To be persuaded or not to be persuaded. Experimenteel onderzoek naar de overtuigingskracht van statistische en anekdotische evidentie en de invloed van de plaats van de evidentie in printadvertenties

Emmy
Haegeman

Nee meneer de marketeer, ik ben niet overtuigd

Je kent ze wel, de getuigenissen en de statistieken in reclameadvertenties. Ondanks dat marketeers er gretig gebruik van maken, heeft recent onderzoek aangetoond dat het effect van testimonials en statistieken niet verschilt. Marketeers zijn het oneens over welke van de twee tools het meest overtuigend is, maar ze zouden dus gelijkwaardig zijn wat betreft hun overtuigingskracht. Verder toonde het onderzoek in samenwerking met de KU Leuven ook aan dat het niet uitmaakt of de getuigenissen en statistieken in de headline of de bodytekst staan. Tijd dus voor marketeers om op zoek te gaan naar nieuwe, overtuigende tools!

Een quote of statistieken in uw reclameadvertentie?

Studente Emmy Haegeman onderzocht via een experiment of consumenten een advertentie met een getuigenis overtuigender vinden dan een advertentie met statistieken of omgekeerd. Ook de plaats waar die quotes of statistieken staan in de advertentie kan een invloed hebben op de consument. Daarom werd ook onderzocht of de invloed op de lezer groter was als de tools in de headline of tussen de andere tekst stonden. De headline is de aandachtstrekker in de advertentie en moet ervoor zorgen dat de consument ook naar de rest van de advertentie kijkt. De headline staat meestal op een opvallende plaats en in een grotere lettergrootte. De overige tekst van de advertentie staat in een kleinere lettergrootte en zal dus minder de aandacht trekken.

Vlamingen niet overtuigd

252 Vlamingen beoordeelden elk via een enquête de overtuigingskracht van één van de vier advertenties voor een luchtzuiverende spray van het fictieve merk Purify. De advertenties voor een luchtzuiverende spray van Purify bevatten dus ofwel statistieken (75% van de gebruikers getuigt dat Purify snel en doeltreffend kwalijke geurtjes verdrijft) ofwel een quote van een tevreden gebruiker (Purify is snel en efficiënt. Enkele keren verstuiven en de kamer ruikt opnieuw fris).

Opvallend is dat het effect van de quotes en de statistieken op de deelnemers geen verschil qua overtuigingskracht veroorzaakten. De proefpersonen die de advertenties met de quote zagen waren niet meer overtuigd dan de deelnemers die de statistieken zagen. Vervolgens toonde het experiment ook aan dat de plaats waar de twee overtuigingstools voorkwamen, geen verschil maakte. De quote en statistieken die op een opvallende plaats stonden waren niet overtuigender dan wanneer ze tussen de gewone tekst in de advertentie stonden.

Time to innovate!

We worden overspoeld door reclame wat ertoe geleid heeft dat de consument van vandaag niet alleen kritisch is, maar ook reclamemoe. Op televisie zapt de kijker weg of wordt de reclame doorgespoeld. In kranten en tijdschriften wordt reclame vaker overgeslagen zonder er aandacht aan te besteden. De nieuwe consument gaat zelf actief op zoek naar wat hij of zij wil zien en neemt het heft in eigen handen. Marketeers staan daardoor voor de moeilijke taak om de aandacht van de consument te trekken. Dit onderzoek toont aan dat hoe moeilijk het is voor adverteerders om de aandacht te trekken, die aandacht vast te houden en de consument ook nog eens te overtuigen. Verder onderzoek naar hoe het overtuigingsproces bij de consument werkt en welke factoren daar een cruciale rol in spelen is daarom nodig.

