Reshoring bij bedrijven in de Benelux: Een onderzoek naar de rol van innovatie

Sarah Buyse
Persbericht

Reshoring bij bedrijven in de Benelux: Een onderzoek naar de rol van innovatie

“Alstublieft bedrijven, overweeg reshoring!”

Zandhoven – Uit een onderzoek van een student Master Handelswetenschappen aan de KU Leuven blijkt dat reshoring met betrekking tot innovatie wel degelijk mogelijk is én dat het leidt tot succesverhalen in de Benelux. Daarnaast biedt reshoring een oplossing voor de maakindustrie, die de afgelopen jaren meer en meer verdwenen is als gevolg van offshoring.

OFFSHORINGSteeds meer verandert het gedrag van bedrijven als gevolg van de toenemende globalisering in onze maatschappij. Daarom maken bedrijven vaak gebruik van offshoring als overlevingsstrategie. Offshoring houdt in dat bedrijven processen gaan uitbesteden aan het buitenland en vindt meestal plaats tussen bedrijven van geïndustrialiseerde landen en minder ontwikkelde landen. Ook innovatie wordt meer en meer uitbesteed door middel van offshoring. Aangezien de Benelux een kenniseconomie is en dus zeer goed scoort op het vlak van innovatie, is dit iets om ons zorgen over te maken.

RESHORINGOndanks de populariteit van offshoring evalueren meer en meer bedrijven hun offshoringpraktijken. Indien ze niet het gewenste resultaat opleveren, besluiten bedrijven om processen terug te halen naar het thuisland en is er sprake van reshoring. Reshoring wordt ondanks de succesverhalen nog altijd te weinig overwogen door bedrijven. De reden  hiervan is dat bedrijven vaak niet durven om het risico te nemen om de stap te zetten. Bedrijven zoals Sylvania, Cappelle Pigments, Metes en IVC Group hebben immers bewezen dat reshoring werkt. Sylvania en IVC Group zijn er zelfs in geslaagd om tegen een lagere of dezelfde kostprijs een kwalitatief hoogstaander product te produceren. Dit kwam vooral door de nieuwe product- en productieontwikkelingen, die er vaak voor zorgen dat de loonkost nog slechts een klein percentage is van de totaalkost van het product.

Image removed.INNOVATIEIn dit onderzoek werd onderzocht of de nadelen van offshoring en de voordelen van het thuisland met betrekking tot innovatie een invloed hebben op de intentie tot reshoring. Uit dit onderzoek bleek dat bedrijven verschillende redenen hebben om aan reshoring te doen, waarvan verschillende motieven te maken hebben met technologische innovatie.

Uit dit onderzoek kwam verder dat innovatie wel degelijk een belangrijke rol speelt bij de beslissing om bewust activiteiten naar de Benelux te halen of in de Benelux te houden. Om te achterhalen wat de rol van innovatie is bij reshoring in België, werd een online-enquête uitgevoerd en werden drie cases onderzocht. Hieruit bleek dat bedrijven vaak te maken krijgen met het verlies van intellectuele eigendomsrechten omwille van immitatie door concurrenten. Ook moeilijkheden bij het toepassen van innovatie in de offshoringlocatie, goedkopere productie- en producttechtnieken zorgden ervoor dat er minstens aan dezelfde kostprijs kan geproduceerd worden. Ook de link tussen productie en R&D werd in elk interview aangehaald. Indien deze twee entiteiten dichter bij elkaar liggen, kan er sneller geïnnoveerd worden. Dit is mede te wijten aan het feit dat tests sneller uitgevoerd kunnen worden en hierdoor een snellere reactie mogelijk is op fouten. Uit dit onderzoek kwam ook verder dat bedrijven die te maken kregen met problemen in verband met innovatie, ook vaker te maken kregen met problemen in verband met de supply chain, bescherming van intellectuele eigendom en communicatie.

Ook voor de maakindustrie in de Benelux kan reshoring een oplossing bieden, aangezien het fenomeen er toe bijdraagt dat productie in de Benelux blijft of naar de Benelux wordt gebracht. Dit heeft de Benelux nodig doordat de maakindustrie onder druk staat door offshoring. Onze economie is momenteel ook te veel gebaseerd op diensten. Dit is niet leefbaar op lange termijn. De boodschap is dus heel duidelijk. Er moet iets gebeuren in de Benelux en daarvoor is reshoring een oplossing. Dus alstublieft bedrijven, overweeg reshoring!

