Reconstruction of the Southern Alaskan climate based on a multi-proxy analysis of annually laminated lake records

Evelien
Boes

MODDER MET EEN KLIMAATSVERHAAL

Weer en klimaat, het zijn concepten waar we willens nillens iedere dag mee in aanraking komen. Met de regelmaat van de klok vuren media feiten en cijfers op ons af, gaande van doordeweekse weerberichten tot onheilspellende scenario’s in verband met klimaatsverandering. Niemand ontsnapt nog aan deze overweldigende informatiestroom. Wetenschappers zijn echter al langer gefascineerd door het belang en de complexiteit van het aardse klimaatssysteem. De sleutel tot een beter inzicht in zowel huidige als toekomstige omstandigheden zou wel eens letterlijk begraven kunnen liggen in het verleden, bewaard in de natuurlijke archieven van diepe meren. 

Jaarlijkse laagjes of 'warven'
Natuurlijke klimaatsarchieven zijn tijd- en omgevingsgebonden accumulaties van materiaal die bovendien een schat aan informatie bevatten omtrent heersende condities ten tijde van accumulatie. De kracht en pracht van deze archieven schuilt in hun bereik dat dikwijls groter is dan dit van instrumentele data. Iedereen is wel vertrouwd met de afwisseling van donkere en lichte ringen in een doorgezaagde of afgebroken boomstam. Gunstige weersomstandigheden tijdens lente en zomer hebben een positieve invloed op fotosynthese, waardoor bomen veel nieuw weefsel en dus brede groeiringen kunnen aanmaken. Ononderbroken opeenvolgingen van deze jaarlijkse ringen vormen natuurlijke archieven waarin klimaatsinformatie wordt bewaard onder de vorm van variaties in ringdikte.

Een alternatief voor deze boomringen treffen we aan op de bodems van diepe, proglaciale meren. Proglaciale meren worden, per definitie, voornamelijk gevoed door smeltwater van gletsjers of terugtrekkende ijskappen. In en rondom zulke meren herhaalt zich ieder jaar een min of meer identieke cyclus. Tijdens de wintermaanden vormt zich een dikke laag ijs aan het wateroppervlak, bevriezen bodems in het omliggende gebied en wordt alles bedekt onder een verhullende sneeuwmantel. Het meerbekken is gedurende deze periode volledig geïsoleerd van wat zich afspeelt in de buitenwereld. Doorheen de bewegingloze waterkolom bezinken fijne kleideeltjes uit suspensie, waarna ze op de meerbodem belanden en daar een dun laagje vormen. Bij het aanbreken van de lente verdwijnt het meerijs, waardoor de waterkolom opnieuw in verbinding komt te staan met zijn drainagegebied. Bovendien bereiken rivieren een hoger debiet ten gevolge van het vele regenwater en smeltwater van sneeuw en ijs dat in hun loop terecht komt. Deze rivieren zijn in staat om naast water, grote hoeveelheden zand, silt en klei (sediment) te transporteren. In het meer aangekomen, spreidt dit mengsel van water en sediment zich uit als een turbulente wolk, die vervolgens op de bodem neerdaalt in de vorm van een grofkorrelige zomerlaag. Een set bestaande uit een zomer- en een winterlaag vertegenwoordigt dus één jaar aan sedimentatie in een proglaciaal meer en wordt ook wel eens een ‘warve’ genoemd, het equivalent van één groeiring (Figuur 1).

Zuid-Alaska
Deze studie focust op gewarvde sedimenten van drie proglaciale meren in Zuid-Alaska: Eklutna, Kenai en Skilak (Figuur 2). De prominente aanwezigheid van grote gletsjers in de drainagegebieden van Eklutna en Skilak uit zich in een dominante aanvoer van glaciaal smeltwater naar deze meren. Kenai daarentegen, vangt eveneens substantiële hoeveelheden water op uit gletsjervrije valleien. Zowel Eklutna als Kenai liggen in het Zuid-Alaskaanse hooggebergte, terwijl Skilak zich bevindt op de overgang tussen gebergte en laagland. Een goed inzicht in dergelijke landschapselementen is cruciaal bij het interpreteren van meersedimenten. Afhankelijk van vele factoren zal ieder meer immers op een eigen, unieke manier weer en klimaat archiveren en weerspiegelen in de eigenschappen van zijn warven. 

Meerbodems werden bemonsterd in de zomer van 2012 door middel van korte boorkernen. Bij zulke procedure worden vanuit een kleine onderzoeksboot lege buizen uit kunststof langs een kabel omlaag gelaten tot aan de bodem van het meer in kwestie, waarna een hamermechanisme deze stapsgewijs dieper in het sediment duwt. Volle buizen komen via dezelfde kabel terug naar boven. Daar worden ze aan beide uiteinden afgesloten en gelabeld. Deze boorkernen kan men nadien openen om hun inhoud te bestuderen.   

