What’s in a Frame? Framing of the Syrian War: A Comparative Analysis of European, American and Russian Newspapers

Amélie
Godefroidt

DOOR AMELIE GODEFROIDT – Huilende kinderen dwalend op straat, dorpen met de grond gelijk gemaakt, gewonde mannen kermend in een overvolle moskee; dit is slechts een greep uit het dagelijkse nieuwsaanbod tijdens de zomermaanden van 2013. De media waren onze enige informatiebron over het escalerende conflict in Syrië. Dit onderzoek toont aan dat deze berichtgeving niet op een objectieve manier verliep. Omdat de media een coherente en toegankelijke manier van de werkelijkheid willen creëren, zijn selectiviteit en vertekening onvermijdelijk. Hierdoor zijn de media niet alleen succesvol in het beïnvloeden waarover wij denken, maar ook in het bepalen hoe wij over iets denken.

Berichtgeving over de oorlog in Syrië

Terwijl onze blikken vandaag gericht zijn op Oekraïne, IS en Gaza, gaat de burgeroorlog in Syrië in alle hevigheid door. In 2011 weerklonk een ritmische kreet over het omverwerpen van de regimes doorheen de Arabische landen. De leuze stak de grenzen over, geprint in kranten, uitgezonden op televisie, gedeeld op twitter en facebook. Ook Syrië bleef niet gespaard van de ‘Arabische Lente’. Enkele jongens kladderen antiregime-graffiti op de muren in Daraa. Ze werden gearresteerd en eenmaal vrijgekomen bleken ze zwaar toegetakeld. Er brak protest uit, demonstranten werden doodgeschoten, betogingen gewelddadig neergeslagen. Er ontstond een burgeroorlog tussen de Assad-regering en oppositierebellen. Ondertussen sleept het geweld voort. Er vielen al meer dan 100.000 slachtoffers en meer dan één miljoen families zijn op de vlucht.

De media zijn cruciale doorgeefluiken van dit ontoegankelijke conflict. De bril van waaruit we dit conflict zien, heeft invloed op onze percepties. Om deze effecten op de publieke opinie en beslissingen van beleidsmakers te kunnen onderzoeken, moet een inhoudsanalyse nagaan wat voor frames de media aanwendden. Deze landenvergelijkende studie neemt als één van de eerste de recente berichtgeving over de Syrische oorlog in prominente kranten onder de loep. We focusten op de berichtgeving in Nederlandse, Franse, Britse, Amerikaanse en Russische kranten net voor de chemische gasaanval van 21 augustus 2013, na die aanval en na het akkoord over de vernietiging van het Syrische chemische wapens. We vroegen ons af in welke mate landen aandacht besteden aan het conflict en hoe ze dat doen.

Aandacht

Eerst bleek dat de aandacht voor het conflict in lijn lag met de betrokkenheid van het land. Zo zagen we dat de Amerikaanse krant the New York Times meer en langere artikels publiceerde, wat overeenstemt met de belangrijke rol van President Obama op het internationale toneel. In de Nederlandse krant De Telegraaf werden minder en kortere artikels gepubliceerd, corresponderend met de minder belangrijke rol van de Nederlandse politici. Ten tweede speelt de publicatieperiode een cruciale rol. Zo zagen we een sterke stijging in aantal artikelen na de gasaanval in Goutha van 21 augustus 2013. Na het akkoord over het vernietigen van de chemische wapenvoorraad van de Syrische regering verdwijnt de massale media-aandacht.