--- Einde bericht ---

 

Bibliografie

Bibliografie

Advisory Committee, 2008. Innovation Measurement - Tracking the State of Innovation in the American Economy, Available at: http://www.esa.doc.gov/Reports/innovation-measurement-tracking-state-in….

APMG, 2013. RESHORING: BRINGING MAKING BACK?,

Arlbjørn, J.S. & Mikkelsen, O.S., 2014. Backshoring manufacturing: Notes on an important but under-researched theme. Journal of Purchasing and Supply Management, 20(1), pp.60 – 62.

Balduyck, M., 2013. E.D.&A. haalt productie terug uit Roemenië. Metropool, 39(1). Available at: http://www.madeinmetropool.be/nieuws/e-d-a-haalt-productie-terug-uit-ro….

Benelux, n.d. Economie en kennis - ambitie. Available at: http://www.benelux.int/nl/kernthemas/economie-en-kennis [Accessed May 14, 2014].

Bhidé, A., 2009. The Venturesome Economy: How Innovation Sustains Prosperity in a More Connected World. Journal of Applied Corporate Finance, 21(1), pp.8–23.

Clarysse, B. & De Wolf, K., 2006. Innovatie ontmaskerd, Acco.

Connor, K., 1991. Theory of the firm: Firm resources and other economic theories. Journal of Management, 17, pp.121–154.

Coucke, K. & Sleuwaegen, L., 2008. Offshoring as a survival strategy: evidence from manufacturing firms in Belgium. Journal of International Business Studies, 39(8), pp.1261–1277.

Couto, V. et al., 2006. The globalization of white collar work-Facts and fallout of next generation offshoring. Booz Allen Hamilton Viewpoint.

Van Dale, 2013. Innovatie. Available at: http://www.vandale.be/opzoeken?pattern=innovatie&lang=nn#.UqG2z3mA13o.

Denning, S., 2013. Boeing’s offshoring woes: seven lessons every CEO must learn. Strategy & Leadership, 41(3), pp.29–35.

Dichtbij, 2012. Philips haalt productie van scheerapparaten terug naar Drachten. , (02). Available at: http://www.dichtbij.nl/drachten/regionaal-nieuws/artikel/2476521/philip… [Accessed February 5, 2014].

Doh, J.P., 2005. Offshore outsourcing: Implications for international business and strategic management theory and practice. Journal of Management Studies, 42(3), pp.695–704.

European Commission, 2014. Innovation Union Scoreboard 2014,

Farrell, D., 2005. Offshoring: Value creation through economic change. Journal of Management Studies, 42(3), pp.675–683.

Fiers, J., 2005. Innovatie en O&O in de Belgische gewesten in een Europees perspectief. Bureau fédéral du Plan, pp.5–13.

Fishman, C., 2012. The insourcing boom: after years of offshore production, General Electric is moving much of its far-flung appliance-manufacturing operations back home. It is not alone. An exploration of the startling, sustainable, just-getting-started return of industry. The Atlantic, 310(5), p.45.

Frear, C.R., Metcalf, L.E. & Alguire, M.S., 1992. Offshore sourcing: its nature and scope. International Journal of Purchasing and Materials Management, 28, pp.2–11. Available at: http://lse.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQMAY2-VPMkpOBr….

Furness, V., 2005. ICT Opportunities in European Financial Services - Investment Drivers, Targeting Strategies and the Leading Players. Reuters Business Insights.

Grimpe, C. & Kaiser, U., 2010. Balancing Internal and External Knowledge Acquisition: The Gains and Pains from R&D Outsourcing. Journal of Management Studies, 47(8), pp.1483–1509.

Havenga, J.H. & Simpson, Z.P., 2013. Macro-logistics trends: Indications for a more sustainable economy. Journal of Transport and Supply Chain Management, 7(1), pp.1–7.

Hemphill, T.A., 2005. US offshore outsourcing of R&D: accommodating firm and national competitiveness perspectives. Innovation: management, policy & practice, 7(4), pp.351–356.

Hollanders, H., Es-Sadki, N. & Tarantola, S., 2013. Innovation Union Scoreboard 2013,

Kim, A., 2013. Three ways to bring manufacturing back to America: the much-ballyhooed “in-sourcing” trend is real enough. But it won’t amount to much unless Washington acts.(Essay). Washington Monthly, 45(3-4), p.47(6).

Kinkel, S. & Maloca, S., 2009. Drivers and antecedents of manufacturing offshoring and backshoring—A German perspective. Journal of Purchasing and Supply Management, 15(3), pp.154–165. Available at: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1478409209000387 [Accessed April 29, 2014].

