Are viewing patterns in individuals with ASD confined to the eye region? A meta-analysis on social attention and feature saliency.

Jellina
Prinsen
  • Evi
    Coosemans

Wat “springt in het oog” bij individuen met autisme?

De visuele saillantie van de verschillende gezichtskenmerken in kaart gebracht.

Personen met een autisme spectrum stoornis (ASS) – verder autisme genoemd – zijn anders. Misschien associeer je autisme met de eigenaardigheden van bekende film-personages zoals Forrest Gump, Rain Man of Ben X. Of misschien ken jij wel minstens één van de naar schatting 100.000 mensen in België die aan autisme lijden. Hoewel de subtiliteiten van autisme zich bij elke persoon verschillend kunnen manifesteren, omvatten de kernsymptomen meestal moeilijkheden op sociaal en communicatief vlak gecombineerd met een restrictief en repetitief interesse- en gedragspatroon. Daarnaast ondervinden individuen met autisme vaak ook moeilijkheden met het verwerken van sensorische prikkels. Deze hyper- of hypogevoeligheid van de zintuigen kan een grote invloed hebben op het dagelijks functioneren. Vooral de visuele waarneming van sociaal relevante prikkels, zoals gezichten, blijkt verstoord.

Op het eerste gezicht ...

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat onze aandacht automatisch getrokken wordt door sociaal relevante cues. Vooral gezichten blijken erg saillante of opvallende prikkels. Succesvolle perceptie en interpretatie van deze gezichten is een essentiële eigenschap voor het vlotte verloop van sociale interacties. Het typisch menselijk brein is dan ook georganiseerd om snel, en ogenschijnlijk zonder veel moeite, de sociale informatie afkomstig van gezichten te verwerken. De prominent aanwezigheid van sociale moeilijkheden bij individuen met autisme, hebben er toe geleid dat een veelvoud aan wetenschappelijke studies werd gewijd aan hoe individuen met autisme gezichten precies waarnemen. Met de opkomst van geavanceerde technologieën om oogbewegingen te meten werd het in kaart brengen van het kijkgedrag tijdens het waarnemen van een gezicht een belangrijk onderzoeksdomein. Enkele voorbeelden van dergelijke oogbewegingspatronen worden geïllustreerd in de afbeelding in bijlage.

… bij autisme

Dergelijke oogbewegingstudies hebben veelvuldig aangetoond dat typisch ontwikkelende individuen, oftewel personen die aan geen enkele psychiatrische of klinische stoornis lijden, vooral een voorkeur hebben voor de interne gezichtstrekken - zoals de ogen en de mond - tijdens het bekijken van een gezicht. Bij personen met autisme ligt dit echter anders. Al in 1978 ondervonden wetenschappers dat het vermijden van oogcontact één van de meest robuuste fenotypische (i.e. uiterlijk waarneembare) kenmerken van autisme blijkt te zijn. Helaas blijkt dit de enige bevinding waar tot op vandaag enige consensus over bestaat. Vooral over de rol van de mond bestaat sinds lang grote discussie. Dit leidde tot een explosie aan individuele studies die door middel van oogbewegingonderzoek deze onduidelijkheden probeerden op te lossen. Desondanks dat enkele vooraanstaande en veel geciteerde studies aantoonden dat individuen met autisme hun blik vaker op de mond richten, bleek het moeilijk om deze resultaten te herproduceren, zodat het wetenschappelijk bewijs voor bovenstaande hypothese echter gemengd is.

Een bijkomende moeilijkheid is dat deze individuele studies ook enorm verschillend waren qua experimentele opzet. Hoewel in het algemeen deze studies bevestigden dat gezichten inderdaad minder saillant zijn voor individuen met autisme, varieerde het exacte kijkpatroon binnenin het gezicht sterk over de verschillende experimentele procedures. Resultaten zijn en blijven dus behoorlijk inconsistent. In plaats van nogmaals een empirische studie uit te voeren om de fixatiepatronen van individuen met autisme te bestuderen, is er nood aan een systematisch overzicht. De ambitie van deze scriptie was daarom om op een objectieve manier alle beschikbare empirische data betreffende deze onderzoekstopic te verzamelen. Door vervolgens bepaalde statistische technieken op deze data toe te passen, kon al het bewijsmateriaal op een kwantitatieve en objectieve manier worden geëvalueerd. Dit leidde tot enkele verrassende inzichten.

Hoe zien personen met autisme (naar) jou?

Enerzijds heeft deze meta-analyse formeel kunnen bevestigen wat vele mensen al eerder is opgevallen in de dagelijkse omgang met mensen met autisme; ze kijken over het algemeen minder in de ogen van hun gesprekspartner. Ook in een experimentele context, waarin vaak gebruikt gemaakt wordt van statische afbeeldingen van gezichten en ingewikkelde apparatuur, komt dit typisch autistisch gedrag naar voren. Hoewel zo’n wetenschappelijk experiment in een afgeborsteld laboratorium op het eerste zicht dus weinig te maken heeft met de alledaagse omgang met andere mensen, blijken dergelijke studies wel degelijk een goede indicator te zijn van fenotypisch sociaal gedrag.

Anderzijds heeft deze thesis ook klaarheid kunnen scheppen in het kluwen van studies die kijkpatronen binnenin het gezicht onderzoeken. Wat blijkt? De hele kern van het gezicht, oftewel alle interne gelaatstrekken zoals de ogen, mond én neus, zijn minder saillant voor personen met autisme. In tegenstelling tot anderen hebben ze eerder de neiging om de externe gelaatstrekken - zoals de wangen, het haar, de kin of de oren - te fixeren. Sterker nog, wanneer het gezicht wordt aangeboden in een bepaalde context (bijvoorbeeld in een scène van een film), zullen ze hun blik eerder richten op het lichaam of op de achtergrond dan op het gezicht. Daarbij heeft deze studie nogmaals kunnen aantonen dat gezichten gewoonweg minder in het oog springen voor mensen met autisme.

Waarom is dit belangrijk?

Emoties vallen over het algemeen veel beter af te lezen uit iemands ogen dan iemands oren. Externe gezichtskenmerken, zoals bijvoorbeeld de wangen, zijn vaak minder informatief tijdens het interpreteren van een gezicht. De neiging van personen met autisme om hun blik te richten op net deze gezichtsregio’s kan een plausibele verklaring vormen voor het feit dat ze zo slecht zijn in het begrijpen van gezichtsuitdrukkingen. Ze missen immers cruciale informatie om iemands emotionele toestand van zijn of haar gezicht af te leiden. In combinatie met hun hypogevoeligheid voor sociale stimuli, kan dit mogelijks mee aan de grondslag liggen van enkele sociale en communicatieve kernproblemen in autisme, zoals hun verminderd vermogen tot empathie.

Deze inzichten kunnen op hun beurt aanknopingspunten vormen voor het ontwikkelen van specifieke trainingen en therapieën. Zo hebben we bijvoorbeeld indicaties gevonden dat het verstrekken van simpele instructies hun gevoeligheid voor sociale prikkels kan vergroten. Daarnaast kan evenwel een simpel algemeen bewustzijn van de subtiele autistische gedragingen de omgang met personen met autisme faciliteren. Deze studie probeerde hierin alvast een kleine aanzet te geven tot het begrijpen van de wondere wereld van mensen met autisme.

Bibliografie

REFERENCES

References marked with an asterisk indicate studies that are included in the meta-analysis. The annexed number refers to the number of observations that are derived from the study.

American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-IV-TR fourth edition (4th ed. – text revision).Washington DC, USA: American Psychiatric Publishing.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-V fifth edition (5th ed.).Washington DC, USA: American Psychiatric Publishing.

Ames, C., & Fletcher-Watson, S. (2010). A review of methods in the study of attention in autism. Developmental Review, 30, 52-73.

Adolphs, R., Sears, L., & Piven, J. (2001). Abnormal processing of social information from faces in autism. Journal of Cognitive Neuroscience, 13(2), 232-240.

*2Anderson, C. J., Colombo, J., & Shaddy, J. (2006). Visual scanning and pupillary responses in young children with autism spectrum disorder. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 28(7), 1238-1256.

*1 Bal, E., Harden, E., Lamb, D., Van Hecke, A. V., Denver, J. W., & Porges, S. W. (2010). Emotion recognition in children with autism spectrum disorders: Relations to eye gaze and autonomic state. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40, 358-370.

*10 Bar-Haim, Y., Shulman, C., Lamy, D., & Reuveni, A. (2006). Attention to eyes and mouth in high-functioning children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36(1), 131–137.

Baron-Cohen, S. (1991). Precursors to a theory of mind: Understanding attention in others. In Written, A. (Ed.), Natural theories of mind: Evolution, development and simulation of everyday mindreading (pp. 233-251). Cambridge, USA: Basil Blackwell.

Baron-Cohen, S., Tager-Flusberg, H., & Cohen, D. J. (1994). Understanding other minds: Perspectives from autism. New York, USA: Oxford University Press.

Behrmann, M., Richler, J. J., Avidan, G., & Kimchi, R. (2014). Holistic face perception. In J.
Wagemans (Ed.), Oxford Handbook of Perceptual Organization (in press). Oxford, U.K.: Oxford University Press.

*4 Bekele, E., Crittendon, J., Zheng, Z., Swanson, A., Weitlauf, A., Warren, Z., & Sarkar, N. (2014). Assessing the utility of a virtual environment for enhancing facial affect recognition in adolescents with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44, 1641-1650.

*4 Best, C. A., Minshew, N. J., & Strauss, M. S. (2010). Gender discrimination of eyes and mouths by individuals with autism. Autism Research, 3(2), 88-93.

*3 Birmingham, E., Cerf, M., & Adolphs, R. (2011). Comparing social attention in autism and amygdala lesions: Effects of stimulus and task condition. Social Neuroscience, 6(5-6), 420-435.

Centers for Disease Control and Prevention (2012). Prevalence of autism spectrum disorders - Autism and developmental disabilities monitoring network, 14 sites, United States, 2008. Morbidity and Mortality Weekly Report. Surveillance Summaries, 61(3), 1-19.

Chelnokova, O., & Laeng, B. (2011). Three-dimensional information in face recognition: An eye-tracking study. Journal of Vision, 11(13).

*2 Dalton, K. M., Nacewicz, B. M., Johnstone, T., Schaefer, H. S., Gernsbacher, M. A., Goldsmith, H. H., Alexander, A. L., & Davidson, R. J. (2005). Gaze fixation and the neural circuitry of face processing in autism. Nature Neuroscience, 8(4), 519-526.

Dawson, G., Webb, S. J., & McPartland, J. (2005). Understanding the nature of face processing impairment in autism: insights from behavioral and electrophysiological studies. Developmental Neuropsychology, 27(3), 403-424.

de Gelder, B., Vroomen, J., & van der Heide, L. (1991). Face recognition and lip-reading in autism. European Journal of Cognitive Psychology, 3(1), 69-86.

Elsabbagh, M., Divan, G., Koh, Y. J., Kim, Y. S., Kauchali, S., Marcín, C., Montiel-Nava, C., Patel, V., Paula C. S., Wang, C., Yasamy, M. T., & Fombonne, E. (2012). Global prevalence of autism and other pervasive developmental disorders. Autism Research, 5(3), 160-179.

*2 Falck-Ytter, T., Fernell, E., Gillberg, C., & von Hofsten, C. (2010). Face scanning distinguishes social from communication impairments in autism. Developmental Science, 13(6), 864-875.

Falck-Ytter, T., & von Hofsten, C. (2011). How special is social looking in ASD: A review. In O. Braddick, J. Atkinson & G. Innocenti (Eds.), Progress in Brain Research, Vol. 189 (pp. 209-222). London, UK: Elsevier.

*6 Falkmer, M., Bjällmark, A., Larsson, M., & Falkmer, T. (2011a). Recognition of facially expressed emotions and visual search strategies in adults with Asperger syndrome. Research in Autism Spectrum Disorders, 5, 210-217.

*18 Falkmer, M., Bjällmark, A., Larsson, M., & Falkmer, T. (2011b). The influence of static and interactive dynamic facial stimuli on visual strategies in persons with Asperger syndrome. Research in Autism Spectrum Disorders, 5, 935-940.

*8 Falkmer, M., Larsson, M., Bjällmark, A., & Falkmer, T. (2010). The importance of the eye area in face identification abilities and visual search strategies in persons with Asperger syndrome. Research in Autism Spectrum Disorders, 4, 724-730.

Fox, C. J., & Barton, J. J. S. (2007). What is adapted in face adaptation? The neural representations of expression in the human visual system. Brain Research, 1127,80-89.

*6 Freeth, M., Chapman, P., Ropar, D., & Mitchell, P. (2010). Do gaze cues in complex scenes capture and direct the attention of high-functioning adolescents with ASD? Evidence from eye-tracking. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(5), 534-547.

Freeth, M., Ropar, D., Mitchell, P., Chapman, P., & Loher, S. (2011). Brief report: How adolescents with ASD process social information in complex scenes. Combining evidence from eye movements and verbal descriptions. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 364-371.

Frith, U., & Happé, F. (1994). Autism: Beyond “Theory of Mind”. Cognition, 50(1-3), 115-132.

*3 Fujisawa, T. X., Tanaka, S., Saito, D. N., Kosaka, H., & Tomoda, A. (2014). Visual attention for social information and salivary oxytocin levels in preschool children with autism spectrum disorders: An eye-tracking study. Frontiers in Neuroscience, 8, 1-8.

Gastgeb, H., Rump, K. M., Best, C. A., Minshew, N. J., & Strauss, M. S. (2009). Prototype formation in autism: Can individuals with autism abstract facial prototypes? Autism Research, 2(5), 1-6

Gastgeb, H. Z., Wilkinson, D., Minshew, N. J., & Strauss, M. S. (2011). Can individuals with autism abstract prototypes of natural faces? Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 1609-1618.

Glass, G. V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. Educational Researcher, 5(10), 3–8.

Grossman, J. B., Klin, A., Carter, A. S., & Volkmar, F. R. (2000). Verbal bias in recognition of facial emotions in children with Asperger Syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(3), 369-379.

*24 Grossman, J. B., Steinhart, E., Mitchell, T., & McIlvane, W. (2015). “Look who’s talking!” Gaze patterns for implicit and explicit audio-visual speech synchrony detection in children with high-functioning autism. Autism Research. Advance online publication. doi: 10.1002/aur.1447.

Guillon, Q., Hadjikhani, N., Baduel, S., &Rogé, B. (2014). Visual social attention in autism spectrum disorder: Insights from eye-tracking studies. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 42, 279-297.

*25 Hanley, M., McPhillips, M., Mulhern, G., & Riby, D. M. (2012). Spontaneous attention to faces in Asperger syndrome using ecologically valid static stimuli. Autism, 17(6), 754-761.

Happé, F., & Frith, U. (2006). The weak coherence account: Detail-focused cognitive style in autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36(1), 5–25.

*36 Hernandez, N., Metzger, A., Magné, R., Bonnet-Brilhault, F., Roux, S., Barthelemy, C., & Martineau, J. (2009). Exploration of core features of a human face by healthy and autistic adults analyzed by visual scanning. Neuropsychologia, 47, 1004-1012.

*4 Irwin, J. R., & Brancazio, L. (2014). Seeing to hear? Patterns of gaze to speaking faces in children with autism spectrum disorders. Frontiers in Psychology, 5(397), 1-10.

Jemel, B., Mottron, L., & Dawson, M. (2006). Impaired face processing in autism: fact or artefact? Journal of Autism and Developmental Disorders, 36(1), 91-106.

*3 Johnels, J. Å., Gillberg, C., Falck-Ytter, T., & Miniscalco, C. (2014). Face-viewing patterns in young children with autism spectrum disorders: Speaking up for the role of language comprehension. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 57, 2246-2252.

*5 Jones, W., Carr, K., &Klin, A. (2008). Absence of preferential looking to the eyes of approaching adults predicts level of social disability in 2-year-old toddlers with autism spectrum disorder. Archives of General Psychiatry, 65(8), 946-954.

Jones, W., & Klin, A. (2013). Attention to eyes is present but in decline in 2-6 month-olds later diagnosed with autism. Nature, 504(7480), 427–431.

Joseph, R. M., & Tanaka, J. (2003). Holistic and part-based face recognition in children with autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44(4), 529-542.

*6 Kirchner, J. C., Hatri, A., Heekeren, H. R., &Dziobek, I. (2011). Autistic symptomatology, face processing abilities, and eye fixation patterns. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 158-167.

*8 Kliemann, D., Dziobek, I., Hatri, A., Steimke, R., &Heekeren, H. R. (2010). Atypical reflexive gaze patterns on emotional faces in Autism Spectrum Disorders. The Journal of Neuroscience, 30(37), 12281-12287.

*4Klin, A., Jones, W., Schultz, R., Volkmar, F., & Cohen, D. (2002). Visual fixation patterns during viewing of naturalistic social situations as predictor of social competence in individuals with autism. Archives of General Psychiatry, 59(9), 809-816.

Koldewyn, K., Jiang, Y. V., Weigelt, S., & Kanwisher, N. (2013). Global/local processing in autism: Not a disability, but a disinclination. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(10), 2329-2340.

Langdell (1978). Recognition of faces: an approach to the study of autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 19(3), 255–268.

*1 Louwerse, A.,  van der Geest, J. N., Tulen, J. H. M., van der Ende, J., Van Gool, A. R., Verhulst, F. C., & Greaves-Lord, K. (2013). Effects of eye gaze directions of facial images on looking behavior and autonomic responses in adolescents with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 7, 1043-1053.

*8 McParthland, J. C., Webb, S. J., Keehn, B., & Dawson, G. (2011). Patterns of visual attention to faces and objects in Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 148-157.

*2Mercadante, M. T., Macedo, E. C., Baptista, P. M., Paula, C. S., & Schwartzman, J. S. (2006). Saccadic movements using eye-tracking technology in individuals with Autism Spectrum Disorders. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 64(3), 559-562.

Mottron, L., Dawson, M., Soulieres, I., Hubert, B., &Burack, J. (2006). Enhanced perceptual functioning in autism: An update, and eight principles of autistic perception. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36(1), 27–43.

*2 Neumann, D., Spezio, M. L., Piven, J., & Adolphs R. (2006). Looking you in the mouth: Abnormal gaze in autism resulting from impaired top-down modulation of visual attention. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 1(3), 194-202.

Papagiannopoulo, E. A., Chitty, K. M., Hermens, D. F., Hickie, I. B., &Lagopoulos, J. (2014). A systematic review and meta-analysis of eye-tracking studies in children with autism spectrum disorders. Social Neuroscience, 9(6), 610-632.

Pellicano, E., Jeffery, L., Burr, D., &Rhodes, G. (2007). Abnormal adaptive face-coding mechanisms in children with autism spectrum disorder. Current Biology, 17(17), 1508-1512.

*3 Pelphrey, K. A., Sasson, N. J., Reznick, J. S., Paul, G., Goldman, B. D., & Piven, J. (2002). Visual scanning of faces in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32(4), 249-261.

Persico, A. M., & Napolioni, V. (2003). Autism genetics. Behavioral Brain Research, 251, 95-112.

Pillai, D., Sheppard, E., Ropar, D., Marsh, L., Pearson, A., & Mitchell, D. (2014). Using Other Minds as a Window Onto the World: Guessing What Happened from Clues in Behavior. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(10), 2430-2439.

*24 Riby, D. M., Doherty-Sneddon, G., & Bruce, V. (2009). The eyes or the mouth? Feature salience and unfamiliar face processing in Williams syndrome and autism. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 62(1), 189-203.

*2 Riby, D. M., & Hancock, P. J. B. (2008). Viewing it differently: Social scene perception in Williams syndrome and Autism. Neuropsychologia, 46, 2855-2860.

*14 Riby, D. M., & Hancock, P. J. B. (2009). Looking at movies and cartoons: Eye-tracking evidence from Williams syndrome and autism. Journal of Intellectual Disability Research, 53(2), 169-181.

*4 Riby, D. M., Hancock, P. J. B., Jones, N., & Hanley, M. (2013). Spontaneous and cued gaze-following in autism and Williams syndrome. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 5-13.

*4 Rice, K., Moriuchi, J. M., Jones, W., & Klin, A. (2012). Parsing heterogeneity in autism spectrum disorders: Visual scanning of dynamic social scenes in school-aged children. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 51(3), 238-248.

Rinehart, N. J., Bradshaw, J. L., Moss, S. A., Brereton, A. V.,& Tonge, B. J. (2000). Atypical interference of local detail on global processing in high-functioning autism and Asperger's disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(6), 769-778.

Rosenthal, R. (1979). The file drawer problem and tolerance for null results. Psychological Bulletin, 86(3), 638 – 641.

*2Rutherford, M. D., Clements, K. A., & Sekuler, A. B. (2007). Differences in discrimination of eye and mouth displacement in autism spectrum disorders. Vision Research, 47(15), 2099–2110.

Sigman, M., Kasari C., Kwon, J. H. & Yirmiya, N. (1992). Responses to the negative emotions of others by the autistic, mentally retarded and normal children. Child Development, 63(4), 796-807.

Simmons, D. R., Robertson, A. E., McKay, L. S., Toal, E., McAleer, P., &Pollick, F. E. (2009). Vision in autism spectrum disorders. Vision Research, 49, 2705-2739.

*3 Snow, J., Ingeholm, J. E., Levy, I. F., Caravella, R. A., Case, L. K., Wallace, G. L., & Martin, A. (2011). Impaired visual scanning and memory for faces in high-functioning autism spectrum disorders: It’s not just the eyes. Journal of the International Neuropsychological Society, 17, 1021-1029.

*3 Speer, L. L., Cook, A. E., McMahon, W. M., & Clark, E. (2007). Face processing in children with autism: Effects of stimulus contents and type. Autism, 11(3), 265-277.

*20 Sterling, L., Dawson, G., Webb, S., Murias, M., Munson, J., Panagiotides, H., Aylward, E. (2008). The role of face familiarity in eye-tracking of faces by individuals with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38, 1666-1675.

Strobach, T., & Carbon, C. (2013). Face adaptation effects: Reviewing the impact of adapting information, time and transfer. Frontiers in Psychology, 4(318), 1-12.

*8 Tanaka, J. W., Wolf, J. M., Klaiman, C., Koenig, K., Cockburn, J., Herlihy, L., Brown, C., Stahl, S., South, M., McPartland, J., Kaiser, M. D., & Schultz, R. T. (2012). The perception and identification of facial emotions in individuals with Autism Spectrum Disorders using the Let’s Face It! emotion skills battery. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(12), 1259-1267.

Tantam, D., Monaghan, L., Nicholson, H., & Stirling, H. (1989). Autistic’s children ability to interpret faces: A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 30(4), 623-630.

*2Tottenham, N., Hertzig, M. E., Gillespie-Lynch, K., Gilhooly, T., Millner, A. J., & Casey, B. J. (2013). Elevated amygdala response to faces and gaze aversion in autism spectrum disorder. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 9(1), 106-117.

Uljarevic, M., & Hamilton, A. (2013). Recognition of emotions in autism: A formal meta-analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(7), 1517-1526.

Van der Hallen, R., Evers, K., Brewaeys, K., Van den Noortgate, W., & Wagemans, J. (2014). Global processing takes time: A meta-analysis on local–global visual processing in ASD. Psychological Bulletin. Advance online publication.

*24 Wallace, S., Coleman, M., & Bailey, M. (2008). An investigation of basic facial expression recognition in autism spectrum disorders. Cognition and Emotion, 22(7), 1353-1380.

Weigelt, S., Koldewyn. K, & Kanwisher, N. (2012). Face identity recognition in autism spectrum disorders: A review of behavioral studies. Neuroscience and Behavioral Reviews, 36, 1060-1084.

*3 Wilson, C. E., Palermo, R., & Brock, J. (2012). Visual scan paths and recognition of facial identity in Autism Spectrum Disorder and typical development. PLoS ONE, 7(5), 1-9.

*2 Wilson, R., Pascalis, O., & Blades, M. (2007). Familiar face recognition in children with autism: The differential use of inner and outer face parts. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 314-320.

*11 Wolf, J. M., Tanaka, J. W., Klaiman, C., Cockburn, J., Herlihy, L., Brown, C., South, M., McPartland, J., Kaiser, M. D., Phillips, R., & Schultz, R. T. (2008). Specific impairment of face-processing abilities in children with autism spectrum disorder using the Let’s Face It! skills battery. Autism Research, 1, 1-12.

*22 Yi, L., Fan, Y., Quinn, P. C., Feng, C., Huang, D., Li, J., Mao, G., & Lee, K. (2013). Abnormality in face scanning by children with autism spectrum disorder is limited to the eye region: Evidence from multi-method analysis of eye-tracking data. Journal of Vision, 13(10), 1-13.

*10 Yi, L., Feng, C., Quinn, P. C., Ding, H., Li, Y., Liu, Y., & Lee, K. (2014). Do individuals with and without Autism Spectrum Disorder scan faces differently? A new multi-method look at existing convergency. Autism Research, 7, 72-83. 

*5 Yi, L., Quinn, P. C., Feng, C., Li, J., Ding, H., & Lee, K. (2015). Do individuals with autism spectrum disorder process own- and other-race faces differently? Vision Research, 107, 124-132.

*4 Zürcher, N. R., Donnelly, N., Rogier, O., Russo, B., Hippolyte, L., Hadwin, J., Lemonnier, E., & Hadjikhani, N. (2013). It’s all in the eyes: Subcortical and cortical activation during grotesqueness perception in autism. PLoS ONE, 8(1), 1-14.

 

Download scriptie (1.42 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2015