Signatuur van weer en klimaat
Zoals de theorie ons voorschrijft, bestaat het opgeboorde sediment van de drie meren grotendeels uit warven. De interne klok die bepaald wordt door het jaarlijkse tijdskader van deze laagjes maakt het mogelijk een relatie vast te leggen tussen afzettingsdiepte (diepte in de boorkern) en -ouderdom. Aan iedere warve kan een kalenderjaar toegekend worden, vertrekkende van 2012 bovenaan de boorkernen. Deze methode levert een continue, hoge-resolutie datering op van de verzamelde archieven.

Verschillende eigenschappen, zoals dikte, structuur, korrelgrootte en chemische samenstelling, werden voor iedere warve geanalyseerd en getest op hun lineaire correlatie met weer- en klimaatsomstandigheden (instrumentele data van weerstations) gedurende het door het sediment gerepresenteerde jaar. Zo kunnen ook kenmerken van warven, gevormd vóór het instrumentele tijdperk, vertaald worden in klimatologische termen. Mogelijke relaties werden onderzocht op zowel een jaarlijkse tijdsschaal als op de schaal van meerdere decennia. Hieruit blijkt dat voornamelijk warvendikte interessante resultaten oplevert. Gekende periodes van langdurige koude, o.a. 1945-1976, leidden in Eklutna en Skilak tot de ontwikkeling van dikkere warven (Figuur 3). De oorzaak hiervoor ligt bij een significante groei van grote gletsjers naar lager gelegen terrein. Ten gevolge van de schurende werking van uitbreidend gletsjerijs op het onderliggende gesteente, komen grote hoeveelheden aan geërodeerd materiaal ter beschikking voor verdere afvoer naar de meerbekkens. In Eklutna en Kenai blijkt ook neerslag een niet onbelangrijke invloed te hebben op warvendikte. Hevige regenval is in staat om kalme waterlopen om te toveren tot kolkende rivieren, vertroebeld door hun zware en grove sedimentlading, dewelke uiteindelijk in de meren geloosd wordt om daar een karakteristiek ‘stortvloed’-laagje te vormen. Voorgaande bevindingen leggen echter slechts een fractie bloot van het klimaatsverhaal dat neergeschreven staat in het sedimentaire logboek van deze drie Zuid-Alaskaanse meren…

Toekomstplannen
Vorig jaar werden reeds langere boorkernen verzameld in Eklutna en een naderende winter-expeditie zou eveneens nieuwe monsters uit Skilak en Kenai moeten opleveren. Dit aanvullende studiemateriaal kan bestaande resultaten bevestigen en ons verder helpen bij het achterhalen welke de invloed is van koudere, warmere, nattere en drogere  periodes op de omgeving van het subarctische studiegebied. Bovendien laten langere kernen toe om klimaatsvariaties in een verder verleden te identificeren. We spreken hier dan over enkele duizenden jaren, in plaats van de laatste 700 jaar die vertegenwoordigd zijn in de korte kernen.

Bibliografie

Alaska Power Administration (1992). Divestiture summary report: Sale of Eklutna and Snettisham Hydroelectric Projects. U.S. Department of Energy, 194 pp.

Ambaum, M.H.P., Hoskins, B.J. and Stephenson, D.B. (2001). Arctic Oscillation or North Atlantic Oscillation? Journal of Climate 14, 3495-3507.

Anderson, R.Y. and Dean, W.E. (1988). Lacustrine varve formation through time. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 62, 215-235.

Anderson, R.Y. and Kirkland, D.W. (1966). Intrabasin varve correlation. Geological Society of America Bulletin 77, 241-256.

Aquatic Ecosystem Restoration Technical Report: Eklutna River, Eklutna, Alaska (2011). US Army Corps of Engineers, Alaska District. 84 pp.

Arnaud, F., Magand, O., Chapron, E., Bertrand, S., Boës, X., Charlet, F. and Mélières, M.-A. (2006). Science of the Total Environment 366, 837-850.

Barclay, D.J., Wiles, G.C. and Calkin, P.E. (2009). Holocene glacier fluctuations in Alaska. Quaternary Science Reviews 28, 2034-2048.

Barlow, N.L.M., Shennan, I. and Long, A.J. (2012). Relative sea-level response to Little Ice Age ice mass change in south central Alaska: Reconciling model predictions and geological evidence. Earth and Planetary Science Letters 315-316, 62-75.

Begét, J.E., Stihler, S.D. and Stone, D.B. (1994). A 500-year-long record of tephra falls from Redoubt Volcano and other volcanoes in upper Cook Inlet, Alaska. Journal of Volcanology and Geothermal Research 62, 55-67.

Benoit, G. and Rozan, R.F. (2001). 210Pb and 137Cs dating methods in lakes: a retrospective study. Journal of Paleolimnology 25, 455-465.