Kinkel, S. & Maloca, S., 2010. Production relocation and backshoring in times of crisis. ZWF Zeitschrift fuer Wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 105, pp.362–368. Available at: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77952964739&partnerI….

Kline, S.J. & Rosenberg, N., 1986. An Overview of Innovation. In R. Landau, ed. The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth. Washington: National Academy Press, pp. 275–306.

Lewin, A.Y., Massini, S. & Peeters, C., 2009. Why are Companies Offshoring Innovation? The Emerging Global Race for Talent. Journal of International Business Studies, 40(6), pp.901–925.

Manning, S., Massini, S. & Lewin, A.Y., 2008. A Dynamic Perspective on Next-Generation Offshoring: The Global Sourcing of Science and Engineering Talent. Academy of Management Perspectives, 22(3), pp.35–54.

Mehlman, B.P., 2003. Offshore outsourcing and the future of American competitiveness. Speech given before the ITA ISAC-13 Advisory Committee (14 October 2003).

Miller, D., 1996. A Preliminary Typology of Organizational Learning: Synthesizing the Literature. Journal of Management, 22, pp.485–505.

Moenaert, R., 2013. Ondernemen moet je zeker niet romantiseren. Ondernemen, pp.10–12. Available at: http://issuu.com/vokabart/docs/ondernemers-7-2013-lowres/12.

Musteen, M. & Ahsan, M., 2013. Beyond Cost: The Role of Intellectual Capital in Offshoring and Innovation in Young Firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(2), pp.421–434.

Naghavi, A. & Ottaviano, G.I.P., 2006. Offshoring and product innovation A. Naghavi & G. I. P. Ottaviano, eds., London: London : Centre For Economic Policy Research, International Trade. Discussion Paper Nr.6008. December 2006, 2006.

Naghavi, A. & Ottaviano, G.I.P., 2010. Outsourcing, complementary innovations, and growth. Industrial and Corporate Change, 19(4), pp.1009–1035.

O’Leary, C., 2012. Offshoring. Encyclopaedia Britannica. Available at: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1369561/offshoring.

OECD, 2007. DEFINING OFFSHORING. , 20(7), pp.41–60.

Palugod, N. & Palugod, P.A., 2011. „Global trends in offshoring and outsourcing‟. International Journal of Business and Social Science, 2(16), pp.13–19.

Qu, Z. et al., 2013. R&D offshoring, technology learning and R&D efforts of host country firms in emerging economies. Research Policy, 42(2), pp.502–516.

Quinn, J.B. & Hilmer, F.G., 1994. STRATEGIC OUTSOURCING. Sloan Management Review, 35(4), pp.43–55.

Ramingwong, S. & Sajeev, A., 2007. Offshore outsourcing: The risk of keeping mum - Breaking the code of silence. Communications of the ACM, 50(8), pp.101–103.

Rasking, J., 2013. Beter in Menen dan in China. De Standaard.

Saunders, M., Philip, L. & Thornhill, A., 2008. Een onderzoeksontwerp bepalen. In Methoden en Technieken van onderzoek. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Schumpeter, J.A., 1934. The Theory of Economic Development, Cambridge: Harvard University Press.

Sirkin, H.L., Zinser, M. & Hohner, D., 2011. Made in America, Again: Why Manufacturing Will Return to the US, Boston Consulting Group.

De Standaard, 2012. Sylvania Tienen haalt productie LED-lampen binnen.

Stone, B., 2004. Should I Stay or Should I Go? Sending jobs offshore to countries like India seemed like a sure bet. Now, some firms are having second thoughts. Newsweek, p.52.

The Economist, 2013. Reshoring manufacturing: Coming home. The Economist (US), 406(8819), p.8.

The Reshoring Initiative, n.d. Why Reshore.

Tuinzaken, n.d. CAPI EUROPE HAALT PRODUCTIE TERUG NAAR NEDERLAND. TPK Media Partners BV.

Verwaal, E. & Overheul, n.d. F., OFFSHORE OUTSOURCING STRATEGIES AND FIRM PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLE OF EXPLORATIVE AND EXPLOITATIVE CAPABILITIES. , pp.1–48.

WORLD WIZ, 2013. Re*shor*ing.(WORD WIZ). Cengage Learning, 67(9), p.19.

Universiteit of Hogeschool
Handelswetenschappen, Internationaal Zakenwezen
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: