Thermally driven phase transitions in biomolecular systems

Nathalie Mertens
Persbericht

Thermally driven phase transitions in biomolecular systems

Ziektes opsporen via temperatuurmetingen: weg met die koortsthermometer !

Aan de hand van de evolutie van de temperatuur in de tijd kunnen ziektes gedetecteerd worden. De warmte dat wordt toegevoegd aan het lichaam, waardoor de temperatuur verandert, geeft voor gezonde en zieke mensen een verschillend patroon weer. Het vergelijken van beide patronen wijst op de aanwezigheid van een bepaalde ziekte, waardoor verdere stappen kunnen ondernomen worden in de juiste richting om de patiënt te genezen. Het patroon vertelt de patiënt onmiddellijk met welke ziekte hij te kampen heeft. Dit in tegenstelling tot de koortsthermometer, waar enkel de temperatuur van het lichaam wordt weergegeven.

Biologie ontmoet fysica

Het menselijk lichaam functioneert aan de hand van verschillende biologische systemen: vetten, eiwitten en DNA zijn bekende biologische systemen die een belangrijke rol spelen in ons lichaam. Ondanks de negatieve bijklank van vetten in de volksmond, draagt dit biologische systeem bij tot de opbouw van de cel, en staan ze bovendien in voor het leveren van de energie eenmaal de cel is opgebouwd. Naast vetten zijn ook eiwitten belangrijke biologische materialen. Ze staan in voor het opbouwen van de spieren en leveren hun eigen belangrijke functie bij verscheidene biologische processen (om bijvoorbeeld de spieren te doen werken). Tenslotte is onderzoek aan de hand van DNA een hot-topic door de rijke genetische informatie die bevat zit in dit biologische systeem.

“Het patroon vertelt de patiënt onmiddellijk, in tegenstelling tot de koortsthermometer, waar enkel de temperatuur wordt weergegeven, met welke ziekte de patiënt te maken heeft.”

Al deze biologische systemen komen bij een bepaalde lichaamstemperatuur in een bepaalde fysische toestand voor (net zoals water onder het vriespunt (0 °C) voorkomt als ijs (vaste toestand) en als waterdamp (gas toestand) wanneer het kookt vanaf 100 °C). Wanneer de temperatuur van het lichaam verandert, en een kritische overgangstemperatuur wordt bereikt, bevinden de systemen zich niet langer in de oorspronkelijke fysische toestand. Bij deze temperatuur wordt een nieuwe toestand bereikt waarbij de geometrische vorm van het systeem verandert. Wanneer de vorm van deze systemen veranderen, worden ook de functies hiervan aangetast. In het menselijke lichaam treedt hierdoor een mutatie op, waardoor de werking van het lichaam wordt aangetast, en de patiënt niet langer als gezond wordt beschouwd.

Lichaam scannen levert resultaat

De techniek bestaat erin om de temperatuur van het lichaam te doen toenemen door warmte toe te voegen. Wanneer het lichaam een bepaalde temperatuur bereikt, zal deze warmte niet langer worden gebruikt om de temperatuur van het lichaam te doen stijgen. De warmte wordt nu volledig gebruikt om het bijhorende biologische systeem van fysische toestand te doen veranderen (net zoals water dat doet bij 0 °C en bij 100 °C). Bij deze welbepaalde temperatuur verandert de functie van het biologische systeem. Door de evolutie van de warmte weer te geven in functie van de temperatuur, en deze te vergelijken voor zowel een gezond persoon, als ook voor de persoon die lijdt aan een bepaalde ziekte, wordt de aanwijzing van de bijbehorende ziekte gegeven. Gebruikmakend van deze techniek kunnen verscheidene ziektes, zoals de ziekte van Lyme, Reumatoïde artritis (een ontsteking van het slijmvlies in de gewrichten), Systematische Lupus en kanker, reeds in een vroegtijdig stadium worden gedetecteerd. De patronen voor de verschillende ziektes zijn uniek en worden aan de hand van een referentie herkent. Eenmaal de ziekte nu opgespoord is, kunnen verdere technieken en behandelingen plaatsvinden om de patiënt te genezen. Door deze temperatuurscan krijgt de geneeskunde op een vlotte manier een idee over de desbetreffende ziekte, zodat de behandeling direct kan starten. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de koortsthermometer, die enkel een stijging in temperatuur waarneemt, maar geen enkele aanleiding geeft naar de betreffende ziekte.

“Dankzij deze techniek kunnen ziektes zoals kanker in een vroegtijdige stadium reeds gedetecteerd worden.”

Bloedplasma geeft het voorbeeld

Eerder onderzoek op bloedplasma toont de werking van de techniek aan. De techniek werd zowel toegepast op het bloedplasma van verscheidene gezonde personen (afhankelijk van leeftijd, geslacht en afkomst) als op het bloedplasma van patiënten. Het bloedplasma van de mens bestaat uit een complexe samenstelling van biologische systemen. Eén van de belangrijkste componenten hieruit zijn eiwitten, die het lichaam op een juiste manier doen functioneren. De samenstelling van al deze eiwitten zorgt voor een bepaald patroon wanneer een scan wordt uitgevoerd. Elk eiwit ondergaat bij een kritische temperatuur een verandering van fysische toestand (weergegeven door een piek in het patroon), de samenstelling van al deze veranderingen geeft ons een vast patroon. Het vergelijken van het totale patroon van een gezonde en een zieke persoon, levert de directe informatie over de ziekte die dan onmiddellijk behandeld kan worden, zodat de kans op een verdere explosie vermeden wordt.

Bibliografie
 1. [1]  Blood plasma http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_plasma, April 2014.

 2. [2]  Blood http://en.wikipedia.org/wiki/Blood, April 2014.

 3. [3]  Calorimetry - publication list https://fys.kuleuven.be/atf/Research_themes/rt_ calorimetry/rt_calorimetry_references, March 2014.

 4. [4]  Hard condensed matter http://www.physics.georgetown.edu/research/ hard-condensed-matter, March 2014.

 5. [5]  Lipid bilayers and cell membranes http://www.uic.edu/classes/phys/phys450/MARKO/ N016.html, May 2014.

 6. [6]  Natural sterols, cholesterol http://avantilipids.com/index.php?option=com_ content&view=article&id=4%01&Itemid=162&catnumber=700000, May 2014.

 7. [7]  What is plasma? http://www.urmc.rochester.edu/Encyclopedia/Content.aspx? ContentTypeID=160&ContentID=37, March 2014.

 8. [8]  R. A. L. Jones. Soft condensed matter. Oxford University Press, New York, seventh edition, 2003.

 9. [9]  N. L. Anderson and N. G. Anderson. High resolution two-dimensional electrophoresis of human plasma proteins. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 74:5421–5425, 1977.

 10. [10]  N. L. Anderson and N. G. Anderson. A two-dimensional gel database of human plasma proteins. Electrophoresis, 12:883–906, 1991.

 11. [11]  R. J. Beckett. An aqueous metal bicarbonate solution and method of use http://www. google.com/patents/WO1998041218A1?cl=en, May 2014.

 12. [12]  A. Beldarra ́ın, Y. Cruz, O. Cruz, M. Navarro, and M. Gil. Purification and conformational properties of a human interferon alpha2b produced in Escherichia coli. Biotechnology and Applied Biochemistry, 33(3):173–182, 2001.

 13. [13]  P. F. Brevet and H. H. Girault. Optical SHG measurements of amphipiles at liquid/liquid interfaces. Springer, first edition, 1997.

 14. [14]  G. Bruylants, J. Wouters, and C. Michaux. Differential scanning calorimetry in life science: thermodynamics, stability, molecular recognition and application in drug design. Current Medicinal Chemistry, (17).

  [15]  M. S. Celej and G. G. Fidelia. Protein stability induced by ligand binding correlates with

 1. changes in protein flexibility. Protein Science, 12:1496–1506, 2003.

 2. [16]  W. W. Christie. What is a lipid? http://lipidlibrary.aocs.org/Lipids/whatlip/

  index.htm, November 2013.

 3. [17]  Mayo Clinic. Diseases and conditions of lyme disease http://www.mayoclinic.org/

  diseases-conditions/lyme-disease/basics/symptoms/con-20019701, May 2014.

 4. [18]  B. R. Copeland and H. M. McConnell. The rippled structure in bilayer membranes of phosphatidylcholine and binary mixtures of phosphatidylcholine and cholesterol. Biochimica et Biophysica Acta, 599(1):95–109, 1980.

 5. [19]  George Cordoyiannis, Chandra Shekhar Pati Tripathi, Christ Glorieux, and Jan Thoen. Order of phase transitions and tricriticality in mixtures of octyloxycyanobiphenyl and nony- loxycyanobiphenyl liquid crystals: A high-resolution study by adiabatic scanning calorime- try. Phys. Rev. E, 82(3):031707, 2010.

 6. [20]  H. G. Dobereiner, J. Kas, D. Noppl, I. Sprenger, and E. Sackman. Budding and fission of vesicles. Biophysical Journal, 65(4):1396–1403, 1993.

 7. [21]  M. Eeman and M Deleu. From biological membranes to biomimetic model membranes. Biotechnology, Agronomy, Society and Environment, 14(4):719–736, 2009.

 8. [22]  T. N. Estep, D. B. Mountcastle, R. L. Biltonen, and T. E. Thomson. Studies on the anomalous thermotropic behavior of aqueous dispersions of dipalmitoylphosphatidylcholine– cholesterol mixtures. Biochemistry, 17(10):1984–1989, 1978.

 9. [23]  N. C. Garbett, C. S. Mekmaysy, C. W. Helm, A. B. Jenson, and J. B. Chaires. Differential scanning calorimetry of blood plasma for clinical diagnosis and monitoring. experimental and molecular pathology. Experimental and Molecular Pathology, 86:186–191, 2009.

 10. [24]  N. C. Garbett, M. L. Merchant, J. B. Chaires, and J. B. Klein. Calorimetric analysis of the plasma proteome: identification of type 1 diabetes patients with early renal function decline. Biochimica et Biophysica Acta, 1320:4675–4680, 2013.

 11. [25]  N. C. Garbett, J. J. Miller, A. B. Jenson, and J. B. Chaires. Calorimetry outside the box: A new window into the plasma proteome. Biophysical Journal, 94(4):1377–1383, 2008.

 12. [26]  A. Genz, J. F. Holzwarth, and T. Y. Tsong. The influence of cholesterol on the main phase transition of unilamellar dipalmytoylphosphatidylcholine vesicles. A differential scanning calorimetry and iodine laser T-jump study. Biophysical Journal, 50(6):1043–1051, 1986.

 13. [27]  P. Gill, T. T. Moghadam, and B. Ranjbar. Differential scanning calorimetry techniques: Applications in biology and nanoscience. Journal of Biomolecular Techniques, 21(4):167– 193, 2010.

 14. [28]  X. M. He and D. C. Carter. Atomic structure and chemistry of human serum albumin. Nature, 358:209–215, 1992.

 15. [29]  T. Heimburg. Thermal Biophysics of Membranes. Wiley-VCH, Weinheim, 2007.

 16. [30]  L. S. Hirst, P. Uppamoochikkal, and C. Lor. Phase separation and critical phenomena in biomimetic ternary lipid mixtures. Liquid Crystals, 38(11-12):1735–1747, 2011.

 17. [31]  J. Hjort Ipsen, G. Karlstrom, O. G. Mouritsen, H. Wennerstrom, and M. J. Zuchermann. Phase equilibria in the phosphatidylcholine-cholesterol system. Biochimica et Biophysica Acta, 905(1):162–172, 1987.

 1. [32]  F. R. Julicher and R. Lipowsky. Domain-induced budding of vesicles. Physical Review Letters, 70(19):2964–2967, 1993.

 2. [33]  A. Kamps. How do LDL and HDL differ structurally and functionally? http: //healthyeating.sfgate.com/ldl-hdl-differ-structurally-functionally-2003. html, June 2013.

 3. [34]  J. J. Kelly. Review of thermodynamics. Technical report, University of Maryland, 2002.

 4. [35]  D. P. Kharakoz, M. S. Panchelyuga, E. I. Tiktopulo, and E. A. Shlyapnikova. Critical tem- peratures and critical chain length in saturated diacylphosphatidylcholines: 20 calorimetric, ultrasonic and Monte Carlo simulation study of chain-melting/ordering in aqueous lipid dispersions. Chemistry and Physics of Lipids, 150(2):217–228, 2007.

 5. [36]  Dr. Rumiana Koynova and Dr. Boris Tenchov. Phase transitions and phase be- havior of lipids http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/319207. html, March 2014.

 6. [37]  J. Leys, P. Losada-P ́erez, E. Slenders, C. Glorieux, and J. Thoen. Investigation of the melting behavior of the reference materials biphenyl and phenyl salicylate by a new type adiabatic scanning calorimeter. Thermochimica Acta, 582:68–76, 2014.

 7. [38]  D. Liden and J. Walker. What are the functions of lipids in the body? http://www. wisegeek.com/what-are-the-functions-of-lipids-in-the-body.htm, December 2013.

 8. [39]  L. A. Liotta and E. F. Perticoin. Serum peptidome for cancer detection; spinning biologic trash into diagnostic gold. The journal of clinical investigation, 116(1):26–30, 2006.

 9. [40]  E. Lloyd. An introduction to protein molecules: The building blocks of life http://www. brighthub.com/science/medical/articles/6050.aspx, May 2014.

 10. [41]  P.Losada-P ́erez,K.L.Jim ́enez-Monroy,B.vanGrinsven,J.Leys,S.D.Janssens,M.Peeters, C. Glorieux, J. Thoen, .K Haenen, W. De Ceuninck, and P. Wagner. Phase transitions in lipid vesicles detected by a complementary set of methods: heat-transfer measurements, adiabatic scanning calorimetry, and dissipation-mode quartz crystal microbalance. Physica Status Solidi (a), page Published online, 2014.

 11. [42]  P. Losada-Perez, N. Mertens, B. De Medio-Vasconcelos, E. Slenders, J. Leys, M. Peeters, B. van Grisven, J. Gruber, C. Glorieux, J. Thoen, and P. Wagner. Phase behavior of binary lipid mixtures: a combined study by adiabatic scanning calorimetry and quartz crystal microbalance with dissipation. 2014.

 12. [43]  Patricia Losada-P ́erez, Chandra Shekhar Pati Tripathi, Jan Leys, Claudio A. Cerdeirin ̃a, Christ Glorieux, and Jan Thoen. The Yang–Yang anomaly in liquid–liquid criticality: Ex- perimental evidence from adiabatic scanning calorimetry. Chem. Phys. Lett., 523:69–73, 2012.

 13. [44]  H. Lowen, M. Watzlawek, C. N. Likos, M. Schmidt, A. Jusufi, J. Dzubiella, C. von Ferber, E. Allahyarov, A. Thuneman, and I. D’Amico. The hard physics of soft matter. Advances in Solid State Physics, 40:809–817, 2000.

 1. [45]  S. Mabrey, P. L. Mateo, and J. M. Sturtevant. High-sensitivity scanning calorimetric study of mixtures of cholesterol with dimyristoyl- and dipalmitoylphosphatidylcholines. Biochem- istry, 17(12):2464–2468, 1978.

 2. [46]  S. Mabrey and J. M. Sturtevant. Investigation of phase transitions of lipids and lipid mixtures by high sensitivity differential scanning calorimetry. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 73(11):3862–3866, 1976.

 3. [47]  S. Mabrey and J. M. Sturtevant. Investigation of phase transitions of lipids and lipid mix- tures by sensitivity differential scanning calorimetry. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 73(11):3862–3866, 1976.

 4. [48]  S. Marcelja. Chain ordering in liquid crystals. 1. even-odd effect. The Journal of Chemical Physics, 60(1):3599–3604, 1974.

 5. [49]  R. McElhany. The use of differential scanning calorimetry and differential thermal analysis in studies of model and biological membranes. Chemistry and Physics of Lipids, 30:229–259, 1982.

 6. [50]  T. P. W. McMullen, R. N. A. H. Lewis, and R. N. McElhaney. Differential scanning calori- metric study of the effect of cholesterol on the thermotropic phase behavior of a homologous series of linear saturated phosphatidylcholines. Biochemistry, 32(2):516–522, 1993.

 7. [51]  T. P. W. McMullen and R. N. McElhaney. New aspects of the interaction of cholesterol with dipalmitoylphosphatidylcholine bilayers as revealed by high-sensitivity differential scanning calorimetry. Biochimica et Biophysica, 1234(1):90–98, 1995.

 8. [52]  H. Mehling and L. F. Cabeza. Heat and cold storage with PCM. Springer Verlag, Berlin, 2008.

 9. [53]  G. Milano, T. Kawakatsu, and A. De Nicola. A hybrid particle–field molecular dynamics approach: a route toward efficient coarse-grained models for biomembranes. Physical Biology, 10(4):1–16, 2013.

 10. [54]  O. G. Mouritsen. Life - As a matter of fat. Springer, Berlin, 2000.

 11. [55]  R. Nave. PvT surface for a substance which contracts upon freezing http://hyperphysics.

  phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/pvtsur.html, November 2013.

 12. [56]  T. X. O’Connel, T. J. Horita, and B. Kasravi. Understanding and interpreting serum protein

  electrophoresis. American Family Physician, 71(1):105–112, 2005.

 13. [57]  C. E. Ophardt. Denaturation of proteins http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/

  568denaturation.html, April 2014.

 14. [58]  A. Raudino, M. Grazia Sarpietro, and M. Pannuzzo. The thermodynamics of simple biomem-

  brane mimetic systems. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences, 3(1):15–38, 2011.

 15. [59]  D. J. Recktenwald and H. M. McConnell. Phase equilibriums in binary mixtures of phos-

  phatidylcholine and cholesterol. Biochemistry, 20(15):4505–4510, 1981.

 16. [60]  L. Robles, D. Mondieig, Y. Haget, and M. A. Cuevas-Diarte. Review on the energetic and crystallographic behaviour of n-alkanes. ii. series from C22H46 to C27H56. ournal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique, 95(1):92–111, 1998.

 17. [61]  V. E. Sahini, G. Csire, C. Popa-Tilimpea, and A. Tirsoaga. Kinetic study of the pH influence

 1. on bsa thermal denaturation. Analele Universitatii Bucuresti, pages 127–132, 2002.

 2. [62]  D. V. Schroeder. An introduction to Thermal Physics. Addison Wesley Longman, United

  States, first edition, 2000.

 3. [63]  E.J.ShimshickandH.M.McConnell.Lateralphaseseparationsinbinarymixturesofcholes- terol and phospholipids. Biochemical and Biophysical Research Communications, 17(2):446– 451, 1973.

 4. [64]  E. B. Sirota, H. E. King, D. M. Singer, and H. H. Shao. Rotator phases of the normal alkanes: An x-ray scattering study. Journal of Chemical Physics, 98(7):5809–5824, 1993.

 5. [65]  E. B. Sirota and D. M. Singer. Phase transitions among the rotator phases of the normal alkanes. American Institute of Physics, 101(12):10873–10882, 1994.

 6. [66]  P. F. Sullivan and G. Seidel. Steady-state, ac-temperature calorimetry. Physical Review, 173(3):679–685, 1968.

 7. [67]  J. Thoen. Adiabatic scanning calorimetric results for the blue phases of cholesteryl nonanoate. Phys. Rev. A, 37(5):1754–1759, 1988.

 8. [68]  J. Thoen. High resolution adiabatic scanning calorimetry and heat capacities. In E. Wilhelm and T. M. Letcher, editors, Heat capacities: liquids, solutions and vapours, pages 287–306. The Royal Society of Chemistry, London, 2010.

 9. [69]  J. Thoen, G. Cordoyiannis, and C. Glorieux. Investigations of phase transitions in liquid crystals by means of adiabatic scanning calorimetry. Liquid Crystals, 36(6-7):669–684, 2009.

 10. [70]  J. Thoen, H. Marynissen, and W. Van Dael. Temperature dependence of the enthalpy and the heat capacity of the liquid-crystal octylcyanobiphenyl (8CB). Phys. Rev. A, 26(5):2886– 2905, 1982.

 11. [71]  H. van der Hoorn. Waterkoeling en casemodding guide, deel 2 http://tweakers.net/ reviews/258/2/waterkoeling-en-casemodding-guide-deel-2-werking-peltier-(1) .html, March 2014.

 12. [72]  B. Van Roie. Studie van faseovergangen in complexe vloeistoffen en vloeibare kristallen met Adiabatische Scanning Calorimetrie. PhD thesis, Laboratorium voor Akoestiek en Thermis- che Fysica, Departement Natuurkunde en Sterrenkunde, Katholieke Universiteit Leuven, 2005.

 13. [73]  M. R. Vist and J. H. Davis. Phase equilibria of cholesterol/dipalmitoylphosphatidylcholine mixtures: deuterium nuclear magnetic resonance and differential scanning calorimetry. Bio- chemistry, 29(2):451–464, 1990.

 14. [74]  WebMD. Diabetes health center http://www.webmd.com/diabetes/tc/ symptoms-of-high-blood-sugar-topic-overview, May 2014.

 15. [75]  L. Yang, M. E. Biswas, and P. Chen. Study of binding between protein A and immunoglob- ulin G using a surface tension probe. Biophysical Journal, 84(1):509–522, 2003.

 16. [76]  U. Zammit, M. Marinelli, F. Mercuri, and S. Paoloni. Analysis of the order character of the RII-RI and the RI-RV rotator phase transitions in alkanes by photopyroelectric calorimetry. The Journal of Physical Chemistry B, 114(24):8134–8139, 2010. 

 

Universiteit of Hogeschool
Master in de Fysica
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: