questioning the measurement of the 'fear of crime;' findings from a major methodological study. British Journal of Criminology 37(4), 658-722.

Fenton, T. (2005). Bad news: The decline of reporting, the business of news, and the danger to us all. New York: Regan Books.

Feshbach, N. (1997). Empathy: The formative years. Implications for clinical practice. In A. C. Bohart & L. S. Greenberg (Eds.), Empathy reconsidered (pp. 33-59). Washington, DC: American Psychological Association.

Ferraro, K. F. (1996). Women's fear of victimization: Shadow of sexual assault? Social Forces 75(2), 667-690.

Fisher, B. S., & Sloan, J. J. III (2003) Unraveling the fear of victimization among college women: Is the 'shadow of sexual assault hypothesis' supported? Justice Quarterly 20(3), 633- 659.

Funk, J. B., Baldacci, H. B., Pasold, T., & Baumgardner, J. (2004). Violence exposure in real-life, video games, television, movies, and the internet: is there desensitization? Journal of Adolescence 27(1), 23-39.

Funk, J. B., Buchman, D. D., Jenks, J., & Bechtoldt, H.  (2003). Playing violent video games, desensitization, and moral evaluation in children. Journal of Applied Developmental Psychology 24(4), 413-436.

Gan, S., Hill, J. R., Pschernig, E., & Zillmann, D. (1996). The Hebron massacre, selective reports of Jewish reactions, and perceptions of volatility in Israel. Journal of Broadcasting & Electronic Media 40(1), 122–131.

Garcia, M. R., & Stark, P. (1991). Eyes on the News. St. Petersburg, Florida: The Poynter Institute.

Gauntlett, D., & Hill, A. (1999). TV living. Television, culture and everyday life. London, UK: Routledge.

Gawronski, B., & Bodenhausen, G. V. (2007). Unravelling the processes underlying evaluation: Attitudes from the perspective of the ape model. Social Cognition 25(5), 687–717.

Gerbner, G., & Gross, L. (1976). Living with Television: The Violence Profile. Journal of Communication 26(2), 173-199.

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1980). The mainstreaming of America: Violence profile no. 11. Journal of Communication 30(3), 10-29.

Gibson, M. L. (1991). Editing in the electronic era. Ames, IO: Iowa State University Press.

Gibson, R., & Zillmann, D. (2000). Reading between the photographs: The influence of incidental pictorial information on issue perception. Journalism & Mass Communication Quarterly 77(2), 355–366.

Gjelten, T. (2001). Compassion fatigue. Media Studies Journal 15(1), 72-76.

Glicksohn, J., & Zuckerman, M. (2013). Sensation seeking. In D. S. Dunn (Ed.), Oxford bibliographies in psychology. New York: Oxford University Press.

Goodwin, H. E. (1983). Groping for Ethics in Journalism. Ames, Iowa: Iowa State University.

Grabe, M. E., & Drew, D. (2007). Crime Cultivation: Comparisons across Media Genres and Channels. Journal of Broadcasting & Electronic Media 51(1), 147-171.

Grabe, M. E., & Kamhawi, R. (2006). Hard wired for negative news? Gender differences in processing broadcast news. Communication Research 33(5), 346-369.

Grabe, M.E., Lang, A., & Zhao, X.Q. (2003). News content and form - Implications for memory and audience evaluations. Communication Research 30(4), 387-413.

Grabe, M.E., Zhou, S., & Barnett, B. (2001). Explicating sensationalism in television news: Content and the bells and whistles of form. Journal of Broadcasting & Electronic Media 45(4), 635–655.

Grabe, M. E., Zhou, S., Lang, A., & Bolls, P. D. (2000b). Packaging television news: The effects of tabloid on information processing and evaluative responses. Journal of Broadcasting & Electronic Media 44(4), 581-598.

Graber, D. A. (1994). The infotainment quotient in routine television news: A director’s perspective. Discourse in Society 5(4), 483-808.

Griffin, M. (2004). Picturing America’s “War on Terrorism” in Afghanistan and Iraq: Photographic motifs as news frames. Journalism 5(4), 381–402.

Groen, Y., Wijers, A. A., Tucha, O., & Althaus, M. (2013). Are there sex differences in ERPs related to processing empathy-evoking pictures? Neuropsychologia 51(1), 142-155.

Guerra, N., Huesmann, L. R., & Hanish, L. (1995). The role of normative beliefs in children's social behavior. In N. Eisenberg (Ed.), Review of personality and social psychology, Social development (pp. 140–158). Thousand Oaks, CA: Sage.

Han, S., Fan, Y., & Mao, L. (2008). Gender difference in empathy for pain: An electrophysiological investigation. Brain Research 1196(27), 85–93.

Hale, C. (1996). Fear of crime: A review of the literature. International Review of Victimology 4(2), 79–150.

Hallin, D. C. (1986). The “uncensored war”: The media and Vietnam. Berkeley, CA: University of California Press.

Hanusch, F. (2010). Representing Death in the News: Journalism, Media and Mortality. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Hanusch, F. (2013). Sensationalizing death? Graphic disaster images in the tabloid and broadsheet press. European Journal of Communication 28(5), 497-513.

Haynes, C. A., Miles, J. N. V., & Clements, K. (2000). A confirmatory factor analysis of two models of sensation seeking. Personality and Individual Differences 29(5), 823-839.

Hazlett, R. L., & Hazlett, S. Y. (1999). Emotional response to television commercials: Facial EMG vs. self-report. Journal Of Advertising Research 39(2), 7-23.

Hirsch, P. M. (1981). On Not Learning from One's Own Mistakes: A Reanalysis of Gerbner et ally's Findings on Cultivation Analysis Part II. Communication Research 8(1), 3-37.

Hoffman, M.L. (1977). Sex differences in empathy and related behaviors. Psychological Bulletin 84(4), 712-722.

Hoffner, C. A., & Levine, K. J. (2005). Enjoyment of Mediated Fright and Violence: A Meta-Analysis. Media Psychology 7(2), 207-237.

Hoffner, C., & Fujioka, Y., Ye, J., & Ibrahim, A. S. (2009). Affecting Exposure to Tragic Television News. Mass Communication and Society 12(2), 193-216.

