Studio Brussel en JOE fm @ Twitter

Gunter
Van Stappen

Twittergebruik Studio Brussel en JOE fm onderzocht

Naar de radio luisteren is anno 2014 nog steeds hip. En dat terwijl de radio een aantal jaren geleden ten dode opgeschreven leek te zijn. Het oudste medium ging de uitdaging met de toenemende digitalisering volledig aan en staat vandaag sterker dan ooit. Ook bij Studio Brussel (VRT) en JOE fm (Medialaan) hadden ze de boodschap begrepen. Zij hebben dan ook handig ingespeeld op de toenemende populariteit van sociale media. Gunter Van Stappen, masterstudent Journalistiek aan de KU Leuven (Campus Brussel), deed voor zijn masterproef onderzoek naar de manier waarop beide zenders tegenwoordig aanwezig zijn op de sociale netwerksite Twitter.

Stijn Van Kerkhove, hoofd digitale media bij Studio Brussel, verklaart dat bij Studio Brussel vijf jaar geleden de klik werd gemaakt om de content van de zender te verspreiden naar plaatsen waar het doelpubliek aanwezig is, namelijk Twitter en Facebook. De zender was er dan ook als de kippen bij om in 2009 een Twitteraccount op te richten. Bij JOE fm verliep dat iets minder vlot, hun Twitteraccount zag pas het daglicht in 2011, maar dat heeft vooral te maken met het doelpubliek van de zender. Volgens Vincent Vangeel, digitaal nethoofd bij zowel JOE fm als Q-Music, bevindt de gemiddelde JOE fm-luisteraar zich weinig op Twitter, vandaar dat de zender zich vooral richt op Facebook. Het verschil in focus op het medium blijkt ook uit het aantal volgers van beide zenders op Twitter. Studio Brussel heeft er vandaag meer dan 158000, terwijl JOE fm er een slordige 2500 heeft.

Voor zijn onderzoek analyseerde Van Stappen 453 tweets door middel van een kwantitatieve inhoudsanalyse. Van Studio Brussel werden er 281 tweets, gepost tussen 1 en 15 april 2013, onder de loep genomen, van JOE fm 172, verspreid over de maanden februari, maart en april 2013. “Door het grote verschil tussen beide zenders qua hoeveelheid gepostte tweets, was het niet gemakkelijk om een gelijkwaardig aantal berichten te selecteren. Daarom moest ik ietwat creatiever omspringen met de periode”, aldus de student Journalistiek. Aan de hand van deze resultaten kon hij zich een beeld vormen van de manier waarop beide zenders Twitter gebruiken in hun dagelijks beleid.

Twitter als promotietool
Uit voorgaand onderzoek bleek reeds dat de rol van Twitter bij mediabedrijven dubbelzijdig is. Enerzijds willen zij via Twitter zo veel mogelijk aan social branding doen. Dat wil zeggen dat ze zoveel mogelijk promotie gaan maken voor de eigen programma’s om de kijk- en/of luistercijfers op te krikken. Anderzijds wordt Twitter vaak gebruikt om nieuws te verspreiden. “Uit de interviews met Stijn Van Kerkhove en Vincent Vangeel kwam naar voor dat beide zenders via Twitter vooral promotie willen maken voor de eigen programma’s”, klinkt het bij Van Stappen. Toch bleek dat bij Studio Brussel niet helemaal het geval te zijn. In amper 39.5% van de tweets werd er verwezen naar een eigen programma. Bij JOE fm klopte die tendens wel: 69.2% van de tweets bevatte informatie over een eigen programma. Studio Brussel gebruikt Twitter dan weer vaker om nieuws te verspreiden dan JOE fm (28.1% tegenover 15.1%). Opvallend is dat het bij beide zenders louter om muziekgerelateerd nieuws gaat.