Framing

Daarnaast vroegen we ons af hoe de Syrische oorlog aan bod kwam. Ten eerste keken we naar de vijf generische frames die de toonaangevende onderzoekers Semetko en Valkenburg (2000) vooropstelden, aangevuld met het nationaliseringsframe. Journalisten zoeken vooral een link met het eigen land of met ideeën van eigen politici en bekende figuren. Die nadruk op het nationaliseringsframe zou de betrokkenheid van burgers verhogen. Daarnaast focussen reporters ook op onenigheid en verantwoordelijkheid, wat dan weer zou leiden tot cynisme en beschuldigingen. In het licht van de grote humanitaire crisis viel het op dat de artikels het conflict zelden moreel in vraag stellen of zelden een persoonlijke of menselijke touch aan het artikel geven. Ook al heeft het Syrische conflict grote gevolgen voor de Syrische economie en  de begroting van de betrokken landen, toch werden de economische gevolgen zo goed als doodgezwegen. Omdat deze drie frames extreem weinig voorkwamen in de door ons onderzochte artikels, stelden wij hun algemene karakter in vraag. Ten tweede analyseerden we welke oorzaken en gevolgen voor het conflict naar voor geschoven werden. De context van het conflict werd amper verduidelijkt, maar wel werden verscheidene oplossingen gesuggereerd. Enkel de specifieke gasaanval werd aangegrepen als reden voor de escalatie van het conflict. Hierdoor kan je je afvragen in welke mate de lezer in staat is een accuraat, diepgaand, genuanceerd beeld te schetsen. Wel werd gespeculeerd over een diplomatieke oplossing of gediscussieerd over de voor- en nadelen van een militaire interventie. De kranten weerspiegelden pijnlijk de grote discrepantie op het geopolitieke niveau.

Hoewel alle kranten een soortgelijk patroon volgden in hun berichtgeving, was het duidelijk dat de Britse krant, the Daily Telegraph, het meest geframed was – in tegenstelling tot de Franse krant, Le Figaro. Britse journalisten gebruikten meer aandachtstrekkende elementen zoals gevoelens en persoonlijke verhalen, morele vragen en nadruk op economische impact. Bovendien scharen de westerse kranten zich vaker achter een militaire interventie en de Russische kranten achter een vernietiging van het wapenarsenaal. Ook dit ligt in lijn met de geostrategische reacties van hun nationale politici. Ook de gasaanval beïnvloedde de aard van de berichtgeving. Na de aanval ligt de klemtoon meer op verantwoordelijkheid, economische gevolgen en een mogelijke link met het eigen land. Ook verdwijnen de contextuele oorzaken van het conflict in de vergeethoek en discussiëren kranten heviger over een mogelijke interventie. Na het akkoord over de vernietiging van het wapenarsenaal in Syrië daalt de nadruk op onenigheid, verantwoordelijkheid en de belangen van het eigen land. Bovendien suggereren kranten dat een dergelijke vernietiging een eerste stap naar vrede kan zijn pas nadat het akkoord gesloten is. Dit kan wijzen op het feit dat kranten eerder de politiek volgen dan andersom.

Conclusie: weet wat je leest

Welke krant je leest of wanneer je die leest, verandert duidelijk het beeld dat je krijgt van de oorlog in Syrië. Dit beeld ligt nagenoeg volledig in lijn met de ontwikkelingen op geopolitiek niveau. Westerse kranten opteren vaker voor een interventie, Russische kranten voor een vernietiging van de chemische wapens. De gasaanval zorgt voor een discussie over een militaire tussenkomst, het akkoord over vernietiging leidt tot berichtgeving over het nut van dergelijke vernietiging als eerste stap naar vrede. In alle kranten blijkt een link met het eigen land, de vraag wie verantwoordelijk gesteld kan worden en de focus op het conflictueuze karakter belangrijk. De vraag die dan terecht gesteld wordt, is welke cruciale gevolg dit teweegbrengt voor de democratie. Doordat kranten informatie verschaffen die men anders niet kan bekomen, speelt het nieuws een beslissende rol in de vormen van de publieke opinie. Of de mening van het publiek – inclusief beleidsmakers – verandert naarmate men andere media consumeert, kan in dit onderzoek niet worden vastgesteld. Hoewel deze vraag buiten het bereik van deze studie valt, vormt het een interessant vertrekpunt voor vervolgonderzoek en stof tot nadenken over de rol van de media binnen deze actuele thematiek.

