Gummibeertjes tegen rugpijn

Jasper
Van Hoorick

Chronische rugklachten, wat nu? Geraak je ervan verlost, of blijven ze de rest van je leven hangen? Een struikelblok dat de geneeskunde nog niet volledig heeft weten weg te werken. Maar mocht je het kapotte onderdeel nu eens simpelweg kunnen vervangen door een gloednieuw wisselstuk, net als bij een auto?  Kan een combinatie van 3D printen en gelatine, de grondstof van gummibeertjes, de oplossing bieden om wisselstukken te generen uit lichaamseigen cellen?

 

Rugklachten

Rugpijn is in België, en bij uitbreiding in de Westerse wereld, één van de belangrijkste chronische lichamelijke aandoeningen. Ondanks het feit dat de specifieke oorzaken vaak onduidelijk zijn, heeft men reeds kunnen aantonen dat het dikwijls een gevolg is van degenererende tussenwervelschijven. Dit zijn de “scharnieren” tussen de verschillende ruggenwervels, die beweging van de ruggengraat mogelijk maken en tegelijkertijd de schokken in onze rug opvangen. Ze bestaan uit drie kenmerkende onderdelen: een gelatineuze kern  (nucleus pulposus) omgeven door een cilinder bestaande uit vezelig kraakbeen (annulus fibrosus) die samen tussen twee kraakbeen eindplaten liggen. De kern fungeert als de schokdemper, terwijl de cilinder eerder de zijwaartse krachten op de ruggengraat opvangt. De eindplaten vormen de verbinding met de ruggenwervels.

Naarmate je ouder wordt, kunnen verschillende zaken optreden die tot specifieke rugklachten kunnen leiden. Enerzijds kan de hoeveelheid water in de kern gaan afnemen waardoor de tussenwervelschijf zal verdunnen. Hierdoor zal het absorptievermogen van de tussenwervelschijf sterk afnemen en  de bewegingsvrijheid van de ruggenwervels verminderen. Een ander veel voorkomend probleem is de vorming van scheurtjes in de cilinder. Hierdoor kan de zachtere kern gedeeltelijk naar buiten worden geduwd, met een uitstulping of hernia tot gevolg. Wanneer deze bult druk op de rugzenuw uitoefent kan dit leiden tot chronische rugpijn. De meest courante behandeling bestaat momenteel uit injecties in de kern om deze te doen krimpen waardoor de bult terug naar binnen gezogen wordt en de rugpijn vervolgens afneemt of zelfs verdwijnt. Ondanks succes in pijnbestrijding vormen deze behandelingen echter geen duurzame oplossing voor het probleem. Na verloop van tijd dient de beschadigde tussenwervelschijf immers dikwijls geblokkeerd te worden met vijzen, waardoor de beweeglijkheid van de ruggengraat nog verder zal afnemen en de overige tussenwervelschijven zwaarder belast worden.

 

Duurzame oplossing

Om het probleem op lange termijn te behandelen zou men de beschadigde tussenwervelschijven moeten vervangen. Dit kan op twee manieren: enerzijds kan een volledig synthetische prothese ingebouwd worden die de functies van de tussenwervelschijf overneemt. Anderzijds kan toevlucht gezocht worden in regeneratieve geneeskunde waarbij nieuwe tussenwervelschijven gekweekt worden uit lichaamseigen cellen.  Het gebruik van prothesen lijkt de eenvoudigste methode, maar heeft enkele problemen waaronder povere aanhechting aan de ruggenwervels, verre van optimale mechanische eigenschappen en de vorming van vijlsel bij veelvuldige beweging. De duurzaamste oplossing lijkt dus te liggen in de regeneratieve geneeskunde, waarbij de aandacht in het onderzoek vooral ging naar de ontwikkeling van geschikte weefseldragers voor het kweken van nieuwe tussenwervelschijven met behulp van stamcellen.

 

Onderdeel kapot, wisselstuk klaar?

Opdat een succesvol wisselstuk terug kan ´groeien´ is het belangrijk dat de cellen voldoende plaats krijgen om te kweken, er voldoende transport van voedingstoffen en afvalstoffen is en dat het wisselstuk uiteindelijk de juiste vorm aanneemt. Om hieraan tegemoet te komen, wordt gebruik gemaakt van biodegradeerbare poreuze draagstructuren. Deze dragers zullen na implantatie geleidelijk aan afgebroken worden, terwijl de afgezette cellen zullen groeien en delen. Hierdoor zullen op termijn enkel lichaamseigen cellen achterblijven zonder een spoor van het implantaat. Het is belangrijk dat de drager tijdens dit proces voldoende mechanische eigenschappen van de te vervangen tussenwervelschijf kan nabootsen totdat het gevormde weefsel sterk genoeg is om deze taak over te nemen. Naast biodegradeerbaar moeten de ´mallen´ ook biocompatibel zijn om interactie met de cellen mogelijk te maken en geen aanleiding te geven tot ongunstige reacties van het immuunsysteem. Verder dienen deze structuren poreus te zijn om voldoende transport van voedings- en afvalstoffen van en naar het groeiende weefsel te verzekeren. 

 

Toegepaste bouwstenen

Om aan bovenvermelde zaken te voldoen werd in de studie gebruik gemaakt van twee materialen in combinatie met 3D-printen om de porositeit en morfologie van de implantaten te verzekeren. Enerzijds werd gelatine aangewend, vanwege zijn gunstige bio-compatibiliteit en mechanische gelijkheid aan de nucleus pulposus.  Gelatine is een hydrogel materiaal, een moleculair netwerk dat grote hoeveelheden water kan opnemen (zoals bijvoorbeeld contactlenzen). Het vormt echter een fysisch netwerk dat zal oplossen bij lichaamstemperatuur, waardoor het noodzakelijk is om gelatine chemisch te modificeren en op die manier een onoplosbaar chemisch netwerk te verkrijgen alvorens dit te gebruiken in het lichaam. Deze modificatie is gebeurd door het inbouwen van actieve groepen (methacrylaten en methacrylamides) op de verschillende gelatineketens, die onder invloed van licht met elkaar kunnen reageren en zo een chemisch netwerk zullen vormen. De studie heeft ook aangetoond dat de mechanische eigenschappen van het ontwikkelde gelatinederivaat gecontroleerd kunnen worden door het aantal ingebouwde groepen te variëren, waardoor de mechanische eigenschappen van het te vervangen weefsel zeer dicht benaderd kunnen worden. Naast gelatine werd ook gebruik gemaakt van een biodegradeerbaar polyester (polymelkzuur), verwerkt via 3D printen, om de vorm en mechanische stijfheid (noodzakelijk voor de annulus fibrosus) aan de drager toe te kennen. Het 3D printen biedt een zeer groot potentieel in de regeneratieve geneeskunde, aangezien dit toelaat om nagenoeg perfecte kopieën van beschadigd weefsel te produceren via modellen verkregen via bijvoorbeeld MRI scans.

 

Eerste resultaten

De eerste celtesten op een combinatie van gelatine met polyesters voor weefselregeneratie waren reeds veelbelovend. Zo bleken deze materialen voldoende bio-interactief om het kweken van cellen toe te laten. Bovendien heeft het onderzoek aangetoond dat het mogelijk is om het gelatinenetwerk pas te vormen nadat de cellen reeds in de oplossing gebracht werden, waardoor deze beter verdeeld kunnen worden binnenin de drager. Ook werd het potentieel aangetoond van op maat gemaakte 3D structuren die kunnen leiden tot patiënt-specifieke, lichaamseigen wisselstukken voor verschillende aandoeningen. Op dit moment is de finale toepassing echter nog toekomstmuziek en dient er nog heel wat onderzoek verricht te worden alvorens het kan aangewend worden in de geneeskunde. Een kleine stap dichter bij de (her)maakbare mens...

Bibliografie

[1]      E. George, “Low back pain,” Bull. World Health Organ., vol. 81, no. 9, pp. 671–676, 2003.

[2]      P. P. Raj, “Intervertebral Disc : AnatomyPhysiology-Pathophysiology-Treatment,” World Inst. Pain, Pain Pract., vol. 8, no. 1, pp. 18–44, 2008.

[3]      S. M. Richardson, R. V Walker, S. Parker, N. P. Rhodes, J. a Hunt, A. J. Freemont, and J. a Hoyland, “Intervertebral disc cell-mediated mesenchymal stem cell differentiation.,” Stem Cells, vol. 24, no. 3, pp. 707–16, Mar. 2006.

