Aandacht voor de nieuwkomer: de relatie tussen vleierij en organisatie-promotie met werkuitkomsten via P-O fit

Melanie
Vanderbeken
  • Nele
    De Cuyper
  • Karin
    Proost

Op een goed blaadje bij de nieuwkomer, brengt het op?

De eerste dagen in een nieuwe job zijn spannende tijden voor een werknemer: hoe zullen deze eerste dagen eruit zien? Wat zullen de taken concreet inhouden? Hoe zal het contact met de manager lopen? De nieuwkomer zoekt naar een manier om deel te worden van de organisatie. Deze beginperiode staat bekend als het socialisatieproces. Wanneer dit proces vlot verloopt, heeft de nieuwkomer het gevoel dat hij/zij als persoon past bij de organisatie. Het is dit laatste dat leidt tot een goed gevoel bij de organisatie en tot productiever werkgedrag. De werkgever ondersteunt dit socialisatieproces, bijvoorbeeld in de vorm rondleidingen, peter/meterschap of opleidingen. Om deze te kunnen voorzien, investeert de werkgever tijd en energie in de nieuwkomer.

Een alternatieve manier van ondersteuning

Er zijn ook andere, meer subtiele en minder kostelijke manieren om ‘een goed gevoel’ bij de nieuwkomer te stimuleren. Een voorbeeld daarvan is dat de leidinggevende (als vertegenwoordiger van de organisatie) bewust de indrukken die de nieuwkomer heeft over de organisatie stuurt, ook wel organisationeel impression management genoemd. Misschien vertelde je leidinggevende tijdens jouw eerste werkdagen bij de organisatie hoe sterk hij/zij in jou geloofde. Of was er een onthaalmoment georganiseerd, waarbij de sterktes van de organisatie in de verf gezet werden. De tactieken kunnen met andere woorden zowel op het vleien van het individu zelf gericht zijn, als op het in de verf zetten van de kracht van de organisatie. Dit laatste doet denken aan employer branding: het imago van de werkgever als een sterk merk laten aanvoelen, en dit voor interne werknemers. Dit organisationeel impression management kreeg verrassend weinig aandacht in het onderzoek rond  socialisatie, zeker gegeven dat impression management op de werkvloer alom aanwezig is.

De voordelen van organisationeel impression management

Dit onderzoek tracht het antwoord te bieden op de vraag of organisationeel impression management effectief herkend wordt door nieuwkomers. En wanneer dit dan wordt toegepast, heeft dit dan voordelen voor de werkgever? Om dit na te gaan, werd er bij 115 nieuwkomers een vragenlijst afgenomen waarbij gepeild werd naar zowel de mate waarin men deze tactieken herkend, als de mate waarin men de mogelijke gevolgen ervaart.

Uit de resultaten blijkt dat deze tactieken regelmatig door nieuwkomers worden herkend. Deze tactieken worden vaak parallel door de leidinggevende toegepast. Het is echter voornamelijk het vleien van nieuwkomers dat positieve effecten heeft. Wanneer een nieuwkomer gevleid wordt, voelt deze zich geapprecieerd en meer gelijkend op de leidinggevende. De leidinggevende erkent immers de relevante capaciteiten van de nieuwkomer. Het voordeel hiervan is dat de nieuwkomer zichzelf bijgevolg als passend ziet bij deze organisatie. Dat leidt  tot een gevoel van fit tussen de nieuwkomer en de organisatie. Het is deze fit die ervoor zorgt dat de nieuwkomer sterk betrokken is en dat hij/zij meer doet dan strikt noodzakelijk. Een werkgever heeft er met andere woorden een sterk belang bij om het gevoel van een fit te waarborgen door te vleien. Het promoten van de organisatie of employer branding heeft een effect op organisatiebetrokkenheid: de nieuwkomer krijgt het gevoel bij een sterke organisatie te werken, waartoe men zich ook wil verbinden. Deze promotie van de organisatie heeft echter geen effect op het gevoel van fit met de organisatie of op de inzet van nieuwkomers.