Bibliografie

 

 1. Aalberg, T., Strömbäck, J., & De Vreese, C. H. (2012). The framing of politics as strategy and game: A review of concepts, operationalizations and key findings. Journalism, 13(2), pp. 162-178.
 2. Ajami, F. (2012a). The ‘Arab Spring’ at One. Foreign Affairs, 91(2), pp. 56-65.
 3. Ajami, F. (2012b). The Syrian Rebellion. Stanford: Hover Institution Press.
 4. Allison, R. (2013). Russia and Syria: explaining alignment with a regime in crisis. International Affairs89(4), pp. 795-823.
 5. Althaus, S. L., & Tewksbury, D. (2002). Agenda setting and the ‘new’ news patterns of issue importance among readers of the paper and online versions of the New York Times. Communication Research29(2), pp. 180-207.
 6. Austen-Smith, D. (1987). Sophisticated sincerity: voting over endogenous agendas. The American Political Science Review, 18(4), pp. 1323-1330.
 7. Balanche, F. (2011). Géographie de la révolte syrienne. Outre-Terre, (3), pp. 437-458.
 8. Banks, S. M., Salovey, P., Greener, S., Rothman, A. J., Moyer, A., Beauvais, J., & Epel, E. (1995). The effects of message framing on mammography utilization. Health Psychology14(2), pp.178-184.
 9. Bartels, L. M. (1996, September). Politicians and the press: Who leads, who follows?. In annual meeting of the American Political Science Association, San Francisco.
 10. Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of the Mind. New York: Ballatine.
 11. Behr, T. (2012). After the Revolution: The EU and the Arab Transition. Notre Europe, 54(), pp. 1-30.
 12. Bellin, E. (2013). A Modest Transformation: Political Change in the Arab World after the ‘Arab Spring’. In C. Henry, & J. Ji-Hyang (Reds.), The ‘Arab Spring’: will it lead to democratic transitions? (pp. 33-49). New York: Palgrave MacMillan.
 13. Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. Annual review of sociology, 26(1), pp. 611-639.
 14. Berkeljon, S. (12.09.12). De Telegraaf helpt rechts een handje. [19.05.14, De Volkskrant online: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Tech-media/article/detail/3314972/2…].
 15. Blake, J., & Mahmud, A. (2013). A Legal 'Red Line'? Syria and the Use of Chemical Weapons in Civil Conflict. UCLA Law Review Discourse, 61(1), pp. 244-260.
 16. Sharp, J. M., & Blanchard, C. M. (07.2012). Armed conflict in Syria: US and International response. Library of Congress: Congressional Research Service.
 17. Blockmans, S. (02.08.2012). Preparing for a post-Assad Syria: What role for the European Union?. CEPS Commentary. Brussels: Centre for European Policy Studies.
 18. Brosius, H. B., & Eps, P. (1995). Prototyping through key events: News selection in the case of violence against aliens and asylum seekers in Germany. European Journal of Communication10(3), pp. 391-412.
 19. Brosius, H. B., & Kepplinger, H. M. (1990). The agenda-setting function of television news static and dynamic views. Communication Research17(2), pp. 183-211.
 20. Buckley, C. A. (2012). Learning from Libya, Acting in Syria. Journal of Strategic Security, 5(2), p. 81-104.
 21. Cappella, J. N., & Jamieson, K. H. (1997). Spiral of cynicism: The press and the public good. New York: Oxford University Press.
 22. Casula, P. (2013). Civil War, Revolution or Counter-Insurgency? The Syrian Conflict through Russian Eyes. Russian Analytical Digest (128), pp. 4-7.
 23. Centrum voor Informatie over de Media (2013). Cijfers verklaard op erewoord: De Standaard. [03.12.2013, http://www.cim.be/downloads.php?type=press_auth_reports&prefi=stated/nl…].