Houston, J. B., Pfefferbaum, B., & Rosenholtz, C. E. (2012). Disaster News. Journalism & Mass Communication Quarterly 9(4), 606-623.

Huesman & Guerra (1997). Children's normative beliefs about aggression and aggressive behavior. Journal of personality and social psychology 72(2), pp. 408-419.

Hughes, M. (1980). The Fruits of Cultivation Analysis: A Re-examination of Some Effects of Television Watching. The Public Opinion Quarterly 44(3), 287-302.

Iyer, A., & Oldmeadow, J. (2006). Picture this: Emotional and political responses to photographs of the Kenneth Bigley kidnapping. European Journal of Social Psychology 36(5), 635-647.

Izard, C. E. (1977). Human emotions. New York, NY: Plenum.

Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2006). Development and validation of the Basic Empathy Scale. Journal of Adolescence 29(4), 589-611.

Johnson, R. N. (1996). Bad news revisited: the portrayal of violence, conflict, and suffering on television news. Journal of Peace Psychology 2(3), 201–216.

Kaplan, E. A. (2008). Global trauma and public feelings: Viewing images of catastrophe. Consumption Markets & Culture 11(1), 3 - 24.

King, M. F., & Bruner, G. C. (2000). Social desirability bias: A neglected aspect of validity testing. Psychology & Marketing 17(2), 79-103

King, C., & Lester, P. M. (2005). Photographic coverage during the Persian Gulf and Iraqi Wars in three U.S. newspapers. Journalism & Mass Communication Quarterly 82(3), 623–637.

Klama, E. K., & Egan, V. (2011). The Big-Five, sense of control, mental health and fear of crime as contributory factors to attitudes towards punishment. Personality and Individual Differences 51(5), 613-617.

Kleemans, M., Vettehen, P. H., Beentjes, J.W.J., & Eisinga, R. (2012). The Influence of Age and Gender on Preferences for Negative Content and Tabloid Packaging in Television News Stories. Communication Research 39(5), 679-697.

Klein, R. D. (2003). Audience reactions to local TV news. American Behavioral Scientist 46(12), 1661-1672.

LaGrange, R. L., & Ferraro, K. F. (1989). Assessing age and gender differences in perceived risk and fear of crime. Criminology 27(4), 697-719.

Lang, A. (1990). Involuntary attention and physiological arousal evoked by structural features and mild emotion in TV commercials. Communication Research 17(3), 275-299.

Lang, A. (2000). The limited capacity model of mediated message processing. Journal of Communication 50(1), 46–70

Leiberg, S., & Anders, S. (2006). The multiple facets of empathy: A survey of theory and evidence. Progress in Brain Research 156(1), 419–440.

Lester, P. (1991). Photojournalism: An ethical approach. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Liska, A. E., & Baccaglini, W. (1990). Feeling Safe by Comparison: Crime in the Newspapers. Social Problems 37(3), 360-374.

Lombard, M., & Ditton, T. (1997). At the heart of it all: The concept of presence. Journal of Computer-Mediated Communication 3(2), 0.

Lottridge, D., Chignell, M., & Yasumura, M. (2012). Identifying Emotion through Implicit and Explicit Measures: Cultural Differences, Cognitive Load, and Immersion. IEEE Transactions On Affective Computing 3(2), 199-210.

Lowry, D. T., Nio, J. T. C., & Leitner, D. W. (2003). Setting the public fear agenda: longitudinal analysis of network TV crime reporting, public perceptions of crime, and FBI crime statistics. Journal of Communication 53(1), 61–73.

Matelski, M. J. (1991). TV news ethics. Boston: Focal Press.

Mattenklott, A., Donsbach, W., & Brosius, H. B. (1995). Die Realitit des Fernsehzuschauers: Die Illusion des Augenzeugen. In B. Franzmann (Ed.), Auf den Schultern Gutenbergs: Medienokologische Perspektiven der Femsehgesellschaft (pp. 252-263). Berlin: Quintessenz.

McLuhan, M (1994). Understanding media: the extensions of man. Cambridge, Mass: MIT press.

Mendelson, A. L., & Thorson, E. (2004). How verbalizers and visualizers process the newspaper environment. Journal of Communication 54(3), 474–491.

Messaris, P. (1997). Visual persuasion: The role of images in advertising. Thousand Oaks, CA: Sage.

Meyrowitz, J. (1986). No Sense of Place. Oxford: Oxford University Press.

Moeller, S. D. (1999). Compassion fatigue: How the media sell disease, famine, war, and death. New York: Routledge.

Moeller, S. (2001). Compassion fatigue. Media Studies Journal 15(1), 108-112.

Morgan, M. (1986). Television and the Erosion of Regional Diversity. Journal of Broadcasting & Electronic Media 30(2), 123-13.

Mundorf, N., Drew, D., Zillmann, D., & Weaver, J. B. (1990). Effects of disturbing news on recall of subsequently presented news. Communication Research 17(5), 601–615.

Newhagen, J. E. (1998). TV News Images that Induce Anger, Fear and Disgust: Effects on Approach-Avoidance and Memory. Journal of Broadcasting and Electronic Media 42(3), 265–76.

Newhagen, J. E., & Lewenstein, M. (1992). Cultivation and exposure to television following the 1989 Loma Prieta earthquake. Massa Communication Review 19(1-2), 49-56.

Newhagen, J. E., & Reeves, B. (1992). The evening’s bad news: Effects of compelling negative television news images on memory. Journal of Communication 42(1), 25–41.

Nuijten, K. (2007). Sensatie in het Nederlandse televisienieuws 1980-2004. Nijmegen: Radboud Universiteit.

O’Keefe, G., & Reid-Nash, K. (1987). Crime News and Real-World Blues: The Effects of the Media on Social Reality. Communication Research 14(2), 147 – 163.

Palmgreen, P., Lorch, E., Donohew, L., Harrington, N., D’Silva, M., & Helm, D. (1995). Reaching at-risk populations in a mass media drug abuse prevention campaign: Sensation seeking, message sensation value, and drug use as mediators of PSA effectiveness. Drug and Society 8(3), 29–45.

Patterson, O., III. (1984). Television's living room war in print: Vietnam in the news magazines. Journalism Quarterly 61(1), 35-39.

