Tahrir voorbij. Een ruimtelijke lezing van de Egyptische revolutie in Caïro.

Lize Nevens
& Laure De Vroey
  • Laure
    De Vroey

Tahrir voorbij
Een ruimtelijke lezing van de Egyptische revolutie in Caïro

door Lize Nevens & Laure De Vroey

Wanneer in januari 2011 de Egyptische revolutie op gang getrokken wordt met betogingen in verschillende grote steden, betekent dit de start van een 18-daagse protestbeweging waarvan niemand op dat moment de gevolgen kan overzien. Aan een razend tempo verspreidt het revolutionaire virus zich door het land, met als spilpunt het beroemde Tahrirplein, centraal gelegen in Downtown Caïro. Hier wordt het volk verenigd in slagkrachtige slogans - ‘Hubz! Hurria! Adala-agtimaiah!’ (Brood! Vrijheid! Gerechtigheid!) – en klinkt  de roep om een rechtvaardigere staat. Hier wordt verandering verbeeld, wordt hoop verwezenlijkt. Met een massale sit-in op Tahrir dwingt het volk haar autoritaire machthebbers tot aftreden en schrijft een nieuwe bladzijde in haar eigen geschiedenis. Het bezette plein wordt een dankbaar model, waarbij de ruimtelijke her-organisatie naar een revolutionaire agenda gretig wordt overgenomen bij vergelijkbare protesten en sit-ins wereldwijd. Eenmaal opgepikt door de (internationale) media worden foto’s van de kampementen ontelbare keren gereproduceerd, en maken het plein tot hét icoon van de revolutie in het hele land en ver daar buiten.


Het kleine Tahrir versus de grote stad
Een ruimtelijk onderzoek naar de Egyptische revolutie kan niet om Tahrir heen. De concentratie van overheidsgebouwen en de symbolische rol die het plein in de politieke geschiedenis van Caïro speelde, maakt het tot dé plek waar een autoritair overheidsapparaat zich representeert in het brandpunt van de formele stad. Op Tahrir komen stad en staat samen, en het is net deze band die de revolutionairen gebruikten om een directe aanklacht tegen het regime te laten klinken. Toch lijkt de beperkte ruimte van Tahrir slechts een fragment van een groter verhaal dat zich afspeelt in, en onlosmakelijk verbonden is met een hedendaagse metropool. Een reconstructie van de feiten toont aan hoe het plein niet gevuld werd door de welgestelde bevolking van het stadscentrum zelf, maar door een heterogene massa vanuit de hele grootstad.

Dit grotere Caïro blijkt op een heel andere logica te zijn gestoeld. Vanaf de jaren ’50 zorgde de grootschalige, snelle en vooral ongeplande urbanisatie van de periferie voor de creatie van een toenemend aantal ashwa’iyyat - Arabisch voor ‘rommelig’ en een paradigma voor Caïro’s buitenwijken. Tot op vandaag kennen deze stadsdelen vaak geen enkele vorm van vergunning, steunen zij sterk op een bruisende informele economie en/of worden ze getekend door een aanzienlijke (politieke) autonomie en verscheidene vormen van zelfbestuur. In tegenstelling tot het representatieve stadscentrum vallen zij terug op een zekere ‘graad van informaliteit’: een alternatieve verhouding met de formele stad en als dusdanig met de staat.


Een grootstedelijke revolutie
Voor het merendeel van de mensenmassa op Tahrir vormt dit informeel Caïro het decor van hun dagelijkse leven. Vanuit zowat alle uithoeken van de stad kwamen delegaties naar Tahrir, gaande van een handvol jongeren tot de integrale bevolking van een bepaalde buurt. Hun beweegredenen waren talrijk en zeer divers. Vaak steunden zij op concrete gebeurtenissen op de lokale schaal: de bouw van een luxehotel op de plaats van een historische volkswijk, de strijd om elektriciteit en water in illegaal gebouwde woningen, of een informeel bestuur dat botst met het centrale gezag.

Ook in de wijken zelf brandden haarden van alternatief verzet. Via informele systemen, boycots of massale bouwinbreuken werden lokalere problemen aangekaart. Het onzekere statuut van de bewoners, en de verstoorde relatie met een overheid die hen nog steeds als illegaal beschouwt, kwam als onderliggend pijnpunt sterk naar voren. De Arabische Lente in Caïro werd daarmee één van de zeldzame momenten waarop de dagelijkse beslommeringen van de anders zo verborgen ashwa’iyyat tot uitdrukking kwamen.


‘Tahrir voorbij’ in drie ashwa’iyyat
Een onderzoek naar de revolutie ‘voorbij Tahrir’ plaatst de uitzonderlijke gebeurtenissen van 2011 terug in het grotere Caïro. De voorgestelde studie focust derhalve op de vraag hoe de revolutie buiten Downtown – in de specifieke context van drie belangrijke ashwa’iyyat - geworteld, gegroeid en gevoerd is. Een geïsoleerde sloppenwijk in de woestijn, een volkse buurt in een eeuwenoud deel van de stad en tenslotte een landschap van illegaal gebouwde appartementsblokken in de periferie, worden een testveld voor de veelzijdigheid van die stedelijke conditie.

De keuze voor deze wijken is niet absoluut, maar vertrekt van een zekere complementariteit. Hun samengestelde bespreking vormt een afspiegeling van de gevarieerde ontstaansgeschiedenis van de stad. De casestudies kunnen daarbij tweeledig gelezen worden. Afzonderlijk geven ze een fragmentarisch antwoord op de vraag naar de revolutie buiten het beroemde Tahrir, tezamen een actuele beschouwing van het complexe Caïro ‘rond’ – net voor en net na - het kantelpunt van de Egyptische revolutie.

Een onvolkomen revolutie
Vandaag klinkt een globale analyse van de situatie in Egypte veelal negatief. Het beeld van een ‘mislukte revolutie’ lijkt dan wel grotendeels te wijten aan het weinig hoopgevende regime van al-Sisi, ook op het beleidsniveau – bij planningsorganen en overheden - zijn maar weinig concrete veranderingen te bespeuren. De lokale beslommeringen die destijds werden aangekaart, blijven daarbij veelal voortbestaan en in geen van de besproken stadsdelen werden écht grote bokkensprongen gemaakt.

Toch beweegt er iets in Caïro’s ashwa’iyyat. In vele wijken neemt de bevolking zelf het heft in handen: schoonmaakacties in de publieke ruimte tonen een plotse begaanheid met de eigen leefomgeving, lokale comités denken concrete opwaarderingsvoorstellen uit en winnen steeds meer aan politiek belang. De blijvende effecten van de revolutie lijken dan vooral te vinden buiten de politieke arena en buiten het uitgedoofde Tahrir. De onomkeerbare veranderingen liggen in de groeiende bewustwording van een complexe stad en in een emancipatie in de geesten bij de ashwa’iyyat.

De vraag die we afsluitend willen stellen slaat neer op een lang en veelzijdig proces: “Was het de moeite om buiten Tahrir te kijken?”. Op basis van de beschouwde cases – een fragmentarische verbeelding van de grotere schaal – klinkt het antwoord positief. Het grotere Caïro herbergt een voedingsbodem en sporadische indicaties van geweld vooraf, een rekruteringsveld en locaties voor alternatief verzet tijdens de protesten, en hoopgevende verschuivingen voor de toekomst. Eerder dan een alomvattend beeld, blijkt het bekende plein slechts het ‘topje van de ijsberg’: een knooppunt in een breder netwerk van een grootstedelijke revolutie.

De integrale scriptie van Laure De Vroey en Lize Nevens kan u hier downloaden: http://bit.ly/tahrirvoorbij

Bibliografie

1.1


Boeken en boekdelen

Abu-Lughod, Janet (1971). Cairo: 1001 Years of the City Victorious. Princeton: Princeton University Press.

Alsayyed, Nezad (2011). Cairo: Histories of a City. Harvard: Harvard University Press.

El Kadi, Galila (2012). Cairo, Centre en Mouvement. Montpellier:  IRD Editions.

Goldschmidt.,Arthur (2004). Modern Egypt : the Formation of a Nation-State. Oxford: Westview Press.

Kerbœuf, Anne-Claire (2005). “The Cairo Fire of 26 January of 1952 and the Interpretations of History”. In Goldschmidt, Arthur, Johnson, Amy & Salmoni, Barak. Re-Envisioning Egypt 1919–1952. American University in Cairo Press, 194–21.

Mitchell, Timothy (1991). Colonising Egypt. California: University of California Press.

Mosteyn, Trevor (2006). Egypt’s Belle Epoque. Cairo and the Age of the Hedonists. Londen: Tauris Parke Paperbacks. .

Rafaat, Samir (2003). Cairo, the glory years: who built what, when, why and for whom. Alexandria: Harpocrates Publishers.

Raymond, André (2000). Cairo. Cambridge: Harvard University Press

Rodenbeck, Max (1999). Cairo: The City Victorious. New York: Knopp.

Simpson, W.K. (2003) The literature of ancient Egypt. Londen: Yale University Press

Volait, Mercedes (2003). Making Cairo Modern (1870-1950) : Multiple Models for a “European-style” Urbanism in Nasr, Joe & Volait, Mercedes (ed.), URBANISM: imported or exported?, Hoboken: Wiley Academy,

Volait, Mercedes (2005). Architectes et Architectures de l’Egypte Moderne: 1830 – 1950 Genèse et essor d’une expertise locale. Parijs: Maisonneuve et Larose.


Wetenschappelijke artikels

Adham, Khaled (2013). Backwaters, Edges, Center: Tahrir Shaped. Portal 9 Journal, 2 (2). http://portal9journal.org

Arnaud, Jean-Luc (1993). Maps of Cairo and the Development of the City at the End of the 19th Century. Environmental Design: Journal of the Islamic Environmental Design Research Centre, 1-2, 82-91.

Celik, Zeynep (1999). New Approaches to the “Non-Western” City. Journal of the Society of Architectural Historians, 58 (3), 374-381.