 24. Chen, P., & Krauss, A. (2004). Intracoder reliability. In M. Lewis-Beck, A. Bryman, & T. Liao (Eds.), Encyclopedia of social science research methods. (pp. 526-528). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
 25. Cohen, B (1963). The press and foreign policy. New York: Harcourt.
 26. Cohen, B. H. (2008). Explaining psychological statistics. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc..
 27. D’Angelo, P., & Kuypers, J. A. (2010). Introduction: Doing News Framing Analysis. In P. D’Angelo, & J. A. Kuypers (Reds.), Doing News Framing Analysis (pp. 1-13). New York: Routledge.
 28. De Smedt, J. (02.2014). Het binnenlandse en buitenlandse nieuws verweven. Elf jaar buitenland in het Vlaamse tv-nieuws (2003-2013). [27.06.2014, Nieuwsmonitor: http://www.steun          puntmedia.be/wp-content/uploads/2014/02/Nieuwsmonitor-Flash_buitenlandberichtgeving.pdf].
 29. de Vreese, H., Peter, J., & Semetko, H. A. (2001). Framing politics at the launch of the Euro: A cross-national comparative study of frames in the news. Political communication18(2), pp. 107-122.
 30. de Vreese, C. H. (2005). News framing: Theory and Typology. Information design journal + document design13(1), pp. 51-62.
 31. de Vreese, C. H. (2012). New Avenues for Framing Research. American behavioral Scientist, 56(3), pp. 365-375.
 32. d’Haenens, L. (2005). Euro-Vision: The Portrayal of Europe in the Quality Press. Gazette, 67(5), pp. 419-440.
 33. Drieskens, E., Stockmans, P., & White, A. (Leuven, 24.10.2013). The Syrian Conflict: The Role of International Institutions and Prospects for the Future. [Lecture of VVN Youth].
 34. Eaton, H. (1989). Agenda-setting with bi-weekly data on content of three national media. Journalism & Mass Communication Quarterly66(4), pp. 942-959.
 35. Eilders, C., & Lüter, A. (2000). Research Note: Germany at War Competing Framing Strategies in German Public Discourse. European Journal of Communication15(3), pp. 415-428.
 36. Eminue, O., & Dickson, M. (2013). The United Nations Resolutions on Syria: Exploration of Motivation from Russia and China. International Affairs and Global Strategy10(1), pp. 5-13.
 37. Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of communication43(4), pp. 51-58.
 38. Escritt, T. (21.09.2013). Syria meets deadline for chemical weapons disclosure. [02.04.3014, Reuters: http://www.reuters.com/ article/2013/09/21/us-syria-crisis-idUSBRE98K08H201309].
 39. European Commission. (15.05.2012). Delivering on a new European Neighbourhood Policy. Brussels: EU-Commission.
 40. European Commission. (15.05.2012). ENP Package – Syria. Brussels: EU-Commission.
 41. European Commission. (02.10.2013). Syria crisis. [06.11.2013,      EU-Commission: http://ec.europa.eu/echo/aid/north_africa_mid_east/syria_en.htm].
 42. Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (third edition). London: SAGE Publications Ltd.
 43. Galtung, J., & Ruge, M. H. (1965). The structure of foreign news the presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in four Norwegian newspapers. Journal of peace research2(1), pp. 64-90.
 44. Gamson, W. A., & Modigliani, A. (1989). Media discourse and public opinion on nuclear power: A constructionist approach. American journal of sociology, 95(1), pp. 1-37.
 45. Gans, H. J. (1979). Deciding what's news: A study of CBS evening news, NBC nightly news, Newsweek, and Time. Evanston: North-Western University Press.
 46. Gitlin, T. (1980). The Whole World is Watching: Mass Media in the Making & Unmaking of the New Left: with a New Preface. Berkley: University of California Press.