Perlmutter, D. D., & Major, L. H. (2004). Images of horror from Fallujah. Nieman Reports 58(2), 71–77.

Pew Research Center for the People and the Press. (2001). American psyche reeling from terror attacks: September 79 Survey Report. Washington, DC: Pew Research Center.

Pew Research Center for the People and the Press. (2004, 5 april). Public support for war is steady, but Bush job ratings slip after Falluja. Geraadpleegd via: http://people- press.org

Pew Research Center for the People & the Press (2008). Audience segments in a changing news environment. Key news audiences now blend online and traditional sources. Geraadpleegd via http://people- press.org

Pfau, M., Haigh, M., Fifrick, A., Holl, D., Tedesco, A., Cope, J., Nunnally, D., Schiess, A., Preston, D., Roszkowski, P., & Martin, M. (2006). The effects of print news photographs of the casualties of war. Journalism & Mass Communication Quarterly 83(1), 150–168.

Pfau, M., Haigh, M. M., Shannon, T., Tones, T., Mercurio, D., Williams, R., Binstock, B., Diaz, C., Dillard, C., Browne, M., Elder, C., Reed, S., Eggers, A., & Melendez, J. (2008). The influence of television news depictions of the images of war on viewers. Journal of Broadcasting & Electronic Media 52(2), 303-320.

Porter, S. P., Whitcomb, M. E., & Weitzer, W. H. (2004). Multiple Surveys of Students and Survey Fatigue. New Directions for Institutional Research 1(121), 63-73.

Potter, W. J. (1993). Cultivation Theory and Research: A conceptual Critique. Human Communication Research 19(4), 564-601.

Raad voor de Journalistiek (2003). Richtlijn over de omgang van de pers met slachtoffers. Brussel: VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek.

Raad voor de Journalistiek (2009). Richtlijn over beeldbewerking en het gebruik van archiefbeelden. Brussel: VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek.

Raad voor de Journalistiek (2013). Code van de Raad voor de Journalistiek. Brussel: VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek.

Rainey, J. (2005, 21 mei). Unseen pictures, untold stories. Los Angeles Times. Geraadpleegd via www.latimes.com

Reniers, R. E. P., Corcoran, R., Drake, R., Shryane, N., & Völlm, B. (2011). The QCAE: A Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy. Journal of Personality Assessment 93(1), 84-95.

Riddle, K. (2012). Young Adults' Autobiographical Memories of Frightening News Stories Seen During Childhood. Communication Research 39(6), 738-756.

Riddle, K. (2013). Transportation into Vivid Media Violence: A Focus on Attention, Emotions, and Mental Rumination. Communication Quarterly 61(4), 446-462.

Roeder, G. H., Jr. (1993). The censored war: America visual experience during World War Two. New Haven, CT: Yale University Press.

Romano, A. (2003). News execs defend their use of gruesome images. Broadcasting & Cable 133(30), 9.

Romer, D., Jamieson, K. H., & Aday, S. (2003). Television news and the cultivation of fear of crime. Journal of Communication 53(1), 88-104.

Roseman, I. J., Antoniou, A. A., & Jose, P. E. (1996). Appraisal determinants of emotions: constructing a more accurate and comprehensive theory. Cognition and Emotion 10(3), 241–277.

Rothstein, A. (1974). Photojournalism. New York: Amphoto.

Rule, B. K., & Ferguson, T. J. (1986). The effects of media violence on attitudes, emotions and cognitions. Journal of Social Issues 42(3), 29–50.

Sakamoto, A. (1994). Video game use and the development of sociocognitive abilities in children: Three surveys of elementary school children. Journal of Applied Social Psychology 24(1), 21–42.

Schaap, G., & Pleijter, A. (2012). Sensationalism in front page photographs: Content analysis of Dutch popular and quality newspapers. Tijdschrift Voor Communicatiewetenschap 40(1), 71-86.

Scherer, K. R. (1984). On the nature and function of emotion: A component process approach. In K. R. Scherer & P. Ekman (Eds.), Approaches to emotion (pp. 293-317). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Scherer, K. S. (2001). Appraisal considered as a process of multilevel sequential checking. In K. R. Scherer, A. Schorr & T. Johnstone (Eds.), Appraisal processes in emotion (pp. 92-120). Oxford, UK: Oxford University Press.

Sharkey, J. (1993). When pictures drive foreign policy: Somalia raises serious questions about media influence. American Journalism Review 15(10), 14-19.

Silcock, B. W., Schwalbe, C. B., & Keith, S. (2008). “Secret” Casualties: Images of Injury and Death in the Iraq War across Media Platforms. Journal of Mass Media Ethics 23(1), 36-50.

Slattery, K. L., & Hakanen, E. A. (1994). Sensationalism versus public affairs content of local TV news: Pennsylvania revisited. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 38(2), 205–216.

Slone, M. (2000). Responses to media coverage of terrorism. Journal of Conflict Resolution 44(4), 508-522.

Smyth, F., & Height, J. (2003). Tragedies and Journalists: VII. Amerika: Dart Center for Journalism & Trauma.

Snedker, K.A. (2006). Altruistic and vicarious fear of crime: Fear for others and gendered social roles. Sociological Forum 21(2), 163-195.

Sontag, S. (2002). Looking at war: Photography’s view of devastation and death. The New Yorker 78(38), 82–98.

Sontag, S. (2003). Regarding the pain of others. New York: Farrar, Strauss and Giroux.

Sparks, G. G. (2010). Media Effects Research: a basic overview. Boston: Wadsworth

Steunpunt Media (2012). Nieuwsmonitor 11: Nieuws voor de meerwaardezoeker. Geraadpleegd via http://www.steunpuntmedia.be/wp-content/uploads/2012/10/Nieuwsmonitor-11.pdf

Stafford, M., & Galle, O. (1984). Victimization rates, exposure to risk, and fear of crime. Criminology 22(2), 173-185.

Smolej, M., & Kivivuori, J. (2006). The Relation between Crime News and Fear of Violence. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 7(2), 211-227.

Thomas, M. H., Horton, R. W., Lippincott, E. C., & Drabman, R. S. (1977). Desensitization to portrayals of real-life aggression as a function of exposure to television violence. Journal of personality and social psychology 35(6), 450 – 458.