Berger, M.J., Hubbell, J.H., Seltzer, S.M., Chang, J., Coursey, J.S., Sukumar, R., Zucker, D.S. and Olsen, K. (2011). XCOM: Photon Cross Section Database, NIST Standard Reference Database 8 (XGAM). NIST, PML, Radiation and Biomolecular Physics Division.

Bertrand, S., Charlet, F., Chapron, E., Fagel, N. and De Batist, M. (2008). Reconstruction of the Holocene seismotectonic activity of the Southern Andes from seismites recorded in Lago Icalma, Chile, 39°S. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 259, 301-322.

Bertrand, S., Hughen, K.A., Sepúlveda. J. and Pantoja, S. (2012). Geochemistry of surface sediments from the fjords of Northern Chilean Patagonia (44-47°S): Spatial variability and implications for paleoclimate reconstructions. Geochimica et Cosmochimica Acta 76, 125-146.

Bigler, C., von Gunten, L., Lotter, A.F., Hausmann, S., Blass, A., Ohlendorf, C. and Sturm, M. (2007). Quantifying human-induced eutrophication in Swiss mountain lakes since AD 1800 using diatoms. The Holocene 17, 1141-1154.

Biondi, F., Gershunov, A. and Cayan, D.R. (2001). North Pacific decadal climate variability since 1661. Journal of Climate 14, 5-10.

Blott, S.J. and Pye, K. (2001). Gradistat: A grain-size distribution and statistics package for the analysis of unconsolidated sediment. Earth Surface Processes and Landforms 26, 1237-1248.

Bond, N.A. and Harrison, D.E. (2000). The Pacific Decadal Oscillation, air-sea interaction and central north Pacific winter atmospheric regimes. Geophysical Research Letters 27, 731-734.

Bouma, A.H. (1962). Sedimentology of some Flysch deposits: A graphic approach to facies interpretation. Amsterdam. Elsevier, 168 pp.

Brabets, T.P. (1993). Glacier runoff and sediment transport and deposition: Eklutna Lake Basin, Alaska. U.S Geological Survey, Water-Resources Investigations Report 92-4132, 52 pp.

Brassington, G.B. (1997). The modal evolution of the Southern Oscillation. Journal of Climate 10, 1021-1034.

Brauer, A., Dulski, P., Mangili, C., Mingram, J. and Liu, J. (2009). The potential of varves in high-resolution paleolimnological studies. PAGES news 17, 4 pp.

Bryson, R.A. (1993). Simulating past and forecasting future climates. Environmental Conservation 20, 339-346.

Calkin, P.E. (1988). Holocene glaciations of Alaska (and adjoining Yukon Territory, Canada). Quaternary Science Reviews 7, 159-184.

Calkin, P.E., Wiles, G.C. and Barclay, D.J. (2001). Holocene coastal glaciations of Alaska. Quaternary Science Reviews 20, 449-461.

Christensen, J.Q. and Björck, S. (2001). Digital sediment colour analyses, DSCA, of lake deposits – pitfalls and potentials. Journal of Paleolimnology 25, 531-538.

Cockburn, J.M.H. and Lamoureux, S.F. (2008). Hydroclimate controls over seasonal sediment yield in two adjacent High Arctic watersheds. Hydrological Processes 22, 2013-2027.

Cohen, A.S. (2003). Paleolimnology – The history and evolution of lake systems. Oxford University Press, Oxford, 500 pp.

Crucifix, M. (2012). Traditional and noval approaches to paleoclimate modelling. Quaternary Science Reviews 57, 1-16.

Cuven, S., Francus, P. and Lamoureux, S.F. (2010). Estimation of grain size variability with micro X-ray fluorescence in laminated lacustrine sediments, Cape Bounty, Canadian High Arctic. Journal of Paleolimnology 44, 803-817.

Daigle, T.A. and Kaufman, D.S. (2009). Holocene climate inferred from glacier extent, lake sediment and tree rings at Goat Lake, Kenai Mountains, Alaska, USA. Journal of Quaternary Science 24, 33-45.

de Fontaine, C.S., Kaufman, D.S., Anderson, R.S., Werner, A., Waythomas, C.F. and Brown, R.A. (2007). Late Quaternary distal tephra-fall deposits in lacustrine sediments, Kenai Peninsula, Alaska. Quaternary Research 68, 64-78.

Denton, G.H. and Karlén, W. (1973). Holocene climatic variations – Their pattern and possible cause. Quaternary Research 3, 155-205.

Desloges, J.R. and Gilbert, R. (1994). Sediment source and hydroclimatic inferences from glacial lake sediments: the postglacial sedimentary record of Lillooet lake, British Columbia. Journal of Hydrology 159, 375-393.

Diedrich, K.E. and Loso, M.G. (2012). Transient impacts of Little Ice Age glacier expansion on sedimentation processes at glacier-dammed Iceberg Lake, southcentral Alaska. Journal of Paleolimnology 48, 115-132.