Elshahed, Mohamed (2007). Facades of Modernity: Image, Performance, and Transformation in the Egyptian Metropolis. Masterproef, Massachusetts Institute of Technology.

Elshahed, Mohamed (2011). Tahrir Square, a Collection of Fragments (paper voor The Architects Newspaper.) www.archpaper.com, geraadpleegd op 24/02/2014

Elshahed, Mohamed (2011). Tahrir Square: Origins and Futures. EFLA Journal: Political Implications of the Urban Landscape, (1) 1, 20-24

Elsheshtawy, Yasser (2013). City interrupted: modernity and architecture in Nasser’s post-1952 Cairo. Planning Perspectives, 28 (3), 347-371. p.355.

Nassar, Aya (2011). The Symbolism of Tahrir Square. (paper voor Arab center for research & policy studies). http://english.dohainstitute.org. geraadpleegd op 13/11/2013.


Krantenartikels

Guindi, Maurice (2002). Arson and upheaval Al Ahram Weekly. http://weekly.ahram.org.eg, geraadpleegd op 23/06/2014


Studentenprojecten

Dyllong, Julia & Plentaite, Aiste (2010). DiverCity. Downtown Cairo. Studentenproject, ETH Basel.
1.2


Boeken en boekdelen

El Kadi, Galila (2012). Cairo, Centre en mouvement. Montpellier: IRD Editions.

Gerlach, Julia (2009). “How We Get Around:Tuk Tuks and Microbuses” in Kipper, R.,Fisher, M. & Wiens, C., Cairo’s informal areas: between urban challenges and hidden potential. Facts, voices, visions. Cairo : German Technical Cooperation.

Kipper, R.,Fisher, M. & Wiens, C. (2009). Cairo’s informal areas: between urban challenges and hidden potential. Facts, voices, visions. Cairo : German Technical Cooperation.

Séjourné, Marion (2009). “The history of Informal Settlements” in Kipper, R.,Fisher, M. & Wiens, C., Cairo’s informal areas: between urban challenges and hidden potential. Facts, voices, visions. Cairo : German Technical Cooperation.

Sims, David (2011). Understanding Cairo: The logic of a city out of control. Cairo: The American University in Cairo Press                      

Singerman, Diane & Amar, Paul (2009). Cairo Cosmopolitan. Politics, Culture, and Urban Space in the New Globalized Middle East. Cairo: The American University in Cairo Press.

UN Habitat & AUC (2011). Cairo: A City in Transition. Nairobi : United Nations Centre for Human Settlements (Habitat)

UN Habitat (1993). Metropolitan planning and management in the developing world. Spatial decentralization policy in Bombay and Cairo. Nairobi : United Nations Centre for Human Settlements (Habitat).

UNHABITAT (2011). Cairo: a City in Transition. Cairo: The American University in Cairo Press.


Wetenschappelijke artikels

Abo Elela, Mohamed. (2012). Le centre-ville de Caire a l’épreuve du transformations politiques et socioéconomiques. Doctoraatsschrift, Université Paris 8.

Arandel, Christian & El Batran, Manal (1997). The Informal Housing Development Process in Egypt. Bordeaux: CNRS.

El-Kadi, Galila (1990). Trente ans de planification en Caire. Tiers-Monde. 31 (122), 185-20.

El-Shahed, Mohamed (2007). Facades of Modernity. Image, Performance and Transformation in the Egyptian Metropolis. Masterproef, New Jersey Institite of Technology.

Elsheshtawy, Yasser (2013). City interrupted: modernity and architecture in Nasser’s post-1952 Cairo. Planning Perspectives, 28 (3), 347 – 371.

Nassar, Aya (2011). The Symbolism of Tahrir Square. (paper voor Arab center forresearch & policy studies). http://english.dohainstitute.org, geraadpleegd op 13/11/2013.

Mahmoud, Randa & Elattar, Ahmed. (2014). La planification controversée du Grand Cairo avant/après 2011. Egypte/Monde Arabe, 3 (11). http://ema.revues.org, geraadpleegd op 26/06/2014.

Sims, David (2000). Residential Informality in Greater Cairo: Typologies, Representative Areas, Quantification, Valutation and Causal Factors (Rapport voor Institute for Liberty and Democracy) http://www.landpedia.org, geraadpleegd op 18/05/2014.

Verbeke, Dieter. (2012). Kritische literatuurstudie van de architecturale en stedenbouwkundige ontwikkeling van een niet-Europese stad: Caïro. Masterproef, Universiteit Gent.

 

Studentenprojecten

International Network for Urban Research and Action  (2012). Cairo: The Organized Loss of Identity (projectposter). http://www.inura.org, geraadpleegd op 16/03/2014.

Blogpost

El-Shahed, Mohamed (2014). Mubarak’s Legacy (Blogpost). http://cairobserver.com, geraadpleegd op 21/06/2014.

 

Interviews en lezingen

Serag, Yehia (2014). Interview via Skype, 25/02/2014.
1.3


Boeken en boekdelen

Piffero, Elena (2009). What Happened to Participation? Urban Development and Authoritarian Upgrading in Cairo’s Informal Neighbourhoods. Bologna: I Libri di Emil.

Sims, David (2011). Understanding Cairo: The logic of a city out of control. Cairo: The American University in Cairo Press.

Stein, Alfredo (2001). Rethinking Aid to Urban Poverty Reduction: Lessons for Donors. Londen:  IIED

UN Habitat (1993). Metropolitan planning and management in the developing world. Spatial decentralization policy in Bombay and Cairo.
Nairobi : United Nations Centre for Human Settlements (Habitat)

Salwa, Ismael (2006). Political Life in Cairo’s New Quarters. Minnesota: University of Minnesota Press.


Wetenschappelijke artikels

Arandel, Christian & El Batran, Manal (1997). The Informal Housing Development Process in Egypt (Paper voor Centre National de la Recherche Scientifique,Bordeaux). http://www.bartlett.ucl.ac.uk, geraadpleegd op 27/05/2014.

El-Shahat, Manal & El Khateeb, Samah. (2013). Empowering people in Egyptian informal areas by planning: towards an intelligent model of participatory planning. Planum , The Journal of Urbanism, 26 (1), 2-19.

Fokdal, Josephine & Zehner, Carsten (2010). Improving Informal Areas in Greater Cairo. The cases of Ezzbet Al Nasr & Dayer El Nahia (Studie voor GIZ). http://egypt-urban.net, geraadpleegd op 18/05/2014.

Hassan, Ghada Farouk (2012). Regeneration as an approach for the development of informal settlements in Cairo metropolitan. Alexandria Engineering Journal, 51, 229-239.

Housing and Land Right s Network (2013). Standing on Shaky Ground: Adverse Possession in Egypt. http://landtimes.landpedia.org, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Klopp, Jacqueline e.a. (2012). Land, Legitimacy and Governance in Revolutionary Cairo (Paper voor Columbia University). http://csud.ei.columbia.edu, geraadpleegd op 2/05/2014.

Rae, Jon.(1999). An Overview of Land Tenure in the Near East Region (Paper voor Food and Agriculture Organization of the United Nations). http://www.fao.org, geraadpleegd op 6/05/2014.

Sedky, Noha E. (1995). Integration and informal settlement upgrading: The Ashwayat of Cairo, Egypt. Bachelorproef, University of British Colombia.

Serageldin, Mona (1990). Regularizing the Informal Land Development Process (Paper voor The Office of Housing and Urban Programs, US Agency for International Development). http://pdf.usaid.gov, geraadpleegd op 23/03/2014.

Sims, David (2000). Residential Informality in Greater Cairo: Typologies, Representative Areas, Quantification, Valutation and Causal Factors (Rapport voor Institute for Liberty and Democracy) http://www.landpedia.org, geraadpleegd op 18/05/2014

Sims, David (2003). The Case of Cairo, Egypt. (Paper voor University College London). http://www.ucl.ac.uk, geraadpleegd op 15/05/2014.

Wahby, Noura (2013). Government and Community Efforts in Upgrading Infrastructure in Informal Areas. The Case of Izbit ElHaggana. Masterproef, American University in Cairo.

Ziadeh, Farhat J. (1985). Land Law and Economic Development in Arab Countries. American Journal of Comparative Law, 33 (1), 93-106.

Dorman, Judson (2007). The Politics of Neglect: The Egyptian State in Cairo, 1974-98. PHD, University of London.


Krantenartikels

Salama, Mustafa (29/06/2012). Challenges for the New Minister of Awqaf. Daily News Egypt. www.dailynewsegypt.com, geraadpleegd op 03/05/2014.

Shawkat, Nabil (10/09/2011). Street Smart: Cairo 2050, guilty by design or association? Ahram Online. english.ahram.org.eg, geraadpleegd op 8/05/2014.


Blogpost

Kamel, Howalda (2013). Participatory planning for Cairo’s informal areas (Blogpost). http://urb.im, geraadpleegd op 2/05/2014.

Tadamun (2014) Cairo’s Strategic Development Vision: What about Participatory Planning? (Blogpost). http://www.tadamun.info, geraadpleegd op 8/05/2014.


Bremer, Jennifer. (2013). Community-led infrastructure development in informal areas in Egypt: Implications of self-help strategies for local government effectiveness and capacity building (Conferentiepaper). Futures of Public Administration: Professionalism and Leadership Conference, Manama.

Dewidar, Khaled e.a. (2009) Upgrading informal settlements in Egypt towards a sustainable urban development (Conferentiepaper). Second International Conference on Whole Life Urban Sustainability and its Assessment, Loughborough .

Madbouly, M. (2006). Developing Innovative Approaches for Financing Housing to Meet the Challenge of Affordable Shelter for the Urban Poor in Egypt (Conferentiepaper). GOPP conference , Caïro.

GOPP (2009). Vision of Cairo 2050 within a national vision of Egypt. (Presentatie). http://cairofrombelow.files.wordpress.com, geraadpleegd op 30/06/2014.