Bibliografie

Allen, M., Bruflat, R., Fucilla, R., Kramer, M., McKellips, S., Ryan, D.J., & Spiegelhoff, M. (2000). Testing the persuasiveness of evidence: Combining narrative and statistical forms. Communication Research Reports, 17(4), 331-336. doi:10.1080/08824090009388781

Allen, M., & Preiss, R. (1997). Comparing the persuasiveness of narrative and statistical evidence using meta-analysis. Communication Research Reports, 14(2), 125-131. doi:10.1080/08824099709388654 

 

Baarda, D.B., & De Goede, M.P.M. (2006). Basisboek methoden en technieken: handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Baesler, E.J. (1997). Persuasive effects of story and statistical evidence. Argumentation and Advocacy, 33(4), 170-175. Geraadpleegd op http://www.proquest.com        

                                                              

Baesler, E., & Burgoon, J. (1994). The temporal effects of story and statistical evidence on belief change. Communication Research, 21(5), 582–602. doi:10.1177/009365094021005002

 

Beltramini, R.F. (1988). Perceived believability of warning label information presented in cigarette advertising. Journal of Advertising, 17(2), 26-32. doi:10.1080/00913367.1988.10673110 

 

Betekenis perifeer [online woordenboek]. (z.d.). Geraadpleegd op 4 mei 2015 op http://www.betekenis.be

                                                                                                   

Bloch, P.H. (1986). Product enthusiasm: Many questions, a few answers. Advances in Consumer Research, 13(1), 539-543. Geraadpleegd op http://acrwebsite.org

 

Bloch, P.H. (1987). The product enthusiast: Implications for marketing strategy. Journal of Product Innovation Management, 4(1), 68-69. doi:10.1111/1540-5885.330204-i3

 

Boeije, H., ‘t Hart, H., & Hox, J. (2009). Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom Lemma.

 

Boster, F.J., Cameron, K.A., Campo, S., Liu, W.-Y., Lillie, J.K., Baker, E.M., & Yun, K.A. (2000). The persuasive effects of statistical evidence in the presence of exemplars. Communication Studies, 51(3), 296-306. doi:10.1080/10510970009388525 

 

Braat, E. (2010). Een onderzoek naar in hoeverre de mate van deskundigheid van de aanprijzer in een advertentie van invloed is op de attitude van de doelgroep (masterproef Rijkuniversiteit Groningen). Geraadpleegd op http://studenttheses.library.uu.nl/

 

Brosius, H., & Bathelt, A. (1994). The utility of exemplars in persuasive communications. Communication Research, 21(1), 48-78. doi:10.1177/009365094021001004  

 

Brucks, M. (1985). The effects of product class knowledge on information search behavior. Journal of Consumer Research, 12(1), 1-16. doi:10.1086/209031

 

Cathcart, R.S. (1955). An experimental study of the relative effectiveness of four methods of presenting evidence. Speech Monographs, 22(3), 227-233.
doi:10.1080/03637755509375146 

 

Chen, S., & Chaiken, S. (1999). The Heuristic-Systematic Model in its broader context. In S. Chaiken & Y. Trope (Eds.), Dual-process theories in social psychology (pp. 73-96). Geraadpleegd op http://books.google.be

 

 

Choi, J., & Chung, W. (2012). Analysis of the interactive relationship between apology and product involvement in crisis communication: An experimental study on the Toyota recall crisis. Journal of Business and Technical Communication, 27(1), 3-31. doi:10.1177/1050651912458923

 

Classification, Cause and Effect, Definition [definitie causale argumentatie]. (2008). Geraadpleegd op http://ocw.usu.edu/English/intermediate-writing/english-2010/-2010/classification-cause-and-effect-definition-skinless_view.html


Clinique. (2011). Repairwear laser focus [afbeelding]. Black 08 Feest bij Weekend Knack, 48.
 

Croes, T. (2014). Pour un teint parfait garanti. Frequentiestudie naar claims, evidentietypen en deskundigheid in productadvertenties voor cosmetica in Frankrijk (masterproef KU Leuven). Brussel: KU Leuven.

 

Dahl, G. (2007). Advertising for dummies. Geraadpleegd op http://library.atgti.az

 

De Internationale Kamer van Koophandel. (2011). Geconsolideerde ICC-Code voor reclame en marketingcommunicatie. Geraadpleegd op  http://www.jep.be

 

De Pelsmacker, P., & Van Kenhove, P. (2007). Marktonderzoek: methoden en toepassingen. Geraadpleegd op http://www.books.google.be

 

Den Boer, D.-J., Bouwman, H., Frissen, V., & Houben, M. (1994). Methodologie en statistiek voor communicatie-onderzoek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

 