Doser, D.I. (2006). Relocations of earthquakes (1899-1917) in South-Central Alaska. Pure and Applied Geophysics 163, 1461-1476.

Doser, D.I. and Brown, W.A. (2001). A study of historic earthquakes of the Prince William Sound, Alaska, Region. Bulletin of the Seismological Society of America 91, 842-857.

Dott Jr., R.H. (1996). Episodic event deposits versus stratigraphic sequences – shall the twain never meet?. Sedimentary Geology 104, 243-247.

Fagel, N., Boës, X. and Loutre, M.F (2008). Climate oscillations evidenced by spectral analysis of Southern Chilean lacustrine sediments: the assessment of ENSO over the last 600 years. Journal of Paleolimnology 39, 253-266.

Folk, R.L. and Ward, W.C. (1957). Brazos river bar: A study in the significance of grain-size parameters. Journal of Sedimentary Petrology 27, 3-26.

Foster, H.L. and Karlstrom, T.N.V. (1967). Ground breakage and associated effects in the Cook Inlet area, Alaska, resulting from the March 27, 1964, earthquake. Geological Survey Professional Paper 543-F, 36 pp.

Francus, P., Lapointe, F. and Lamoureux, S. (2013). Annually resolved grain-size distributions in varved sediments using image analysis – application to Paleoclimatology. Geophysical Research Abstracts 15, 1 p.

Gajewski, K., Hamilton, P.B. and McNeely, R. (1997). A high resolution proxy-climate record from an arctic lake with annually-laminated sediments on Devon Island, Nunavut, Canada. Journal of Paleolimnology 17, 215-225.

Gan, S.Q. and Scholz, C.A. (2013). Extracting paleoclimate signals from sediment laminae: An automated 2-D image processing method. Computers & Geosciences 52, 345-355.

Gu, Y., Schouwstra, R.P. and Rule, C. (2014). The value of automated mineralogy. Minerals Engineering 58, 100-103.

Haeussler, P.J., Best, T.C. and Waythomas, C.F. (2011). Paleoseismology at high latitudes: Seismic disturbance of upper Quaternary deposits along the Castle Mountain fault near Houston, Alaska. Geological Society of America Bulletin 114, 1296-1310.

Hamilton, S. and Shennan, I. (2005). Late Holocene great earthquakes and relative sea-level change at Kenai, Southern Alaska. Journal of Quaternary Science 20, 95-111.

Hamilton, S., Shennan, I., Combellick, R., Mulholland, J. and Noble, C. (2005). Evidence for two great earthquake at Anchorage, Alaska and implications for multiple great earthquakes through the Holocene. Quaternary Science Reviews 24, 2050-2068.

Hartmann, B. and Wendler, G. (2005). The significance of the 1976 Pacific climate shift in the climatology of Alaska. Journal of Climate 18, 4824-4839.

Hegerl., G.C., von Storch, H., Hasselmann, K., Santer, B.D., Cubasch, U. and Jones, P.D. (1996). Detecting greenhouse-gas-induced climate change with an optimal fingerprint method. Journal of Climate 9, 2281-2306.

Hess, J.C., Scott, C.A., Hufford, G.L. and Fleming, M.D. (2001). El Niño and its impact on fire weather conditions in Alaska. International Journal of Wildland Fire 10, 1-13.

Hock, R. (2003). Temperature index melt modelling in mountain areas. Journal of Hydrology 282, 104-115.

Hollinger, K. (2002). The early electrification of Anchorage. Center for Environmental Management of Military Lands, Colorado State University. CEMML TPS 02-8, 66 pp.

Huse, S. (2001). The retreat of Exit Glacier. Alaska Support Office, National Park Service. 6 pp.

Hutchinson, I. and Crowell, A.L. (2007a). Great earthquakes and tsunamis at the Alaska Subduction Zone: Geoarchaeological evidence of recurrence and extent. NEHRP Final Report, Grant 01-HQ-GR-0022, 131 pp.

Hutchinson, I. and Crowell, A.L. (2007b). Recurrence and extent of great earthquakes in Southern Alaska during the Late Holocene from an analysis of the radiocarbon record of land-level change and village abandonment. Radiocarbon 49, 1323-1385.

Jin, Z., Wang, S., Shen, J., Zhang, E., Ji, J. and Li, F. (2001). Weak chemical weathering during the Little Ice Age recorded by lake sediments. Science in China 44, 652-658.

Jirikowic, J.L., Sonett, C.P., Stihler, S.D., Stone, D.B. and Beget, J.E. (1993). “Varve” counting vs. tephrochronology and 137Cs and 210Pb dating: A comparative test at Skilak Lake, Alaska: Comment and reply. Geology 21, 763-764.

Jóhannesson, T., Raymond, C. and Waddington, E. (1989). Time-scale for adjustment of glaciers to changes in mass balance. Journal of Glaciology 35, 355-369.