El Mouelhi, Hassan (2013). Informality, Culture, and Informal Urban Development: a Comparative Study between Cairo and Istanbul. (Conferentiepaper).  RC21 Conference 2013: Resourceful Cities , Berlijn.

Ravazzoli, Elisa & Toso, Stefania (2013). Spatial Relations of Informal Practices in Cairo Streetscape (Conferentiepaper). RC21 Conference Resourceful Cities, Berlijn.


Rapporten

The World Bank (1982). Greater Cairo Urban Development Project Report.


Interviews en lezingen

Ahmed, Zazaa (2014). Interview via skype, 20/04/2014.
2.

Boeken en boekdelen

Alsayyad, Nezar (2013).”The Arab ‘Spring’ and the Rise of the Fundamentalist City” in Becker, Jochen, Klingan, Katrin, Lanz, Stephan & Wildner, Kathrin (eds.), Global Prayers: Contemporary Manifestations of the Religious in the City. Baden: Lars Müller Publishers, 144-156.

Cook, Steven (2011). The Struggle for Egypt: From Nasr to Tahrir Square. New York: Oxford University Press.

El-Menawy, Abdel-Latif (2012). Tahrir, The Last 18 Days of Mubarak: An Insider’s Account of the Uprising in Egypt. London: Gilgamesh Publishing

Shokr, Ahmed (2012). “The Eighteen Days of Tahrir” in: Sowers, J., and Toensing, C. (ed), The Journey to Tahrir. Revolution, Protest, and Social Change in Egypt. New York: Verso.

Sims, David (2012). Understanding Cairo: The Logic of a City out of Control. The American University in Cairo Press.

Stocker, Marshall L. (2013). Don’t stand under a tree when it rains. Uitgave in eigen beheer.

Zemni, Sammi & De Smet, Brecht (2013). “De Arabische Lente en de sektarische kwestie: Egypte, Bahrein en Libanon” in Zemni, Sammi, Het Midden-Oosten : the times they are a-changin, 281-303. Antwerpen: Epo.


Wetenschappelijke artikels

Abourahme, Nasser (2013). Past the end, not yet at the beginning: On the revolutionary disjuncture in Egypt. City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, 17 (4), 426-432.

Alsayyad, Nezar & Guvenc, Mena. Virtual uprisings On the interaction of new social media, traditional media coverage and urban space during the ‘Arab Spring’. Urban Studies, 18 (2), 1-17

Attia, Sahar (2013). Rethinking Public Space in Cairo: The Appropriated Tahrir Square. Trialog, 108, 10-15.

Bogaert, Koen (2012). De Arabische lente als onvoltooid proces. Zemzem,   8 (2), 6-15.     

Bogaert, Koenraad (2012). Het Spook van Tahrir. Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 46 (3), 74-83.

Cherry, Nathan (2011). Design for Revolution. Planning, 7 (4), 22-24.

De Smet, Brecht (2012). The prince and the Pharaoh: the collaborative project of workers and their intellectuals in the face of revolution. Doctoraatsschrift, Universiteit Gent.

Henni, Samia (2012). “Everywhere Tahrir Square!” Interview met Lieven De Cauter.  ArchiAfrika, 5 (3).

Ismail, Salwa (2012evolution against the PoliceThe Egyptian R Social Research, 79 (2), 435-462.

Lopes de Souza, Marcelo & Lipietz, Barbara (2011). The ‘Arab Spring’ and the City: Hopes, Contradictions and Spatiality. City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, 15, 618-624.

Page, Max (2008). Urban Design and Civil Protest. Places, 30, 84-87.

Ramadan, Adam (2012). From Tahrir to the World: The Camp as a Political Public Space. European Urban and Regional Studies, 20 (1), 145–149.

Sassen, Saskia (2010). When the City Itself Becomes a Technology of War. Theory, Culture & Society, 27 (33), 33-50

Sassen, Saskia (2011). The Global Street: Making the Political. Globalizations, 8 (5), 573-579.

Serag, Yehya (2011). From Social Networking to Political and Physical Impacts: Some lessons from the Egyptian lotus revolution. Regional Insights, 2 (2), 12-14.

Trombetta, Lorenzo (2012). More than just a battleground: Cairo’s urban space during the 2011 protests. European Urban and Regional Studies, 20, 139-144.

Winegar, Jessica (2012) The privilege of Revolution: Gender, class, space and affect in Egypt. The American Ethnologist, 39 (1), 67-70. p.70Krantenartikel

BBC (2011). Egypt Unrest: Tour of Camp. http://www.bbc.co.uk, geraadpleegd op 19/07/2014.

Cohen, Roger (6/02/2011). A republic called Tahrir. New York Times. http://www.nytimes.com, geraadpleegd op 19/08/2014.

Fathi, Yasmine (2/02/2012). Egypt’s ‘Battle of the Camel’: The day the tide turned. Ahram online. http://english.ahram.org.eg, geraadpleegd op 19/07/2014.

Kimmelman, Michael (27/04/2013). Who Rules the Streets in Cairo? The Residents Who Build It. New York Timeswww.nytimes.com, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Kirpatrick, David (2011). Egypt Erupts in Jubilation as Mubarak Steps Down. The New York Times. http://www.nytimes.com, geraadpleegd op 19/07/2014.

Maisin, Jared (8/01/2013). Cairo’s New Normal: Protest Spawn a World of Walls and Barricades. Time. world.time.com, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Malsin, Jared (25/02/2014). Sweeping Unrest under the Rug in Tahrir Square. VICE United States. www.vice.com, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Roox, Ine (22/02/2014). Pleinvrees in Cairo: bij de makers van ‘The Square’, de film van Tahrir. dsWeekblad. http://www.standaard.be, geraadpleegd op 03/03/2014.

Samir, Dina (24/10/2012). Cairo’s chronic traffic jams: The price of bad public planning. Ahram Online. http://english.ahram.org.eg, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.


Opiniestuk

Alsayyed, Nezar (2011).  Cairo’s Roundabout Revolution (Opiniestuk).http://www.nytimes.com, geraadpleegd op 9/07/2014.

Vandousselaere, Does. (2013). For Cairo’s street vendors, the revolution is not yet fully won (Opiniestuk). www.globalurbanist.com, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.


Conferentiepaper

Attia, Sahar (2011). Revitalization of Downtown as center for social democracy and sustainable growth. (Conferentiepaper). Ecocity World Summit, Montreal.

Serag, Yehya (2013). Serag, Yehya (2013). The Haussmanization approach: From a counter revolution urban fabric to a success factor for the Egyptian revolution in Cairo (Conferentiepaper). Sustainable Building Conference, Caïro.           


Blogpost

Brownstein, Daniel (2013). The State of Emergency in Cairo’s Streets (Blogpost). http://dabrownstein.wordpress.com, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Deknatel, Frederik (2011). Letter From Cairo. (Blogpost). http://lareviewofbooks.org, geraadpleegd op 12/02/2014.

Deknatel, Frederik (2013). The Revolution Added Two Years: On Cairo (Blogpost). http://hiddencities.wordpress.com, geraadpleegd op 12/02/2014.

Ford, Matt ( 2014). A Dictator’s Guide to Urban Design (Blogpost). http://www.theatlantic.com, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Goldmark, Alex (2011). A Moving Letter from Egypt About the Role of Children in Tahrir Square Did You Know There Was a Pop-Up Kindergarten in Tahrir Square? (Blogpost). http://magazine.good.is, geraadpleegd op 19/07/2014.

Goodyear, Sarah (2011). The Streets and Squares of Cairo Should Belong to its People (Blogpost).  www.pps.org, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Hosni, Ahmad (2014). Revolution as Aesthetics (Blogpost). http://interartive.org, geraadpleegd op 20/07/2014.

iRevolution (2011). Civil Resistance Tactics Used in Egypt’s Revolution #Jan25 (Blogpost). www.irevolution.net, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Revolution (2011). Maps, Activism and Technology: Check-In’s with a Purpose (Blogpost). www.irevolution.net, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Justin (2012). Christians protecting Muslims in Egypt and Reflections on a revolution (Blogpost). http://peacetour.org/Egypt-revolution, geraadpleegd op 19/07/2014..

Madrigal, Alexis C. (2011). Egyptian Activists’ Action Plan: Translated (Blogpost). www.theatlantic.com, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Mammoth (22/02/2011). Revolutionary space: Building Nothing out of Something (Blogpost). www.m.ammoth.us, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Prince, Mona (2012). Freedom, Freedom, Come, Embrace Us (Blogpost). http://www.aucegypt.edu, geraadpleegd op 12/04/2014.

Sharp, Deen (2012). Urbanism and the Arab Uprisings: Downtown Cairo and the Fall of Mubarak (Blogpost). http://www.jadaliyya.com, geraadpleegd op 20/07/2014.

Swedler, Jilian & King, Ryan. (2012). Contesting Narratives, Locating Power. Policing Protests: Spatial Dynamics of the Arab Uprisings (Blogpost). www.jadaliyya.com, geraadpleegd op 5/07/2014.


Webpagina

Mosireen (2013). About Mosireen (Webpagina). www.mosireen.org, geraadpleegd op 19/07/2014.

Stuster, Dana (23/08/2013). Mapped: Every Protest on the Planet Since 1979 (Webpagina). www.popularresistance.org, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.


Tweets

Bassioumy, Amr (2011). https://twitter.com, geraadpleegd op 19/07/2014.

Hamilton, Omar Robert (2011).  https://twitter.com, geraadpleegd op 19/07/2014..

Hesham, Mostafa (2011). https://twitter.com, geraadpleegd op 19/07/2014..

Muiz (8/02/2011). https://twitter.com, geraadpleegd op 19/07/2014.

Raoof, Ramy (2011). https://twitter.com, geraadpleegd op 19/07/2014.Films en documentaires

Hassan, Sara (2012). Public Space in Cairo (Documentaire). Cairo: Mafto7.

Jehane, Noujaim (2013). The Square (Documentaire). Cairo: Roast Beef Productions.

Lange, Heiko (2012). The Noise of Cairo (Documenaire). Berlijn: Scenesfrom.

Omara, Marouan & Domke, Johanna (2013). Crop (Documenaire). Caïro: Daydream Art Productions.


Interviews en lezingen

De Smet, Brecht (2014). Interview, Gent, 8/04/2014.

El-Mouelhi, Hassan (2014). Interview via skype, 17/04/2014.

Gharbeia, Amr (2014). Aan de knoppen 2 / Click for Change. Kunnen sociale media nog een beweging in gang zetten? (Lezing). De Buren, Brussel.

Serag, Yehia (2014). Interview via Skype, 25/02/2014.

Wahby, Noura (2014). Interview via mail, 20/05/2014
3.0


Boeken en boekdelen

Kipper, R.,Fisher, M. & Wiens, C. (2009). Cairo’s informal areas: between urban challenges and hidden potential. Facts, voices, visions. Cairo : German Technical Cooperation.

Sims, David (2012). Understanding Cairo: The Logic of a City out of Control. Cairo: American University in Cairo Press.

UNHABITAT (2011). Cairo: a City in Transition. Cairo: The American University in Cairo Press.Wetenschappelijke artikels

AlSayyad, Nezar & Guvenc, Muna (2013). Virtual Uprisings: On the Interaction of New Social Media, Traditional Media Coverage and Urban Space during the ‘Arab Spring’. Urban Studies, 18 (2), 1-17.

Bremer, JenniferAnn (2011). Leadership and Collective Action in Egypt’s Popular Committees: Emergence of Authentic Civic Activism in the Absence of the State. International Journal of Not-for-profit Law, 13 (4), 70-92.

De Smet, Brecht (2012). The prince and the Pharaoh: the collaborative project of workers and their intellectuals in the face of revolution. Doctoraat, faculteit politieke en sociale wetenschappen, Universiteit Gent

Deboulet, Agnes & Florin, Bénédicte (2014) Manifestations pré-revolutionaires: quand les habitants des quartiers populaires de Caire (se) manifestent. Egypte/Monde Arabe, 3 (2). http://ema.revues.org, geraadpleegd op 16/07/2014.

Mittermaier, Amira (2014). Bread, Freedom, Social Justice: The Egyptian Uprising and a Sufi Khidma. Cultural Anthropology, 29 (1), 54-79.

Serag, Yehya (2011). From Social Networking to Political and Physical Impacts: Some lessons from the Egyptian lotus revolution. Regional Insights, 2 (2), 12-14.

Trombetta, Lorenzo (2012). More than just a battleground: Cairo’s urban space during the 2011 protests. European Urban and Regional Studies, 20, 139-144.


Krantenartikel

Antoun, Naira (23/01/2012). The battle for public space: Squares and streets of the Egyptian revolution. Ahram Online. http://english.ahram.org.eg, laatst geraadpleegd op 9/08/2014

Deknatel, Frederik (2012). The Revolution Added Two Years: On Cairo. The Nation Online. http://www.thenation.com, geraadpleegd op 22/07/2014. .


Conferentiepaper

Serag, Yehya (2013). The Haussmanization approach: From a counter revolution urban fabric to a success factor for the Egyptian revolution in Cairo (Conferentiepaper). Sustainable Building Conference, Caïro.

Viney, Steven (23/09/2011). Reuniting Cairo and its residents through a better use of public space. Egypt Independent. http://www.egyptindependent.com, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.


Blogpost

Cairo From Below (2012). Cairo 2050 (Blogpost). http://cairofrombelow.org/cairo2050, geraadpleegd op 13/03/2014.

Elshahed, Mohamed (2012). Struggles that Fueled a Revolution (Blogpost). http://www.jadaliyya.com, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.


Films en documentaires

Hubinet, Nina,  El Azzouzi, Rachida & Navarr Jean-Philippe. (2011). Champ Libre: Carnets intimes de la révolution (Radiodocumentaire). http://www.franceculture.fr, geradpleegd op 22/07/2014.

Iskander, Mai (2009). Garbage Dreams (Documenaire). New York: Chicken and Egg Pictures.


Videofragmenten

CLUSTER Cairo (14/04/2014). Learning from Cairo: : Q&A: Working Session 5: Security, Segregation and Borders (Videofragment) https://www.youtube.com/watch?v=61BaVgMEmcU, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

CLUSTER Cairo (14/04/2014). Learning from Cairo: CLUSTER on “Mapping Informality”: Working Session 1 (Videofragment) https://www.youtube.com/watch?v=fglWPiOtZHw, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

CLUSTER Cairo (14/04/2014). Learning from Cairo: Q&A: WS 4: Community Activism and Avenues of Participation (Videofragment) https://www.youtube.com/watch?v=UgEPjpvMX9c, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

CLUSTER Cairo (14/04/2014). Learning from Cairo: Urban Political Change - Q&A session led by Mohamed Elshahed  (Videofragment) https://www.youtube.com/watch?v=UgEPjpvMX9c, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.


Interviews en lezingen

Serag, Yehia (2014). Interview via Skype, 25/02/2014.
3.1

Boeken en boekdelen

Amin, Shahira (2011). The feminine face of Egypt’s Muslim Brotherhood (Blogpost). http://LiveLeak.com, geraadpleegd op 25/04/2014.

Davis, Mike (2006). Planet of Slums. New York: Verso.

Sabry, Sarah (2009). Poverty lines in Greater Cairo Underestimating and misrepresenting poverty. Londen: IIED.

Shawkat, Yayhia (2013). “Izbit al-Hajjana Tour” in:  Stryker, Beth, Nagati, Omar en Mostafa, Magda (ed.) Learning From Caïro. Global Perspectives and Future Visions.  Caïro: The American University in Cairo Press.

UN-Habitat (1993). Metropolitan Planning and Management in the Developing World: Spatial Decentralization Policy in Bombay and Cairo. Cairo: unknown binding. p. 113.

UN-Habitat (2011). Cairo: a City in Transition. Cairo: The American University in Cairo Press.


Wetenschappelijke artikels

American University in Cairo (2012). Weak Policies Obstacle to Informal Housing Development (Paper) http://www.aucegypt.edu, geraadpleegd op 16/04/2014.

Bremer, Jennifer An (2011). Leadership and Collective Action in Egypt’s Popular Committees: Emergence of Authentic Civic Activism in the Absence of the State. The International Journal of Not-for-Profit Law. 13 (4).

El Mouelhi, Hassan (2012). Revolution, Political Transformation and Urban Space in “Ezbet El-Haggana”. ArchiAfrika, 5 (1), 23-25

El Mouelhi, Hassan (2013). “Culture and identity in Cairo urban development. A case study of Cairo’s informal settlements” in  Seifert, Annika (ed.), Global City – Local Identity? Dar es Salaam: Mkuki na Nyota, 100-113.

El Mouelhi, Hassan (2014). Culture and Informal Urban Development. The Case of Cairo’s ‘Ashwa’eyat (Informal Settlements) Niet gepubliceerd doctoraatsschrift, Technische Universität Berlin.

Fakhory, S. (2006).  About Ezbet El Haggana (paper voor Al Shehab Institution for promotion and comprehensive development)  http://www.alshehab.m2014.net, geraadpleegd op 12/04/2014.

Farag, Rougina, Kechad, Karima en De Carlo Sandrine (2011). Yalla! La Lettre, 89, 5-7.

Pagès- El Karaoui, Delphine & Vignal, Leila (2011). Les racines de la « révolution du 25 janvier » en Égypte : une réflexion géographique. Echogéo. http://echogeo.revues.org, geraadpleegd op 9/04/2014.

Sylvest, Jonas (2013). The Relationship Between Poverty, Overcrowding, Stress, and Sectarian Tensions in Greater Cairo. Arab-West Journal, 1 (1), 1-27.

Sims, David, Kamal Hazam,  & Solomon, Doris (2008). Housing Study for Urban Egypt. Giza: Bearingpoint, inc.

Wahby, Noura (2013). Government and Community Efforts in Upgrading Infrastructure in Informal Areas. The Case of Izbit ElHaggana . Masterproef, American University in Cairo.


Krantenartikel

Ahram Online (18/03/2011). Egypt’s real estate sector is down, not out. Ahram Online. http://english.ahram.org.eg, geraadpleegd op 16/04/2014.

Al-Ahram Weekly (28/07/2007). Unleashing the Potential of urban Growth. The Population report 2007 looks into slum life and in the ‘new cities’ of Egypt. Al-Ahram Weekly. http://weekly.ahram.org.eg, geraadpleegd op 13/04/2014.

Azimi, Negar (03/07/2002).  Winding road to four-and-a-half. Al Ahram Weekly.  http://weekly.ahram.org.eg/2002/592/fe2.htm, geraadpleegd op 26/04/2014.

Bakr, Dina (19/02/2014). Ezbet Al-Haggana dans la tourmente. Al Ahram Hebdo. http://hebdo.ahram.org.eg, geraadpleegd op 8/04/2014.

Charbel, Jano (22/12/2009). What fate awaits Ezbet el-Haggana?. Egypt Independent. http://www.egyptindependent.com, geraadpleegd op 13/04/2014.

Egypt Independent (20/12/2009). Govt vows to halt demolitions in Ezbet el-Haggana. Egypt Independent. http://www.egyptindependent.com, geraadpleegd op 17/04/2014.

Ezzat, Dina (2012). A potential winner. Al Ahram Weekly. http://weekly.ahram.org.eg, geraadpleegd op 25/04/2014.

Feteha, Ahmed (05/11/2011). No place like home: what drives Egypt’s new wave of squatters? Al Ahram. http://english.ahram.org.eg, geraadpleegd op 25/04/2014

Hafez, Adham (2011). Medinet Nasr block traffic to protest encroachment by thugs. Egypt Independent. http://www.egyptindependent.com, geraadpleegd op 26/04/2014.

Haggag, Mohamed (2012). ‘Mohamed Morsi afwezig in vrijdaggebed’ (orig. Arab.) Youm 7. http://www1.youm7.com, geraadpleegd op 26/04/2014.