Den Heijer, M. (2013). Zwijgen is silver, spreken is goud. Een experimenteel onderzoek naar de effecten van word-of-mouth in serviceorganisaties zoals de makelaardij (masterproef Universiteit Twente). Geraadpleegd op http://essay.utwente.nl/

 

Dickson, P. (1982). The impact of enriching case and statistical information on consumer judgments. Journal of Consumer Research, 8(4), 398-406. doi:10.1086/208880

Dodds, W.B., Monroe, K.B., & Grewal, D. (1991). Effects of price, brand, and store information on buyers' product evaluations. Journal of Marketing Research, 28(3), 307-319. doi:10.2307/3172866 

 

Duchowski, A. (2007). Eye tracking methodology. doi:10.1007/978-1-84628-609-4 

 

Dupré, N., & Debrauwere, S. (2014). This will be your night. Een cross-country onderzoek naar claims, evidentie en deskundigheid in cosmeticareclame. Bijdrage aan het VIOT-congres, Leuven.

 

Estée Lauder. (2013). Revitalizing supreme [afbeelding]. EnjoyBeauty, 13(1), 1-2.

 

European Commission. (2013). Guidelines to Commission Regulation (EU) No 655/2013 laying down common criteria for the justification of claims used in relation to cosmetic products. Geraadpleegd op http://ec.europa.eu

 

Flynn, L.R., & Goldsmith, R.E. (1999). A short, reliable measure of subjective knowledge. Journal of Business Research, 46(1), 57-66. doi:10.1016/S0148-2963(98)00057-5

 

Flynn, L.R., Goldsmith, R.E., & Eastman, J.K. (1996). Opinion leaders and opinion seekers: Two new measurement scales. Journal of the Academy of Marketing Science, 24(2), 137-147. doi:10.1177/0092070396242004 

 

Friedman, H., & Friedman L. (1979). Endorser effectiveness by product type. Journal of Advertising Research, 19(5), 63-71. Geraadpleegd op http://www.journalofadvertisingresearch.com/

 

Gallagher, K.M., & Updegraff, J.A. (2012). Health message framing effects on attitudes, intentions, and behavior: A meta-analytic review. Annals of Behavioral Medicine, 43(1), 101-116. doi:10.1007/s12160-011-9308-7

 

GarnierUSA. (2014, 19 maart). Garnier Skincare - Ultra-Lift Transformer TV Commercial [film]. Geraadpleegd op https://www.youtube.com/

 

Good, C. (2010). Persuasive effect of narrative and statistical evidence combinations (masterproef Kansas State University). Geraadpleegd op http://krex.k-state.edu

 

Hoeken, H. (2001). Anecdotal, statistical, and causal evidence: Their perceived and actual persuasiveness. Argumentation, 15(4), 425-437. doi:10.1023/A:1012075630523 

 

Hoeken, H. (2005). Argumentkwaliteit en mentale modellen. In J. Schilperoord, C. Van Wijk, & L.G.M. Noordman (red.), Terugkijken en vooruitblikken: op Leo Noordmans  paden door de tekstwetenschap (pp. 55-68). Geraadpleegd op http://repository.ubn.ru.nl/

 

Hoeken, H., & Hustinx, L. (2002). De relatieve overtuigingskracht van anekdotische, statistische, causale en autoriteitsevidentie. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 24(3), 226-236.

 

Hoeken, H., & Hustinx, L. (2003). The relative persuasiveness of different types of evidence. In F.H. van Eemeren, J.A. Blair, C.A. Willard, & A.F. Snoeck Henkemans (Eds.), Proceedings of the fifth conference of the international society for the study of argumentation (pp. 497-502). Geraadpleegd op http://rozenbergquarterly.com/

 

Hoeken, H., & Hustinx, L. (2009). When is statistical evidence superior to anecdotal evidence in supporting probability claims? The role of argument type. Human Communication Research, 35(4), 491-510. doi:10.1111/j.1468-2958.2009.01360.x

 

Hoeken, H., Hornikx, J., & Hustinx, L. (2009). Overtuigende Teksten: onderzoek en ontwerp. Bussum: Coutinho.  

 

 

Hornikx, J. (2003). De relatieve frequentie van verschillende evidentietypen in Nederlandse en Franse persuasieve voorlichtingsbrochures. In L. van Waes, P. Cuvelier, G. Jacobs & I. de Ridder (red.), Studies in Taalbeheersing (pp. 206-217). Geraadpleegd op http://joshornikx.ruhosting.nl/

 

Hornikx, J. (2004). Relative occurrence of evidence types in Dutch and French persuasive communication. In D. Neuendorff, C.M. Schmidt & M. Nielsen (Eds.), Marktkommunikation in Theorie und Praxis Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation (pp. 291-307). doi:10.1007/978-3-322-81329-9_11

 

Hornikx, J. (2005). A review of experimental research on the relative persuasiveness of anecdotal, statistical, causal, and expert evidence. Studies in Communication Sciences, 5(1), 205–216. Geraadpleegd op http://joshornikx.ruhosting.nl

 

Hornikx, J. (2007a). Hoe goed zijn taalgebruikers in het selecteren van overtuigende evidentie? Tijdschrift voor Taalbeheersing, 29(3), 224-336.

 

Hornikx, J. (2007b). Is anecdotal evidence more persuasive than statistical evidence? A comment on classic cognitive psychological studies. Studies in Communication Sciences, 7(2), 151-164. Geraadpleegd op http://joshornikx.ruhosting.nl

 

Hornikx, J. (2011). Epistemic authority of professors and researchers: Differential perceptions by students from two cultural-educational systems. Social Psychology of Education, 14(2), 169-183. doi:10.1007/s11218-010-9139-6

 

Hornikx, J., & Hoeken, H. (2005). Is expertevidentie overtuigender in Frankrijk dan in Nederland? Tijdschrift voor Taalbeheersing, 27(1), 42-57.  

 

Hornikx, J., & Hoeken, H. (2007). Cultural differences in the persuasiveness of evidence types and evidence quality. Communication Monographs, 74(4), 443-463. doi:10.1080/03637750701716578

 

Hornikx, J., & Ter Haar, M. (2013). Evidence quality and persuasiveness: Germans are not sensitive to the quality of statistical evidence. Journal of Cognition and Culture, 13(5), 483-501. doi:10.1163/15685373-12342105

 

Hustinx, L., & Hoeken, H. (2000). De eigen-schuldvuistregel en ernst van de aandoening bij fondswerving. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 23(3), 309-323.

 

Jol, M. (2013). Maakt de bron het verschil? Een experimenteel onderzoek naar de invloed van evidentie - en brontype op de overtuigingskracht van een gesproken, audiovisuele boodschap (bachelorproef Universiteit Utrecht). Geraadpleegd op http://studenttheses.library.uu.nl/

 

Kazoleas, D. (1993). A comparison of the persuasive effectiveness of qualitative versus quantitative evidence: A test of explanatory hypotheses. Communication Quarterly, 41(1), 40-50. doi:10.1080/01463379309369866 

 

Kaj. (2013). 2014: het jaar van de kritische consument [blog]. Geraadpleegd via http://sitegeregeld.nl/blog

 

Kleverlaan, E. (2012). Geaccepteerd! Een experimenteel onderzoek naar de overtuigingskracht van tekstkenmerken bij claimafwijzingen (bachelorproef Universiteit Utrecht). Geraadpleegd op http://dspace.library.uu.nl/

 

Kolk, C. (2014). De kracht van de spreker (bachelorproef Universiteit Utrecht). Geraadpleegd op http://scripties.ned.ub.rug.nl/

 

Korzilius, H. (2000). De kern van survey-onderzoek. Geraadpleegd op http://books.google.be

 

Kwaliteitscholen [reclametips]. (z.d.). 200 Reclame-tips.... Geraadpleegd op 9 maart 2015 op http://www.kwaliteitscholen.nl/

 

Laerd Statistics. (z.d.). Analysis of covariance (ANCOVA) in SPSS [Two-Way ANCOVA in SPSS]. Geraadpleegd op 25 april op https://statistics.laerd.com/

Laerd Statistics. (z.d.). Two-way ANOVA in SPSS Statistics [Two-Way ANOVA in SPSS]. Geraadpleegd op 25 april op https://statistics.laerd.cominle

 

Lane, M.D. (z.d.). Online statistics education: A multimedia course of study. Geraadpleegd op 18 maart op op http://onlinestatbook.com

 

Learning Outpost. (z.d.). Worried About Your Teen in School? [afbeelding]. Geraadpleegd op 28 maart op http://learningoutpost.net/755/

 

Machleit, K.A., Allen, C.T., & Madden, T.J. (1993). The mature brand and brand interest: An alternative consequence of ad-evoked affect. Journal of Marketing, 57(4), 72-82. doi:10.2307/1252220 

 

McCroskey, J.C. (1969). A summary of experimental research on the effects of evidence in persuasive communication. Quarterly Journal of Speech, 55(2), 169-176. doi:10.1080/00335636909382942  

 

Medialogue. (2009, 1 oktober). Case Study Of Eye Tracking In Advertising Testing [Slideshare presentatie]. Geraadpleegd op http://www.slideshare.net/

 

Meeuwes, A. (2012). “Het voorbeeld is niet het beste middel om te overtuigen, het is het enige middel” Of toch niet? Experimenteel onderzoek naar het effect van de bron op de overtuigingskracht van het soort evidentie? (bachelorproef Universiteit Utrecht). Geraadpleegd op http://studenttheses.library.uu.nl/

 

Meyers-Levy, J., & Malaviya, P. (1999). Consumers' processing of persuasive advertisements: An integrative framework of persuasion theories. Journal of Marketing, 63(4), 45-60. doi:10.2307/1252100 

 

Mittal, B. (1995). A comparative analysis of four scales of consumer involvement. Psychology & Marketing, 12(7), 663-682. doi:10.1002/mar.4220120708 

 

O’Keefe, D. J. (2015). Persuasion. Theory and Research. Geraadpleegd op http://books.google.be

Petty, R.E., & Cacioppo, J.T. (1979). Issue involvement can increase or decrease persuasion by enhancing message-relevant cognitive responses. Journal of Personality and Social Psychology, 37(10), 1915-1926. doi:10.1037/0022-3514.37.10.1915

 

Petty, R.E., & Cacioppo, J.T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. Advances in Experimental Social Pyschology, 19, 123-205. Geraadpleegd op  http://psychology.uchicago.edu/

 

Phobos. (2007). De gustibus et coloribus non est disputandum. De kracht van kleuren in de reclame. Geraadpleegd op http://issuu.com

 

Pieters, R., Rosbergen, E., & Wedel, M. (1999). Visual attention to repeated print advertising: A test of scanpath theory. Journal of Marketing Research, 36(4), 424-438. doi:10.2307/3151998 

 

Portaal Belgium.be: Een cijfermatig inzicht in de bevolking [bevolkingsgegevens]. (z.d.). Geraadpleegd op 10 maart 2015 op http://www.belgium.be/

 

Puressentiel. (2014). 41 essentiële oliën om een zuiverdere lucht in te ademen [afbeelding]. Nina, 9(342), 1-59.

 

Raju, P.S., Lonial, S.C., & Mangold, W.G. (1995). Differential effects of subjective knowledge, objective knowledge and usage experience on decision making: An exploratory investigation. Journal of Consumer Psychology, 4(2), 153-180. doi:10.1207/s15327663jcp0402_04

 

Rayner, K., Rotello, C.M., Stewart, A.J., Keir, J., & Duffy, S.A. (2001). Integrating text and pictorial information: Eye movements when looking at print advertisements. Journal of Experimental Psychology: Applied, 7(3), 219-226. doi: 10.1037/1076-898X.7.3.219 

 

 

Reitsma, E. (2013). Deskundig en ondeskundig overtuigen met cijfers en letters. Onderzoek naar het effect van geloofwaardigheid op de overtuigingskracht van statistische en anekdotische evidentie (bachelorproef Universiteit Utrecht). Geraadpleegd op http://studenttheses.library.uu.nl/

 

Reynolds, R.A., & Reynolds, J.L. (2002). Evidence. In J.P. Dillard, & M. Pfau, (Eds.), The persuasion handbook. doi:10.4135/978-1-41297-604-6.n22

 

Rieke, R.D., & Sillars, M.O. (1984). Argumentation and the decision making process. New York: Harper Collins.

 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2004). Methoden en technieken van onderzoek. Amsterdam: Pearson Education.

 

Schellens, P.J., & De Jong, M. (2000). Soorten argumenten in de voorlichting. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 22(4), 288-308.

 

Schreuder Peters, R. (2012). Methoden & technieken van onderzoek. Principes en praktijk. Den Haag: SDU.

 

Shoham, A., & Ruvio, A. (2008). Opinion leaders and followers: A replication and extension. Psychology & Marketing, 25(3), 280-297. doi:10.1002/mar.20209

 

Slotboom, A. (2001). Statistiek in woorden: een gebruikersvriendelijke beschrijving van de meest voorkomende termen en technieken. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Stoker, Y. M. C. (2011). Glashelder - Een experimenteel onderzoek naar het effect van sterke en zwakke argumenten, volgorde argumenten, hoeveelheid argumenten en manier van formuleren (impliciet versus expliciet) op de waardering en acceptatie van afwijzingsbrieven (masterproef Universiteit Utrecht). Geraadpleegd op http://dspace.library.uu.nl/

 

‘t Hart, H. (2003). Sociale wenselijkheid. In MOA. Jaarboek Marktonderzoek Associatie (pp. 9-23). Geraadpleegd op http://www.moaweb.nl

 

The Hofstede Centre. (z.d.). National culture: Power Distance [machtsafstand Hofstede]. Geraadpleegd op 11 mei 2015 op  http://geert-hofstede.com/

 

Timmers, R., Sorm, E., Schellens, P. J., & Hoeken, H. (2008) De redelijkheid en overtuigingskracht van normatief sterke en normatief zwakke argumenten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 30(2), 117-132.

 

Tu, J.-C., Kao, T.-F., Tu, Y.-C., & Chen, H.-Y. (2011). Influences of product involvement, environmental messages and green advertising appeals on consumers’ attitudes towards advertising. Journal of Business Research, 5, 1-18. Geraadpleegd op http://www.ajol.info/

 

Uribe, R., Manzur, E.F., & Hidalgo, P. (2013). Exemplars' impacts in marketing communication campaigns. Journal of Business Research, 66(10), 1787-1790. doi:10.1016/j.Jbusres.2013.01.011

 

Van Petegem, P. (2005). Vormgeven aan schoolbeleid. Effectieve-scholenonderzoek als inspiratiebron voor de zelfevaluatie van scholen. Geraadpleegd op http://books.google.be

 

Van Roy, T. & Verstreken, S. (2011). A brand new world of marketing: vernieuwende recepten voor merken vandaag. Geraadpleegd op http://books.google.be

 

Verdaasdonk, S. (2013). Zegt het beeld van een spreker meer dan zijn woorden? Invloed van bron op de overtuigingskracht van anekdotische en statistische evidentie in audiovisuele boodschappen (bachelorproef Universiteit Utrecht). Geraadpleegd op  http://studenttheses.library.uu.nl/

 

Visser, Y. (2012) Feiten of fictie? Het effect van statistische & anekdotische evidentie op koopintentie en de rol van behoefte aan variatie of consistentie (masterproef Universiteit van Amsterdam). Geraadpleegd op http://www.dare.uva.nl/

 

Wang, A. (2005). The effects of expert and consumer endorsements on audience response. Journal of Advertising Research, 45(4), 402-412. doi:10.1017/S0021849905050452 

 

Wijnsouw, E. (2012). Een persoonlijk verhaal of keiharde cijfers? Een onderzoek naar de overtuigingskracht van verschillende evidenties en aantallen. Anekdotische en statistische argumentatie tegenover elkaar worden gezet (bachelorproef Universiteit Utrecht). Geraadpleegd op http://studenttheses.library.uu.nl/

 

Young, S. (z.d.). A campaign for improvement: Getting more from print advertising [insights printadvertenties]. Geraadpleegd op http://www.prsresearch.com

 

Zanna, M.P., Olson, J.M., & Herman, C.P. (1987). Social influence. The Ontario symposium, Volume 5. Geraadpleegd op http://books.google.be

 

Zebregs, S., van den Putte, B., Neijens, P., & De Graaf, A. (2014). The differential impact of statistical and narrative evidence on beliefs, attitude, and intention: A meta-analysis. Health Communication, 30(3), 1-8. doi:10.1080/10410236.2013.842528  

Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2015