Johnson, A. (1947). Preliminary report on water power resources of Eklutna Creek, Alaska. U.S. Geological Survey. Tacoma, Washington. 26 pp.

Jones, M.C., Peteet, D.M., Kurdyla, D. and Guilderson, T. (2009). Climate and vegetation history from a 14,000-year peatland record, Kenai Peninsula, Alaska. Quaternary Research 72, 207-217.

Julian, P.R. and Chervin, R.M. (1978). A study of the Southern Oscillation and Walker  circulation phenomenon. Monthly Weather Review 106, 1433-1451.

Katsuta, N., Takano, M., Kawakami, S., Togami, S., Fukusawa, H., Kumazawa, M. and Yasuda, Y. (2007). Advanced micro-XRF method to separate sedimentary rythms and event layers in sediments: its application to lacustrine sediments from Lake Suigetsu, Japan. Journal of Paleolimnology 37, 259-271.

Kaufman, C.A., Lamoureux, S.F. and Kaufman, D.S. (2011). Long-term river discharge and multidecadal climate variability inferred from varved sediments, southwest Alaska. Quaternary Research 76, 1-9.

Krauskopf, K.B., Benioff, H., Cook, E.F., Cox, D.C., Dobrovolny, E., Eckel, E.B., Gilluly, J., Goldthwait, R.P., Haas, J.E., Harry, G.Y. et al. (1973). The great Alaska earthquake of 1964, Engineering. Committee on the Alaska earthquake of the Division of Earth Sciences National Research Council. National Academy of Sciences, Washington, D.C. 1224 pp.

Last, W.M. & Smol, J.P. (2001). Tracking environmental change using lake sediments volume 2: Physical and geochemical methods. Kluwer Academic Publishers. New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, 515 pp.

Lallement, H.G.A., Oldow, J.S. (2000). Active displacement partitioning and arc-parallel extension of the Aleutian volcanic arc based on Global Positioning System geodesy and kinematic analysis. Geology 28, 739-742.

Larquier, A.M. (2010). Differing contributions of heavily and moderately glaciated basins to water resources of the Eklutna basin, Alaska. Master thesis, Alaska Pacific University. 65 pp.

Leemann, A. and Niessen, F. (1994). Varve formation and the climatic record in an Alpine proglacial lake: calibrating annually-laminated sediments against hydrological and meteorological data. The Holocene 4, 1-8.

Leonard, E.M. (1986). Varve studies at Hector Lake, Alberta, Canada, and the relation between glacial activity and sedimentation. Quaternary Research 25, 199-214.

Leonard, E.M. (1997). The relationship between glacial activity and sediment production: evidence from a 4450-year varve record of neoglacial sedimentation in Hector Lake, Alberta, Canada. Journal of Paleolimnology 17, 319-330.

Loizeau, J.-L., Rozé, S., Peytremann, C., Monna, F. and Dominik, J. (2003). Mapping sediment accumulation rate by using volume magnetic susceptibility core correlation in a contaminated bay (Lake Geneva, Switzerland). Eclogae Geologicae Helvetiae 96, S73-S79.

Loso, M.G. (2009). Summer temperatures during the Medieval Warm Period and Little Ice Age inferred from varved proglacial lake sediments in southern Alaska. Journal of Paleolimnology 41, 117-128.

Loso, M.G., Anderson, R.S., Anderson, S.P. and Reimer, P.J. (2006). A 1500-year record of temperature and glacial response inferred from varved Iceberg Lake, southcentral Alaska. Quaternary Research 66, 12-24.

Lotter, A.F. (1991). Absolute dating of the Late-Glacial period in Switzerland using annually laminated sediments. Quaternary Research 35, 321-330.

Lotter, A.F. and Birks, H.J.B. (1997). The separation of the influence of nutrients and climate on the varve time-series of Baldeggersee, Switzerland. Aquatic Sciences 59, 362-375.

MacDonald, G.M. and Case, R.A. (2005). Variations in the Pacific Decadal Oscillation over the past millennium. Geophysical Research Letters 32, 4 pp.

Mankhemthong, N., Doser, D.I. and Pavlis, T.L. (2013). Interpretation of gravity and magnetic data and development of two-dimensional cross-sectional models for the Border Ranges fault system, south-central Alaska. Geosphere 9, 242-259.

Mantua, N.J. and Hare, S.R. (2002). The Pacific Decadal Oscillation. Journal of Oceanography 58, 35-44.

Martinez, C., Hancock, G.R., Kalma, J.D., Wells, T. and Boland, L. (2010). An assessment of digital elevation models and their ability to capture geomorphologic and hydrologic properties at the catchment scale. International Journal of Remote Sensing 31, 6239-6257.

Mavroeidis, G.P., Zhang, B., Dong, G., Papageorgiou, A.S., Dutta, U. and Biswas, N.N. (2008). Estimation of strong ground motion from the great 1964 Mw 9.2 Prince William Sound, Alaska, earthquake. Bulletin of Seismological Society of America 98, 2303-2324.

McAdoo, B.G., Capone, M.K. and Minder, J. (2004). Seafloor geomorphology of convergent margins: implications for Cascadia seismic hazard. Tectonics 23, 15 pp.

McGarr, A. and Vorhis, R.C. (1968). Seismic seiches from the March 1964 Alaska earthquake. Geological Survey Professional Paper 544-E. United States Government Printing Office, Washington, 54 pp.

Middleton, G.V. and Hampton, M.A. (1973). Sediment gravity flows: Mechanics of flow and deposition. Turbidites and Deep Water Sedimentation. California, Anaheim, SEPM. Short Course Notes, 38 pp.

Molnia, B.F. (2007). Late nineteenth to early twenty-first century behaviour of Alaskan glaciers as indicators of changing regional climate. Global and Planetary Change 56, 23-56.

Molnia, B.F. (2008). Glaciers of North America – Glaciers of Alaska, Satellite image atlas of glaciers of the world. U.S. Geological Survey Professional Paper 1386-K, 525 pp.

Moore, G.W.K., Alverson, K. and Holdsworth, G. (2003). The impact that elevation has on the ENSO signal in precipitation records from the Gulf of Alaska region. Climatic Change 59, 101-121.

Moore, J.J., Hughen, K.A., Miller, G.H. and Overpeck, J.T. (2001). Little Ice Age in summer temperature reconstruction from varved sediments of Donard Lake, Baffin Island, Canada. Journal of Paleolimnology 25, 503-517.

Municipality of Anchorage, Anchorage Water & Wastewater Utility (2005). 2005 Anchorage Water Master Plan. HDR Alaska, Inc., 388 pp.

Musson, R.M.W., Grünthal, G. and Stucchi, M. (2010). The comparison of macroseismic intensity scales. Journal of Seismology 14, 413-428.

Newhall, C.G. and Self, S. (1982). The Volcanic Explosivity Index (VEI): An estimate of explosive magnitude for historical volcanism. Journal of Geophysical Research 87, 1231-1238.

Ndiaye, M. (2007). A multipurpose software for stratigraphic signal analysis. PhD-thesis, University of Geneva. 118 pp.

Nokleberg, W.J., Plafker, G. and Wilson, F.H. (1994). The geology of North America: Geology of south-central Alaska. The Geological Society of America G-1, 311-366.

Ohlendorf, C., Niessen, F. and Weissert, H. (1997). Glacial varve thickness and 127 years of instrumental climate data: a comparison. Climatic Change 36, 391-411.

Ojala, A.E.K., Francus, P., Zolitschka, B., Besonen, M. and Lamoureux, S.F. (2012). Characteristics of sedimentary varve chronologies – A review. Quaternary Science Reviews 43, 45-60.

Ólafsdóttir, K.B., Geirsdóttir, Á., Miller, G.H. and Larsen, D.J. (2013). Evolution of NAO and AMO strength and cyclicity derived from a 3-ka varve-thickness record from Iceland. Quaternary Science Reviews 69, 142-154.

Oldfield, F. and Appleby, P.G. (1984). Empirical testing of Pb-210-dating models for lake-sediments. Lake sediments and environmental history. Leicester University Press, Leicester, 93-124.

Orsi, T.H., Edwards, C.M. and Anderson, A.L. (1994). X-ray computed tomography: A non-destructive method for quantitative analysis of sediment cores. Journal of Sedimentary Research 64A, 690-693.

O’Sullivan, P.E. (1983). Annually-laminated lake sediments and the study of Quaternary environmental changes – a review. Quaternary Science Reviews 1, 245-313.

Overland, J.E., Adams, J.M. and Bond, N.A. (1999). Decadal variability of the Aleutian Low and its relation to high-latitude circulation. Journal of Climate 12, 1542-1548.

Papineau, J.M. (2001). Wintertime temperature anomalies in Alaska correlated with ENSO and PDO. International Journal of Climatology 21, 1577-1592.

Payne, R.J. and Blackford, J.J. (2008). Extending the Late Holocene tephrochronology of the central Kenai Peninsula, Alaska. Arctic 61, 243-254.

Peach, P.A. and Perrie, L.A. (1975). Grain-size distribution within glacial varves. Geology 3, 43-46.

Perkins, J.A. and Sims, J.D. (1983). Correlation of Alaskan varve thickness with climatic parameters and use in paleoclimatic reconstruction. Quaternary Research 20, 308-321.

Péwé, T.L. et al. (1963). Multiple glaciation in Alaska: A progress report. United States Department of the Interior, Geological Survey. Washington D.C., 18 pp.