 47. Gladstone, R. (22.01.2014). Syrians Seek New Delay in Exporting of Chemicals. The New York Times, p. 46.
 48. Gleissner, M., & de Vreese, C. H. (2005). News about the EU Constitution: Journalistic Challenges and Media Portrayal of the European Union Constitution. Journalism, 6(2), pp. 221-242.
 49. Greenwood, K., & Jenkins, J. (2013). Visual Framing of the Syrian Conflict in News and Public Affairs Magazines. Journalism Studies, pp. 1-21.
 50. Hamilton, J. (2004). All the News That’s Fit to Sell: how the market transforms information into news. Princeton: Princeton University Press.
 51. Hasler, S. (2012). Explaining Humanitarian Intervention in Libya and Non-intervention in Syria [Thesis]. Montery: Naval Postgraduate School.
 52. Heydemann, S. (2013). Syria and the future of authoritarianism. Journal of Democracy24(4), pp. 59-73.
 53. Hinnebusch, R. (2012). Syria: from ‘authoritarian upgrading’ to revolution?. International Affairs88(1), pp. 95-113.
 54. Hoffman, L. H., & Slater, M. D. (2007). Evaluating public discourse in newspaper opinion articles: Values-framing and integrative complexity in substance and health policy issues. Journalism & Mass Communication Quarterly84(1), pp. 58-74.
 55. HOI, Instituut voor Media Auditing. (2013). Opvraagmodules HOI. [15.05.2014, HOI, Insitutuut voor Media Auditing Online: http://www.hoi-online.nl/318/Opvraagmodules.html].
 56. Horatius, Q.F. (35-30 B.C.). Satiren 1, 9, 59.
 57. IEMed (07.11.2013). Assessing the EU’s Response to the Syrian Crisis. [02.08.2014: European Institute for the Mediterranean Online: http://www.iemed.org/actualitat-en/noticies/la-postura-de-la-ue-envers-…].
 58. Iyengar, S., Peters, M. D., & Kinder, D. (1982). Experimental Demonstrations of the ‘Not-So-Minimal’ Consequences of Television News Programs. The American Political Science Review, 76(4), pp. 848-858
 59. Iyengar, S., & Kinder, D. R. (1987). News that matters. Chicago: University of Chicago Press.
 60. Iyengar, S. (1990). Shortcuts to Political Knowledge: The Role of Selective Attention and Accessibility. In J. A. Ferejohn, & J. H. Kuklinski (Reds.), Information and Democratic Processes (pp. 160-185). Urbana: University of Illinois Press.
 61. Iyengar, S. (1991). Is anyone responsible?: How television frames political issues. Chicago: University of Chicago Press.
 62. Iyengar, S. (1994). Is anyone responsible?: How television frames political issues. Chicago: University of Chicago Press.
 63. Jamieson, K. H. (1992). Dirty Politics. New York: Oxford University Press.
 64. Kalin, S., & Mohammed, A. (09.09.2013). [13.11.2013, Reuters Online: http://uk.reuters.com/article/2013/09/09/uk-syria-crisis-idUKBRE9860L42…].
 65. Katz, M.N. (2011). Russia and the ‘Arab Spring’. Russian Analytical Digest, 19(98), pp. 4-6.
 66. Katz, M. N. (2013). The Impact of the Syrian Conflict on Russian Relations with Other Middle Eastern Countries. Russian Analytical Digest, 10(128), pp. 2-4.
 67. Katz, M. N. (03.04.2013). Russia and the ‘Arab Spring’. [07.11.2013, Middle East Institute: http://www.mei.edu/content/russia-and-arab-Spring].
 68. Lance, C. E., Butts, M. M., & Michels, L. C. (2006). The Sources of Four Commonly Reported Cutoff Criteria What Did They Really Say?. Organisational Research Methods9(2), pp. 202-220.
 69. Landis, J. (2012). The Syrian Uprising of 2012: Why the Assad Regime is Likely to Survive to 2013. Middle East Policy, 19(1), pp. 72-84.
 70. Lesch, D. W. (2011). The ‘Arab Spring’–and winter–in Syria. Global Change, Peace & Security23(3), pp. 421-426.
 71. Lippmann, W. (1922). Public Opinion. New York: Harcourt, Brace.
 72. Lippmann, W. (1954). Public Opinion. New York: Macmillan.
 73. Lulofs, N. (30.04.2013). Top 25 US Newspapers For March 2013. [03.12.2013, Alliance for Audited Media: http://www.auditedmedia.com/news/blog/top-25-us-newspapers-for-march-20…].
 74. Lynch, M., Freelon, D., & Aday, S. (2014). Syria’s Socially Mediated Civil War. United States Institute Of Peace, 91(1), pp. 1-35.
 75. Matthes, J. (2009). What's in a frame? A content analysis of media framing studies in the world's leading communication journals, 1990-2005. Journalism & Mass Communication    Quarterly86(2), pp. 349-367.
 76. Matthes, J., & Kohring, M. (2008). The content analysis of media    frames: Toward improving reliability and validity. Journal of Communication, 58(2), pp. 258-279.
 77. McCombs, M. (2005a). A Look at Agenda-setting: past, present and future. Journalism Studies, 6(4), pp. 543-557.
 78. McCombs, M. (2005b). Setting the Agenda. The mass media and public opinion. Cambridge: Polity Press.
 79. McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The Agenda-setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 36(2), pp. 176-187.
 80. McCombs, M., Shaw, D., & Weaver, D. (1997). Communication and democracy: Exploring the intellectual frontiers in agenda-setting theory. Mahwah: Erlbaum.
 81. Messer, C. M. & Bell, P. A. (2010). Mass media and governmental framing of riots the case of Tulsa, 1921. Journal of black studies, 40(5), pp. 851-870.
 82. Napolitano, V. (2013). Hamas and the Syrian Uprising: A Difficult Choice. Middle East Policy20(3), pp. 73-85.
 83. Neuman, W. R., Just, M. R., & Crigler, A. N. (1992). Common knowledge. Chicago: University of Chigaco Press.
 84. Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
 85. Parachami, A. (2012). The ‘‘Arab Spring’’: the view from Tehran. Contemporary Politics, 18(1), pp. 35-52.
 86. Patterson, T. (1993). Out of order. New York: Knopf.
 87. Peter, T. A. (02.08.2013). EU ends arms embargo on Syria. What does that mean for rebels? [06.11.2013, The Christian Science monitor: http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0802/EU-ends-arms-embar…].
 88. Price, V., Tewksbury, D., & Powers, E.  (1997). Switching Trains of Thought The Impact of News Frames on Readers' Cognitive esponses. Communication research, 24(5), pp. 481-506.
 89. Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects.  Journal of Communications, 49(1), pp. 103-122.
 90. Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. Journal of Communication, 57(1), pp. 9-20.
 91. Schon, D. A., & Rein, M. (1994). Frame Reflection: Toward the Resolution of Intractable Policy Controversies. New York: Basic Books.
 92. Schultz, J. (1998). Reviving the fourth estate: Democracy, accountability and the media. Cambridge: University Press.
 93. Seeberg, P. (2012). Syria and the EU. The crisis in Syria and the international sanctions with a focus on Syrian-EU relations. Videnscenter om det moderne Mellemøsten.
 94. Semetko, H. A., & Valkenburg, P. M. (2000). Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News. Journal of Communication, 50(2), pp. 93-109.
 95. Snow, D. A., Vliegenthart, R., & Corrigall-Brown, C. (2007). Framing the French riots: A comparative study of frame   variation. Social Forces86(2), pp. 385-415.
 96. Stack, L. (28.08.2013). Conflict in Syria. [13.03.2014. The New York Times Online: http://www.nytimes.com/2013/08/28/world/middleeast/the-conflict-in-syri…]
 97. Starr, S. (2012). Revolt in Syria: Eye-witness to the Uprising. Londen: Hurst & Co.
 98. Stewart, C. M., Gil-Egui, G., Tian, Y., & Pileggi, M.I. (2006). Framing the digital divide: A comparison of US and EU policy approaches. New media & society, 8(5), pp. 731-751.
 99. Tabler, A. J. (2013). Syria's Collapse: And How Washington Can Stop It. Foreign Affairs, 92(4), pp. 90-96.
 100. Tamir, E., & Davidson, R. (2011). Staying above the fray: Framing and conflict in the coverage of education policy debates. American Journal of Education, 117(2), pp. 233-   265.
 101. Tankard, J. W., Hendrickson, L., Silverman, J., Bliss, K., & Ghanem, S. (1991). Media frames: Approaches to conceptualization and measurement. Paper presented at the meeting of the Association for Education in Journalism and Mass   Communication, Communication Theory and Methodology Division in Boston.
 102. Tankard, J. W. (2001). The empirical approach to the study of media framing. In S. D. Reese, O. H. Gandy & A. E. Grant (Reds.),         Framing public life (pp. 95–106). Mahwah, NJ: Lawrence    Erlbaum.
 103. The Daily Telegraph (2013). In Encyclopaedia Britannica. Chicago: Encyclopaedia Britannica Incorporation. [03.12.2013,  Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/149881/The-Daily-Telegraph].
 104. The Economist. (09.07.2011). Sledge Hama; Syrian Rebellion. [29.10.2013, The Economist Online: http://www.economist.com/node/18929220].
 105. The Guardian. (06.09.2012). ABSs: National daily newspaper circulation August 2013. [03.12.2013, The Guardian Online: http://www.the            guardian.com/media/table/2013/sep/06/abcs- national-newspapers].
 106. The Wall Street Journal. (31.01.2011). Interview With Syrian President Bashar al-Assad. [31.01.2014, The Wall Street Journal Online: http://online.wsj.com/news/articles/SB100014240527487038332045761147124…].
 107. Thompson, N. (29.05.2013). EU ends Syria arms embargo – but will it make any difference? [06.11.2013, CNN online: http://   edition.cnn.com/2013/05/29/world/meast/syria-embargo-     explainer/].
 108. Tian, Y. (2005). Framing the sars crisis: A computer-assisted text analysis of CNN and BBC online news reports of sars. Asian journal of communication, 15(3), pp. 289-301.
 109. Trenin, D. (05.02.2012). Russia's Line in the Sand on Syria. [07.11.2013, Foreign Affairs: http://www.foreignaffairs.com/articles/137078/dmitri-trenin/russias-lin…; Syria].
 110. Tuchman, G. (1978) Making News. A study in the construction of reality. New York: The Free Press.
 111. Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The Framing of Decisions and the Psychology of Choice. Science, 211(4481), pp. 453-458.
 112. UN (16.09.2013). ‘Clear and convincing’ evidence of chemical       weapons use in Syria, UN team reports. [02.04.2014, UN News Centre : http://www.un.org/apps/news/story.asp?News ID=45856#.UzvZPz2rGSo].
 113. UN (31.10.2013). Syria meets deadline, renders chemical weapons facilities ‘inoperable’ – OPCW-UN mission. [13.11.2013, UN News Centre: http://www.un.org/apps/news/story.asp     ?NewsID=46384&Cr=syria&Cr1=&Kw1=Syria&Kw2=Che   mical+weapons&Kw3=#.UoEbdXCsJOg].
 114. UN (05.11.2013). Syria: top envoys brief on latest UN efforts to      tackle worsening Syria crisis. [13.11.2013, UN News Centre: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46424&Cr=syria&Cr1=&Kw1=Syria&Kw2=Chemical+weapo ns&Kw3=#.UoEb9HCsJOg].
 115. Usaid. (05.11.2013) Syria. [07.11.2013, usaid Online: http://www. usaid.gov/crisis/syria].
