Wat zijn de oorzaken en wat is het gevolg van een publiek-naar-privaat transactie op de Belgische beurs?

Chris
De Bontridder

De Europese, niet-Europese en Belgische aandelenmarkten hebben sterk onder druk gestaan door de financiële en economische crisissen van de afgelopen vijf jaar. Kort na het beursherstel en na de financiële crisis was een golf aan publiek-naar-privaat transacties waarneembaar. Een ‘delisting’ op de beurs vindt plaats wanneer er door de hoofdaandeelhouder een overname- of uitkoopbod geboden wordt op de publieke aandeelhouders. In het verleden werd uitgebreid onderzoek gevoerd naar publiek-naar-privaat transacties in de markten van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, waar deze transacties regelmatig voorkomen. In België werd dit onderwerp bij ons weten nog niet onderzocht. Dit onderzoek dat nagaat wat de oorzaken en de gevolgen zijn van dergelijke publiek-naar-privaat transacties op de Belgische beurs, biedt dan ook een meerwaarde voor en een aanvulling op de reeds bestaande literatuur.

Deze masterproef kan opgedeeld worden in twee grote delen. Het eerste deel bestaat uit een theoretisch kader en een literatuurstudie. Nadat eerst de term publiek-naar-privaat transactie gedefinieerd zal worden, zal aan de hand van een voorbeeld de evolutie aangetoond worden van een beursgang (i.e. ‘intial public offering’) tot een publiek-naar-privaat transactie. Hierbij worden aansluitend de motieven en gevolgen om een PTP uit te voeren, zoals beschreven in de literatuur, besproken.

Het tweede deel betreft het onderzoekgedeelte van de masterproef. Het opzet is om via kwalitatief onderzoek, voornamelijk op basis van analyses via krantenartikels en interviews, een oplijsting te maken van de Belgische ondernemingen die over de periode 2007-2014 een PTP-transactie hebben uitgevoerd. Hierbij wordt telkens getracht om zowel de motieven als de gevolgen van deze transacties te achterhalen.

Uit het onderzoek blijkt dat de voornaamste motieven die relevant zijn voor een publiek-naar-privaat transactie de onderwaardering van het aandeel betreffen, de hoge secundaire kosten en de kortetermijnvisie van de beurs. Ook zowel macro- als micro-economische factoren blijken een motief te vormen. Een piste voor verder onderzoek kan zijn om na te gaan of en in welke mate deze economische factoren alsook de industrie een invloed hebben gehad op het verhoogd aantal PTP-transacties die in de periode van 2007-2014 hebben plaatsgevonden. 

Een publiek-naar-privaat transactie heeft als belangrijk gevolg dat de onderneming een aanzienlijke controlepremie betaalt aan de belegger. De financiële situatie van de onderneming lijkt achteraf wel beter te zijn.  Doordat de data inzake de financiële situatie na de publiek-naar-privaat transactie voor de onderzoeksperiode 2007-2014 nog vrij beperkt was, dient ook dit facet verder onderzocht te worden.

De beurs heeft zich goed hersteld vijf jaar na de financiële crisis, maar euforie is echter nog ver te zoeken. Analisten zijn ervan overtuigd dat er door de betere conjunctuur en de lage rentes wellicht meer publiek-naar-privaat transacties zullen plaatsvinden, maar dat ook ondernemingen hun weg naar de beurs zullen vinden. 

Bibliografie

Boeken

Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2008). Principles of Corporate finance (vol. 9). McGraw-Hill/Irwin. London.

Jong, A. D. (2006). De Ratio van Corporate Governance. Erasmus Research Institute of Management (ERIM). Rotterdam.

Ooghe, H., Van Wymeersch, C. (2003). Handboek financiële analyse van de onderneming.. Antwerpen – New York – Oxford: Intersentia.

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2010). Methoden en technieken van onderzoek, vierde editie. Pearson Education. Amsterdam.

Vanstraelen, A. (2004). Financiële rapportering en analyse – met oefeningen. Leuven/Voorburg: Acco.

Wetenschappelijke tijdschriften

Baugnet, V., & Wuyts, G. (2006). De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen. Economic Review, 2, pp. 35-48. 

Engelen, P. J. (2000). De ‘underpricing’-puzzel bij beursintroducties: recente ervaringen bij Belgische IPO's. Maandschrift Economie, 5, pp. 384-408.

Giudici, G., & Roosenboom, P. (2002). Pricing Initial Public Offerings on 'New' European Stock Markets. Working Paper, Universitàdegli Studi di Bergamo.

Ham, M. (2006). De public-to-private transactie, in het licht van informatieasymmetrie. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 80(6), pp. 309-315.

Renneboog, L., Simons, T., & Wright, M. (2005). Leveraged public to private transactions in the UK. ECGI-Finance Working Paper, (78), Tilburg University. 

Renneboog, L., & Simons, T. (2005). Public-to-Private Transactions: LBOs, MBOs, MBIs and IBOs. Tilec discussion Paper, Tilburg University.

Schrijnemaekers, M. (2002). Van publiek-naar-privaat eigendom, het publiek-naar-privaat potentieel van beursgenoteerde ondernemingen. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 76(5), pp. 235-242.

Sentis, P. (2005). Introduction en Bourse. Revue française de gestion, (5), pp. 225-244.

van der Groot, L. & Roosenboom, P. (2001). Corporate governance en de waardering van beursintroducties. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 75(3), pp. 91-102.

Van Hamme, E. (2009). Squeeze-out, Sell-out en analoge technieken. Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent.

Van Hulle, C. (1998). Bedrijfsfinanciering in België: waar naartoe?. Tijdschrift voor Economie en Management, 43(1), pp. 71-103.

Vergoossen, R. G. A. (2001). Toezicht op financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 75(10), pp. 444-450.

Weir, C., Jones, P., & Wright, M. (2008). Public to private transactions, private equity and performance in the UK: An empirical analysis of the impact of going private. Working paper, Nottingham University.

Weir, C., Laing, D., & Wright, M. (2005). Incentive effects, monitoring mechanisms and the market for corporate control: An analysis of the factors affecting public to private transactions in the UK. Journal of Business Finance & Accounting, 32(5‐6), pp. 909-943.

Westerink, J. P. (2011). Masterthesis, M. S. R. E., Kok, N., & Nozeman, E. F. Een onderzoek naar irrationele aspecten bij de besluitvorming van beleggers.

Krantenartikelen

Demeester, S. (2012, 5 september). Belgisch holdingmodel komt in verdrukking. De Tijd, p ...

Demeester, S. (2012, 8 september). Blij om op de beurs te staan. De Tijd, p ...

De tijd, (2013, 31 maart). Belgische beurs wordt schuldenbewust. De Tijd, p 23.

Huylenbroek, P. (2011, 2 september). Beursexits zijn slecht nieuws voor economie. De Tijd, p ...

Huylenbroek, P. (2013, 6 maart). Voor de tijd van komen en na de tijd van gaan. De Tijd, p 16.

Sephiha, M. (2012, 22 september). Indien de beurs niet meer bestond, zou ze weer uitgevonden moeten worden. De Tijd, p ...

Suy, P. (2013, 19 december). Belgische bedrijven nog een stuk ijdeler in 2013. De Tijd, p ...

Auximines

Demeester, S. (2011, 10 augustus). België speelt geen rol meer. De Tijd, p. 11.

Deficom

Vansteeland, K. (2013, 7 november). Beursexit Crazy House via artiesteningang. De Tijd, p ...

Suy, P. (2013, 9 september). Crazy horse is beurs moe. De Tijd, p ...

De Rijcke, C. (2013, 8 november). Deficom zet kleine beleggers in hun blootje. De Tijd, p 32.

Devgen

Serrure, B., & Sephiha, M. (2012, 21 september). Syngenta haalt Devgen van de beurs. De Tijd, p ...

Distrigas

 Adriaen, D. (2013, 24 mei). Ja, we betaalden teveel voor Distrigas. De Tijd, p ...

Duvel Moortgat

Demeester, S. (2013, 9 maart). Ssst... den Duvel rijpt niet meer op de beurs. De Tijd, p. 27.

 Lambrecht, K. (2012, 12 oktober). Van de beurs kan je sneller schakelen. De Tijd, p ...

Lambrecht, K. (2012, 13 oktober). Deze exit bespaart ons het extra werk van de beursnotering. De Tijd, p ...

Michielsen, T. (2013, 17 juli). De familie Moortgat. Met superdividend van 92,5 miljoen euro betaalt de familie haar beursexit terug. De Tijd, p ...

Sephiha, M. (2012, 20 december). KBC Securities vindt familiaal bod op Duvel correct geprijst. De Tijd, p ...

Van De Velden, W. (2014, 19 maart). Duvel Moortgat financiert nieuwe businessclub Egg-Change. De Tijd, p. 4.

Henex

Demeester, S. (2013, 22 oktober). Beste bewijs dat holdings onder hun waarde noteren. De Tijd, p. 28.

De Witte, I. (2013, 22 oktober). Brederode nieuwe exitfavoriet bij holdings. De Tijd, p. 28.

Vansteeland, K. (2014, 24 januari). Henex verdwijnt met Valentijn van de beurs. De Tijd, p ...

Vekeman, J., & Vansteeland, K. (2014, 1 april). Beleggers zinspelen op exit Brederode. De Tijd, p. 32.

IRIS

De tijd, (2013, 5 juni). Canon mag andere aandeelhouders van IRIS uitroken. De Tijd, p. 17.

Sephiha, M. (2013, 7 februari). Canon zet door met bod op IRIS. De Tijd, p. 19.

ITB

 De tijd, (2010, 3 juni). ITB verdwijnt van de beurs. De Tijd, p ...

De tijd, (2010, 4 juni). ‘Geruisloze’ schrapping ITB ongewoon maar geen unicum. De Tijd, p 15.

 Metris

De tijd. (2010, 22 oktober). Nikon pompt vers geld in het vroegere Metris. De Tijd, p. 6.

Mitiska

De tijd. (2009, 28 maart). Exit met een nare nasmaak. De tijd, p. 4.

De tijd. (2009, 28 maart). Topman Mitiska doet uitkoopbod op eigen holding. De Tijd, p. 4.

Lambrecht, K. (2009, 27 mei). Overnamebod Luc Geuten op Mitiska geslaagd. De Tijd, p ...

Sephiha, M., & Luysterman, P. (2013, 28 januari). Mitiska lanceert vastgoedfonds. De Tijd, p ...

Movetis

Vansteeland, K., & Sinnaeve, S. (2012, 09 november). Shire doekt Movetis op. De Tijd, p ...

Nationale Portefeuille Maatschappij (NPM)

Serrure, B. (2011, 20 mei). NPM lanceert uitkoopbod. De Tijd, p ...

Sephiha, M.(2011, 30 maart). Frère wil Canadese alliantie tot 2029. De Tijd, p ...

Suy, P. (2011, 17 mei). Banden Frère en BNP Paribas nog wat losser. De Tijd, p ...

Vanempten, J., & Sephiha, M. (2011, 15 april). 'Frère beloont trouwe aandeelhouders'. De Tijd, p ...

Vansteeland, K. (2011, 26 april). Fingen heeft 96,4 procent van NPM. De Tijd, p ...

Omega Pharma

De Schamphelaere, J. (2012, 11 februari). Nog 180.000 stuks Omega Pharma liggen 'op zolder'. De Tijd, p 6.

De tijd. (2012, 16 maart). ‘Dit was me op de beurs nooit gelukt'. De Tijd, p 3.

Huylenbroeck, P. (2011, 16 december). Beurscultuur - pessimisme. De Tijd, p 2.

Sephiha, M. (2011, 17 augustus). Coucke moet laatste horde nemen. De Tijd, p ...

Sephiha, M., & Depuydt, P. (2012, 23 november).Omega Pharma doet overname in Italië. De Tijd, p ...

Sephiha, M. (2013, 5 maart). GSK-deal schot in de roos voor Coucke & co. De Tijd, p ...

Sephiha, M. (2013, 6 augustus). Coucke & co oogsten na beursexit Omega. De Tijd, p 3.

Sephiha, M. (2014, 28 februari). Belang Coucke in Arseus smelt weg. De Tijd, p 18.

Serrure, B., & Sephiha, M. (2011, 2 september). Belegger onthaalt Omega-bod lauw. De Tijd, p ...

Ben Serrure, (2012, 13 januari). Coucke kan uitrookbod starten. De Tijd, p ...

Saar Sinnaeve, (2013, 1 maart). Omega Pharma koopt middel tegen te hoge cholesterol. De Tijd, p 20.

Vervenne, W. (2012, 28 april). Beleggers hadden 450 miljoen veil voor Omega Pharma. De Tijd, p 27.

Thrombogenics

De Schamphelaere, J. (2014, 14 april). Concurrentie aast op Thrombogenics. De Tijd, p ...

Transics

Suy, P. (2014, 2 april). Transics verdacht van marktmisbruik. De Tijd, p ...

Vansteeland, K. (2014, 9 april). Transics sluipt op 16 mei van de beurs weg. De Tijd, p ...

Unibra

Broens, B. (2012, 19 oktober). Unibra koopt rest van Rwandese brouwerij. De Tijd, p ...

Demeester, S. (2010, 9 september). Brouwer Unibra verdwijnt met forse premie van de beurs. De Tijd, p. 3.

Schenkel, M. (2013, 9 november). Belgisch-Nederlandse bieroorlog in Rwanda. De Tijd, p. 13.

Vemedia

De Schamphelaere, J. (2012, 16 oktober). Klaar om meer risico’s te nemen. De Tijd, p ...

Sephiha, M. (2012, 11 oktober). Overname Vemedia beklonken. De Tijd, p ...

Sephiha, M. (2012, 16 oktober). De volgende beursexit? Vemedia. De Tijd, p ...

Sinnaeve, Saar (2013, 19 januari). Vemedia doet elfde overname in zes jaar tijd. De Tijd, p 21.

VPK packaging

De Schamphelaere, J. (2012, 30 augustus). ‘Onze beursnotering had gewoon geen nut meer’. De tijd, p ...

De Schamphelaere, J. (2014, 26 februari). VPK een jaar na beursexit: ‘op weg naar 1 miljard omzet’. De tijd, p 15.

Evenepoel, K., & Sephiha, M. (2012, 7 november). Petercam vindt familiaal bod op VPK aantrekkelijk. De tijd, p 22.

Internet bronnen

FSMA. (z.d). FSMA. Geraadpleegd op 14 december 2013,  http://www.fsma.be/nl/About%20FSMA/Organisatie.aspx

FSMA. (z.d). Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Geraadpleegd op 14 december 2013, http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/wetgeving/wet_loi/2006-06-16_Wet_Loi.ashx

FSMA. (z.d). Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (Zie Hoofdstuk II). Geraadpleegd op 14 december 2013,

http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/wetgeving/wet_loi/2002-08-02_Wet-Loi.ashx#chap2

Test-Aankoop. (z.d.). Test-Aankoop Invest plus nr 1480. Geraadpleegd op 3 maart 2014, http://www.test-aankoop.be/invest/20100817/1480-Attach_s780264.pdf

Belgisch wetboek van vennootschapsbelasting (z.d). Artikel 217 paragraaf 2 en 3. Geraadpleegd op 20 mei 2014, http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=8cf3f77e-…

Belgische wetboek van vennootschappen. (z.d). Artikel 96 paragraaf 2 & 3. Geraadpleegd op 20 maart 2014,     http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1999050769

Commissie Corporate Governance. (z.d.). Belgische Corporate Governance code 2009.  Geraadpleegd op 20 maart 2014, http://www.corporategovernancecommittee.be/library/documents/final%20code/CorporateGovNLCode2009.pdf

Mitiska. (z.d.). Activity report 2012. Geraadpleegd op 5 april 2014, http://www.mitiska.com/fileadmin/upload_bestanden/Activity_report/Mitiska_ActivityReport_2012_72dpi.pdf

Deficom. (z.d.). Vereenvoudigd organigram. Geraadpleegd op 7 april 2014, http://www.deficom.be/nl/groep/vereenvoudig_organigram/ 

Duvel Moortgat. (z.d.). Jaarverslag Duvel Moortgat 2011. Geraadpleegd op 9 april 2014,  http://www.duvelmoortgat.be/upload/documents/JVS_Duvel_2011_NL.pdf

Vemedia Pharma. (z.d.). Company structure. Geraadpleegd op 10 april 2014, http://www.vemediapharma.com/en/group/company-structure

VPKgroup. (z.d.). Group structure. Geraadpleegd op 10 april 2014, http://www.vpkgroup.com/en/About/Corporate_information/Group_structure/

VUBrussel. (Diane Breesch). Inleiding tot het bedrijfsbeheer boekhouden en jaarrekeninganalyse 2013-2014. Geraadpleegd op 11 april 2014,  http://pointcarre.vub.ac.be/index.php?application=weblcms&course=8034&tool=document&go=course_viewer&browser=table&tool_action=viewer&publication=172604

Download scriptie (9.94 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2014