[4]      B. R. Whatley, J. Kuo, C. Shuai, B. J. Damon, and X. Wen, “Fabrication of a biomimetic elastic intervertebral disk scaffold using additive manufacturing.,” Biofabrication, vol. 3, no. 1, p. 015004, Mar. 2011.

[5]      K. D. Hudson, M. Alimi, P. Grunert, R. Härtl, and L. J. Bonassar, “Recent advances in biological therapies for disc degeneration: tissue engineering of the annulus fibrosus, nucleus pulposus and whole intervertebral discs.,” Curr. Opin. Biotechnol., vol. 24, no. 5, pp. 872–9, Oct. 2013.

[6]      Y. Yamamoto, J. Mochida, D. Sakai, T. Nakai, K. Nishimura, H. Kawada, and T. Hotta, “Upregulation of the viability of nucleus pulposus cells by bone marrow-derived stromal cells: significance of direct cell-to-cell contact in coculture system.,” Spine (Phila. Pa. 1976)., vol. 29, no. 14, pp. 1508–14, Jul. 2004.

[7]      L. Ambrosio, A. Gloria, and R. De Santis, Biomedical composites. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, 2010, pp. 178–200.

[8]      R. J. Moore, “The vertebral end-plate: what do we know?,” Eur. Spine J., vol. 9, no. 2, pp. 92–6, Apr. 2000.

[9]      E. O. Martz, V. K. Goel, M. H. Pope, and J. B. Park, “Materials and design of spinal implants--a review.,” J. Biomed. Mater. Res., vol. 38, no. 3, pp. 267–88, Jan. 1997.

[10]    D. Sakai, J. Mochida, Y. Yamamoto, T. Nomura, M. Okuma, K. Nishimura, T. Nakai, K. Ando, and T. Hotta, “Transplantation of mesenchymal stem cells embedded in Atelocollagen® gel to the intervertebral disc: a potential therapeutic model for disc degeneration,” Biomaterials, vol. 24, no. 20, pp. 3531–3541, Sep. 2003.

[11]    D. Ruan, H. Xin, C. Zhang, C. Wang, C. Xu, D. Ph, C. Li, and Q. He, “Experimental Intervertebral Disc Regeneration with Tissue-Engineered Composite in a Canine Model,” Tissue Eng., vol. 16, no. 7, pp. 2381–2389, 2010.

[12]    P. a Revell, E. Damien, L. Di Silvio, N. Gurav, C. Longinotti, and L. Ambrosio, “Tissue engineered intervertebral disc repair in the pig using injectable polymers.,” J. Mater. Sci. Mater. Med., vol. 18, no. 2, pp. 303–8, Feb. 2007.

[13]    E. Y.-S. See, S. L. Toh, and J. C.-H. Goh, “Effects of Radial Compression on a Novel Simulated Intervertebral Disc–Like Assembly Using Bone Marrow–Derived Mesenchymal Stem Cell Cell-Sheets for Annulus Fibrosus Regeneration,” Spine (Phila. Pa. 1976)., vol. 36, no. 21, pp. 1744–1751, Oct. 2011.

[14]    Y.-C. Chen, W.-Y. Su, S.-H. Yang, A. Gefen, and F.-H. Lin, “In situ forming hydrogels composed of oxidized high molecular weight hyaluronic acid and gelatin for nucleus pulposus regeneration.,” Acta Biomater., vol. 9, no. 2, pp. 5181–93, Feb. 2013.

[15]    J. E. Frith, A. R. Cameron, D. J. Menzies, P. Ghosh, D. L. Whitehead, S. Gronthos, A. C. W. Zannettino, and J. J. Cooper-White, “An injectable hydrogel incorporating mesenchymal precursor cells and pentosan polysulphate for intervertebral disc regeneration.,” Biomaterials, vol. 34, no. 37, pp. 9430–40, Dec. 2013.

[16]    L. Jin, A. L. Shimmer, and X. Li, “The challenge and advancement of annulus fibrosus tissue engineering.,” Eur. Spine J., vol. 22, no. 5, pp. 1090–100, May 2013.

[17]    W.-Y. Su, Y.-C. Chen, and F.-H. Lin, “Injectable oxidized hyaluronic acid/adipic acid dihydrazide hydrogel for nucleus pulposus regeneration.,” Acta Biomater., vol. 6, no. 8, pp. 3044–55, Aug. 2010.

[18]    A. R. Jackson, T.-Y. Yuan, C.-Y. Huang, M. D. Brown, and W. Y. Gu, “Nutrient transport in human annulus fibrosus is affected by compressive strain and anisotropy.,” Ann. Biomed. Eng., vol. 40, no. 12, pp. 2551–8, Dec. 2012.

[19]    S.-H. Park, H. Cho, E. S. Gil, B. B. Mandal, B.-H. Min, and D. L. Kaplan, “Silk-Fibrin / Hyaluronic Acid Composite Gels for Nucleus Pulposus Tissue Regeneration,” Tissue Eng. Part A, vol. 17, pp. 2999–3009, 2011.

[20]    A. Abbushi, M. Endres, M. Cabraja, S. N. Kroppenstedt, U. W. Thomale, M. Sittinger, A. A. Hegewald, L. Morawietz, A.-J. Lemke, V.-G. Bansemer, C. Kaps, and C. Woiciechowsky, “Regeneration of intervertebral disc tissue by resorbable cell-free polyglycolic acid-based implants in a rabbit model of disc degeneration.,” Spine (Phila. Pa. 1976)., vol. 33, no. 14, pp. 1527–32, Jun. 2008.

[21]    F. Mwale, M. Iordanova, C. N. Demers, T. Steffen, P. Roughley, and J. Antoniou, “Biological evaluation of chitosan salts cross-linked to genipin as a cell scaffold for disk tissue engineering.,” Tissue Eng., vol. 11, no. 1–2, pp. 130–40, 2005.

[22]    J. L. Bron, L. a Vonk, T. H. Smit, and G. H. Koenderink, “Engineering alginate for intervertebral disc repair.,” J. Mech. Behav. Biomed. Mater., vol. 4, no. 7, pp. 1196–205, Oct. 2011.

[23]    H. Yang, J. Wu, J. Liu, M. Ebraheim, S. Castillo, X. Liu, T. Tang, and N. a Ebraheim, “Transplanted mesenchymal stem cells with pure fibrinous gelatin-transforming growth factor-beta1 decrease rabbit intervertebral disc degeneration.,” Spine J., vol. 10, no. 9, pp. 802–10, Sep. 2010.

[24]    L. Kapural, J. P. Cata, and S. Narouze, “Successful treatment of lumbar discogenic pain using intradiscal biacuplasty in previously discectomized disc.,” Pain Pract., vol. 9, no. 2, pp. 130–4, 2009.

[25]    S. C. W. Chan and B. Gantenbein-Ritter, “Intervertebral disc regeneration or repair with biomaterials and stem cell therapy--feasible or fiction?,” Swiss Med. Wkly., vol. 142, no. May, p. w13598, Jan. 2012.

[26]    S. C. W. Chan, A. Bürki, H. M. Bonél, L. M. Benneker, and B. Gantenbein-Ritter, “Papain-induced in vitro disc degeneration model for the study of injectable nucleus pulposus therapy.,” Spine J., vol. 13, no. 3, pp. 273–83, Mar. 2013.

[27]    J. Beaurain, P. Bernard, T. Dufour, J. M. Fuentes, I. Hovorka, J. Huppert, J. P. Steib, J. M. Vital, L. Aubourg, and T. Vila, “Intermediate clinical and radiological results of cervical TDR (Mobi-C) with up to 2 years of follow-up.,” Eur. Spine J., vol. 18, no. 6, pp. 841–50, Jun. 2009.

[28]    J. S. Harrop, J. a Youssef, M. Maltenfort, P. Vorwald, P. Jabbour, C. M. Bono, N. Goldfarb, A. R. Vaccaro, and A. S. Hilibrand, “Lumbar adjacent segment degeneration and disease after arthrodesis and total disc arthroplasty.,” Spine (Phila. Pa. 1976)., vol. 33, no. 15, pp. 1701–7, Jul. 2008.

[29]    S. M. Kurtz, A. van Ooij, R. Ross, J. de Waal Malefijt, J. Peloza, L. Ciccarelli, and M. L. Villarraga, “Polyethylene wear and rim fracture in total disc arthroplasty.,” Spine J., vol. 7, no. 1, pp. 12–21, 2007.

[30]    A. van Ooij, S. M. Kurtz, F. Stessels, H. Noten, and L. van Rhijn, “Polyethylene wear debris and long-term clinical failure of the Charité disc prosthesis: a study of 4 patients.,” Spine (Phila. Pa. 1976)., vol. 32, no. 2, pp. 223–9, Jan. 2007.

[31]    N. De Beer and A. Van Der Merwe, “Patient-specific intervertebral disc implants using rapid manufacturing technology,” Rapid Prototyp. J., vol. 19, no. 2, pp. 126–139, 2013.

[32]    a Ovsianikov, M. Malinauskas, S. Schlie, B. Chichkov, S. Gittard, R. Narayan, M. Löbler, K. Sternberg, K.-P. Schmitz, and a Haverich, “Three-dimensional laser micro- and nano-structuring of acrylated poly(ethylene glycol) materials and evaluation of their cytoxicity for tissue engineering applications.,” Acta Biomater., vol. 7, no. 3, pp. 967–74, Mar. 2011.

[33]    a. Ovsianikov, a. Ostendorf, and B. N. Chichkov, “Three-dimensional photofabrication with femtosecond lasers for applications in photonics and biomedicine,” Appl. Surf. Sci., vol. 253, no. 15, pp. 6599–6602, May 2007.

[34]    F. P. W. Melchels, J. Feijen, and D. W. Grijpma, “A review on stereolithography and its applications in biomedical engineering.,” Biomaterials, vol. 31, no. 24, pp. 6121–30, Aug. 2010.

[35]    N. Kathuria, A. Tripathi, K. K. Kar, and A. Kumar, “Synthesis and characterization of elastic and macroporous chitosan-gelatin cryogels for tissue engineering.,” Acta Biomater., vol. 5, no. 1, pp. 406–18, Jan. 2009.

[36]    G. Vadalà, P. Mozetic, A. Rainer, M. Centola, M. Loppini, M. Trombetta, and V. Denaro, “Bioactive electrospun scaffold for annulus fibrosus repair and regeneration.,” Eur. Spine J., vol. 21 Suppl 1, pp. S20–6, May 2012.

[37]    M. Bhattacharjee, S. Miot, A. Gorecka, K. Singha, M. Loparic, S. Dickinson, A. Das, N. S. Bhavesh, A. R. Ray, I. Martin, and S. Ghosh, “Oriented lamellar silk fibrous scaffolds to drive cartilage matrix orientation: towards annulus fibrosus tissue engineering.,” Acta Biomater., vol. 8, no. 9, pp. 3313–25, Sep. 2012.

[38]    K.-I. Lee, S.-H. Moon, H. Kim, U.-H. Kwon, H.-J. Kim, S.-N. Park, H. Suh, H.-M. Lee, H.-S. Kim, H.-J. Chun, I.-K. Kwon, and J.-W. Jang, “Tissue engineering of the intervertebral disc with cultured nucleus pulposus cells using atelocollagen scaffold and growth factors.,” Spine (Phila. Pa. 1976)., vol. 37, no. 6, pp. 452–8, Mar. 2012.

[39]    B. G. M. van Dijk, E. Potier, and K. Ito, “Long-term culture of bovine nucleus pulposus explants in a native environment.,” Spine J., vol. 13, no. 4, pp. 454–63, Apr. 2013.

[40]    C.-Q. Li, B. Huang, G. Luo, C.-Z. Zhang, Y. Zhuang, and Y. Zhou, “Construction of collagen II/hyaluronate/chondroitin-6-sulfate tri-copolymer scaffold for nucleus pulposus tissue engineering and preliminary analysis of its physico-chemical properties and biocompatibility.,” J. Mater. Sci. Mater. Med., vol. 21, no. 2, pp. 741–51, Feb. 2010.

[41]    G. Paesold, A. G. Nerlich, and N. Boos, “Biological treatment strategies for disc degeneration: potentials and shortcomings.,” Eur. Spine J., vol. 16, no. 4, pp. 447–68, Apr. 2007.

[42]    A. C. Borges, C. Eyholzer, F. Duc, P.-E. Bourban, P. Tingaut, T. Zimmermann, D. P. Pioletti, and J.-A. E. Månson, “Nanofibrillated cellulose composite hydrogel for the replacement of the nucleus pulposus.,” Acta Biomater., vol. 7, no. 9, pp. 3412–21, Sep. 2011.

[43]    D. Haschtmann, S. J. Ferguson, and J. V Stoyanov, “BMP-2 and TGF-β3 do not prevent spontaneous degeneration in rabbit disc explants but induce ossification of the annulus fibrosus.,” Eur. spine J., vol. 21, no. 9, pp. 1724–33, Sep. 2012.

[44]    H. J. Meisel, T. Ganey, W. C. Hutton, J. Libera, Y. Minkus, and O. Alasevic, “Clinical experience in cell-based therapeutics: intervention and outcome.,” Eur. Spine J., vol. 15 Suppl 3, pp. S397–405, Aug. 2006.

[45]    J. D. Thomas, G. Fussell, S. Sarkar, A. M. Lowman, and M. Marcolongo, “Synthesis and recovery characteristics of branched and grafted PNIPAAm-PEG hydrogels for the development of an injectable load-bearing nucleus pulposus replacement.,” Acta Biomater., vol. 6, no. 4, pp. 1319–28, Apr. 2010.

[46]    J. M. Anderson, G. Cook, B. Costerton, S. R. Hanson, A. Hensten-Pettersen, N. Jacobson, R. J. Johnson, R. N. Mitchel, M. Pasmore, F. J. Schoen, M. Shirtliff, and P. Stoodley, “Host reactions to biomaterials and their evaluation,” in Biomaterials Science, 2nd ed., Elsevier, 2004, pp. 293–338.

[47]    E. C. Collin, S. Grad, D. I. Zeugolis, C. S. Vinatier, J. R. Clouet, J. J. Guicheux, P. Weiss, M. Alini, and A. S. Pandit, “An injectable vehicle for nucleus pulposus cell-based therapy.,” Biomaterials, vol. 32, no. 11, pp. 2862–70, Apr. 2011.

[48]    H.-J. Wilke, F. Heuer, C. Neidlinger-Wilke, and L. Claes, “Is a collagen scaffold for a tissue engineered nucleus replacement capable of restoring disc height and stability in an animal model?,” Eur. spine J., vol. 15 Suppl 3, pp. S433–8, Aug. 2006.

[49]    A. T. Francisco, R. J. Mancino, R. D. Bowles, J. M. Brunger, D. M. Tainter, Y.-T. Chen, W. J. Richardson, F. Guilak, and L. a Setton, “Injectable laminin-functionalized hydrogel for nucleus pulposus regeneration.,” Biomaterials, vol. 34, no. 30, pp. 7381–8, Oct. 2013.

[50]    K. Serigano, D. Sakai, A. Hiyama, F. Tamura, M. Tanaka, and J. Mochida, “Effect of cell number on mesenchymal stem cell transplantation in a canine disc degeneration model.,” J. Orthop. Res., vol. 28, no. 10, pp. 1267–75, Oct. 2010.

[51]    M. Yuan, C. W. Yeung, Y. Y. Li, H. Diao, K. M. C. Cheung, D. Chan, K. Cheah, and P. B. Chan, “Effects of nucleus pulposus cell-derived acellular matrix on the differentiation of mesenchymal stem cells.,” Biomaterials, vol. 34, no. 16, pp. 3948–61, May 2013.

[52]    M. Yuan, K. W. Leong, and B. P. Chan, “Three-dimensional culture of rabbit nucleus pulposus cells in collagen microspheres.,” Spine J., vol. 11, no. 10, pp. 947–60, Oct. 2011.

[53]    D. O. Halloran, S. Grad, M. Stoddart, P. Dockery, M. Alini, and A. S. Pandit, “An injectable cross-linked scaffold for nucleus pulposus regeneration.,” Biomaterials, vol. 29, no. 4, pp. 438–47, Mar. 2008.

[54]    J. M. Cloyd, N. R. Malhotra, L. Weng, W. Chen, R. L. Mauck, and D. M. Elliott, “Material properties in unconfined compression of human nucleus pulposus, injectable hyaluronic acid-based hydrogels and tissue engineering scaffolds.,” Eur. spine J. , vol. 16, no. 11, pp. 1892–8, Nov. 2007.

[55]    Y.-H. Cheng, S.-H. Yang, C.-C. Liu, A. Gefen, and F.-H. Lin, “Thermosensitive hydrogel made of ferulic acid-gelatin and chitosan glycerophosphate.,” Carbohydr. Polym., vol. 92, no. 2, pp. 1512–9, Feb. 2013.

[56]    W.-H. Chen, H.-Y. Liu, W.-C. Lo, S.-C. Wu, C.-H. Chi, H.-Y. Chang, S.-H. Hsiao, C.-H. Wu, W.-T. Chiu, B.-J. Chen, and W.-P. Deng, “Intervertebral disc regeneration in an ex vivo culture system using mesenchymal stem cells and platelet-rich plasma.,” Biomaterials, vol. 30, no. 29, pp. 5523–33, Oct. 2009.

[57]    B. Huang, Y. Zhuang, C.-Q. Li, L.-T. Liu, and Y. Zhou, “Regeneration of the intervertebral disc with nucleus pulposus cell-seeded collagen II/hyaluronan/chondroitin-6-sulfate tri-copolymer constructs in a rabbit disc degeneration model.,” Spine (Phila. Pa. 1976)., vol. 36, no. 26, pp. 2252–9, Dec. 2011.

[58]    M. Sha’ban, S. J. Yoon, Y. K. Ko, H. J. Ha, S. H. Kim, J. W. So, R. B. H. Idrus, and G. Khang, “Fibrin promotes proliferation and matrix production of intervertebral disc cells cultured in three-dimensional poly(lactic-co-glycolic acid) scaffold.,” J. Biomater. Sci. Polym. Ed., vol. 19, no. 9, pp. 1219–37, Jan. 2008.

[59]    L. J. Nesti, W.-J. Li, R. M. Shanti, Y. J. Jiang, W. Jackson, B. a Freedman, T. R. Kuklo, J. R. Giuliani, and R. S. Tuan, “Intervertebral disc tissue engineering using a novel hyaluronic acid-nanofibrous scaffold (HANFS) amalgam.,” Tissue Eng. Part A, vol. 14, no. 9, pp. 1527–37, Sep. 2008.

[60]    S. M. Richardson, J. M. Curran, R. Chen, A. Vaughan-Thomas, J. a Hunt, A. J. Freemont, and J. A. Hoyland, “The differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into chondrocyte-like cells on poly-L-lactic acid (PLLA) scaffolds.,” Biomaterials, vol. 27, no. 22, pp. 4069–78, Aug. 2006.

[61]    N. L. Nerurkar, B. M. Baker, S. Sen, E. E. Wible, D. M. Elliott, and R. L. Mauck, “Nanofibrous biologic laminates replicate the form and function of the annulus fibrosus.,” Nat. Mater., vol. 8, no. 12, pp. 986–92, Dec. 2009.

[62]    G. Chang, H.-J. Kim, D. Kaplan, G. Vunjak-Novakovic, and R. a Kandel, “Porous silk scaffolds can be used for tissue engineering annulus fibrosus.,” Eur. Spine J., vol. 16, no. 11, pp. 1848–57, Nov. 2007.

[63]    J. Bao, W. Lv, Y. Sun, and Y. Deng, “Electrospun antimicrobial microfibrous scaffold for annulus fibrosus tissue engineering,” J. Mater. Sci., vol. 48, no. 12, pp. 4223–4232, Feb. 2013.

[64]    L. Yang, R. a Kandel, G. Chang, and J. P. Santerre, “Polar surface chemistry of nanofibrous polyurethane scaffold affects annulus fibrosus cell attachment and early matrix accumulation.,” J. Biomed. Mater. Res. A, vol. 91, no. 4, pp. 1089–99, Dec. 2009.

[65]    G. T. Klein, Y. Lu, and M. Y. Wang, “3D Printing and Neurosurgery -ready for prime time,” World Neurosurg., vol. 80, pp. 228–235, 2013.

[66]    Y. Pan, T. Chu, S. Dong, Y. Hao, X. Ren, J. Wang, W. Wang, C. Li, Z. Zhang, and Y. Zhou, “Cells scaffold complex for Intervertebral disc Anulus Fibrosus tissue engineering: in vitro culture and product analysis.,” Mol. Biol. Rep., vol. 39, no. 9, pp. 8581–94, Sep. 2012.

[67]    N. L. Nerurkar, R. L. Mauck, and D. M. Elliott, “ISSLS prize winner: integrating theoretical and experimental methods for functional tissue engineering of the annulus fibrosus.,” Spine (Phila. Pa. 1976)., vol. 33, no. 25, pp. 2691–701, Dec. 2008.

[68]    M. Yeganegi, R. a Kandel, and J. P. Santerre, “Characterization of a biodegradable electrospun polyurethane nanofiber scaffold: Mechanical properties and cytotoxicity.,” Acta Biomater., vol. 6, no. 10, pp. 3847–55, Oct. 2010.

[69]    X. Shao and C. J. Hunter, “Developing an alginate / chitosan hybrid fiber scaffold for annulus fibrosus cells,” J. Biomed. Mater. Res. Part A, vol. 82, no. 3, pp. 701–710, 2007.

[70]    R. M. Schek, A. J. Michalek, and J. C. Iatridis, “GENIPIN-CROSSLINKED FIBRIN HYDROGELS AS A POTENTIAL ADHESIVE TO AUGMENT INTERVERTEBRAL DISC ANNULUS REPAIR,” Eur. cells Mater., vol. 21, pp. 373–383, 2011.

[71]    W. Helen, C. L. R. Merry, J. J. Blaker, and J. E. Gough, “Three-dimensional culture of annulus fibrosus cells within PDLLA / Bioglass s composite foam scaffolds : Assessment of cell attachment , proliferation and extracellular matrix production,” Biomaterials, vol. 28, no. 2007, pp. 2010–2020, 2010.

[72]    N. L. Nerurkar, S. Sen, alice H. Huang, D. M. Elliott, and R. L. Mauck, “Engineered disc-like angle-ply structures for intervertebral disc replacement,” Spine (Phila. Pa. 1976)., vol. 35, no. 8, pp. 867–873, 2010.

[73]    H. Mizuno, A. K. Roy, V. Zaporojan, C. a Vacanti, M. Ueda, and L. J. Bonassar, “Biomechanical and biochemical characterization of composite tissue-engineered intervertebral discs.,” Biomaterials, vol. 27, no. 3, pp. 362–70, Jan. 2006.

[74]    R. D. Bowles, H. H. Gebhard, J. P. Dyke, D. J. Ballon, A. Tomasino, M. E. Cunningham, R. Härtl, and L. J. Bonassar, “Image-based tissue engineering of a total intervertebral disc implant for restoration of function to the rat lumbar spine.,” NMR Biomed., vol. 25, no. 3, pp. 443–51, Mar. 2012.

[75]    Y. Zhuang, B. Huang, C. Q. Li, L. T. Liu, Y. Pan, W. J. Zheng, G. Luo, and Y. Zhou, “Construction of tissue-engineered composite intervertebral disc and preliminary morphological and biochemical evaluation.,” Biochem. Biophys. Res. Commun., vol. 407, no. 2, pp. 327–32, Apr. 2011.

[76]    M. Lazebnik, M. Singh, and P. Glatt, “Biomimetic method for combining the nucleus pulposus and annulus fibrosus for intervertebral disc tissue engineering.,” J. Tissue Eng. Regen. Med., vol. 5, no. 8, pp. E179–E187, 2011.

[77]    S.-H. Park, E. S. Gil, H. Cho, B. B. Mandal, L. w. Tien, B.-H. Min, and D. L. Kaplan, “Intervertebral disk tissue engineering using biphasic silk composite scaffolds,” Tissue Eng. Part A, vol. 18, no. 5, pp. 447–458, 2012.

[78]    R. D. Bowles, H. H. Gebhard, R. Härtl, and L. J. Bonassar, “Tissue-engineered intervertebral discs produce new matrix, maintain disc height, and restore biomechanical function to the rodent spine.,” Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., vol. 108, no. 32, pp. 13106–11, Aug. 2011.

[79]    Y. Wu, B. Xu, Q. Yang, X. Li, Y. Zhang, X. Ma, Q. Xia, H. Xu, C. Zeng, and Y. Zhang, “A novel natural ECM-derived biphasic scaffold for intervertebral disc tissue engineering,” Mater. Lett., vol. 105, pp. 102–105, Aug. 2013.

[80]    R. D. Bowles, R. M. Williams, W. R. Zipfel, and L. J. Bonassar, “Self-assembly of alligned tissue-engineered annulus fibrosus and intervertebral disc composite via collagen gel contraction,” Tissue Eng. Part A, vol. 16, no. 4, pp. 1339–1348, 2010.

[81]    H. Mizuno, A. K. Roy, C. a Vacanti, K. Kojima, M. Ueda, and L. J. Bonassar, “Tissue-engineered composites of anulus fibrosus and nucleus pulposus for intervertebral disc replacement.,” Spine (Phila. Pa. 1976)., vol. 29, no. 12, pp. 1290–7; discussion 1297–8, Jun. 2004.

[82]    S. Van Vlierberghe, P. Dubruel, and E. Schacht, “Biopolymer-based hydrogels as scaffolds for tissue engineering applications: a review.,” Biomacromolecules, vol. 12, no. 5, pp. 1387–408, May 2011.

[83]    P. Dubruel and F. Du Prez, “Polymer Materials.” University of Ghent, Ghent, 2012.

[84]    N. a Peppas, P. Bures, W. Leobandung, and H. Ichikawa, “Hydrogels in pharmaceutical formulations.,” Eur. J. Pharm. Biopharm., vol. 50, no. 1, pp. 27–46, Jul. 2000.

[85]    W. E. Hennink and C. F. van Nostrum, “Novel crosslinking methods to design hydrogels,” Adv. Drug Deliv. Rev., vol. 64, pp. 223–236, Dec. 2012.

[86]    P. Dubruel, R. Unger, S. Van Vlierberghe, V. Cnudde, P. J. S. Jacobs, E. Schacht, and C. J. Kirkpatrick, “Porous gelatin hydrogels: 2. In vitro cell interaction study.,” Biomacromolecules, vol. 8, no. 2, pp. 338–44, Feb. 2007.

[87]    S. Van Vlierberghe, S. K. Samal, and P. Dubruel, “Development of Mechanically Tailored Gelatin-Chondroitin Sulphate Hydrogel Films,” Macromol. Symp., vol. 309–310, no. 1, pp. 173–181, Dec. 2011.

[88]    J. Schelfhout, P. Dubruel, and S. Van Vlierberghe, “Synthese en karakterisatie van polymeriseerbare Pluronic  derivaten als kandidaat hydrogelen voor zachte weefselregeneratie,” Ghent University, 2013.

[89]    A. Houben, “Design and development of porous Pluronic ® based scaffolds for tissue engineering,” Ghent University, 2013.

[90]    R. Ricciardi, G. Mangiapia, F. Lo Celso, L. Paduano, R. Triolo, F. Auriemma, C. De Rosa, D. Chimica, C. Uni, and V. Uni, “Structural Organization of Poly ( vinyl alcohol ) Hydrogels Obtained by Freezing and Thawing Techniques : A SANS Study,” Chem. Mater., vol. 17, no. 5, pp. 1183–1189, 2005.

[91]    Y. Zheng, M. Micic, S. V. Mello, M. Mabrouki, F. M. Andreopoulos, V. Konka, S. M. Pham, and R. M. Leblanc, “PEG-Based Hydrogel Synthesis via the Photodimerization of Anthracene Groups,” Macromolecules, vol. 35, no. 13, pp. 5228–5234, Jun. 2002.

[92]    K. Arcaute, B. K. Mann, and R. B. Wicker, “Stereolithography of three-dimensional bioactive poly(ethylene glycol) constructs with encapsulated cells.,” Ann. Biomed. Eng., vol. 34, no. 9, pp. 1429–41, Sep. 2006.

[93]    A. Ovsianikov, A. Deiwick, S. Van Vlierberghe, P. Dubruel, M. Lena, G. Dräger, and B. Chichkov, “Laser Fabrication of Three-Dimensional CAD Scaffolds from Photosensitive Gelatin for Applications in Tissue Engineering,” Biomacromolecules, vol. 12, pp. 851–858, 2011.

[94]    A. Ovsianikov, A. Deiwick, S. Van Vlierberghe, M. Pflaum, M. Wilhelmi, P. Dubruel, and B. Chichkov, “Laser Fabrication of 3D Gelatin Scaffolds for the Generation of Bioartificial Tissues,” Materials (Basel)., vol. 4, no. 12, pp. 288–299, Jan. 2011.

[95]    S. C. Rodrigues, C. L. Salgado, A. Sahu, M. P. Garcia, M. H. Fernandes, and F. J. Monteiro, “Preparation and characterization of collagen-nanohydroxyapatite biocomposite scaffolds by cryogelation method for bone tissue engineering applications.,” J. Biomed. Mater. Res. A, vol. 101, no. 4, pp. 1080–94, Apr. 2013.

[96]    E. Vanderleyden, L. Van Hoorebeke, E. Schacht, and P. Dubruel, “Comparative Study of Collagen and Gelatin Coatings on Titanium Surfaces,” Macromol. Symp., vol. 309–310, no. 1, pp. 190–198, Dec. 2011.

[97]    M. B. Dainiak, I. U. Allan, I. N. Savina, L. Cornelio, E. S. James, S. L. James, S. V Mikhalovsky, H. Jungvid, and I. Y. Galaev, “Gelatin-fibrinogen cryogel dermal matrices for wound repair: preparation, optimisation and in vitro study.,” Biomaterials, vol. 31, no. 1, pp. 67–76, Jan. 2010.

[98]    T. Vishnoi and A. Kumar, “Conducting cryogel scaffold as a potential biomaterial for cell stimulation and proliferation.,” J. Mater. Sci. Mater. Med., vol. 24, no. 2, pp. 447–59, Mar. 2013.

[99]    K.-H. Chang, H.-T. Liao, and J.-P. Chen, “Preparation and characterization of gelatin/hyaluronic acid cryogels for adipose tissue engineering: in vitro and in vivo studies.,” Acta Biomater., vol. 9, no. 11, pp. 9012–26, Nov. 2013.

[100]  P. Gacesa, “Alginates,” Carbohydr. Polym., vol. 8, no. 3, pp. 161–182, Jan. 1988.

[101]  T. Billiet, M. Vandenhaute, J. Schelfhout, S. Van Vlierberghe, and P. Dubruel, “A review of trends and limitations in hydrogel-rapid prototyping for tissue engineering.,” Biomaterials, vol. 33, no. 26, pp. 6020–41, Sep. 2012.

[102]  M. Vandenhaute, J. Schelfhout, S. Van Vlierberghe, E. Mendes, and P. Dubruel, “Cross-linkable, thermo-responsive Pluronic® building blocks for biomedical applications: Synthesis and physico-chemical evaluation,” Eur. Polym. J., vol. 53, pp. 126–138, Apr. 2014.

[103]  P. EDMAN, B. EKMAN, and I. SJOHOLM, “IMMOBILIZATION OF PROTEINS IN MICROSPHERES OF BIODEGRADABLE POLYACRYLDEXTRAN,” J. Pharm. Sci., vol. 69, no. 7, pp. 838–842, 1980.

[104]  a. . Kuijpers, P. . van Wachem, M. J. . van Luyn, G. H. . Engbers, J. Krijgsveld, S. a. . Zaat, J. Dankert, and J. Feijen, “In vivo and in vitro release of lysozyme from cross-linked gelatin hydrogels: a model system for the delivery of antibacterial proteins from prosthetic heart valves,” J. Control. Release, vol. 67, no. 2–3, pp. 323–336, Jul. 2000.

[105]  J. J. Sperinde and L. G. Griffith, “Synthesis and Characterization of Enzymatically-Cross-Linked Poly ( ethylene glycol ) Hydrogels,” Macromolecules, vol. 30, no. 18, pp. 5255–5264, 1997.

[106]  X. Yuan, K. Fischer, and W. Schärtl, “Reversible Cluster Formation of Colloidal Nanospheres by Interparticle Photodimerization,” Adv. Funct. Mater., vol. 14, no. 5, pp. 457–463, May 2004.

[107]  T. Matsuda, M. Mizutani, and S. C. Arnold, “Molecular Design of Photocurable Liquid Biodegradable Copolymers . 1 . Synthesis and Photocuring Characteristics,” Macromolecules, vol. 33, pp. 795–800, 2000.

[108]  S. Van Vlierberghe, V. Cnudde, P. Dubruel, B. Masschaele, A. Cosijns, I. De Paepe, P. J. S. Jacobs, L. Van Hoorebeke, J. P. Remon, and E. Schacht, “Porous gelatin hydrogels: 1. Cryogenic formation and structure analysis.,” Biomacromolecules, vol. 8, no. 2, pp. 331–7, Feb. 2007.

[109]  S. Van Vlierberghe, P. Dubruel, E. Lippens, M. Cornelissen, and E. Schacht, “Correlation between cryogenic parameters and physico-chemical properties of porous gelatin cryogels,” J. Biomater. Sci. Polym. Ed., vol. 20, no. 10, pp. 1417–1438, 2009.

[110]  S. Van Vlierberghe, P. Dubruel, E. Lippens, B. Masschaele, L. Van Hoorebeke, M. Cornelissen, R. Unger, C. J. Kirkpatrick, and E. Schacht, “Toward modulating the architecture of hydrogel scaffolds: curtains versus channels.,” J. Mater. Sci. Mater. Med., vol. 19, no. 4, pp. 1459–66, Apr. 2008.

[111]  S. Van Vlierberghe, B. Fritzinger, J. C. Martins, and P. Dubruel, “Hydrogel network formation revised: high-resolution magic angle spinning nuclear magnetic resonance as a powerful tool for measuring absolute hydrogel cross-link efficiencies.,” Appl. Spectrosc., vol. 64, no. 10, pp. 1176–80, Oct. 2010.

[112]  S. Van Vlierberghe, M. Sirova, P. Rossmann, H. Thielecke, V. Boterberg, B. Rihova, E. Schacht, and P. Dubruel, “Surface modification of polyimide sheets for regenerative medicine applications.,” Biomacromolecules, vol. 11, no. 10, pp. 2731–9, Oct. 2010.

[113]  E. Hoch, T. Hirth, G. E. M. Tovar, and K. Borchers, “Chemical tailoring of gelatin to adjust its chemical and physical properties for functional bioprinting,” J. Mater. Chem. B, vol. 1, no. 41, pp. 5675–5685, 2013.

[114]  T. Billiet, B. Van Gasse, E. Gevaert, M. Cornelissen, J. C. Martins, and P. Dubruel, “Quantitative contrasts in the photopolymerization of acrylamide and methacrylamide-functionalized gelatin hydrogel building blocks.,” Macromol. Biosci., vol. 13, no. 11, pp. 1531–45, Nov. 2013.

[115]  S. Van Vlierberghe, P. Dubruel, and E. Schacht, “Effect of Cryogenic Treatment on the Rheological Properties of Gelatin Hydrogels,” J. Bioact. Compat. Polym., vol. 25, no. 5, pp. 498–512, Aug. 2010.

[116]  X. H. Zhu, Y. Tabata, C.-H. Wang, and Y. W. Tong, “Delivery of basic fibroblast growth factor from gelatin microsphere scaffold for the growth of human umbilical vein endothelial cells.,” Tissue Eng. Part A, vol. 14, no. 12, pp. 1939–47, Dec. 2008.

[117]  H. Ishikawa, Y. Nakamura, J. Jo, and Y. Tabata, “Gelatin nanospheres incorporating siRNA for controlled intracellular release.,” Biomaterials, vol. 33, no. 35, pp. 9097–104, Dec. 2012.

[118]  J. Ratanavaraporn, S. Damrongsakkul, S. Kanokpanont, M. Yamamoto, and Y. Tabata, “Osteogenic differentiation of Bone-Marrow -Derived Stem Cells Cultured with Mixed Gelatin and Chitooligosaccharide Scaffolds,” J. Biomater. Sci. Polym. Ed., vol. 22, no. 8, pp. 1083–1098, 2011.

[119]  H. Staroszczyk, K. Sztuka, J. Wolska, A. Wojtasz-Pająk, and I. Kołodziejska, “Interactions of fish gelatin and chitosan in uncrosslinked and crosslinked with EDC films: FT-IR study.,” Spectrochim. Acta. A. Mol. Biomol. Spectrosc., vol. 117, pp. 707–12, Jan. 2014.

[120]  H. Sun, F. Zhu, Q. Hu, and P. H. Krebsbach, “Controlling stem cell-mediated bone regeneration through tailored mechanical properties of collagen scaffolds.,” Biomaterials, vol. 35, no. 4, pp. 1176–84, Jan. 2014.

[121]  P. Zhao, C. Deng, H. Xu, X. Tang, H. Hailong, C. Lin, and J. Su, “Fabrication of photo-crosslinked chitosan-gelatin scaffold in sodium alginate hydrogel for chondrocyte culture,” Biomed. Mater. Eng., vol. 24, no. 1, pp. 633–641, 2014.

[122]  Z. Zhou, J. Chen, C. Peng, T. Huang, H. Zhou, B. Ou, J. Chen, Q. Liu, S. He, D. Cao, H. Huang, and L. Xiang, “Fabrication and physical properties of gelatin/sodium alginate/hyaluronic acid composite wound dressing hydrogel,” J. Macromol. Sci. part A-Pure Appl. Chem., vol. 51, no. 4, pp. 318–325, 2014.

[123]  P. Taddei, V. Chiono, A. Anghileri, G. Vozzi, G. Freddi, and G. Ciardelli, “Silk fibroin/gelatin blend films crosslinked with enzymes for biomedical applications.,” Macromol. Biosci., vol. 13, no. 11, pp. 1492–510, Nov. 2013.

[124]  S. Farris, K. M. Schaich, L. Liu, P. H. Cooke, L. Piergiovanni, and K. L. Yam, “Gelatin–pectin composite films from polyion-complex hydrogels,” Food Hydrocoll., vol. 25, no. 1, pp. 61–70, Jan. 2011.

[125]  S. Van Vlierberghe, E. Schacht, and P. Dubruel, “Reversible gelatin-based hydrogels: Finetuning of material properties,” Eur. Polym. J., vol. 47, no. 5, pp. 1039–1047, May 2011.

[126]  A. O. Elzoghby, “Gelatin-based nanoparticles as drug and gene delivery systems: reviewing three decades of research.,” J. Control. Release, vol. 172, no. 3, pp. 1075–91, Dec. 2013.

[127]  R. S. G. Silva and L. a. a. Pinto, “Physical Cross-linkers: Alternatives to Improve the Mechanical Properties of Fish Gelatin,” Food Eng. Rev., vol. 4, no. 3, pp. 165–170, Jul. 2012.

[128]  G. Kaur, P. Johnston, and K. Saito, “Photo-reversible dimerisation reactions and their applications in polymeric systems,” Polym. Chem., vol. 5, no. 7, p. 2171, 2014.

[129]  K. M. Gattás-Asfura, E. Weisman, F. M. Andreopoulos, M. Micic, B. Muller, S. Sirpal, S. M. Pham, and R. M. Leblanc, “Nitrocinnamate-functionalized gelatin: synthesis and ‘smart’hydrogel formation via photo-cross-linking.,” Biomacromolecules, vol. 6, no. 3, pp. 1503–9, 2005.

[130]  O. WICHTERLE and D. LIM, “HYDROPHILIC GELS FOR BIOLOGICAL USE,” Nature, vol. 185, no. 4706, pp. 117–118, 1960.

[131]  S. a Skoog, P. L. Goering, and R. J. Narayan, “Stereolithography in tissue engineering.,” J. Mater. Sci. Mater. Med., Dec. 2013.

[132]  R. Landers, A. Pfister, U. Hubner, H. John, R. Schmelzeisen, and R. Milhaupt, “Fabrication of soft tissue engineering scaffolds by means of rapid prototyping techniques,” journals Mater. Sci., vol. 37, pp. 3107–3116, 2002.

[133]  S. Van Vlierberghe, E. Vanderleyden, V. Boterberg, and P. Dubruel, “Gelatin Functionalization of Biomaterial Surfaces: Strategies for Immobilization and Visualization,” Polymers (Basel)., vol. 3, no. 4, pp. 114–130, Jan. 2011.