 116. US Department of State. (14.09.2013). Framework for Elimination of Syrian Chemical Weapons. [13.11.2013, US Department of State Online: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/09/    214247.htm].
 117. US Embassy London, (14.09.2013). Framework for Elimination of Syrian Chemical Weapons. [13.11.2013, US Embassy London Online: http://london.usembassy.gov/midest375.html].
 118. Valkenburg, P. M., Semetko, H. A., & de Vreese, C. H. (1999). The effects of news frames on readers' thoughts and recall. Communication research26(5), pp. 550-569.
 119. van Atteveldt, W. (2008). Semantic network analysis: Techniques   for extracting, representing, and querying media content. Charleston: Booksurge.
 120. Van Cauwenberge, A., Gelders, D., & Joris, W. (2009). Covering the European union from an intergovernmental towards a supranational perspective?. Javnost-The Public16(4), pp.   41-54.
 121. van den Hoonaard, W. (2008). Inter- and intracoder reliability. In L.  Given (Reds.), The SAGE encyclopedia of qualitative research methods. (pp. 446-447). Thousand Oaks: SAGE     Publications, Inc.
 122. Van Dijk, T. A. (1977). Text and Context Exploration in the Semantics and Pragmatics of Discours. London: Longman.
 123. Van Gorp, B. (2004). Frames in de nieuwsmedia. Een onderzoek    naar het theoretisch en methodologisch potentieel van het concept framing met studies van de asielberichtgeving en haar effecten [Doctoral thesis]. Antwerpen: Universiteit      Antwerpen.
 124. Van Gorp, B. (2007). The constructionist approach to framing: Bringing culture back in. Journal of communication57(1), pp. 60-78.
 125. Van Gorp, B. (2010). Strategies to Take Subjectivity Out of Framing           Analysis. In P. D’Angelo, & J. A. Kuypers (Reds.),  Doing News Framing Analysis (pp. 84-109). New York:       Routledge.
 126. Van Leeuwen, M. (2011). De ‘Arabische Lente’ en geopolitiek. Atlantisch Perspectief: Tijdschrift voor Internationale Betrekkingen en Veiligheidspolitiek, 35(4), pp. 4-8.
 127. Vervaeke, L. (2012). De Jasmijnrevolutie. Amsterdam: Meulenhoff.
 128. Vliegenthart, R. (2012). Framing in Mass Communication Reseach – An Overview and Assessment. Sociology Compass, 6(12), pp. 937-948.
 129. Walgrave, S., Soroka, S., & Nuytemans, M.  (2008). The Mass Media's Political Agenda-Setting Power A Longitudinal    Analysis of Media, Parliament, and Government in Belgium (1993 to 2000). Comparative Political Studies41(6), pp.    814-836.
 130. Wang, A. (2007). Priming, framing, and position on corporate social           responsibility. Journal of Public Relations Research19(2), pp. 123-145.
 131. Waterbury, J. (2013). Recent books: Middle East: Revolt in syria:    Eyewitness to the Uprising/Syria: The fall of the house of Assad/Business networks in Syria: The political economy of  authoritarian Resilience/The Syrian rebellion. Foreign       Affairs, 92(1), pp. 200-202.
 132. Weaver, D. H. (1996). What voters learn from media. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 546(1996), pp. 34-47.
 133. Weaver, D. H. (1998). The Global Journalist: News People Around the World. Cresskill: Hampton Press.
 134. Weaver, D. H. (2007). Thoughts on Agenda Setting, Framing and Priming. Journal of Communication, 57(1), pp. 142-147.
 135. Winter, J. P., & Eyal, C. H. (1981). Agenda setting for the civil rights issue.Public Opinion Quarterly45(3), pp. 376-383.Wolfsfeld, F. (1997). Media and political conflict: News from the    Middel East. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Download scriptie (965.16 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2014