‘TELEVISIEMAKER VOOR EEN DAG’. VISUEEL ETNOGRAFISCH ONDERZOEK NAAR TELEVISIEGEBRUIK EN IDENTITEIT VAN DIASPORAJONGEREN.

Violetta
Jitomirskaya

De Vlaamse diasporasamenleving zorgt ervoor dat er niet enkel aandacht is voor het televisiegebruik van autochtonen, maar ook voor dat van etnische minderheden. Vooral diasporajongeren bevinden zich in een moeilijke positie, aangezien ze tussen twee culturen balanceren. Ook in bestaand kwantitatief media-onderzoek wordt nadruk gelegd op het dichotome televisiegebruik van etnische minderheden.

In dit onderzoek stappen wij af van die dichotomie en trachten wij het televisiegedrag van diasporajongeren te onderzoeken zonder de individuele situatie van elke jongere uit het oog te verliezen. Daarom kiezen wij voor een kwalitatieve methode. We peilen aan de hand van visueel etnografisch onderzoek naar de zender- en programmavoorkeuren van diasporajongeren (14-22 jaar) van de eerste en de tweede generatie met verschillende etnische achtergronden. Op deze manier willen wij deze jongeren de kans geven om te reageren tegen de heersende mediabeelden en zien wij hen als volwaardige burgers die ook in staat zijn om mediacontent te produceren. Wij hebben niet enkel aandacht voor de etnische identiteit van onze respondenten maar ook voor de andere identiteitsassen zoals gender en leeftijd.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat onze respondenten gebruik maken van nationale, globale en de zenders uit hun thuisland en dus niet uitsluitend van de media uit hun thuisland. In de inhoud van de televisieprogramma’s zijn de migrantengerelateerde thema’s dan ook zo goed als afwezig. De personages en deelnemers die zijn verwerkt door onze respondenten behoren tot verschillende etnische groepen waartussen wij vaak de etnische groep van de respondent in kwestie terugvonden. In de geproduceerde televisieprogramma’s komen vooral verschillende puberteitgerelateerde thema’s aan bod.

Besluitend kan worden gesteld dat de leefwereld van diasporajongeren niet mag worden gereduceerd tot hun religieuze of culturele praxis. Een diverse samenleving brengen op het scherm betekent dan ook niet dat er meer minderhedengerelateerde thema’s aan bod moeten komen maar vooral dat diasporajongeren moeten worden getoond binnen hun leefwereld die uit meer dan enkel hun etnische identiteit bestaat.

 

 Afbeelding verwijderd.                                                                                Afbeelding verwijderd.

Inleiding workshop ‘Televisiemaker voor 1dag’                                                                       Gebruikte PowerPoint bij de workshop

   Afbeelding verwijderd.

                               Inleiding workshop ‘Televisiemaker voor 1dag’      

Bibliografie

1. Adoni, H., Cohen, A.A. & Caspi, D. (2002). The consumer’s choice: language, media consumption and hybrid identities of minorities. Communications: European Journal of Communication Research, 27(4), 411-436.
2. Adriaens, F. (2010). The glocalised telenovela as a space for identifications for diaspora girls in Northern Belgium. An audience cum content analysis of Sara. OBS* Observatorio, 4 (4), 171-195.
3. Adriaens, F. (2011). Representatie, Televisie en Identiteit. Een kwalitatief receptieonderzoek naar televisieconsumptie bij diaspora jongeren. Working papers Film & TV Studies, 8(2), 1- 91.
61
4. Adriaens, F. (2012). On Mute, Diaspora Youth. A transdisciplinary and multi-method audience study into using, consuming and doing television among diaspora youngsters. Gent: Universiteit Gent.
5. Adriaens, F., Van Damme, E. & Courtois, C. (2011). The spatial and social context of television viewing adolescents. Poetics: Journal of empirical research on Culture, the Media and the Arts, 39(3), 205-227.