Hubinet, Nina (14/06/2010). À Ezbet-El-Haggana, on se bat pour garder les enfants à l’école. La Croix. https://www.la-croix.com, geraadpleegd op 26/04/2014.

Hussein, Nada (18/04/2012). Amr Moussa launches electoral programme in Cairo slum. Ahram Online. http://english.ahram.org.eg, geraadpleegd op 18/06/2014.

Ibrahim, Dina (4/05/2011). Combat contre l’illettrisme. Al-Ahram Hebdo. http://hebdo.ahram.org.eg, geraadpleegd op 25/04/2014.

Mahmoud, Mohamed (29/04/2013). Cairo’s Ezbet al-Hagana neighbourhood slated for development. Al Shorfa. http://al-shorfa.com, geraadpleegd op 9/04/2014.

Middle East Monitor (2014). Egypt: 2.5 million children dropped out of schools after the coup. Middle East Monitor. https://www.middleeastmonitor.com, geraadpleegd op 27/04/2014.

Mohamed Abdel Kadir (29/12/2009). Finance Minister in hot water of Ezbet el-Haggana comments. Egypt Independent. http://www.egyptindependent.com, geraadpleegd op 16/04/2014.

Mokhtar, Yomna (13/01/2010). Living with the voltage vampire. Egypt Independent. http://www.egyptindependent.com, geraadpleegd op 16/04/2014.

Reem, Leila (24/12/2009). Demolition Halt. Al Ahram Weekly. http://weekly.ahram.org.eg. Geraadpleegd op 23/04/2014.

Saleh, Heba (26/11/2013). Illegal settlements in Egypt boom as housing controls weaken. Financial Times. http://ft.com, geraadpleegd op 13/07/2014.

Wasfy, Rana (2013). An Egyptian mother’s struggle for her disabled daughter. Your Middle East. http://www.yourmiddleeast.com. Geraadpleegd op 16/04/2014.


Opiniestuk

Bance, Danny (2013). Effects of Egyptian political crisis on property remain unclear. (Opiniestuk) http://www.propertyshowrooms.com, geraadpleegd op 24/04/2014.

Chick, Kristen (2011). Egypts vote is on, despite deadly protests. How will the Muslim Brotherhood do?  (Opiniestuk). http://www.csmonitor.com, geraadpleegd op 25/04/2014


Conferentiepaper

El Mouelhi Hassan en Oguz, Melis (2013). Urban (In)Formality: Tensions, Conflicts And Breakups In The Struggle To Belong. Informality, Culture, and Informal Urban Development: a Comparative Study between Cairo and Istanbul (Conferentiepaper) Resourceful Cities, Berlijn.


Rapport

Medicins sans frontiers (2010). International Activity Report 2010 – Egypt. http://www.msf.org, geraadpleegd op 24/04/2014.Blogpost

Abdel, Mohamed (2013). Slums?  No sir, these are self-built communities (Blogpost). http://cairofrombelow.org/  geraadpleegd op 13/04/2014.

Alshehab (2009). People’s rights to access adequate water campaign in Ezbet El Haggana Cairo (Blogpost). http://www.e-joussour.net, geraadpleegd op 17/04/2014.

Amin, Shahira (2011). The feminine face of Egypt’s Muslim Brotherhood (Blogpost). http://LiveLeak.com, geraadpleegd op 25/04/2014.

Egyptian Chronicles (2009).  A revolt in Haggana (Blogpost). http://egyptianchronicles.blogspot.be, geraadpleegd op 26/04/2014.

Hassan, Amro (2009). EGYPT: One dead, 28 injured in eviction battle (Blogpost). http://latimesblogs.latimes.com, geraadpleegd op 17/04/2014.

Onbekende auteur (2012). The Constituent Assembly Must Reflect All Brackets of the people to Draft Constitution for all Egyptians. (Blogpost). http://www.cihrs.org, geraadpleegd op 18/06/2014.

PatNaR-Project (2012).  ITT Cologne en Ain Shams University in Cairo (Blogpost) http://studentprojectegypt.wordpress.com, geraadpleegd op 23/04/2014.

Razzmoose (2011). Splittet Broderskab er valgets favorit. http://razzmoose.wordpress.com. Geraadpleegd op 1/05/2014.

Wilson, Paul (2012). A Drift on the Nile. The recent revolution that began in Tahrir Square has taken Egypt into uncharted waters (Blogpost). http://thewalrus.com, geraadpleegd


Webpagina

Caritas (2012). Working with marginalized communities Ezbet el Hagganah (Webpagina). http://caritas-egypt.org, geraadpleegd op 16/04/2014.

Madinet Nasr for Housing & Development (2011) (Webpagina). Urban Upgrading Initiative. https://www.facebook.com/mnhd.urbanupgradinginitiative, geraadpleegd op 24/04/2014.

Madinet Nasr for Housing & Development (2013). About us (Webpagina). http://www.mnhd.com, geraadpleegd op 17/04/2014.

Madinet Nasr for Housing & Development (2013). Developments (Webpagina). http://www.mnhd.com, geraadpleegd op 17/04/2014.

Madinet Nasr for Housing & Development (2013). Corporate Presentation February 2013. (Webpagina) http://www.mnhd.com, geraadpleegd op 23/04/2014.

Madinet Nasr for Housing & Development (2013). A Visionary Project and Unwavering Commitment. (Webpagina) http://www.mnhd.com, geraadpleegd op 23/04/2014.

Madinet Nasr for Housing & Development (2013). Vision & Mission (Webpagina). http://www.mnhd.com, geraadpleegd op 23/04/2014

MNHD (2013). What we do (Webpagina)http://www.mnhd.com, geraadpleegd op 23/04/2014.

The American University in Cairo (2011). Weak Policies Obstacle to Informal Housing Development (Webpagina). http://www.aucegypt.edu, geraadpleegd op 16/04/2014.

Urban Upgrading Initiative (2011).(Facebookpagina) https://www.facebook.com/mnhd.urbanupgradinginitiative, geraadpleegd op 24/04/2014.Film en documentaire

Videofragmenten


American University in Cairo (03/01/2013). Formalizing informal settlements. (Videofragment) https://www.youtube.com/watch?v=iG_QlUmIkNU, geraadpleegd op  geraadpleegd op 26/04/2014.

CLUSTER Cairo (7/12/2013). Learning from Cairo Informal Belt Tours - Ezbit El-Haggana, led by Yahia Shawkat  (Videofragment). https://www.youtube.com/watch?v=UgEPjpvMX9c, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

InsanStudios (30/12/2012). Urban Re-design: Khalid Ebn El-Walid St., Day 2. (Videofragment). https://www.youtube.com/watch?v=QqtTffKjPaM, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Jennifer Bremer (13/01/2013). Hagg Eid Abdel-Latif discusses Ezbet Al-Haggana social services project. (Videofragment). https://www.youtube.com/watch?v=p70jErCWRX4, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Mokhtar, Yomna (13/01/2010). Living with the voltage vampire. Egypt Independent. http://www.egyptindependent.com, geraadpleegd op 16/04/2014.

Radiohorytna Horytna (16/12/2009). ‘rellen tussen de bewoners van Haggana en de politie’ (orig. Arab.). (Videofragment). https://www.youtube.com/watch?v=5wf0IV6uAn8, laatst geraadpleegd op 9/08/2014

Ragehfakhry2011’s channel (28/05/2011). ‘de sloppenwijk Haggana’ (orig. Arab.) (Videofragment). https://www.youtube.com/watch?v=xtMFkZJ5_Is#t=30, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.


Interviews en lezingen

El Mouelhi, Hassan (2014). Interview via skype, 17/04/2014.
3.2

Boeken en boekdelen

Aga Khan Program for Islamic Architecture (1985). “Cairo: 1800-2000 Planning for the Capital City in the Context of Egypt’s History and Development” in Evin, Ahmet (ed.) The Expanding Metropolis: Coping with the Urban Growth of Cairo, Singapore: Concept Media.

Amnesty International (2011). ‘We are not Dirt’: Forced evictions in Egypt’s informal settlements. Cairo: Amnesty International.

Early, Evelyn (1993). Baladi Women of Cairo: Playing with an egg and a stone. Boulder: Lynne Riener Pub.

Ghannam, Farha (2002). Remaking the Modern: Space, Relocation and the Politics of Identity in a Global Cairo. Berkeley: University of California Press

Hanna, Nelly (1983). An Urban History of Bulaq in the Mamluk and Ottoman Period. Caïro: Institut Français d, Archéologie Orientale du Caire

In: The Cities Alliance (2008). Slum Upgrading Up Close: Experiences of Six Cities. Washington: The Cities Alliance.

Khalifa, Marwa A. (2011). Redefining Slums in Egypt: Unplanned versus Unsafe Areas. Habitat International. 35, 40 – 49.

Sims, David (2003) “ The case of Caïro, Egypt” in UNHabitat, Understanding Slums: Case Studies for the Global report 2003. Onbekend: UNHabitat.

Stryker, Beth, Nagati, Omar & Mostafa, Magda (2013). Learning from Cairo: Global Perspectives and Future Visions.. Cairo: The American University in Cairo Press.


Wetenschappelijke artikels en papers

Abdel Aziz, Mohamed (2013). Developing informal areas through a business model. Masterproef , Ain Shams /Univ. Stuttgart.

Adham, Khaled (2013). Backwaters, Edges, Center: Tahrir Shaped. Portal 9 Journal, 2 (2). http://portal9journal.org.

Arandel, Christian & El Batran, Manal (1997). The Informal Housing Development Process in Egypt (Paper voor Centre National de la Recherche Scientifique,Bordeaux). http://www.bartlett.ucl.ac.uk, geraadpleegd op 27/05/2014.

Elshestawy, Yasser (2013) City interrupted: modernity and architecture in Nasser’s post-1952 Cairo, Planning Perspectives, 28:3.