Reply of retweet?
Twitter is ook een uitstekend kanaal om in contact te blijven met de luisteraars. Het is namelijk bewezen dat een goede communicatie tussen beide partijen de merktrouwheid van de luisteraar vergroot. Beide zenders doen er dus goed aan om dat contact met de luisteraars te verzorgen. Bij Studio Brussel is dat echter niet zo evident. Volgens Van Kerkhove komen er massaal veel reacties binnen op een tweet, dat het onmogelijk is overal op te reageren. StuBru kiest daarom vaker voor het retweeten en ‘favoriten’ van een tweet, omdat dat minder tijdrovend is. Hierdoor krijgt de luisteraar toch het gevoel dat hij gewaardeerd wordt. Dat blijkt ook uit de analyse. Amper 3.2% zijn replies naar luisteraars, 9.2% zijn (aangevulde) retweets. Vincent Vangeel van JOE fm gaf wel aan dat ze zoveel mogelijk rechtstreeks replies sturen naar de luisteraar. Toch is amper 4.1% van de tweets van JOE fm een reply, en dat is bijzonder weinig.

Luistercijfers gaan crescendo
Uit het onderzoek werd duidelijk dat beide zenders al een aantal goede inspanningen hebben geleverd om het rendement van Twitter te verhogen. Toch zijn er nog een aantal verschillen tussen wat Van Kerkhove en Vangeel beweren en wat er effectief gedaan wordt. Feit is wel dat de luistercijfers van de twee zenders de laatste jaren danig vooruitgegaan zijn. “Helaas konden beide heren me niet voor de volle 100% garanderen dat de sociale media er voor iets tussenzitten, maar ik neem aan van wel”, concludeert Van Stappen. 

 

 

Bibliografie

 

Ahmad, A. (2010). Is Twitter a useful tool for journalists? Journal of Media Practice, 11(2), 145-155. doi: 10.1386/jmpr.11.2.145_1

Argenti, P.A. (2011). Digital Strategies for powerful Corporate
Communications. The European Financial Review, 61-64. Geraadpleegd via http://www.awpagesociety.com/images/uploads/Argenti_Digital_Strategies…

Barnes, N. (2008). Exploring the Link Between Customer Care and Brand Reputation in the Age of Social Media. Society for New Communications Research. Geraadpleegd via http://sncr.org/sites/default/files/customer-care-study_0.pdf

Beyers, H. (2006). De kr@nt van morgen: nog steeds op papier? (Doctoraatsthesis). Geraadpleegd via http://www.nederlandbreedbandland.nl/uploaded/FILES/de_krant_v an_morgen.pdf

Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230. doi:10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x

Boyd, D., Golder, S., & Lotan, G. (2010). Tweet, Tweet, Retweet: Conversational Aspects of Retweeting on Twitter. (ongepubliceerde congrespaper). Geraadpleegd via http://wk.typepad.com/files/tweettweetretweet.pdf

Burson-Marsteller. (2012). Global social media check-up 2012. [Slideshare- presentatie].Geraadpleegd via http://www.burson-marsteller.com/what-we-do/our-thinking/burson-marstel…- social-media-check-up-2012/

Castillo, C., Mendoza, M., & Poblete, B. (2011). Information Credibility on Twitter. International World Wide Web Conference Hyderabad, India, 675-684. Geraadpleegd via http://www.ra.ethz.ch/cdstore/www2011/proceedings/p675.pdf

Caudron, B. (2012). Niet leuk: mijmermingen over nieuwe media, mensen en macht. Uitgeverij: Pelckmans

Chang, H. (2010). A new perspective on Twitter hashtag use: diffusion on innovation theory. ASIST 2010, Pittsburgh, PA, USA, 1-4. Geraadpleegd via http://mail.asis.org/asist2010/proceedings/proceedings/ASIST_AM10/submi… 5_Final_Submission.pdf

95

Chew, C., & Eysenbach, G. (2010). Pandemics in the Age of Twitter: Content Analysis ofTweets during the 2009 H1N1 Outbreak. PLoS ONE, 5(11), 1-13. doi: 10.1371/journal.pone.0014118

Cooke, M., & Buckley, N. (2008). Web 2.0, social networks and the future of market research. International Journal of Market Research, 50(2), 267-292. Geraadpleegd via http://web.ebscohost.com

Corten, M., & De Cock, R., De Wachter, L., & Smets, K. (2012). Wie ‘maaldt’ erom? Het effect van taalfouten op de geloofwaardigheid van geschreven nieuws in een quasi- experimenteel design. (Congrespaper). Geraadpleegd via https://lirias.hubrussel.be/bitstream/123456789/7399/1/etmaal2012_submi…- 1.pdf

De Cock, R. (2014. Life is music... and adaptation. Beleving van radio in het leven van

Vlamingen in een tijdperk van media-innovatie.

naar radio. (pp. 39-56)
De Graeve, F. (2012). Journalistiek in 2013. [Powerpoint-presentatie]. Geraadpleegd via

https://cygnus.cc.kuleuven.be
de Pelsmacker, P., Geuens, M., & van den Bergh, J. (2011). Marketingcommunicatie. Pearson

Education Nederland
De Persgroep. (2013). Informatie JOE fm. Geraadpleegd via

http://www.persgroep.be/nl/brands/joe-fm
De Vuyst, S., Raeymaeckers, K., & De Keyzer, J. (2013). Journalistiek 2.0? Uitdagingen en

mogelijkheden voor journalisten in de crossmediale en multimediale omgeving. Nieuwsbrief steunpunt Media oktober 2013. Geraadpleegd via https://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&recordOId=4169… OId=4169709

Declerq, B. (2014). De openbare radio in Vlaanderen: een historisch overzicht. In D’Haenens, L. (2014). U luistert naar radio. (pp. 3-35). België: Academia Press.

Deuze, M. (2001). Online journalism: Modelling the first generation of news media on the World Wide Web. First Monday, 6(10), 33-45. Geraadpleegd via http://firstmonday.org

Deuze, M. (2004). What is multimedia journalism? Journalism Studies, 5(2), 139-152. doi: 10.1080/1461670042000211131

Deuze, M. (2005). What is journalism? : Professional identity and ideology of journalists reconsidered. Journalism, 6(442). Doi: 10.1177/1464884905056815

 

.

In D’Haenens, L. (2014). U luistert

96

Dorussen, H., Lenz, H., & Blavoukous, S. (2005). Assessing the Reliability and Validity of Expert Interviews. European Union Politics, 63, 315-337. doi: 10.1177/1465116505054835

Duys, M. (2010). Social Media as a business channel: An introduction. [Slideshare- presentatie]. Geraadpleegd via http://www.slideshare.net/martinduys/

Ettema, J. S. (2009). New media and new mechanisms of public accountability. Journalism, 10(3), 319-321. doi:10.1177/1464884909102591

Eyrich, N., Padman, M., Sweetser, K. (2009). PR practitioners’ use of social media tools and communication technology. Public Relations Review, 3. 412–414. Geraadpleegd via http://web.ebscohost.com

Farhi, P. (2009). The Twitter explosion. American Journalism Review, 31(3), 26-31. Geraadpleegd via http://web.ebscohost.com

Gartner (2009). Gartner Highlights Four Ways in Which Enterprises Are Using Twitter. [Persbericht]. Geraadpleegd via http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=920813

Geens, D. (2010). Taal en computer: inleiding. België: Standaard Boekhandel. (7e herziene druk)

Gevecht om controle rode draad geschiedenis VRT. (2007). De Tijd. Geraadpleegd via http://www.academiapress.be/downloads/dl/file/id/671/9789038210599_1_pd…

Gheldof, T. (2010). De integratie van nieuwe media op de radioredacties van de VRT. (Masterproef). Hogeschool-Universiteit Brussel, Brussel, België.