Post, A. and Mayo, L.R. (1971). Glacier dammed lakes and outburst floods in Alaska. Hydrologic Investigations Atlas HA – 455, U.S. Geological Survey, 11 pp.

Reger, R.D., Sturmann, A.G., Berg, E.E. and Burns, P.A.C. (2007). A guide to the Late Quaternary history of northern and western Kenai Peninsula, Alaska. Guidebook 8. State of Alaska Department of Natural Resources, Division of Geological and Geophysical Surveys, 120 pp.

Reinikainen, P., Meriläinen, J.J., Virtanen, A., Veijola, H. and Äystö, J. (1997). Accuracy of 210Pb dating in two annually laminated lake sediments with high Cs background. Applied Radiation and Isotopes 48, 1009-1019.

Rothwell, R.G. (1989). Minerals and mineraloids in marine sediments: an optical identification guide. London. Elsevier, 279 pp.

Rothwell, R.G., and Rack, F.R. (2006). New techniques in sediment core analysis: an introduction. Geological Society, London, Special Publications 267, 1-29.

Ruddiman, W.F. (2008). Earth’s climate: Past and future (second edition). W.H. Freeman and Company, New York, 388 pp.

Ryan, H. (2012). Tsunami hazards to U.S. coasts from giant earthquakes in Alaska. Eos 93, 185-192.

Ryan, H.F., von Huene, R., Wells, R.E., Scholl, D.W., Kirby, S. and Draut, A.E. (2011). History of earthquakes and tsunamis along the eastern Aleutian-Alaska megathrust, with implications for tsunami hazards in the California continental borderland. Studies by the U.S. Geological Survey in Alaska, Professional Paper 1795-A, 40 pp.

Rymer, M.J. and Sims, J.D. (1976). Preliminary survey of modern glaciolacustrine sediments for earthquake-induced deformational structures, south-central Alaska. U.S. Geological Survey, Open File Report No. 76-373, 32 pp.

Schiff, C.J., Kaufman, D.S., Wallace, K.L. and Ketterer, M.E. (2010). An improved proximal tephrochronology for Redoubt Volcano, Alaska. Journal of Volcanology and Geothermal Research 193, 203-214.

Schnellmann, M., Anselmetti, F.S., Giardini, D. and McKenzie, J.A. (2005). Mass movement-induced fold-and-thrust belt structures in unconsolidated sediments in Lake Lucerne (Switzerland). Sedimentology 52, 271-289.

Scott, K.M. (1982). Erosion and sedimentation in the Kenai River, Alaska. Geological Survey Professional Paper, Volumes 1232-1239, 33 pp.

Shanahan, T.M., Overspeck, J.T., Hubeny, J.B., King, J., Hu, F.S., Hughen, K., Miller, G. and Black, J. (2008). Scanning micro-X-ray fluorescence elemental mapping: A new tool for the study of laminated sediment records. Geochemistry Geophysics Geosystems 9, 14 pp.

Shennan, I., Barlow, N., Carver, G., Davies, F., Garrett, E. and Hocking, E. (2014). Great tsunamigenic earthquakes during the past 1000 yr on the Alaska megathrust. Geology G35797.1, 5 pp.

Shennan, I., Bruhn, R. and Plafker, G. (2009). Multi-segment earthquakes and tsunami potential of the Aleutian megathrust. Quaternary Science Reviews 28, 7-13.

Shennan, I. and Hamilton, S. (2006). Coseismic and pre-seismic subsidence associated with great earthquakes in Alaska. Quaternary Science Reviews 25, 1-8.

Shennan, I., Long, A., Barlow, N. and Watcham, E. (2010). Spatial and temporal patterns of deformation associated with multiple Late Holocene earthquakes in Alaska. External Grant Award # G09AP00105, 42 pp.

Siebert, L., Begét, J.E. and Glicken, H. (1995). The 1883 and late-prehistoric eruptions of Augustine volcano, Alaska. Journal of Volcanology and Geothermal Research 66, 367-395.

Siebert, L., Simkin, T. and Kimberly, P. (2010). Volcanoes of the world (third edition). Berkeley and Los Angeles, California, University of California Press, 551 pp.

Simonneau, A., Chapron, E., Vannière, B., Wirth, S.B., Gilli, A., Di Giovanni, D., Anselmetti, F.S., Desmet, M. and Magny, M. (2013). Mass-movement and flood-induced deposits in Lake Ledro, southern Alps, Italy: implications for Holocene paleohydrology and natural hazards. Climate of the Past 9, 825-840.

Simonds, J. (1995). Eklutna Project – history Alaska. The Eklutna Project (second draft). Bureau of Reclamation, Research of Historic Reclamation Projects, 13 pp.

Sonett, C.P. and Williams, G.E. (1985). Solar periodicities expressed in varves from glacial Skilak Lake, Southern Alaska. Journal of Geophysical Research 90, 19-26.

Stihler, S.D., Stone, D.B. and Beget, J.E. (1992). “Varve” counting vs. tephrochronology and 137Cs and 210Pb dating: A comparative test at Skilak Lake, Alaska. Geology 20, 1019-1022.

Stover, C.W. and Coffman, J.L. (1993). Seismicity of the United States, 1568-1989 (Revised). U.S. Geological Survey Professional Paper 1527, 430 pp.

Strahler, A.N. (1957). Quantitative analysis of watershed geomorphology. Transactions, American Geophysical Union 38, 913-920.

Strasser, M., Stegmann, S., Bussmann, F., Anselmetti, F.S., Rick, B. and Kopf, A. (2007). Quantifying subaqueous slope stability during seismic shaking: Lake Lucerne as model for ocean margins. Marine Geology 240, 77-97.

Strupler, M., Moernaut, J., Haeussler, P., De Batist, M. and Bender A. (2012). A reconnaissance survey of southern Alaskan lakes by high-resolution reflection seismics and short sediment coring: a first step towards a calibrated lacustrine paleoseismometer at the Alaskan-Aleutian subduction zone. AGU Fall Meeting 2012, San Fransisco.

Sturm, M. and Matter, A. (1978). Turbidites and varves in Lake Brienz (Switzerland): deposition of clastic detritus by density currents. Special Publication International Association of Sedimentologists 2, 147-168.

Thompson, D.W.J. and Wallace, J.M. (1998). The Arctic Oscillation signature in the wintertime geopotential height and temperature fields. Geophysical Research Letters 25, 1297-1300.

Tian, J., Nelson, D.M. and Hu, F.S. (2011). How well do sediment indicators record past climate? An evaluation using annually laminated sediments. Journal of Paleolimnology 45, 73-84.

Trachsel, M., Grosjean, M., Larocque-Tobler, I., Schwikowski, M., Blass, A. and Sturm, M. (2010). Quantitative summer temperature reconstruction derived from a combined biogenic Si and chironomid record from varved sediments of Lake Silvaplana (south-eastern Swiss Alps) back to AD 1177. Quaternary Science Reviews 29, 2719-2730.

Updike, R.G., Egan, J.A., Moriwaki, Y., Idriss, I.M. and Moses, T.L. (1988). A model for earthquake-induced translator landslides in Quaternary sediments. Geological Society of America Bulletin 100, 783-792.

Van Daele, M., Moernaut, J., Silversmit, G., Schmidt, S., Fontijn, K., Heirman, K., Vandoorne, W., De Clercq, M., Van Acker, J., Wolff, C., Pino, M., Urrutia, R., Roberts, S.J., Vincze, L. and De Batist, M. (2014). The 600 yr eruptive history of Villarrica Volcano (Chile) revealed by annually laminated lake sediments. Geological Society of America Bulletin 126, 481-498.

Verosub, K.L. (2000). Quaternary geochronology: Methods and applications, volume 4: Varve dating. American Geophysical Union. Wiley, 21-24.

Wallace, K.L., Neal, C.A. and McGimsey, R.G. (2010). Timing, distribution, and character of tephra fall from the 2005-2006 eruption of Augustine volcano, chapter 9 of Power, J.A., Coombs, M.L. and Freymueller, J.T. The 2006 eruption of Augustine Volcano, Alaska. U.S. Geological Survey Professional Paper 1769, 187-217.

Waythomas, C.F., Miller, T.P. and Begét, J.E. (2000). Record of Late Holocene debris avalanches and lahars at Iliamna Volcano, Alaska. Journal of Volcanology and Geothermal Research 104, 97-130.

Wiles, G.C., Barclay, D.J. and Calkin, P.E. (1999). Tree-ring-dated ‘Little Ice Age’ histories of maritime glaciers from western Prince William Sound, Alaska. The Holocene 9, 163-173.

Wiles, G.C., Barclay, D.J., Calkin, P.E. and Lowell, T.V. (2008). Century to millennial-scale temperature variations for the last two thousand years indicated from glacial geologic records of Southern Alaska. Global and Planetary Change 60, 115-125.

Wiles, G.C., D’Arrigo, R.D., Villalba, R., Calkin, P.E. and Barclay, D.J. (2004). Century-scale solar variability and Alaskan temperature change over the past millennium. Geophysical Research Letters 31, 4 pp.

Wilson, F.H. and Hults, C.P. (2013). Geology of the Prince William Sound and Kenai Peninsula Region, Alaska. U.S. Geological Survey, Open-File Report 2008-1002.

Zolitschka, B. (2007). Varved lake sediments. Elsevier. History 104, 275-279.

Zweck, C., Freymueller, J.T. and Cohen, S.C. (2002). The 1964 great Alaska earthquake: present day and cumulative postseismic deformation in the western Kenai Peninsula. Physics of the Earth and Planetary Interiors 132, 5-20.

Download scriptie (2.37 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2014