6. Aksoy, A. & Robins, K. (2000). Thinking across spaces. Transnational television from Turkey. European Journal of Cultural Studies, 3(3), 343-365.
7. Anthias, F. (1998). Evaluating ‘diaspora’: beyond ethnicity? Sociology, 32(3), 557-580.
8. Barker, C. (1997). Television and the reflexive project of the self: soaps, teenage talk and hybrid identities. British Journal of Sociology, 48(4), 611-628.
9. Barker, C. (1999). Television, globalization and cultural identities. Philadelphia: Open Uni-versity.
10. Barth, F. (1969). Introduction. In F. Barth (Ed.), Ethnic groups and boundaries: The social organization of cultural difference (pp. 9-38). Londen: Allen & Unwin.
11. Bauwens, J. (1995). Television viewing and cultural identity. In search of differences and similarities in a cross-cultural meeting between Turkish women and a Flemish sitcom. (Un-published dissertation). Brussels: Free University Brussels (VUB).
12. Berry, J. W. (2005). Acculturation: living successfully in two cultures. International Journal of Intercultural Relations, 29(6), 697-712.
13. Blommaert, J. & Verschueren, J. (1998). Debating diversity. Analyzing the discourse of tol-erance. London: Routledge.
14. Bonfadelli, H. & Bucher, P. (2006).Mediennutzung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund: Inklusion oder Exklusion [Media use of young people with migrant
62
backgrounds: Inclusion or exclusion]? In K. Imhof, R. Blum, O. Jarren, and H. Bonfadelli (Eds.), Demokratie in der Mediengesellschaft (pp. 319-340). Wiesbaden: VS Verlag.
15. Bonfadelli, H., Bucher, P. & Piga, A. (2007). Use of old and new media by ethnic minority youth in Europe with a special emphasis on Switzerland. Communications, 32(2), 141-170.
16. Brah, A. (1996). Cartographies of diaspora: contesting identities. London: Routledge.
17. Braziel, J. E. & Mannur, A. (2003). Nation, migration, globalization: points of contention in diaspora studies. In J. E. Braziel & A. Mannur (Eds.), Theorizing Diaspora: a Reader (pp. 1-23). Oxford: Blackwell Publishing.
18. Brosius, H.-B. & Eps, P. (1993).Verändern Schlüsselereignisse journalistische Selektionskriterien? Framing am Beispiel der Berichterstattung der Anschläge gegen Ausländer und Asylanten [Do key events change selection criteria of journalists?]. Rundfunk und Fernsehen, 41(4), 512-530.
19. Brubaker, R. (2005). The ‘diaspora’ diaspora. Ethnic and Racial Studies, 28(1), 1-19.
20. Bucher, P. & Bonfadelli, H. (2007a). Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund. Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Umgang mit Medien [Young People with and without migration backgrounds: Similarities and differences in media use]. In M. Lothar, D. Hoffmann and R. Winter (Eds.), Mediennutzung, Identität und Identifikationen (pp. 223-245). Weinheim: Juventa.
21. Bucher, P. & Bonfadelli, H. (2007b). Mediennutzung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Schweiz [Media use by adolescents with migrant backgrounds in Switzerland]. In H. Bonfadelli and H. Moser (Eds.), Medien und Migration. Europa als multikultureller Raum (pp. 119 -145).Wiesbaden: VS Verlag.
22. Buckingham, D. (1993). Children talking television: The making of television literacy. Lon-don: Falmer Press.
23. Buckingham, D. (2009). Creative’ visual methods in media research: possibilities, problems and approach. Visual Sociology, 15, 135-153.
63
24. Christensen, P. G. (2004). Children’s participation in ethnographic research: issues of power and representation. Children and Society, 18 (2), 165-176.
25. Christiansen, C.C. (2004). News media consumption among immigrants in Europe. The relevance of diaspora. Ethnicities, 4 (2), 185-207.
26. Clifford, J. (1994). Diasporas. Cultural Anthropology, 9(3), 302-328.
27. Clifford, J. (1997). Routes: Travel and translation in the late twentieth century. Cambridge, MA: Harvard University Press.
28. Clycq, N., Michielsen, M. & Timmerman, C. (2003). Allochtonen en nieuwsgaring. Ant-werpen: Steunpunt gelijke kansen beleid.
29. Clycq, N., Timmerman, C. & Michielsen, M. (2005). Allochtone nieuwszoekers: gebruik en evaluatie van televisienieuwsprogramma’s en –zenders door jongvolwassen allochtonen. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 33(2), 141-161.
30. Cohen, R. (1997). Global diasporas: an introduction. Seattle (WA): University of Washington Press.
31. Couldry, N. (2011). The necessary future of the audience...and how to research it. In V. Nightingale (Ed.), The handbook of media audiences (pp. 212- 229). Oxford: Wiley Blackwell Publishing.
32. d’Haenens, L. & Mattelart, T. (2011). Media and ethnic minorities. In: The Euromedia Research Group (Eds.), Media in Europe today (pp. 235-250). Bristol: Intellect.
33. d’Haenens, L. & Saeys, F. (Eds.) (1996). Media & multiculturalisme in Vlaanderen. Gent: Academia Press.
34. d’Haenens, L. (2003). ICT in multicultural society. The Netherlands: A context for sound multiform media policy? Gazette, 65(4-5), 401-421.
35. d’Haenens, L. Van Summeren, C., Saeys, F. & Koeman, J. (2004). Integratie of identiteit? Mediamenu’s van Turkse en Marokkaanse jongeren. Amsterdam: Boom.
64
36. d’Haenens, L., Beentjes, J.W.J. & Bink, S. (2000). The media experience of ethnic minorities in the Netherlands: A qualitative study. Communications, 25(3), 325-341.
37. d’Haenens, L., Van Summeren, C., Kokhuis, M. & Beentjens, J.W. (2002). Ownership and use of ‘old’ and ‘new’ media among ethnic minority youth in the Netherlands. The role of ethno-cultural position. Communications, 27(3), 365-393.
38. de Aguirre, P., Riebbels, G., Saeys, F. & Staes, L. (1996). Anders gekeken? Een exploratief onderzoek naar het mediagedrag van Turkse en Marokkaanse jongeren en volwassenen. In L. d’Haenens & F. Saeys (Eds.), Media en multiculturalisme in Vlaanderen (pp. 40-58). Gent: Academia Press.
39. de Block, L. & Buckingham, D. (2007). Global children, global media: migration, media and childhood. London: Palgrave.
40. de Block, L., Buckingham, D. & Banaji, S. (2005). Children in communication about migration (CHICAM): Final report. Geraadpleegd op 15 mei 2014 op het World Wide Web: http://www.chicam.org/reports/download/chicam_final_report.pdf
41. De Bruin, J. (2001). Dutch television soap opera, ethnicity and girls’ interpretations. International Communication Gazette, 63(1), 41-56.
42. de Leeuw, S. & Rydin, I. (2007). Migrant children’s digital stories: identity formation and self-representation through media production. European journal of Cultural Studies, 10(4), 447-464.
43. de Leeuw, S. (2005). Television fiction and cultural diversity: strategies for cultural change. In L. Hojberg & H. Sondergaard (Eds.), European film and media culture (pp. 91-111). Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
44. De Leeuw, S. (2006). Television fiction and cultural diversity: strategies for cultural change. In L. Højberg & H. Søndergaards (Eds.), European Film and Media Culture (pp. 91-111). Kopenhagen: Museum Tusculanum Press.
65
45. De Sutter, W. & Saeys, F. (1996). Bezit en gebruik van audio-visuele media bij allochtone populaties. Een onderzoek uitgevoerd bij Gentse scholieren. In: L. d’Haenens & F. Saeys (Eds.), Media en multiculturalisme in Vlaanderen (pp. 59-88). Gent: Academia Press.
46. Devroe, I. & Saeys, F. (2002). Allochtonen en aanverwante thema’s in de Vlaamse media. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 30(2), 56-76.
47. Devroe, I. (2007). Gekleurd nieuws? De voorstelling van etnische minderheden in het nieuws in Vlaanderen. Context, methodologische aspecten en onderzoeksresultaten. Gent: Universiteit Gent.
48. Devroe, I., Driesen, D. & Saeys, F. (2005). Beschikbaarheid en gebruik van traditionele en nieuwe media bij allochtone jongeren in Vlaanderen. Antwerpen: Steunpunt Gelijke kansenbeleid.
49. Devroe, I., Driessens, O. & Verstraeten, H. (2010). ‘Minority report’: ethnic minorities’ diasporic news consumption and news reading. In S. Van Bauwel, E. Van Damme & H. Verstraeten (Eds.), Diverse mediabeelden: hedendaagse reflecties gebaseerd op onderzoek van Frieda Saeys, (pp.233 249) Gent: Academia Press.
50. Dhoest, A. (2008). Eigen fictie eerst? De receptie van Vlaamse tv-fictie en culturele identiteit. In H. Van Den Bulck & A. Dhoest (Eds.), Media, cultuur en identiteit: Actueel onderzoek naar media en maatschappij (pp. 89-100). Ghent: Academia Press.
51. Dhoest, A. (2009a). Tv-fictie, etniciteit en culturele identiteit. De receptie van tv-fictie door Vlaamse autochtone en allochtone jongvolwassenen. Tijdschrift voor Communi-catiewetenschap, 37(1), 15-32.
52. Dhoest, A. (2009b). Establishing a multi-ethnic imagined community? Ethnic minority audiences watching Flemish soaps. European Journal of Communication, 24(3), 305-323.
53. Donohew, L. & Tipton, L. (1973). A conceptual model for information seeking, avoiding and processing. In: P. Clark (Ed.), New models for mass communication research (pp. 243-268). Beverly Hills: Sage.
66
54. Duits, L. & van Romondt Vis, P. (2009). Girls make sense. Girls, celebrities and identities. European Journal of Cultural Studies, 12(1), 41-58.
55. El Sghiar, H. & d’Haenens, L. (2011). Publieke televisie en identificatie. Familieonderzoek naar Vlaamse burger met Marokkaanse en Turkse achtergrond. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap 39(2), 38-56.
56. El Sghiar, H. (2011). Debating diversity and conceptual purity. Reflections on identification as a meaningful concept for diasporic minority research. The International Communication Gazette, 73(5), 440-458.
57. El Sghiar, H. (2012). Identificatie, mediagebruik en televisienieuws. Exploratief onderzoek bij gezinnen met Marokkaanse en Turkse voorouders in Vlaanderen. KU Leuven: Leuven.
58. Elias, N. & Lemish, D. (2008). Media uses in immigrant families. Torn between ‘inward’ and ‘outward’ paths of integration. The International Communication Gazette, 70 (1), 21-40.
59. Erikson, E.H. (1963). Childhood and society. New York: Norton.
60. Faas, D. (2009). Reconsidering Identity: the ethnic and political dimensions of hybridity among majority and Turkish youth in Germany and England. The British Journal of Sociology, 60(2), 299-320.
61. Fiske, J. (1989). Reading the popular. Boston: Unwin and Hyman.
62. Gauntlett, D. (1997). Video critical: Children, the environment and media power. Luton, UK: John Libbey.
63. Gauntlett, D. (2007). Creative explorations: New approaches to identities and audiences, London: Routledge.
67
64. Georgiou, M. (2001). Crossing the boundaries of the ethnic home: media consumption and ethnic identity construction in the public space: the case of the Cypriot community centre in North London. International Communication Gazette, 63(4), 311-329.
65. Georgiou, M. (2005). Diasporic media across Europe: Multicultural societies and the universalism particularism continuum. Journal of Ethnic and Migration Studies, 31(3), 481-498.
66. Georgiou, M. (2006). Diaspora, identity and the media. Diasporic transnationalism and mediated practices. Creskill: Hampton press.
67. Gerbner, G., Gross, L., Jackson-Beeck, M., Jeffries-Fox, S. & Signorielli, N. (1978). Cultural indicators: violence profile. Journal of Communication, 28(3), 176-207.
68. Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., Signorielli N. & Shanahan, J. (2002). Growing up with television: cultivation processes. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Media effects. Advances in theory and research (pp. 43-67). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
69. Gezduci, H. & d’Haenens, L. (2008). In search of information, entertainment or food for conversation? News orientations and preferences of Moroccan, Turkish and Flemish youths. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 36(3), 147-168.
70. Gezduci, H. & d’Haenens, L. (2010). The quest for credibility and other motives for news consumption among youths: A culture-centered approach. Journal of Children and Media, 4 (3), 331-349.
71. Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age. Cambridge: Polity press.
72. Gillespie, M. (1995). Television, ethnicity and cultural change. London: Routledge.
73. Gillespie, M. (2000). Transnational communications and diaspora communities. In S. Cottle (Ed.), Ethnic minorities and the media: Changing cultural boundaries (pp.164-178). Buckingham: Open University Press.
74. Gillespie, M. (2005) (Ed.). Media audiences. New York: Open University Press.
68
75. Gillespie, M. (2007). Security, media and multicultural citizenship: a collaborative ethnography. European Journal of Cultural Studies, 10(3), 275-293.
76. Gilroy, P. (1993). The black Atlantic. London: Versa.
77. Gilroy, P. (1994). Diaspora. Paragraph, 17(3), 207-212.
78. Glaser,B.G. & Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for qualitative research. Chicago: Aldine.
79. Greenberg, B.S., Mastro, D. & Brand, J.E. (2002). Minorities and the mass media: Television into the 21st century. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Media effects. Advances in theory and research (pp. 333-351). Hillsdale (NJ): Erlbaum.
80. Güntürk, R. (1999). Mediennutzung der Migranten-mediale Isolation? [Media use by migrants-media isolation?] In Ch. Butterwegge, G. Hentges & F. Sarigöz (Eds.), Medien und multikulturelle Gesellschaft (pp. 136-143). Opladen: Westdeutscher Verlag.
81. Hafez, K. (2002). Türkische Mediennutzung in Deutschland: Hemmnis oder Chance der gesellschaftlichen Integration? Eine qualitative Studie im Auftrag des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung [Turkish media use in Germany: Barrier or chance for social integration]. Hamburg: Deutsches Orient-Institut.
82. Hall, S. (1980). Cultural studies: Two paradigms. Media, Culture and Society, 2(1), 57-72.
83. Hall, S. (1990). Cultural identity and diaspora. In J. Rutherford (Ed.), Identity, community, culture, difference (pp. 222-237). London: Lawrence & Wishart.
84. Hall, S. (1992a). Cultural studies and its theoretical legacies. In L. Grossberg, C. Nelson & P. Treichler (Eds.), Cultural Studies (pp. 277-94). New York (NY): Routledge.
85. Hall, S. (1992b). The Question of cultural identity. In S. Hall, D. Held & T. McGrew (Eds.), Modernity and its futures (pp. 273-325). Cambridge: Polity Press.
86. Hall, S. (1993). Culture, community, nation. Cultural Studies, 7(3), 349-363.
69
87. Hall, S. (1996). Introduction: Who needs identity? In S. Hall & P. Du Gay (Eds.), Questions of cultural identity (pp. 1-17). Thousand Oaks: Sage.
88. Halloran, J.D. (1998). Ethnic minorities and television: A study of use, reactions and preferences. International Communication Gazette, 60(4), 305-324.
89. Hannerz, U. (1996). Transnational connections: culture, people, place. New York: Rouledge.
90. Harchaoui, S. (Ed.) (2006). Hedendaags radicalisme. Verklaring en aanpak. Apeldoorn/ Antwerpen: Het Spinhuis.
91. Hargreaves, A.G. & Mahdjoub, D. (1997). Satellite television viewing among ethnic minorities in France. European Journal of Communication, 12(4), 469-477.
92. Hashmi, N. (2000). Immigrant children in Europe: constructing a transnational identity. In A. Salvatore & A. Höfert (Eds.), Between Europe and Islam: shaping in a transcultural space (pp. 163-174). Brussel, Peter Lang.
93. Hepp, A. (1999). Cultural Studies und Medienanalyse. Opladen: Westdeutcher Verlag.
94. Herek, G.M. (1992). The social context of hate crimes: Notes on cultural heterosexism. In G.M. Herek & K.T. Berrill (Eds.), Hate crimes, confronting violence against lesbians and gay men (pp. 89-101). London: Sage.
95. Hine, C. (2011). Towards ethnography of television on the internet: a mobile strategy for exploring mundane interpretative activities. Media, Culture and Society, 33(4), 567-582.
96. Horsti, K. (2008). Overview of Nordic media research on immigration and ethnic relations. From text analysis to the study of production, use and reception. Nordic Review, 29(2), 275-293.
97. IBBT (2009). Digimeter Wave 1: IBBT - iLab.o. Ghent: IBBT.
98. Jensen, K.B. (2002a). A handbook of media and communication research. Qualitative and quantitative methodologies. London: Routledge.
70
99. Jensen, K.B. (2002b). Media reception: qualitative traditions. In K.B. Jensen (Ed.), A handbook of media and communication research. Qualitative and quantitative methodologies (pp. 156-170). London: Routledge.
100. Karim, H.K. (Ed.) (2003). The media of diaspora. London: Routledge.
101. Katz, E., Blumler, J. & Gurevitch, M. (1974). Utilization of mass communication by the individual. In Blumler, J. & E. Katz (Eds.), The uses of mass communication: Current per-spectives on gratifications research (pp. 19-34). Beverly Hills (CA): Sage.
102. LaFromboise, T., Coleman, H. & Gerton, J. (1993). Psychological impact of biculturalism. Evidence and theory. Psychological Bulletin, 114, 395-412.
103. Lasswell, H. (1948). The structure and function of communication in society. In L. Bryson (Ed.), The communication of ideas (pp. 37-51). New York: Harper.
104. Liebes, T. & Katz, E. (1990). The export of meaning. Cross-cultural readings of Dallas. New York (NY): Oxford University Press.
105. Lievens, J. (2000) The third wave of immigration from Turkey and Morocco: determinants and characteristics. In R. Lesthaeghe (Ed.), Communities and generations: Turkish and Moroccan populations in Belgium (pp. 95-128). Brussels: VUB Press.
106. Livingstone, S. (2005). Media audiences, interpreters and users. In M. Gillespie (Ed.), Media audiences (pp. 10-51). New York: Open University Press.
107. Livingstone, S., (2007). From family television to bedroom culture: Young people’s media at home. In E. Devereux (Ed.), Media studies. Key issues and debates (pp. 302-321). London: Sage.
108. Lotz, A. (2000). Assessing qualitative television audience research: Incorporating feminist and anthropological theoretical innovation. Communication Theory, 10(4), 447-467.
109. Madianou, M. (2005). Contested communicative spaces: Rethinking identities, boundaries and the role of the media among Turkish speakers in Greece. Journal of Ethnic and Migration Studies, 31(3), 521-541.
71
110. Mazzarella, S. R. (2007). 20 questions about youth and the media. New York (NY): Peter Lang Publishing.
111. McQuail, D. (2000). Mass communication Theory. Londen: Sage.
112. McQuail, D. (2010). McQuail’s mass communication theory, 6th edition. Thousand Oaks, CA: Sage publications.
113. McRobbie, A. (1994). Postmodernism and popular culture. London: Routledge.
114. Milikowski, M. (2000). Exploring a model of de-Ethnicisation: the case of the Turkish television in the Netherlands. European Journal of Communication, 15(4), 443-468.
115. Morley, D. & Robins, K. (1995). Spaces of Identity. global media, electronis landscapes and cultural boundaries. Londen: Routledge.
116. Morley, D. (2000). Home territories: media, mobility and identity. London: Routledge.
117. Nederveen Pieterse, J. (2001). Hybridity, so what? The anti-hybridity backlash and the riddles of recognition. Theory, culture and society, 18, 219-245.
118. Niesyto, H., Buckingham, D., & Fisherkeller, J. (2003). Video culture: crossing borders with young people’s video productions. Television and New Media, 4(4), 461-482.
119. Nikunen, K. (2008). Emerging transnational sensibility among migrant teenagers. Lessons learned doing media research in multiethnic classrooms. In I. Rydin & U. Sjöberg (Eds.), Mediated crossroads: Identity, youth culture and ethnicity. Theoretical and methodological challenges (pp. 153 171). Göteborg: Nordicom.
120. O’Neill, B. (2011). Media effects in context. In V. Nightingale, (Ed.), The handbook of media audiences. Oxford: Wiley Blackwell.
121. Ogan, C. (2001). Communication and identity in the Diaspora: Turkish migrants in Amsterdam and their use of media. Lanham: Lexington.
122. Ong, J.C. (2009). Watching the nation, singing the nation: London-based Filipino migrants’s identity constructions in news and karaoke practices. Communication, Culture and Critique, 2(1), 160-181.
72
123. Overste, A. M. (1978). TV als middel tot behoeftebevrediging. Massacommunicatie, 6, 58-60.
124. Palmgreen, P. & Rayburn, J.D., Geciteerd in: El Sghiar, H., Identificatie, mediagebruik en televisienieuws. Exploratief onderzoek bij gezinnen met Marokkaanse en Turkse voorouders in Vlaanderen. Leuven, KU Leuven, 2012, p. 72.
125. Peeters, A.L. & d’Haenens, L. (2005). Bridging or Bonding? Relationships between in-tegration and media use among ethnic minorities in the Netherlands. Communications, 30(2), 201-231.
126. Pink, S. (2001). Doing visual ethnography. London: Sage.
127. Poole, E. (2001). Interpreting Islam: British Muslims and the British press. In K. Ross & P. Playdon (Eds.), Black marks: Minority ethnic audiences and media (pp. 67-86). Aldershot: Ashgate.
128. Riemer, F. (2008). Addressing ethnographic inquiry. In S. Lapan & M. Quarteroli (Eds.), Research essentials. Jossey Bass Publishers.
129. Rinnawi, K. (2012). Instant nationalism’ and the ‘cyber mufti’: the Arab diaspora in Europe and the transnational media. Journal of Ethnic and Migration Studies, 38(9),1451-1467
130. Roberts, D.F. & Foehr, U.G. (2008). Trends in media use. The Future of Children 18, 11-37.
131. Robins, K. (2001). Au-dela de la communaute imaginee? Les médias transnationaux et les migrants Turcs en Europe. Réseaux, 3(107), 19-39.
132. Roe, K. & Minnebo, J. (2007). Antecedents of adolescents’ motives for television use. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 51(2), 305-15.
133. Ross, K. (2001). White media, black audience: Diversity and dissonance on British television. In: K. Ross & P. Playdon (Eds.), Black marks: minority ethnic audiences and media (pp. 3-16). Hampshire: Ashgate.
134. Ruddock, A. (2001). Understanding audiences. Theory and method. London: Sage.
73
135. Ruggiero, T.E. (2000). Uses and gratifications theory in the 21st century. Mass Communi-cation and Society 3 (1), 3-37.
136. Safran, W. (1991). Diasporas in modern societies: myths of homeland and return. Diaspora, 1(1), 83-99.
137. Saeys, F. & Devroe, I. (2010). Media ‘à la carte’? Mediaconsumptie van Turkse en Marokkaanse jongeren in Vlaanderen. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 38(4), 298-319.
138. Said, E. (1978). Orientalism. New York: Vintage.
139. Scheufele, B. & Brosius H.-B. (1999). The frame remains the same? Stabilität und Kontinuität journalistischer Selektionskriterien am Beispiel der Berichterstattung über Anschläge auf Ausländer und Asylbewerber [The frame remains the same? Stability and continuity of journalistic criteria of selection]. Rundfunk und Fernsehen, 47(3), 409-432.
140. Schrøder, K., Drotner, K., Kline, S. & Murray, C. (2003). Researching audiences. London: Arnold.
141. Shadid, W. (2005). Berichtgeving over moslims en de islam in de westerse media: beeld-vorming, oorzaken en alternatieve strategieën. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 33(4), 330-346.
142. Sinardet, D. & Mortelmans, D. (2003). Britney meets Tarkan. Hoe allochtoon is allochtoon? Het mediagebuik van allochtone jongeren in Antwerpen. Oikos: politiek, milieu, cultuur, 7 (25), 34-51.
143. Sreberny, A. (1999). Include me in. Rethinking ethnicity on television: Audience and producer perspectives. Geraadpleegd op 15 mei 2014 op het World Wide Web: http://www.ofcom.org.uk/static/archive/bsc/pdfs/research/Include.pdf
144. Sreberny, A. (2000). Media and diasporic consciousness: an exploration among Iranians in London. In S. Cottle (Ed.), Ethnic minorities and the media: Changing cultural boundaries (pp. 179-196). Buckingham: Open University Press.
74
145. Sreberny, A. (2005). ‘Not only, but also’: mixedness and media. Journal of Ethnic and Migration Studies, 31(3), 443-459.
146. Stevens, F. (2006). Media in het verlengde van het eigen leven. Media in het jeugdonderzoek 2000 2005. In N. Vettenburg, M. Elchardus & L. Walgrave (Eds.), Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen (pp. 187-220). Leuven: Lannoo.
147. Ter Wal, J. (2004). Moslim in Nederland. De publieke discussie over de islam in Nederland: Een analyse van artikelen in de Volkskrant 1998-2002.Den Haag: SCP.
148. Thompson, K. (2002). Border crossing and diasporic identities: Media use and leisure practices of an ethnic minority. Qualitative Sociology, 25(3), 409-417.
149. Tsagarousianou, R. (2004). Rethinking the concept of diaspora: mobility, connectivity and communication in a globalised world. Westminster Papers in Communication and Culture, 1(1), 52-65.
150. Tufte, T. (2001). Minority youth, media uses and identity struggle: the role of the media in the production of locality. In K. Ross & P. Playdon (Eds.), Black marks: Minority ethnic audiences and media (pp. 33-48). Aldershot: Ashgate.
151. Van Heersum, A.J. (1997). De etnische- culturele positive van de tweede generatie Surinamers. Amsterdam: Het Spinhuis.
152. Van Dijk, T. (2000). New(s) racism: a discourse analytical approach. In S. Cottle (Ed.), Ethnic minorities and the media: changing cultural boundaries (pp. 33-50). Milton Keynes: Open University Press.
153. Verkuyten, M. (2005). The Social Psychology of Ethnic Identity. New York: Psychology Press.
154. Weiss, H.-J. & Trebbe, J. (2001). Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland. Ergebnisse einer Umfrage des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung [Results of a survey by the Federal Press and Information Office]. Potsdam: GöfaK Medienforschung.
75
155. Wekker, G. (1998). Gender, identiteitsvorming en multiculturalisme; notities over de Nederlandse multiculturele samenleving. In K. Geuijen (Ed.), Multiculturalisme (pp. 39-53). Utrecht: Lemma.
156. Wester, F., Renckstorf, K. & Scheepers, P. (Eds.) (2006). Onderzoekstypen in de communicatiewetenschap. Alphen aan de Rijn: Kluwer.
157. Wright, Geciteerd in: El Sghiar, H., Identificatie, mediagebruik en televisienieuws. Exploratief onderzoek bij gezinnen met Marokkaanse en Turkse voorouders in Vlaanderen. Leuven, KU Leuven, 2012, p. 72.

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2014