Goossens, C. (1998). Radio & televisie in Vlaanderen: een geschiedenis. Leuven: Davidsfonds

Gordon, R. (2009). Social Media: the ground shifts. In Nieman, A. (2009). Let’s talk: Journalism and Social media, 10-17. Geraadpleegd via http://www.rjionline.org/sites/default/files/nfr_social_media.pdf

Hermida, A. (2009). Twittering The News. The emergence of ambient journalism. Journalism Practice, 4(3). Geraadpleegd via http://www0.caerdydd.ac.uk/jomec/resources/foj2009/foj2009-Hermida.pdf

Hermida, A. (2010). Twittering the news: The emergence of ambient journalism. Journalism Practice, 4(3), 297-308. doi: 10.1080/17512791003640703

Herring, S. (2010). Web content analysis: Expanding the paradigm. International Handbook of Internet Research, 1-18. Geraadpleegd via https://www.sfu.ca/cmns/courses/2012/801/1- Readings/Herring%20WebCA%202009.pdf

97

Hsieh, H.F., & Shannon, S.E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288. DOI: 10.1177/1049732305276687

Jansen, B., Zhang, M., Sobel, K., & Chowdury, A. (2009). Twitter power: Tweets as electronic word of mouth. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(11), 2169-2188. Doi: 10.002/asi.21149

Janssens, M. (2013). Workshop: positioneren en segmenteren. [Cursustekst]. Brussel: Ehsal Management School, HUB.

Java, A., Finin, T., Song, X., & Tseng, B. (2007). Why We Twitter: Understanding Microblogging Usage and Communities. Proceedings of the 9th WebKDD and 1st SNA-KDD 2007 workshop on Web mining and social network analysis, 56-65. Geraadpleegd via http://aisl.umbc.edu/resources/369.pdf

Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K., & Robinson, A.J. (2006). Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century. Geraadpleegd via http://www.google.be/books

Jurgensen, S. (2011). How to craft your personal brand statement. Small Business Trends. Geraadpleegd via http://smallbiztrends.com/2011/08/personal-brand-statement.html

Kackman, M., Binfield, M., Payne, M., Perlman, A., & Sebok, B. (2010). Flow TV: Television in the Age of Media Convergence. Geraadpleegd via http://www.google.be/books

Kaplan, A., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53, 59-68. Geraadpleegd via http://michaelhaenlein.com/Publications/Kaplan,%20Andreas%20- %20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf

Kietzmann, J., Hermkens, K., McCarthy, I., & Silvestre, B. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons, (54), 241-251. Geraadpleegd via http://busandadmin.uwinnipeg.ca/silvestrepdfs/PDF06.pdf

Kim, M., & Lee, M. (2010). Why do college students use Twitter? Association for Education in Journalism and Mass Communication Annual Conference, 34-45. Geraadpleegd via http://web.ebscohost.com

Knack. (2012). Twitter rondt kaap miljoen gebruikers in België. Geraadpleegd via http://trends.knack.be/economie/nieuws/e-business/twitter-rondt-kaap-mi…- gebruikers-in-belgie/article-4000037724418.htm

98

Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An introduction to its methodology. London: Sage.

Kwak, H., Lee, C., Park, H., & Moon, S. (2010). What is Twitter, a social network or a news media? 19th International World Wide Web (WWW) Conference, Raleigh, NC. Geraadpleegd via http://web.ebscohost.com

Laroche, M., Habibi, M., & Richard, M. (2013). To be or not to be in social media: How brand loyalty is affected by social media?. International Journal Of Information Management, 33(1), 76-82. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2012.07.003

Leads United. (2011). Belgische bedrijven en sociale media. Geraadpleegd via http://www.crossmediamanagement.be/2011/05/10/belgische-bedrijven-en-so…- media/

Lenhart, A., Purcell, K., Smith, A., & Zickuhr, K. (2010). Social media & internet use among teens and young adults. Pew Internet Research Center, 1-6. Geraadpleegd via http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED525056.pdf

Lieten, I. (2009). Beleidsnota media 2009-2014. Brussel: Vlaamse Gemeenschap. Geraadpleegd via http://www.cjsm.vlaanderen.be/media/downloads/beleidsnota2009- 2014_media.pdf

Lis, B. (2011). Using Social Media for Branding in Publishing. Online Journal of Communication and Media Technologies, 1(4), 193-213. Geraadpleegd via http://www.ojcmt.net/articles/14/148.pdf

Mayfield, A. (2007). What is social media? Geraadpleegd via http://ebooksoneverything.com/marketing/WhatisSocialMedia.pdf

McLeish, R. (2005). Radio Production. Oxford: Focal Press. 5e herziene druk Medialaan. (2014). Geschiedenis van Medialaan. Geraadpleegd via

http://www.medialaan.net
Naylor, R., Lamberton, C., & West, P. M. (2012). Beyond the "Like" button: The impact of

mere virtual presence on brand evaluations and purchase intentions in social media settings. Journal Of Marketing, 76(6), 105-120. Geraadpleegd via http://web.ebscohost.com

Nielsen (2012). State of the media: The social media report 2012. The Nielsen Company. Geraadpleegd via: http://www.nielsen.com/us/en/reports/2012/state-of-the-media-the- social-media-report-2012.html

99

Nielsen. (2013). The Follow-Back: Understanding the two-way causal influence betweet Twitter activity and TV Viewership. The Nielsen Company. Geraadpleegd via http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2013/the-follow-back--understandi…- two-way-causal-influence-betw.html

O’Reilly, T. (2009). Goodreads vs Twitter: The benefits of asymmetric follow. O’Reilly Radar. Geraadpleegd via http://radar.oreilly.com/2009/05/goodreads-vs-twitter- asymmetric-follow.html

Opgenhaffen, M., & Van Belle, B. (2012). Sociale media en journalistiek. Tielt: Lannoo Campus.

Page, R. (2012). The linguistics of self-branding and micro-celebrity in Twitter: The role of hashtags. Discourse & Communication, 6(2), 181-201. doi:10.1177/1750481312437441

Pak, A., & Paroubek, P. (2010). Twitter as a Corpus for Sentiment Analysis and Opinion Mining. LREC, 1320-1326. Geraadpleegd via http://scholar.google.com

Paulussen, S. (2004). Journalistiek@Internet.be: Een studie naar de mogelijkheden en gevolgen van het internet voor de journalistieke nieuwsgaring en nieuwsproductie. Universiteit Gent, België. Geraadpleegd via http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/000/831/483/RUG01- 000831483_2010_0001_AC.pdf

Picard, R. (2009). Blogs, Tweets, Social Media, and the News Business. Nieman reports, finding a good fit. Journalism and social media, 10-12. Geraadpleegd via http://jclass.umd.edu/classes/jour698m/picard2_files/ContentServer.pdf

Pudzemyte, U., Kralev, T., & Zaunders, V. (2010). Harnessing the Social Network: The use of ` Facebook in marketing. Jönköping International Business School, Jönköping, Zweden.

Queromedia. (2011). Het grote facebook onderzoek bij Belgische retailers. [Slideshare- presentatie]. http://www.slideshare.net/QueroMediaPresentations/

Radiovisie. (2011). Zo haalt VRT voordeel uit Facebook en Twitter. Radiovisie. Geraadpleegd via http://www.radiovisie.eu/be/nieuws.rvsp?art=00088900

Raeymaeckers, K., Paulussen, S. & De Keyser, J. (2008). De beroepsjournalist in 2008: een profielstudie (deel 3, slot). De Journalist, 6-8. Geraadpleegd via http://dare.uva.nl/document/455884

Riffe, D., Lacy, S., & Fico, F. (2005). Analyzing Media Messages. Using Quantitative Content Analyzes in Research. Geraadpleegd via http://web.ebscohost.com

100

Rozen, D., Askalani, M., & Senn, T. (2012). Staring At The Sun: Identifying, Understanding and Influencing Social Media Users. Geraadpleegd via http://web.ebscohost.com