Tsang, K. (1984). News photos in Time and Newsweek. Journalism Quarterly 61(2), 578–584.

Van Der Molen, J.H.W. (2004). Violence and suffering in television news: toward a broader conception of harmful television content for children. Pediatrics 113(6), 1771-1775.

Vettehen, P. H., Nuijten, K., & Beentjes, J. (2005). News in an age of competition: the case of sensationalism in Dutch television news, 1995-2001. Journal of Broadcasting & Electronic Media 49(3), 282-314.

Voets, F. (2013). Journalistieke ethiek [cursustekst]. Brussel: Hogeschool-Universiteit Brussel.

Warr, M. (1984). Fear of victimization: Why are women and the elderly more afraid? Social Science Quarterly 65(3), 681-702.

Warr, M., & Ellison, C. G. (2000). Rethinking social reactions to crime: Personal and altruistic fear in family households. American Journal of Sociology 106(3), 551-578.

Wegner, D. M., & Bargh, J. A. (1998). Control and automaticity in social life. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, G. Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology (pp. 446-496). Boston: McGraw-Hill.

Wilson, J., & Musick, M. (1997). Who cares? Toward an integrated theory of volunteer work. American Sociological Review 62(5), 694- 713.

Woodruff, J. C. (2001). Compassion fatigue. Media Studies Journal 15(1), 84-88.

Wright, J. C., Kunkel, D., Pinon, M., & Huston, A. C. (1989). How Children Reacted to Televised Coverage of the Space Shuttle Disaster. Journal of Communication 39(2), 27-45.

Young, V. D. (1992). Fear of victimization and victimization rates among women: A paradox? Justice Quarterly 9(3), 419-441.

Zillmann, D. (1994). Cognition-excitation interdependencies in the escalation of anger and angry aggression. In M. Potegal & J. F. Knutson (Eds.), The dynamics of aggression: Biological and social processes in dyads and groups (pp. 45–71). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Zillmann, D. (1998). The psychology of the appeal of portrayals of violence. In J. H. Goldstein (Ed.), Why we watch: The attractions of violent entertainment (pp. 179-211). New York: Oxford University Press.

Zillmann, D., Gibson, R., & Sargent, S. L. (1999). Effects of photographs in news-magazine reports on issue perception. Media Psychology 1(3), 207–228.

Zillmann, D., Knobloch, S., & Yu, H. (2009). Effects of Photographs on Selective Reading of News Reports. Media Psychology 3(4), 301-324.

Zillmann, D., Taylor, K., & Lewis, K. (1998). News as non-fiction theatre: How dispositions toward the public cast of characters affect reactions. Journal of Broadcasting & Electronic Media 42(2), 153–169.

Zuckerman, M. (1994). Behavioral expressions and biological bases of sensation seeking. New York: Cambridge University Press.

Zuckerman, M., Eysenck, S. B., & Eysenck, H. J. (1978). Sensation seeking in England and America: Cross- cultural, age and sex comparisons. Journal of Consulting and Clinical Psychology 46(1), 139-149.

Zuckerman, M., & Litle, P. (1986). Personality and curiosity about morbid and sexual events. Personality and Individual Differences 7(1), 49–56.Adams, W. C. (1978). Local public affairs content on TV news. Journalism Quarterly 55(4), 690–695.

Andrew, J. E., & Todd, M. T. (2002). Approach–Avoidance Motivation in Personality: Approach and Avoidance Temperaments and Goals. Journal of Personality and Social Psychology 82(5), 804-818.

Arnett, J. (1994). Sensation seeking: a new scale and a new conceptualisation. Personality and Individual Differences 16(2), 289–296.

Atkin, D., Jeffres, L., & Neuendorf, K. (1997). Cultivation and public support for government restrictions on constitutional freedoms. Mass Communication Review 24(1-2), 106–124.

Aust, C. F., & Zillmann, D. (1996). Effects of victim exemplification in television news on viewer perception of social issues. Journalism & Mass Communication Quarterly 73(4), 878–803.

Bagdasarov, Z., Greene, K., Banerjee, S., Krcmar, M., Yanovitzky, I., & Ruginyte, D. (2010). I Am What I Watch: Voyeurism, Sensation Seeking, and Television Viewing Patterns. Journal of Broadcasting & Electronic Media 54(2), 299-315.

Barnhurst, K. C., & Mutz, D. (1997). American journalism and the decline in event-centered reporting. Journal of Communication 47(4), 27-53.

Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2004). The empathy quotient: An investigation of adults with Asperger syndrome or high functioning autism, and normal sex differences. Journal of Autism and Developmental Disorders 34(2), 163–175.

Barthes, R. (1972). Mythologies. New York: Hill and Wang.

Barkin, S., Kreiter, S., & DuRant, R. H. (2001). Exposure to violence and intentions to engage in moralistic violence during early adolescence. Journal of Adolescence 24(6), 777–789.

Barnett, M. A., Vitaglione, G. D., Harper, K. K. G., Quackenbush, S. W., Steadman, L. A., & Valdez, B. S. (1997). Late adolescents’ experiences with and attitudes towards videogames. Journal of Applied Social Psychology 27(15), 1316–1334.

Bradley, M. M., Codispoti, M., Cuthbert, B. N., & Lang, P. J. (2001). Emotion and motivation, I: defensive and appetitive reactions in picture processing. Emotion 1(3), 276–298.

Broersma, M. (2003). Tegen de trend: Regionale journalistiek in een veranderende samenleving. Apeldoorn: Wegener.

Brosius, H. B. (1993). The effects of emotional pictures in television news. Communication Research 20(1), 105–124.

Brosius, H. B., & Bathelt, A. (1994). The utility of exemplars in persuasive communications. Communication Research 21(1), 48-78.

Brosius, H. B., Donsbach, W., & Birk, M. (1996). How Do Text–Picture Relations Affect the Informational Effectiveness of Television Newscasts? Journal of Broadcasting and Electronic Media 40(2), 180–195.

Brown, J. (1987). News photographs and the pornography of grief. Journal of Mass Media Ethics 2(2), 75-81.