Ismail, Salwa (2012). The Egyptian revolution against the Police. Social research. 79 (2), 435-462.

Roshdy, Omar Samhy & Assaf, Yasser (2013) Sustainability in Urban Form: Maspero’s Triangle Analysis. Masterproef, Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport.

Schenk, S.J (2008). Tattawu: Reading Contemporary Cairo. Masterproef ,T.U Eindhoven.

Sedky, Noha E. (1995). Integration and Informal Settlement Upgrading: The Ashwayat of Cairo, Egypt. Bachelorproef, University of British Colombia.

Selim, Gehan (2013) “Re-imaging the periphery: reproduction of space in Cairo” in Morrow, Ruth & Abdelmonem, Mohamed Gamal, Peripheries. Oxon: Routlegde, 159 - 172.

Selim, Gehan (2014) Instituting order: the limitations of Nasser’s post-colonial planning visions for Cairo in the case of the indigenous quarter of Bulaq (1952–1970). Planning Perspectives, 29 (1), 67-89.

Tarbush, Nada (2012). Cairo 2050: Urban Dream or Modernist Delusion? Journal of International Affairs. 65 (2), 171 – 186.

Williams Caroline (1986). An Urban History of Bulaq in the Mamluk and Ottoman Period. (review van het boek An Urban History of Bulaq in the Mamluk and Ottoman Period, door Nelly Hanna). Journal of the American research Center in Egypt. 23, 218-221.


Krantenartikels

Aboul Enein, Ahmed (03/09/2012). Egypt: Boulaq residents still fighting for compensation. Daily News Egypt. http://www.dailynewsegypt.com/, geraadpleegd op 08/05/2014.

Ahram Online (29/01/2012). Bulaq residents deny link with Maspero skirmishes. Al Ahram Online. english.ahram.org.eg, geraadpleegd op 25/04/2014.

Ahram Online (29/01/2012). Bulaq residents deny link with Maspero skirmishes. Al Ahram Online. english.ahram.org.eg, geraadpleegd op 25/04/2014.

Ali, Randa (26/02/2014). Residents of Maspero Triangle: “We will not leave our land”. Al Ahram Online. english.ahram.org.eg, geraadpleegd op 25/04/2014.

Al-Jaberi, Abulkasim (05/08/2012). Firsthand account: Inside ramlet Bulaq on the day of the Clashes. Egypt Independent. http://www.egyptindependent.com/, geraadpleegd op 08/05/2014

Al-Jaberi, Abulkasim (27 /08/2012). Wave of arrests, threat of eviction plague Ramlet Bulaq. Masress. www.masress.com, geraadpleegd op 09/04/2014.

Al-Jaberi, Abulkasim. (2/10/2012). Ramlet Bulaq slum dwellers ‘break out’. Egypt Independent. www.egyptindependent.com, geraadpleegd op 08/04/2014.

Ayad, Muhammad (15/04/2013). Slum Development Fund seeks to fund Projects in Minya and Ramlet Bulaq at an estimated Cost of EGP 126M. Masress. www.masress.com, geraadpleegd op 25/04/2014.

Copts United. (13/03/2013). Ramlet Bulaq residents briefly block Corniche. Copts United. www.copts-united.com, geraadpleegd op 09/04/2014.

Dale, Tom & al-Jaberi, Abulkasim (05/07/ 2012). Sitting on a gold mine: What will Egypt’s democracy do for residents of Cairo’s slums? Egypt Independent. http://www.egyptindependent.com/, geraadpleegd op 08/05/2014.

El-Kouny, Nada (18/03/2013). Residents of Cairo’s Ramlet Bulaq district decry ‘injustices’. Aswat Masriya. www.en.aswatmasriya.com, geraadpleegd op 13/04/2014.

El-Kouny, Nahda (02/09/2012). Towering injustice leaves Nile City shack dwellers terrorised in the shadows. Ahram Online. http://english.ahram.org.eg/, geraadpleegd op 15/04/2014.

Elshahed, Mohamed (12 /08/2012). A tale of towers and shacks. Egypt Independent. http://www.egyptindependent.com/, geraadpleegd op 08/05/2014.

Enein, Ahmed Aboul. (2/09/2012). Ramlet Boulaq resident released after surprise arrest following press conference. Masress. www.masress.com, geraadpleegd op 09/04/2014

Enein, Ahmed Aboul. (27/08/2012). Ramlet Boulaq: The battle for land. Daily News Egypt. www.dailynewsegypt.com, geraadpleegd op 09/04/2014

Enein, Ahmed Aboul. (3/09/2012). Ramlet Bulaq residents: improve the area or give us fair compensation. Masress. www.masress.com, geraadpleegd op 09/04/2014

Enein, Ahmed Aboul. (30/09/2012). Ramlet Boulaq residents: We won’t leave and we won’t sell. Daily News Egypt. www.dailynewsegypt.com, geraadpleegd op 09/04/2014

Farid, Doaa. (5/01/2014). Armed Forces to implement an EGP 350M project for developing 30 slum areas. Daily News Egypt. www.dailynewsegypt.com, geraadpleegd op 16/04/2014.

Hoqook English. (11/05/2013). The Building Story of Ramlet Bulaq. Hoqook English. http://en.hoqook.com, geraadpleegd op 09/04/2014.

Khater, Manar. (9/09/2010). Committee to be drawn up for development of Bulaq slums. Masress. www.masress.com, geraadpleegd op 09/04/2014.

Mada, Masr (28/08/2013). Administrative Court blocks attempt to seize Ramlet Bulaq. Mada Masr. www.madamasr.com, geraadpleegd op 08/04/2014.

Magdi, Heba Hossam el-Din Nourhan (8/10/2011). Egypt 2052 to build 5 ‘million-man’ cities. Masress. www.masress.com, geraadpleegd op 25/04/2014.

Reeve, Christopher. (1/08/2011). What Ever Happened to Cairo 2050? Egypt Independent. www.egyptindependent.com, geraadpleegd op 25/04/2014.

Sarant, Louise (04/03/2010). Evictions, delayed relocation and conspiracy in Bulaq. Egypt Independent. http://www.egyptindependent.com/, geraadpleegd op 25/04/2014.

Shawkat, Nabil (10/10/2011). Street Smart: Cairo 2050, Guilty by design or association? Ahram Online. www.english.ahram.org.eg, geraadpleegd op 09/04/2014.

Taha, Rana Muhammed (24/08/2011). Forced Evictions reflect disregard for human rights, says Amnesty report. Masress. www.masress.com, geraadpleegd op 09/04/2014.

Trew, Bel. (29/01/2012). Maspero: The revolution’s new frontline. Ahram Online. www.english.ahram.org.eg, geraadpleegd op 25/04/2014.

Wahba, Medhat. (12/02/2014). 10 M EGP allotted to tackle unemployment in slums by Housing Minister and Sawiris. The Cairo Post. www.thecairopost.com, geraadpleegd op 13/04/2014.

أمانى فلفل (13/03/2013). أهالى “ماسبيرو” يقترحون إنشاء أبراج سكنية  (‘Bewoners van Maspero pleiten voor de uitvoering van de woontorens). Masress.  http://www.masress.com/, geraadpleegd op 23/05/2014.


Rapport

Amnesty International (2012). Amnesty International Report 2012 – Egypt Country Report (Studierapport). www.allafrica.com, geraadpleegd op 09/04/2014.


Brief

Amnesty International, ECHR en HLRC (2010) Open letter to His Excellency Ahmed Nazif, Prime Minister of Egypt.


Blogposts

Amhed, Mohamed Ali (2013). Bulaq, de strijd om een wijk  (orig. Arabisch) (Blogpost). www.cairobserver.com, geraadpleegd op 09/04/2014.

Amnesty International Human Rights Blog (2013). Go on the Ground with Amnesty Researchers in Egypt. (Blogpost) http://blog.amnestyusa.org/, geraadpleegd op 07/07/2014.

Cairobserver (08/04/2014). Two court cases and the future of Cairo  (Blogpost).  www.cairobserver.com, geraadpleegd op 07/07/2014.

Cairobserver (2011). New Construction: St. Regis (Blogpost). www.cairobserver.com, geraadpleegd op 09/04/2014.

Cairobserver (2011). Against Architecture, Again (Blogpost). www.cairobserver.com, geraadpleegd op 09/04/2014.

Cairobserver .(2011). Book: Remaking the Modern (Blogpost). www.cairobserver.com, geraadpleegd op 09/04/2014. Cairobserver. (2011). Mubarak’s Legacy (rough draft) (Blogpost). www.cairobserver.com, geraadpleegd op 12/04/2014.

Cairobserver. (2012). Save Bulaq General Hospital!  (Blogpost).  www.cairobserver.com, geraadpleegd op 09/04/2014.

Carr, Sarah (2013). Why is Maspero different? (Blogpost) http://madamasr.com, geraadpleegd op 25/04/2014.

Egyptian Initiative for Personal Rights. (2013). In solidariteit met de bevoling van ramlet Boulaq: het lijden van de mensen, meer na 6 maand na de gebeurtenissen aan de Nile Towers. (orig. Arabisch) (Blogpost). www.eipr.org, geraadpleegd op 09/04/2014.

Egyptian Initiative for Personal Rights. (2013). Administratieve rechtspraak: triomf voor de inwoners van Ramlet Boulaq en het besluit van de gouverneur van Caïro tot stopzetting van de tijdelijke inbeslagname van hun land. (orig. Arabisch) (Blogpost). www.eipr.org, geraadpleegd op 09/04/2014.

Egyptian Initiative for Personal Rights. (2013). “Ons recht om ons land, mijn regering.” De mensen van Ramlet Bulaq, de Masperodriehoek en Al Qursaya eiland: een constante strijd. (orig. Arabisch) (Blogpost). www.eipr.org, geraadpleegd op 09/04/2014

El-Husseiny, Momen. (2011). The “Maspero Crime”: accounts Against the Counter-Revolution. Power, Media and Religion (Blogpost). www.jadaliyya.com, geraadpleegd op 09/04/2014.

Elshahed, Mohamed (2012). Struggles That Fueled a Revolution (Blogpost). www.jadaliyya.com, geraadpleegd op 09/04/2014.

Elshahed, Mohamed (2014). New Construction: St Regis (Blogpost) http://cairobserver.com, geraadpleegd op 28/04/2014.

Freeman, Ellen (2012). The Revolution, reflected in Cairo’s date market.(Blogpost) http://matadornetwerk.com, geraadpleegd op 07/05/2014.

Middle East Institute (2/08/2012). Sputterings from an Unfinised Revolution: The Nile Towers Violence (Blogpost). www.mideasti.blogspot.be, geraadpleegd op 10/04/2014.

Road2Tahrir. (2012). Murder on the Nile: G4S Fans the Flames, Burning in el-Boulaq (Blogpost). www.road2tahrir.wordpress.com, geraadpleegd op 09/04/2014.

Schenker, Jack (2011). Egypt: 18 days that shook the world. (Blogpost) http://jackshenker.blogspot.be/2011/02/egypt-18-days-that-shook-world.h…, geraadpleegd op 18/04/2014.

Schenker, Jack. (2013). Beyond the Voice of Battle (Blogpost). www.jadaliyya.com, geraadpleegd op 09/04/2014.

Sharp, Deen (2012). Urbanism and the Arab Uprisings: Downtown Cairo and the Fall of Mubarak (Blogpost). www.jadaliyya.com, geraadpleegd op 09/04/2014.

Symank, Markus (2012). Slumdogs versus billionaires (Blogpost). http://en.qantara.de, geraadpleegd op 07/07/2014.

Younis, Sherif (2011). The Maspero Massacre: The Military, the Media, and the 1952 Cairo Fire as Historical Blueprint. (Blogpost). http://jadaliyya.com, geraadpleegd op 25/05/2014.

Younis, Sherif. (17/10/2011). The Maspero Massacre: The Military, The Media and the 1952 Cairo Fire as Historical Blueprint (Blogpost). www.jadaliyya.com, geraadpleegd op 09/04/2014.


Weppagina

Amnesty International (2011). Attivisti per i diritti umani detenuti in Egitto (Webpagina). www.amnesty.it, geraadpleegd op 19/04/2014.

COHRE (2014) Forced Evictions (Webpagina) www.cohre.org, geraadpleegd op 22/04/2014.

Ahmed ,Zaazaa (31/05/2014) Participatory Project: Intervention Strategies. (Facebookevenement) https://www.facebook.com/events/1490443891173947/?ref=22, geraadpleegd op 07/07/2014.

Madd (2014) Madd (Webpagina). http://maddplatform.tumblr.com/, geraadpleegd op 04/04/2014.

Participatory Development Programma in Urban Areas. (2013). Responses to Informal Areas (Webpagina). www.egypt-urban.net, geraadpleegd op 19/04/2014.


Conferentiepaper


Cairo Governorate. (jaar onbekend). Gebieden van het archeologische district Bulaq. (orig. Arabisch). www.cairo.gov.eg, geraadpleegd op 09/04/2014.

Cairo Governorate. (jaar onbekend). Projectgebied Maspero, district Bulaq. (orig. Arabisch). www.cairo.gov.eg/invest. Geraadpleegd op 09/04/2014.

GOPP (2008). Vision of Cairo 2050, within a national vision of Egypt.(Powerpoint) http://cairofrombelow.files.wordpress.com/, geraadpleegd op 25/04/2014.

GOPP (2010) Egyptian Experience: Strategy for Intervention in Informal Areas. (Presentatie voor Review of Iraq’s Housing Policy and Selected Arab Countries’ Practices Jordanië). http://gopp.gov.eg, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Housing and Land Rights Network (2010). Threat of Forced Eviction for Greater Cairo’s “Shack” Dwellers (Publiek statement gemaakt op Habitat Day, 4 oktober 2010). www.amnesty.org, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Khalifa, Marwa A. (2013). Evolution of Informal Settlements Upgrading in Egypt: From Negligence to Participatory Development. (Conferentiepaper). Democratic Transition and Sustainable Urban Communities, Caïro.


Films en documentaires

Morandini, Davide & Lucchini, Fabio (2012). Bulaq, among the ruins of an unfinished Revolution. (Documentaire) Italië: Rosselini Film.


Videofragment

CLUSTER (06/12/2013) Learning From Cairo: presentation by Yahia Shawkat: Working Session 2. (Videofragment) https://www.youtube.com/watch?v=UgEPjpvMX9c, geraadpleegd op 25/04/2014.

CLUSTER Cairo (6/12/2013). Learning from Cairo: Q & A led by Joseph Schechla. Working Session 2: Evictions and Urban Citizenship (Videofragment).  https://www.youtube.com/watch?v=N8UE1K7lzr0, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Mosireen collective (13/08/2012) The privatization of Ramlet Bulaq.(Videofragment) https://www.youtube.com/watch?v=3lSCAstp2uk, geraadpleegd op 25/05/2014.

Mosireen collective (2013) Maspiro’s neighbors (Videofragment) https://www.youtube.com/watch?v=7x84NpBY8IA, geraadpleegd op 25/05/2014.


Interviews en lezingen

Aboul Enein, Ahmed (2014) Mailverkeer, 19/07/2014.

Morandini, Davide (2014). Mailverkeer, 28/04/2014.

3.3


Boeken en boekdelen

Abdel Halim, Khaled Mahmoud (2009). “PDP’s Methodology for Participatory Urban Upgrading” in Kipper, Regina & Fisher, Marion (ed.), Cairo’s Informal Areas, Between Urban Challenges and Hidden Potential: Facts, Voices, Visions. Caïro: German Technical Cooperation, 125 - 128.

Adib-Moghaddam, Arshin (2013). On the Arab Revolts and the Iranian Revolution: Power and Resistance Today. London: Bloomsbury Publishing.

El-Jesri, Manal (2009) “The district chief of Boulaq al-Dakrour: lifting the fog of misunderstanding” in Kipper, Regina & Fisher, Marion (ed.), Cairo’s Informal Areas, Between Urban Challenges and Hidden Potential: Facts, Voices, Visions. Caïro: German Technical Cooperation, 170 - 171.

El-Jesri, Manal (2009). “Cairo and Giza Governors. Ongoing Challenges” in  Kipper, Regina & Fisher, Marion (ed.), Cairo’s Informal Areas, Between Urban Challenges and Hidden Potential: Facts, Voices, Visions. Caïro: German Technical Cooperation, 150-154.

Filiu, Jean-Pierre (2001). The Arab Revolution: Ten Lessons from the Democratic Uprising. Oxford: Oxford University Press.

Gerlach, Julia (2009) “How we get around: Tuk-tuks and minibuses”. in Kipper, Regina & Fischer, Marion (ed.) Cairo’s Informal Areas Between Urban Challenges and Hidden Potentials. Facts, Voices, Visions. Caïro: German Technical Cooperation, 119 - 121. p. 119.

Gerlach, Julia (2009)  “Three Areas: Manshiet Nasser, City of the Dead and Boulaq al-Dakrour” in Kipper, Regina & Fisher, Marion (ed.), Cairo’s Informal Areas, Between Urban Challenges and Hidden Potential: Facts, Voices, Visions. Caïro: German Technical Cooperation, 49 – 53

Gerlach, Julia (2009). “How We Get Organized. The Work of NGOs” in Kipper, Regina & Fisher, Marion (ed.), Cairo’s Informal Areas, Between Urban Challenges and Hidden Potential: Facts, Voices, Visions. Caïro: German Technical Cooperation, 109 - 114.

Gerlach, Julia (2009). “Me and my neighborhood” in Kipper, Regina & Fischer, Marion (ed.) Cairo’s Informal Areas Between Urban Challenges and Hidden Potentials. Facts, Voices, Visions. Caïro: German Technical Cooperation, 53 – 61.

Gerlach, Julia (2009). “Natural Leaders” in Kipper, Regina & Fischer, Marion (ed.) Cairo’s Informal Areas Between Urban Challenges and Hidden Potentials. Facts, Voices, Visions. Caïro: German Technical Cooperation, 87 – 91

Ghannam, Farha (2002). Remaking the Modern: Space, Relocation and the Politics of Identity in a Global Cairo. Berkeley: University of California Press

Ismael, Salwa (2003). Political Life in Cairo’s New Quarters: Encountering the everyday state. University of Minneapolis Press: Minnesota, London.

Liebel, Verena (2009). “The Art space “Artellewa”: art education in an informal area.” in Kipper, Regina & Fischer, Marion (ed.) Cairo’s Informal Areas Between Urban Challenges and Hidden Potentials. Facts, Voices, Visions. Caïro: German Technical Cooperation, 84-87.

Piffero, Elena (2009). “Participation: Empowerment or Domestication? Reflections on Potentials and Potential Shortcomings of Participatory Approaches to Development” in Kipper, Regina & Fisher, Marion (ed.), Cairo’s Informal Areas, Between Urban Challenges and Hidden Potential: Facts, Voices, Visions. Caïro: German Technical Cooperation, 129-140.

Piffero, Elena (2009). What happened to participation? Urban development and authoritarian upgrading in Cairo’s informal neighbourhoods. Bologna: I Libri di Emil

Sabry, Sarah. (2009). “Egypt’s Informal Areas: Innacurate and Contradictory Data” in Kipper, Regina & Fisher, Marion (ed.), Cairo’s Informal Areas, Between Urban Challenges and Hidden Potential: Facts, Voices, Visions. Caïro: German Technical Cooperation, 29 - 34.

Sims, David (2012). Understanding Cairo: The Logic of a City out of Control. Caïro: American University in Cairo Press.

World Bank (2001). World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty. New York: Oxford University Press.


Wetenschappelijke artikels en papers

Abdalla, Ahmed (1993).Egypt’s Islamists and the State. (Paper voor Middle East Research and Information Project). http://www.merip.org, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Acioly, Claudio (2002). The Rationale of Informal Settlements Regularisation Projects: from Settlement Upgrading to Integration Approaches (Paper voor Institute for Housing and Urban Development Studies Nederland).  http://www.claudioacioly.com, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Acioly, Claudio (2014). Streets as tools for urban transformation in Slums: a street-led approach to citywide slum upgrading (Paper voor UNHabitat). http://unhabitat.org, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Bremer, JenniferAnn (2011). Leadership and Collective Action in Egypt’s Popular Committees: Emergence of Authentic Civic Activism in the Absence of the State. International Journal of Not-for-profit Law, 13 (4), 70-92.

Chambers, R (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. World Development, 22 (7), 953-969.

El-Meehy, Asya ( 2012). Egypt’s Popular Committees. From Moments of Madness to NGO Dilemmas (Paper voor Middle East Research and Information Project). http://www.merip.org, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

El-Shahat, Manal M. F. & El-Khateeb, Samah M. (2013).  Empowering people in Egyptian informal areas by planning: towards an intelligent model of participatory planning. Planum. The journal of Urbanism. 26 (1).

Fokdal, Josephine & Zehner, Carsten (2010). Improving Informal Areas in Greater Cairo. The cases of Ezzbet Al Nasr & Dayer El Nahia (Studie voor GIZ). http://egypt-urban.net, geraadpleegd op 18/05/2014.

Gouda, Essam Abdel-Salam (2012). Urban Form Rehabilitation of the Informal Settlements in Egypt. Planum. The Journal of Urbanism, 26 (1).

Ibrahim, Karim & Singerman, Diane (2014). Urban Egypt: On the Road from Revolution to the State? Governance, the Built Environment, and Social Justice. Égypte. Monde arabe, 3 (11).

Ismael, Salwa (2000). The Popular Movement Dimensions of Contemporary Militant Islamism: Socio-Spatial Determinants in the Cairo Urban Setting. Comparative Studies in Society and History Journal, 42 (2), 363 - 393.

Ismail, Salwa (2012). The Egyptian revolution against the Police. Social research. 79 (2), 435-462.

Mitchell, Timothy (1991). The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics. The American Political Science Review, 85 (1), 77-96.

Nour, Ayman M. (2011). Challenges and Advantages of Community Participation as an  Approach for sustainable Urban Development in Egypt. Journal of Sustainable Development, 4 (1), 79-91.

Piffero, Elena (2009) Striving for participation. Experience of a 10-year development program, Boulaq el-Dakrour, Egypt. (Paper voor de German Technical Cooperation) http://egypt-urban.net/, geraadpleegd op 03/05/2014.

Runkel, Carolin (2009). The Role of Urban Land Titling in Slum Improvement - the Case of Cairo. A critical examination of the GTZ land titling programme  in Manshiet Nasser.  Masterproef, Technische Universität Berlin.

Trombetta, Lorenzo (2012). More than just a battleground: Cairo’s urban space during the 2011 protests. European Urban and Regional Studies, 20, 139-144

Williams, Glyn (2004). Evaluating participatory development: Tyranny, power and (re)politicisation. Third World Quarterly, 25 (3), 557-579.


Conferentiepaper

Madbouly, M. (2006). Developing Innovative Approaches for Financing Housing to Meet the Challenge of Affordable Shelter for the Urban Poor in Egypt (Conferentiepaper). GOPP conference 2006, Caïro.

UNHabitat (2010). Egyptian Experience. Strategy for Intervention in Informal Areas. (Presentatie) http://gopp.gov.eg, geraadpleegd op 3/05/2014.


Projectbeschrijving

HCWW (2008). Italian-Egyption Capacity Building in the Integrated Water Supply and Sanitation (IBISS) (Projectbeschrijving).  http://www.hcww.com.eg, geraadpleegd op 5/05/2014.


Krantenartikel

Abi-Habib, Maria (17/08/2011). In Egypt Clashes, Civilians Oppose Protesters. The Wall Street Journal. http://online.wsj.com, geraadpleegd op 27/07/2014.

Ahram Online (19/08/2013). Egyptian police ban popular security committees. Ahram Online. http://english.ahram.org.eg, geraadpleegd op 27/07/2014.

Ahram Online (4/01/2014). Bomb Defused in Giza’s Boulaq district. Ahram Online. http://english.ahram.org, geraadpleegd op 1/05/2014.

El-Din, Gamal (27/07/2011). Egypt local councils remain ‘knee-deep’ in pre-revolution corruption. Ahram Online. http://english.ahram.org.eg, geraadpleegd op 28/07/2014

Gaber, Yassin (22/04/2011). Popular committees convene in Tahrir. Ahram Online. http://english.ahram.org.eg, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Hassan, Fayza (1999). Right above might. Al Ahram Weekly. http://weekly.ahram.org.eg, geraadpleegd op 25/05/2014.

Kimmelman, Michael (27/04/2013). Who Rules the Streets in Cairo? The Residents Who Build It. New York Times. http://www.nytimes.com, geraadpleegd op 07/07/2014

Levinson, Charles & Coker, Margaret (10/02/2011). Egyptians Share Secrets of Uprising. Wall Street Journal. http://socialistworker.org, geraadpleegd op 1/05/2014.

Mossallam, Alia (18/06/2011). Popular committees continue the revolution. Egypt Independent. http://www.egyptindependent.com, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Nassar, Galal (2011). Egypt First. Al Ahram. http://weekly.ahram.org.eg, geraadpleegd op 25/07/2014

Osman, Ahmed Zaki (14/06/2011). Municipalities in need of reform, but path forward is unclear. Egypt Independent. http://www.egyptindependent.com. Geraadpleegd op 28/05/2014.

Prince, Mona (2012). Freedom, Freedom, Come, Embrace Us. The Cairo Review of Global Affairs. http://www.aucegypt.edu, geraadpleegd op 12/04/2014.

Shenker, Jack (24/01/2011). For Cairo’s slum dwellers, rockfall fears prompt hopes of a broader revolution. Struggle waged by poorest communities lays bare challenges facing post-Hosni Mubarak Egypt. The Guardian. http://www.theguardian.com, geraadpleegd op 1/05/2014.

Shenker, Jack (24/01/2011). For Cairo’s slum dwellers, rockfall fears prompt hopes of a broader revolution. Struggle waged by poorest communities lays bare challenges facing post-Hosni Mubarak Egypt. The Guardian. http://www.theguardian.com, geraadpleegd op 1/05/2014.


Blogpost

El Deeb, Sarah (2014). Egypt Revolution Battered on 3rd anniversary. (Blogpost) http://bigstory.ap.org, geraadpleegd op 27/07/2014.

Hennessy-Fiske, Molly & Amro, Hassan (2011). Egypt: On anniversary of Khaled Said’s death, complaints of police brutality, corruption. (Blogpost). http://latimesblogs.latimes.com, geraadpleegd op 28/05/2014.

Hubinet, Nina (2012). Waiting for the Revolution. (Blogpost) http://mashallahnews.com, geraadpleegd op 26/05/2014.

Kamel, Howalda (2013). Participatory planning for Cairo’s informal areas. (Blogpost) http://urb.im. Geraadpleegd op 2/05/2014.

Mammoth (22/02/2011). Revolutionary space: Building Nothing out of Something (Blogpost).http://www.m.ammoth.us, geraadpleegd op 25/05/201

Onbekende auteur (2012). On Labor Day… The Popular Committees Demand a More Just Country (Blogpost). http://www.tahrirdocuments.org, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

Saunders, Doug (2011). Neighborhood Power: Hopes for the World’s ‘Arrival Cities’. (Blogpost) http://blogs.wsj.com, geraadpleegd op 26/05/2014.

Swedler, Jilian & King, Ryan. (2012). Contesting Narratives, Locating Power. Policing Protests: Spatial Dynamics of the Arab Uprisings (Blogpost).http://www.jadaliyya.com, geraadpleegd op 22/04/2014.


Webpagina

EDEJ (2013). ‘Ashwa’iyya’. Glossaire de la révolution.(Webpagina) www.cedej-eg.irg, geraadpleegd op 25/05/2014.

GIZ (2012). Egypt (Webpagina). http://www.giz.de, geraadpleegd  op 3/05/2014.

GIZ (2012). Participatory development programme in urban areas (Webpagina). http://www.giz.de, geraadpleegd  op 3/05/2014.

GIZ (2012). Participatory development programme in urban areas. (Webpagina)  http://www.giz.de. Geraadpleegd  op 3/05/2014.

GIZ (2012). Water and Wastewater Management Programme (Webpagina). http://www.giz.de, geraadpleegd  op 3/05/2014.

GIZ (2012). Water Resources Management Reform Programme (Webpagina). http://www.giz.de, geraadpleegd  op 3/05/2014.

Onbekende auteur (2013). Policy Alert. Budget Transparency and the Citizen Budget of Egypt (Webpagina). http://www.tadamun.info, geraadpleegd op 27/07/2014.

PDPUA (2012). EU contributes €20 million for informal area upgrading in Cairo and Giza Governorates. (Webpagina) http://egypt-urban.net. Geraadpleegd op 4/05/2014.

Videofragment

CLUSTER Cairo (14/04/2014). Learning from Cairo: CLUSTER on “Mapping Informality”: Working Session 1 (Videofragment) https://www.youtube.com/watch?v=fglWPiOtZHw, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

CLUSTER Cairo (7/12/2014). Learning from Cairo Informal Belt Tours - Boulaq El Dakrour, led by Khaled Abdelhalim (Videofragment), https://www.youtube.com/watch?v=bc4PRmJ5XK0, laatst geraadpleegd op 9/08/2014.

CLUSTER Cairo. (07/12/2013). Learning from Cairo: CLUSTER on “Mapping Informality”: Working Session 1 (Videofragment). https://www.youtube.com/watch?v=fglWPiOtZHw, geraadpleegd op 07/05/2014


Interviews en lezingen

Ashoub, Safa (2014). Interview via skype, 05/08/2014.

 

x

Download scriptie (3.96 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2014