Schultz, B., & Sheffer, M.L. (2012). Name brand: The rise of the independent reporter through social media. Online Journal of Communication and Media Technologies, 2(3), 93-112. Geraadpleegd via http://limo.libis.be

SHE. (2014). 100 jaar radio: "Spontaniteit is het geheim van goede radio". SHE. Geraadpleegd via http://www.she.be/celebrities/aid1560327/100-jaar-radio- spontaniteit-is-het-geheim-van-goede-radio.aspx

Stassen, W. (2010). Your news in 140 characters: exploring the role of social media in journalism. Global Media Journal, 4(1), 116-131. http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication_article/glomed_africa_v4…

Statistic Brain. (2014). Twitter Statistics. Geraadpleegd via http://www.statisticbrain.com/twitter-statistics/

Studio Brussel. (2014). Studio Brussel. Geraadpleegd via http://www.vrt.be/sites/default/files/attachments/Brochure_StuBru_versi…

Sysomos. (2012). 8 tips to build your brand using social media. Geraadpleegd via http://www.sysomos.com/campaign/tip04/pdf/Sysomos-TipSheet-Brand.pdf Tameling, K., & Broersma, M. (2012). Crossmediale dilemma’s. De zoektocht naar

convergentie bij Nederlandse nieuwsmedia. Tijdschrift voor communicatiewetenschap, 40(3), 231-250. Geraadpleegd via http://www.rug.nl/staff/m.j.broersma/tamelingbroersma_crossmedialedilem…

The New Normal for News. Have global media changed forever? (2013). Digital Journalism Study. Geraadpleegd via http://www.oriellaprnetwork.com/sites/default/files/research/Brands2Lif… df

The state of Journalism in 2011. (2011). Digital Journalism Study. Geraadpleegd via http://orielladigitaljournalism.com/view-report.html

Thomson, R., Ito, N., Suda, H., Lin, F., Liu, Y., Hayasaka, R., Isochi, R., & Wang, Z. (2012). Trusting Tweets: The Fukushima Disaster and Information Source Credibility on Twitter. Proceedings of the 9th International ISCRAM Conference. Geraadpleegd via http://www.iscramlive.org/ISCRAM2012/proceedings/112.pdf

Van Belle, B. (2010). Social media en journalistiek. [Slideshare-presentatie]. Geraadpleegd via http://www.slideshare.net/bartvanbelle

101

Van Belle, B. (2013). Twitter voor journalisten. [Slideshare-presentatie]. Geraadpleegd via http://www.slideshare.net/bartvanbelle

Van der Wurff, R., & Schönbach, K. (2010). Wenselijkheid en haalbaarheid van een aparte gedragscode voor online journalistiek: Resultaten van een Delphi-studie. The Amsterdam School of Communications Research ASCoR, Nederland

Verweij, P. (2010). Twitter als nieuwsbron voor journalisten. Etmaal van de Communicatiewetenchap. Geraadpleegd via http://www.communicatieenjournalistiek.onderzoek.hu.nl

Vlaamse Gemeenschap (2011). Beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap. Geraadpleegd via http://www.vrt.be/sites/default/files/attachments/Beheersovereenkomst_V…- 2016.pdf

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie. (2011). Jaarverslag 2011. Geraadpleegd via http://www.vrt.be/sites/default/files/attachments/Jaarverslag2011_web.p…

VMMa (2013). De VMMa doorheen de jaren. Geraadpleegd via http://werkenbijvmma.be/content/vmma-doorheen-de-jaren

VRT (2013). Tien geboden voor sociale media. Geraadpleegd via http://www.vrt.be/tien- geboden-voor-sociale-media

Wickre, K. (2013). Celebrating #Twitter. Geraadpleegd via https://blog.twitter.com/2013/celebrating-twitter7

Yost, L. (2010). You've Got... Tweets. Parks & Recreation, 48-53. Geraadpleegd via http://web.ebscohost.com

Zarrella, D. (2009). The Social Media Marketing Book. O'Reilly Media. 

 

 

Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2014