Seropositief als adolescentenmeisje in straatsituatie

Tatiana
Herremans

P { margin-bottom: 0.21cm; }

Seropositief als adolescentenmeisje in straatsituatie

 

Iedere dag opnieuw worden er jonge meisjes op straat besmet met HIV. Er zijn vele factoren in hun leven die maken dat ze vroeg of laat met dit virus in contact komen. Dit betekent echter niet dat ze na hun diagnose steevast kiezen voor behandeling.

 

HIV is één van de belangrijkste doodsoorzaken op aarde. Michel Sibidé, voorzitter van de Joint United Nations Programme on HIV/aids (UNAIDS), wijst erop dat er vooruitgang geboekt is in de strijd tegen aids. Maar de strijd is nog niet gestreden.

HIV blijft vooral een probleem bij kwetsbare populaties, waaronder kinderen en adolescenten die op straat leven. De meerderheid van hen leven in grote stedelijke gebieden van ontwikkelingslanden. El Alto is hiervan een voorbeeld bij uitstek. Deze Boliviaanse stad bevindt zich op een hoogvlakte aan de rand van La Paz. Ze ontstond wegens plaatsgebrek in het dal van La Paz. Bolivianen uit het platteland zochten tijdens de economische crisis een betere toekomst en trokken naar de steden. Voor velen werden de verwachtingen niet ingelost. Ze houden er dan ook een instabiel leven op na. Dit zorgt ervoor dat velen onder hen toevlucht zoeken in een leven op straat.

 

Kinderen en adolescenten in straatsituatie

Jongeren in deze leefwereld moeten iedere dag nieuwe confrontaties tegemoet gaan. Ze pogen dag na dag opnieuw te overleven, maar worden overmeesterd door genotsmiddelen. Ze zien vriendjes komen en gaan en trachten te ontsnappen aan handelaars en politie met slechte bedoelingen. Daarnaast worden ze uitgebuit en misbruikt. Toch kunnen ze dit vrije en onafhankelijke bestaan niet meer achterlaten. Ze vechten ertegen om hun vrije leven in te ruilen voor een gestructureerd en genormeerd leven. Het laatste wat ze willen is hun enige houvast verliezen. Hun constante blootstelling aan een ruwe omgeving en hun levensstijl maakt hen kwetsbaar voor middelenmisbruik en heeft een invloed op hun mentale, fysieke en sociale welzijn. Daarbij hebben velen onder hen ook nog eens te kampen met HIV.

 

Seropositief

 

Voor meisjes is het vaak nog een groter risico dan voor jongens. Zij moeten vaak overleven door hun lichaam te verkopen. Op een behandelende therapie tegen het virus wordt echter met weinig interesse gereageerd. Niet verwonderlijk komen vragen uit onbegrip dan naar boven. Waarom volgen ze hun – bovendien gratis – behandeling niet strikt of helemaal niet? Waarom lijkt het dat ze geen interesse tonen voor hun eigen gezondheid?

 

Er werd al heel wat onderzoek uitgevoerd naar de belevenis van een seropositieve status. Toch is gelijkaardig onderzoek bij kinderen en adolescenten in straatsituatie beperkt. Dit heeft voornamelijk te maken met de toegankelijkheid tot deze populatie.

 

Lucera

 

Het hoofdpersonage, Lucera, is een product van Story Telling. Dit is een kwalitatieve methode die onderzoeksgegevens samenbrengt in een fictief verhaal. Op deze manier kan alle informatie uit de participatieve observatie, de interviews en de documentenanalyse verwerkt worden.

Lucera leeft in de straten van El Alto. Ze is een jonge vrouw, seropositief en vraagt zich af hoe ze de komende dag zal doorbrengen. Daarin wordt ze geconfronteerd met pijnlijke herinneringen en neemt iedere lezer voor even mee in haar leven.

 

 

Bibliografie

P { margin-bottom: 0cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; text-align: justify; }P.western { font-family: "Verdana",serif; font-size: 9pt; }P.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 9pt; }P.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }A:link { color: rgb(0, 0, 255); }

H1 { margin-top: 0.85cm; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 100%; text-align: center; page-break-inside: avoid; }H1.western { font-family: "Verdana",serif; font-size: 14pt; }H1.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 14pt; }H1.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; }P { margin-bottom: 0cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; text-align: justify; }P.western { font-family: "Verdana",serif; font-size: 9pt; }P.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 9pt; }P.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }A:link { color: rgb(0, 0, 255); }

Referentielijst

 

Ali, M., & De Muynck, A. (2005). Illness incidence and health seeking behavior among street children in Rawalpindi and Islamabad, Pakistan - a qualitative study. Child Care Health and Development, 31(5), 525-32

Ali, M., Shahab, S., Ushijima, H., & de Muynck, A. (2004). Street children in Pakistan: a situational analysis of social conditions and nutritional status. Social Science and Medicine, 59(8), 1707-1717

Antaki, C., Billig, M., Edwards, D., & Potter, J. (2003). Discourse analysis means doing analysis: a critique of six analytic shortcomings. Discourse Analysis Online.

Barrios de Chungara, D. (1986). Het onrecht is groter dan Bolivië. Nederland: Amsterdam

Berckmans, I., Velasco, M., Tapia, B., & Loots, G. (2012). A systematic review: A quest for effective interventions for children and adolescents in street situation. Children and Youth Services Review, 34(7), 1259–1272.

Berndorfer, M. (2011). Del Trabajo de Calle como herramienta profesional. Cochabamba, Bolivia: Alianza Maya Paya Kimsa-GVC.

Brinkhof, M.W.G., Dabis, F., Myer, L., Bangsberg, D.R., Boulle, A., Nash, D., ... Anglaret, X. (2008). Early loss of HIV-infected patients on patent antiretroviral therapy programes in lower-income countries. Bulletin of the World Health Organization, 86, 559-567

Christensen, J. (2009). The Komatik Lesson. The Northern Review, 31, 125-135.

Christensen, J. (2012). Telling stories: Exploring research storyltelling as a meaningful approach to knowledge mobilization with Inigenous research collaborators and diverse audiences in communicty-based participatory research. The Canadian Geographer, 56(2), 321-242. doi: 10.11111/j.1541-0064.2012.00417.x

Conticini, A. (2005). Urban livelihoods from children’s perspectives: protecting and promoting assets on the streets of Dhaka. Environment and Urbanization, 17(2), 69-81. doi: 10.1177/095624780501700206

De Standaard (2013). We moeten doorgaan met de strijd tegen AIDS. Opgehaald van De Standaard website: http://www.standaard.be/cnt/dmf20131015_00791906?

Embleton, L., Mwangi, A., Vreema, R., Ayuku, D., & Braitstein, P. (2013). The epidemiology of substance use among street children in resource-constrained settings: a systematic review and meta-analysis. Addiction, 108(10), 1722-1733. doi: 10.1111/add.12252

Engel, G.L. (1980). The Clinical Application of the Biopsychosoacial Model. American Journal of Psychiatry, (137), 535-544.

Fairbanks, C. 1996. Telling stories: Reading and writing research narratives. Journal of Curriculum and Supervision, 11(4), 320-340.

Fundación La Paz. 2004. Para transformer este mundo sordido. Sistematizacion de la experiencia socioeducativa de trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación de violencia sexual commercial. La Paz, Bolivia

Gontijo, D.T., & Medeiros, M. (2008). I was dead, but came back to life: the meaning of motherhood for adolescent girls with a history of living in the streets. Cadernos de Saúde Pública, 24(2), 469-72.

Huang, C.C., & Huang, K. (2007). Caring for abandoned street children in La Paz, Bolivia. Archives of Disease in Childhood, 93, 626-627. doi: 10.1136/adc.2007.122663

Hutchby, I., & Wooffitt, R. (1998). Conversation analysis: principles, practices and applications. Cambridge: Polity Press.

Iniciativa Maya Paya Kimsa. (2009). Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. El Alto, La Paz, Bolivia: UNICEF.

Joint United Nations Programme on HIV/aids [UNAIDSa]. (2013). Global Report: UNAIDS Report on the global aids epidemic 2013. Opgehaald van UNAIDS website: http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiol… 2013/gr2013/UNAIDS_Global_Report_2013_en.pdf

Joint United Nations Programme on HIV/aids [UNAIDSb]. (2013). Global Fact Sheet. Opgehaald van UNAIDS website: http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/factsheets/

Joint United Nations Programme on HIV/aids [UNAIDSc]. (2013). Countries. Opgehaald van http://www.unaids.org/en/regionscountries/regions/

Jorgensen, L.D. (1989). Participant observation: A methodology from Human Studies. United States, US: SAGE Publications

Kalichman, S.C, Simbayi, L.C., Kagee, A., Toefy, Y., Jooste, S., Cain, D., & Cherry, C. (2006). Associationas of poverty, substance use, and HIV transmission risk behaviors in three South African communities. Social Science & Medicine, 62(7), 1641-1649.

Koch, T. (1998). Story telling: is it really sersearch? Journal of Advanced Nursing, 28(6), 1182-1190.

Kogan, S.M., & Gale, J.E. (1997). Decentering therapy: Textual analysis of a narrative therapy session. Family Process, 36, 101-1026.

Kübler-Ross, E. (1974). Questions and answers on death and dying. University of Michigan: Macmillan.

Kudrati, M., Plummer, M.L., Yousif, N. (2007). Children of the sug: A study of the daily lives of street children in Khartoum, Sudan, with intervention recommendations. Child Abuse & Neglect, 32(4), 439-448. doi: 10.1016/j.chiabu.2007.07.009

Le R Booysen, F. (2004). HIV/AIDS, poverty, and risky sexual behavior. African Journal of AIDS Research, 3, 57-68.

Little Bear, L. (2000). Jagged worldviews colliding. In Reclaiming Indigenous voice and vision, ed. M. Battiste. Vancouver, BC: University of British Columbia Press

Lopéz, D. (2011). La población meta de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Cochabamba, Bolivia: Alianza Maya Paya Kimsa-GVC.

Marshall, B.D., Kerr, T., Shoveller, J.A., Montaner, J.S.G., & Wood, E. (2009). Structural factors associated with an increased risk of HIV and sexually transmitted infection transmission among street-involved youth. Biomedcentral Public Health, 9(7).

Masschelein, A. (2009). Algemene literatuurwetenschap I. Leuven: Acco

Mathur, M., & Monika, M. (2009). Incidence, type and intensity of abuse in street children in India. Child Abuse & Neglect, 33(12), 907–913. doi: 10.1016/j.chiabu.2009.01.003

Ministerio de Salud y Deportes. Programa Nacional ITS/VIH/SIDA (2010). Ley No.3729: Ley para la prevenció, del VIH-sida, protección de los derechos humanos y asistencia integral multidisciplinaria para las personas que viven con el VIH-sida. La Paz, Bolivia: Arte mania.

Nada, K.H., & Suliman, E.D.A. (2010). Violence, abuse, alcohol and drug use, and sexual behaviors in street children of Greater Cairo and Alexandria, Egypt. AIDS, 24(2), 39-44. doi: 10.1097/01.aids.0000386732.02425.d1.

O’Brien, M.E. (1992). Living with HN: Experiments in Courage. Westport, CT: Auburn

ONUSIDA. (2006). Información basica sobre el VIH y el SIDA. Bogotá: ONUSIDA.

Othieno, G. (2003). Psychiatry of HIV/AIDS. East African Medical Journal, 80(10), 501-502.

Patton, C. (1990). Inventing AIDS. London: Routledge.

Payne, R. (2004). Voices From The Street: Street Girl Life in Accra, Ghana. CEDAR Research Papers Number 40, Centre for Developing Areas Research

Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo [PNUD]. (2011). Los cambios detrás del cambio: desigualdades y movilidad social en Bolivia. Bolivia: La Paz.

Seale, C., Gobo, G., Gubrium, J. F., & Silverman, D. (2004). Qualitative Research Practice. London: SAGE Publications.

Smith, J. A., & Eatough, V. (2007). Analysing Qualitative Data in Psychology. London: SAGE Publocations Ltd.

Squire, C. (1999). "NEIGHBOURS WHO MIGHT BECOME FRIENDS": Selves, Genres, and Citizenship in Narratives of HIV. The Sociological Quarterly, 40(1), 109-137.

The World Bank. (2013). Data Bolivia. Opgehaald van The World Bank website: http://data.worldbank.org/country/bolivia

Thomas de Benitez, S. (2011). State of the World’s Street Children: Research. London: Consortium for Street Children.

United Nations Children’s Fund [UNICEF] (2012). The State of the World's Children 2012. Children in an Urban World. New York: UNICEF.

United Nations Development Programme [UNDP] (2013). International human development indicators. Opgehaald van Human Development Reports: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BOL.html

World Health Organization [WHO] (2013). HIV/AIDS. Opgehaald van World Health Organization website: http://www.who.int/hiv/en/

World Health Organization [WHO]. (2005). Sexual transmitted infections among adolescents. The need for adequate health services. Opgehaald van http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241562889.pdf

Young, L. (2004). Journeys to the street: the complex migration geographies of Ugandan street children. Geoforum 35(4), 471–488.

 

Download scriptie (3.72 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2014