[134]  T. Billiet, E. Gevaert, T. De Schryver, M. Cornelissen, and P. Dubruel, “The 3D printing of gelatin methacrylamide cell-laden tissue-engineered constructs with high cell viability.,” Biomaterials, vol. 35, no. 1, pp. 49–62, Jan. 2014.

[135]  J. Seppälä, H. Korhonen, R. Hakala, and M. Malin, “Photocrosslinkable polyesters and poly(ester anhydride)s for biomedical applications.,” Macromol. Biosci., vol. 11, no. 12, pp. 1647–52, Dec. 2011.

[136]  A. L. Sisson, M. Schroeter, and A. Lendlein, “Polyesters,” in handbook of biodegradable polymers: Synthesis,Characterization and Applications, First edit., A. Lendlein and A. L. Sisson, Eds. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2011, pp. 1–21.

[137]  L. T. Sin, A. R. Rahmat, and W. A. W. A. Rahman, Polylactic acid: PLA biopolymer technology and applications, 1st ed. Elsevier Inc, 2012.

[138]  Y. Zhu, Z. Mao, and C. Gao, “Aminolysis-based surface modification of polyesters for biomedical applications,” RSC Adv., vol. 3, no. 8, p. 2509, 2013.

[139]  F. Du Prez, “Inleiding tot de polymeerwetenschap.” Acco, Ghent, 2010.

[140]  P. Pan, B. Zhu, W. Kai, T. Dong, and Y. Inoue, “Polymorphic Transition in Disordered Poly ( L -lactide ) Crystals Induced by Annealing at Elevated Temperatures,” pp. 4296–4304, 2008.

[141]  Y. Zhu, C. Gao, T. He, X. Liu, and J. Shen, “Layer-by-layer assembly to modify poly(l-lactic acid) surface toward improving its cytocompatibility to human endothelial cells.,” Biomacromolecules, vol. 4, no. 2, pp. 446–52, 2003.

[142]  L. Xiao, B. Wang, G. Yang, and M. Gauthier, “Poly ( Lactic Acid ) -Based Biomaterials : Synthesis , Modification and Applications,” in Biomedical Science, Engineering and Technology, D. N. Ghista, Ed. Intech, 2012, pp. 247–282.

[143]  Q. Meng, M.-C. Heuzey, and P. J. Carreau, “Control of thermal degradation of polylactide/clay nanocomposites during melt processing by chain extension reaction,” Polym. Degrad. Stab., vol. 97, no. 10, pp. 2010–2020, Oct. 2012.

[144]  F. P. W. Melchels, J. Feijen, and D. W. Grijpma, “A poly(D,L-lactide) resin for the preparation of tissue engineering scaffolds by stereolithography.,” Biomaterials, vol. 30, no. 23–24, pp. 3801–9, Aug. 2009.

[145]  D. Karst and Y. Yang, “Molecular modeling study of the resistance of PLA to hydrolysis based on the blending of PLLA and PDLA,” Polymer (Guildf)., vol. 47, no. 13, pp. 4845–4850, Jun. 2006.

[146]  T. Desmet and P. Dubruel, “The surface Modification of porous biodegradable scaffolds for tissue engineering, produced by rapid prototyping,” Ghent University, 2013.

[147]  S. Park, G. Kim, Y. C. Jeon, Y. Koh, and W. Kim, “3D polycaprolactone scaffolds with controlled pore structure using a rapid prototyping system.,” J. Mater. Sci. Mater. Med., vol. 20, no. 1, pp. 229–34, Jan. 2009.

[148]  P. Dubruel and E. Schacht, “Polymers for bio-related applications.” 2013.

[149]  T. B. F. Woodfield, J. Malda, J. de Wijn, F. Péters, J. Riesle, and C. a van Blitterswijk, “Design of porous scaffolds for cartilage tissue engineering using a three-dimensional fiber-deposition technique.,” Biomaterials, vol. 25, no. 18, pp. 4149–61, Aug. 2004.

[150]  L. Moroni, R. Schotel, D. Hamann, J. R. de Wijn, and C. a. van Blitterswijk, “3D Fiber-Deposited Electrospun Integrated Scaffolds Enhance Cartilage Tissue Formation,” Adv. Funct. Mater., vol. 18, no. 1, pp. 53–60, Jan. 2008.

[151]  X. Liu and P. X. Ma, “Phase separation, pore structure, and properties of nanofibrous gelatin scaffolds.,” Biomaterials, vol. 30, no. 25, pp. 4094–103, Sep. 2009.

[152]  A. a Mäkitie, J. Korpela, L. Elomaa, M. Reivonen, A. Kokkari, M. Malin, H. Korhonen, X. Wang, J. Salo, E. Sihvo, M. Salmi, J. Partanen, K.-S. Paloheimo, J. Tuomi, T. Närhi, and J. Seppälä, “Novel additive manufactured scaffolds for tissue engineered trachea research.,” Acta Otolaryngol., vol. 133, no. 4, pp. 412–7, Apr. 2013.

[153]  S. S. Crump, “Apparatus and method for creating three-dimensional objects,” 5.121.3291992.

[154]  M. Van Baal, “weg met octrooien,” Mens & Molecule, pp. 6–7, 2013.

[155]  P. Y. Noritomi, A. L. L. Filho, H. Lipson, P. Y. C. Cheung, H. Kang, J. V. L. da Silva, J. T. Butcher, N. Colangelo, P. I. Neto, and E. Malone, “Construction and adaptation of an open source rapid prototyping machine for biomedical research purposes?a multinational collaborative development,” in Innovative Developments in Design and Manufacturing, CRC Press, 2009.

[156]  S. Van Vlierberghe, V. Cnudde, P. Dubruel, B. Masschaele, A. Cosijns, I. De Paepe, P. J. S. Jacobs, L. Van Hoorebeke, J. P. Remon, and E. Schacht, “Porous Gelatin Hydrogels: 1. Cryogenic Formation and Structure Analysis,” Biomacromolecules, vol. 8, pp. 331–337, 2007.

[157]  S. Yang, K.-F. Leong, D. Zhaohui, and C. Chua, “The Design of Scaffolds for Use in Tissue Engineering. Part I. Traditional Factors,” Tissue Eng., vol. 7, no. 6, pp. 679–689, 2001.

[158]  E. Saito, H. Kang, J. M. Taboas, A. Diggs, C. L. Flanagan, and S. J. Hollister, “Experimental and computational characterization of designed and fabricated 50:50 PLGA porous scaffolds for human trabecular bone applications.,” J. Mater. Sci. Mater. Med., vol. 21, no. 8, pp. 2371–83, Aug. 2010.

[159]  S. Yang, K.-F. Leong, D. Zhaohui, and C. Chua, “Review The Design of Scaffolds for Use in Tissue Engineering. Part II. Rapid Prototyping Techniques,” Tissue Eng., vol. 8, no. 1, pp. 1–11, 2002.

[160]  H. Xu, J. Dong, G. Chai, Z. Yu, and W. Lang, “Rapid prototyped PGA / PLA scaffolds in the reconstruction of mandibular condyle bone defects,” Int. J. Med. Robot. Comput. Assist. Surg., vol. 6, no. December 2009, pp. 66–72, 2010.

[161]  D. W. Hutmacher, “Scaffolds in tissue engineering bone and cartilage.,” Biomaterials, vol. 21, no. 24, pp. 2529–43, Dec. 2000.

[162]  a. Ovsianikov, B. Chichkov, O. Adunka, H. Pillsbury, a. Doraiswamy, and R. J. Narayan, “Rapid prototyping of ossicular replacement prostheses,” Appl. Surf. Sci., vol. 253, no. 15, pp. 6603–6607, May 2007.

[163]  C. W. Hull, “Apparatus for production of three-dimensional objects by stereolithography,” 4.575.3301986.

[164]  V. I. Lozinsky, I. Y. Galaev, F. M. Plieva, I. N. Savina, H. Jungvid, and B. Mattiasson, “Polymeric cryogels as promising materials of biotechnological interest.,” Trends Biotechnol., vol. 21, no. 10, pp. 445–51, Oct. 2003.

[165]  V. B. Djagny, Z. Wang, and S. Xu, “Gelatin: a valuable protein for food and pharmaceutical industries: review.,” Crit. Rev. Food Sci. Nutr., vol. 41, no. 6, pp. 481–92, Sep. 2001.

[166]  M. Schuster, C. Turecek, G. Weigel, R. Saf, J. Stampfl, F. Varga, and R. Liska, “Gelatin-Based Photopolymers for Bone Replacement Materials,” J. Polym. Sci. Part A Polym. Chem., vol. 47, pp. 7078–7089, 2009.

[167]  “Group T amino acid composition.” .

[168]  S. Van Vlierberghe, “Cell-Interactive Biopolymer-based Hydrogels designed for Tissue Engineering(PhD),” 2007.

[169]  I. Van Nieuwenhove, “Development of Hydrogel Precursors for Stem Cell-based Tissue Engineering,” Ghent university, 2013.

[170]  G.-J. Graulus, “Development of biopolymers for bioreactor applications,” Ghent University, 2012.

[171]  M. S. Lee and J. Kim, “Photodependent Release from Poly ( vinyl alcohol )/ Epoxypropoxy Coumarin Hydrogels,” J. Appl. Polym. Sci., vol. 124, pp. 4339–4345, 2011.

[172]  Y.-L. Chen, T.-C. Wang, K.-H. Lee, C.-C. Tzeng, Y.-L. Chang, and C.-M. Teng, “Synthesis of Coumarin Derivatives as Inhibitors of Platelet Aggregation,” Helv. Chim. Acta, vol. 79, no. 3, pp. 651–657, 1996.

[173]  J. R. Prado and S. Vyazovkin, “Melting of Gelatin Gels Containing Laponite, Montmorillonite, and Chhitosan Particles,” Macromol. Chem. Phys., vol. 215, no. 9, pp. 867–872, 2014.

[174]  BASF, “Safety Data Sheet Irgacure ® 2959,” New Jersey, 2014.

[175]  T. R. Ramadhar, F. Amador, M. J. T. Ditty, and W. P. Power, “Inverse H-C ex situ HRMAS NMR experiments for solid-phase peptide synthesis.,” Magn. Reson. Chem., vol. 46, no. 1, pp. 30–5, Jan. 2008.

[176]  M. J. Shapiro, J. Chin, R. E. Marti, and M. A. Jarosinski, “Enhanced Resolution in MAS NMR for Combinatorial Chemistry,” Tetrahedron Lett., vol. 38, no. 8, pp. 1333–1336, 1997.

[177]  J. Rueda, R. Suica, H. Komber, and B. Voit, “Synthesis of New Polymethyloxazoline Hydrogels by the ‘Macroinitiator’ Method,” Macromol. Chem. Phys., vol. 204, no. 7, pp. 954–960, May 2003.

[178]  S. W. Paddock, Confocal Microscopy: Methods and Protocols. Humana Press Inc., 1999, p. 464.

[179]  O. Germaniuk, “Morimoto Laboratery: MTT Assay,” 26-Aug-2010. [Online]. Available: http://groups.molbiosci.northwestern.edu/morimoto/research/Protocols/II. Eukaryotes/E. Cell Growth/Death/2. MTT.pdf. [Accessed: 20-May-2014].

[180]  “ultimaker.” [Online]. Available: www.ultimaker/com. [Accessed: 30-Jan-2014].

[181]  S. Buchatip, A. Petchsuk, and K. Kongsuwan, “Synthesis and Mechanical Properties of Poly ( LLA-co-DLLA ) Copolymers,” J. Met. Mater. Miner., vol. 18, no. 175, pp. 175–180, 2008.

[182]  D. Garlotta, “A Literature Review of Poly ( Lactic Acid ),” J. Polym. Environ., vol. 9, no. 2, pp. 63–84, 2002.

[183]  E. Seeram, Computed Tomography: Physical Principles; Clinical Applications, and Quality Control, Third edit. Missouri: Saunders, Elsevier, 2013, p. 560.

[184]  M. L. Bouxsein, S. K. Boyd, B. a Christiansen, R. E. Guldberg, K. J. Jepsen, and R. Müller, “Guidelines for assessment of bone microstructure in rodents using micro-computed tomography.,” J. Bone Miner. Res., vol. 25, no. 7, pp. 1468–86, Jul. 2010.

[185]  D. Roylance, “STRESS-STRAIN CURVES.” Massachusetts Institute of Technology: Department of Materials Science and Engineering, Cambridge, pp. 1–14, 2001.

[186]  J. Cailloux, O. O. Santana, E. Franco-Urquiza, J. J. Bou, F. Carrasco, and M. L. Maspoch, “Sheets of branched poly(lactic acid) obtained by one-step reactive extrusion–calendering process: physical aging and fracture behavior,” J. Mater. Sci., vol. 49, no. 11, pp. 4093–4107, Feb. 2014.

[187]  P. Pan, B. Zhu, and Y. Inoue, “Enthalpy Relaxation and Embrittlement of Poly ( L -lactide ) during Physical Aging,” pp. 9664–9671, 2007.

[188]  P. Pan, B. Zhu, T. Dong, K. Yazawa, T. Shimizu, M. Tansho, and Y. Inoue, “Conformational and microstructural characteristics of poly(L-lactide) during glass transition and physical aging,” J. Chem. Phys., vol. 129, no. 18, 2008.

[189]  J. Gamez-Perez, “Fracture behavior of quenched poly(lactic acid),” eXPRESS Polym. Lett., vol. 5, no. 1, pp. 82–91, Dec. 2010.

[190]  J. Van Rie, “Fine-tuning the 3D Architecture of PCL Hydrogel Combination Scaffolds,” Ghent University, 2013.

[191]  J. Goldstein, D. Newbury, P. Echlin, C. Lyman, D. Joy, E. Lifshin, L. Sawyer, and J. R. Michael, Scanning Electron Microscopy andd X-Ray Microanalysis, 3rd editio. Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003.

[192]  B. R. S. Siffert, “The Role of Alkaline Phosphatase in Osteogenesis,” J. Exp. Med., vol. 93, no. 5, pp. 415–426, 1951.

[193]  J. D. Watson, T. A. Baker, S. P. Bell, A. Gann, M. Levine, and R. Losick, Molecular Biology of the Gene, Fifth edit. 2004, p. 733.

[194]  T. Komori, “Regulation of Osteoblast Differentiation by RUNX2,” in Osteoimmunology, Advances in Experimental Medicine and Biology, vol. 658, Y. Choi, Ed. Boston, MA: Springer US, 2010, pp. 43–49.

[195]  J. a Saal and J. S. Saal, “Intradiscal electrothermal treatment for chronic discogenic low back pain: prospective outcome study with a minimum 2-year follow-up.,” Spine (Phila. Pa. 1976)., vol. 27, no. 9, pp. 966–73; discussion 973–4, May 2002.

[196]  D. S. Choy, “Percutaneous laser disc decompression (PLDD): twelve years’ experience with 752 procedures in 518 patients.,” J. Clin. Laser Med. Surg., vol. 16, no. 6, pp. 325–31, Dec. 1998.

[197]  C.-C. Wu, S.-H. Yang, T.-L. Huang, C.-C. Liu, D.-H. Lu, K.-C. Yang, and F.-H. Lin, “The interaction between co-cultured human nucleus pulposus cells and mesenchymal stem cells in a bioactive scaffold,” Process Biochem., vol. 47, no. 6, pp. 922–928, Jun. 2012.

[198]  Y. Lu, G. Mapili, G. Suhali, S. Chen, and K. Roy, “A digital micro-mirror device-based system for the microfabrication of complex, spatially patterned tissue engineering scaffolds.,” J. Biomed. Mater. Res. A, vol. 77, no. 2, pp. 396–405, May 2006.

[199]  M. Emons, K. Obata, T. Binhammer, A. Ovsianikov, B. N. Chichkov, and U. Morgner, “Two-photon polymerization technique with sub-50 nm resolution by sub-10 fs laser pulses,” Opt. Mater. Express, vol. 2, no. 7, p. 942, Jun. 2012.

[200]  W. Denk, J. H. Strickler, and W. W. Webb, “Two-photon laser scanning fluorescence microscopy,” Science (80-. )., vol. 248, no. 4951, pp. 73–76, Oct. 1990.

[201]  O. Bastidas, “Cell Counting with Neubauer Chamber: Basic Hemocytometer Usage.” www.celeromics.com, pp. 1–6. 

Download scriptie (4.91 MB)
Winnaar mtech+prijs
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2014
Promotor(en)
prof. dr. Peter Dubruel
Thema('s)