Bushman, B. J., & Huesmann, L. R. (2001). Effects of televised violence on aggression. In D. Singer & J. Singer (Eds.), Handbook of Children and the Media (pp. 223-254).  Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Calvo, M. G., & Lang, P. J. (2004). Gaze patterns when looking at emotional pictures: Motivationally biased attention. Motivation and Emotion 28(3), 221–243.

Chiricos, T., Eschholz, S., & Gertz, M. (1997). Crime, news and fear of crime: Toward an identification of audience effects. Social Problems 44(3), 342–357.

Cho, J., Boyle, M. P., Keum, H., Shevy, M. D., McLeod, D. M., Shah, D. V., & Zhongdang, P. (2003). Media, terrorism, and emotionality: Emotional differences in media content and public reactions to the September 11th terrorist attacks. Journal of Broadcasting & Electronic Media 47(3), 309–327.

Davidson, M. M., & Canivez, G. L. (2012). Attitudes Toward Violence Scale:  Psychometric Properties With a High School Sample. Journal of Interpersonal Violence 27(18), 3660-3682.

Dart Center for Journalism and Trauma (2011). Photography & Trauma. Geraadpleegd via http://dartcenter.org/

Davis, M. H. (1994). Empathy: A social psychological approach. Madison, WI: Brown & Benchmark.

De Cock, R., d’Haenens, L., De Smedt, J., Schipper, J., Reul, R., Ichau, E., Valcke, P., & Wauters, E. (2013). Pers en slachtoffers. Rapport, 298 pp. Leuven: Steunpunt Media.

Djupsund, G., & Carlson, T. (1998). Trivial stories and fancy pictures? Tabloidization tendencies in Finnish and Swedish regional and national newspapers 1982-1997. Nordicom Review 19(1), 101-114.

Dodge, K. A. (1993). Social cognitive mechanisms in the development of conduct disorder and depression. Annual Review of Psychology 44(1), 559–584.

Donsbach, W., Brosius, H. B., & Mattenklott, A. (1993). How unique is the perspective of television? A field experiment on the perception of a campaign event by participants and television viewers. Political Communication 10(1), 37-53.

Dorfman, L, Woodruff, K., Chavez, V., & Wallack, L. (1997). Youth and violence on local television news in California. American Journal of Public Health 87(8), 1311–1316.

Eisenberg, N., & Lennon, R. (1983). Sex differences in empathy and related capacities. Psychological Bulletin 94(1), 100-131.

Eisenberg, N. (2000). Emotion, regulation, and moral development. Annual Review of Psychology 51(1), 665–697.

Eisenberg, N., Wentzel, N., & Harris, J. D. (1998). The role of emotionality and regulation in empathy-related responding. School Psychology Review 27(4), 506–522.

Elliott, D., & Lester, P. M. (2000). Do minor touch-ups foretell a slide down the slippery slope? News Photographer 55(10), 18–21.

Epstein, E. J. (1973). News from nowhere. Television and the news. New York: Random House.

Frijda, N. (1988). The laws of emotion. American Psychologist 43(5), 349-358.

Farrall, S., Bannister, J., Ditton, J., & Gilchrist, E. (1997). Questioning the measurement of the 'fear of crime;' findings from a major methodological study. British Journal of Criminology 37(4), 658-722.

Fenton, T. (2005). Bad news: The decline of reporting, the business of news, and the danger to us all. New York: Regan Books.

Feshbach, N. (1997). Empathy: The formative years. Implications for clinical practice. In A. C. Bohart & L. S. Greenberg (Eds.), Empathy reconsidered (pp. 33-59). Washington, DC: American Psychological Association.

Ferraro, K. F. (1996). Women's fear of victimization: Shadow of sexual assault? Social Forces 75(2), 667-690.

Fisher, B. S., & Sloan, J. J. III (2003) Unraveling the fear of victimization among college women: Is the 'shadow of sexual assault hypothesis' supported? Justice Quarterly 20(3), 633- 659.

Funk, J. B., Baldacci, H. B., Pasold, T., & Baumgardner, J. (2004). Violence exposure in real-life, video games, television, movies, and the internet: is there desensitization? Journal of Adolescence 27(1), 23-39.

Funk, J. B., Buchman, D. D., Jenks, J., & Bechtoldt, H.  (2003). Playing violent video games, desensitization, and moral evaluation in children. Journal of Applied Developmental Psychology 24(4), 413-436.

Gan, S., Hill, J. R., Pschernig, E., & Zillmann, D. (1996). The Hebron massacre, selective reports of Jewish reactions, and perceptions of volatility in Israel. Journal of Broadcasting & Electronic Media 40(1), 122–131.

Garcia, M. R., & Stark, P. (1991). Eyes on the News. St. Petersburg, Florida: The Poynter Institute.

Gauntlett, D., & Hill, A. (1999). TV living. Television, culture and everyday life. London, UK: Routledge.

Gawronski, B., & Bodenhausen, G. V. (2007). Unravelling the processes underlying evaluation: Attitudes from the perspective of the ape model. Social Cognition 25(5), 687–717.

Gerbner, G., & Gross, L. (1976). Living with Television: The Violence Profile. Journal of Communication 26(2), 173-199.

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1980). The mainstreaming of America: Violence profile no. 11. Journal of Communication 30(3), 10-29.

Gibson, M. L. (1991). Editing in the electronic era. Ames, IO: Iowa State University Press.

Gibson, R., & Zillmann, D. (2000). Reading between the photographs: The influence of incidental pictorial information on issue perception. Journalism & Mass Communication Quarterly 77(2), 355–366.

Gjelten, T. (2001). Compassion fatigue. Media Studies Journal 15(1), 72-76.

Glicksohn, J., & Zuckerman, M. (2013). Sensation seeking. In D. S. Dunn (Ed.), Oxford bibliographies in psychology. New York: Oxford University Press.

Goodwin, H. E. (1983). Groping for Ethics in Journalism. Ames, Iowa: Iowa State University.

Grabe, M. E., & Drew, D. (2007). Crime Cultivation: Comparisons across Media Genres and Channels. Journal of Broadcasting & Electronic Media 51(1), 147-171.

Grabe, M. E., & Kamhawi, R. (2006). Hard wired for negative news? Gender differences in processing broadcast news. Communication Research 33(5), 346-369.

Grabe, M.E., Lang, A., & Zhao, X.Q. (2003). News content and form - Implications for memory and audience evaluations. Communication Research 30(4), 387-413.

Grabe, M.E., Zhou, S., & Barnett, B. (2001). Explicating sensationalism in television news: Content and the bells and whistles of form. Journal of Broadcasting & Electronic Media 45(4), 635–655.

Grabe, M. E., Zhou, S., Lang, A., & Bolls, P. D. (2000b). Packaging television news: The effects of tabloid on information processing and evaluative responses. Journal of Broadcasting & Electronic Media 44(4), 581-598.

Graber, D. A. (1994). The infotainment quotient in routine television news: A director’s perspective. Discourse in Society 5(4), 483-808.

Griffin, M. (2004). Picturing America’s “War on Terrorism” in Afghanistan and Iraq: Photographic motifs as news frames. Journalism 5(4), 381–402.

Groen, Y., Wijers, A. A., Tucha, O., & Althaus, M. (2013). Are there sex differences in ERPs related to processing empathy-evoking pictures? Neuropsychologia 51(1), 142-155.

Guerra, N., Huesmann, L. R., & Hanish, L. (1995). The role of normative beliefs in children's social behavior. In N. Eisenberg (Ed.), Review of personality and social psychology, Social development (pp. 140–158). Thousand Oaks, CA: Sage.

Han, S., Fan, Y., & Mao, L. (2008). Gender difference in empathy for pain: An electrophysiological investigation. Brain Research 1196(27), 85–93.

Hale, C. (1996). Fear of crime: A review of the literature. International Review of Victimology 4(2), 79–150.

Hallin, D. C. (1986). The “uncensored war”: The media and Vietnam. Berkeley, CA: University of California Press.

Hanusch, F. (2010). Representing Death in the News: Journalism, Media and Mortality. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Hanusch, F. (2013). Sensationalizing death? Graphic disaster images in the tabloid and broadsheet press. European Journal of Communication 28(5), 497-513.

Haynes, C. A., Miles, J. N. V., & Clements, K. (2000). A confirmatory factor analysis of two models of sensation seeking. Personality and Individual Differences 29(5), 823-839.

Hazlett, R. L., & Hazlett, S. Y. (1999). Emotional response to television commercials: Facial EMG vs. self-report. Journal Of Advertising Research 39(2), 7-23.

Hirsch, P. M. (1981). On Not Learning from One's Own Mistakes: A Reanalysis of Gerbner et ally's Findings on Cultivation Analysis Part II. Communication Research 8(1), 3-37.

Hoffman, M.L. (1977). Sex differences in empathy and related behaviors. Psychological Bulletin 84(4), 712-722.

Hoffner, C. A., & Levine, K. J. (2005). Enjoyment of Mediated Fright and Violence: A Meta-Analysis. Media Psychology 7(2), 207-237.

Hoffner, C., & Fujioka, Y., Ye, J., & Ibrahim, A. S. (2009). Affecting Exposure to Tragic Television News. Mass Communication and Society 12(2), 193-216.

Houston, J. B., Pfefferbaum, B., & Rosenholtz, C. E. (2012). Disaster News. Journalism & Mass Communication Quarterly 9(4), 606-623.

Huesman & Guerra (1997). Children's normative beliefs about aggression and aggressive behavior. Journal of personality and social psychology 72(2), pp. 408-419.

Hughes, M. (1980). The Fruits of Cultivation Analysis: A Re-examination of Some Effects of Television Watching. The Public Opinion Quarterly 44(3), 287-302.

Iyer, A., & Oldmeadow, J. (2006). Picture this: Emotional and political responses to photographs of the Kenneth Bigley kidnapping. European Journal of Social Psychology 36(5), 635-647.

Izard, C. E. (1977). Human emotions. New York, NY: Plenum.

Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2006). Development and validation of the Basic Empathy Scale. Journal of Adolescence 29(4), 589-611.

Johnson, R. N. (1996). Bad news revisited: the portrayal of violence, conflict, and suffering on television news. Journal of Peace Psychology 2(3), 201–216.

Kaplan, E. A. (2008). Global trauma and public feelings: Viewing images of catastrophe. Consumption Markets & Culture 11(1), 3 - 24.

King, M. F., & Bruner, G. C. (2000). Social desirability bias: A neglected aspect of validity testing. Psychology & Marketing 17(2), 79-103

King, C., & Lester, P. M. (2005). Photographic coverage during the Persian Gulf and Iraqi Wars in three U.S. newspapers. Journalism & Mass Communication Quarterly 82(3), 623–637.

Klama, E. K., & Egan, V. (2011). The Big-Five, sense of control, mental health and fear of crime as contributory factors to attitudes towards punishment. Personality and Individual Differences 51(5), 613-617.

Kleemans, M., Vettehen, P. H., Beentjes, J.W.J., & Eisinga, R. (2012). The Influence of Age and Gender on Preferences for Negative Content and Tabloid Packaging in Television News Stories. Communication Research 39(5), 679-697.

Klein, R. D. (2003). Audience reactions to local TV news. American Behavioral Scientist 46(12), 1661-1672.

LaGrange, R. L., & Ferraro, K. F. (1989). Assessing age and gender differences in perceived risk and fear of crime. Criminology 27(4), 697-719.

Lang, A. (1990). Involuntary attention and physiological arousal evoked by structural features and mild emotion in TV commercials. Communication Research 17(3), 275-299.

Lang, A. (2000). The limited capacity model of mediated message processing. Journal of Communication 50(1), 46–70

Leiberg, S., & Anders, S. (2006). The multiple facets of empathy: A survey of theory and evidence. Progress in Brain Research 156(1), 419–440.

Lester, P. (1991). Photojournalism: An ethical approach. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Liska, A. E., & Baccaglini, W. (1990). Feeling Safe by Comparison: Crime in the Newspapers. Social Problems 37(3), 360-374.

Lombard, M., & Ditton, T. (1997). At the heart of it all: The concept of presence. Journal of Computer-Mediated Communication 3(2), 0.

Lottridge, D., Chignell, M., & Yasumura, M. (2012). Identifying Emotion through Implicit and Explicit Measures: Cultural Differences, Cognitive Load, and Immersion. IEEE Transactions On Affective Computing 3(2), 199-210.

Lowry, D. T., Nio, J. T. C., & Leitner, D. W. (2003). Setting the public fear agenda: longitudinal analysis of network TV crime reporting, public perceptions of crime, and FBI crime statistics. Journal of Communication 53(1), 61–73.

Matelski, M. J. (1991). TV news ethics. Boston: Focal Press.

Mattenklott, A., Donsbach, W., & Brosius, H. B. (1995). Die Realitit des Fernsehzuschauers: Die Illusion des Augenzeugen. In B. Franzmann (Ed.), Auf den Schultern Gutenbergs: Medienokologische Perspektiven der Femsehgesellschaft (pp. 252-263). Berlin: Quintessenz.

McLuhan, M (1994). Understanding media: the extensions of man. Cambridge, Mass: MIT press.

Mendelson, A. L., & Thorson, E. (2004). How verbalizers and visualizers process the newspaper environment. Journal of Communication 54(3), 474–491.

Messaris, P. (1997). Visual persuasion: The role of images in advertising. Thousand Oaks, CA: Sage.

Meyrowitz, J. (1986). No Sense of Place. Oxford: Oxford University Press.

Moeller, S. D. (1999). Compassion fatigue: How the media sell disease, famine, war, and death. New York: Routledge.

Moeller, S. (2001). Compassion fatigue. Media Studies Journal 15(1), 108-112.

Morgan, M. (1986). Television and the Erosion of Regional Diversity. Journal of Broadcasting & Electronic Media 30(2), 123-13.

Mundorf, N., Drew, D., Zillmann, D., & Weaver, J. B. (1990). Effects of disturbing news on recall of subsequently presented news. Communication Research 17(5), 601–615.

Newhagen, J. E. (1998). TV News Images that Induce Anger, Fear and Disgust: Effects on Approach-Avoidance and Memory. Journal of Broadcasting and Electronic Media 42(3), 265–76.

Newhagen, J. E., & Lewenstein, M. (1992). Cultivation and exposure to television following the 1989 Loma Prieta earthquake. Massa Communication Review 19(1-2), 49-56.

Newhagen, J. E., & Reeves, B. (1992). The evening’s bad news: Effects of compelling negative television news images on memory. Journal of Communication 42(1), 25–41.

Nuijten, K. (2007). Sensatie in het Nederlandse televisienieuws 1980-2004. Nijmegen: Radboud Universiteit.

O’Keefe, G., & Reid-Nash, K. (1987). Crime News and Real-World Blues: The Effects of the Media on Social Reality. Communication Research 14(2), 147 – 163.

Palmgreen, P., Lorch, E., Donohew, L., Harrington, N., D’Silva, M., & Helm, D. (1995). Reaching at-risk populations in a mass media drug abuse prevention campaign: Sensation seeking, message sensation value, and drug use as mediators of PSA effectiveness. Drug and Society 8(3), 29–45.

Patterson, O., III. (1984). Television's living room war in print: Vietnam in the news magazines. Journalism Quarterly 61(1), 35-39.

Perlmutter, D. D., & Major, L. H. (2004). Images of horror from Fallujah. Nieman Reports 58(2), 71–77.

Pew Research Center for the People and the Press. (2001). American psyche reeling from terror attacks: September 79 Survey Report. Washington, DC: Pew Research Center.

Pew Research Center for the People and the Press. (2004, 5 april). Public support for war is steady, but Bush job ratings slip after Falluja. Geraadpleegd via: http://people- press.org

Pew Research Center for the People & the Press (2008). Audience segments in a changing news environment. Key news audiences now blend online and traditional sources. Geraadpleegd via http://people- press.org

Pfau, M., Haigh, M., Fifrick, A., Holl, D., Tedesco, A., Cope, J., Nunnally, D., Schiess, A., Preston, D., Roszkowski, P., & Martin, M. (2006). The effects of print news photographs of the casualties of war. Journalism & Mass Communication Quarterly 83(1), 150–168.

Pfau, M., Haigh, M. M., Shannon, T., Tones, T., Mercurio, D., Williams, R., Binstock, B., Diaz, C., Dillard, C., Browne, M., Elder, C., Reed, S., Eggers, A., & Melendez, J. (2008). The influence of television news depictions of the images of war on viewers. Journal of Broadcasting & Electronic Media 52(2), 303-320.

Porter, S. P., Whitcomb, M. E., & Weitzer, W. H. (2004). Multiple Surveys of Students and Survey Fatigue. New Directions for Institutional Research 1(121), 63-73.

Potter, W. J. (1993). Cultivation Theory and Research: A conceptual Critique. Human Communication Research 19(4), 564-601.

Raad voor de Journalistiek (2003). Richtlijn over de omgang van de pers met slachtoffers. Brussel: VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek.

Raad voor de Journalistiek (2009). Richtlijn over beeldbewerking en het gebruik van archiefbeelden. Brussel: VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek.

Raad voor de Journalistiek (2013). Code van de Raad voor de Journalistiek. Brussel: VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek.

Rainey, J. (2005, 21 mei). Unseen pictures, untold stories. Los Angeles Times. Geraadpleegd via www.latimes.com

Reniers, R. E. P., Corcoran, R., Drake, R., Shryane, N., & Völlm, B. (2011). The QCAE: A Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy. Journal of Personality Assessment 93(1), 84-95.

Riddle, K. (2012). Young Adults' Autobiographical Memories of Frightening News Stories Seen During Childhood. Communication Research 39(6), 738-756.

Riddle, K. (2013). Transportation into Vivid Media Violence: A Focus on Attention, Emotions, and Mental Rumination. Communication Quarterly 61(4), 446-462.

Roeder, G. H., Jr. (1993). The censored war: America visual experience during World War Two. New Haven, CT: Yale University Press.

Romano, A. (2003). News execs defend their use of gruesome images. Broadcasting & Cable 133(30), 9.

Romer, D., Jamieson, K. H., & Aday, S. (2003). Television news and the cultivation of fear of crime. Journal of Communication 53(1), 88-104.

Roseman, I. J., Antoniou, A. A., & Jose, P. E. (1996). Appraisal determinants of emotions: constructing a more accurate and comprehensive theory. Cognition and Emotion 10(3), 241–277.

Rothstein, A. (1974). Photojournalism. New York: Amphoto.

Rule, B. K., & Ferguson, T. J. (1986). The effects of media violence on attitudes, emotions and cognitions. Journal of Social Issues 42(3), 29–50.

Sakamoto, A. (1994). Video game use and the development of sociocognitive abilities in children: Three surveys of elementary school children. Journal of Applied Social Psychology 24(1), 21–42.

Schaap, G., & Pleijter, A. (2012). Sensationalism in front page photographs: Content analysis of Dutch popular and quality newspapers. Tijdschrift Voor Communicatiewetenschap 40(1), 71-86.

Scherer, K. R. (1984). On the nature and function of emotion: A component process approach. In K. R. Scherer & P. Ekman (Eds.), Approaches to emotion (pp. 293-317). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Scherer, K. S. (2001). Appraisal considered as a process of multilevel sequential checking. In K. R. Scherer, A. Schorr & T. Johnstone (Eds.), Appraisal processes in emotion (pp. 92-120). Oxford, UK: Oxford University Press.

Sharkey, J. (1993). When pictures drive foreign policy: Somalia raises serious questions about media influence. American Journalism Review 15(10), 14-19.

Silcock, B. W., Schwalbe, C. B., & Keith, S. (2008). “Secret” Casualties: Images of Injury and Death in the Iraq War across Media Platforms. Journal of Mass Media Ethics 23(1), 36-50.

Slattery, K. L., & Hakanen, E. A. (1994). Sensationalism versus public affairs content of local TV news: Pennsylvania revisited. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 38(2), 205–216.

Slone, M. (2000). Responses to media coverage of terrorism. Journal of Conflict Resolution 44(4), 508-522.

Smyth, F., & Height, J. (2003). Tragedies and Journalists: VII. Amerika: Dart Center for Journalism & Trauma.

Snedker, K.A. (2006). Altruistic and vicarious fear of crime: Fear for others and gendered social roles. Sociological Forum 21(2), 163-195.

Sontag, S. (2002). Looking at war: Photography’s view of devastation and death. The New Yorker 78(38), 82–98.

Sontag, S. (2003). Regarding the pain of others. New York: Farrar, Strauss and Giroux.

Sparks, G. G. (2010). Media Effects Research: a basic overview. Boston: Wadsworth

Steunpunt Media (2012). Nieuwsmonitor 11: Nieuws voor de meerwaardezoeker. Geraadpleegd via http://www.steunpuntmedia.be/wp-content/uploads/2012/10/Nieuwsmonitor-11.pdf

Stafford, M., & Galle, O. (1984). Victimization rates, exposure to risk, and fear of crime. Criminology 22(2), 173-185.

Smolej, M., & Kivivuori, J. (2006). The Relation between Crime News and Fear of Violence. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 7(2), 211-227.

Thomas, M. H., Horton, R. W., Lippincott, E. C., & Drabman, R. S. (1977). Desensitization to portrayals of real-life aggression as a function of exposure to television violence. Journal of personality and social psychology 35(6), 450 – 458.

Tsang, K. (1984). News photos in Time and Newsweek. Journalism Quarterly 61(2), 578–584.

Van Der Molen, J.H.W. (2004). Violence and suffering in television news: toward a broader conception of harmful television content for children. Pediatrics 113(6), 1771-1775.

Vettehen, P. H., Nuijten, K., & Beentjes, J. (2005). News in an age of competition: the case of sensationalism in Dutch television news, 1995-2001. Journal of Broadcasting & Electronic Media 49(3), 282-314.

Voets, F. (2013). Journalistieke ethiek [cursustekst]. Brussel: Hogeschool-Universiteit Brussel.

Warr, M. (1984). Fear of victimization: Why are women and the elderly more afraid? Social Science Quarterly 65(3), 681-702.

Warr, M., & Ellison, C. G. (2000). Rethinking social reactions to crime: Personal and altruistic fear in family households. American Journal of Sociology 106(3), 551-578.

Wegner, D. M., & Bargh, J. A. (1998). Control and automaticity in social life. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, G. Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology (pp. 446-496). Boston: McGraw-Hill.

Wilson, J., & Musick, M. (1997). Who cares? Toward an integrated theory of volunteer work. American Sociological Review 62(5), 694- 713.

Woodruff, J. C. (2001). Compassion fatigue. Media Studies Journal 15(1), 84-88.

Wright, J. C., Kunkel, D., Pinon, M., & Huston, A. C. (1989). How Children Reacted to Televised Coverage of the Space Shuttle Disaster. Journal of Communication 39(2), 27-45.

Young, V. D. (1992). Fear of victimization and victimization rates among women: A paradox? Justice Quarterly 9(3), 419-441.

Zillmann, D. (1994). Cognition-excitation interdependencies in the escalation of anger and angry aggression. In M. Potegal & J. F. Knutson (Eds.), The dynamics of aggression: Biological and social processes in dyads and groups (pp. 45–71). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Zillmann, D. (1998). The psychology of the appeal of portrayals of violence. In J. H. Goldstein (Ed.), Why we watch: The attractions of violent entertainment (pp. 179-211). New York: Oxford University Press.

Zillmann, D., Gibson, R., & Sargent, S. L. (1999). Effects of photographs in news-magazine reports on issue perception. Media Psychology 1(3), 207–228.

Zillmann, D., Knobloch, S., & Yu, H. (2009). Effects of Photographs on Selective Reading of News Reports. Media Psychology 3(4), 301-324.

Zillmann, D., Taylor, K., & Lewis, K. (1998). News as non-fiction theatre: How dispositions toward the public cast of characters affect reactions. Journal of Broadcasting & Electronic Media 42(2), 153–169.

Zuckerman, M. (1994). Behavioral expressions and biological bases of sensation seeking. New York: Cambridge University Press.

Zuckerman, M., Eysenck, S. B., & Eysenck, H. J. (1978). Sensation seeking in England and America: Cross- cultural, age and sex comparisons. Journal of Consulting and Clinical Psychology 46(1), 139-149.

Zuckerman, M., & Litle, P. (1986). Personality and curiosity about morbid and sexual events. Personality and Individual Differences 7(1), 49–56.

Download scriptie (2.68 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2014