Samengevat: het blijkt mogelijk om met minder invasieve tactieken de indrukken van een nieuwkomer over de organisatie te beïnvloeden, wat zich uit in organisatiebetrokkenheid en verhoogde inzet. Het lijkt een duidelijk voordeel voor de werkgever, zonder een grote investering naar tijd en energie. Hierbij blijkt het vleien van de nieuwkomer het breedste voordeel te hebben. Een evidente vraag is dan of het blindelings toepassen van deze tactieken alleen maar voordelen heeft. Het socialisatieproces is een leerproces waarbij men gaandeweg een eigen mening opbouwt op basis van ervaringen en het netwerk waarin men zich bevindt. Het lijkt eerder onwaarschijnlijk dat wanneer er een stevige indruk is gevormd over de organisatie, deze nog sterk kan beïnvloed worden door deze tactieken. Het kan zelfs een gevaarlijk spel worden als de beïnvloedingstactieken doorzien worden: de nieuwkomer voelt dat het een bewuste manier van beïnvloeden is en kan zich tegen de organisatie keren.

De leidinggevende aan de slag

De leidinggevende heeft een duidelijke taak in het socialisatieproces: geef aandacht aan de nieuwkomer. Het lijkt een overbodige tip, maar het gaat hier over meer dan een functie aanleren aan een nieuwe collega. Laat waar nodig oprechte appreciatie blijken voor deze nieuwkomer en toon de nieuwkomer waar hij trots kan zijn op de organisatie. Maak hier echter geen formele verplichting van: hoe doorzichtiger dit wordt, hoe groter het risico op een gevoel van misleiding. Met andere woorden, vleien kan geen kwaad, wel integendeel, tenzij het onoprecht aanvoelt. 

Bibliografie

Abramis, D. (1994). Relationships of job stressors to job performance: linear or an inverted-U?. Psychological Reports, 75(1), 547-58.

Adkins, C. L. (1995). Previous work experience and organizational socialization: A longitudinal examination. Academy of Management Journal, 38(3), 839-862.

Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). Organizational socialization tactics: A longitudinal analysis of links to newcomers' commitment and role orientation. Academy of Management  Journal33(4), 847-858.

Andreas, J., & van Yperen N. W. (2002). Extra-rolgedrag van werknemers: De rol van procedurele rechtvaardigheid, individualisme-collectivisme, en ervaren reikwijdte van het takenpakket. Gedrag en Organisatie, 15(1), 42-51.

Arndt, M., & Bigelow, B. (2000). Presenting structural innovation in an institutional environment: Hospitals' impression management. Administrative Science Quarterly, 45(3), 494–522.

Avery, D. R., & Mckay, P. F. (2006).  Target practice: An organizational impression management approach to attracting minority and female job applicants. Personnel Psychology, 59(1), 157-187.

Backhaus, K., & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career development international9(5), 501-517.

Bansal, P., & Kistruck, G. (2006). Seeing is (not) believing: Managing the impressions of the firm’s commitment to the natural environment. Journal of Business Ethics67(2), 165-180.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of  personality and social psychology, 51(6), 1173-1182.

Bauer, T. N., & Green, S. G. (1998). Testing the combined effects of newcomer information seeking and manager behavior on socialization. Journal of Applied Psychology83(1), 72-83.

Bauer, T. N., Bodner, T., Erdogan, B., Truxillo, D. M., & Tucker, J. S. (2007). Newcomer Adjustement During Organizational Socialization: a Meta-analytic Review of Antecedents, Outcomes and Methods. Journal of Applied Psychology, 92(3), 707-721.

Bolino, M. C., Kacmar, K. M., Turnley, W. H., & Gilstrap, J. B. (2008). A Multi-level Review of Impression Management Motives and Behaviors. Journal of Management, 34(6), 1080-1109.

Bolino, M. C., & Turnley, W. H. (1999). Measuring Impression Management in Organizations: a  Scale Development based on the Jones and Pittman Taxonomy. Organizational Research  Methods, 2(2), 187-206.

Bolino, M. C., Varela, J. A., Bande B., & Turnley, W. H. (2006). The impact of impression management tactics on supervisor ratings of organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 27(3), 281-297.

Cable, D. M., & Judge T. A. (1996). Person–organization fit, job choice decisions, and organizational entry. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 67(3), 294–311.

Caillouet, R. H., & Allen, M. W. (1996). Impression Management Strategies Employees Use When Discussing Their Organization's Public Image. Journal of Public Relations Research, 8(4), 211-227.

Carlson, K.D., & Wu, J. (2012). The illusion of statistical control: Control variable practice in management research. Organizational Research Methods, 15(3), 413–435.

Chao, G. T., O'Leary-Kelly, A. M., Wolf, S., Klein, H. J., & Gardner, P. D. (1994). Organizational socialization: Its content and consequences. Journal of Applied Psychology, 79(5), 730-743.

Chatman, J. A. (1991). Matching people and organizations: selection and socialization in public accounting firms. Administrative Science Quaterly, 36(3), 459-484.

Chang, C. H., Rosen, C. C., & Levy, P. E. (2009). The relationship between perceptions of organizational politics and employee attitudes, strain, and behavior: A meta-analytic examination. Academy of Management Journal, 52(4), 779-801.

Chen, C. C., & Chiu, S. F. (2008). An integrative model linking supervisor support and organizational citizenship behavior. Journal of Business and Psychology23(1-2), 1-10.

Chen, C. V., Lee, H., & Yeh, Y. Y. (2008). The Antecedent and Consequence of Person–Organization Fit: Ingratiation, similarity, hiring recommendations and job offer. International Journal of Selection and Assesment, 16(3), 210-219.

Cerin, E., Taylor, L. M., Leslie, E., & Owen, N. (2006). Small-scale randomized controlled trials need more powerful methods of mediational analysis than the Baron–Kenny method. Journal of clinical epidemiology59(5), 457-464.

Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155–159.         
Cook, J., & Wall, T. (1980). New work attitude measures of trust, organizational commitment and personal need non‐fulfilment. Journal of occupational psychology53(1), 39-52.

Cooper-Thomas, H. D., Van Vianen, A., & Anderson, N. (2004). Changes in person–organization fit: the impact of socialization tactics on perceived and actual P–O fit. European Journal of Work and Organizational Psychology, 13(1), 52-78.

Cortina, J. M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. Journal of applied psychology78(1), 98-104.

Crowell, C. R., Anderson, D. C., Abel, D. M., & Sergio, J. P. (1988). Task clarification, performance feedback, and social praise: Procedures for improving the customer service of bank tellers. Journal of Applied Behavior Analysis, 21(1), 65-71.

De Cooman, R., De Gieter, S., Peppermans, R., Hermans, S., Du Bois, C., Caers, R., & Jegers, M.
(2009). Person–organization fit: Testing socialization and attraction–selection–attrition hypotheses. Journal of Vocational Behavior, 74(1), 102-107.

De Vos, A., Buyens, D., & Schalk, R. (2003). Psychological contract development during organizational socialization: Adaptation to reality and the role of reciprocity. Journal of Organizational Behavior24(5), 537-559.

Donaldson, S. I., Ensher, E. A., & Grant-Vallone, E. J. (2000). Longitudinal examination of mentoring relationships organizational commitment and citizenship behavior. Journal of Career Development26(4), 233-249.

Dukerich, J. M., Golden, B. R., & Shortell, S. M. (2002). Beauty is in the eye of the beholder: The impact of organizational identification, identity, and image on the cooperative behaviors of physicians. Administrative Science Quarterly, 47(3), 507-533.

Dutton, J. E., & Dukerich, J. M. (1991). Keeping an eye on the mirror: Image and identity in organizational adaptation. Academy of management journal, 34(3), 517-554.

Ellis, A. P. J, West, B. J., Ryan, A. M. & DeShon, R. P. (2002). The use of impression management tactics in structured  interviews: A function of question type? Journal of Applied Psychology, 87(6), 1200-1208.

Elsbach, K. D. (2003). Organizational perception management. Research in Organizational Behavior,25, 297-332.

Elsbach, K. D. (1994). Managing organizational legitimacy in the California cattle industry: The construction and effectiveness of verbal accounts. Administrative Science Quarterly, 39(1), 57–88.

Elsbach, K. D., & Sutton, R. I. (1992). Acquiring organizational legitimacy through illegitimate actions: A marriage of institutional and impression management theories. Academy of Management Journal, 35(4)699–738.

Elsbach, K. D., Sutton, R. I., & Principe, K. E. (1998). Averting Expected Challenges Through Anticipatory Impression Management: A Study of Hospital Billing. Organization Science, 9(1), 68-86.

Enns, H. G., Huff, S. L., & Golden, B. R. (2001). How CIOs obtain peer commitment to strategic IS proposals: barriers and facilitators. The Journal of Strategic Information Systems10(1), 3-14.

Falbe, C. M., & Yukl, G. (1992). Consequences for managers of using single influence tactics and combinations of tactics. Academy of Management Journal35(3), 638-652.

Ferris, G. R., & Judge, T. A. (1991). Personal/Human Resources Management: A Political Influence Perspective. Journal Of Management, 17(2), 447-488.

Feldman, D. C. (1976). A contingency theory of socialization. Administrative science quarterly, 21(3), 433-452.

Giacalone, R. A., & Rosenfeld, P. (1986). Self-presentation and self-promotion in an organizational setting. The Journal of social psychology126(3), 321-326.
Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Garden City: Doubleday.

Gregory, B. T., Albritton, M. D., & Osmonbekov, T. (2010). The mediating role of psychological empowerment on the  relationships between P–O fit, job satisfaction, and in-role performance. Journal of Business and Psychology, 25(4), 639- 647.

Hair, J. F. Jr., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1995). Multivariate Data Analysis. New York: Macmillan.

Harris, K. J., Kacmar, K. M., Zivnuska, S., & Shaw, J. D. (2007). The impact of political skill on impression management effectiveness. Journal of Applied Psychology, 92(1), 278-285.

Hayes, A. F. (2009). Beyond baron and kenny: Statistical mediation analysis in the new millennium. Communication Monographs, 76(4), 408–420.
Heimann, B., & Pittenger, K. K. (1996). The impact of formal mentorship on socialization and commitment of newcomers. Journal of Managerial Issues, 8(1), 108-117.

Higgins, C. A., &  Judge, T. A. (2004). The Effect of Applicant Influence Tactics on Recruiter Perceptions of Fit and Hiring Recommendations: A Field Study.  Journal of Applied Psychology, 89(4), 622-632.

Herremans, W., & Vansteenkiste, S. (2010). Is jobmobiliteit bevorderlijk voor werkzekerheid? Over loopbaanpatronen en hun effecten. Geraadpleegd op 6 mei 2015 via www.werk.be/sites/default/files/WSE_Report_jobmobiliteit_010710.pdf

Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1991). Supervisory Feedback: Alternative types and their impact on salespeople's performance and satisfaction. Journal of Marketing Research, 28(2), 190-201.

Jones, G. R. (1983). Psychological orientation and the process of organizational socialization: An interactionist perspective. Academy of Management Review, 8(3), 464-474.

Jones, G. R. (1986). Socialization Tactics, Self-Efficacy and Newcomers' Adjustments to Organizations. The Academy of Management Journal, 29(2), 262-279.

Jones, E. E., & Pittman, T. S. (1982). Toward a general theory of strategic self-presentation. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

Kacmar, K. M., & Carlson, D. S. (1999). Effectiveness of impression management tactics across human resource situations. Journal of Applied Social Psychology, 29(6), 1293-1315.

Kacmar, K. M., Carlson, D. S., & Harris, K. J. (2013). Interactive effect of leaders’ influence tactics and ethical leadership on work effort and helping behavior. The Journal of social  psychology153(5), 577-597.

Kacmar, K. M., Delery, J. E., & Ferris, G. R. (1992). Differential Effectiveness of Applicant Impression Management Tactics on Employment Interview Decisions. Journal of Applied Social Psychology, 22(16), 1250-1272.

Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social pscyhology of organizations (2nd ed.). New York: Wiley.

Kristof-Brown, A., Barrick, M. R., & Franke, M. (2002). Applicant impression management: Dispositional influences and consequences for recruiter perceptions of fit and similarity. Journal of Management28(1), 27-46.

Kristof‐Brown, A. L., Zimmerman, R. D., & Johnson, E. C. (2005). Consequences of individuals’ fit at work: a meta-analysis of person-job, person-organization, person-group, and person-supervisor fit. Personnel psychology58(2), 281-342.

Li, W. (2010). Self-promote or not? An examination of the effect of management's self-promotion in  management disclosures. Advances in Accounting Behavioral Research, 13, 195-218.

Lloyd, S. (2002). Branding from the inside out. Business Review Weekly, 24(10), 64-66.

Moroko, L., & Uncles, M. (2005). Employer Branding–the case for a multidisciplinary process related empirical investigation. Geraadpleegd op 29 april 2015 via http://anzmac.org/conference_archive/2005/cd-site/pdfs/2-Branding/2- Moroko.pdf.

Morrison, E. W., & Phelps, C. C. (1999). Taking charge at work: Extrarole efforts to initiate workplace change. Academy of  management Journal, 42(4), 403-419.            

Mueller-Hanson, R. A., Heggestad, E. D., & Thornton, G. C. (2006). Individual differences in impression management: an exploration of the psychological processes underlying faking. Psychology Science48(3), 288-312.    

Ng, T., & Feldman, D. (2009). Occupational embeddedness and job performance. Journal of Occupational Psychology, 30(7), 863-891.

Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good solider syndrome. Lexington: Lexington Books.

Orpen, C. (1996). The effects of ingratiation and self-promotion tactics on employee career success. Social Behavior and Personality: an international journal24(3), 213-214.

Rudman, L. A. (1998). Self-promotion as a risk factor for women: the costs and benefits of counterstereotypical impression management. Journal of personality and social psychology, 74(3), 629-645.

Saks, A. M., & Ashforth, B. E. (1997). A longitudinal investigation of the relationships between job nformation sources, applicant perceptions of fit, and work outcomes. Personnel Psychology50(2), 395-426.

Schlenker, B. R. (1980). Impression Management: The Self-Concept, Social Identity, and interpersonal Relations. Monterey/California: Brooks/Cole.

Schneider, D. J. (1981). Tactical self-presentations: Toward a broader conception. In J.T. Tedeschi (Red.), Impression management  theory and social psychological research, 23-40. New York: Academic Press.

Shore, L. M., & Wayne, S. J. (1993). Commitment and employee behavior: Comparison of affective commitment and continuance commitment with perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 78(5), 774-780.

Sobel, M. E. (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models. Sociological methodology, 13, 290-312.

Spector, P.E., & Brannick, M.T. (2011). Methodological urban legends: The misuse of statistical control variables.Organizational Research Methods, 14(2), 287–305.

Stern, I., & Westphal, J. D. (2010). Stealthy Footsteps to the Boardroom: Executives' Backgrounds, Sophisticated Interpersonal Influence Behavior, and Board Appointments. Administrative Science Quaterly, 55(2), 278-319.

Stevens, C. K., & Kristof, A. L. (1995). Making the right impression: A field study of applicant impression management during job interviews. Journal of Applied Psychology, 80(5), 587-606.

Strutton, D., & Pelton, L. E. (1998). Effects of Ingratiation on Lateral Relationship Quality within Sales Team Settings. Journal of Business Research, 43(1), 1-12.

Tedeschi, J. T., & Melburg, V. (1984). Impression management and influence in the organization. Research in the sociology of organizations, 3, 31-58.

Turnley, W. H., Bolino, M. C., Lester, S. W., & Bloodgood, J. M. (2003). The impact of psychological contract fulfillment on the performance of in-role and organizational citizenship behaviors. Journal of management29(2), 187-206.

Vallaster, C., & De Chernatony, L. (2005). Internationalisation of services brands: The role of leadership during the internal brand building process. Journal of Marketing     Management21(1-2), 181-203.

Van Dick, R. (2001). Identification in organizational contexts: Linking theory and research from social
and organizational psychology. International Journal of Management Reviews3(4), 265-283.

Van Dick, R., Wagner, U., Stellmacher, J., & Christ, O. (2005). Category salience and organizational identification. Journal of Occupational and Organizational Psychology78(2), 273-285.

Van Dyne, L., Cummings, L. L., & McLean Parks, J. (1995). Extra-role behaviors: in persuit of construct and definitional clarity (a bridge over muddled waters). Research in Organizational Behavior, 17(1), 215-285.

Verquer, M. L., Beehr, T. A., & Wagner, S. H. (2003). A meta-analysis of relations between person–organization fit and work attitudes. Journal of Vocational Behavior63(3), 473-489.

Yukl, G., Guinan, P. J., & Soitolano, D. (1995). Influence tactics used for different objectives with subordinates, peers, and superiors. Group & Organization Management20(3), 272-296.

Yukl, G., & Tracey, J. B. (1992). Consequences of Influence Tactics Used With Subordinates, Peers and the Boss. Journal of  Applied Psychology, 77(4), 525-535.

Wayne, S. J., & Ferris, G. R. (1990). Influence Tactics, Affect, and Exchange Quality in Supervisor–Subordinate Interactions: A Laboratory Experiment and Field Study. Journal of Applied Psychology, 75(5), 487-499.

Wayne, S. J., & Liden, R. C. (1995). Effects of impression management on performance ratings: A  longitudinal study. Academy of Management Journal, 38(1), 232-260.